Može se nuditi roba za prodaju sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija)

Servis računara online zakazivanje

Može se nuditi roba za prodaju sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija)

 

Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010) u članu 44. reguliše način na koji trgovac može da nudi robu/usluge sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija), sadržinu ponude prodajnog podsticaja, koja pored ostalog, mora da sadrži i upoređenje, odnosno prikazivanje prodajne cene u odnosu na prethodnu prodajnu cenu i period u kojem je važila prethodna cena. Na uslove iz stava 4. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oglašavanje, koje se odnose na upoređivanje i prikazivanje cena. Pomenuti zakon ne utvrđuje način vršenja popisa, te shodno tome i ne definiše da su “cene konstatovane u godišnjem popisu početne cene za tu godinu, u odnosu na koje se u toku te godine može govoriti o sniženju.“

Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00038/2011-04 od 24.2.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje