Tehnološki višak – model obračuna otpremnine

Servis računara online zakazivanje

Pročitaj i:

  1. TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja
  2. TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

 

“Tehnološki višak” – model obračuna otpremnine

Nove odredbe Zakona o radu koji su stupile na snagu krajem jula 2014. godine menjaju dosadašnji sistem prava zaposlenog kome prestane radni odnos kao „tehnološki višak“ u sledećem :

Visina otpremnine ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu (član 158. stav 2. Zakona o radu).

Zaposlenom se za obračun radnog staža ne računa celokupan radni staž upisan u radnoj knjižici već samo radni staž :

    1. Kod poslodavca kod koga je zaposlen u trenutku kada mu prestaje radni odnos kao „tehnološki višak“
    2. Kod povezanih lica,
    3. kod poslodavca prethodnika u slučaju statusne promene i promene poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu.

Pod zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina (član 159. Zakona o radu).

Pod zaradom se podrazumeva BRUTO ZARADA koju čini : neto zarada + doprinosi na teret radnika (PIO, zdravstvo, nezaposlenost) + porez  

PRIMER OBRAČUNA VISINE OTPREMNINE

Bruto zarada zaposlenog

Radni staž zaposlenog % zarade za 1 godinu staža kod poslodavca Otpremnina za 1 godinu radnog staža kod poslodavca

Otpremnina za ukupan radni staž

40.000

5

33,33%

13.332

66.660

40.000

10

33,33%

13.332

133.320

50.000

5

33,33%

16.665

83.325

50.000

10

33,33%

16.665

166.650

60.000

5

33,33%

20.000

100.000

60.000

10

33,33%

20.000

200.000

70.000

5

33,33%

23.331

116.655

70.000

10

33,33%

23.331

233.310

 

 

 

Servis računara online zakazivanje