Presude Vrhovnog suda o radnom odnosu na određeno vreme

Servis računara online zakazivanje

Presude Vrhovnog suda o radnom odnosu na određeno vreme

 

Iz obrazloženja:

Tužilja u reviziji neosnovano ukazuje da su ugovori o radu koje je zaključila sa tuženim nezakoniti, jer u njima nije naveden razlog zbog čega se zaključuje na određeno vreme. Suprotno navodima revizije, ova okolnost nije od značaja, jer se u članu 33. Zakona o radu (dalje: Zakon), kojim je određeno šta ugovor o radu sadrži, ne navodi kao bitan element razlog zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme. Ugovor o radu mora da sadrži, između ostalog, način zasnivanja radnog odnosa i trajanje ugovora o radu na određeno vreme, što navedeni ugovori sadrže, pa se ne može reći da su zaključeni mimo uslova koje predviđa Zakon.“

Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev. II 827/2010 od 05.05.2011. godine

———————————————————————————————————————————————-

Iz obrazloženja:

„Radni odnos tužilji prestao je zakonito na osnovu odredbe člana 175. Zakona o radu (dalje: Zakon), stupio na snagu 23.3.2005. godine. Navedenom odredbom propisano je da radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan. Kako je tužilja rešenjem tuženog od 28.3.2005. godine primljena 1.4.2005. godine u radni odnos na određeno vreme do devet meseci na poslovima izrade katastra nepokretnosti u Službi za katastar nepokretnosti u BB, to je u okviru roka od devet meseci istekao rok za koji je tužilja zasnovala radni odnos. Tužilja pri zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme nije zasnovala radni odnos na period od devet meseci da bi joj radni odnos prestao istekom roka od devet meseci pa je tužilji zakonito mogao da prestane radni odnos u bilo kom trenutku pre isteka devetomesečnog perioda, a kako su to pravilno zaključili i nižestepeni sudovi.

Ocenjujući zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa u odnosu na istaknutu činjenicu da je tužilji nezakonito prestao radni odnos za vreme trudnoće nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da tužilja ne uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu u smislu odredbe člana 187. stav 1. Zakona. Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu zaposlenom iz člana 187. stav 1. Zakona nije predviđena za zaposlenog koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme, a kako je to propisano članom 187. stav 2. Zakona.“

Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. II 501/2006 od 05.04.2006. godine

 

Servis računara online zakazivanje