Zakon o upravnim sporovima

Zakon o upravnim sporovima Sl.glasnik RS br. 111/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet i cilj zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se predmet upravnog spora, nadležnost za rešavanje upravnih sporova, stranke, pravila postupka, pravna sredstva i izvršenje donetih sudskih presuda. Ovim zakonom obezbeđuje se sudska zaštita pojedinačnih prava i pravnih interesa i zakonitost rešavanja u upravnim […]

Zakon o pomilovanju

Zakon o pomilovanju Sl.glasnik RS br. 49/95, 50/95  I OPŠTE ODREDBE O POMILOVANJU Član 1 Pomilovanje za krivična dela propisana zakonima Republike Srbije daje predsednik Republike Srbije. Član 2 Kad je za više krivičnih dela propisanih zakonima Republike Srbije i saveznim zakonima sud izrekao jedinstvenu kaznu pomilovanje daje predsednik Republike Srbije, ako saveznim zakonom nije […]

Zakon o privrednim prestupima

Zakon o privrednim prestupima Sl. list SFRJ br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, Sl. list SRJ, 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001, Sl. glasnik RS br. 101/2005 Deo prvi ODGOVORNOST I SANKCIJE ZA PRIVREDNE PRESTUPE Glava I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Radi zaštite zakonitosti u oblasti privrednog i finansijskog poslovanja, […]

Zakon o prekršajima

Zakon o prekršajima Sl.glasnik RS br. 65/2013 Deo prvi MATERIJALNO-PRAVNE ODREDBE Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak, izdavanje prekršajnog naloga, postupak izvršenja odluke, registar sankcija i registar neplaćenih novčanih kazni i drugih […]

Zakon o rehabilitaciji

Zakon o rehabilitaciji Sl.glasnik RS br. 92/2011 Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga, lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu ovog zakona: 1) na teritoriji Republike Srbije bez sudske ili administrativne odluke; 2) izvan […]

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova

Zakon o posredovanju u rešavanju sporova Sl.glasnik RS br. 55/2014     I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se pojam, načela, postupak i pravno dejstvo posredovanja u rešavanju sporova, uslovi za obavljanje posredovanja, prava i dužnosti posrednika i program obuke posrednika. Pojam posredovanja Član 2 Posredovanje je postupak, bez obzira na […]

Zakon o arbitraži

Zakon o arbitraži Sl. glasnik RS br. 46/2006 Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se arbitražno rešavanje sporova (u daljem tekstu: arbitraža) bez stranog elementa (u daljem tekstu: unutrašnja arbitraža) i sporova sa stranim elementom (u daljem tekstu: međunarodna arbitraža). Oblast primene Član 2 Odredbe ovog zakona primenjuju se na arbitražu […]

Zakon o sudskim veštacima

Pronađi sudskog veštaka : http://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php   Zakon o sudskim veštacima Sl.glasnik RS br. 44/2010 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje veštačenja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa i brisanja pravnih lica koja obavljaju poslove veštačenja, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju […]

Zakon o uređenju sudova

Zakon o uređenju sudova  Sl.glasnik RS br. 116/2008, 104/2009, 101/2010,  31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013 Glava prva NAČELA Sudska vlast Član 1 Sudovi su samostalni i nezavisni državni organi koji štite slobode i prava građana, zakonom utvrđena prava i interese pravnih subjekata i obezbeđuju ustavnost i zakonitost. Sudovi sude na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih […]

Zakon o područjima i sedištima sudova i javnih tužilaštava

Zakon o područjima i sedištima sudova i javnih tužilaštava Sl.glasnik RS br. 101/2013 I PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom osnivaju se prekršajni, osnovni, viši, privredni i apelacioni sudovi, određuju njihova sedišta i područja na kojima vrše nadležnost i određuju odeljenja Prekršajnog apelacionog i Upravnog suda i područja na kojima vrše nadležnost. Ovim zakonom osnivaju […]