Utvrđivanje svih okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke o izdržavanju kao i promene te odluke

Utvrđivanje svih okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke o izdržavanju kao i promene te odluke

Iz obrazloženja:

„Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je otac tužilje. Ranije donetom presudom istog suda od 22.2.2006. godine, obavezan je da doprinosi izdržavanju tada maloletne tužilje 20% mesečno od zarade koju ostvaruje kod preduzeća „E.“. Tužilja je sada redovan student četvrte godine Medicinskog fakulteta u N. Ukupne mesečne potrebe tužilje (na ime zakupa stana u N. troškova za ishranu, troškova za nabavku udžbenika za nastavu i vežbe, nabavku obuće i odeće, sredstava za održavanje lične higijene) su 16.000,00 dinara. Tužilja ne prima dečiji dodatak, niti je korisnik studentskog kredita. Njena majka ne radi i ne ostvaruje zaradu. Prema potvrdi preduzeća … tuženi je u prva četiri meseca 2008. godine ostvario prosečnu zaradu od 9.000,00 dinara. Tuženi je u drugom braku iz koga ima još dvoje maloletne dece, prema kojima ima obavezu izdržavanja, koje su učenice prvog i trećeg razreda osnovne škole, a supruga mu je nezaposlena.

Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je prvostepeni sud primenio odredbe čl. 155, 160. i 164. Porodičnog zakona (dalje: Zakon), obavezujući tuženog da doprinosi izdržavanju tužilje u iznosu od 8.000,00 dinara.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine i prihoda i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnost dužnika izdržavanja zavisi od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveza da izdržava druga lica i drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja (član 160. Zakona).

U sporu povodom tužbe za izmenu obaveza izdržavanja potrebno je utvrditi okolnosti na osnovu kojih je doneta ranija odluka o izdržavanju i da li su se posle donošenja te odluke imovinske prilike stranaka, njihove mogućnosti i potrebe izmenile. U konkretnom slučaju, od donošenja prethodne presude je došlo do promene okolnosti jer je tužilja student četvrte godine Medicinskog fakulteta, njena majka ne radi i ne ostvaruje nikakvu zaradu. S obzirom da su utvrđene potrebe tužilje 16.000,00 dinara, pravilno je tuženi obavezan da doprinosi izdržavanju tužilje u iznosu od 8.000,00 dinara. Ovakvom odlukom neće biti ugrožena egzistencija tuženog, ni egzistencija ostalih lica koja se nalaze kod njega na izdržavanju. Pravilna je ocena prvostepenog suda da tuženi, s obzirom na njegove mogućnosti i zdravstvenu sposobnost, može da se bavi dodatnim poslom i na taj način, dodatnim angažovanjem obezbedi novac.“

Presuda Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2881/2010 od 16.06.2010. godine