Popust kupcima koji kupuju robu u maloprodajnim objektima i ostvare promet u određenom iznosu

Servis računara online zakazivanje

Popust kupcima koji kupuju robu u maloprodajnim objektima i ostvare promet u određenom iznosu

 

„Obaveštenje potrošača o važećoj ceni proizvoda prilikom prodaje sa popustom regulisano je Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005) i to čl. 17. i 18., u poglavlju 2. Cena proizvoda i usluga. Potrošač mora biti obavešten o važećoj ceni proizvoda i usluga. Ovo obaveštenje se daje jasnim isticanjem cene na vidnom mestu, na proizvodu, pored proizvoda i u cenovniku.

Obaveštenje o ceni ne može dovoditi u zabludu potrošača u pogledu visine cene, odnosno stvarati utisak da je cena niža nego što jeste, da su u cenu uključene posebne usluge za koje se plaća posebna cena, da je cena bila ili će biti povećana ili snižena za određeno vreme ili za određeni iznos.

Zakonom o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005), u članu 51. stav 1. izričito je zabranjeno oglašavanje kojim se primalac oglasne poruke dovodi u zabludu u pogledu cene proizvoda oglašavanjem rasprodaje, prividnog sniženja cene proizvoda ili usluga, kao i oglašavanje netačnog iznosa sniženja cena ili drugih pogodnosti. U stavu 3. istog člana, utvrđeno je da, ako se oglašavaju proizvodi ili usluge po cenama povlašćenim za određene kategorije lica, za određeno područje ili određeni period vremena, mora se tačno označiti kategorija lica na koju se povlašćena cena odnosi, odnosno područje i vreme za koje povlašćena cena važi.

Imajući u vidu navedeno, u konkretnom slučaju trgovinsko preduzeće može svojim kupcima (koji ostvare promet u određenom iznosu) omogućiti kupovinu nekog proizvoda sa popustom, ukoliko o tome postoji vidno istaknuto obaveštenje, sa tačno utvrđenim uslovima i načinu prodaje, dostupno svim potrošačima.

Prodaja robe u maloprodajnim objektima sa popustom, dozvoljena je ako se sprovodi u skladu sa svim zakonskim odredbama koje regulišu oblast prometa proizvoda i usluga, pa samim tim i prodaju robe sa sniženom cenom, uz obavezu poštovanja svih načela primene dobrih poslovnih običaja i profesionalne etike, koja se odnosi na sve učesnike u prometu“.

Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga br. 011-00-00145/2010-04 od 10.06.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje