Odluka o komunalnoj inspekciji

Odluka o komunalnoj policiji Sl.list Beograda br. 6/2010, 23/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom bliže se određuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije utvrđeni zakonom i odlukama Skupštine grada Beograda, kao i oblici i način ostvarivanja saradnje komunalne policije sa gradskim inspekcijskim službama i organizacijama od značaja za grad Beograd. Gradske inspekcijske službe u […]

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 54/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se tarifni sistem, područje njegove primene, vrste karata, naplata, kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza, kontrola putnika i prodaja voznih isprava u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada […]

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 50/2014, 96/2014 Član 1 Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja. Član 2 Komunalna taksa plaća se za: […]

Odluka o javnim parkirilištima

Odluka o javnim parkirilištima Sl. list grada Beograda br. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje (u daljem tekstu: javna parkirališta), kao i uslovi korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada Beograda. Član 2 […]

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 50/2014, 96/2014 Član 1 Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja. Član 2 Komunalna taksa plaća se za: […]

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih objekata na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 17/2015, 43/2015, 71/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom propisuje se vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata (u daljem tekstu: pokretni objekat) na javnim i drugim površinama na […]

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra

Odluka o proglašenju određenih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za kulturna dobra Sl. list grada Beograda br. 19/81, 4/83, 23/84, 21/86, 16/87, 12/89, 21/89, 22/89, 26/92, 21/94 Član 1 (Brisan) Član 2 PROGLAŠAVAJU SE ZA SPOMENIKE KULTURE sledeće nepokretnosti na teritoriji grada Beograda. Zgrada poznata pod imenom „Mitrovićev dom na Avali“ podignuta je 1926. godine […]