Sadrži propise o fiskalnim kasama i mišljenja Ministarstva

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Napomena : Na kraju teksta ovog zakona objavljeni su usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina   Zakon o finansiranju lokalne samouprave Sl. glasnik RS br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se obezbeđivanje sredstava […]

Zakon o akcizama

Zakon o akcizama Sl. glasnik RS br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012, 43/2012, 76/2012, 93/2012, 119/2012, 8/2013, 47/2013, 4/2014, 68/2014, 142/2014, 4/2015, 5/2015, 55/2015, 103/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se oporezivanje akcizama. Akcizama se oporezuju proizvodi utvrđeni ovim zakonom. […]

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidcencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidcencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave Sl.glasnik RS br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012, 56/2013, 67/2015 Obračunavanje akcize na proizvode koji su proizvedeni u Republici Srbiji Član 1 Obračunavanje akcize, u skladu sa članom 21. Zakona o akcizama („Službeni […]

Administrativne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI* ODELJAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI Iznos takse u dinarima I. ZAHTEVI Tarifni broj 1. Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 280 […]

Nije obavezno da se prodaja robe putem pošte ili interneta evidentira u fiskalnoj kasi

Nije obavezno da se prodaja robe putem pošte ili interneta evidentira u fiskalnoj kasi   „Privredni subjekt koji prodaje dobra (elektronsku i telekomunikacionu opremu, kao i opremu za računare) posredstvom pošte ili preko interneta fizičkim licima, u okviru delatnosti iz grupe 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) Klasifikacije delatnosti, pri čemu se navedena […]

Evidentiranje prometa robe i obaveza izdavanja fiskalnog računa

Evidentiranje prometa robe i obaveza izdavanja fiskalnog računa   Iz obrazloženja: „U konkretnom slučaju, parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o prodaji, tako što je tužilac kao prodavac isporučio tuženom kao kupcu robu po otpremnicama u spisu predmeta. Tuženi nije osporio da je robu primio, ali je sporio dug, navodeći da […]

Različito šifriranje jednog proizvoda u fiskalnoj kasi zavisno od kategorije kupca

Različito šifriranje jednog proizvoda u fiskalnoj kasi zavisno od kategorije kupca   „- Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbama člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je poresko oslobođenje za promet dobara […]

Internet prodaja – ne postoji obaveza posedovanja fiskalne kase – više mišljenja

Na osnovu člana 221. a u vezi sa članom 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije RS 36/2011 i 99/2011) osnivači – članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ dana __. godine zaključuju Ugovor o izmeni ugovora o osnivanju privrednog društva „__“ Ili Odluka o izmeni Odluke […]

Prilikom prodaje proizvoda u izložbeno-prodajnom prostoru oostvaren promet evidentira se preko fiskalne kase

Prilikom prodaje proizvoda u izložbeno-prodajnom prostoru oostvaren promet evidentira se preko fiskalne kase „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je […]

Prilikom prodaje proizvoda u izložbeno-prodajnom prostoru oostvaren promet evidentira se preko fiskalne kase

Prilikom prodaje proizvoda u izložbeno-prodajnom prostoru oostvaren promet evidentira se preko fiskalne kase „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je […]