Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Servis računara online zakazivanje

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

 

„Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013), dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života. Stavom 2. navedenog člana, propisano je da posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije:

  1. 20 godine života, ako pohađa srednju školu;
  2. 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu.

Prema tome, dete koje je steklo pravo na porodičnu penziju i koje pohađa visokoškolsku ustanovu pravo na porodičnu penziju može da koristi najduže do navršenih 26 godina života. To znači da dete koje je na školovanju u visokoškolskoj ustanovi može da koristi pravo na prodičnu penziju najduže do navršene 26. godine, bez obzira da li pohađa trogodišnju ili četvorogodišnju školu, kao i diplomske akademske studije – master, odnosno doktorske studije, u skladu sa propisima o obrazovanju.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 181-01-57/2014-07 od 16.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje