MODEL – Autorski ugovor – model obračuna poreza i doprinosa za NEZAPOSLENO LICE

Servis računara online zakazivanje

AUTORSKI UGOVOR – obračun poreza i doprinosa kada je primalac NEZAPOSLENO LICE

 

Normirani troškovi :    34%

 

Neto autorski honorar

10.000

 
Prihod (ugovorena naknada)

15.913

Normirani troškovi – stopa

34%

Normirani troškovi – iznos

5.410

Oporezivi prihod

10.503

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

2.101

840-711 131 843-95

Doprinos PIO – stopa

24%

 
Doprinos PIO – iznos

2.521

840-721 315 843-88

Doprinos za zdravstvo – stopa

12,3%

 
Doprinos za zdravstvo – iznos

1.291

840-711 324 843-54

UKUPNI TROŠKOVI

5.913

 

 

***********************************

Normirani troškovi :        43%

 

Neto autorski honorar

10.000

 
Prihod (ugovorena naknada)

14.726

Normirani troškovi – stopa

34%

Normirani troškovi – iznos

6.322

Oporezivi prihod

8.394

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.679

840-711 131 843-95

Doprinos PIO – stopa

24%

 
Doprinos PIO – iznos

2.015

840-721 315 843-88

Doprinos za zdravstvo – stopa

12,3%

 
Doprinos za zdravstvo – iznos

1.032

840-711 324 843-54

UKUPNI TROŠKOVI

4.726

 

 

***********************************

Normirani troškovi :        50%

 

Neto autorski honorar

10.000

 
Prihod (ugovorena naknada)

13.918

Normirani troškovi – stopa

50%

Normirani troškovi – iznos

6.959

Oporezivi prihod

6.959

Porez na dohodak – stopa

20%

Porez na dohodak – iznos

1.392

840-711 131 843-95

Doprinos PIO – stopa

24%

 
Doprinos PIO – iznos

1.670

840-721 315 843-88

Doprinos za zdravstvo – stopa

12,3%

 
Doprinos za zdravstvo – iznos

856

840-711 324 843-54

UKUPNI TROŠKOVI

3.918

 

 

 

 

Servis računara online zakazivanje