Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

[three_fourth last=“no“]…[/three_fourth] Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta Sl. list grada Beograda br. 60/2009, 6/2010, 16/2010, 41/2010, 45/2010, 18/2011, 54/2011, 17/2012, 42/2012 i 65/2012, Sl. glasnik RS br. 64/, Sl. list grada Beograda br. 78/2013, 24/2014, 97/2014, 2/2015 I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se merila za utvrđivanje […]

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda  Sl. list grada Beograda br. 37/2011, 55/2011, 34/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa […]

Odluka o javnim parkiralištima

Odluka o javnim parkiralištima Sl. list grada Beograda br. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014   I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje (u daljem tekstu: javna parkirališta), kao i uslovi korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada Beograda. Član […]

Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda Sl. list grada Beograda br. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014     I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuje se način naplate komunalnih proizvoda i usluga za: isporučenu vodu i odvođenje iskorišćenih voda – kanalizacija (u daljem tekstu: voda), toplotne energije za zagrevanje postrojenja, toplotne […]

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (Beograd)

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (Beograd) Sl. list grada Beograda“, br. 37/2004, 7/2005, 19/2007, 40/2007, 53/2008, 60/2009, 45/2010, 2/2011 – ispr., 54/2011, 8/2012 i 65/2012 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se bliži kriterijumi, merila, visina, način i rokovi plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: naknada) na teritoriji grada […]

Odluka o dimničarskim uslugama

Odluka o dimničarskim uslugama Sl. list grada Beograda br. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 34/2014   Član 1 Ovom odlukom uređuju se opšti uslovi za pružanje dimničarskih usluga na teritoriji grada Beograda. Pružanje dimničarskih usluga je komunalna delatnost individualne komunalne potrošnje. Opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot, pitanja i odnose koji […]

Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 31/2013, 22/2014     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuje se radno vreme zanatskih objekata, trgovinskih formata, obavljanja trgovine van prodajnog objekta, vreme prodaje pojedinih vrsta robe, radno vreme pojedinih prodajnih objekata u toku praznika i drugih neradnih dana, […]

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda Sl. list grada Beograda br. 2/2011, 51/2011,Sl. glasnik RS br. 105/2012,  31/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuje se radno vreme objekata u ugostiteljskoj, zanatskoj i trgovinskoj delatnosti na teritoriji grada Beograda. Izuzetno iz stava 1. ovog člana gradske opštine […]

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Pravilnik o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u gradskoj upravi Sl. list grada Beograda br. 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010, 39/2010, 3/2012, 36/2014, 51/2014 I OPŠTA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se zvanja, zanimanja, plate, naknade plata i druga primanja zaposlenih u Gradskoj upravi i Gradskom javnom pravobranilaštvu (u daljem tekstu: zaposleni […]

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu Sl.list grada Beograda 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuje se komunalni red na teritoriji grada Beograda (daljem tekstu: grad) i mere za njegovo sprovođenje. Ovom odlukom ne uređuju se pitanja komunalnog reda koja se uređuju drugim propisima grada. Član 2 Komunalni red, […]