Ogranak i predstavništvo privrednog društva nemaju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru jer nisu pravna lica

Servis računara online zakazivanje

Ogranak i predstavništvo privrednog društva nemaju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru jer nisu pravna lica

„U davanju odgovora na pitanje da li su ogranak i predstavništvo obveznici lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, imala se u vidu, pre svega, odredba člana 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojom je propisano da je firma, u smislu tog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. S obzirom da ogranak i predstavništvo privrednog društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), nemaju svojstvo pravnog lica, mišljenje Ministarstva finansija i privrede je da ne mogu biti obveznici lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 401-00-00581/2012-03(1) od 30.11.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje