Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Servis računara online zakazivanje

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Sl. glasnik RS br. 53/2003, 61/2004, 71/2005

Član 1

 Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi iz člana 73. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – „Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003 (u daljem tekstu: Zakon) pod kojima se poreskom obvezniku može odložiti plaćanje dospelog poreskog duga (u daljem tekstu: dug).

Član 2

Plaćanje duga Poreska uprava može da odloži poreskom obvezniku (u daljem tekstu: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

  1. fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;
  2. preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;
  3. srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Član 3

Zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Uz zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 2. ove uredbe, kao i instrumente obezbeđenja naplate duga propisane članom 74. Zakona.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje