Prilikom prodaje proizvoda u izložbeno-prodajnom prostoru oostvaren promet evidentira se preko fiskalne kase

Prilikom prodaje proizvoda u izložbeno-prodajnom prostoru oostvaren promet evidentira se preko fiskalne kase

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba) određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, privredno društvo koje obavlja delatnost iz grane delatnosti 72.1 (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama), odnosno pruža usluge istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, dužno je da ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, u skladu sa navedenim odredbama Zakona i Uredbom.

Pri tome, u konkretnom slučaju, privredno društvo, prilikom prodaje proizvoda (proizvoda od poludragog kamenja obrađenog novim inovacionim tehnologijama i dr.) iz izložbeno-prodajnog prostora u sastavu privrednog subjekta, dužno da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da se radi o prometu proizvoda na malo, saglasno članu 3. st. 1. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00030/2011-04 od 16.02.2011. godine