Izdaci za oglašavanje lekova i njihovo priznanje kao rashod za reklamu i propagandu

Servis računara online zakazivanje

Izdaci za oglašavanje lekova i njihovo priznanje kao rashod za reklamu i propagandu

„U slučaju kada obveznik – privredno društvo koje vrši proizvodnju i promet lekova, iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod po osnovu oglašavanja lekova u skladu sa zakonom koji uređuje lekove i medicinska sredstva (npr. reklamiranje lekova putem sredstava javnog informisanja, promocija lekova zdravstvenim i veterinarskim radnicima koji propisuju lekove, i to obaveštavanjem na stručnim skupovima, sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost), smatramo da se tako iskazan rashod priznaje u poreskom bilansu kao izdatak za reklamu i propagandu, i to u iznosu do 10% od ukupnog prihoda u skladu sa odredbom člana 15. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon).

* * *

Saglasno odredbi člana 15. stav 6. Zakona, izdaci za reklamu i propagandu priznaju se u iznosu do 10% od ukupnog prihoda.

Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika (član 15. stav 8. Zakona).

Prema odredbama člana 164. st. 1, 2. i 8. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012 – dalje: Zakon o lekovima), oglašavanje lekova, u smislu tog zakona, jeste svaki oblik davanja istinitih informacija o leku koji obuhvata: reklamiranje lekova putem sredstava javnog informisanja, uključujući i internet, reklamiranje na javnim mestima i druge oblike reklamiranja (poštom, posetama i sl.); promociju lekova zdravstvenim i veterinarskim radnicima koji propisuju lekove, i to obaveštavanjem na stručnim skupovima, u stručnim časopisima i drugim oblicima promocije; davanje besplatnih uzoraka stručnoj javnosti; sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost (plaćanjem troškova za put, smeštaj, ishranu, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima), pri čemu se stručnom javnošću smatraju: zdravstveni i veterinarski radnici koji propisuju lekove, diplomirani farmaceuti i druga stručna lica u oblasti proizvodnje i prometa lekova na veliko i malo, kao i u organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U smislu odredbe člana 168. stav 5. Zakona o lekovima, zabranjeno je sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u vrednosti većoj od neophodnih troškova (za put, smeštaj, ishranu, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima), odnosno davanja većih finansijskih, materijalnih ili drugih koristi.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-68/2013-04(II) od 18.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje