Sadrži propise o fiskalnim kasama i mišljenja Ministarstva

Privredni subjekt koji se bavi pružanjem usluga masaže dužan je da promet evidentira preko fiskalne kase bez obzira što te usluge pruža invalidno lice koje je i vlasnik salona za masažu

Privredni subjekt koji se bavi pružanjem usluga masaže dužan je da promet evidentira preko fiskalne kase bez obzira što te usluge pruža invalidno lice koje je i vlasnik salona za masažu „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje […]

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se obavljaju dve ili više delatnosti

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se obavljaju dve ili više delatnosti   „U skladu sa odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da […]

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se fizičkim licima vrši prodaja dobara iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se fizičkim licima vrši prodaja dobara iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno […]