Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

Servis računara online zakazivanje

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

 

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 162. predviđena je mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Zabrana konkurencije predstavlja nemogućnost obavljanja određenih poslova, koji su takođe predviđeni ugovorom o radu, od strane zaposlenog, u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugih pravnih i fizičkih lica, bez saglasnosti poslodavca. To su poslovi čijim obavljanjem zaposleni stiče posebna znanja, kojima stiče širok krug poslovnih partnera ili čijim obavljanjem dolazi do saznanja koja predstavljaju poslovnu informaciju ili tajnu. Ukoliko dode do prestanka radnog odnosa zaposlenog u skladu sa zakonom, zabrana konkurencije važi najduže dve godine po prestanku radnog odnosa zaposlenog.

To znači da se zaposleni obavezuje ugovorom o radu da u roku od dve godine nakon prestanka radnog odnosa neće primenjivati stečena znanja i koristiti krug poslovnih prijatelja, kao ni informacije i poslovne tajne u svoju korist kao ni u korist drugih pravnih i fizičkih lica, do kojih je došaoradomkod poslodavca sa kojim ugovara zabranu konkurencije. Poslodavac se istovremeno obavezuje da zaposlenom isplati novčanu naknadu, o čijoj visini se dogovaraju, odnosno koju ugovaraju. Smisao novčane naknade u ovom slučaju predstavlja neku vrstu naknade štete koju zaposleni realno trpi jer ne može u određenom roku da primeni stečena znanja.

Prema tome, zabrana konkurencije po prestanku radnog odnosa može se utvrditi, samo ako se poslodavac obaveže ugovorom o radu da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu (član 162. stav 2. Zakona). Shodno tome, ako je ugovorena zabrana konkurencije po prestanku radnog odnosa ali ne i obaveza poslodavca da u tom slučaju zaposlenom isplati naknadu zarade, poslodavac nema pravo da od zaposlenog zahteva naknadu štete iz razloga što je isti nakon prestanka radnog odnosa započeo saradomu konkurentnom preduzeću. Što se tiče visine naknade i načina isplate (jednokratna ili mesečna isplata), poslodavac i zaposleni ih utvrđuju ugovorom o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00010/2008 od 12.02.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje