Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 54/2015

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se tarifni sistem, područje njegove primene, vrste karata, naplata, kategorije korisnika i uslovi korišćenja usluge prevoza, kontrola putnika i prodaja voznih isprava u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: linijski prevoz).

Član 2

Tarifni sistem obuhvata:

– načela, principe i dr.;

– područje primene;

– sistem karata u javnom linijskom prevozu;

– vrste voznih isprava, način njihovog korišćenja;

– uslove korišćenja prevoza, kategorije korisnika usluge, način i postupak plaćanja cene karte, važenje voznih karata i dr.;

– sistem naplate;

– kontrolu putnika i

– sistem prodaje voznih isprava.

Član 3

Na teritoriji grada Beograda u okviru linijskog prevoza, nezavisno od vrste linijskog prevoza (gradski, prigradski i lokalni prevoz) i područja koje obuhvata, primenjuje se integrisani tarifni sistem (u daljem tekstu: ITS).

Član 4

ITS na teritoriji grada Beograda podrazumeva primenu tarifnih načela na osnovu kojih putnik odgovarajućom kartom plaća istu cenu na području određene tarifne zone nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

II PODRUČJE PRIMENE INTEGRISANOG TARIFNOG SISTEMA

Član 5

ITS se primenjuje na linijama javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza na teritoriji grada Beograda.

Za prevoz putnika na linijama u ITS primenjuju se iste vrste voznih isprava, nezavisno od vida prevoza i prevoznika.

Član 6

ITS je zonski tarifni sistem sa četiri tarifne zone za karte u pretplati i karte van režima pretplate.

Granicu primene ITS predstavljaju krajnji terminusi odnosno poslednja stajališta na teritoriji grada na linijama javnog gradskog prevoza.

Granice zona u okviru ITS za karte u pretplati i karte van režima pretplate nalaze se između dva stajališta.

Granična stajališta između zona 1 i 2 u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni 1 Prvo stajalište u zoni 2
Sebeška Reka Sebeš mokri
Rafinerija Balkan
Vitezova Karađorđeve Zvezde 16. Oktobra, Mirijevo, Selište
Medaković 3 Braće Srnić
Mirijevski Bulevar Rospi Ćuprija
SC Košutnjak Pionirski Grad
Vrtić Bajka Mile Jevtović
Trebevićka, Vodovodska Julino Brdo
Palata Pravde Žarkovo
Čukarica Put za Železnik, Železnik „R“, Umka – Centar
MZ Čukarička padina Inos, Žarkovo
Taložnik Vodovod
Košutnjak Vareška, Železnička stanica Rakovica
Voždovački kružni put Preduzeće „Izolacija“
Trošarina OŠ „Danilo Kiš“
Banjica 2, Banjica, Crkva „Sv. Vasilija Ostroškog“ Riste Stefanovića
Pere Velimirovića Srpskih udarnih brigada
Baza „Voždovac“ Pogon „Kosmaj“
Vladimira Tomanovića SP „Lasta“
Naselje Braće Jerković Vojvode Vlahovića
Bajdina Put za Kaluđericu
Prvomajska, „Pijaca Mali mokri lug“ Mage Magazinović, Narodnog fronta
Šumice Tranšped, Vrčin 2
Voždovac Milića Marinovića
Ledine SC „Mladost“
MZ „Ledine“ Vodeničarska
Grmeč, Kvantaška pijaca Ikarbus
Zemun /Gornji Grad/ Geomašina, Koka-kola
Zemun Zemunsko polje
Banatska Galenika, Groblje „Zbeg“
Zemun /Gornji Grad/ Svetozara Papića, Milice Šuvaković
Zadrugarska, Bačka Svetozara Papića
Glavni Poštanski Centar Ratarski put, Dobanovački put, Svetozara Papića
Kvantaška pijaca Novosadski put
Autokomanda Tranšped, Pogon Kosmaj
Franša D’eperea Tranšped

Granična stajališta između zona 2 i 3 u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni 2 Prvo stajalište u zoni 3
Draženovac Glumčevo Brdo /Gorčinac/
Trešnja /Okretnica/, Trešnja /Škola/ Trešnja /Koviona/
Šumadijska Alaska Koliba – smer A
Put za Zaklopaču Šumadijska-smer B
Tranšped Mali Požarevac /Raskrsnica
Umčari „R“ AP
Lipovica /Milicija/, Velika Moštanica „R“ Lipovica 1, Meljak „R“, Meljak, Guncati „R“,
Žarkovo Meljak
Umka /Rasadnik/ Duboko
Umka /Centar/ Barič /Rampa/
Branka Ostojića Tent „A“ /most/

Granična stajališta između zone 3 i zone 4 u dnevnom saobraćaju:

Poslednje stajalište u zoni 3 Prvo stajalište u zoni 4
Arnajevo / N. kuća/, Arnajevo /Okretnica/ Sokolovo
Manastir Tresije Kosmaj – Zlatar
Trnava, Mali Požarevac /Raskrsnica/, Mali Požarevac /Naplatna rampa/, Mali Požarevac /benzinska pumpa/ Stanojevac
Mali Požarevac /Naplatna Rampa/ Dražanj /Rampa/
Baljevac Ibarski Cvet
Šiljakovac „R“ Stepojevac
Timotijevići /Gornji kraj/ Stepojevac Romi
Brgule Termoelektrana

Granice zona na linijama u noćnom saobraćaju su identične sa granicama zona na linijama u dnevnom saobraćaju.

III VRSTE KARATA I SISTEM NAPLATE USLUGE PREVOZA

Član 7

Prevoz putnika na svim registrovanim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama u okviru ITS, nezavisno od vida prevoza i prevoznika, ostvaruje se uz važeću i odgovarajuću voznu ispravu, osim u slučajevima iz člana 33. pravilnika.

Izdavanje, prodaja i kontrola voznih isprava vrši se u organizaciji organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove javnog linijskog prevoza (u daljem tekstu: Direkcija za javni prevoz).

Član 8

Vozne isprave mogu biti:

 1. Beskontaktna smart kartica u čiju memoriju se upisuje karta i to:

 

– personalizovana plastična smart kartica sa upisanom elektronskom kartom u pretplati;

– nepersonalizovana plastična smart kartica sa upisanom elektronskom kartom van režima pretplate;

– nepersonalizovana papirna smart kartica sa upisanom elektronskom kartom van režima pretplate;

 1. mobilni telefon koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju;
 2. beskontaktna platna kartica;
 3. papirna karta kupljena u vozilu kod vozača;
 4. posebna karta kupljena kod kontrolora;
 5. legitimacija za posebne manifestacije definisane članom 41. ovog pravilnika.

Personalizovane plastične smart kartice glase na ime korisnika i ne mogu se prenositi na druga lica i koriste se za plaćanje usluge prevoza kartama u pretplati.

Nepersonalizovane plastične smart kartice i papirne smart kartice su prenosive na drugog korisnika i koriste se za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.

Nepersonalizovane plastične smart kartice mogu se dopunjavati neograničen broj puta, u periodu važenja kartice, iznosom dopune po izboru korisnika.

Nepersonalizovane papirne smart kartice dopunjavaju se jednokratno dnevnim kartama.

Mobilni telefon koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju, koristi se za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.

Beskontaktna platna kartica se koristi za plaćanje usluge prevoza kartama van režima pretplate.

Papirne karte u vozilu su karte van režima pretplate za pojedinačnu vožnju, koje se prodaju u vozilu kod vozača.

Na linijama u noćnom saobraćaju i minibus ekspres linijama važe isključivo karte kupljene u vozilu u kome se vrši prevoz.

Posebna karta važi na ime korisnika i ne može se prenositi na druga lica. Posebnu kartu po unapred utvrđenoj ceni izdaje kontrolor putnicima zatečenim u vozilu bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom.

Član 9

U ITS se primenjuju sledeće vrste karata:

 1. karte u pretplati;
 2. karte van režima pretplate.

Član 10

Karte u pretplati su definisane u skladu sa kategorijama korisnika i predstavljaju elektronske karte sa naknadom (bez ili sa popustom) i bez naknade (besplatan prevoz) upisane u odgovarajuću personalizovanu plastičnu smart karticu.

Zavisno od vremena trajanja karte u pretplati mogu biti polumesečne, mesečne, polugodišnje i godišnje.

Karte u pretplati omogućavaju neograničen broj vožnji radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom na svim linijama u ITS, u okviru izabranih zona, u dnevnom saobraćaju (od 4 do 24 časa), osim na minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Aktom iz člana 22. ovog pravilnika može se propisati i karta u pretplati za neograničen broj vožnji za određene periode dana tzv. „ograničena karta“.

Član 11

Karte van režima pretplate mogu biti:

 1. elektronske karte upisane u:

– odgovarajuće nepersonalizovane smart kartice;

– mobilne telefone koji podržavaju NFC tehnologiju i koji imaju instaliranu odgovarajuću aplikaciju;

– platne kartice;

 1. papirne karte u vozilu
 2. posebne karte kod kontrolora.

Karte van režima pretplate omogućavaju vožnju u dnevnom saobraćaju (od 4 do 24 časa) i nalaze se u slobodnoj prodaji za sve korisnike linijskog prevoza.

Elektronske karte van režima pretplate predstavljaju elektronski zapis u memoriji odgovarajuće elektronske smart kartice mobilnog telefona ili platne kartice.

Elektronske karte van režima pretplate su vremenske karte za više vožnji u određenom vremenskom periodu za određeno područje primene koji se utvrđuju aktom iz člana 22. ovog pravilnika i to:

– osnovne vremenske i

– dnevne vremenske karte.

Osnovne vremenske karte se upisuju u memoriju nepersonalizovane plastične smart kartice i beskontaktne platne kartice kao i mobilne telefone validacijom u vozilu.

Dnevna vremenska karta se upisuje u nepersonalizovanu papirnu smart karticu na uređaju na kiosku, a aktivacija karte se vrši momentom kupovine na kiosku. Dnevna vremenska karta važi do isteka vremenskog perioda za koji je kupljena.

Papirnom kartom kupljenom u vozilu kod vozača plaća se jedna neprekidna vožnja u jednom smeru u vozilu u kom je karta kupljena.

Kupovinom posebne karte kod kontrolora, od momenta izdavanja putnik stiče pravo na započeto i dalje korišćenje usluge linijskog prevoza u dnevnom saobraćaju u danu u kom je karta izdata, osim na minibus ekspres linijama.

Član 12

Naplata usluge prevoza vrši se:

– kupovinom elektronske karte u pretplati, koja se upisuje u važeću personalizovanu plastičnu smart karticu;

– validacijom nepersonalizovane plastične smart kartice u vozilu;

– kupovinom dnevne vremenske karte koja se upisuje u papirnu smart karticu;

– validacijom mobilnog telefona koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju;

– validacijom beskontaktne platne kartice u vozilu;

– kupovinom papirne karte u vozilu i

– kupovinom posebne karte kod kontrolora.

Član 13

Prilikom ulaska u vozilo putnik je dužan vozne isprave iz člana 8. stav 1. tač. 1, 2 i 3. ovog pravilnika validira. Validacija se vrši prinošenjem kartice odnosno mobilnog telefona uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice odnosno u mobilni telefon upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Kartice odnosno mobilni telofon koji nisu validirani smatraju se neispravnim voznim ispravama.

Prva validacija personalizovane plastične smart kartice, u mesecu za koji je preko pravnog lica uplaćena elektronska karta u pretplati, vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronska karta u pretplati kao i elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Sve ostale validacije u toku meseca vrše se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Godišnja elektronska karta u pretplati kupljena preko pravnog lica upisuje se u memoriju personalizovane kartice kao 12 mesečnih elektronskih karata u pretplati.

Polugodišnja elektronska karta u pretplati kupljena preko pravnog lica upisuje se u memoriju personalizovane kartice kao 6 mesečnih elektronskih karata u pretplati.

Prva validacija personalizovane plastične smart kartice, u mesecu za koji je uplaćena mesečna elektronska karta u pretplati preko fizičkog lica (kiosk), vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Sve ostale validacije u toku meseca vrše se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija personalizovane plastične smart kartice na koju je uplaćena godišnja elektronska karta u pretplati preko fizičkog lica (kiosk), vrši se prinošenjem kartice uređaju za pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Sve ostale validacije u toku perioda od 365 dana od dana kupovine elektronske godišnje karte u pretplati vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija nepersonalizovane plastične smart kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za jednu zonu vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji i umanjuje novčani iznos upisan u memoriji kartice za cenu osnovne vremenske karte za jednu zonu što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi, dok se sve ostale validacije u okviru vremenskog perioda vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija nepersonalizovane plastične smart kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za više zona vrši se izborom na validatoru zone u kojoj se završava putovanje i prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji i umanjuje novčani iznos upisan u memoriji kartice za cenu izabrane osnovne vremenske karte za više zona što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi, dok se sve ostale validacije u okviru izabranog vremenskog perioda vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriji odgovarajuće kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija nepersonalizovane papirne smart kartice kojom se kupuje dnevna vremenska karta vrši se prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Sve ostale validacije u okviru vremenskog perioda vrše se prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija preko mobilnog telefona kojim se kupuje osnovna vremenska karata, vrši se prinošenjem mobilnog telefona uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju odgovarajuće aplikacije na mobilnom telefonu upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji. Sve ostale validacije u okviru vremenskog perioda vrše se prinošenjem mobilnog telefona uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju odgovarajuće aplikacija na mobilnom telefonu upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija beskontaktne platne kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za jednu zonu vrši prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji i umanjuje novčani iznos upisan u memoriji kartice za cenu izabrane osnovne vremenske karte što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi, dok se sve ostale validacije u okviru izabranog vremenskog perioda vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Prva validacija beskontaktne platne kartice kojom se kupuje osnovna vremenska karta za više zona vrši se se izborom na validatoru zone u kojoj se završava putovanje i prinošenjem kartice uređaju za validaciju, pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji i umanjuje novčani iznos upisan u memoriji kartice za cenu osnovne vremenske karte za više zona što predstavlja informaciju o plaćenoj usluzi, dok se sve ostale validacije u okviru vremenskog perioda vrše prinošenjem kartice uređaju za validaciju pri čemu se u memoriju kartice upisuje elektronski zapis o izvršenoj validaciji.

Validatori su uređaji koji služe za validaciju i naplatu usluge prevoza putem elektronske komunikacije sa beskontaktnom smart karticom, mobilnim telefonom koji podržava NFC tehnologiju i ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju i beskontaktnom platnom karticom.

Član 14

Validacijom personalizovane smart kartice evidentiraju se sledeći podaci: alijas broj i serijski broj personalizovane smart kartice, datum i vreme transakcije, tip transakcije, identifikator vozila u sistemu, identifikator linije, smer kretanja vozila, identifikator stajališta, identifikator vozača i kategorija korisnika usluge prevoza.

Podatke iz stava 1. ovog člana obrađuje (prikuplja, čuva i koristi) Direkcija za javni prevoz.

Svrha obrade ovih podataka je zaštita bezbednosti sistema naplate usluge javnog prevoza, sprečavanje svake zloupotrebe personalizovanih smart kartica i utvrđivanje činjenica u postupku reklamacije putnika na upotrebu personalizovanih smart kartica.

Član 15

Pravno lice iz člana 18. na osnovu evidencije iz korisničkog servisa sačinjava listu alijas brojeva personalizovanih smart kartica koje je u slučaju upotrebe potrebno blokirati (nestala kartica, kartica iz serije povučene iz upotrebe, neodgovarajuća dokumentacija prilikom izdavanja kartice i dr.) i bez odlaganja istu dostavlja Direkciji za javni prevoz.

Direkcija za javni prevoz u svrhu blokiranja personalizovane smart kartice vrši posebnu obradu sledećih podataka: alias broj i serijski broj personalizovane smart kartice, kao i datum i vreme blokiranja kartice.

Alijas broj personalizovane smart kartice koju je potrebno blokirati čuva se na listi sve dok se ne izvrši blokada kartice, nakon čega se isti trajno briše sa liste.

Član 16

Kod organizovane uplate sredstava koju vrše pravna lica na ime mesečne, polumesečne, polugodišnje i godišnje dopune personalizovanih smart kartica za prevoz svojih zaposlenih, Direkcija za javni prevoz vrši posebnu obradu sledećih podataka: alias broj personalizovane smart kartice, tip transakcije i tarifne zone.

Posebna obrada se vrši na osnovu liste kartica za dopunu koju, bez odlaganja, Direkciji za javni prevoz dostavlja pravno lice iz člana 18, ovog pravilnika, a koja sadrži sledeće podatke: alijas broj personalizovane smart kartice, tip transakcije i tarifne zone.

Član 17

Podaci koje kontrolori koriste u toku kontrole validnosti voznih isprava i naplate usluge prevoza u vozilima javnog prevoza su: alijas broj i serijski broj personalizovane smart kartice, datum i vreme transakcije, identifikator vozila u sistemu, identifikator linije, smer kretanja vozila i kategorija korisnika. Svrha korišćenja ovih podataka je naplata posebne karte ili izdavanja zapisnika putniku u slučajevima iz člana 25. ovog pravilnika.

Svi podaci iz stava 1. ovog člana, uključujući i podatke o naplaćenim posebnim kartama i licima upisanim u službenu evidenciju čuvaju se u memoriji prenosnog uređaja za kontrolu putnika i prenose se na server Direkcije za javni prevoz kada se za to steknu uslovi (tipski na svaka četiri sata, a najkasnije do kraja radnog vremena kontrolora).

Direkcija za javni prevoz vrši obradu podataka iz st. 1. i 2. ovog člana radi kontrole ispunjenja ugovornih obaveza pravnog lica kome su povereni poslovi kontrole, stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga i radi rešavanja po prigovorima putnika.

Član 18

Podatke koji se prikupljaju prilikom izdavanja personalizovanih smart kartica u skladu sa ovim pravilnikom, a na osnovu pristanka za obradu podataka lica čiji se podaci obrađuju, obrađuje pravno lice kome su ugovorom povereni poslovi izdavanja personalizovanih smart kartica, u skladu sa ovim pravilnikom. Obavezni podaci koji se prikupljaju su: alijas broj, ime, ime roditelja i prezime i jedinstveni matični broj putnika (za strana lica broj pasoša), a uz saglasnost putnika radi pristupanja benefit programu, pored navedenih mogu se prikupljati i sledeći podaci: adresa stanovanja, broj fiksnog i mobilnog telefona i i-mejl adresa.

Korisnik ima pravo opoziva datog pristanka za obradu podataka i u tom slučaju se njegovi podaci anonimiziraju u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za opoziv, a personalizovana kartica korisnika se blokira, dok se dokumenta na osnovu kojih je izvršeno izdavanje kartice, korisniku vraćaju u roku od 15 dana od dana podnošnja zahteva za opoziv.

Član 19

Povezivanje podataka iz člana 14. sa ličnim podacima iz člana 18. moguće je samo na lični pisani zahtev putnika prilikom reklamacije na upotrebu personalizovane smart kartice ili radi ostvarivanja zakonskog prava putnika.

Putnik se obraća korisničkom servisu sa zahtevom da se proveri validacija njegove kartice u vozilu javnog prevoza određenog dana i u određeno vreme. Korisnički servis zahtev prosleđuje Direkciji za javni prevoz odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Po prijemu zahteva vrši se pristup podacima iz stava 1. ovog člana od strane ovlašćenog lica Direkcije za javni prevoz i to putem lične lozinke. Svaki pristup ovim podacima mora biti evidentiran, sa trajnim i neizbrisivim zapisom o datumu i vremenu pristupa i licu koje je pristupilo podatku.

Član 20

Po isteku perioda od 30 dana od dana evidentiranja, svi alias i serijski brojevi personalizovane smart kartice se trajno brišu. Ostali podaci se dalje čuvaju u anonimiziranom obliku, radi korišćenja u statističke svrhe.

Član 21

Direkcija za javni prevoz i pravno lice iz člana 18. dužni su da podatke koje obrađuju zaštite od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa i shodno tome da preduzimaju sve tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima.

Član 22

Cena usluge prevoza, cena izdavanja voznih isprava i rok važenja voznih isprava, utvrđuju se aktom gradonačelnika, na predlog Direkcije za javni prevoz.

IV KONTROLA PUTNIKA

Član 23

Kontrolu putnika obavlja kontrolor opremljen prenosnim uređajem za kontrolu putnika ili drugo ovlašćeno lice.

Uređajem iz stava 1. ovog člana vrši se provera validnosti vozne isprave i plaćene usluge prevoza kao i blokada smart kartica.

Direkcija za javni prevoz može propisati obavezu da kontrolor po ulasku u vozilo blokira validatore, kao i korake u postupku blokade validatora.

Član 24

Putnik je lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz.

Ugovor o prevozu se zaključuje momentom upisivanja karte u memoriju beskontaktne kartice kao i u mobilni telefon koji podržava NFC tehnologiju i koji ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju ili platne kartice, odnosno momentom kupovine karte u vozilu kod vozača ili kupovinom posebne karte kod kontrolora.

Za decu do sedam godina starosti profesionalne pripadnike Vojske Srbije u uniformi, pripadnike policije u uniformi i pripadnike komunalne policije u uniformi, ugovor o prevozu se zaključuje momentom ulaska u vozilo i ova lica nisu u obavezi da poseduju voznu ispravu.

Lica koja su prilikom kontrole zatečena u vozilu dužna su da kontroloru i drugom ovlašćenom licu ustupe radi provere voznu ispravu, osim lica iz stava 3. ovog člana. Za korišćenje usluge prevoza lice je dužno da u vozilu poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu.

Za korišćenje usluge prevoza putnik je dužan da u vozilu poseduje važeću kartu, koju je na zahtev kontrolora ili ovlašćenog lica dužan da ustupi radi provere.

Ukoliko lice koje je prilikom kontrole zatečeno u vozilu odbije da kontroloru i drugom ovlašćenom licu ustupi radi provere voznu ispravu smatra se da ne poseduje važeću kartu.

Ukoliko lice ne poseduje važeću i ispravnu voznu ispravu odnosno ne poseduje važeću kartu, osim lica iz stava 3. ovog člana, ili odbije da voznu ispravu ustupi radi provere, dužan je da kontroloru ili drugom ovlašćenom licu pruži podatke o svom identitetu.

Kontrola lica koje je u trenutku kontrole zatečeno u vozilu bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev putnika ili kontrolora može biti završena i na stajalištu.

Za kupovinu karte kod vozača korisnik je dužan da obezbedi tačan iznos novca u vrednosti broja karata koje kupuje.

Član 25

Lice koje je u vozilu zatečeno bez važeće i ispravne vozne isprave ili bez važeće karte na zahtev kontrolora može kupiti posebnu kartu.

Posebna karta obavezno sadrži:

– podatke o putniku (ime, prezime, matični broj i sl.),

– cenu utvrđenu aktom iz člana 22. ovog pravilnika,

– liniju javnog prevoza, ID vozila,

– datum i vreme izdavanja i službeni broj kontrolora.

Kupovinom posebne karte, od momenta izdavanja, putnik stiče pravo na započeto i dalje korišćenje usluge linijskog prevoza u dnevnom saobraćaju u ITS u danu u kome je karta izdata, osim u posebnom prevozu minibus vozilima.

Putnik koji je uslugu prevoza platio posebnom kartom dužan je da prilikom svake naredne kontrole uz posebnu kartu kontroloru na uvid pruži i podatke o svom identitetu.

Licu koje ne kupi posebnu kartu izdaje se zapisnik koji sadrži sledeće podatke o licu:

– ime i prezime, JMBG,

– adresa,

– broj identifikacione isprave,

– organ izdavanja identifikacione isprave.

Podaci o licu koji ne kupi posebnu kartu upisuju se u službenu evidenciju i stavljaju na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga, a u slučaju da je komunalni policajac prisutan on će takvom licu izdati prekršajni nalog.

Nakon upisa u službenu evidenciju lice je dužno da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Kontrolor u kontroli može zatražiti pomoć policijske uprave, odnosno komunalne policije.

Na linijama na kojima validaciju voznih isprava prati vozač, vozač je dužan da zaustavi vozilo dok lice ne kupi kartu ili uspešno ne validira voznu ispravu, odnosno ne napusti vozilo.

Član 26

Personalizovanu plastičnu smart karticu bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola kao i isteklu personalizovanu smart karticu bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola odnosno isteklu personalizovanu smart karticu kojom se ostvaruje pravo na uslugu prevoza bez naknade, kontrolor će blokirati ukoliko putnik prethodno nije kupio posebnu kartu odnosno obezbedio podatke kontroloru za izdavanje zapisnika radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Deblokada kartica iz stava 1. ovog člana vrši se u Korisničkom servisu nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga odnosno nakon što korisnik omogući podatke za izdavanje Zapisnika.

Blokirana kartica iz stava 1. ovog člana je neispravna vozna isprava.

Korisniku koji je registrovan u sistemu kao korisnik koji ima blokiranu personalizovanu karticu prilikom izdavanja nove kartice, u okviru bilo koje kategorije, biće uručen Zapisnik radi upisa u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Putnik je dužan da beskontaktnu smart karticu sa upisanom važećom kartom validira prilikom ulaska u vozilo.

Ako se u postupku provere utvrdi da nije izvršena validacija vozne isprave koja glasi na ime, kontrolor će voznu ispravu blokirati i dati putniku uputstva u pogledu načina deblokade kartice, nakon čega putnik može da završi započetu vožnju.

U slučaju da u vozilu tokom kontrole kontrolor zatekne putnika sa blokiranom voznom ispravom iz prethodnog stava, naložiće putniku da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu u periodu važenja upisana karte. Nakon isteka perioda važenja upisane karte blokirana kartica je neispravna vozna isprava.

Cena deblokade kartice iz stava 5. ovog člana utvrđuje se aktom iz člana 22. ovog pravilnika.

Član 27

Kontrolor je dužan da u sledećim slučajevima od korisnika oduzme karticu, uz izdavanje potvrde o oduzimanju, pod uslovom da putnik nije kupio posebnu kartu ili nije obezbedio podatke za izdavanje Zapisnika:

– korišćenje službene legitimacije ITS sistema kao vozne isprave;

– zloupotrebe personalizovane kartice (korišćenje kartice od strane drugog lica i dr. vrste zloupotrebe);

– korišćenje oštećene personalizovane kartice kao vozne isprave;

– u slučaju korišćenja blokirane personalizovane smart kartice kao vozne isprave bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola odnosno u slučaju korišćenja istekle personalizovane smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola kao i istekle personalizovane smart kartice kojom se ostvaruje pravo na uslugu prevoza bez naknade;

– korišćenje oštećene nepersonalizovane plastične i papirne smart kartice kao vozne isprave;

– korišćenje nepersonalizovane plastične smart kartice kao vozne isprave sa koje validacijom nisu umanjena sredstva za iznos odgovarajuće vremenske karte.

Potvrda o oduzimanju obavezno sadrži datum oduzimanja, liniju, broj (tzv. alias) oduzete kartice i službeni broj kontrolora.

Po isteku perioda od 48 sati od momenta oduzimanja, korisnik oduzete kartice može preuzeti oduzetu karticu u korisničkom centru uz prilaganje potvrde o oduzimanju i to u sledećim slučajevima:

– službena legitimacija ITS sistema se vraća korisniku nakon uplate iznosa u visini posebne karte;

– zloupotreba personalizovane smart kartice – kartica se ne vraća korisniku, a u zavisnosti od slučaja zloupotrebe zadržava se kao dokaz u postupku pred nadležnim organima;

– istekla personalizovana smart kartica kao vozna isprava bez upisane elektronske karte u pretplati za period kontrole – kartica se vraća korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga;

– oštećena personalizovana smart kartica sa upisanom elektronskom kartom u pretplati za period kontrole;

– kartica se vraća korisniku nakon što korisnik obezbedi novu ispravnu personalizovanu karticu, a u slučaju da ista kartica ponovo bude predmet oduzimanja kartica se ne vraća korisniku;

– oštećena personalizovana smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za period kontrole – kartica se vraća korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga;

– blokirana personalizovana smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola odnosno istekla personalizovana smart kartica bez upisane elektronske karte u pretplati za mesec u kome se vrši kontrola kao i istekla personalizovana smart kartica kojom se ostvaruje pravo na uslugu prevoza bez naknade-kartica se vraća korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga;

– oštećena nepersonalizovana plastična i papirna smart kartica – kartica se ne vraća korisniku i zadržava se u korisničkom centru do komisijskog uništenja. Preostala sredstva sa ove kartice mogu se prebaciti na obezbeđenu novu ispravnu karticu tek pošto korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanja na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanje prekršajnog naloga;

– nepersonalizovana plastična smart kartica kao vozna isprava sa koje validacijom nisu umanjena sredstva za iznos odgovarajuće osnovne vremenske karte – vraćaju se korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Kartice koje korisnik ostavi kod kontrolora bez uzimanja potvrde o oduzimanju, za koje korisnik u roku od 30 dana ne može da dostavi dokaz o dopuni kartice (slip o dopuni), uništavaju se komisijski, dok se kartice za koje korisnik dostavi dokaz o dopuni kartice vraćaju korisniku nakon što korisnik omogući podatke za upisivanje u službenu evidenciju i stavljanje na uvid ovlašćenom službenom licu radi izdavanja prekršajnog naloga.

Sve kartice oduzete uz izdavanje potvrde o oduzimanju kao i sve dostavljene pronađene kartice od strane drugih lica komisijski se uništavaju nakon isteka perioda od 60 dana.

V KATEGORIJE KORISNIKA I USLOVI KORIŠĆENJA USLUGE PREVOZA

Član 28

Uslugu prevoza u režimu pretplate u ITS, zavisno od kategorije, korisnici mogu ostvariti kao:

 1. prevoz sa naknadom:

– bez popusta;

– sa popustom;

 1. prevoz bez naknade:

– sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave;

– sa ograničenim vremenom trajanja sa voznom ispravom.

Član 29

Uslugu prevoza sa naknadom bez popusta, uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

 1. zaposlena lica i građani pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 2. strani državljani.

Član 30

Korisnici iz člana 29. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

– kategorija pod tačkom 1: lična karta ili pasoš na uvid;

– kategorija pod tačkom 2: lična karta ili pasoš na uvid.

Član 31

Uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćene kategorije korisnika), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju korisnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, i to:

1) učenici srednjih škola do navršenih 20 godina života;

2) studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26 godina života;

2a) studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28 godina života;

3) ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti;

4) invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja;

5) civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja;

6) trajno nesposobna lica za rad i privređivanje;

7) dijalizirana lica;

8) lica sa lakom duševnom zaostalošću;

9) korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu;

10) lični penzioneri;

11) porodični penzioneri;

12) lica starija od 65 godina;

13) nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda;

14) izbegla i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno, korisnici iz stava 1. tač. 1, 2. i 2a ovog člana, koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu, pod uslovom da je škola/fakultet koju pohađaju na teritoriji grada Beograda.

Korisnici iz stava 1. tač. 1, 2. i 2a ovog člana, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda a pohađaju školu odnosno fakultet u inostranstvu ili je ispostava inostrane škole odnosno fakulteta na teritoriji grada Beograda, ostvaruju uslugu prevoza sa naknadom sa popustom uz odgovarajuću voznu ispravu.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 1, 2, 2a, 11. i 14. izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do jedne godine.

Vozne isprave korisnicima iz stava 1. tač. 13. ovog člana kao i iz stava 1. tač. 10. ovog člana kojima se izdavanje vrši na osnovu originalne potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju, izdaju se sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do šest meseci.

Član 32

Korisnici iz člana 31. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

Redni broj Naziv kategorije Potrebna dokumentacija
1. Učenici srednjih škola do navršenih 20 godina života – za punoletne fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletne fotokopija pasoša ili zdr. knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– za strane učenike fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid)
– za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača
– za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Beograda
2. i 2a) Studenti visokoškolskih ustanova do navršenih 26. godina života

Studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28. godina života

– fotokopija lične karte (original na uvid);
– za strane studente fotokopija pasoša (original na uvid), za studente iz EU fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid);
– za studente sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.
– za studente sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji grada Beograda
– za studente doktorskih studija:
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda Republike Srbije (ne stariji od 15 dana).
3. Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti – fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom invalidnosti od 20-40% (original na uvid)
4. Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja – fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom telesnog oštećenja od 50-60% (original na uvid)
5. Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja – fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom telesnog oštećenja od 20-40% (original na uvid)
6. Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje – fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid)
7. Dijalizirana lica – fotokopija lične karte (original na uvid)
– potvrda nadležne ustanove RS ili fotokopija komisijskog nalaza sa pečatom nadležne ustanove Republike Srbije (original na uvid) ili fotokopija izvoda iz zdravstvenog kartona koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i zdravstvene ustanove (original na uvid)
8. Lica sa lakom duševnom zaostalošću – fotokopija lične karte (original na uvid)
– potvrda nadležne ustanove Republike Srbije ili fotokopija komisijskog nalaza zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (original na uvid) ili kopija izvoda iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije, koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom bolesti i zdravstvene ustanove (original na uvid).
– Samo za bolesti pod šifrom: F70 ili F70.0 ili F70.1 ili F 70.2 ili F 70.3.
9. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu – fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (original na uvid) ili originali potvrda izdata od strane nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)
10. Lični penzioneri Lični penzioneri:
– fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije a ne osnov za sticanje prava ili original potvrde Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju
Lični invalidski penzioneri:
– fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju sa utvrđenim kontrolnim pregledom, gde se u slučaju izdavanja kartice na osnovu privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim pregledom, kartica setuje do 24 datuma u mesecu u kom je zakazan kontrolni pregled ili original potvrda Republičkog fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju u kom slučaju lice prilaže i fotokopiju rešenja o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid)
Lični penzioneri sa inostranim rešenjem:
– fotokopija lične karte
– fotokopija rešenja o penzionisanju sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo na penziju (JMBG ili datum rođenja) ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (JMBG ili datum rođenja)
– za lica mlađa od 65 godina dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)
11. Porodični penzioneri – fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju kojima je razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije a ne osnov za sticanje prava (original na uvid)
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) porodične penzioneri mlađi od 26 godina – kartica se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljena potvrda:
– fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju (original na uvid)
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Republike Srbije odnosno original potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije
12. Lica starija od 65 godina – fotokopija lične karte (original na uvid) izbegla lica starija od 65 godina:
– fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid) interno raseljena lica starija od 65 godina:
– fotokopija lične karte (original na uvid)
– fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid)
– fotokopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda ne starija od dve godine (original na uvid)
13. Nezaposlena lica koja su na evidenciji kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja na teritoriji grada Beograda – fotokopija lične karte (original na uvid)
– originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd da lice nije u radnom odnosu – status u potvrdi „nezaposleno lice“, ne starija od 15 dana
14. Izbeglice i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda Izbeglice:
– fotokopija važeće izbegličke legitimacije (plave boje) (original na uvid)

Interno raseljena lica:
– fotokopija lične karte
– fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) (original na uvid)
– fotokopija potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda ne starija od dve godine (original na uvid)
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)

Član 33

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa neograničenim vremenom trajanja bez vozne isprave, uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ostvaruju:

– deca do sedam godina;

– profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi;

– pripadnici policije i komunalne policije u uniformi.

Član 34

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja, najduže do kraja perioda važenja kartice, uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju:

 1. učenici osnovnih škola do navršenih 17. godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19. godina života;
 2. ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta;
 3. civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja;
 4. invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja;
 5. invalidi rada usled posledice bolesti sa 100% invalidnosti;
 6. Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja („Službeni glasnik RS“, br. 105/2003) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda;
 7. slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica;
 8. invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć;
 9. lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije;
 10. lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije;
 11. lica obolela od multiple skleroze i autizma;
 12. lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću;
 13. Nosioci ordena „Narodni heroj“, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine“, i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status.

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju uslugu besplatnog prevoza pod uslovom da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz tačke 13. koja besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Period važenja kartice utvrđuje se aktom iz člana 22. ovog pravilnika.

Za korišćenje usluge prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja uz odgovarajuću voznu ispravu za lica iz stava 1. ovog člana može se, aktom iz člana 22. ovog pravilnika, propisati obaveza plaćanja godišnje elektronske registracije.

Član 35

Korisnici iz člana 34. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave i sledeće dokumentacije, kojom dokazuju svoj status:

Redni broj Naziv kategorije Potrebna dokumentacija
1. Učenici osnovnih škola do navršenih 17 godina života i učenici koji pohađaju osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju do navršenih 19 godina života – za punoletne fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletne fotokopija pasoša ili zdr. Knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda
2. Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50-100% invaliditeta – fotokopija lične karte (original na uvid)
– overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom invaliditetu ili originalno uverenje nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) a za lica starija od 65 godina ček od penzije sa JMBG ne stariji od 3 meseca
3. Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja – fotokopija lične karte (original na uvid)
– overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa RS o trajnom invaliditetu sa 50-100% telesnog oštećenja ili originalno uverenje nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) a za lica starija od 65 godina ček od penzije sa JMBG ne stariji od 3 meseca
4. Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja – fotokopija lične karte (original na uvid)
– overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa RS o trajnom invaliditetu ili original uverenja nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) a za lica starija od 65 godina ček od penzije sa JMBG ne stariji od 3 meseca
5. Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti – fotokopija lične karte (original na uvid)
– overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom invalidnost od 100% (original na uvid)
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) a za lica starija od 65 godina ček od penzije sa JMBG ne stariji od 3 meseca
6. Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja („Službeni glasnik RS“, br. 105/2003) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda – fotokopija lične karte (original na uvid)
– overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije
– nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti istepenu telesnog oštećenja
– zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode – MUP Republike Srbije
7. Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica; – fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletna lica fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih koji je overen od nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije i lekarske komisije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu)
– overena fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih
8. Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć – fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletna lica fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć ili uverenja nadležnog organa da lice prima stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (ne starije od 15 dana). Lica koja u rešenju imaju određen kontrolni pregled ne ostvaruju pravo na besplatan prevoz po ovom osnovu.
9. Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije – fotokopija lične karte (original na uvid);
– za maloletna lica fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili original izvod iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili overena fotokopija otpusne liste za završnom dijagnozom potpisana i overena od strane nadležnog lekara i ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije)
– samo za bolesti pod šifrom: G 80 ili G 81 ili G82 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara
10. Lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije – fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletna lica fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili original izvoda iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili overena fotokopija otpusne liste za završnom dijagnozom potpisana i overena od strane nadležnog lekara i ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije) samo za bolesti pod šifrom: G 71.0 ili D 66 ili D67 ili D68 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara.
11. Lica obolela od multiple skleroze i autizma – fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletna lica fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili original izvoda iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara sa šifrom i latinskim nazivom bolesti ili overena fotokopija otpusne liste za završnom dijagnozom potpisana i overena od strane nadležnog lekara i ustanove sa šifrom i latinskim nazivom bolesti (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije) samo za bolesti pod šifrom: G 35 ili F 84.0
12. Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću – fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletna lica fotokopija zdravstvene knjižice, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje
– overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili original izvoda iz zdravstvenog kartona sa šifrom bolesti koji mora biti zaveden potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i ustanove (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije) samo za bolesti pod šifrom: F 71 ili F 72 ili F 73 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara
13. Nosioci ordena „Narodni heroj“, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine“, i korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status – fotokopija lične karte (original na uvid)
– overena fotokopija odgovarajuće legitimacije izdate od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status

Overa fotokopija vrši se u skladu sa zakonom.

Član 36

Korisnici iz člana 34. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave sa potpisom jednog od roditelja odnosno lica koje se stara o učeniku, u ime učenika, fotografije 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje personalizovane kartice za kategoriju korisnika iz člana 34. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika preko osnovne škole, odnosno osnovne škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, škola predaje overeni spisak upisanih učenika (po razredima), fotografiju učenika i potpisan zahtev od lica iz stava 1. ovog člana.

Član 37

Uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz) sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do jedne godine), uz odgovarajuću voznu ispravu, ostvaruju lica koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda:

 1. trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo;
 2. deca do 18. godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici;
 3. uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to:
 4. a) deca palih boraca redovni učenici srednjih škola i studenti fakulteta i visokih škola;
 5. b) bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

Član 38

Korisnici iz člana 37. ovog pravilnika ostvaruju pravo na izdavanje odgovarajuće personalizovane plastične smart kartice na osnovu podnetog zahteva za izdavanje vozne isprave, i sledeće dokumentacije kojom dokazuju svoj status:

Redni broj Naziv kategorije Potrebna dokumentacija
1 Trudnice dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo – fotokopija lične karte (original na uvid)
– original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove Republike Srbije) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja, sa faksimilom lekara ginekologa i pečatom ustanove.
2 Deca do 18. godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici – fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– original ili overena fotokopija rešenja opštinskog centra za socijalni rad okorišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili overena fotokopija Rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice korisnika socijalne pomoći
– originalna potvrda da je redovan učenik
3a. Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: deca palih boraca redovni učenici srednjih škola i studenti viših škola, fakulteta i visokih škola; – fotokopija lične karte (original na uvid)
– za maloletne fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa ili overena fotokopija rešenja drugostepenog organa ili original uverenja/ potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)
– originalna potvrda da pohađaju verifikovanu srednju školu odnosno akreditovanog fakulteta ili visoke škole
3b. Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu – fotokopija lične karte (original na uvid)
– original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa ili overena fotokopija rešenja drugostepenog organa ili original uverenja/ potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starije od 15 dana)
– dokaz da nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) za osobe preko 65 godina originalni ček od penzije sa JMBG ne stariji od 3 meseca

Overa fotokopija vrši se u skladu sa zakonom.

Član 39

Za izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica korisnik podnosi zahtev lično uz propisanu dokumentaciju, fotografiše se na licu mesta ili podnosi ličnu fotografiju 3,0 x 3,5 cm ne stariju od šest meseci.

Za izdavanje personalizovanih voznih isprava za maloletna lica, zahtev podnosi roditelj ili staratelj uz odgovarajuću dokumentaciju i priloženu fotografiju 3,0 x 3,5 cm ne stariju od šest meseci, osim u slučaju da zahtev podnosi korisnik uz sopstvenu ličnu kartu.

U slučaju grupnog podnošenja zahteva za izdavanje personalizovanih voznih isprava, pored propisane dokumentacije podnosi se i fotografija 3,0 x 3,5 ne starije od šest meseci.

Za izdavanje svake naredne personalizovane kartice u okviru iste kategorije za ostvarivanje prava na uslugu prevoza bez naknade (besplatan prevoz), kao i za produženje kartice korisnik dostavlja identičnu dokumentaciju kao i prilikom prvog izdavanja kartice.

Izdavanje svake naredne personalizovane kartice u okviru iste kategorije za ostvarivanje prava na uslugu prevoza sa naknadom sa popustom (povlašćen prevoz) kao i produženje važnosti kartice odobrava se korisniku i uz prilaganje fotokopije pasoša (original na uvid) umesto lične karte uz ispunjavanje svih ostalih uslova propisanih pravilnikom. Rok važenja kartice je identičan sa rokom važenja prve izdate kartice u okviru iste kategorije koja je izdata na osnovu lične karte.

Direkcija za javni prevoz može pravnom licu kome su ugovorom povereni poslovi izdavanja personalizovanih smart kartica odobriti formiranje elektronske baze podataka, po ličnim dosijeima korisnika, po kategorijama, u kojima je sadržana dokumentacija na osnovu koje je izvršeno izdavanje personalizovane kartice. Pristup elektronskoj bazi dosijea mora biti omogućen i Direkciji za javni prevoz.

Direkcija za javni prevoz može dati pisanu saglasnost da se izdavanje novih kartica u okviru iste kategorije vrši na osnovu uvida u dokumentaciju sadržanu u elektronskom dosijeu korisnika, za dokumentaciju kojom se status korisnika trajno utvrđuje, a koju je korisnik dostavio prilikom prvog izdavanja kartice u okviru iste kategorije, dok ostalu dokumentaciju propisanu pravilnikom a kojom se status korisnika ne utvrđuje trajno, korisnik dostavlja prilikom svakog izdavanja kartice.

Član 40

Personalizovana plastična smart kartica se može blokirati:

– po nalogu Direkcije za javni prevoz;

– od strane Korisničkog servisa usled utvrđene nepravilnosti, o čemu korisnički servis bez odlaganja pisanim putem izveštava Direkciju za javni prevoz;

– na zahtev korisnika kartice;

– u postupku kontrole od strane kontrolora.

Blokirana personalizovana plastična smart kartica je neispravna vozna isprava.

Prebacivanje novčanih sredstava sa jedne na drugu nepersonalizovanu karticu vrši se isključivo uz blokadu kartice sa koje se prebacuju sredstva, pri čemu se blokirana kartica sa koje se prebacuju sredstva zadržava u korisničkom centru do komisijskog uništenja.

Član 41

Voznu ispravu za korišćenje besplatnog prevoza u slučajevima organizovanja značajnih međunarodnih skupova, kulturnih i naučnih manifestacija, sportskih događaja i dr. u kojima je grad Beograd domaćin, može da odobri Direkcija za javni prevoz.

Rok važenja vozne isprave određuje se na osnovu vremena trajanja manifestacije, odnosno gore označenih događaja.

Vozne isprave iz stava 1. ovog člana se ne validiraju.

Član 42

Besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju (od 4 do 24 časa), osim na ekspres linijama, minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Prevoz sa naknadom sa popustom za lica starija od 65 godina sa uplaćenom odgovarajućom dopunom omogućava neograničeni broj vožnji na svim linijama, radnim danom, subotom, nedeljom i praznikom, u dnevnom saobraćaju (od 4 do 24 časa), osim na ekspres linijama, minibus ekspres linijama i u noćnom saobraćaju.

Član 43

Direkcija za javni prevoz ima pravo da u izuzetnim slučajevima odobri storniranje opomene, povraćaj sredstava od posebnih karata, kao i izdavanje vozne isprave za korišćenje besplatnog ili povlašćenog prevoza, sa rokom važenja najduže do jedne godine.

O broju storniranih opomena i izdatih voznih isprava iz stava 1. ovog člana vodi se službena evidencija.

Član 44

Grad Beograd može sa nadležnim ministarstvima republike i drugim nadležnim organima i organizacijama ugovoriti način, visinu i rokove isplate nadoknade sredstava na ime razlike od cene prevoza povlašćenih kategorija do iznosa cene elektronske karte u pretplati za zaposlenog, kao i nadoknade sredstava za kategorije sa besplatnim prevozom.

VI OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

Član 45

Prevoznik koji obavlja javni prevoz putnika dužan je da zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja, u skladu sa posebnim zakonom.

Prevoznik je dužan da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu naznači podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju, a naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora.

VII SISTEM PRODAJE VOZNIH ISPRAVA

Član 46

Direkcija za javni prevoz za potrebe prodaje voznih isprava organizuje:

– prodajna mesta na kojima se vrši izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica;

– prodajna mesta na kojima se vrši prodaja nepersonalizovanih plastičnih i papirnih smart kartica, karata u pretplati i karata van režima pretplate;

– prodaju karata u vozilu kod vozača.

Prodajna mesta iz stava 1. alineja 1. i 2. moraju da budu u blizini stajališta, terminusa i u zoni velike atrakcije putnika i ravnomerno raspoređena na teritoriji celog grada, u skladu sa zahtevom Direkcije za javni prevoz.

Član 47

Izdavanje personalizovanih plastičnih smart kartica vrši se na posebnim prodajnim mestima specijalizovanim za tu vrstu posla, koja su opremljena neophodnom opremom za izdavanje ove vrste kartica.

Prilikom preuzimanja kartice korisniku se izdaje potvrda o naplaćenoj usluzi izdavanja kartice.

Cena izdavanja kartice utvrđena je aktom gradonačelnika iz člana 22. ovog pravilnika.

Izdavanjem nove personalizovane smart kartice prethodno izdata personalizovana kartica automatski se blokira, tako da korisnik može imati samo jednu aktivnu karticu, bez obzira na kategoriju.

O izdatim karticama vodi se evidencija koja je ažurna, tačna i bezbednim merama zaštićena od neovlašćenog pristupa i korišćenja, u skladu sa posebnim zakonom.

U slučaju nestanka personalizovane plastične smart kartice korisnik lično prijavljuje nestanak u Korisničkom servisu i potpisuje zahtev za blokiranje kartice.

Na zahtev korisnika koji je prijavio nestanak personalizovane plastične smart kartice izdaje se nova kartica.

U slučaju da je na blokiranu personalizovanu karticu bila upisana karta korisnik ima pravo da u periodu važenja karte u Korisničkom servisu istu kartu upiše na novu karticu u okviru iste kategorije.

Član 48

Dopuna personalizovanih plastičnih smart kartica za fizička lica vrši se od 25. u mesecu za naredni mesec i od 1. do 24. za tekući mesec. Korisnici uplatom iznosa stiču pravo na uslugu prevoza u skladu sa članom 28. ovog pravilnika.

Nepersonalizovane plastične smart kartice korisnik dopunjuje željenim novčanim iznosom u skladu sa ograničenjem propisanim aktom iz člana 22. ovog pravilnika.

Nepersonalizovane papirne smart kartice korisnik dopunjuje u vrednosti izabrane dnevne vremenske karte.

Član 49

Pravno lice kome su povereni poslovi izdavanja personalizovanih kartica i poslovi iz člana 46. stav 1. obezbeđuje korisničke servise u kojima korisnici mogu da podnesu reklamacije u vezi sa upotrebom kartica i u kojima se otklanjaju utvrđene neispravnosti kartica.

U korisničkim servisima iz stava 1. ovog člana vrši se prijavljivanje nestanka personalizovanih smart kartica i evidentiranje nepersonalizovanih kartica, po zahtevu korisnika.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda („Službeni list Grada Beograda“, br. 96/14 i 1/15).

Član 51

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine.