Prodaja proizvoda (kućna radinost) fizičkog lica i plaćanje PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbom člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva (dalje: poljoprivrednici) imaju pravo na PDV nadoknadu po osnovu izvršenog prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima PDV.

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, ako poljoprivrednici izvrše obvezniku PDV promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, taj obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 5% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument o obračunu (priznanicu).

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obaveza obračunavanja PDV nadoknade odnosi se na obveznika PDV kojem je poljoprivrednik izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga.

Prema tome, pri otkupu pletenih proizvoda (jakne, džemperi, prsluci), od fizičkih lica koji to izrađuju u kućnoj radinosti, nema obaveze obračunavanja i plaćanja PDV nadoknade, jer nije reč o prometu poljoprivrednih proizvoda.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1135/2005 od 26.08.2005. godine

 

Servis računara online zakazivanje