Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme

Servis računara online zakazivanje

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme

„Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 37. propisano je da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci.

Pod prekidom iz člana 37. stav 1. Zakona ne smatra se prekid rada kraći od 30 radnih dana.

Radni odnos na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može se zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

Radni odnos na određeno vreme, u smislu Zakona, odnosi se na obavljanje određenih poslova (sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme) i može trajati neprekidno ili sa prekidima kraćim od 30 radnih dana, najduže 12 meseci. U slučaju privremene odsutnosti zaposlenog, radni odnos na određeno vreme se može zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

Rad na određeno vreme prestaje istekom roka na koji je ugovor zaključen.

Prema tome, ako je radni odnos na određeno vreme zasnovan radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, njegovim povratkom, zaposlenom koji ga je zamenjivao otkazuje se ugovor o radu.

Na prestanak radnog odnosa ne utiče činjenica da je zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme u tom periodu na bolovanju.

Prema tome, odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak (prolongiranje) ugovora o radu na određeno vreme.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-140/2006-02 od 28.02.2006. godine

 

Servis računara online zakazivanje