Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima Sl.glasnik RS br. 55/2015, 78/2015   Ovom odlukom uređuju se oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa. Oblik, sadržinu i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija […]

Šifarnik plaćanja – u zemlji

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa Sl.glasnik RS br. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014 Prilog 2a – ŠIFRE PLAĆANJA Klasifikacija prema obliku plaćanja 1 Gotovinski gotovinske uplate na račun i isplate s računa 2 Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog računa na drugi račun 3 Obračunski obračunska plaćanja 9 Preknjižavanje […]

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta Sl.glasnik RS br. 14/2014 1. Ovom odlukom uređuje se način vršenja prinudne naplate s računa klijenta koji se vodi kod banke u skladu s čl. od 47. do 49. Zakona o platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon). Pod klijentom, u smislu ove odluke, podrazumeva se dužnik […]

Prigovor na rad banke – Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika

Vidi i ranije donet članak : Odgovori Narodne banke Srbije na pitanja banaka u vezi s promenom Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga (Sl.glasnik RS br. 36/2011) Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika Sl.glasnik RS br. 25/2015   Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se […]

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima

Pravilnik o načinu pružanja i sadržini informacija o osiguranju depozita koje banke daju klijentima Sl.glasnik RS br. 94/2015   Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način pružanja i sadržina informacija o osiguranju depozita utvrđenom zakonom kojim se reguliše osiguranje depozita, koje su banke dužne da daju deponentima i drugim zainteresovanim licima (u daljem […]

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta Sl.glasnik RS br. 85/2011 Osnovna odredba 1. Ovom odlukom se, radi zaštite prava i interesa klijenata banke – pravnih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: klijent), propisuju bliži uslovi i način postupanja banke po prigovoru klijenta, kao i postupanje Narodne banke Srbije u zaštiti […]

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata Sl.glasnik RS br. 21/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 119/12 – u […]

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privredih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici

Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između korisnika javnih sredstava i privredih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici Sl.glasnik RS br. 21/2013 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u […]

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga Sl.glasnik RS br. 36/2011, 139/2014 Glava I OPŠTE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava. Značenje pojedinih pojmova Član 2 Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, […]

Odgovori Narodne banke Srbije na pitanja banaka u vezi s promenom Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga

Vidi i kasnije donet propis : Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika (Sl.glasnik RS br. 25/2015) Odgovori na pitanja banaka u vezi s promenom Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga Službeni glasnik RS br. 36/2011  Objavljeno na sajtu Narodne banke Srbije http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/63/odgovori_na_pitanja_banaka.pdf  ČLAN […]