Kada se vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskih izveštaja poveri privrednom društvu ili preduzetniku oni tu delatnost moraju da registruju kao pretežnu

Servis računara online zakazivanje

Kada se vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskih izveštaja poveri privrednom društvu ili preduzetniku oni tu delatnost moraju da registruju kao pretežnu

 

„U članu 17. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006), propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti ugovorom, u skladu sa ovim zakonom, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja privrednom društvu ili preduzetniku, registrovanom za pružanje računovodstvenih usluga, koji ima zaposlena lica kojima poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i koji ispunjavaju uslove iz opšteg akta.

Navedena odredba ne odnosi se na banke, druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i berze i brokersko-dilerska društva.

Imajući u vidu da se radi o poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja koji su od velikog društvenog značaja, kao i da finansijski izveštaji pravnih lica moraju biti istiniti i sastavljeni na zakonit način, neophodno je da privredno društvo, odnosno preduzetnik, ovu delatnost registruje kod organa nadležnog za vođenje registra privrednih subjekata kao pretežnu delatnost, u smislu odredbi Zakona o registraciji privrednih subjekata („Sl. glasnik RS“, br. 55/2004 i 61/2005).

Shodno navedenom, potrebno je da se u osnivačkom aktu propiše da je vođenje knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za druga pravna lica pretežna delatnost. Sadržaj osnivačkog akta propisuje Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00422/2007-16 od 16.10.2007. godine

 

Servis računara online zakazivanje