Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Servis računara online zakazivanje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

 

Iz obrazloženja:

„Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom tužilac nesporno nije predao tuženom navedene publikacije, to je iz samog ponašanja tužioca očigledno da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadno ostavljenom primerenom roku, uz posebno ukazivanje da tuženi više i nema interesa za izvršenje navedene obaveze od strane tužioca jer se radi o publikaciji koja je vezana za određenu kalendarsku godinu, koja je davno istekla te stoga ni sam tuženi nema pravnog interesa za dobijanje navedene publikacije. Pri činjenici da je Ugovor zaključen 1999. godine i da je ugovorom predviđeno pretplatno plaćanje cene, a da do dana zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom nijedna od ugovornih strana nije izvršila svoje ugovorne obaveze i naprotiv tuženi više i nema nikakav pravni interes da se izvrši obaveza koja je zbog svoje prirode izgubila svaki značaj za tuženog, to je navedeni ugovor postupanjem stranaka iskazanim kroz konkludentne radnje, raskinut pa stoga i nije osnovano potraživanje tužioca na ime neizmirene cene.“

Presuda Višeg trgovinskog suda, Pž. 14543/2005 od 01.03.2006. godine – Sudska praksa trgovinskih sudova – Bilten br. 2/2006

 

Servis računara online zakazivanje