Volonteri ne mogu obavljati poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika

Servis računara online zakazivanje

Volonteri ne mogu obavljati poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika

„Odredbom člana 124. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009 i 52/2011) propisano je da poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika može da obavlja i pripravnik – stažista.

Stavom 2. člana 124. Zakona propisano je da pripravnik – stažista savladava program za uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu pod neposrednim nadzorom nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika koji ima licencu.

Stavom 3. člana 124. Zakona propisano je da ustanova i pripravnik – stažista zaključuju ugovor o stažiranju u trajanju od najmanje godinu, a najduže dve godine.

Stavom 4. člana 124. Zakona propisano je da se ugovorom iz stava 3. ovog člana ne zasniva se radni odnos.

Stavom 5. člana 124. Zakona propisano je da pripravnik – stažista ima pravo da učestvuje u radu stručnih organa bez prava odlučivanja i nema pravo da ocenjuje učenike u školi.

Stavom 6. člana 124. Zakona propisano je da se na ostvarivanje prava iz stava 2. ovog člana shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na pripravnika.

Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, pripravnik – stažista je lice koje može da obavlja poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, pa se može zaključiti da propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja nije propisana mogućnost angažovanja volontera u nastavi.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-101/2013-07 od 22.2.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje