Za odlučivanje o pravu na računanje staža sa uvećanim trajanjem nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Za odlučivanje o pravu na računanje staža sa uvećanim trajanjem nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

„Ako nije moguće sprovesti postupak utvrđivanja, odnosno evidentiranja radnih mesta na kojima se uvećava staž osiguranja kod poslodavca, osiguranik može podneti zahtev Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: Fond) da mu se u upravnom postupku donese rešenje kojim bi se utvrdile sve činjenice vezane za računanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem (radno mesto na kome se staž uvećava, stepen uvećanja, vreme provedeno na tim radnim mestima, način njihovog evidentiranja, unošenja u matičnu evidenciju, njegovo računanje i uplatu dodatnog doprinosa i druge činjenice). Utvrđivanje ovih činjenica je moguće samo ako podnosilac uz zahtev za utvrđivanje prava na računanje staža sa uvećanim trajanjem priloži i odgovarajuće, relevantne dokaze.

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013), Fond je nadležan da odlučuje u upravnom postupku o pravima osiguranika i korisnika prava, kao i da sprovede postupak utvrđivanja prava na računanje staža sa uvećanim trajanjem.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 07-00-406/2014-07 od 17.04.2014. godine