BELEZNICI (notari) U BEOGRADU – Spisak – adresar – imenik javnih beleznika (notara) sa mapama

Servis računara online zakazivanje

SPISAK – ADRESAR – IMENIK (na mapama)

JAVNOBELEŽNIČKIH KANCELARIJA U BEOGRADU (notari) 

Pročitaj i :

  1. Javnobeležnička Tarifa (Pravilnik sa tarifnim brojevima)

  2. Određivanje nagrade, naknada troškova javnog beležnika

  3. PRIMERI OBRAČUNA Javnobeležničke tarife

  4. Mesna nadležnost sudova (osnovnih, prekršajnih, privrednih i drugih)

**********************************************1

JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA 

Beograd, ul. Cara Lazara br. 12 tel. 011/2620-104 

**********************************************

Građanin ima slobodu da izabere notara koji će mu sastaviti ugovor ili testament, overiti potpis ili uzeti stvar na čuvanje.
Građanin može da sastavi ispravu ili da overi prepis dokumenta ili da preda dragocenost u depozit kod javnog beležnika – notara na čijem službenom sedištu građanin nema prebivalište.
Međutim, za ugovore kojima se prenosi pravo svojine na NEPOKRETNOSTI (kupoprodaja, razmena, poklon, doživotno izdržavanje i sl.) prema članu 4. Zakona o prometu nepokretnosti nadležnost javnih beležnika određena je prema teritoriji gde se nepokretnost nalazi (vidi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije).
Za ugovore o prenosu prava svojine na nepokretnosti u gradu koji ima više opština, nadležnost se određuje prema opštini gde se ta nekretnina nalazi i u tom slučaju je nadležan javni beležnik koji je imenovan za područje Osnovnog suda kome pripada opština u kojoj se nalazi nepokretnost (napr. za nepokretnost koja se poklanja a koja se nalazi na teritoriji opština Vračar, Zvezdara, Palilula, Savski venac i Stari grad nadležni su javni beležnici koji su određeni za teritoriju Prvog osnovnog suda u Beogradu) – vidi Zakon o područjima i sedištima sudova i javnih tužilaštava.
Ako se ugovorom ne prenosi svojina na nepokretnosti, već se samo vrši opterećivanje nepokretnosti (zaloga, hipoteka, službenost i sl.), javnobeležničke zapise o takvim pravnim poslovima može sačiniti bilo koji javni beležnik na teritoriji Republike Srbije.
Radno vreme javnih beležnika je radnim danom (od ponedeljka do petka) od 09-17 časova a na obrazložen zahtev stranke javni beležnik može službenu radnju obaviti izvan radnog vremena, kao i u dane praznika i druge dane kada ne radi.

Napomena: sajtovi koji su korišćeni za prikazivanje adrese javnih beležbnika (Google maps i dr.) u pojedinim slučajevima nisu u potpunosti precizni jer prikazuju samo orijentaciono ulicu i kućni broj.

********************************************
Vera Prole Kalaba Beograd-Barajevo ul. Svetosavska br. 16 011/8301-137; 060/3301-137
********************************************
Dejan Radulović Beograd – Voždovac ul. Jove Ilića br. 90 011/2460-444
Mirjana Spasić Beograd – Voždovac ul. Ustanička br. 63 011/3443-735; 069/552-6750
Nikola Vojnović Beograd – Voždovac Poslovni cetar Košum ul. Ustanička br. 128v 011/3472-060; 011/3472-061
Savo Mićković Beograd – Voždovac ul. Ustanička br. 25, III  sprat 011/243-5645; 011/2435-687; 011/2435-730
Dragina Divac

Snežana Stojanović – javnobeležnički pomoćnik za područje Drugog osnovnog suda u Beogradu – gradska opština Voždovac

Beograd – Voždovac ul. Veljka Milićevića br. 4 011/744-03-02; 064/557-00-79
********************************************
Ana Petrović Beograd – Vračar ul. Koče Kapetana br. 6 011/2441-875
Natalija Adžić

Marija Pavićević javnobeležnički pomoćnik

Beograd – Vračar ul. Krunska br. 46/1 011/4075-207
********************************************
Branislava Nikolić Beograd – Grocka ul. Smederevski put br. 3/V, Leštane 011/8066-705; 011/8066-706
Zoran Bulajić Beograd – Grocka ul. Branislava Nušića br. 1-b 011/80-36-540
********************************************
Iva Sekulić Graovac Beograd – Zvezdara ul. Ćirila i Metodija br. 2 sprat II, stan 10 011/2421-534
Lela Milanović Radojičić

Daniela Muratović javnobeležnički pomoćnik

Beograd – Zvezdara ul. Zahumska br. 25 011/2410-574
Srbislav Cvejić Beograd – Zvezdara ul. Dimitrija Tucovića br. 108 066/5750-000; 011/4090-483; 011/4090-598
Zoran Rafailović Beograd – Zvezdara ul. Milana Rakića br. 2/15 011/4074-350; 011/4074-390: 062/86-03-087
********************************************
Vladan Radikić Beograd – Zemun ul. Karađorđeva br. 1 b 011/4144-925; 011/4144-926
Danka Carić

Dejan Jeremić javnobeležnički pomoćnik

Beograd – Zemun ul. 22. Oktobra br. 7 011/3196-993; 011/3196-989
Jelena Milošević Beograd – Zemun ul. Svetosavska br. 14 011/3164-195
Nataša Govedarica Beograd – Zemun ul. Bulevar Nikole Tesle br. 30 011/2600-276; 065/2600-276
Nina Štiglić Beograd – Zemun ul. Karađorđeva br. 2 011/2192-505
********************************************
Nadežda Todorović Beograd – Lazarevac ul. Svetog Save br. 19 011/7872-776
********************************************
Zoran Stajić Beograd – Mladenovac ul. Kralja Petra I, br. 193  011/8234-222; 065/9234-222
********************************************
Tatjana Mitrović Beograd – Mladenovac ul. Janka Katića br. 12 011/8230-034;  065/5463-819
********************************************
Aleksandra Beštić

VD javnog beležnika za područje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, gradska opština Novi Beograd

Beograd – Novi Beograd ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 165 e 011/3121-010
Goran Andrić Beograd – Novi Beograd ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 117 011/2139-405
Gordana Jovanović Beograd – Novi Beograd ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 165a/I sprat 011/2133-919, 011/2144-810; 063/433-040
Zorica Marićević Beograd – Novi Beograd ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 199v/I 011/2609-703
Ivana Grabež Beograd – Novi Beograd ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 115 011/7113-070
Jasna Bojadžijevska Beograd – Novi Beograd ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10 Z/4 stan 3 011/313-2034, 011/411-9145
Nevena Životić Beograd – Novi Beograd ul. Vladimira Popovića br. 6/B12 011/4090-055; 011/4090-056; 063/553-655
********************************************
Žarko Sinđelić

VD javnog beležnika za područje Osnovnog suda u Ubu, opština Ub

Obrenovac ul. Miloša Obrenovića br. 154-156 011/8724-610
Nevenka Stejanić Obrenovac ul. Tamnavska br. 1g Belo Polje 011/8727-425
********************************************
Jovanka Jovanović Beograd – Palilula ul. Čarli Čaplina br. 30 011/4075-667; 011/4075-668; 011/3291-510
Jelena Perović

Određena za VD javnog beležnika Branislave Čubrilović za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu – gradska opština Palilula

Beograd – Palilula ul. Ilije Garašanina br. 39 011/3237-017
Miodrag Đukanović Beograd – Palilula ul. Dalmatinska br. 72 011/3034-319
Marijana Sekulić Beograd – Palilula ul. Dr.Dragoslava Popovića br. 14/6 sprat 2 011/3223-866; 011/3862-944
********************************************
Borislava Rokvić Beograd – Rakovica ul. Pilota Mihaila  Petrovića 70, sprat I, stan 11 011/2346-662
Vladimir Baćović Beograd – Rakovica ul. Miška Kranjca br. 26 011/3591-973; 011/3514-365
Dragana Smiljević Beograd – Rakovica ul. Miška Kranjca br. 26 011/3591-973; 011/3514-365
********************************************
Miodrag Glišić Beograd – Savski venac ul. Kablarska br. 11 011/2652-631
********************************************
Milijana Milosavljević Beograd – Sopot ul. Kosmajski trg br.6/I/1 011/ 2834-310; 063/205- 219
********************************************
Đorđe Sibinović Beograd – Stari grad ul. Simina br. 15 011/4047-741; 011/4047-742; 011/4047-743; 065/4580-447
Jasna Vasiljević Beograd – Stari grad ul. Gospodar Jevremova br. 41 011/3036-161; 011/3036-162
********************************************
Katarina Pavićević Beograd – Surčin ul. Vojvođanska br. 83, Surčin 011/8442-562
Suzana Džabiri

Određena za VD javnog beležnika Jasne Bojadžijevske, za područje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, gradska opština Novi Beograd

Katarina Babić – javnobeležnički pomoćnik za područje Trećeg osnovnog suda u Beogradu – gradska opština Surčin

Marko Škembarević – javnobeležnički pomoćnik za područje Trećeg osnovnog suda u Beogradu – gradska opština Surčin

Beograd – Surčin ul. Vojvođanska br. 108, Surčin 011/8441-580
********************************************
Zoran Nedin

Ivana Veselinović javnobeležnički pomoćnik

Beograd – Čukarica ul. Šumadijski trg br. 6a, II sprat 011/3574-310
Saša Bošković Beograd – Čukarica ul. Šumadijski trg br. 6a, II sprat  011/3574-352
Slobodanka Rodić Beograd – Čukarica ul. Ščerbinova br. 2a 011/3059-520
Tanja Ostojić Beograd – Čukarica ul. Matije Bana br. 2 011/3540-762; 011/3571-001
Tatjana Bošković Beograd – Čukarica ul. Bore Markovića br.13 3540-783; 011/3540-785
********************************************

 

Servis računara online zakazivanje