Može se nuditi roba za prodaju sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija)

Može se nuditi roba za prodaju sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija)

 

Zakon o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/2010) u članu 44. reguliše način na koji trgovac može da nudi robu/usluge sa naročitim prodajnim podsticajima (akcija, popust, rasprodaja, promocija), sadržinu ponude prodajnog podsticaja, koja pored ostalog, mora da sadrži i upoređenje, odnosno prikazivanje prodajne cene u odnosu na prethodnu prodajnu cenu i period u kojem je važila prethodna cena. Na uslove iz stava 4. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oglašavanje, koje se odnose na upoređivanje i prikazivanje cena. Pomenuti zakon ne utvrđuje način vršenja popisa, te shodno tome i ne definiše da su “cene konstatovane u godišnjem popisu početne cene za tu godinu, u odnosu na koje se u toku te godine može govoriti o sniženju.“

Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00038/2011-04 od 24.2.2011. godine