ZARADE, NAKNADE I TROŠKOVI – Službeni put u inostranstvu-umanjenje dnevnice

“U članu 22. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2007 – prečišćen tekst) propisano je da se iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo umanjuje za 60% ako je obezbeđena besplatna ishrana.

Prema tome, ako kod poslodavca sa statusom privrednog društva nije uređeno pitanje naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvo opštim aktom ili ugovorom o radu, poslodavac će neposrednom primenom navedene uredbe obračunati i isplatiti zaposlenom naknadu troškova na službenom putu u inostranstvu. Poslodavac može, saglasno članu 22. ove uredbe, da umanji dnevnicu za 60% ako je zaposlenom o svom trošku obezbedio besplatnu ishranu u odgovarajućim restoranima za vreme boravka i rada u inostranstvu.

Lunch paketom se može obezbediti samo jedan obrok u toku dana.”

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-157/2011-02 od 4.3.2011. godine)

Možda vas interesuje