Zbog povrede na radu lice koje se nalazi na faktičkom radu ima pravo na naknadu štete od poslodavcu

Servis računara online zakazivanje

Zbog povrede na radu lice koje se nalazi na faktičkom radu ima pravo na naknadu štete od poslodavcu

Izvod iz presude :

„Naime, bez obzira na činjenicu da tužilac sa tuženim nije zasnovao radni odnos zaključivanjem ugovora o radu, niti je sa tuženim zaključio bilo kakav drugi ugovor, tužilac je obavljao faktički rad za tuženog, i to izvođenje građevinskih radova, što u svakom slučaju predstavlja opasnu delatnost, pa je tuženi, kao izvođač radova na gradilištu, odgovoran za štetu koju je tužilac pretrpeo, a primenom odredaba čl. 173. i 174. Zakona o obligacionim odnosima, pri čemu tuženi nije obezbedio tužiocu bilo kakvu zaštitnu opremu, niti je na adekvatan način vršio nadzor nad izvođenjem radova, pa su, s tim u vezi, neosnovani žalbeni navodi kojima se ističe da je tužilac sam, kao iskusan radnik, bio upoznat koja mu je zaštitna oprema potrebna za obavljanje konkretnog posla, a nije od tuženog tražio zaštitnu opremu, odnosno naočare od tuženog, niti je tuženog obavestio da tu opremu ne poseduje.“

Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 779/2011 od 11.10.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje