Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 55/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone i najopremljenije zone na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu. Član 2 Na teritoriji grada Beograda određuju se zone za namenu iz člana […]

Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 113/2016 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu. Član 2 Zone za utvrđivanje poreza […]

Odluka o visini stope poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 56/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda. Stope poreza na imovinu iznose: na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige 0,40%; na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne […]

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

Odluka o visini stope poreza na imovinu Sl.list Beograda br. 56/2013, 87/2014, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se visina stope poreza na imovinu na teritoriji grada Beograda. Stope poreza na imovinu iznose: na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige 0,40%; na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne […]

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda Sl. list grada Beograda br. 29/2007, 34/2009, 16/2010, 44/2014   I – OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanje na otvorenom prostoru na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad). Oglašavanje u smislu ove odluke […]

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 96/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuje se naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beo grada i utvrđuju obveznici, visina, rokovi, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika, radi stvaranja […]

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 17/2015, 43/2015, 71/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom propisuje se vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Beograda, vršenje nadzora nad primenom odredaba ove […]

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 96/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuje se naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beo grada i utvrđuju obveznici, visina, rokovi, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika, radi stvaranja […]

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice Sl.list Beograda br. 2/2015   Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u skladu sa zakonom (u daljem […]

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (Beograd)

Odluka o lokalnim administrativnim taksama Sl. list grada Beograda br. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uvode se lokalne administrativne takse (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje u izvornim poslovima koje obavlja grad Beograd i gradske opštine na teritoriji grada Beograda. Član 2 Spisi i radnje za koje […]