Ako pravno lice ne dostavi APR-u u propisanom roku i u elektronskom obliku finansijski izveštaj APR će podneti prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica

Servis računara online zakazivanje

Ako pravno lice ne dostavi APR-u u propisanom roku i u elektronskom obliku finansijski izveštaj APR će podneti prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica

 

„U skladu sa odredbama člana 51. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), pravna lica biće u obavezi da dostavljaju APR-u finansijske izveštaje i podatke za statističke potrebe isključivo u elektronskom obliku (primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa), počev od 1. januara 2015. godine (velika, srednja i mala pravna lica), odnosno 1. januara 2016. godine (mikro pravna lica). U vezi sa kaznenom odredbom (član 46. stav 1. tačka 20) Zakona), mišljenja smo da ukoliko dođe do slučaja da pravno lice dostavi APR-u u propisanom roku finansijski izveštaj, odnosno podatke za statističke i druge potrebe ali ne u elektronskom obliku već na neki drugi način (koji Zakon ne poznaje), ovo svakako ima obeležje privrednog prestupa, i u tom slučaju APR je dužan da podnese prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica.

U vezi sa komentarima, u smislu da će predložena zakonska rešenja uvesti dodatne troškove privrednim subjektima (usled obaveze posedovanja kvalifikovanog elektronskog potpisa), ukazujemo na sledeće:

– uvođenje elektronskog dostavljanja finansijskih izveštaja imaće čitav niz koristi i prednosti za privredne subjekte i druga pravna lica koja su dužna da iste sastavljaju i dostavljaju Agenciji za privredne registre radi objavljivanja, a samim tim i za celokupno privredno okruženje u Republici Srbiji. Očigledna korist se, primarno, ogleda u efikasnosti, preciznosti i izvesnosti komunikacije i dostupnosti relevantnih podataka. Potrebno je istaći i velike uštede koje će eliminisanje dostavljanja izveštaja u papirnoj formi, odnosno prelazak na elektronsko dostavljanje doneti sa sobom: počev od uštede na samom papiru na kojem preko 150.000 subjekata štampa izveštaje, preko ušteda vezanih za samo štampanje, ušteda vezanih za poštanske ili druge troškove fizičkog dostavljanja i sl.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) izdaje sertifikate (kvalifikovani elektronski potpis) potpuno besplatno, odnosno bez naknade (na ličnoj karti sa čipom).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-102/2013-16(XIII) od 21.11.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje