Promena visine izdržavanja zavisi i od promene okolnosti na strani deteta i od promene okolnosti na strani roditelja davaoca izdržavanja

Servis računara online zakazivanje

Promena visine izdržavanja zavisi i od promene okolnosti na strani deteta i od promene okolnosti na strani roditelja davaoca izdržavanja

Iz obrazloženja:

„Prvostepeni sud ocenjuje da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz odredbe člana 164. Porodičnog zakona, ceneći da su se na strani mal. tužioca promenile okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, jer je mal. tužilac porastao, te su mu za zadovoljavanje svakodnevnih, školskih i ostalih potreba potrebna veća sredstva. Međutim, prilikom donošenja odluke prvostepeni sud je propustio da ceni činjenicu da je i na strani tuženog došlo do promenjenih okolnosti, koje se odnose na njegov lošiji materijalni položaj u odnosu na momenat kada je doneta presuda Osnovnog suda u … – Sudske jedinice u … od 17.1.2012. godine, jer je tuženi prestao da radi u preduzeću u kome je bio zaposlen, dok se na drugoj strani poboljšao materijalni položaj majke mal. tužioca, imajući u vidu da je ona zaposlena, da ostvaruje redovan prihod, da je vlasnik frizerskog salona u kome radi, da joj u održavanju domaćinstva pomažu roditelji i brat, kao i da plaćanju stanarine i potreba hrane doprinosi njen vanbračni partner, dok tuženi nema pomoć od majke, a od oca prima samo periodičnu pomoć.“

Rešenje Apelacionog suda u Beogradu, Gž2. 291/2013 od 10.4.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje