Krivični zakonik

Krivični zakonik Sl.glasnik RS br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014   OPŠTI DEO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona Član 1 Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivična sankcija za delo koje pre nego što je učinjeno zakonom nije bilo određeno kao krivično delo, niti […]

Zakonik o krivičnom postupku

Zakonik o krivičnom postupku Sl. glasnik RS br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 Deo prvi OPŠTI DEO   Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakonika Član 1 Ovaj zakonik utvrđuje pravila čiji je cilj da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje krivični zakon, […]

Zakon o amnestiji

Zakon o amnestiji Sl.glasnik RS br. 107/2012 Član 1 Oslobađaju se od izvršenja 25% izrečene kazne zatvora lica pravnosnažno osuđena za krivična dela koja su propisana zakonima Republike Srbije ili su bila propisana zakonima koji su prestali da važe, a koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u […]

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Sl.glasnik RS br. 55/2014  Deo prvi OPŠTI DEO   Glava prva OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, postupak izvršenja krivičnih sankcija prema punoletnim licima, prava i obaveze lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije, organizacija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, […]

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela Sl.glasnik RS br. 32/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom fizičkih i pravnih lica proisteklom iz krivičnog dela. Član 2 Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela: 1) organizovanog kriminala; 2) otmica […]

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera Sl.glasnik RS br. 55/2014 Glava prva OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak izvršenja vanzavodskih sankcija i mera izrečenih u krivičnom, prekršajnom ili drugom sudskom postupku, koje se izvršavaju u zajednici (u daljem tekstu: izvršenje), propisuje se svrha, sadržaj, način izvršenja, položaj lica u […]

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Sl.glasnik RS br. 55/2014  Deo prvi OPŠTI DEO  Glava prva OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, postupak izvršenja krivičnih sankcija prema punoletnim licima, prava i obaveze lica prema kojima se izvršavaju krivične sankcije, organizacija Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nadzor […]

Pravilnik o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom

Pravilnik o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom Sl.glasnik RS br. 20/2008 Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju izvršenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom (u daljem tekstu: zaštitni nadzor), kao i ovlašćenja, način rada i obaveze poverenika. Načela izvršenja zaštitnog nadzora Član 2 Zaštitnim nadzorom prati se ponašanje osuđenog na slobodi za […]

Pravilnik o načinu izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Pravilnik o načinu izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje Sl.glasnik RS br. 64/2010 Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izvršenja kazne zatvora, koja se izvršava na taj način što osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje. Prostorije u kojima osuđeni stanuje Član 2 Pod prostorijama u kojima […]

Zakon o opštem upravnom postupku

Zakon o opštem upravnom postupku Sl.glasnik RS br. 33/97, 31/2001, Sl. glasnik RS  br. 30/2010   Prvi deo OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNA NAČELA Važenje zakona Član 1 Poovom zakonu dužni su da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili […]