Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

Servis računara online zakazivanje

Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

Sl.glasnik RS br. 108/2014

Član 1

Najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, u smislu člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13 – US), iznosi, u dinarskoj protivvrednosti:

1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 1.000.000 evra;

2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom, događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 200.000 evra.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu 13. oktobra 2014. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje