Pre oglašavanja rasprodaje u maloprodaji mora da se donese odluka o nivelaciji cena

Servis računara online zakazivanje

Pre oglašavanja rasprodaje u maloprodaji mora da se donese odluka o nivelaciji cena

 

„Članom 1. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/96, 48/96, 9/97, 6/99,109/2009, 7/2010 – dalje: Pravilnik) propisano je da privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe ( dalje: obveznik) vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u Knjizi evidencije prometa i usluga – Obrascu KEPU koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (dalje: Knjiga evidencije).

U vezi pitanja koje se odnosi na cene proizvoda i nivelaciju rasprodaju istih, ukazuje se da je članom 17. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005) propisano da potrošač mora biti obavešten o važećoj ceni proizvoda. Obaveštenje o ceni daje se jasnim isticanjem cene na vidnom mestu, na proizvodu, a članom 18. istog zakona, propisano je da obaveštenje o ceni, ne može dovoditi u zabludu potrošača u pogledu visine cene, odnosno stvarati utisak:

  • da je cena niža nego što jeste;
  • da su u cenu uključene posebne usluge za koje se plaća posebna cena;
  • da je cena bila ili da će biti povećana ili snižena za određeno vreme ili za određeni iznos.

Prema članu 32. Zakona o zaštiti potrošača, pod rasprodajom proizvoda smatra se. prodaja proizvoda sezonskog karaktera, proizvoda pred istekom roka upotrebe i proizvoda kojima prodavac samostalno bitno snižava cenu iz komercijalnih razloga. Proizvod koji je na rasprodaji mora biti označen sa osnovnom cenom i sa sniženom cenom.

U vezi pitanja koje se odnosi na oglašavanje rasprodaje, članom 51. Zakona o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005), propisano je da je zabranjeno oglašavanje kojim se primalac oglasne poruke dovodi u zabludu u pogledu cene proizvoda oglašavanjem rasprodaje, prividnog sniženja cene proizvoda, kao i oglašavanje netačnog iznosa sniženja cene ili drugih pogodnosti.

Ako se oglašava predstojeća ili već započeta rasprodaja, mora se tačno označiti vreme njenog trajanja, kao i vrsta proizvoda na koju se rasprodaja odnosi.

Pored napred navedenog, ukazuje se da u zakonima nad čijom primenom ima nadležnost Ministarstvo trgovine i usluga preko tržišne inspekcije, nije stavljena zakonska obaveza da nivelaciji cena prethodi pisana odluka zastupnika preduzeća odnosno pravnog lica.

Međutim u odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br: 46/2006 i 11/2009) u čl. 8. 18. i 19. propisano je da pravno lice i preduzetnik odgovaraju za poslovne knjige i poslovne promene, odlučuju o izvođenju popisa, između ostalog i zbog promene cene robe itd. Način i rokove vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem propisuje ministar finansija.

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004) u članu 158. propisuje da je direktor ili upravni odbor društva s ograničenom odgovornošću odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Zbog napred navedenog svrsishodno je i logično da postoji pisana odluka direktora ili odgovornog lica kojom bi se odlučilo da će se izvršiti korekcija cena u maloprodajom objektu. Ta odluka inicira popis stanja zaliha tog artikla, nivelaciju i evidentiranje kroz KEPU„.

Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00067/2010-04 od 26.4.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje