Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009)

Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009)

Ažurno sa martom 2013. godine

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 7

POVRĆE, KORENJE I KRTOLE ZA JELO

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
0701   Krompir, svež ili rashlađen:  
0701 90 – Ostali:
0701 90 10 00 – – za proizvodnju skroba
  – – ostali:
0701 90 50 00 – – – mladi krompir, od 1. januara do 30. juna
0701 90 90 00 – – – ostali
0702 0702 00 00 00 Paradajz, sveži ili rashlađeni
0703 0703 10 Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni:
– Crni luk i vlašac:
0703 10 19 00 – – – ostali  
0703 10 90 00 – – Vlašac
0703 20 00 00 – Beli luk
0703 90 00 00 – Praziluk i ostali lukovi
0704   Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni:  
0704 10 00 00 – Karfiol i brokoli
0704 20 00 00 – Kelj pupčar
0704 90 – Ostalo:
0704 90 10 00 – – kupus, beli i crveni
0704 90 90 00 – – ostalo
0705   Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveži ili rashlađeni:  
  – Salata:
0705 11 00 00 – – salata glavičasta
0705 19 00 00 – – ostala
  – Cikorija:
0705 21 00 00 – – radič (Cichorium intybus var foliosum)
0705 29 00 00 – – ostalo
0706   Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenasto povrće, sveže ili rashlađeno:  
0706 10 00 00 – Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa)
0706 90 – Ostalo:
0706 90 10 00 – – celer (korenjaš ili nemački celer)
0706 90 30 00 – – ren (Cochlearia armoracia)
0706 90 90 00 – – ostalo
0707   Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni:  
0707 00 05 00 – Krastavci
0707 00 90 00 – Kornišoni
0708   Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno:  
0708 10 00 00 – Grašak (Pisum sativum)
0708 20 00 00 – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00 00 – Ostalo mahunasto povrće
0709 0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno:
0709 20 00 00 – Špargle
0709 30 00 00 – Plavi patlidžan
0709 40 00 00 – Celer, osim celera korenjaša
  – Pečurke i trifle (tartufi): Kontroli podležu samonikle i gajene pečurke
0709 51 00 00 – – pečurke roda Agaricus
0709 59 – – ostale:
0709 59 10 00 – – – lisičarke (paprenjače)
0709 59 30 00 – – – vrganji
0709 59 50 00 – – – trifle
0709 59 90 00 – – – ostale
0709 60 – Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:  
0709 60 10 00 – – slatka paprika
  – – ostala:
0709 60 91 00 – – – iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapsikum oleo-smola
0709 60 95 00 – – – za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida
0709 60 99 00 – – – ostala
0709 70 00 00 – Spanać, novozelandski spanać i loboda
  Ostalo:
0709 91 00 00 – – artičoke
0709 92 – – masline:
0709 92 10 00 – – – za upotrebu osim u proizvodnji ulja
0709 92 90 00 – – – ostale
0709 93 – – Bundeve i tikve (Cucurbita spp.):
0709 93 10 00 – – – tikvice
0709 93 90 00 – – – ostalo
0709 99 – – ostalo:
0709 99 10 00 – – – povrće koje služi kao salata, osim salate Lactuca sativa i cikorije (Cichorium spp.)
0709 99 20 00 – – – broskva (bela repa) i španska artičoka
0709 99 40 00 – – – kapar
0709 99 50 00 – – – komorač
0709 99 60 00 – – – kukuruz šećerac
0709 99 90 00 – – – ostalo Kontroli podležu čubar, koriander, majoran, mirođija, peršun
0710   Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:  
0710 10 00 00 – Krompir
  – Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama:
0710 21 00 00 – – grašak (Pisum sativum)
0710 22 00 00 – – pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00 00 – – ostalo
0710 30 00 00 – Spanać, novozelandski spanać i loboda
0710 40 00 00 – Kukuruz šećerac
0710 80 – Ostalo povrće:
0710 80 10 00 – – masline
  – – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta:
0710 80 51 00 – – – slatka paprika
0710 80 59 00 – – – ostala
  – – jestive pečurke: Kontroli podležu sterilizovane pečurke, pasterizovane pečurke, smrznute pečurke
0710 80 61 00 – – – roda Agaricus
0710 80 69 00 – – – ostale
0710 80 70 00 – – paradajz
0710 80 80 00 – – artičoke
0710 80 85 00 – – špargle
0710 80 95 00 – – ostalo
0710 90 00 00 – Mešavine povrća
0711   Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:
0711 20 – Masline:
0711 20 10 00 – – za upotrebu osim za proizvodnju ulja
0711 20 90 00 – – ostale
0711 40 00 00 – Krastavci i kornišoni
  – Jestive pečurke i trifle: Kontroli podležu pečurke u salamuri (konzervisane kuhinjskom solju)
0711 51 00 00 – – pečurke roda Agaricus
0711 59 00 00 – – ostale
0711 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:  
  – – povrće:
0711 90 10 00 – – – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, osim slatke paprike
0711 90 30 00 – – – kukuruz šećerac
0711 90 50 00 – – – crni luk
0711 90 70 00 – – – kapar
0711 90 80 00 – – – ostalo
0711 90 90 00 – – mešavine povrća
0712   Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno:  
0712 20 00 00 – Crni luk
  – Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle:
0712 31 00 00 – – pečurke roda Agaricus Kontroli podležu sušene pečurke, mlevene pečurke, pečurke u prahu
0712 32 00 00 – – judino uvo (Auricularia spp.)
0712 33 00 00 – – drhtalica (Tremella spp.)
0712 39 00 00 – – ostale
0712 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća:  
0712 90 05 00 – – krompir, uključujući sečen u komade ili na režnjeve, ali dalje nepripremljen
  – – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata):
0712 90 19 00 – – – ostali
0712 90 30 00 – – paradajz
0712 90 50 00 – – šargarepa
0712 90 90 00 – – ostalo Kontroli podležu celer, beli luk u prahu, peršun
0713   Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:  
0713 10 – Grašak (Pisum sativum):
0713 10 90 00 – – ostali
0713 20 00 00 – Slanutak, (naut) (garbanzos)
  – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00 00 – – pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek
0713 32 00 00 – – pasulj sitni crveni (Adzuki) pasulj (Phaseolus ili Vigna angularis)
0713 33 – – pasulj običan i boranija (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90 00 – – – ostali
0713 34 00 00 – – bambara (Vigna subterranea ili Voandzeia subterranea)
0713 35 00 00 – – stočni grašak (Vigna unguiculata)
0713 39 00 00 – – ostali
0713 40 00 00 – Sočivo
0713 50 00 00 – Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor)
0713 60 00 00 – Golubiji grašak (Cajanus cajan)
0713 90 00 00 – Ostalo
0714   Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta:
0714 10 00 00 – Manioka (cassava)
0714 20 – Slatki krompir:
0714 20 10 00 – – svež, ceo, namenjen za ljudsku ishranu
0714 20 90 00 – – ostali
0714 30 00 00 – Jam (Dioscorea spp.)
0714 40 00 00 – Taro (Colocasia spp.)
0714 50 00 00 – Malanga (Xanthosoma spp.)
0714 90 – Ostalo:
0714 90 20 00 – – arorut, salep i slično korenje i krtole sa visokim sadržajem skroba
0714 90 90 00 – – ostalo

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 8

VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
0801   Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, u ljusci ili bez ljuske, oljušten ili neoljušten:  
  – Kokosov orah:
0801 11 00 00 – – osušen
0801 12 00 00 – – u unutrašnjoj ljusci (endokarp)
0801 19 00 00 – – ostali
  – Brazilski orah:
0801 21 00 00 – – u ljusci
0801 22 00 00 – – bez ljuske
  – Akažu orah:
0801 31 00 00 – – u ljusci
0801 32 00 00 – – bez ljuske  
0802   Ostalo jezgrasto voće u ljusci, sveže ili suvo, u ljusci ili bez ljuske, oljušteno ili neoljušteno:
  – Bademi:
0802 11 – – u ljusci:
0802 11 10 00 – – – gorki
0802 11 90 00 – – – ostali
0802 12 – – bez ljuske:
0802 12 10 00 – – – gorki
0802 12 90 00 – – – ostali
0802 21 00 00 – Lešnici (Corylus spp.):
  – – u ljusci
0802 22 00 00 – – bez ljuske
  – Obični orasi:
0802 31 00 00 – – u ljusci
0802 32 00 00 – – bez ljuske
  – Kestenje (Castanea spp.)
0802 41 00 00 – – u ljusci
0802 42 00 00 – – bez ljuske
  – Pistaći:
0802 51 00 00 – – u ljusci
0802 52 00 00 – – bez ljuske
  – Makadamski oraščići:
0802 61 00 00 – – u ljusci
0802 62 00 00 – – bez ljuske
0802 70 00 00 – Kola orasi (Cola spp.)
0802 80 00 00 – Areka orasi
0802 90 – Ostalo:
0802 90 10 00 – – hikori orah
0802 90 50 00 – – jezgra borove šišarke (pinije)
0802 90 85 00 – – ostalo
0803 0803 00 Banane, uključujući brašnaste banane („plantains“), sveže ili suve:  
0803 10 – Brašnaste banane („plantains“):
0803 10 10 00 – – sveže
0803 10 90 00 – – suve
0803 90 – Ostale:
0803 90 10 00 – – sveže
0803 90 90 00 – – suve
0804   Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi:
0804 10 00 00 – Urme
0804 20 – Smokve:
0804 20 10 00 – – sveže
0804 20 90 00 – – suve
0804 30 00 00 – Ananas
0804 40 00 00 – Avokado
804 50 00 00 – Guava, mango i mangusta
0805   Agrumi, sveži ili suvi:
0805 10 – Pomorandže:
0805 10 20 00 – – slatke pomorandže, sveže
0805 10 80 00 – – ostale
0805 20 – Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični hibridi agruma:
0805 20 10 00 – – klementine
0805 20 30 00 – – monrealke i satsumas
0805 20 50 00 – – mandarine i vilking
0805 20 70 00 – – tangerske mandarine (tangerines)
0805 20 90 00 – – ostale
0805 40 00 00 – Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos)
0805 50 – Limun (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia):
0805 50 10 00 – – limun (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90 00 – – limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 00 00 – Ostali
0806   Grožđe, sveže ili suvo:
0806 10 – Sveže:
0806 10 10 00 – – stono grožđe
0806 10 90 00 – – ostalo
0806 20 – Suvo:
0806 20 10 00 – – korint
0806 20 30 00 – – sultanina
0806 20 90 00 – – ostalo
0807   Dinje, lubenice i papaje, sveže:
  – Dinje i lubenice:
0807 11 00 00 – – lubenice
0807 19 00 00 – – ostalo
0807 20 00 00 – Papaje
0808   Jabuke, kruške i dunje, sveže:
0808 10 – Jabuke:
0808 10 10 00 – – jabuke za jabukovaču, neupakovane (in bulk), od 16. septembra do 15. decembra
0808 10 80 00 – – ostale
0808 30 – Kruške:
0808 30 10 00 – – kruške za kruškovaču, neupakovane (in bulk), od 1. avgusta do 31. decembra
0808 30 90 00 – – ostale
0808 40 00 00 – Dunje
0809   Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže:
0809 10 00 00 – Kajsije
  – Trešnje i višnje:
0809 21 00 00 – – višnje (Prunus cerasus)
0809 29 00 00 – – ostalo
0809 30 – Breskve, uključujući nektarine:
0809 30 10 00 – – nektarine
0809 30 90 00 – – ostale
0809 40 – Šljive i divlje šljive:
0809 40 05 00 – – šljive
0809 40 90 00 – – divlje šljive
0810   Ostalo voće, sveže:
0810 10 00 00 – Jagode
0810 20 – Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:
0810 20 10 00 – – maline
0810 20 90 00 – – ostalo
0810 30 – Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:
0810 30 10 00 – – crne ribizle
0810 30 30 00 – – crvene ribizle
0810 30 90 00 – – ostalo
0810 40 – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:
0810 40 10 00 – – planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitis – idaea)
0810 40 30 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus
0810 40 50 00 – – voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum
0810 40 90 00 – – ostalo
0810 50 00 00 – Kivi
0810 60 00 00 – „Durians“
0810 70 00 00 – Persimoni
0810 90 – Ostalo:
0810 90 20 00 – – tamarinde, akažu – jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje
0810 90 75 00 – – ostalo
0811   Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:  
0811 10 – Jagode:
  – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
0811 10 11 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
0811 10 19 00 – – – ostale
0811 10 90 00 – – ostalo
0811 20 – Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi:
  – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
0811 20 11 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
0811 20 19 00 – – – ostali
  – – ostalo:
0811 20 31 00 – – – maline
0811 20 39 00 – – – crne ribizle
0811 20 51 00 – – – crvene ribizle
0811 20 59 – – – kupine i dudinje:
0811 20 59 10 – – – – kupine
0811 20 59 90 – – – – dudinje
0811 20 90 00 – – – ostalo
0811 90 – Ostalo:
  – – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
  – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
0811 90 11 00 – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće
0811 90 19 00 – – – – ostalo
  – – – ostalo:
0811 90 31 00 – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće
0811 90 39 00 – – – – ostalo
  – – ostalo:
0811 90 50 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtillus
0811 90 70 00 – – – voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium
  – – – trešnje i višnje:
0811 90 75 00 – – – – višnje (Prunus cerasus)
0811 90 80 00 – – – – ostalo
0811 90 85 00 – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće
0811 90 95 – – – ostalo:
0811 90 95 10 – – – – kajsije
0811 90 95 20 – – – – breskve
0811 90 95 90 – – – – ostalo
0812   Voće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:
0812 10 00 00 – Trešnje i višnje
0812 90 – Ostalo:
0812 90 25 00 – – kajsije; pomorandže
0812 90 30 00 – – papaje
0812 90 40 00 – – voće vrste Vaccinium myrtillus
0812 90 70 00 – – guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu – jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i tropsko jezgrasto voće
0812 90 98 00 – – ostalo
0813   Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br. 08.01 do 08.06; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:
0813 10 00 00 – Kajsije
0813 20 00 00 – Šljive
0813 30 00 00 – Jabuke
0813 40 – Ostalo voće:
0813 40 10 00 – – breskve, uključujući nektarine
0813 40 30 00 – – kruške
0813 40 50 00 – – papaje
0813 40 65 00 – – tamarinde, akažu – jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje
0813 40 95 00 – – ostalo
0813 50 – Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave:
  – – mešavine suvog voća, osim onog iz tar.brojeva 0801 do 0806:
  – – – koje ne sadrže šljive:
0813 50 12 00 – – – – od papaje, tamarinde, akažu – jabuka, lučica, indijskih krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja
0813 50 15 00 – – – – ostale
0813 50 19 00 – – – koje sadrže šljive
  – – mešavine isključivo od jezgrastog voća iz tar. brojeva 0801 i 0802:
0813 50 31 00 – – – od jezgrastog tropskog voća
0813 50 39 00 – – – ostale
  – – ostale mešavine:
0813 50 91 00 – – – koje ne sadrže šljive ili smokve
0813 50 99 00 – – – ostale
0814 0814 00 00 00 Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 9

KAFA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
0901   Kafa, pržena ili nepržena, sa ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu:  
  – Kafa, nepržena:
0901 11 00 00 – – sa kofeinom
0901 12 00 00 – – bez kofeina
  – Kafa pržena:
0901 21 00 00 – – sa kofeinom
0901 22 00 00 – – bez kofeina
0901 90 – Ostalo:
0901 90 10 00 – – ljuspice i opne od kafe
0901 90 90 00 – – zamene kafe koje sadrže kafu
0902 0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan:
0902 10 00 00 – Zeleni čaj (nefermentisan) u neposrednim pakovanjima ne preko 3 kg
0902 20 00 00 – Ostali zeleni čaj (nefermentisan)
0902 30 00 00 – Crni čaj (fermentisan) i delimično fermentisan čaj, u neposrednim pakovanjima ne preko 3 kg
0902 40 00 00 – Ostali crni čaj (fermentisan) i ostali delimično fermentisani čajevi
0903 0903 00 00 00 Mate čaj
0904   Biber roda Piper; suva, drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: Kontroli ne podleže seme za setvu
  – Biber:
0904 11 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0904 12 00 00 – – drobljen ili mleven
  – Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta:
0904 21 – – suva, nedrobljena niti mlevena:
0904 21 10 00 – – – slatka paprika (Capsicum annum)
0904 21 90 00 – – – ostala
0904 22 00 00 – – drobljena ili mlevena
0905   Vanila:
0905 10 00 00 – Nedrobljena niti mlevena
0905 20 00 00 – Drobljena ili mlevena
0906   Cimet i cvet od cimetovog drveta:
  – Nedrobljen niti mleven:
0906 11 00 00 – – Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00 00 – – Ostalo
0906 20 00 00 – Drobljen ili mleven
0907    
  Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke):
0907 10 00 00 – Nedrobljen niti mleven
0907 20 00 00 – Drobljen ili mleven
0908   Muškatni orah, macis i kardamom:
  – Muškatni orah:
0908 11 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0908 12 00 00 – – drobljen ili mleven
  – Macis:
0908 21 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0908 22 00 00 – – drobljen ili mleven
  – Kardamom:
0908 31 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0908 32 00 00 – – drobljen ili mleven
0909   Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke:
  – Seme korijandera:
0909 21 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0909 22 00 00 – – drobljen ili mleven
  – Seme kumina:
0909 31 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0909 32 00 00 – – drobljen ili mleven
  – Seme anisa, badijana, kima, komorača;bobice kleke:
0909 61 00 00 – – nedrobljeno niti mleveno
0909 62 00 00 – – drobljeno ili mleveno
0910   Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:  
  – Đumbir:
0910 11 00 00 – – nedrobljen niti mleven
0910 12 00 00 – – drobljen ili mleven
0910 20 – Šafran:
0910 20 10 00 – – nedrobljeni niti mleveni
0910 20 90 00 – – drobljeni ili mleveni
0910 30 00 00 – Kurkuma
  – Ostali začini:
0910 91 – – mešavine definisane Napomenom 1. pod (b) uz ovu Glavu:
0910 91 05 00 – – – kari
  – – – ostale:
0910 91 10 00 – – – – nedrobljene niti mlevene
0910 91 90 00 – – – – drobljene ili mlevene
0910 99 – – ostalo:
0910 99 10 00 – – – seme piskavice (božje travice)
  – – – majčina dušica:
  – – – – nedrobljena niti mlevena:
0910 99 31 00 – – – – – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum L.)
0910 99 33 00 – – – – – ostala
0910 99 39 00 – – – – drobljena ili mlevena
0910 99 50 00 – – – lorber u listu
  – – – ostalo:
0910 99 91 00 – – – – nedrobljeno niti mleveno
0910 99 99 00 – – – – drobljeno ili mleveno

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 10

ŽITARICE

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1001   Pšenica i napolica: Kontroli podleže durum pšenica za mlinsku industriju
  – Tvrda pšenica:
1001 19 00 00 – – ostala
  – Ostala: Kontroli podleže pšenica za mlinsku industriju
1001 99 00 00 – – ostalo
1002 1002 Raž:  
1002 90 00 00 – Ostala
1003 1003 Ječam:
1003 90 00 00 – Ostala
1004 1004 Ovas:
1004 90 00 00 – Ostali
1005   Kukuruz: Kontroli podleže kukuruz za industrijsku preradu i stočnu hranu
1005 90 00 00 – Ostali
1006   Pirinač:  
1006 10 – Pirinač u ljusci (arpa ili sirov):
  – – ostali:
  – – – etiviran (delimično kuvan):
1006 10 21 00 – – – – okruglog zrna
1006 10 23 00 – – – – zrna srednje dužine
  – – – – dugačkog zrna:
1006 10 25 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 10 27 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
  – – – ostali:
1006 10 92 00 – – – – okruglog zrna
1006 10 94 00 – – – – zrna srednje dužine
  – – – – dugačkog zrna:
1006 10 96 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 10 98 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
1006 20 – Oljušteni (smeđi pirinač):
  – – etiviran (delimično kuvan):
1006 20 11 00 – – – okruglog zrna
1006 20 13 00 – – – zrna srednje dužine
  – – – dugačkog zrna:
1006 20 15 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 20 17 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
  – – ostali:
1006 20 92 00 – – – okruglog zrna
1006 20 94 00 – – – zrna srednje dužine
  – – – dugačkog zrna:
1006 20 96 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 20 98 00 – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
1006 30 – Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran:
  – – poluobrađen pirinač:
  – – – etiviran (delimično kuvan):
1006 30 21 00 – – – – okruglog zrna
1006 30 23 00 – – – – zrna srednje dužine
  – – – – dugačkog zrna:
1006 30 25 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 30 27 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
  – – – ostali:
1006 30 42 00 – – – – okruglog zrna
1006 30 44 00 – – – – zrna srednje dužine
  – – – – dugačkog zrna:
1006 30 46 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 30 48 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
  – – obrađen pirinač:
  – – – etiviran (delimično kuvan):
1006 30 61 00 – – – – okruglog zrna
1006 30 63 00 – – – – zrna srednje dužine
  – – – – dugačkog zrna:
1006 30 65 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 30 67 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
  – – – ostali:
1006 30 92 00 – – – – okruglog zrna
1006 30 94 00 – – – – zrna srednje dužine
  – – – – dugačkog zrna:
1006 30 96 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3
1006 30 98 00 – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više
1006 40 00 00 Lomljeni pirinač
1007 1007 Sorgo u zrnu:
1007 90 00 00 – Ostali
1008   Heljda, proso, seme za ptice; ostale žitarice:
1008 10 00 00 – Heljda
  – Proso:
1008 29 00 00 – – ostali
1008 40 00 00 – Fonio (Digitaria spp.)
1008 50 00 00 – Kinoa (Chenopodium quinoa)
1008 60 00 00 – Tritikale
1008 90 00 00 – Ostale žitarice

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 11

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; SKROB; INULIN; GLUTEN OD PŠENICE

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1101   Brašno od pšenice ili napolice: Kontroli podležu mlinski proizvodi od pšenice
  – Brašno od pšenice:
1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice
1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira
1101 00 90 00 – Brašno od napolice
1102   Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice: Kontroli podležu mlinski proizvodi od raži, hibrida raži i pšenice, kukuruza, heljde, ječma i ovsa
1102 20 – Brašno kukuruzno:
1102 20 10 00 – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi
1102 20 90 00 – – ostalo
1102 90 – Ostalo:
1102 90 10 00 – – brašno ječmeno
1102 90 30 00 – – brašno ovseno
1102 90 50 00 – – brašno pirinčano
1102 90 70 00 – – brašno ražano
1102 90 90 00 – – ostalo
1103   Prekrupa od žitarica, griz i pelete:
  – Prekrupa i griz:
1103 11 – – od pšenice:
1103 11 10 00 – – – od tvrde pšenice
1103 11 90 00 – – – od obične pšenice i pira
1103 13 – – od kukuruza:
1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi
1103 13 90 00 – – – ostali
1103 19 – – od ostalih žitarica:
1103 19 20 00 – – – od raži ili ječma
1103 19 40 00 – – – od ovsa
1103 19 50 00 – – – od pirinča
1103 19 90 00 – – – ostali
1103 20 – Peleti:
1103 20 25 00 – – od raži ili ječma
1103 20 30 00 – – od ovsa
1103 20 40 00 – – od kukuruza
1103 20 50 00 – – od pirinča
1103 20 60 00 – – od pšenice
1103 20 90 00 – – ostali
1104   Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr.: oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tar. Br. 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:  
  – Zrna valjana ili u obliku ljuspica:
1104 12 – – od ovsa:
1104 12 10 00 – – – valjana
1104 12 90 00 – – – u obliku ljuspica
1104 19 – – od ostalih žitarica:
1104 19 10 00 – – – od pšenice
1104 19 30 00 – – – od raži
1104 19 50 00 – – – od kukuruza
  – – – od ječma:
1104 19 61 00 – – – – valjana
1104 19 69 00 – – – – u obliku ljuspica
  – – – ostala:
1104 19 91 00 – – – – pirinač u obliku ljuspica
1104 19 99 00 – – – – ostala
  – Drukčije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili gnječena):
1104 22 – – od ovsa:
1104 22 40 00 – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena
1104 22 50 00 – – – perlirana
1104 22 95 00 – – – ostala
1104 23 – – od kukuruza:
1104 23 40 00 – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena; perlirana
1104 23 98 00 – – – ostala
1104 29 – – od ostalih žitarica:
  – – – od ječma:
1104 29 04 00 – – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena
1104 29 05 00 – – – – perlirana
1104 29 08 00 – – – – ostala
  – – – ostala:
1104 29 17 00 – – – – oljuštena, obrezana ili neobrezana, gnječena ili negnječena
1104 29 30 00 – – – – perlirana
  – – – – samo gnječena, drukčije neobrađena:
1104 29 51 00 – – – – – od pšenice
1104 29 55 00 – – – – – od raži
1104 29 59 00 – – – – – ostala
  – – – – ostala:
1104 29 81 00 – – – – – od pšenice
1104 29 85 00 – – – – – od raži
1104 29 89 00 – – – – – ostala
1104 30 – Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene:
1104 30 10 00 – – od pšenice
1104 30 90 00 – – od ostalih žitarica
1105   Brašno, griz, prah, ljuspice, granule i peleti od krompira:
1105 10 00 00 – Brašno, griz i prah
1105 20 00 00 – Ljuspice, granule i peleti
1106   Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. Br. 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tar. Br. 0714, ili od proizvoda iz Glave 8:
1106 10 00 00 – Od suvog mahunastog povrća iz tar. Broja 0713
1106 20 – Od sagoa ili od korenja ili krtola iz tar. broja 0714:
1106 20 10 00 – – denaturisani
1106 20 90 00 – – ostali
1106 30 – Od proizvoda iz Glave 8:
1106 30 10 00 – – od banana
1106 30 90 – – ostali:
1106 30 90 10 – – – od kokosovog oraha
1106 30 90 90 – – – ostalo
1107   Slad, pržen ili nepržen:
1107 10 – Nepržen:
  – – od pšenice:
1107 10 11 00 – – – u obliku brašna
1107 10 19 00 – – – ostali
  – – ostali:
1107 10 91 00 – – – u obliku brašna
1107 10 99 00 – – – ostali
1107 20 00 00 – Pržen
1108   Skrob; inulin: Kontroli podleže ako se koristi u prehrambenoj industriji
  – Skrob:
1108 11 00 00 – – pšenični skrob
1108 12 00 00 – – kukuruzni skrob
1108 13 00 00 – – skrob od krompira
1108 14 00 00 – – skrob od manioke
1108 19 – – ostali skrob:
1108 19 10 00 – – – skrob od pirinča
1108 19 90 00 – – – ostali
1109 1109 00 00 00 Gluten od pšenice, osušen ili neosušen Kontroli podleže nativno glutensko brašno

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 12

ULJANO SEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNEVLJE, SEME I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1201   Soja u zrnu, lomljena ili drobljena: Kontroli podleže seme soje za industrijsku preradu
1201 90 00 00 – Ostala
1202   Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci ili bez ljuske, lomljen ili nelomljen:  
  – Ostali:
1202 41 00 00 – – u ljusci
1202 42 00 00 – – bez ljuske, lomljen ili nelomljen
1203 1203 00 00 00 Kopra
1204 1204 00 Seme lana, lomljeno ili nelomljeno: Kontroli podleže seme lana za proizvodnju ulja
1204 00 90 00 – Ostalo
1205   Seme uljane repice, lomljeno ili nelomljeno: Kontroli podleže seme uljane repice sa niskim sadržajem eruka kiseline za industrijsku preradu
1205 10 90 00 – – ostalo
1205 90 00 00 – Ostalo
1206   Seme suncokreta, lomljeno ili nelomljeno: Kontroli podleže seme suncokreta za industrijsku preradu
1206 00 – Ostalo:
1206 00 91 00 – – bez ljuske; u sivo – beloj prugastoj ljusci
1206 00 99 00 – – ostalo
1207   Ostalo uljano seme i plodovi, lomljeno ili nelomljeno:  
1207 10 00 00 – Palmini orasi i jezgra
  – Seme pamuka:
1207 29 00 00 – – ostalo
1207 30 00 00 – Seme ricinusa
1207 40 – Seme susama:
1207 40 90 00 – – ostalo
1207 50 – Seme slačice:
1207 50 90 00 – – ostalo
1207 60 00 00 – Seme šafranike (Carthamus tinctorius)
1207 70 00 00 – Seme dinje
  – Ostalo:
1207 91 – – seme maka:
1207 91 90 00 – – – ostalo
1207 99 – – ostalo:
  – – – ostalo:
1207 99 91 00 – – – – seme konoplje
1207 99 96 00 – – – – ostalo
1208   Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice:  
1208 10 00 00 – Od soje Kontroli podleže sojino brašno (punomasno, malomasno) i krupica (griz)
1208 90 00 00 – Ostalo Paste od uljanog semenja ne podležu pregledu
1210   Hmelj, svež ili sušen, drobljen ili nedrobljen, u prahu ili ne, u obliku peleta ili ne; lupulin:  
1210 10 00 00 – Hmelj nedrobljen niti mleven niti u obliku peleta
1210 20 – Hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta; lupulin:
1210 20 10 00 – – hmelj, drobljen, mleven ili u obliku peleta sa većim sadržajem lupulina; lupulin
1210 20 90 00 – – ostali
1211   Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne:  
1211 20 00 00 – Koren ginsenga
1211 90 – Ostalo:
1211 90 20 00 – – roda Ephedra????????? Kontroli podleže biljni čaj
1211 90 30 00 – – tonka pasulj  
1211 90 86 – – ostalo: Kontroli podleže biljni čaj
1211 90 86 10 – – – kamilica
1211 90 86 20 – – – nana
  – – – ostalo:  
1211 90 86 91 – – – – koren gospinog bilja – slatko korenje  
1211 90 86 99 – – – – ostalo Kontroli podležu bosiljak, despik, iđirot, žalfija, pelin, ruzmarin, selen, biljni čaj
1212   Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni:  
  – Morske alge i ostale alge:  
1212 21 00 00 – – pogodne za ljudsku upotrebu  
1212 29 00 00 – – ostale  
  – Ostalo:  
1212 91 – – Šećerna repa:  
1212 91 20 00 – – – osušena, mlevena ili nemlevena  
1212 91 80 00 – – – ostalo  
1212 92 00 00 – – roščići  
1212 93 00 00 – – šećerna trska  
1212 94 00 00 – – koren cikorije  
1212 99 – – Ostalo:  
  – – – seme roščića:  
1212 99 41 00 – – – – neoljušteno, nelomljeno ili nemleveno  
1212 99 49 00 – – – – ostalo  
1212 99 95 – – – ostalo:  
1212 99 95 10 – – – – koštice i jezgra iz koštica kajsija, breskvi (uključujući nektarine) ili šljiva  
1212 99 95 90 – – – – ostalo  
1214   Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta: Kontroli podleže hrana za životinje biljnog porekla
1214 10 00 00 – Brašno i pelete od lucerke (Alfalfa)
1214 90 – Ostalo:
1214 90 10 00 – – stočna repa, broskva i ostale korenjače za stočnu hranu
1214 90 90 00 – – ostalo

Glava 13

ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
1302   Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar – agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji
  – Biljni sokovi i ekstrakti:
1302 13 00 00 – – od hmelja

Odeljak III

MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA

Glava 15

MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe  
1507   Sojino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:    
1507 10 – Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):  
1507 10 90 00 – – ostalo  
1507 90 – Ostalo:  
1507 90 90 00 – – ostalo  
1508   Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:    
1508 10 – Sirovo ulje:  
1508 10 90 00 – – ostalo  
1508 90 – Ostalo:  
1508 90 90 00 – – ostalo  
1509   Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:    
1509 10 – Iz prvog presovanja:  
1509 10 10 00 – – lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja  
1509 10 90 00 – – ostalo Kontroli podleže devičansko (virgino) maslinovo ulje, ulje komine masline-sirovo  
1509 90 00 00 – Ostalo Kontroli podleže rafinisano maslinovo ulje, rafinisano ulje komine masline  
1510 1510 00 Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509: Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
1510 00 10 00 – Sirova ulja  
1510 00 90 00 – Ostalo  
1511   Palmino ulje i njegovefrakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:    
1511 10 – Sirovo ulje:  
1511 10 90 00 – – ostalo  
1511 90 – Ostalo: Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
  – – čvrste frakcije:  
1511 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1kg  
1511 90 19 00 – – – ostalo  
  – – ostalo:  
1511 90 99 00 – – – ostalo    
1512   Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:    
  – Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:  
1512 11 – – sirovo ulje:  
  – – – ostalo:  
1512 11 91 00 – – – – ulje od suncokreta  
1512 11 99 00 – – – – ulje od šafranike  
1512 19 – – ostalo:  
1512 19 90 00 – – – ostalo  
  – Ulje od pamuka i njegove frakcije:  
1512 21 – – sirovo ulje, iz kojeg je uklonjen gosipol ili ne:  
1512 21 90 00 – – – ostalo  
1512 29 – – ostalo:  
1512 29 90 00 – – – ostalo  
1513   Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani ali hemijski nemodifikovani:  
  – Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:  
1513 11 – – sirovo ulje:  
  – – – ostalo:  
1513 11 91 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1513 11 99 00 – – – – ostalo  
1513 19 – – ostalo:  
  – – – čvrste frakcije:  
1513 19 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1kg Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
1513 19 19 00 – – – – ostalo  
  – – – ostalo:    
  – – – – ostalo:  
1513 19 91 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1513 19 99 00 – – – – – ostalo  
  – Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije:  
1513 21 – – sirovo ulje:  
  – – – ostalo:  
1513 21 30 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1513 21 90 00 – – – – ostalo  
1513 29 – – ostalo:  
  – – – čvrste frakcije: Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
1513 29 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1513 29 19 00 – – – – ostalo  
  – – – ostalo:    
  – – – – ostalo:  
1513 29 50 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1513 29 90 00 – – – – – ostalo  
1514   Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:    
  – Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije:  
1514 11 – – sirovo ulje:  
1514 11 90 00 – – – ostalo  
1514 19 – – ostalo:  
1514 19 90 00 – – – ostalo  
  – Ostalo:  
1514 91 – – sirovo ulje:  
1514 91 90 00 – – – ostalo  
1514 99 – – ostalo:  
1514 99 90 00 – – – ostalo  
1515   Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
  – Laneno ulje i njegove frakcije:  
1515 11 00 00 – – sirovo ulje  
1515 19 – – ostalo:    
1515 19 90 00 – – – ostalo  
  – Kukuruzno ulje i njegove frakcije:  
1515 21 – – sirovo ulje:  
1515 21 90 00 – – – ostalo  
1515 29 – – ostalo:  
1515 29 90 00 – – – ostalo  
1515 30 – Ricinusovo ulje i njegove frakcije:  
1515 30 90 00 – – ostalo Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
 
1515 50 – Susamovo ulje i njegove frakcije:  
  – – sirovo ulje:  
1515 50 19 00 – – – ostalo  
  – – ostalo:  
1515 50 99 00 – – – ostalo  
1515 90 – Ostalo:  
1515 90 11 00 – – tung – ulje; ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
       
  – – ulje od semena duvana i njegove frakcije:  
  – – – sirovo ulje:  
1515 90 29 00 – – – – ostalo  
  – – – ostalo:  
1515 90 39 00 – – – – ostalo  
  – – ostala ulja i njihove frakcije:  
  – – – sirova ulja:  
  – – – – ostalo:  
1515 90 51 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1515 90 59 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno  
  – – – ostalo:  
  – – – – ostalo:  
1515 90 91 00 – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg  
1515 90 99 00 – – – – – čvrsto, ostalo; tečno  
1516   Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:  
1516 20 – Biljne masti i ulja i njihove frakcije:  
1516 20 10 00 – – hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak“ Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
  – – ostalo:    
1516 20 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
  – – – ostalo:    
  – – – – ostalo: Kontroli ne podležu ulja za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim ulja koja se koriste u prehrambenoj industriji  
1516 20 96 00 – – – – – ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), i lipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba  
1516 20 98 00 – – – – – ostalo  
1517   Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broj 1516:    
1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin:  
1517 10 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi  
1517 10 90 00 – – ostalo  
1517 90 – Ostalo:  
1517 90 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi  
  – – ostalo:  
1517 90 91 00 – – – stabilna biljna ulja, tečna, mešana  
1517 90 93 00 – – – jestive mešavine ili preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli)  
1517 90 99 00 – – – ostalo Kontroli podležu samo proizvodi biljnog porekla  

Odeljak IV

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMENE DUVANA

Glava 17

ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
1701   Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju:  
  – Sirovi šećer bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje:
1701 12 – – šećer od šećerne repe:
1701 12 10 00 – – – za rafinisanje  
1701 12 90 00 – – – ostali
1701 13 – – šećer od šećerne trske naveden u Napomeni za tarifni podbroj 2 uz ovu Glavu:
1701 13 10 00 – – – za rafinisanje
1701 13 90 00 – – – ostali
1701 14 – – ostali šećer od šećerne trske:
1701 14 10 00 – – – za rafinisanje
1701 14 90 00 – – – ostali
  – Ostalo:
1701 91 00 00 – – sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za bojenje
1701 99 – – ostalo:
1701 99 10 00 – – – beli šećer
1701 99 90 00 – – – ostalo
1702   Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel:
1702 20 – Šećer i sirup od javora:
1702 20 10 00 – – šećer od javora u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za bojenje
1702 20 90 00 – – ostalo
1702 30 – Glikoza i glikozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju:
1702 30 10 00 – – izoglikoza
  – – ostalo:
1702 30 50 00 – – – u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili neaglomerisanog
1702 30 90 00 – – – ostalo Kontroli podležu skrobni sirupi, tečna glukoza i skrobni šećeri
1702 40 – Glikoza i glikozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%, ali ne preko 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer: Kontroli podležu skrobni sirupi, tečna glukoza i skrobni šećeri
1702 40 10 00 – – izoglikoza
1702 40 90 00 – – ostalo
1702 50 00 00 – Hemijski čista fruktoza Kontroli podležu samo ako se koriste u prehrambenoj industriji
1702 60 – Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer:
1702 60 10 00 – – izoglikoza
1702 60 80 00 – – inulin sirup
1702 60 95 00 – – ostalo
1702 90 – Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:
1702 90 10 00 – – hemijski čista maltoza
1702 90 30 00 – – izoglikoza
1702 90 50 00 – – maltodekstrin i sirup od maltodekstrina
  – – karamel:
1702 90 71 00 – – – koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji
  – – – ostalo:
1702 90 75 00 – – – – u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan
1702 90 79 00 – – – – ostalo Kontroli ne podleže ako se koristi kao prehrambena boja
1702 90 80 00 – – inulin sirup  
1702 90 95 00 – – ostalo Kontroli podležu invertni šećerni rastvor, invertni šećerni sirup i šećerni rastvor
1703   Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera:  
1703 10 00 00 – Melasa od šećerne trske
1703 90 00 00 – Ostalo
1704   Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa:
1704 10 – Žvakaće gume, prevučene ili neprevučene šećerom:
1704 10 10 00 – – koje sadrže manje od 60% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
1704 10 90 00 – – koja sadrži 60% ili više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
1704 90 – Ostalo:
1704 90 10 00 – – ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10% po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija
1704 90 30 00 – – bela čokolada
  – – ostalo:
1704 90 51 00 – – – paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više
1704 90 55 00 – – – pastile za grlo i bombone protiv kašlja
1704 90 61 00 – – – proizvodi prevučeni šećerom
  – – – ostalo:
1704 90 65 00 – – – – gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku slatkiša
1704 90 71 00 – – – – kuvani slatkiši, punjeni ili ne
1704 90 75 00 – – – – mlečne bombone („toffees“), karamele i slični slatkiši
  – – – – ostalo:
1704 90 81 00 – – – – – bombone u vidu tableta, presovane
1704 90 99 00 – – – – – ostalo

Odeljak IV

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI OD DUVANA

Glava 18

KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
1803   Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
1803 10 00 00 – Neodmašćena
1803 20 00 00 – Potpuno ili delimično odmašćena
1804 1804 00 00 00 Maslac, masnoće i ulje od kakaa
1805 1805 00 00 00 Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje
1806   Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:
1806 10 – Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:
1806 10 15 00 – – koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje od 5% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 10 20 00 – – koji sadrži od 5%, ali ne preko 65% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 10 30 00 – – koji sadrži od 65%, ali ne preko 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 10 90 00 – – koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza
1806 20 – Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg:
1806 20 10 00 – – koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji
1806 20 30 00 – – koji sadrže od 25%, ali ne preko 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji
  – – ostalo:
1806 20 50 00 – – – sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca
1806 20 70 00 – – – čokoladno-mlečne mrvice („chocolate milk crumb“)
1806 20 80 00 – – – čokoladni preliv
1806 20 95 00 – – – ostalo
  – Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama:
1806 31 00 00 – – punjeni
1806 32 – – nepunjeni:
1806 32 10 00 – – – sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća
1806 32 90 00 – – – ostalo
1806 90 – Ostalo:
  – – čokolada i proizvodi od čokolade: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – – – čokoladne bombone (uključujući praline), punjene ili nepunjene:
1806 90 11 00 – – – – koje sadrže alkohol
1806 90 19 00 – – – – ostale
  – – – ostale:
1806 90 31 00 – – – – punjene
1806 90 39 00 – – – – nepunjene
1806 90 50 00 – – proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedeni od zamena šećera, koji sadrže kakao
1806 90 60 00 – – namazi koji sadrže kakao
1806 90 70 00 – – proizvodi za proizvodnju pića koji sadrže kakao
1806 90 90 00 – – ostalo

Glava 19

PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
1901   Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:  
1901 20 00 00 – Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tarifnog broja 1905 Kontroli podležu gotove smeše, smrznuta testa (punjeni sirom)
1901 90 – Ostalo: Kontroli ne podležu mlečni proizvodi i proizvodi koji se koriste kao prehrambene boje
  – – ekstrakt slada:
1901 90 11 00 – – – sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi
1901 90 19 00 – – – ostalo
  – – ostalo:
1901 90 91 00 – – – koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglukozu, glukozu ili skrob ili sadrže manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba, osim proizvoda za hranu u obliku praha od proizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404
1901 90 99 00 – – – ostalo
1902   Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen: Kontroli podležu proizvodi na bazi skroba i proizvoda od skroba, testenine (osim kus-kus), druge vrste pekarskih proizvoda (osim punjenih mesom i sirom)
  – Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene:
1902 11 00 00 – – sa dodatkom jaja
1902 19 – – ostalo:
1902 19 10 00 – – – koje ne sadrže obično pšenično brašno ili griz
1902 19 90 00 – – – ostalo
1902 20 – Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene:
  – – ostale:
1902 20 91 00 – – – kuvane
1902 20 99 00 – – – ostalo
1902 30 – Ostale testenine:
1902 30 10 00 – – sušene
1902 30 90 00 – – ostale
1902 40 – Kus – kus:
1902 40 10 00 – – nepripremljen
1902 40 90 00 – – ostali
1903 1903 00 00 00 Tapioka i njene zamene pripremljene od skroba, u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika
1904   Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr, kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene:
1904 10 – Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica:
1904 10 10 00 – – od kukuruza
1904 10 30 00 – – od pirinča
1904 10 90 00 – – ostalo
1904 20 – Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili od bubrenih žitarica:
1904 20 10 00 – – proizvodi tipa „Musli“ na bazi neprženih pahuljica od žitarica
  – – ostalo:
1904 20 91 00 – – – od kukuruza
1904 20 95 00 – – – od pirinča
1904 20 99 00 – – – ostalo
1904 30 00 00 – „Bulgur“ pšenica
1904 90 – Ostalo:
1904 90 10 00 – – od pirinča
1904 90 80 00 – – ostalo
1905   Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi Osim kapsula za farmaceutske proizvode i osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
1905 10 00 00 – Hrskavi hleb (krisp)
1905 20 – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:
1905 20 10 00 – – koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
1905 20 30 00 – – koji po masi sadrži od 30% ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
1905 20 90 00 – – koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)
  – Slatki biskviti, vafle i oblande:
1905 31 – – slatki biskviti:
  – – – potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:
1905 31 11 00 – – – – u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 85 g
1905 31 19 00 – – – – ostalo
  – – – ostalo:
1905 31 30 00 – – – – koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća
  – – – – ostalo:
1905 31 91 00 – – – – – sendvič – biskviti
1905 31 99 00 – – – – – ostalo
1905 32 – – vafli i oblande:
1905 32 05 00 – – – sa sadržajem vode preko 10% po masi
  – – – ostalo:
  – – – – potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:
1905 32 11 00 – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 85g
1905 32 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
1905 32 91 00 – – – – – slane, punjene ili nepunjene
1905 32 99 00 – – – – – ostalo
1905 40 – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi:
1905 40 10 00 – – dvopek
1905 40 90 00 – – ostalo
1905 90 – Ostalo:
1905 90 10 00 – – hleb bez kvasca (matzos)
1905 90 20 00 – – hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi
  – – ostalo:
1905 90 30 00 – – – hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i ne preko 5% masnoće
1905 90 45 00 – – – biskviti
1905 90 55 00 – – – ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, začinjeni ili slani
  – – – ostalo:
1905 90 60 00 – – – – sa dodatkom materija za zaslađivanje
1905 90 90 00 – – – – ostalo

Glava 20

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, I OSTALIH DELOVA BILJA

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
2001   Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:  
2001 10 00 00 – Krastavci i kornišoni
2001 90 – Ostalo:
2001 90 10 00 – – mango – čatni („mango chutney“)
2001 90 20 00 – – plodovi roda Capsicum, osim slatkih paprika ili roda Piment
2001 90 30 00 – – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)
2001 90 40 00 – – slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više po masi skroba
2001 90 50 00 – – pečurke
2001 90 65 00 – – masline
2001 90 70 00 – – slatka paprika
2001 90 92 00 – – tropsko voće i tropsko jezgrasto voće; palmina jezgra
2001 90 97 00 – – ostalo
2002   Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:
2002 10 – Paradajz, ceo ili u komadima:
2002 10 10 00 – – oljušten
2002 10 90 00 – – ostalo
2002 90 – Ostalo:
  – – sa sadržajem suve materije manjim od 12% po masi:
2002 90 11 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2002 90 19 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
  – – sa sadržajem suve materije od 12%, ali ne preko 30% po masi:
2002 90 31 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2002 90 39 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
  – – sa sadržajem suve materije većim od 30% po masi:
2002 90 91 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2002 90 99 00 – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
2003   Pečurke i trifle (tartufi), pripremljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:
2003 10 – Jestive pečurke roda Agaricus:
2003 10 20 00 – – privremeno konzervisane, potpuno kuvane
2003 10 30 00 – – ostale
2003 90 – Ostale:
2003 90 10 00 – – trifle (tartufi)
2003 90 90 00 – – ostale
2004   Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:
2004 10 – Krompir:
2004 10 10 00 – – kuvan, nepripremljen na drugi način
  – – ostali:
2004 10 91 00 – – – u obliku brašna, griza ili ljuspica
2004 10 99 00 – – – ostali
2004 90 – Ostalo povrće i mešavine povrća:
2004 90 10 00 – – kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata)
2004 90 30 00 – – kiseli kupus, kapar i masline
2004 90 50 00 – – grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp., u mahuni
  – – ostalo, uključujući mešavine:
2004 90 91 00 – – – crni luk, kuvan, drukčije nepripremljen
2004 90 98 00 – – – ostalo
2005   Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006:
2005 10 00 00 – Homogenizovano povrće
2005 20 – Krompir:
2005 20 10 00 – – u obliku brašna, griza ili ljuspica
  – – ostali:
2005 20 20 00 – – – tanki odsečci, prženi ili pečeni, posoljeni ili neposoljeni, aromatizovani ili nearomatizovani, u hermetički zatvorenom pakovanju, podesni za neposrednu potrošnju
2005 20 80 00 – – – ostali
2005 40 00 00 – Grašak (Pisum sativum)
  – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00 00 – – pasulj u zrnu
2005 59 00 00 – – ostali
2005 60 00 00 – Špargle
2005 70 00 00 – Masline
2005 80 00 00 – Kukuruz šećerac (Zea mays var.saccharata)
  – Ostalo povrće i mešavine povrća:
2005 91 00 00 – – bambusovi izdanci
2005 99 – – ostalo
2005 99 10 00 – – – povrće roda Capsicum, osim slatkih paprika i roda Pimenta
2005 99 20 00 – – – kapar
2005 99 30 00 – – – artičoke
2005 99 50 00 – – – mešavine povrća
2005 99 60 00 – – – kiseli kupus
2005 99 80 00 – – – ostalo
2006   Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):
2006 00 10 00 – Đumbir
  – Ostalo:
  – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2006 00 31 00 – – – trešnje i višnje
2006 00 35 00 – – – tropsko voće i jezgrasto tropsko voće
2006 00 38 00 – – – ostalo
  – – ostalo:
2006 00 91 00 – – – tropsko voće i jezgrasto tropsko voće
2006 00 99 00 – – – ostalo
2007   Džemovi, slatko, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2007 10 – Homogenizovani proizvodi:
2007 10 10 00 – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
  – – ostali:
2007 10 91 00 – – – od tropskog voća
2007 10 99 00 – – – ostali
  – Ostalo:
2007 91 – – od agruma:
2007 91 10 00 – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi
2007 91 30 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13%, ali ne preko 30% po masi
2007 91 90 00 – – – ostali
2007 99 – – ostalo:
  – – – sa sadržajem šećera preko 30% po masi:
2007 99 10 00 – – – – pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 100 kg, za industrijsku preradu
2007 99 20 00 – – – – pire i pasta od kestena
  – – – – ostalo:
2007 99 31 00 – – – – – od trešanja i višanja
2007 99 33 00 – – – – – od jagoda
2007 99 35 00 – – – – – od malina
2007 99 39 00 – – – – – ostalo
2007 99 50 00 – – – sa sadržajem šećera preko 13%, ali ne preko 30%, po masi
  – – – ostalo:
2007 99 93 00 – – – – od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća
2007 99 97 00 – – – – ostalo
  ex pire od jabuka uključujući kompote
  ex ostalo
2008   Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
  – Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, međusobno pomešani ilinepomešani:
2008 11 – – kikiriki:
2008 11 10 00 – – – maslac od kikirikija
  – – – ostalo, u neposrednom pakovanju sa neto – mase:
2008 11 91 00 – – – – preko 1 kg
  – – – – ne preko 1 kg:
2008 11 96 00 – – – – – prženi
2008 11 98 00 – – – – – ostali
2008 19 – – ostalo, uključujući mešavine:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 19 11 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili više po masi tropskog jezgrastog voća i tropskog voća
  – – – – ostalo:
2008 19 13 00 – – – – – prženi badem i pistaći
2008 19 19 00 – – – – – ostalo
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 19 91 00 – – – – tropsko jezgrasto voće; mešavine koje sadrže 50% ili više po masi tropskog jezgrastog voća i tropskog voća
  – – – – ostalo:
  – – – – – jezgrasto voće, prženo:
2008 19 93 00 – – – – – – bademi i pistaći
2008 19 95 00 – – – – – – ostalo
2008 19 99 00 – – – – – ostalo
2008 20 – Ananas:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 20 11 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi
2008 20 19 00 – – – – ostalo
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 20 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi
2008 20 39 00 – – – – ostalo
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 20 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 17% po masi
2008 20 59 00 – – – – ostalo
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 20 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 19% po masi
2008 20 79 00 – – – – ostalo
2008 20 90 00 – – – bez dodatka šećera
2008 30 – Agrumi:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 30 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 30 19 00 – – – – ostali
  – – – ostali:
2008 30 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 30 39 00 – – – – ostali
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 30 51 00 – – – – grejpfrut, kriške, uključujući pomelo (pomelos)
2008 30 55 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klemetine, vilking i ostali slični hibridi agruma
2008 30 59 00 – – – – ostali
  – – – sa dodatkom šećera u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 30 71 00 – – – – grejpfrut, kriške, uključujući pomelo (pomelos)
2008 30 75 00 – – – – mandarine (uključujući tangerske i satsumas); klementine, vilking i ostali slični hibridi agruma
2008 30 79 00 – – – – ostali
2008 30 90 00 – – – bez dodatka šećera
2008 40 – Kruške:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2008 40 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 40 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
2008 40 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 40 29 00 – – – – – ostale
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 40 31 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 40 39 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 40 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 40 59 00 – – – – ostale
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 40 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 40 79 00 – – – ostale
2008 40 90 00 – – – bez dodatka šećera
2008 50 – Kajsije:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2008 50 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 50 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
2008 50 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 50 39 00 – – – – – ostale
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 50 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 50 59 00 – – – – ostale:
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 50 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 50 69 00 – – – – ostale
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 50 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 50 79 00 – – – – ostale
  – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2008 50 92 00 – – – – 5 kg ili više
2008 50 98 00 – – – – manjeg od 5 kg
2008 60 – Trešnje i višnje:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 60 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 60 19 00 – – – – ostale
  – – – ostale:
2008 60 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 60 39 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 60 50 00 – – – – preko 1kg
2008 60 60 00 – – – – ne preko 1kg
  – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 60 70 00 – – – – 4,5 kg ili više
2008 60 90 00 – – – – manjeg od 4,5 kg
2008 70 – Breskve, uključujući nektarine:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi:
2008 70 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 70 19 00 – – – – – ostale
  – – – – ostale:
2008 70 31 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 70 39 00 – – – – – ostale
  – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 70 51 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 70 59 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 70 61 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 70 69 00 – – – – ostale
  – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 70 71 00 – – – – sa sadržajem šećera preko 15% po masi
2008 70 79 00 – – – – ostale
  – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 70 92 00 – – – – 5 kg ili više
2008 70 98 00 – – – – manjeg od 5 kg
2008 80 – Jagode:
  – – sa dodatkom alkohola:
  – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 80 11 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 80 19 00 – – – – ostale
  – – – ostale:
2008 80 31 00 – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 80 39 00 – – – – ostale
  – – bez dodatka alkohola:
2008 80 50 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2008 80 70 00 – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
2008 80 90 00 – – – bez dodatka šećera
  – Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja 2008 19:
2008 91 00 00 – – palmina jezgra
  – – – – – ostalo:
2008 93 – – Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea):
  – – – sa dodatkom alkohola:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
2008 93 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 93 19 00 – – – – – ostalo
  – – – – ostalo:
2008 93 21 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 93 29 00 – – – – – ostalo
  – – – bez dodatka alkohola:
2008 93 91 00 – – – – sa dodatkom šećera; u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg
2008 93 93 00 – – – – sa dodatkom šećera; u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
2008 93 99 00 – – – – bez dodatka šećera
2008 97 – – mešavine:
  – – – sa dodatkom alkohola:
  – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
  – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 97 12 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 14 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
2008 97 16 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 18 00 – – – – – – ostalo
  – – – – ostalo:
  – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 97 32 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 34 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
2008 97 36 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 38 00 – – – – – – ostalo
  – – – bez dodatka alkohola:
  – – – – sa dodatkom šećera:
  – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 97 51 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 59 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
  – – – – – – mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća:
2008 97 72 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 74 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2008 97 76 00 – – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 78 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase:
  – – – – – 5 kg ili više:
2008 97 92 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 93 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg:
2008 97 94 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 96 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – manje od 4,5 kg:
2008 97 97 00 – – – – – – od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi)
2008 97 98 00 – – – – – – ostalo
2008 99 – – ostalo:
  – – – sa dodatkom alkohola:
  – – – – đumbir:
2008 99 11 00 – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas
2008 99 19 00 – – – – – ostalo
  – – – – grožđe:
2008 99 21 00 – – – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi
2008 99 23 00 – – – – – ostalo
  – – – – ostalo:
  – – – – – sa sadržajem šećera preko 9% po masi:
  – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 99 24 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 28 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2008 99 31 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 34 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
  – – – – – – sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% mas:
2008 99 36 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 37 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2008 99 38 00 – – – – – – – tropsko voće
2008 99 40 00 – – – – – – – ostalo
  – – – bez dodatka alkohola:
  – – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase preko 1 kg:
2008 99 41 00 – – – – – đumbir
2008 99 43 00 – – – – – grožđe
2008 99 45 00 – – – – – šljive i suve šljive
2008 99 48 00 – – – – – tropsko voće
2008 99 49 00 – – – – – ostalo
  – – – – sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg:
2008 99 51 00 – – – – – đumbir
2008 99 63 00 – – – – – tropsko voće
  ex marakuja i guava
  ex ostalo
2008 99 67 00 – – – – – ostalo
  – – – – bez dodatka šećera:
  – – – – – šljive i suve šljive, u neposrednom pakovanju neto – mase:
2008 99 72 00 – – – – – – 5 kg ili više
2008 99 78 00 – – – – – – manje od 5 kg
2008 99 85 00 – – – – – kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var saccharata)
2008 99 91 00 – – – – – jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5% ili više skroba po masi
2008 99 99 00 – – – – – ostalo
2009   Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – Sok od pomorandže:
2009 11 – – smrznuti:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 11 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 11 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
2009 11 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 11 99 00 – – – – ostali
2009 12 00 00 – – nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20
2009 19 – – ostalo:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 19 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 19 19 00 – – – – ostalo
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 19 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 19 98 00 – – – – ostalo
  – Sok od grejpfruta (uključujući od pomeloa):
2009 21 00 00 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20
2009 29 – – ostalo:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 29 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 29 19 00 – – – – ostalo
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 29 91 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase i sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 29 99 00 – – – – ostalo
  – Sok od ostalih pojedinačnih agruma:
2009 31 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:
  – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
2009 31 11 00 – – – – sa dodatkom šećera
2009 31 19 00 – – – – bez dodatka šećera
  – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – sok od limuna:
2009 31 51 00 – – – – – sa dodatkom šećera
2009 31 59 00 – – – – – bez dodatka šećera
  – – – – sokovi od ostalih agruma:
2009 31 91 00 – – – – – sa dodatkom šećera
2009 31 99 00 – – – – – bez dodatka šećera
2009 39 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 39 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 39 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
  – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
2009 39 31 00 – – – – – sa dodatkom šećera
2009 39 39 00 – – – – – bez dodatka šećera
  – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – sok od limuna:
2009 39 51 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 39 55 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30 % po masi
2009 39 59 00 – – – – – – bez dodatka šećera
  – – – – – ostali sokovi od agruma:
2009 39 91 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 39 95 00 – – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 39 99 00 – – – – – – bez dodatka šećera
  – Sok od ananasa:
2009 41 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:
2009 41 92 00 – – – sa dodatim šećerom
2009 41 99 00 – – – bez dodatog šećera
2009 49 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 49 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 49 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 49 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – ostali:
2009 49 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 49 93 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 49 99 00 – – – – – bez dodatog šećera
2009 50 – Sok od paradajza:
2009 50 10 00 – – sa dodatim šećerom
2009 50 90 00 – – ostali
  – Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa):
2009 61 – – čija Brix vrednost ne prelazi 30:
2009 61 10 00 – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase
2009 61 90 00 – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase
2009 69 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 69 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 69 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67:
  – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase:
2009 69 51 00 – – – – – koncentrisani
2009 69 59 00 – – – – – ostali
  – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – sa dodatkom šećera čiji sadržaj prelazi 30% po masi:
2009 69 71 00 – – – – – – koncentrisani
2009 69 79 00 – – – – – – ostali
2009 69 90 00 – – – – – ostali
  – Sok od jabuka:
2009 71 – – čija Brix vrednost ne prelazi 20:
2009 71 20 00 – – – sa dodatim šećerom
2009 71 99 00 – – – bez dodatog šećera
2009 79 – – ostali:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 79 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 79 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67:
2009 79 30 00 – – – – čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – ostali:
2009 79 91 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 79 98 00 – – – – – bez dodatog šećera
  – Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:
2009 81 – – sok od brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,Vaccinium vitis-idaea):
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
2009 81 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 81 19 00 – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
2009 81 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – ostali:
2009 81 51 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 81 59 00 – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
  – – – – – bez dodatog šećera:
2009 81 95 00 – – – – – – sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon
2009 81 99 00 – – – – – – ostali
2009 89 – – ostalo:
  – – – čija Brix vrednost prelazi 67:
  – – – – sok od krušaka:
2009 89 11 00 – – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 80 19 00 – – – – – ostali
  – – – – ostali:
  – – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
2009 89 34 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 35 00 – – – – – – ostali
  – – – – – ostali:
2009 89 36 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 38 00 – – – – – – ostali
  – – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
  – – – – sok od krušaka:
2009 89 50 00 – – – — čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom
  – – – – – ostali:
2009 89 61 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 89 63 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 89 69 00 – – – – – bez dodatog šećera
  – – – – ostali:
  – – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase, sa dodatim šećerom:
2009 89 71 00 – – – – – – sok od višanja ili trešanja
2009 89 73 00 – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 79 00 – – – – – – ostali
  – – – – – ostali:
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:
2009 89 85 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 86 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:
2009 89 88 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 89 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – bez dodatog šećera:
2009 89 96 00 – – – – – – – sok od višanja ili trešanja
2009 89 97 00 – – – – – – – sokovi od tropskog voća
2009 89 99 00 – – – – – – – ostali
2009 90 – Mešavine sokova:
  – – čija Brix vrednost prelazi 67:
  – – – mešavine soka od jabuka i krušaka:
2009 90 11 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto – mase
2009 90 19 00 – – – – ostali
  – – – ostali:
2009 90 21 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase
2009 90 29 00 – – – – ostali
  – – čija Brix vrednost ne prelazi 67:
  – – – mešavine soka od jabuka i krušaka:
2009 90 31 00 – – – – čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto – mase i sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 90 39 00 – – – – ostali
  – – – ostali:
  – – – – čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:
2009 90 41 00 – – – – – – sa dodatkom šećera
2009 90 49 00 – – – – – – ostali
  – – – – – ostali:
2009 90 51 00 – – – – – – sa dodatim šećerom
2009 90 59 00 – – – – – – ostali
  – – – – čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto – mase:
  – – – – – mešavine sokova od agruma i soka od ananasa:
2009 90 71 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi
2009 90 73 00 – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi
2009 90 79 00 – – – – – – bez dodatog šećera
  – – – – – ostali:
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi:
2009 90 92 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća
2009 90 94 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:
2009 90 95 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća
2009 90 96 00 – – – – – – – ostali
  – – – – – – bez dodatog šećera:
2009 90 97 00 – – – – – – – mešavine sokova od tropskog voća
2009 90 98 00 – – – – – – – ostali

Glava 21

RAZNI PROIZVODI ZA ISHRANU

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2101   Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
  – Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:
2101 11 00 00 – – ekstrakti, esencije i koncentrati
2101 12 – – preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe:
2101 12 92 00 – – – preparati na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata kafe
2101 12 98 00 – – – ostalo
2101 20 – Ekstrakti, esencije i koncentrati čaja, mate – čaja i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja:
2101 20 20 00 – – ekstrakti, esencije ili koncentrati
  – – preparati:
2101 20 92 00 – – – na bazi ekstrakta, esencija ili koncentrata čaja ili mate – čaja
2101 20 98 00 – – – ostalo
2101 30 – Pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:
  – – pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe:
2101 30 11 00 – – – pržena cikorija
2101 30 19 00 – – – ostalo
  – – ekstrakti, esencije i koncentrati pržene cikorije i ostalih prženih zamena kafe:
2101 30 91 00 – – – od pržene cikorije
2101 30 99 00 – – – ostalo
2102   Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 3002);pripremljeni praškovi za peciva:  
2102 10 – Aktivni kvasac:
2102 10 10 00 – – kultura kvasca
  – – kvasac za mešenje (pekarski):
2102 10 31 00 – – – suvi
2102 10 39 00 – – – ostali
2102 10 90 00 – – ostalo Kontroli podleže ako se koristi u pekarskoj industriji
2102 2102 20 – Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi: Kontroli podleže stočni kvasac
  – – neaktivni kvasac:
2102 20 11 00 – – – u tabletama, kockastog ili sličnog oblika, ili u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg
2102 20 19 00 – – – ostali
2102 20 90 00 – – ostalo
2102 30 00 00 – Pripremljeni praškovi za pecivo
2103   Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):
2103 10 00 00 – Sos od soje
2103 20 00 00 – Kečap i ostali sosovi od paradajza
2103 30 – Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):
2103 30 10 00 – – brašno od slačice
2103 30 90 00 – – pripremljena slačica (senf)
2103 90 – Ostalo:
2103 90 10 00 – – mango – čatni („mango chutney“), tečan
2103 90 30 00 – – aromatični biteri jačine alkohola po zapremini od 44,2% do 49,2% vol, koji sadrže po masi od 1,5% do 6% gorčice (lincura, gencijana), začina i različitih sastojaka i od 4% do 10% šećera, u sudovima zapremine 0,5 litara ili manje
2103 90 90 – – ostalo:
2103 90 90 10 – – – pripremljene začinske mešavine za prehrambenu industriju Kontroli podležu dodaci jelima, zaprške i smeše za prehrambene proizvode
2103 90 90 90 – – – ostalo
2104   Supe, čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi: Kontroli podležu supe (osim supa sa mesnim komadićima ili mesnim knedlama)
2104 10 00 00 – Supe i čorbe i preparati za te proizvode
2104 20 00 00 – Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi Kontroli podležu i dodaci jelima sa mesnim ekstraktom
2105 2105 00 Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa: Kontroli podležu voćni sladoledni deserti, aromatizovani voćni sladoledni deserti i vodeni sladoledni deserti
2105 00 10 00 – koji ne sadrži mlečne masnoće ili sadrži manje od 3% takvih masnoća po masi  
  – koji sadrži mlečne masnoće po masi:
2105 00 91 00 – – 3% ili više ali manje od 7%
2105 00 99 00 – – 7% ili više
2106   Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije:
2106 10 20 00 – – koji ne sadrže mlečne masnoće, saharozu, izoglukozu, glukozu niti skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba Kontroli podležu strukturne belančevine, hidrolizati biljnih belančevina, koncentrovana belančevina soje, strukturna belančevina soje
2106 10 80 00 – – ostali
2106 90 – Ostalo:  
2106 90 20 00 – – složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića
  – – sirupi od šećera, aromatizovani ili bojeni:
2106 90 30 00 – – – izoglikozni sirupi Kontroli podležu bazne sirovine za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića
  – – – ostali:
2106 90 51 00 – – – – laktozni sirup
2106 90 55 00 – – – – glikozni sirup i maltodekstrinski sirup
2106 90 59 00 – – – – ostali
  – ostalo  
2106 90 92 10 – – – – žvakaće gume i bonbone bez šećera
2106 90 92 90 – – – – ostalo Kontroli podleže prašak za puding, mešavina biljnog čaja, biljni sir
2106 90 98 – – – ostalo: Kontroli podležu bazne sirovine za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića
2106 90 98 10 – – – – bezalkoholni preparati, osim na bazi mirisnih materija koji se koriste za proizvodnju pića
2106 90 98 90 – – – – ostalo Kontroli podležu: prašak za puding, mešavina biljnog čaja, toping baze sa sadržajem mleka do 50%, biljni sir

Glava 22

PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2202   Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009:  
2202 10 00 00 – Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju Kontroli podležu Soda – voda, prirodna mineralna ili prirodna izvorska voda sa dodatkom aroma ili sredstvima za zaslađivanje.
Kontroli ne podleže proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2202 90 – Ostalo: Osim proizvoda koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2202 90 10 00 – – koje ne sadrži proizvode iz tar.brojeva 0401 do 0404 ili masnoće dobijene iz poroizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404
  ex bezalkoholno pivo
  ex ostalo
  – – ostalo, koje po masi sadrži masnoće dobijene iz proizvoda iz tar. brojeva 0401 do 0404: Kontroli ne podleže čokoladno mleko i proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod
2202 90 91 00 – – – manje od 0,2%
2202 90 95 00 – – – 0,2% ili više, ali manje od 2%
2202 90 99 00 – – – 2% ili više
2203   Pivo dobijeno od slada:  
  – U sudovima ne preko 10 l:
2203 00 01 00 – – u bocama
2203 00 09 00 – – ostalo
2203 00 10 00 – U sudovima preko 10 l
2204   Vino od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009:  
2204 10 – Vino penušavo:
  – – sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP):
2204 10 11 00 – – – šampanjac
2204 10 91 00 – – – asti spumante
2204 10 93 00 – – – ostalo
2204 10 94 00 – – sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO)
2204 10 96 00 – – ostala sortna vina
2204 10 98 00 – – ostalo
  – Ostala vina; šira od grožđa kod koje je fermentacija sprečena ili zaustavljena dodavanjem alkohola:
2204 21 – – u sudovima ne preko 2 l:
  – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama sa „pečurka“ čepovima, pričvršćenim žičanim korpicama; vino pripremljeno na drugi način sa nadpritiskom usled prisustva ugljen-dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar, ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20°C:
2204 21 06 00 – – – – sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP)
2204 21 07 00 – – – – sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO)
2204 21 08 00 – – – – ostala posebna (varietal) vina
2204 21 09 00 – – – – ostalo
  – – – ostalo:
  – – – – proizvedeno u Zajednici:
  – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 15% vol:
  – – – – – – vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP):
  – – – – – – – bela:
2204 21 11 00 – – – – – – – – Alsace
2204 21 12 00 – – – – – – – – Bordeaux
2204 21 13 00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204 21 17 00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)
2204 21 18 00 – – – – – – – – Mosel
2204 21 19 00 – – – – – – – – Pfalz
2204 21 22 00 – – – – – – – – Reinhessen
2204 21 23 00 – – – – – – – – Tokaj
2204 21 24 00 – – – – – – – – Lazio (Latium)
2204 21 26 00 – – – – – – – – Toscana (Tuscany)
2204 21 27 00 – – – – – – – – Trentino, Alto Adige i Friuli
2204 21 28 00 – – – – – – – – Veneto
2204 21 32 00 – – – – – – – – Vinho Verde
2204 21 34 00 – – – – – – – – Penedés
2204 21 36 00 – – – – – – – – Rioja
2204 21 37 00 – – – – – – – – Valencia
2204 21 38 00 – – – – – – – – ostalo
  – – – – – – – ostalo:
2204 21 42 00 – – – – – – – – Bordeaux
2204 21 43 00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204 21 44 00 – – – – – – – – Beaujolais
2204 21 46 00 – – – – – – – – Côtes du Rhône
2204 21 47 00 – – – – – – – – Languedoc-Rousillon
2204 21 48 00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)
2204 21 62 00 – – – – – – – – Piemonte (Piedmont)
2204 21 66 00 – – – – – – – Toscana (Tuscany)
2204 21 67 00 – – – – – – – – Trentino i Alto Adige
2204 21 68 00 – – – – – – – – Veneto
2204 21 69 00 – – – – – – – – Dao Bairrada i Douro
2204 21 71 00 – – – – – – – – Navarra
2204 21 74 00 – – – – – – – – Penedés
2204 21 76 00 – – – – – – – – Rioja
2204 21 77 00 – – – – – – – – Valdepenas
2204 21 78 00 – – – – – – – – ostalo
  – – – – – – sa zaštićenom geografskom oznakom (ZGO):
2204 21 79 00 – – – – – – – belo
2204 21 80 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostala sortna vina:
2204 21 81 00 – – – – – – – bela
2204 21 82 00 – – – – – – – ostala
  – – – – – – ostalo:
2204 21 83 00 – – – – – – – belo
2204 21 84 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15% vol, ali ne preko 22% vol:
  – – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenom geografskom oznakama (ZGO):
2204 21 85 00 – – – – – – – Madeira i Setubal Muscatel
2204 21 86 00 – – – – – – – Sherry
2204 21 87 00 – – – – – – – Marsala
2204 21 88 00 – – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos
2204 21 89 00 – – – – – – – Port
2204 21 90 00 – – – – – – – ostalo
2204 21 91 00 – – – – – – ostalo
2204 21 92 00 – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% vol
  – – – – ostalo:
  – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenom geografskom oznakoma (ZGO):
2204 21 93 00 – – – – – – belo
2204 21 94 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostala sortna vina:
2204 21 95 00 – – – – – – belo
2204 21 96 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostalo:
2204 21 97 00 – – – – – – belo
2204 21 98 00 – – – – – – ostalo
2204 29 – – ostalo:
2204 29 10 00 – – – vino, osim onog navedenog u tar. podbroju 2204 10, u bocama sa „pečurka“ čepovima pričvršćenim žičanim korpicama; vino pripremljeno na drugi način sa nadpritiskom usled prisustva ugljen dioksida u rastvoru od najmanje 1 bar, ali manje od 3 bar, mereno na temperaturi od 20°C
  – – – ostalo:
  – – – – proizvedeno u Zajednici:
  – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 15% vol:
  – – – – – – vino sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP):
  – – – – – – – bela:
2204 29 11 00 – – – – – – – – Tokaj
2204 29 12 00 – – – – – – – – Bordeaux
2204 29 13 00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204 29 17 00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)
2204 29 18 00 – – – – – – – – ostalo
  – – – – – – – ostalo:
2204 29 42 00 – – – – – – – – Bordeaux
2204 29 43 00 – – – – – – – – Bourgogne (Burgundy)
2204 29 44 00 – – – – – – – – Beaujolais
2204 29 46 00 – – – – – – – – Côtes-du-Rhône
2204 29 47 00 – – – – – – – – Languedoc-Roussillon
2204 29 48 00 – – – – – – – – Val de Loire (Loire Valley)
2204 29 58 00 – – – – – – – – ostalo
  – – – – – – sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO):
2204 29 79 00 – – – – – – – belo
2204 29 80 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostala posebna (varietal) vina:
2204 29 81 00 – – – – – – – belo
2204 29 82 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostala:
2204 29 83 00 – – – – – – – bela
2204 29 84 00 – – – – – – – ostala
  – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 15% vol, ali ne preko 22% vol:
  – – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO):
2204 29 85 00 – – – – – – – Madeira i Setubal Muscatel
2204 29 86 00 – – – – – – – Sherry
2204 29 87 00 – – – – – – – Marsala
2204 29 88 00 – – – – – – – Samos i Muscat de Lemnos
2204 29 89 00 – – – – – – – Port
2204 29 90 00 – – – – – – – ostala
2204 29 91 00 – – – – – – ostala
2204 29 92 00 – – – – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 22% vol
  – – – – ostala:
  – – – – – vina sa zaštićenom naznakom porekla (ZNP) ili sa zaštićenim geografskim oznakama (ZGO):
2204 29 93 00 – – – – – – belo
2204 29 94 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostala posebna (varietal) vina:
2204 29 95 00 – – – – – – belo
2204 29 96 00 – – – – – – ostalo
  – – – – – ostala:
2204 29 97 00 – – – – – – belo
2204 29 98 00 – – – – – – ostala
2204 30 – Ostala šira od grožđa:
2204 30 10 00 – – delimično fermentisana ili sa zaustavljenom fermentacijom na drugi način osim dodavanjem alkohola
  – – ostala:
  – – – gustine od 1,33 g/cm3 ili manje na 20°C i sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 1% vol:
2204 30 92 00 – – – – koncentrisana
2204 30 94 00 – – – – ostala
  – – – ostala:
2204 30 96 00 – – – – koncentrisana
2204 30 98 00 – – – – ostala
2205   Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju:
2205 10 – U sudovima ne preko 2 l:
2205 10 10 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 18%
2205 10 90 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18%
2205 90 – Ostalo:
2205 90 10 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 18%
2205 90 90 00 – – sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18%
2206   Ostala fermentisana pića (npr: jabukovača, kruškovača i medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene:
2206 00 10 00 – Slabo vino („piquette“)
  – Ostali:
  – – penušava:
2206 00 31 00 – – – jabukovača i kruškovača
2206 00 39 00 – – – ostala
  – – nepenušava, u sudovima:
  – – – od 2 l ili manje:
2206 00 51 00 – – – – jabukovača i kruškovača
2206 00 59 00 – – – – ostalo
  – – – većim od 2 l:
2206 00 81 00 – – – – jabukovača i kruškovača
2206 00 89 00 – – – – ostalo
2207   Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil – alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine: Kontroli podleže ako se koristi u prehrambenoj industriji
2207 10 00 00 – Etil – alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači, nedenaturisani
2208   Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: Kontroli ne podleže rum koji se koristi kao aroma
2208 20 – Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa:
  – – u sudovima od 2 l ili manje:
2208 20 12 00 – – – konjak
2208 20 14 00 – – – armanjak
2208 20 26 00 – – – grapa
2208 20 27 00 – – – brendi (Brandy de Jerez)
2208 20 29 00 – – – ostalo
  – – u sudovima većim od 2 l:
2208 20 40 00 – – – sirovi destilat
  – – – ostalo:
2208 20 62 00 – – – – konjak
2208 20 64 00 – – – – armanjak
2208 20 86 00 – – – – grapa
2208 20 87 00 – – – – brendi (Brandy de Jerez)
2208 20 89 00 – – – – ostalo
2208 30 – Viski:
  – – bourbon viski, u sudovima:
2208 30 11 00 – – – ne preko 2 l
2208 30 19 00 – – – preko 2 l
  – – škotski viski:
2208 30 30 00 – – – viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky)
  – – – viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima:
2208 30 41 00 – – – – ne preko 2 l
2208 30 49 00 – – – – preko 2 l
  – – – viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky) ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima:
2208 30 61 00 – – – – ne preko 2 l
2208 30 69 00 – – – – preko 2 l
  – – – ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima
2208 30 71 00 – – – – ne preko 2 l
2208 30 79 00 – – – – preko 2 l
  – – ostali, u sudovima:
2208 30 82 00 – – – ne preko 2 l
2208 30 88 00 – – – preko 2 l
2208 40 – Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske:
  – – u sudovima ne preko 2 l:
2208 40 11 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%)
  – – – ostalo:
2208 40 31 00 – – – – čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola
2208 40 39 00 – – – – ostalo
  – – u sudovima preko 2 l:
2208 40 51 00 – – – rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%)
  – – – ostalo:
2208 40 91 00 – – – – čija vrednost prelazi € 2 po litru čistog alkohola
2208 40 99 00 – – – – ostalo
   
2208 50 – Džin i klekovača (geneva):
  – – džin, u sudovima:
2208 50 11 00 – – – ne preko 2 l
2208 50 19 00 – – – preko 2 l
  – – klekovača (Geneva), u sudovima:
2208 50 91 00 – – – ne preko 2 l
2208 50 99 00 – – – preko 2 l
2208 60 – Vodka:
  – – sa zapreminskom alkoholnom jačinom ne preko 45,4% vol, u sudovima:
2208 60 11 00 – – – ne preko 2 l
2208 60 19 00 – – – preko 2 l
  – – sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima:
2208 60 91 00 – – – ne preko 2 l
2208 60 99 00 – – – preko 2 l
2208 70 – Likeri, uključujući „cordials“:
2208 70 10 00 – – u sudovima ne preko 2 l
2208 70 90 00 – – u sudovima preko 2 l
2208 90 – Ostalo:
  – – arak, u sudovima:
2208 90 11 00 – – – ne preko 2 l
2208 90 19 00 – – – preko 2 l
  – – šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima:
2208 90 33 00 – – – ne preko 2 l
2208 90 38 00 – – – preko 2 l
  – – ostale rakije i ostala žestoka alkoholna pića, u sudovima:
  – – – ne preko 2 l:
2208 90 41 00 – – – – ouzo
  – – – – ostalo:
  – – – – – rakije (isključujući likere):
  – – – – – – dobijene destilacijom voća:
2208 90 45 00 – – – – – – – kalvados
2208 90 48 00 – – – – – – – ostalo
  – – – – – – ostalo:
2208 90 54 00 – – – – – – – tekila
2208 90 56 00 – – – – – – – ostalo
2208 90 69 00 – – – – – ostala žestoka alkoholna pića
  – – – preko 2 l:
  – – – – rakije (isključujući likere):
2208 90 71 00 – – – – – dobijene destilacijom voća
2208 90 75 00 – – – – – tekila
2208 90 77 00 – – – – – ostale
2208 90 78 00 – – – – ostala žestoka alkoholna pića
  – – nedenaturisani etil-alkohol sa zapreminskom alkoholnom jačinom manjom od 80% vol, u sudovima:
2208 90 91 00 – – – ne preko 2 l
2208 90 99 00 – – – preko 2 l
2209   Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:
  – Vinsko sirće, u sudovima:
2209 00 11 00 – – ne preko 2 l
2209 00 19 00 – – preko 2 l
  – Ostalo, u sudovima:
2209 00 91 00 – – ne preko 2 l
2209 00 99 00 – – preko 2 l

Odeljak IV

PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI OD DUVANA

Glava 23

OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA HRANA ZA ŽIVOTINJE

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2302   Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani:  
2302 10 – Od kukuruza:
2302 10 10 00 – – sa sadržajem skroba ne preko 35% po masi
2302 10 90 00 – – ostalo
2302 30 – Od pšenice:
2302 30 10 00 – – u kojima sadržaj skroba nije preko 28% po masi, a deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm ne prelazi 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5% pepela po masi, računato na suvi proizvod
2302 30 90 00 – – ostalo
2302 40 – Od ostalih žitarica:
  – – od pirinča:
2302 40 02 00 – – – sa sadržajem skroba ne preko 35% po masi
2302 40 08 00 – – – ostalo
  – – ostalo:
2302 40 10 00 – – – u kojima je sadržaj skroba nije preko 28% po masi, a deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm ne prelazi 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži preko 1,5% pepela po masi, računato na suvi proizvod
2302 40 90 00 – – – ostalo
2302 50 00 00 – Od leguminoznog bilja
2304 2304 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani Kontroli podleže odmašćeno sojino brašno
2305 2305 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od kikirikija, nemleveni, mleveni ili peletizovani
2306   Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani  
2306 10 00 00 – Od semena pamuka
2306 20 00 00 – Od semena lana
2306 30 00 00 – Od semena suncokreta
  – Od semena uljane repice:
2306 41 00 00 – – od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline
2306 49 00 00 – – ostalo
2306 50 00 00 – Od kokosovog oraha ili kopre
2306 60 00 00 – Od palminog oraha ili jezgra
2306 90 – Ostalo:
2306 90 05 00 – – od kukuruznih klica
  – – ostalo:
  – – – uljane pogače i ostali ostaci dobijeni prilikom ekstrakcijemaslinovog ulja:
2306 90 11 00 – – – – sa sadržajem ne preko 3% po masi maslinovog ulja
2306 90 19 00 – – – – sa sadržajem preko 3% po masi maslinovog ulja
2306 90 90 00 – – – ostalo
2309   Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja: Kontroli podleže hrana za životinje biljnog porekla
2309 90 – Ostalo:
2309 90 20 00 – – proizvodi navedeni u dodatnoj Napomeni 5. uz ovu Glavu
  – – ostalo, uključujući predsmeše:
  – – – sa sadržajem skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji se svrstavaju u tar. podbrojeve 1702 30 50 do 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, ili mlečnih proizvoda:
  – – – – sa sadržajem skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa:
  – – – – – bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba 10% ili manje po masi:
2309 90 31 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi
2309 90 33 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi
2309 90 35 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50%, ali manje od 75% po masi Kontroli podleže hrana za životinje biljnog porekla
2309 90 39 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 75% po masi
  – – – – – sa sadržajem skroba većim od 10% ali ne većim od 30% po masi:
2309 90 41 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi
2309 90 43 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi
2309 90 49 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50% po masi
  – – – – – sa sadržajem skroba preko 30% po masi:
2309 90 51 00 – – – – – – bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi
2309 90 53 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 10%, ali manje od 50% po masi
2309 90 59 00 – – – – – – sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manje od 50% po masi
2309 90 70 00 – – – – bez sadržaja skroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa ali sa sadržajem mlečnih proizvoda
  – – – ostalo:
2309 90 91 00 – – – – rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase
2309 90 96 – – – – ostalo:
2309 90 96 10 – – – – – sa sadržajem 49% ili više po masi holin hlorida, na organskoj ili neorganskoj osnovi
2309 90 96 90 – – – – – ostalo

Odeljak VI

PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA

Glava 29

ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
2915   Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: Podleže kontroli ako se koristi u prehrambene svrhe
  – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:
2915 21 00 00 – – sirćetna kiselina

Glava 33

ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3301   Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni tarpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja: Kontroli podležu ekstarkti začina ako se koriste u prehrambenoj industriji
– Eterična ulja, ostala, osim od citrus – voća (agruma):
3301 24 – – od nane (Mentha piperita):
3301 24 10 00 – – – koja sadrže terpen
3301 24 90 00 – – – bez terpena
3301 25 – – od ostalih nana:
3301 25 10 00 – – – koja sadrže terpen
3301 25 90 00 – – – bez terpena
3301 29 – – ostalo:
  – – – od karanfilića, niaouli i ylang-ylang:
3301 29 11 00 – – – – koja sadrže terpen
3301 29 31 00 – – – – bez terpena
  – – – ostalo:
3301 29 41 00 – – – – koja sadrže terpen
  – – – – bez terpena:
3301 29 91 00 – – – – – ostalo
3301 90 – Ostalo:
3301 90 10 00 – – sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja
  – – ekstrahovane uljane smole:
3301 90 21 00 – – – od slatkog korena i hmelja
3301 90 30 00 – – – ostalo
3301 90 90 00 – – ostalo
3302   Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:
3302 10 – Koji se upotrebljavaju u industriji hrane ili pića:
  – – za upotrebu u industriji pića:
  – – – preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića:
3302 10 10 00 – – – – stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5%
  – – – – ostalo:
3302 10 21 00 – – – – – koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglukoze, 5% glukoze ili skroba
3302 10 29 00 – – – – – ostalo
3302 10 40 00 – – – ostalo
3302 10 90 00 – – za upotrebu u prehrambenoj industriji
3302 90 – Ostalo:
3302 90 10 00 – – alkoholni rastvori  
3302 90 90 00 – – ostalo

Glava 35

BELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LEPKOVI, ENZIMI

Tarifni
broj
Tarifna oznaka Naimenovanje Primedbe
3504 3504 00 Peptoni i njihovi derivati; ostale proteinske materije i njihovi derivati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prah od kože, hromno štavljene ili ne: Kontroli podleže izolovana belančevina soje
3504 00 90 00 – ostalo