Statut Advokatske komore Srbije

Statut Advokatske komore Srbije Sl.glasnik RS br. 85/2011, 78/2012, 86/2013 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim statutom se uređuju: zadaci i poslovi, unutrašnja organizacija Advokatske komore Srbije, izbor i delokrug njenih organa, način vršenja javnih ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u njenom sastavu. Član 2 Naziv […]

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

 Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS br. 121/2012 I OPŠTE ODREDBE Član 1 Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat). Član 2 Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene […]

Kodeks profesionalne etike advokata

Skupština Advokatske komore Srbije, na osnovu člana 65. stav 1. tačka 12, člana 65. stav 2, člana 68. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 19. stav 1. tačka 1. alineja 3, čl. 279. i 303. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 85/2011), – polazeći od Osnovnih principa o ulozi […]

Pravilnik o određivanju broja izvršitelja

Pravilnik o određivanju broja izvršitelja Sl.glasnik RS br. 61/2014 Član 1 Ovim pravilnikom određuje se broj izvršitelja za područja višeg i privrednog suda. Član 2 Izvršitelji se određuju za sledeća područja višeg i privrednog suda, i to: – za područje Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu – 75 izvršitelja; – za područje […]

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima Sl.glasnik RS. br. 35/2010   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se postupak za postavljenje i razrešenje stalnih sudskih tumača – stalnih sudskih prevodilaca (u daljem tekstu: prevodilac) i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica (u daljem tekstu: tumač) i određuje visina nagrade za njihov rad. Član 2 […]

Zakon o pravobranilaštvu

Zakon o pravobranilaštvu Sl.glasnik RS br. 55/2014 Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuje delokrug i položaj pravobranilaštva, osnivanje, nadležnost, uređenje i organizacija Državnog pravobranilaštva, položaj državnog pravobranioca, zamenika državnog pravobranioca i zaposlenih u Državnom pravobranilaštvu, način osnivanja, nadležnost i osnove uređenja i organizacije pravobranilaštva autonomne pokrajine i pravobranilaštva jedinice […]

Odluka o broju sudija porotnika u sudovima

Odluka o broju sudija porotnika u sudovima Sl.glasnik RS br. 110/2003 Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se broj sudija porotnika u apelacionim sudovima, višim sudovima, osnovnim sudovima, Privrednom apelacionom sudu i privrednim sudovima u Republici Srbiji. Član 2 Apelacioni sudovi, viši sudovi i osnovni sudovi imaju sledeći broj sudija porotnika:   Naziv suda Broj sudija porotnika […]