Da li se može koristiti poreski kredit po osnovu poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi

Servis računara online zakazivanje

Da li se može koristiti poreski kredit po osnovu  poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi

 

Kako navodite u podnetom zahtevu, obveznik – rezidentno pravno lice izvršilo je prodaju licenci kupcu – nerezidentnom pravnom licu (rezidentu Republike Grčke), pri čemu između obveznika i kupca ne postoji međusobna povezanost, i po tom osnovu izdalo račun. U momentu isplate iznosa naznačenog na računu – autorske naknade, kupac je, prema propisima Republike Grčke, obračunao, obustavio i uplatio (Republici Grčkoj) porez po odbitku po stopi od 10%, a razliku iznosa isplatio obvezniku, o čemu je dostavio odgovarajuću potvrdu. S tim u vezi, ukoliko je isplata autorske naknade obvezniku izvršena u periodu važenja Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011 – dalje: Zakon) koji je bio na snazi zaključno sa 24. decembrom 2012. godine, obveznik nije imao mogućnost korišćenja poreskog kredita po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi, s obzirom da je ta mogućnost bila propisana samo u slučaju plaćanja kamate i autorske naknade od strane nerezidentne filijale matičnom pravnom licu – rezidentnom obvezniku.

* * *

U skladu sa članom 53a stav 1. Zakona, matično pravno lice – rezidentni obveznik Republike može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica za iznos poreza po odbitku koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi na kamate i autorske naknade.

Prihodi od kamata i autorskih naknada od nerezidentne filijale uključuju se u prihode rezidentnog matičnog pravnog lica u iznosu uvećanom za plaćeni porez po odbitku na kamate i autorske naknade (član 53a stav 2. Zakona).

Saglasno članu 53a stav 3. Zakona, poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se koristiti za umanjenje obračunatog poreza matičnog pravnog lica u iznosu plaćenog poreza u drugoj državi, a najviše do iznosa poreza koji bi, po stopi propisanoj odredbom člana 39. stav 2. ovog zakona, bio obračunat na kamate, odnosno autorske naknade.

Napominjemo da su se navedene zakonske odredbe primenjivale, kao takve, do 25. decembra 2012. godine, tj. do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00109/2014-04 od 15.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje