Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Servis računara online zakazivanje

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini zdravstveni radnici uskraćuju pružanje kompletne zdravstvene zaštite trudnicama koje umesto zdravstvene knjižice imaju, kao ispravu o zdravstvenom osiguranju, izdatu potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite – samo u slučaju hitne medicinske pomoći, zbog nepostojanja prethodnog staža zdravstvenog osiguranja u smislu člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US i 119/2012). S tim u vezi ukazujemo na sledeće:

Isprava o zdravstvenom osiguranju, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 – ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 – ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 – ispr., 96/2012, 98/2012 – ispr., 114/2012 i 110/2013), je: zdravstvena knjižica potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite – kartica zdravstvenog osiguranja.

Potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite (koja po spoljnjem izgledu odgovara zdravstvenoj knjižici) izdaje se za korišćenje zdravstvene zaštite u određenim slučajevima. Za hitnu zdravstvenu zaštitu izdaje se u slučaju kada osigurano lice do momenta izdavanja potvrde nije imalo prethodni staž zdravstvenog osiguranja u smislu člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju, pa mu se u periodu za koji je overena potvrda, a najduže za tri meseca, na teret zdravstvenog osiguranja obezbeđuje pružanje samo hitne zdravstvene zaštite.

Međutim, kada su u pitanju trudnice, one, na osnovu Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013), imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu bez obzira po kom osnovu su obavezno osigurane (zaposlena, poljoprivrednik, preduzetnik, član porodice itd) i kakvu ispravu o obaveznom osiguranju imaju (zdravstvena knjižica, potvrda ili zdravstvena kartica).

Uslov za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnice po ovom zakonu jeste da je trudnica zdravstveno osigurana tj. da ima ispravu o zdravstvenom osiguranju, koja ne mora da bude overena i da ima potvrdu o postojanju trudnoće.

Ako trudnica nema ispravu o zdravstvenom osiguranju, potrebno je da joj nadležna ispostava Fonda izda odgovarajuću ispravu o zdravstvenom osiguranju sa kojom, iako nije overena, na osnovu odredaba navedenog zakona ima pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, a ne samo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

To znači da trudnica sa potvrdom za korišćenje zdravstvene zaštite koja joj je izdata jer nije imala prethodni staž zdravstvenog osiguranja, ima pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu.

Pod kompletnom zdravstvenom zaštitom trudnice podrazumeva se zdravstvena zaštita koja je u sadržini i obimu propisana Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 3/2014) Fonda.

U vezi primene odredaba navedenog zakona, Fond je sačinio više instrukcija, koje su preko filijala dostavljene zdravstvenim ustanovama. Ove instrukcije nalaze se i na sajtu Fonda (http://www.rfzo.rs/), a trudnica kojoj zdravstvena ustanova ne pruži zdravstvenu uslugu jer ima potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima i dokaz da je trudna, može da se za zaštitu svojih prava obrati zaštitniku prava osiguranih lica u zdravstvenoj ustanovi.

Na osnovu člana 240. Zakona o zdravstvenom osiguranju novčanom kaznom za prekršaj može da se kazni zdravstvena ustanova i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi ukoliko trudnici ne pruži zdravstvenu zaštitu u punom sadržaju i obimu koja joj pripada u skladu sa zakonom i opštim aktima Republičkog fonda.“

Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 02/5 br. 180-165/14 od 23.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje