Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Servis računara online zakazivanje

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora :

  1. Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan članovima 194-205 Zakona o nasleđivanju ;
  2. Ugovor o raspodeli imovine za života – regulisan članovima 182-193 Zakona o nasleđivanju ;
  3. Ustupanje naslednog dela pre deobe nasledstva regulisan članom 231 Zakona o nasleđivanju (svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni deo, potpuno ili delimično, preneti samo na sanaslednika) ;
  4. Bračni ugovor – regulisan članom 188 Porodičnog zakona.

AKO NAVEDENI UGOVORI NISU ZAKLJUČENI PRED SUDIJOM ONI NEMAJU PRAVNU SNAGU I NE PROIZVODE NIKAKVA PRAVNA DEJSTVA.

 

Servis računara online zakazivanje