Odsustva sa rada radi nege deteta

Servis računara online zakazivanje

Odsustva sa rada radi nege deteta

„Članom 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), utvrđeno je da se godišnji odmor može koristiti u dva dela.

Ukoliko zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine.

Prema tome, ukoliko zaposleni zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje) nije koristio prvi deo godišnjeg odmora u toku kalendarske godine, nema pravo da godišnji odmor za tu kalendarsku godinu, koristi u narednoj godini.

Kada se radi o korišćenju drugog dela godišnjeg odmora, najkasnije do 30. juna naredne godine zaposlenom se ne može odobriti da započne korišćenje godišnjeg odmora posle tog roka ili da nastavi korišćenje godišnjeg odmora posle ovog roka.

Izuzetak od pravila uveden je članom 73. stav 3. Zakona kojim se daje pravo zaposlenima (na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege novorođenog deteta i zbog posebne nege deteta) koji nisu mogli da godišnji odmor za kalendarsku godinu iskoriste u celosti ili delimično, da ga u celosti ili u preostalom delu iskoriste u periodu od 1. januara do 30. juna u narednoj kalendarskoj godini.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-510/2006-02 od 03.05.2006. godine

 

Servis računara online zakazivanje