MODEL – Autorski ugovor – model obračuna poreza i doprinosa kada primalac obavlja SAMOSTALNU DELATNOST

Servis računara online zakazivanje

AUTORSKI UGOVOR – obračun poreza i doprinosa kada primalac obavlja SAMOSTALNU DELATNOST

 

Normirani troškovi :        34%

Neto iznos za isplatu

10.000

 
Prihod (ugovorena naknada)

11.521

Normirani troškovi – stopa

34%

Normirani troškovi – iznos

3.917

Oporezivi prihod

7.604

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.521

840-711 131 843-95

Doprinos PIO – stopa

24%

 
Doprinos PIO – iznos

1.825

840-721 117 843-60

Doprinos za zdravstvo – stopa

12,3%

 
Doprinos za zdravstvo – iznos

0

840-711 324 843-54

UKUPNI TROŠKOVI

3.346

 

 

***********************************

Normirani troškovi :        43%

Neto iznos za isplatu

10.000

 
Prihod (ugovorena naknada)

11.287

Normirani troškovi – stopa

34%

Normirani troškovi – iznos

4.853

Oporezivi prihod

6.434

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.287

840-711 131 843-95

Doprinos PIO – stopa

24%

 
Doprinos PIO – iznos

1.544

840-721 117 843-60

Doprinos za zdravstvo – stopa

12,3%

 
Doprinos za zdravstvo – iznos

0

840-711 324 843-54

UKUPNI TROŠKOVI

2.831

 

 

***********************************

Normirani troškovi :        50%

Neto iznos za isplatu

10.000

 
Prihod (ugovorena naknada)

11.111

Normirani troškovi – stopa

50%

Normirani troškovi – iznos

5.555

Oporezivi prihod

5.556

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.111

840-711 131 843-95

Doprinos PIO – stopa

24%

 
Doprinos PIO – iznos

1.333

840-721 117 843-60

Doprinos za zdravstvo – stopa

12,3%

 
Doprinos za zdravstvo – iznos  

840-711 324 843-54

UKUPNI TROŠKOVI

2.444

 

 

 

 

Servis računara online zakazivanje