MODEL – Model obračuna poreza po ugovorima o zakupu nepokretnosti ili pokretnih stvari

Obračun poreza po ugovorima o zakupu nepokretnosti ili pokretnih stvari u vlasništvu fizičkog lica odnosno pravnog lica ili preduzetniika

 

U vlasništvu fizičkog lica 

ZAKUP NEPOKRETNOSTI 

Neto iznos za isplatu

10.000

Prihod (ugovorena naknada)

11.905

Normirani troškovi – stopa

20%

Normirani troškovi – iznos

2.381

Oporezivi prihod

9.524

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.905

840-711 143 843-82

UKUPNO

1.905

ZAKUP POKRETNIH STVARI 

Neto iznos za isplatu

10.000

Prihod (ugovorena naknada)

11.905

Normirani troškovi – stopa

20%

Normirani troškovi – iznos

2.381

Oporezivi prihod

9.524

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.905

840-711 145 843-96

UKUPNO

1.905

 

 

 U vlasništvu pravnog lica ili preduzetnika 

ZAKUP NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA

Neto iznos za isplatu

10.000

Prihod (ugovorena naknada)

11.905

Normirani troškovi – stopa

20%

Normirani troškovi – iznos

2.381

Oporezivi prihod

9.524

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.905

840-711 145 843-96

UKUPNO

1.905