Registar sudskih veštaka

Ukoliko vam je potreban sudski veštak podatke o njima možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave : http://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php

Zakon o sudskim taksama

 Zakon o sudskim taksama Sl. glasnik RS  br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 I OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni deo. Član 2 Takse propisane ovim zakonom plaćaju […]

Zakon o sudijama

Zakon o sudijama Sl.glasnik RS br. 116/2008, 58/2009, 104/2009, 101/2010, 8/2012, 121/2012, 124/2012, 101/2013, 117/2014, 40/2015, 63/2015 Glava prva NAČELA Nezavisnost Član 1 Sudija je nezavisan u postupanju i donošenju odluke. Sudija sudi i presuđuje na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, potvrđenih međunarodnih ugovora, opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. Stalnost i nepremestivost Član 2 […]

Odluka o broju sudija u sudovima

Odluka o broju sudija u sudovima Sl.glasnik RS br. 106/2013, 115/2013, 5/2014 Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se broj sudija u Vrhovnom kasacionom sudu, apelacionim sudovima, višim sudovima, osnovnim sudovima, Privrednom apelacionom sudu, privrednim sudovima, Upravnom sudu sa odeljenjima, Prekršajnom apelacionom sudu sa odeljenjima i prekršajnim sudovima sa odeljenjima. Član 2 Vrhovni kasacioni sud ima predsednika […]

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima iz drugih zemalja

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima iz drugih zemalja Sl. list SFRJ br. 43/82, 72/82, Sl. list SRJ br. 46/96, Sl. glasnik RS br. 46/2006   Glava prva OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovaj zakon sadrži pravila o određivanju merodavnog prava za statusne, porodične i imovinske, odnosno druge materijalnopravne odnose s međunarodnim elementom. Ovaj zakon […]

Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima

Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima Sl.glasnik RS br. 57/2003, 69/2011 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, visina i način naknade troškova koji u sudskim postupcima pripadaju svedocima, veštacima, tumačima i stručnim licima; privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom u krivičnom postupku, predujam za troškove izvršenja u skladu […]

Pravilnik o stalnom izbranom sudu (arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije

Pravilnik o stalnom izbranom sudu (arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije Sl. glasnik RS br. 28/2011, 60/2012, 98/2012 I OPŠTE ODREDBE 1. Pojam Član 1 Stalni izbrani sud (u daljem tekstu: Sud) je stalna arbitražna institucija pri Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Komora) koja rešava sporove u privrednim i drugim imovinsko-pravnim stvarima, bez stranog elementa, […]

Pravilnik o sudu časti pri Privrednoj komori Srbije

Pravilnik o sudu časti pri Privrednoj komori Srbije Sl.glasnik RS br. 39/2006   I OPŠTE ODREDBE Član 1 Sud časti pri Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: Sud) je Sud koji utvrđuje odgovornost i izriče mere privrednim subjektima zbog povrede poslovne etike i dobrih poslovnih običaja u skladu sa Kodeksom poslovne etike, Kodeksom korporativnog upravljanja […]

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije Sl.glasnik RS br. 2/2014   Deo I UVODNA PRAVILA Oblast primene* Član 1 1. Ako su se stranke sporazumele da međusobne sporove koji proisteknu iz određenog pravnog odnosa, bilo ugovornog bilo vanugovornog, povere na rešavanje arbitraži prema Arbitražnim […]

Zakon o advokaturi

Zakon o advokaturi Sl.glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se advokatska služba, uslovi za bavljenje advokaturom i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornost advokata i advokatskih pripravnika i organizacija i rad advokatskih komora. Samostalnost, nezavisnost i javni značaj advokature Član 2 Advokatura je nezavisna i […]