Pravna lica koja primenjuju poslovnu godinu različitu od kalendarske kao obveznici revizije finansijskih izveštaja

Pravna lica koja primenjuju poslovnu godinu različitu od kalendarske kao obveznici revizije finansijskih izveštaja

 

„Odredbama člana 21. definiše se obaveznost revizije finansijskih izveštaja u smislu Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon). Revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji ukupan poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Revizija je obavezna i za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Odredbama člana 112. predviđa se odložena primena pojedinih odredbi ovog zakona. S tim u vezi, odredbe kojima se utvrđuju rok za zaključivanje i sadržina ugovora o obavljanju revizije, kriterijumi za osiguranje od odgovornosti za štetu koja može nastati u vezi sa obavljanjem revizije, odredbe kojima se uređuje obaveza revizije (obveznici revizije), kao i odredbe kojima se zabranjuje obavljanje revizije u Zakonom predviđenim situacijama, primenjuju se počev od revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je Zakon stupio na snagu 24.7.2013. godine, mišljenja smo da su sva pravna lica koja primenjuju poslovnu godinu različitu od kalendarske i po tom osnovu sastavljaju finansijske izveštaje, obveznici revizije finansijskih izveštaja koji se sastavljaju u 2014. godini u smislu člana 21. Zakona, samo ukoliko su od dana stupanja na snagu Zakona i kasnije u toku 2013. godine, zaključila prethodnu i otpočela novu poslovnu godinu.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-102/2013-16 od 21.11.2013. godine