Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom

Servis računara online zakazivanje

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom

 

„Članom 202. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine radnog vremena. Ugovor o dopunskom radu je ugovor koji se zaključuje van radnog odnosa.

Prema tome, zaposleni koji ima zasnovan radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca može da zaključi samo ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem i to najviše do jedne trećine radnog vremena.

Odredbom člana 2. stav 1. Zakona predviđena je primena Zakona na zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica (poslodavca), kao i na zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane poslodavca ako zakonom nije drukčije određeno.

Iz navedenih odredaba proizilazi da Zakon predstavlja opšti propis koji se odnosi na sve zaposlene i poslodavce na teritoriji Republike Srbije, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 011-00-230/2013-02 od 24.06.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje