Uredba o klasifikaciji delatnosti

Servis računara online zakazivanje

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Sl.glasnik RS br. 54/2010

Član 1

Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija).

Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.

Klasifikacija je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Na osnovu Klasifikacije izrađuje se Lista skraćenih naziva delatnosti radi objavljivanja podataka i elektronske obrade.

Organ nadležan za poslove statistike izrađuje Listu skraćenih naziva delatnosti i objavljuje je na internet strani.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
SEKTOR A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
Sektor obuhvata korišćenje biljnih i životinjskih resursa, uključujući gajenje useva i zasada, uzgoj i razmnožavanje životinja, iskorišćavanje šuma i gajenje ostalih biljaka, životinja i proizvoda životinjskog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima ili na njihovom prirodnom staništu.
01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti
Oblast obuhvata dve osnovne delatnosti: gajenje useva i zasada i uzgoj životinja, kao i organsku proizvodnju i gajenje genetski modifikovanih biljaka i životinja. Takođe obuhvata i proizvodnju useva i zasada u staklenicima.
Obuhvata i prateće uslužne delatnosti u poljoprivredi, kao i lov, traperstvo i odgovarajuće usluge.
Grupa 01.50 (Mešovita poljoprivredna proizvodnja) odstupa od opšteg pravila za određivanje pretežne delatnosti. S obzirom na to da su na mnogim poljoprivrednim gazdinstvima podjednako zastupljene i biljna i stočarska proizvodnja, takva gazdinstva mogu biti razvrstana u jednu ili drugu kategoriju.
Poljoprivredne delatnosti isključuju dalju preradu poljoprivrednih proizvoda, koja se razvrstava u oblasti 10. i 11. (Proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja pića) i oblast 12. (Proizvodnja duvanskih proizvoda), osim one prerade koja podrazumeva osnovnu pripremu proizvoda za tržište (npr. čišćenje, ljušćenje, sortiranje i kratkotrajna zaštita od truljenja).
Oblast ne obuhvata građevinske radove na poljoprivrednim površinama (npr. isušivanje zemljišta, priprema polja za proizvodnju pirinča itd.), koji se razvrstavaju u sektor F (Građevinarstvo). Isto tako, ne obuhvata poljoprivredne zadruge i slične organizacije koje se bave kupovinom i prodajom poljoprivrednih proizvoda i posreduju prilikom nabavke poljoprivrednih sirovina. One se razvrstavaju u sektor G (Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala).
Takođe ne obuhvata brigu za prirodno okruženje (održavanje parkova, rezervata, ukrasnih površina itd.), klasifikovanih u del. 81.30.
01.1 Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Obuhvata gajenje biljaka čiji je vegetativni period kraći od dve sezone. Uključeno je i gajenje biljaka za proizvodnju semena.
01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Obuhvata gajenje žitarica, leguminoza i uljarica na otvorenom. Gajenje ovih useva često može biti kombinovano sa gajenjem drugih kultura. Ovde spada:
gajenje žitarica: tvrde i meke pšenice, raži, prosa, ječma, ovsa, kukuruza, sirka i dr. (napolice, krupnika, tritikale)
gajenje leguminoznog povrća: graška, pasulja, boba, sočiva i dr.
gajenje uljarica: suncokreta, kikirikija, soje, uljane repice, susama, slačice, lana, ricinusa i dr.
Ne obuhvata:
gajenje pirinča, del. 01.12
gajenje kukuruza (šećerca), del. 01.13
gajenje kukuruza za ishranu stoke, del. 01.19
gajenje uljarica, del. 01.26
01.12 Gajenje pirinča
01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
Obuhvata:
gajenje lisnatog i stabljičastog povrća:
* artičoke, špargle, kupusa, karfiola i brokula, salate i cikorije, spanaća i slično
gajenje povrća s plodovima:
* plavog paradajza, paradajza, bostana, krastavaca kornišona, tikvica, paprika i drugog povrća s plodovima
gajenje lukovičastog i korenastog povrća:
* šargarepe, repe, crnog luka i praziluka, belog luka i drugih lukovica i korenastog povrća
gajenje jestivih pečuraka i tartufa
gajenje povrtnog semena i semena šećerne repe (ne obuhvata gajenje semena ostalih vrsta repe)
gajenje šećerne repe
gajenje ostalog povrća
gajenje korenastih i krtolastih biljaka kao što su:
* krompir i drugo korenasto bilje s velikim sadržajem skroba ili inulina
* manioka, jam (tropsko korenje) i ostalo korenje
Ne obuhvata:
gajenje feferona, paprika i drugih začinskih, aromatičnih i lekovitih biljaka, del. 01.28
gajenje micelija za pečurke, del. 01.30
01.14 Gajenje šećerne trske
Ne obuhvata:
gajenje šećerne repe, del. 01.13
01.15 Gajenje duvana
Ne obuhvata:
proizvodnju duvanskih proizvoda, del. 12.00
01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
Obuhvata:
gajenje pamuka
gajenje jute, lana, konoplje i ostalih biljaka za dobijanje tekstilnih likastih vlakana
gajenje sisala i ostalih tekstilnih biljaka iz roda agave
gajenje abake, ramije i ostalih biljaka za dobijanje tekstilnih vlakana
gajenje ostalih biljaka za proizvodnju vlakana
01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Obuhvata:
gajenje krmnog bilja: stočne repe, deteline, lucerke, kukuruza za ishranu stoke, ostale trave, stočnog kelja i drugih biljaka za ishranu stoke
gajenje heljde
proizvodnja semena repe i drugog krmnog bilja (osim semena šećerne repe)
gajenje cveća, rezanog cveća i pupoljaka
proizvodnja semena cveća
Ne obuhvata:
gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja, del. 01.28
01.2 Gajenje višegodišnjih biljaka
Obuhvata gajenje biljaka čiji je vegetativni period duži od dve sezone, bilo da njihovi nadzemni delovi odumiru krajem sezone bilo da neprekidno rastu. Gajenje biljaka namenjenih za proizvodnju semena.
01.21 Gajenje grožđa
Obuhvata:
gajenje vinskih i stonih sorti grožđa
Ne obuhvata:
proizvodnju vina, del. 11.02
01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
Obuhvata:
gajenje tropskog i suptropskog voća kao što su:
* avokado
* banana
* urme
* smokve
* papaja, mango, ananas i ostalo tropsko i suptropsko voće
01.23 Gajenje agruma
Obuhvata:
gajenje agruma:
* limuna i grejpfruta
* pomorandže
* mandarina
* ostalih agruma
01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
Obuhvata:
gajenje voća kao što su: jabuke, kruške, kajsije, šljive, dunje, trešnje, višnje, breskve, nektarine i drugo jabučasto i koštičavo voće
01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
Obuhvata:
gajenje bobičastog voća:
* borovnica, jagoda, ribizli, ogrozda, kupina, malina i drugog bobičastog voća
gajenje kivija
gajenje jestivog jezgrastog voća:
* oraha, lešnika, badema, domaćeg kestena, pistaća i drugog jezgrastog voća
gajenje ostalog drvenastog i žbunastog voća
Ne obuhvata:
gajenje kokosovog oraha, del. 01.26
01.26 Gajenje uljnih plodova
Obuhvata:
gajenje maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju
gajenje kokosovog oraha i plodova uljnih palmi
gajenje plodova ostalih vrsta uljarica
Ne obuhvata:
gajenje soje, kikirikija i ostalog uljnog semenja, del. 01.11
01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
Obuhvata:
gajenje biljaka za pripremanje napitaka kao što su: kafa, kakao, čaj, mate i dr.
01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja
Obuhvata:
gajenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg aromatičnog bilja:
* bibera, kapra, papričice, muškatnog oraščića, vanile, hmelja
* lovora, bosiljka, anisa, korijandera, kima, cimeta, karanfilića, đumbira i dr.
* gajenje biljaka za dobijanje narkotika
01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
Obuhvata:
gajenje kaučukovog drveća
gajenje novogodišnjih i ukrasnih jelki
gajenje drveća radi dobijanja soka
Ne obuhvata:
branje cveća, proizvodnju rezanog cveća, lukovica i semena cveća, del. 01.19
sakupljanje soka iz drveća ili smole u šumi, del. 02.30
01.3 Gajenje sadnog materijala
01.30 Gajenje sadnog materijala
Obuhvata proizvodnju svih vegetativnih materijala za razmnožavanje, uključujući reznice, kaleme i sadnice za direktno razmnožavanje ili podloge za kalemljenje:
gajenje sadnica
gajenje ukrasnih biljaka, uključujući biljke s busenom
gajenje lukovica, gomolja, kalema i pelcera
gajenje micelija za gljive
delatnost rasadnika, osim rasadnika za pošumljavanje
Ne obuhvata:
gajenje biljaka za proizvodnju semena, del. 01.1 i 01.2
delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10
01.4 Uzgoj životinja
Grana obuhvata uzgoj i razmnožavanje svih životinja, osim onih koje žive u vodi.
Ne obuhvata:
uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
dobijanje koža reptila i ptica, del. 01.70
dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.11
01.41 Uzgoj muznih krava
Obuhvata:
uzgoj i razmnožavanje muznih krava
proizvodnju sirovog kravljeg i bivoljeg mleka
Ne obuhvata:
preradu mleka, del. 10.51
01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola
Obuhvata:
uzgoj goveda i bivola za proizvodnju mesa
dobijanje bikovog semena za rasplod
01.43   Uzgoj konja i drugih kopitara
Obuhvata:
uzgoj i selekciju konja, magaraca, mula i mazgi
Ne obuhvata:
aktivnosti štala za trkaće i jahaće konje, del. 93.19
01.44 Uzgoj kamila i lama
Obuhvata:
uzgoj i razmnožavanje kamila, lama i drugih životinja iz roda kamila
01.45 Uzgoj ovaca i koza
Obuhvata:
uzgoj i razmnožavanje ovaca i koza
proizvodnju sirove vune
proizvodnju sirovog ovčijeg ili kozijeg mleka
Ne obuhvata:
šišanje ovaca za naknadu, del. 01.62
proizvodnju vlačene vune, del. 10.11
preradu mleka, del. 10.51
01.46 Uzgoj svinja
Ne obuhvata:
dobijanje sirovih svinjskih koža u klanicama, del. 10.12
01.47 Uzgoj živine
Obuhvata:
uzgoj i selekciju živine kao što su:
* kokoške, patke, guske, ćurke, plovke i sl.
proizvodnju jaja
proizvodnju jednodnevnih pilića u inkubatorima
Ne obuhvata:
uzgoj nojeva i drugih ptica, del. 01.49
proizvodnju perja i paperja, del. 10.12
01.49 Uzgoj ostalih životinja
Obuhvata:
uzgoj polupritomljenih i ostalih životinja:
* ostalih ptica, osim živine
* insekata
* kunića
uzgoj pčela i proizvodnju meda i pčelinjeg voska
uzgoj životinja radi dobijanja krzna i proizvodnju sirovog krzna
uzgoj jelena i srna u oborima
dobijanje sirovih neštavljenih koža
uzgoj svilene bube i proizvodnju kokona svilene bube
uzgoj kućnih ljubimaca (osim riba): mačaka, pasa, ptica (papagaji, kanarinci i sl.) i hrčaka
uzgoj glista i puževa
uzgoj nepomenutih životinja
Ne obuhvata:
uzgoj živine, del. 01.47
uslužne delatnosti u vezi s uzgojem životinja, del. 01.62
dobijanje životinjske kože lovom i traperstvom, del. 01.70
uzgoj na žabljim farmama, krokodilskim farmama i dr., del. 03.21 i 03.22
delatnost ribnjaka, del. 03.21 i 03.22
dobijanje sirovih koža u klanicama, del. 10.12
čuvanje i dresuru kućnih ljubimaca, del. 96.09
01.5 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Obuhvata kombinovanu proizvodnju biljaka i životinja, bez specijalizovane proizvodnje jednog ili drugog. Obim proizvodnje nije odlučujući faktor za određivanje vrste delatnosti. Ako jedna od proizvodnji, biljna ili stočarska, prelazi 66% ukupnog prihoda, onda se takva delatnost svrstava u biljnu, odnosno stočarsku.
Ne obuhvata:
mešovito gajenje biljaka, del. 01.1 i 01.2
mešoviti uzgoj životinja, del. 01.4
01.6 Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve
Obuhvata prateće delatnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i delatnosti slične poljoprivrednim, koje nisu preduzete u cilju proizvodnje (žetva/berba) a obavljaju se uslužno, za naknadu. Takođe obuhvata i delatnosti posle žetve, u cilju pripreme poljoprivrednih proizvoda za prodaju (čišćenje, ljuštenje, sortiranje).
01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada
Obuhvata:
usluge u gajenju useva i zasada za naknadu:
* pripremu zemljišta
* setvu i podizanje zasada
* redovnu nega useva i zasada
* zaprašivanje useva i zasada, uključujući i zaprašivanje iz vazduha
* uništavanje štetočina
* orezivanje voćaka i vinove loze
* presađivanje pirinča, proređivanje repe i dr.
* žetvu
skladištenje useva
rukovanje opremom za navodnjavanje
održavanje poljoprivrednih površina u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju
obezbeđivanje poljoprivrednih mašina i prateće radne snage
Ne obuhvata:
aktivnosti posle žetve, del. 01.63
drenažu zemljišta, del. 43.12
pejzažnu arhitekturu, del. 71.11
pružanje poslovnih i stručnih saveta agronoma, del. 74.90
uređivanje i održavanje okoline, parkova, bašti i zelenih površina, del. 81.30
organizovanje poljoprivrednih izložbi i sajmova, del. 82.30
01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja
Obuhvata:
usluge u uzgoju životinja za naknadu:
* unapređenje priploda i rasta životinja i unapređenje kvantiteta i kvaliteta životinjskih proizvoda
* veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr.
* usluge testiranja stoke i krda
* šišanje ovaca
* smeštaj i čuvanje stoke
* potkivanje
Ne obuhvata:
izdavanje štala za smeštaj životinja, del. 68.20
veterinarske usluge i vakcinaciju životinja, del. 75.00
iznajmljivanje životinja, del. 77.39
čuvanje i negu kućnih ljubimaca (pansioni za pse i sl.), del. 96.09
01.63 Aktivnosti posle žetve
Obuhvata:
pripremu proizvoda za tržište (čišćenje, ljušćenje i sortiranje)
čišćenje pamuka
pripremu listova duvana i sušenje
pripremu zrna kakaoa i ljušćenje
premazivanje voća voskom
Ne obuhvata:
pripremu poljoprivrednih proizvoda koju obavlja sam proizvođač, del. 01.1, 01.2 i 01.3
delatnost nakon žetve s ciljem poboljšavanja kvaliteta semena, del. 01.64
pranje i ponovno sušenje listova duvana, del. 12.00
marketing i posredovanje trgovinskih i zadružnih organizacija, del. 46.11
trgovinu na veliko poljoprivrednim sirovinama, del. 46.2
01.64 Dorada semena
Obuhvata sve delatnosti koje se odnose na poboljšanje kvaliteta semenskog materijala, kao što su: čišćenje, sortiranje i obrada semena do prodaje, uključujući i genetski modifikovano seme.
Ne obuhvata:
gajenje biljaka za proizvodnju semena, del. 01.1 i 01.2
prerada semena radi dobijanja ulja, del. 10.41
istraživanje i razvoj novih vrsta semena, del. 72.11
01.7 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Obuhvata:
nadzor i čuvanje divljih životinja
lov i traperstvo u komercijalne svrhe
hvatanje divljih životinja radi dobijanja hrane, krzna, kože, u svrhe istraživanja, za zoološke vrtove ili za kućne ljubimce
obradu krupne kože, kože reptila ili ptica od ulovljenih ili u zamke uhvaćenih životinja
lovljenje morskih sisara na obali, kao što su morževi i tuljani
Ne obuhvata:
dobijanje kože, krzna i perja od životinja uzgojenih na farmama, del. 01.4
uzgoj divljači na farmama, del. 01.49
lovljenje kitova, del. 03.11
dobijanje sirovih koža od zaklanih životinja u klanicama, del. 10.11
sportski i rekreativni lov, del. 93.19
uslužne delatnosti u vezi sa promocijom lova i traperstva, del. 94.99
02 Šumarstvo i seča drveća
Oblast obuhvata proizvodnju oblog drveta i sakupljanje šumskih plodova.
U šumarstvo spada najnužnija obrada posečenog drveća u šumi (sečenje granja, ljušćenje, izrada oblovine, cepanica i drva za ogrev). Delatnost se obavlja u prirodnim i zasađenim šumama. Dalja prerada drveta i drugih sortimenata (testerisanje, impregnacija i sl.), koja se obično ne obavlja u šumi nego u posebnim proizvodnim jedinicama, spada u oblast 16. (Obrada i prerada drveta).
02.1 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti
Obuhvata:
uzgoj šuma: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva
podizanje niskog rastinja, podizanje zasada celuloznog drveta i drveta za ogrev
delatnost rasadnika
Delatnost se odnosi na samonikle i zasađene šume.
Ne obuhvata:
gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
delatnost drugih rasadnika, del. 01.30
sakupljanje pečuraka i ostalih divljih šumskih plodova, del. 02.30
proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10
02.2 Seča drveća
02.20 Seča drveća
Obuhvata:
seču drveća i proizvodnju sortimenata za potrebe drvne industrije
proizvodnju sortimenata koji se koriste u neobrađenom obliku, kao što su jamska drva, TT stubovi, motke i kolje
sakupljanje i proizvodnju drveća u energetske svrhe
sakupljanje i proizvodnju otpadaka nastalih sečom drveća u energetske svrhe
Proizvodi ovih aktivnosti mogu biti oblovina ili suvo granje za ogrev.
Ne obuhvata:
gajenje novogodišnjih četinara, del. 01.29
gajenje šuma i ostale šumarske aktivnosti: sadnju, rasađivanje, presađivanje, proređivanje i zaštitu šuma i šumskih pojaseva, del. 02.10
sakupljanje šumskih proizvoda, del. 02.30
proizvodnju iverja i piljevine, del. 16.10
proizvodnju drvenog uglja suvom destilacijom drveta, del. 20.14
02.3 Sakupljanje šumskih plodova
02.30 Sakupljanje šumskih plodova
Obuhvata:
sakupljanje divljih plodova: pečuraka, tartufa, jagoda, borovnica, lešnika, kestena i dr.
sakupljanje nekultivisanog šumskog materijala: balata i druge kaučukove smole, plute, laka, smole, balzama, žira, divljeg kestena, mahovine, lišajeva i dr.
Ne obuhvata:
gajenje šumskih proizvoda, osim hrasta plutnjaka, del. 01
gajenje pečuraka ili tartufa, del. 01.13
gajenje drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća, del. 01.25
sakupljanje drva za ogrev, del. 02.20
rezanje i obradu drveta, del. 16.10
02.4 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
02.40 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu:
uslužne delatnosti u šumarstvu:
* procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr.
* pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama
* kontrolu šumskih bolesti i štetočina
uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma:
* transport trupaca unutar šume i dr.
Ne obuhvata:
delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10
drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12
čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12
03 Ribarstvo i akvakulture
Oblast obuhvata ulov i uzgoj riba i drugih vodenih organizama. U ribarstvo spadaju lovljenje morskih ili slatkovodnih riba, rakova, mekušaca, sakupljanje i gajenje školjki i drugih morskih produkata (npr. bisera, sunđera, algi i dr.). Ovde spadaju i delatnost ribnjaka i uzgoj drugih vodenih organizama.
Ne obuhvata:
preradu riba, mekušaca i školjki koja se obavlja u pogonima na kopnu ili u posebnim plovećim fabrikama za preradu ribe, del. 10.20
izgradnju i popravku brodova i čamaca, del. 30.1 i 33.15
sportski ili rekreacioni ribolov, del. 93.19
03.1 Ribolov
Grana obuhvata ribarstvo na moru i kopnenim vodama, na komercijalnoj osnovi, pomoću štapa za pecanje, mreže, kaveza i drugih naprava. Delatnost se može obavljati sa plovila ili obale.
03.11 Morski ribolov
Obuhvata:
ulov ribe na okeanu, moru i priobalni ribolov, uključujući i ulov kitova, na komercijalnoj osnovi
ulov morskih i slatkovodnih ljuskara i mekušaca
ulov vodenih životinja: morskih ježeva, sipa, kornjača, krastavaca i dr.
prikupljanje morskih organizama i produkata: sunđera i prirodnih bisera
preradu ribe na ribarskim brodovima
Ne obuhvata:
lov morskih sisara, osim kitova, del. 01.70
preradu i konzervisanje morskih sisara na brodovima za preradu, del. 10.11
preradu i konzervisanje ribe, rakova, školjki i mekušaca koja nije povezana s ribolovom, tj. preradu na brodovima opremljenim samo za preradu i konzervisanje ribe ili u pogonima na obali, del. 10.20
izdavanje plovila s posadom u najam, del. 50.10
ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24
sportski ribolov i sl., del. 93.19
03.12 Slatkovodni ribolov
Obuhvata:
ulov ribe na rekama i jezerima, na komercijalnoj osnovi
ulov slatkovodnih ljuskara i mekušaca
ulov slatkovodnih životinja
sakupljanje slatkovodnih organizama i njihovih proizvoda
Ne obuhvata:
preradu i konzervisanje ribe, rakova i mekušaca, del. 10.20
ribolovnu inspekciju, kontrolu i stražu, del. 84.24
sportski ribolov i sl., del. 93.19
03.2 Akvakulture
Grana obuhvata uzgoj i lov vodenih organizama (riba, školjki, mekušaca, biljaka, krokodila, vodozemaca i sl.) uz korišćenje raznih postupaka za poboljšanje prinosa tih organizama u odnosu na mogućnosti u prirodnom okruženju (npr. ishrana i zaštita od drugih životinja i sl.).
Gajenje se odnosi na mlade i odrasle jedinke. Uzgoj i ubiranje vodenih organizama može se odvijati u privatnom i državnom vlasništvu.
03.21 Morske akvakulture
Obuhvata:
uzgoj ribe u morskoj vodi, uključujući i uzgoj ukrasnih riba za akvarijume
proizvodnju mladih ostriga, dagnji, jastoga, škampa i riblje mlađi
uzgoj morske salate i drugih jestivih morskih trava
uzgoj i tov ribe u morskoj vodi u rezervoarima
uzgoj i tov ribe u morskim ribnjacima
uzgoj morskih crva
Ne obuhvata:
uzgoj žaba i ostalih vodozemaca, del. 03.22
sportski ribolov, del. 93.19
03.22 Slatkovodne akvakulture
Obuhvata:
uzgoj i tov ribe u slatkoj vodi, uključujući i ukrasne ribe za akvarijume
uzgoj školjki, mekušaca, vodozemaca i drugih životinja u slatkoj vodi
uzgoj žaba
usluge koje se odnose na mrešćenje i uzgoj riba u ribnjacima
Ne obuhvata:
uzgoj morskih organizama za akvarijume, del. 03.21
sportski ribolov, del. 93.19
SEKTOR B RUDARSTVO
Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas). Pod eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi i otkopavanju ležišta, kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini − metodama površinske i podzemne eksploatacije, kao i crpljenjem. Eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se i izvođenje radova na pripremi mineralnih sirovina, a u eksploataciji nafte i zemnih gasova i radovi na separaciji nafte i gasa, pripremi nafte i gasa na eksploatacionom polju za transport i skladištenje, izdvajanje prirodnih tečnih gasova (etan, propan, butan i prirodni gazolin) u degazolinažama i sličnim postrojenjima, kao i transport ovih sirovina sabirnim naftovodima i gasovodima na eksploatacionom polju.
Pripremom mineralnih sirovina smatraju se svi procesi: usitnjavanja mineralnih sirovina (drobljenje, prosejavanje, mlevenje, klasiranje), koncentracije i/ili separacije korisnih minerala od jalovine (ručno ili automatsko odabiranje, gravitacijska, flotacijska, magnetska i elektrostatička koncentracija, luženje mineralnih sirovina i iskopina i dalje pripremanje rastvora u cilju koncentracije korisnih komponenti), odvodnjavanje proizvoda koncentracije odnosno separacije (zgušnjavanje, filtriranje i sušenje). Pod pripremom mineralnih sirovina smatraju se i svi procesi okrupnjavanja mineralnih sirovina i koncentrata,separacije peska, šljunka i kamena,kao i procesi primarne prerade ukrasnog i drugog kamena.
Rudarske delatnosti su razvrstane na oblasti, grane i grupe, prema glavnom mineralu, odnosno metalu koji se eksploatiše. Oblasti 05 i 06 obuhvataju eksploataciju energetskih sirovina (uglja, nafte i prirodnog gasa), a oblasti 07 i 08 − eksploataciju ruda metala, ostalih ruda i kamena. Pojedine tehničke aktivnosti u ovom sektoru mogu se vršiti i od strane trećih pravnih lica, odnosno specijalizovanih preduzeća, kao industrijske usluge (oblast 09).
Ne obuhvata:
preradu ekstrahovanih sirovina iz rudnika, sektor C (Prerađivačka industrija)
korišćenje neprerađenih materijala u cilju uređenja terena u građevinarstvu, sektor F (Građevinarstvo)
flaširanje pijaćih i mineralnih voda na izvorištima i eksploatacionim bunarima, odnosno bušotinama, del. 11.07
procese usitnjavanja u cilju daljeg tretiranja pojedinih materijala (gline, kamena i drugih minerala) koji se ne izvode u konjunkciji sa rudarskim operacijama, del. 23.9
05 Eksploatacija uglja
Obuhvata podzemnu i površinsku eksploataciju uglja i procese pripreme mineralnih sirovina (čišćenje, separacija i drugo) koji se obavljaju na eksploatacionom polju u cilju dobijanja tržišnog proizvoda.
Ne obuhvata proizvodnju koksa (del. 19.10), prateće usluge pri eksploataciji uglja (del. 09.90), kao ni briketa od nafte (del. 19.20).
05.1 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
05.10 Eksploatacija kamenog uglja i antracita
Obuhvata:
podzemnu i površinsku eksploataciju kamenog uglja
čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara kamenog uglja i antracita
iskorišćavanje sitnih frakcija antracita iz jalovinskih deponija
Ne obuhvata:
eksploataciju mrkog uglja i lignita, del. 05.20
eksploataciju treseta, del. 08.92
uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90
proizvodnju koksa i ostalih produkata koksovanja, del. 19.10
građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12
05.2 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
05.20 Eksploatacija lignita i mrkog uglja
Obuhvata:
podzemnu i površinsku eksploataciju lignita i mrkog uglja
čišćenje, separaciju i druge operacije pripreme mineralnih sirovina u cilju poboljšanja kvaliteta ili deponovanja i utovara lignita i mrkog uglja
Ne obuhvata:
eksploataciju kamenog uglja i antracita, del. 05.10
eksploataciju treseta, del. 08.92
uslužne delatnosti pri eksploataciji uglja, del. 09.90
građevinske radove pri izgradnji rudnika, del. 43.12
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
Obuhvata eksploataciju sirove nafte, kondenzata i prirodnog gasa na eksploatacionim poljima, eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih) peskova na eksploatacionim poljima radi dobijanja nafte, kao i prateće operacije, sve do transporta proizvoda van eksploatacionog polja.
Ne obuhvata:
uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10
istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
geofizička snimanja i izradu geoloških karata, del. 71.12
06.1 Eksploatacija sirove nafte
06.10 Eksploatacija sirove nafte
Obuhvata:
eksploataciju naftnih i naftno-gasnih ležišta
postupke za izdvajanje sirove nafte (dekantacija, desalinizacija, dehidratacija, stabilizacija, itd.)
eksploataciju uljnih šejlova (škriljaca) i naftnih (katranskih, bituminoznih) peskova i procese dobijanja sirove nafte
Ne obuhvata:
istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i prirodnog gasa, del. 09.10
proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20
cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50
06.2 Vađenje prirodnog gasa
06.20 Eksploatacija prirodnog gasa
Obuhvata:
eksploataciju prirodnog gasa
izdvajanje kondenzata
isušivanje i razdvajanje frakcija tečnih ugljovodonika
desumporisanje gasa
utečnjavanje i regasifikaciju prirodnog gasa
Ne obuhvata:
istraživanja nafte i gasa i izradu istražnih bušotina, del. 09.10
uslužne delatnosti kod eksploatacije nafte i gasa, del. 09.20
izdvajanje tečnog naftnog gasa u rafinerijama nafte, del. 19.20
proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
cevovodni transport van eksploatacionog polja, del. 49.50
07 Eksploatacija ruda metala
Obuhvata eksploataciju metaličnih mineralnih sirovina metodama podzemne i površinske eksploatacije. Eksploatacija obuhvata i procese pripreme mineralnih sirovina (usitnjavanje, flotacija, luženje, odvodnjavanje, itd.), kao i procese sinterovanja i kalcinacije koncentrata na eksploatacionom polju.
Ne obuhvata:
prženje koncentrata pirita u cilju dobijanja sumporne kiseline, del. 20.13
proizvodnju aluminijum-oksida iz ruda boksita, del. 24.42
rad visokih peći i peći za topljenje ruda i koncentrata, del. 24
07.1 Eksploatacija ruda gvožđa
07.10 Eksploatacija ruda gvožđa
Obuhvata:
eksploataciju ruda gvožđa
procese pripreme ruda gvožđa
aglomeraciju ruda gvožđa na eksploatacionom polju
Ne obuhvata:
eskploataciju i pripremu ruda pirita i pirhotina, del. 08.91
07.2 Eksploatacija ostalih ruda metala
Obuhvata eskploataciju ostalih ruda metala.
07.21 Eksploatacija ruda urana i torijuma
Obuhvata:
eksploataciju i procese pripreme ruda urana i torijuma
proizvodnju žutog kolača
Ne obuhvata:
obogaćivanje ruda urana i torijuma, del. 20.13
proizvodnju metalnog urana iz uranovog oskida, del. 24.46
topljenje i rafinaciju urana, del. 24.46
07.29 Eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala
Obuhvata:
eksploataciju i pripremu ostalih ruda crnih, obojenih, lakih, legirajućih, plemenitih i retkih metala:
* mangan, hrom, titan, vanadijum, nikl, kobalt, bizmut, volfram, kalaj, bakar, molibden, olovo i cink, antimon, živa, arsen, aluminijum, litijum, rubidijum i cezijum, berilijum, stroncijum, niobijum i tantal, cirkonijum i hafnijum, skandijum, germanijum, renijum, talijum, galijum, kadmijum, indijum, selen i telur, kao i grupa elemenata retkih zemalja
* zlato, srebro i platinska grupa metala (platina, paladijum, iridijum, osmijum, rutenijum i rodijum)
Ne obuhvata:
eksploataciju i pripremu ruda urana i torijuma, del. 07.21
proizvodnju aluminijum-oksida iz boksita, del. 24.42
proizvodnju niklovog i bakrovog sulfata, del. 24.44 i 24.45
08 Ostalo rudarstvo
Obuhvata eksploataciju ruda, kamena i sirovina za proizvodnju građevinskih materijala u rudnicima, kamenolomima, šljunkarama (van korita rečnih tokova) itd. Proizvodi se najčešće koriste u građevinarstvu (pesak, šljunak, kamen) kao sirovine za proizvodnju cementa, opeke i drugih materijala i hemikalija (glina, laporac, krečnjak i drugo).
Ne obuhvata dalju preradu ruda i kamena (osim drobljenja, mlevenja, rezanja, pranja, sušenja, separacije, mešanja).
08.1 Eksploatacija kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale
08.11 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
Obuhvata:
eksploataciju, grubu obradu i sečenje građevinskog i ukrasnog kamena (mermer, granit, peščar i dr.)
lomljenje i drobljenje ukrasnog i građevinskog kamena
eksploataciju, drobljenje i prosejavanje krečnjaka
eksploataciju gipsa i anhidrita
eksploataciju krede i dolomita
Ne obuhvata:
eksploataciju sirovina za hemijsku industriju i proizvodnju mineralnih đubriva, del. 08.9td1
proizvodnju kalcinisanog dolomita kreča, del. 23.52
rezanje, oblikovanje i glačanje arhitektonskog kamena van kamenoloma, del. 23.70
08.12 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
Obuhvata:
eksploataciju industrijskog peska, građevinskog peska i šljunka
drobljenje i prosejavanje šljunka
eksploataciju građevinskog peska
eksploataciju opekarske gline, vatrostalne gline i kaolina
Ne obuhvata:
eksploataciju uljnog (bituminoznog, katranskog) peska, del. 06.10
08.9 Eksploatacija ostalih ruda i kamena
08.91 Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija
Obuhvata:
eksploataciju fosforita i kalijumovih soli
eksploataciju samorodnog sumpora
eksploataciju pirita i pirhotina
eksploataciju barita i viterita (barijum-sulfata i barijum-karbonata), kizerita (magnezijum-sulfata), borata (minerala bora)
eksploataciju jadarita (natrijum-bor-litijum silikat hidroksida) do proizvodnje borne kiseline, litijum-karbonata i natrijum-sulfata na eksploatacionom polju primenom procesa pripreme mineralnih sirovina
eksploataciju prirodnih pigmenata, fluorita i drugih minerala kao sirovina za hemijsku industriju
eksploataciju guana
Ne obuhvata:
eksploataciju halita (natrijum-hlorida), del. 08.93
prženje koncentrata pirita, del. 20.13
proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
08.92 Eksploatacija treseta
Obuhvata:
eksploataciju treseta
primarnu preradu treseta radi poboljšanja kvaliteta, lakšeg skladištenja ili transporta
Ne obuhvata:
uslužne delatnosti kod eksploatacije treseta, del. 09.90
proizvodnju briketa od treseta, del. 19.20
proizvodnju baštenske zemlje (smese treseta, humusa, peska, gline, đubriva i sl.), del. 20.15
proizvodnju proizvoda od treseta, del. 23.99
08.93 Eksploatacija natrijum-hlorida
Obuhvata:
eksploataciju halita (natrijum-hlorida) iz ležišta, uključujući rastvaranje i pumpanje
proizvodnju soli isparavanjem morske vode ili drugih slanih voda
usitnjavanje, prečišćavanje i rafinaciju soli koje obavlja proizvođač
Ne obuhvata:
preradu soli radi dobijanja jestive soli, npr. jodiranje bez eksploatacije, del. 10.84
proizvodnju pijaće vode desalinizacijom slanih voda, del. 36.00
08.99 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala
Obuhvata:
eksploataciju različitih minerala kao što su:
* abrazivi, azbest, fosilno brašno, grafit, talk, feldspat i dr.
* drago i poludrago kamenje, kvarc, liskun i dr.
* prirodni asfalt i bitumen
09 Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima
Obuhvata specijalizovane usluge u rudarstvu, za naknadu. Ovo obuhvata usluge kod istraživanja mineralnih sirovina od prospekcije do detaljnih istraživanja ležišta, kao što su uzorkovanje i obrada uzoraka, izvođenje istražnog bušenja, izrada eksploatacionih bušotina za naftu, hidrogeološka i geomehanička ispitivanja, miniranja u rudnicima, izrada jamskih prostorija, iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke, kao i transport rude na eksploatacionom polju do postrojenja za pripremu mineralnih sirovina itd.
09.1 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
09.10 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa
Obuhvata:
usluge koje se obavljaju pri istraživanju i eksploataciji nafte i gasa za naknadu:
* usluge pri prospekcijskim i detaljnim geološkim istraživanjima
* istražno bušenje i izvođenje ostalih radova u konjukciji s tim
* utečnjavanje ili regasifikaciju u cilju transporta na eksploatacionom polju
* usluge odvodnjavanja i pumpanja za naknadu
* probno bušenje u vezi sa eksploatacijom nafte i gasa
Ne obuhvata:
navedene aktivnosti koje obavlja sam nosilac odobrenja za istraživanje ili eksploataciju naftnog ili gasnog polja, del. 06.10 i 06.20
servisiranje i održavanje rudarskih mašina i uređaja, del. 33.12
utečnjavanje ili regasifikaciju koja se obavlja kod transporta van eksploatacionog polja, del. 52.21
inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12
09.9 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
09.90 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u oblastima 05, 07 i 08 za naknadu.
Obuhvata:
usluge kod istraživanja mineralnih sirovina
miniranja u rudnicima
izradu jamskih prostorija
iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke
transport rude na eksploatacionom polju
odvodnjavanje i ispumpavanje
istražno bušenje i sondiranje
Ne obuhvata:
upravljanje rudnicima i kamenolomima za naknadu, del. 05, 07 i 08
servisiranje i održavanje rudarske mehanizacije, del. 33.12
inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12
SEKTOR C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
Obuhvata fizičku ili hemijsku transformaciju materijala, supstanci ili komponenti u nove proizvode, iako se ovo ne može koristiti kao jedinstveni kriterijum za definisanje prerađivačke delatnosti (videti napomenu o obradi otpadaka koja sledi). Materijali, supstance ili komponente koji se transformišu jesu sirovine koje predstavljaju proizvode poljoprivrede, šumarstva, ribolova, vađenja ruda i kamena, kao i proizvode drugih prerađivačkih delatnosti. Suštinska promena, obnova ili rekonstrukcija robe, opšte gledano, smatra se prerađivačkom delatnošću.
Krajnji proizvod (autput) prerađivačke industrije može biti gotov, u smislu da je spreman za korišćenje ili potrošnju, ili polugotov, u smislu da postaje input za dalju industrijsku preradu. Npr. autput rafinisanja aluminijuma je input koji se koristi u primarnoj proizvodnji aluminijuma; primarni aluminijum je input za izvlačenje aluminijumske žice; aluminijumska žica je input za proizvodnju fabrikovanih proizvoda od žice.
Proizvodnja specijalizovanih delova i komponenti, kao i pribora uz mašine i opremu, svrstava se u istu klasu kao i proizvodnja mašina i opreme za koje su delovi i pribor namenjeni. Proizvodnja nespecijalizovanih delova i komponenti mašina i opreme (npr. motora, klipova, električnih motora, električnih sklopova, ventila, menjača, kugličnih ležajeva) svrstava se u odgovarajuću klasu proizvodnje bez obzira na mašine i opremu za koju se ovi proizvodi mogu upotrebiti. Međutim, izrada specijalizovanih komponenti i pribora livenjem u kalupe ili izvlačenjem plastičnih materijala uključena je u granu 22.2.
Sklapanje komponenti industrijskih proizvoda smatra se prerađivačkom industrijom i uključuje sklapanje proizvoda od onih iz sopstvene proizvodnje ili od onih koje su nabavljene.
Reciklaža otpada, tj. prerada otpada u sekundarne sirovine, klasifikovana je u granu 38.3. Sve dok podrazumeva fizičke ili hemijske transformacije ne smatra se delom prerađivačke industrije. Primarna svrha tih delatnosti jeste prerada ili obrada otpada i one su zato svrstane u sektor E. Međutim, proizvodnja novih gotovih proizvoda (za razliku od proizvodnje sekundarnih sirovina) svrstava se u prerađivačku industriju čak i ako se u tim procesima otpad koristi kao input. Na primer, proizvodnja srebra od filmskog otpada smatra se procesom prerađivačke industrije.
Specijalizovano održavanje i popravka industrijskih, komercijalnih i sličnih mašina i opreme u principu se svrstavaju u oblast 33. Međutim, popravka računara i proizvoda za ličnu upotrebu i korišćenje u domaćinstvu svrstana je u oblast 95, dok je popravka motornih vozila klasifikovana u oblast 45.
Instaliranje mašina i opreme, kada se obavlja kao specijalizovana delatnost, svrstava se u grupu 33.20.
Napomena
Granica između prerađivačke industrije i drugih delatnosti Klasifikacije nije jasno povučena. Generalno, aktivnosti koje se obavljaju u okviru prerađivačke industrije podrazumevaju transformaciju materijala u nove proizvode. Njihov autput je novi proizvod. Međutim, definicija toga šta čini novi proizvod može da bude subjektivna. Radi pojašnjenja, navodimo aktivnosti koje se prema Klasifikaciji smatraju prerađivačkom industrijom:
prerada sveže ribe (vađenje školjki iz ljušture i pravljenje fileta od riba), ali ne na ribarskim brodovima, del. 10.20
pasterizacija mleka i punjenje boca mlekom, del. 10.51
štamparske i prateće aktivnosti, del. 18.1
prerada kože, del. 15.11
zaštita drveta, del. 16.10
galvaniziranje, toplotna obrada metala i poliranje, del. 25.61
rekonstrukcija ili prerada mašina (npr. automobilski motori), del. 29.10
prerada automobilskih guma, del. 22.11
Nasuprot tome, postoje delatnosti/aktivnosti koje su, iako ponekad podrazumevaju procese transformacije, svrstane u druge oblasti Klasifikacije. To su:
seča drveća – sektor A
prerada poljoprivrednih proizvoda – sektor A
prerada ruda i drugih minerala – sektor B
građevinska izgradnja i prateće operacije koje se izvode na gradilištima – sektor F
pakovanje, prepakivanje ili pakovanje u boce proizvoda kao što su alkoholna pića ili hemikalije; sortiranje otpada; mešanje boja prema narudžbini kupaca; sečenje metala prema nalogu kupaca, čime se stvara modifikovana verzija istog proizvoda – sektor G
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Obuhvata preradu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi dobijanja hrane za ljude ili životinje, a uključena je i proizvodnja različitih međufaznih proizvoda. U ovoj delatnosti često ima nusproizvoda veće ili manje vrednosti (npr. koža pri klanju životinja, uljna pogača pri proizvodnji ulja i dr.).
Grupisanje u ovoj oblasti izvršeno je prema vrstama proizvoda: meso, riba, voće i povrće, masti i ulja, mlečni proizvodi, mlinski proizvodi, hrana za životinje, ostali prehrambeni proizvodi i piće. Proizvoditi se može za svoj ili za tuđ račun (npr. klanje po narudžbini stranke).
Pojedine delatnosti (npr. one koje se obavljaju u pekarama, poslastičarnicama ili mesarama koje prodaju svoje proizvode) smatraju se prerađivačkom delatnošću, iako je reč o trgovini na malo proizvodima proizvođača koji poseduju svoje radnje. U slučajevima kada je prerada minimalna i ne dovodi do prave transformacije, proizvodna jedinica svrstava se u sektor G.
Pripremanje hrane za trenutnu upotrebu svrstano je u oblast 56.
Proizvodnja hrane za životinje od klaničnih otpadaka ili drugih sporednih proizvoda razvrstana je u granu 10.9. Prerada ostataka i otpadaka kod proizvodnje hrane i pića u sekundarne sirovine svrstana je u granu 38.3, a odlaganje tih otpadaka u grupu 38.21.
10.1 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa
10.11 Prerada i konzervisanje mesa
Obuhvata delatnost klanica koje se bave klanjem, pripremanjem i pakovanjem mesa: govedine, svinjetine, jagnjetine, zečetine, ovčetine itd.
Obuhvata:
proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa s kostima
proizvodnju svežeg, rashlađenog ili smrznutog mesa u komadima
klanje i preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim (plovilima) brodovima
pripremu sirovih krupnih i sitnih koža iz klanica
proizvodnju jestivih životinjskih masti
preradu životinjskih iznutrica
proizvodnju tabačke (čupane) vune
Ne obuhvata:
proizvodnju jestive masti od živine, del. 10.12
pakovanje mesa, del. 82.92
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
Obuhvata:
klanje, pripremu i pakovanje živine
proizvodnju svežeg, rashlađenog ili zamrznutog živinskog mesa
proizvodnju jestivih masnoća od živine
proizvodnju perja i paperja
Ne obuhvata:
pakovanje živinskog mesa, del. 82.92
10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
Obuhvata:
proizvodnju sušenog, soljenog ili dimljenog mesa
proizvodnju mesnih prerađevina: kobasica, salama, krvavica i džigernjača, salfalada, pašteta, kuvane šunke i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju pripremljenih jela od mesa, del. 10.85
proizvodnju pripremljenih supa od mesa, del. 10.89
trgovinu na veliko mesom i proizvodima od mesa, del. 46.32
usluge pakovanja, del. 82.92
10.2 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
Obuhvata:
preradu i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca zamrzavanjem, dubokim zamrzavanjem, sušenjem, kuvanjem, dimljenjem, soljenjem, stavljanjem u salamuru, stavljanjem u konzerve i dr.
proizvodnju proizvoda od ribe, ljuskara i mekušaca: kuvana riba, riblji fileti, ikra, kavijar, zamene za kavijar i dr.
proizvodnju hrane od ribe i drugih vodenih organizama, za ljude i životinje
delatnost brodova koji se isključivo bave preradom i konzervisanjem ribe
preradu morskog rastinja
Ne obuhvata:
preradu i konzervisanje ribe na ribarskim brodovima, del. 03.11
preradu kitova na kopnu ili na specijalizovanim brodovima, del. 10.11
proizvodnju ulja i masti od morskih životinja, del. 10.41
proizvodnju gotovih zaleđenih jela od ribe, del. 10.85
proizvodnju supa od ribe, del. 10.89
10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća
10.31 Prerada i konzervisanje krompira
Obuhvata:
preradu i konzervisanje krompira:
* proizvodnju smrznutog krompira
* proizvodnju sušenog krompira za pripremu pirea
* proizvodnju pomfrita i sličnih proizvoda
* proizvodnju čipsa (hruskavog krompira)
* proizvodnju brašna, prekrupe i dr. od krompira
* industrijsko ljušćenje krompira
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
Obuhvata:
proizvodnju sokova od voća ili povrća
proizvodnju koncentrata od svežeg voća i povrća
10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
Obuhvata:
proizvodnju hrane u kojoj je glavni sastojak voće ili povrće, osim gotovih jela, zamrznutih ili konzervisanih
konzervisanje voća, jezgrastog voća (orahoplodnica) ili povrća zamrzavanjem, sušenjem, stavljanjem u ulje ili sirće, stavljanjem u konzerve i dr.
proizvodnju prehrambenih proizvoda od voća ili povrća
proizvodnju kompota, džema, marmelade i voćnog želea
prženje jezgrastog voća (orahoplodnica)
proizvodnju namaza i drugih proizvoda od jezgrastog voća (orahoplodnica)
proizvodnju lako kvarljive hrane od voća ili povrća kao što su salate, mešane salate i dr.
proizvodnju očišćenog ili narezanog voća
proizvodnju sojinog sira (tofua)
Ne obuhvata:
proizvodnju sokova od voća i povrća, del. 10.32
proizvodnju brašna ili prekrupe od suvih mahuna, del. 10.61
proizvodnju kandiranog voća i jezgrastog voća, del. 10.82
proizvodnju gotovih jela od povrća, del. 10.85
proizvodnju veštačkih koncentrata, del. 10.89
10.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
Obuhvata proizvodnju sirovih i rafinisanih ulja i masti biljnog i životinjskog porekla, osim topljenja i rafinisanja slanine i drugih jestivih životinjskih masti.
10.41 Proizvodnja ulja i masti
Obuhvata:
proizvodnju raznih vrsta sirovog biljnog ulja: maslinovog, sojinog, palminog, suncokretovog, ulja iz pamučnog semena, ulja od repice ili slačice, lanenog ulja i dr.
proizvodnju neodmašćenog brašna i prekrupe mlevenjem uljnog semenja, plodova uljnog jezgrastog voća i uljnih koštica i dr.
proizvodnju rafinisanog biljnog ulja
obradu biljnog ulja
proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti
proizvodnju ribljeg ulja i ulja od morskih sisara
proizvodnju pamučnog lintresa (otpadno pamučno vlakno), uljne pogače i drugih nusproizvoda pri proizvodnji ulja
Ne obuhvata:
topljenje i rafinisanje slanine i drugih jestivih životinjskih masnoća, del. 10.11
proizvodnju margarina, del. 10.42
mokro mlevenje kukuruza
proizvodnju kukuruznog ulja, del. 10.62
proizvodnju ulja, masti i maslaca od kakaoa, del. 10.82
proizvodnju eteričnih ulja, del. 20.53
proizvodnju hemijski modifikovanih ulja i masti, del. 20.59
10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
Obuhvata:
proizvodnju margarina
proizvodnju mešavina margarina s dodacima i sličnih namaza
proizvodnju mešanih masnoća za kuvanje
10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda
10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva
Obuhvata:
proizvodnju svežeg, pasterizovanog, sterilizovanog i homogenizovanog mleka ili obradu mleka na visokoj temperaturi
proizvodnju napitaka od mleka
proizvodnju mleka u prahu ili kondenzovanog mleka, zaslađenog ili nezaslađenog
proizvodnju pavlake
proizvodnju maslaca
proizvodnju jogurta
proizvodnju sira i urde
proizvodnju surutke
proizvodnju kazeina, mlečnog šećera (laktoze) i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju sirovog kravljeg mleka, del. 01.41
proizvodnju sirovog mleka (ovaca, koza, konja, magaraca, kamila i dr.), del. 01.43, 01.44 i 01.45
proizvodnju zamena za mleko, sir i sl., del. 10.89
10.52 Proizvodnja sladoleda
Obuhvata:
proizvodnju sladoleda i drugih jestivih smrznutih smesa
Ne obuhvata:
proizvodnju sladoleda u poslastičarnicama i automatima za sladoled, del. 56.10
10.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda
Obuhvata mlevenje žitarica ili povrća radi dobijanja brašna ili prekrupe, mlevenje, čišćenje i poliranje pirinča i pripremanje mešavina od brašna od ovih proizvoda. Ovde spada i mokro mlevenje kukuruza i povrća, kao i proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda.
10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
Obuhvata:
mlevenje žita: proizvodnju brašna, griza, prekrupe ili peleta od pšenice, raži, ovsa, kukuruza i drugih vrsta žita
obradu pirinča: proizvodnju blanširanog, poliranog, glaziranog, delimično kuvanog ili konvertovanog pirinča
proizvodnju cerealija za doručak
proizvodnju pirinčanog brašna
mlevenje povrća: proizvodnju brašna i prekrupe od sušenog mahunastog povrća, korenja i gomolja
proizvodnju mešavine brašna za pravljenje hleba, kolača, sitnog suvog peciva, palačinki i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju brašna i prekrupe od krompira, del. 10.31
vlažno mlevenje kukuruza, del. 10.62
10.62 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju skroba od pirinča, krompira, kukuruza i dr.
vlažno mlevenje (kukuruza)
proizvodnju kukuruznog ulja
proizvodnju glukoze, sirupa od glukoze, maltoze i dr.
proizvodnju glutena
proizvodnju tapioke i zamena za tapioku pripremljenih od skroba
Ne obuhvata:
proizvodnju laktoze, del. 10.51
proizvodnju šećera od trske ili repe, del. 10.81
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine
Obuhvata proizvodnju pekarskih proizvoda, makarona, nodli i sličnih proizvoda.
10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
Obuhvata:
proizvodnju pekarskih proizvoda:
* hleba i peciva
* slatkiša, kolača, pita, palačinki, vafli, kifli itd.
Ne obuhvata proizvodnju:
svih dugotrajnih pekarskih proizvoda, del. 10.72
testenine, del. 10.73
pekarskih proizvoda za trenutno konzumiranje, del. 56
10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
Obuhvata proizvodnju:
dvopeka i „suvih“ pekarskih proizvoda
keksa
konzervisanih proizvoda od testa i konzervisanih kolača
slatkih ili slanih proizvoda za grickanje (kolačića, krekera, pereca)
oblandi i korneta
Ne obuhvata:
proizvodnju čipsa i sličnih proizvoda od krompira, del. 10.31
10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
Obuhvata proizvodnju:
makarona i rezanaca, kuvanih ili nekuvanih, punjenih ili nepunjenih
kuskusa i dr.
zamrznute ili konzervisane testenine
Ne obuhvata:
proizvodnju gotovih jela s testeninom, del. 10.85
proizvodnju gotovih supa s testeninom, del. 10.89
10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Obuhvata proizvodnju šećera i proizvoda od šećera, gotovih jela, kafe, čaja, začina, kao i lako kvarljivih prehrambenih proizvoda i specijaliteta.
10.81 Proizvodnja šećera
Obuhvata proizvodnju:
i rafinaciju šećera ili supstituta šećera iz sokova trske, repe, javora, palme i dr.
šećernog sirupa
melase
javorovog sirupa i šećera
Ne obuhvata:
proizvodnju glukoze i sirupa od glukoze i maltoze, del. 10.62
10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
Obuhvata proizvodnju:
kakaoa, kakao-maslaca, kakao-masti, kakao-ulja i dr.
čokolade i čokoladnih bombona
Konditorskih proizvoda: karamele, nugata, fondana, bele čokolade i dr.
guma za žvakanje
kandiranog voća, koštunjavog voća (orahoplodnica), kora od voća i drugih delova biljaka
bombona za olakšavanje zdravstvenih tegoba
Ne obuhvata:
proizvodnju saharoze, del. 10.81

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
10.83 Prerada čaja i kafe
Obuhvata:
dekofeiniziranje i prženje kafe
proizvodnju proizvoda od kafe:
* mlevene kafe
* instant-kafe (rastvorljive kafe)
* ekstrakata i koncentrata kafe
proizvodnju zamena za kafu
proizvodnju mešavina čaja i mate čaja
pakovanje čaja, uključujući i pakovanje u kesice
proizvodnju čaja od drugih biljaka (mate, kamilica, lipa i dr.)
proizvodnju ekstrakata i preparata koji u svojoj osnovi sadrže čaj ili mate
proizvodnju biljnih mešavina (menta, vrbena, kamilica)
Ne obuhvata:
gajenje čaja na plantažama, del. 01.27
proizvodnju inulina, del. 10.62
proizvodnju žestokih pića, piva, vina i sokova, del. 11
proizvodnju biljnih proizvoda za farmaceutsku upotrebu, del. 21.20
10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
Obuhvata:
proizvodnju začina, sosova i drugih dodataka kao što su:
* majonez
* brašno i griz od slačice
* pripremljeni senf i dr.
proizvodnju sirćeta
preradu sirove soli u jestivu so
Ne obuhvata:
gajenje začina, del. 01.28
vađenje soli, del. 08.93
10.85 Proizvodnja gotovih jela
Obuhvata proizvodnju gotovih jela (tj. začinjenih, skuvanih i pripremljenih za konzumiranje), zamrznutih, vakuumiranih ili konzervisanih. Ova grupa ne obuhvata pripremu jela za neposrednu konzumaciju, kao npr. u restoranima. Da bi se smatrala jelom, ova hrana mora da sadrži najmanje dva različita sastojka (izuzimajući začine).
Obuhvata proizvodnju:
gotovih jela od raznih vrsta mesa (konzerve i dr.)
jela od ribe, uključujući ribu i čips
jela od povrća
zamrznutih nacionalnih jela i pica
Ne obuhvata:
proizvodnju nepečenih pica, del. 10.89
proizvodnju svežih jela ili jela s manje od dva sastojka (pogledati odgovarajuću grupu u oblasti 10)
proizvodnju lako kvarljive gotove hrane (pogledati 10.89)
trgovinu na malo gotovim jelima u prodavnicama, del. 47.11 i 47.29
trgovinu na veliko gotovim jelima, del. 46.38
pripremu jela za neposrednu konzumaciju (npr. u restoranima), del. 56
delatnost pripremanja i dostavljanja hrane za naknadu, del. 56.29
10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
Obuhvata:
proizvodnju hrane za dijetetske svrhe:
* hrane za odojčad
* mlečne i druge dopunske hrane s posebnim hranljivim dodacima
* hrane za bebe
* niskokalorične hrane i hrane sa smanjenom kaloričnom vrednošću namenjene za regulisanje telesne težine
* dijetalne hrane za specijalne medicinske svrhe
* hrane sa smanjenim sadržajem natrijuma, uključujući i dijetalne soli sa smanjenim sadržajem natrijuma ili bez natrijuma
* hrane bez glutena
* hrane za upotrebu pri jakim fizičkim naporima, posebno za sportiste
* hrane za dijabetičare i dr.
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju supa i čorbi
proizvodnju kvasca
proizvodnju jaja u prahu, albumina i dr.
proizvodnju veštačkog meda i karamela
proizvodnju praška za peciva
proizvodnju proizvoda od meda
proizvodnju aromatizovanih sirupa
proizvodnju pektinskih materija
proizvodnju lako kvarljive hrane kao što su:
* sendviči
* sveža, nepečena pica
proizvodnju dodataka hrani i ostale nepomenute hrane
proizvodnju ekstrakata i sokova iz mesa, riba, rakova ili mekušaca
proizvodnju zamena za sir ili mleko
proizvodnju albumina i drugih prerađevina od jaja
proizvodnju veštačkih koncentrata
Ne obuhvata:
proizvodnju lako kvarljivih jela od voća ili povrća, del. 10.39
proizvodnju nepečene zamrznute pice, del. 10.85
proizvodnju žestokih pića, piva, vina i osvežavajućih napitaka, del. 11
10.9 Proizvodnja gotove hrane za životinje
10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
Obuhvata:
proizvodnju gotove hrane za domaće životinje, uključujući koncentrate za ishranu životinja
proizvodnju nemešanih krmiva za stoku
preradu klaničnih otpadaka radi dobijanja hrane za životinje
Ne obuhvata:
proizvodnju hrane od ribe za ishranu životinja, del. 10.20
proizvodnju uljnih pogača, del. 10.41
delatnosti pri kojima nastaju otpaci koji, iako neprerađeni, mogu biti hrana za životinje, npr. ostaci uljnog semenja (del. 10.41), ostaci od mlevenja žita (del. 10.61) i sl.
10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
Obuhvata:
proizvodnju hrane za kućne ljubimce (pse, mačke, ptice, ribe itd.)
preradu klaničnih otpadaka radi dobijanja hrane za kućne ljubimce
Ne obuhvata:
proizvodnju hrane od ribe za ishranu životinja, del. 10.20
proizvodnju uljnih pogača, del. 10.41
delatnosti pri kojima nastaju otpaci koji, iako neprerađeni, mogu biti hrana za životinje, npr. ostaci uljnog semenja (del. 10.41), ostaci od mlevenja žita (del. 10.61) i sl.
11 Proizvodnja pića
Obuhvata proizvodnju pića svih vrsta: bezalkoholnih pića i mineralne vode, fermentisanih alkoholnih pića, piva, vina i proizvodnju destilovanih alkoholnih pića.
Ne obuhvata:
proizvodnju sokova od voća i povrća, del. 10.32
proizvodnju napitaka na bazi mleka, del. 10.51
preradu čaja i kafe, del. 10.83
11.0 Proizvodnja pića
11.01 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića
Obuhvata:
proizvodnju destilovanih alkoholnih pića: viskija, rakije, džina, likera i dr.
proizvodnju pića pomešanih sa destilovanim alkoholnim pićima
mešanje destilovanog špiritusa
proizvodnju neutralnog špiritusa
Ne obuhvata:
proizvodnju nedestilovanih alkoholnih pića, del. 11.02-11.06
proizvodnju sintetičkog etil-alkohola, del. 20.14
flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju kao deo prodaje na veliko, del. 46.34, ili ako se obavljaju za naknadu, del. 82.92
11.02 Proizvodnja vina od grožđa
Obuhvata:
proizvodnju vina
proizvodnju penušavih vina
mešanje, čišćenje i flaširanje proizvedenog vina
proizvodnju vina s niskim procentom alkohola ili bezalkoholnog vina
Ne obuhvata:
flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju kao deo prodaje na veliko, del. 46.34
flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju za naknadu, del. 82.92
11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
Obuhvata:
proizvodnju fermentisanih ali nedestilovanih alkoholnih pića od pirinča, jabuke, kruške i ostalog voća
proizvodnju medovine i mešanih pića koja sadrže voćna vina
Ne obuhvata:
flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju kao deo prodaje na veliko, del. 46.34, i ako se obavljaju za naknadu, del. 82.92
11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
Obuhvata:
proizvodnju vermuta i sličnih pića
Ne obuhvata:
flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju kao deo prodaje na veliko, del. 46.34, i ako se obavljaju za naknadu, del. 82.92
11.05 Proizvodnja piva
Obuhvata:
proizvodnju pića od slada (pivo, crno pivo i jako crno pivo)
proizvodnju piva s niskim sadržajem alkohola
11.06 Proizvodnja slada
11.07 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
Ova grupa obuhvata proizvodnju bezalkoholnih pića (osim bezalkoholnog vina ili piva).
Obuhvata:
proizvodnju mineralne vode i ostale flaširane vode
proizvodnju osvežavajućih pića:
* bezalkoholne aromatizovane ili zaslađene vode (limunade, oranžade, kole, voćnih pića, pića na bazi tonika i dr.)
Ne obuhvata:
proizvodnju sokova od voća i povrća, del. 10.32
proizvodnju pića na bazi mleka, del. 10.51
preradu čaja i kafe, del. 10.83
proizvodnju pića sa alkoholom, del. 11.01-11.05
proizvodnju bezalkoholnog vina, del. 11.02
proizvodnju bezalkoholnog piva, del. 11.05
proizvodnju leda, del 35.30
flaširanje i etiketiranje ako se obavljaju kao deo prodaje na veliko, del. 46.34, i ako se obavljaju za naknadu, del. 82.92
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda
Obuhvata preradu duvana radi dobijanja finalnog proizvoda.
12.0 Proizvodnja duvanskih proizvoda
12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju duvanskih proizvoda i zamena za duvan: cigareta, duvana za cigarete, cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr.
proizvodnju homogenizovanog ili rekonstituisanog duvana
Ne obuhvata:
gajenje duvana ili sušenje duvana, del. 01.15 i 01.63
13 Proizvodnja tekstila
Obuhvata pripremu i predenje tekstilnih vlakana, dovršavanje tkanina (uključujući odeću), proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda (npr. posteljnog platna, tepiha, kanapa itd.), osim odeće. Gajenje prirodnih vlakana svrstano je u oblast 01, dok je proizvodnja sintetičkih vlakana hemijski proces klasifikovan u grupu 20.60. Proizvodnja odeće svrstana je u oblast 14.
13.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
Obuhvata pripremu i predenje vlakana. Sirovina može biti od različitih materijala (npr. svile, vune, biljnih i životinjskih vlakana, veštačkih vlakana, papira, stakla i dr.).
Obuhvata:
pripremanje tekstilnih vlakana:
* namotavanje i pranje svile
* odmašćivanje i karbonizovanje vune i bojenje vune
* grebenanje i češljanje svih vrsta životinjskih, biljnih i veštačkih vlakana
predenje i proizvodnju pređe i konca za tkanje i šivenje od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i mešavine, radi prodaje ili dalje proizvodnje
* trljanje lana
* teksturiranje, upredanje, dubliranje, kabliranje i bojenje prediva od veštačkih ili sintetičkih filamenata
proizvodnju prediva za tkanje, pletenje i dr.
proizvodnju prediva od papira
Ne obuhvata:
pripremne postupke povezane s poljoprivredom, del. 01
močenje bilja radi dobijanja vlakana (jute, lana, kokosa i dr.), del. 01.16
čišćenje pamuka, del. 01.63
proizvodnju sintetičkih ili veštačkih vlakana i kablova i proizvodnju jednožičnog prediva (uključujući i prediva velike jačine i prediva za tepihe) od sintetičkih ili veštačkih vlakana, del. 20.60
proizvodnju staklenih vlakana, del. 23.14
13.2 Proizvodnja tkanina
13.20 Proizvodnja tkanina
Obuhvata tkanje tekstilnih vlakana. Predivo može biti od različitih materijala (svile, vune, biljnih i životinjskih vlakana, veštačkih vlakana, papira, stakla i dr.).
Obuhvata proizvodnju:
širokih tkanina od pamučnih prediva, češljane ili vlačene vune, veštačkih i sintetičkih prediva, svilenih prediva itd.
širokih tkanina od lanenog, rafijinog, konopljinog, jutenog prediva i prediva drugih likastih vlakana i specifičnih prediva
tkanog buklea, žanila-tkanina, frotira, gaze i dr.
tkanina od staklenih vlakana
tkanina od ugljovodoničnih i ostalih veštačkih vlakana
imitacije krzna tkanjem
Ne obuhvata proizvodnju:
pletenih i kukičanih materijala, del. 13.91
podnih prekrivki od tekstila, del. 13.93
usko tkanih tkanina, del. 13.96
netkanih tkanina i filca, del. 13.99
ostalih tekstilnih predmeta, del. 13.99
13.3 Dovršavanje tekstila
13.30 Dovršavanje tekstila
Obuhvata dovršavanje tekstila i odeće, npr. beljenje, bojenje, oplemenjivanje i sl.
Obuhvata:
beljenje i bojenje tekstilnih prediva, tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
doradu, apretiranje, sušenje, parenje, skupljanje, popravljanje, sanforiziranje i mercerizaciju tkanina i tekstilnih predmeta, uključujući odevne predmete
plisiranje tkanina, impregnaciju, prevlačenje i gumiranje odeće
beljenje teksas platna
impregnaciju, prevlačenje i gumiranje tkanina
štampanje na tkaninama i odeći
Ne obuhvata:
proizvodnju tekstilnih tkanina koje su impregnirane, presvučene, prekrivene gumom, gde guma predstavlja glavni sastojak, del. 22.19
13.9 Proizvodnja ostalog tekstila
Obuhvata proizvodnju proizvoda od tkanina, osim odeće, npr.: gotovih predmeta od tekstila, tepiha i ćilima, konopaca, gusto tkanih tkanina, dodataka i dr.
13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
Obuhvata:
proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina:
* elastičnih i plisiranih tkanina
* bukle i frotir tkanina
* mrežastih tkanina i tkanina za postavljanje na prozore, pletenih na rašel ili sličnim mašinama
* ostalih pletenih i kukičanih tkanina
proizvodnju imitacije kože pletenjem
Ne obuhvata:
proizvodnju mrežastih tkanina i tkanina načinjenih od čipke i namenjenih za postavljanje na prozore, del. 13.99
proizvodnju pletene i kukičane odeće, del. 14.39
13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće
Obuhvata:
proizvodnju gotovih proizvoda od bilo kog tekstilnog materijala, uključujući i proizvode od pletenih ili kukičanih tkanina:
* ćebadi i putnih pokrivača
* posteljina, stonog, toaletnog i kuhinjskog rublja
* pokrivača, jorgana, jastuka, jastučića, vreća za spavanje i dr.
proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje prostorija:
* zavesa, zastora, roletni, prekrivača za krevete, prekrivača za nameštaj ili mašine i dr.
proizvodnju cerada, šatora, proizvoda za kampovanje, jedara, suncobrana, prekrivača za kola i dr.:
* zastava, barjaka, zastavica i dr.
* krpa za prašinu, za sudove i sličnih predmeta, pojaseva za spasavanje, padobrana i dr.
proizvodnju ručno tkanih tapiserija
proizvodnju delova od tekstila za električnu ćebad
Ne obuhvata:
proizvodnju tekstilnih predmeta za tehničku upotrebu, del. 13.96
13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
Obuhvata:
proizvodnju tekstilnih prekrivača za pod: tepiha, ponjava, asura i dr.
proizvodnju iglanih podnih obloga od filca
Ne obuhvata:
proizvodnju prekrivača za pod – od plute, gume ili plastičnih materijala, čak i u slučaju kada im je osnova od tekstila, del. 16.29
proizvodnju otirača i pokrivača od pletarskih materijala, del. 16.29
proizvodnju linoleuma ili drugih tvrdih prekrivača za pod, del. 22.23
13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
Obuhvata:
proizvodnju pletenica, užadi, kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana, traka ili sličnih materijala, bez obzira na to da li su impregnirani, prevučeni, pokriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom
proizvodnju čvorovanih mreža od upredenog konca, užadi ili kanapa
proizvodnju proizvoda od kanapa ili mreža: ribarskih mreža, odbojnika za brodove, jastuka za istovaranje, omči za teret, konopaca i užadi opremljenih metalnim prstenovima i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju mrežica za kosu, del. 14.19
proizvodnju žičanih kablova, del. 25.93
proizvodnju mreža za sportski ribolov, del. 32.30
13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće
Obuhvata sve delatnosti koje se odnose na proizvodnju tekstila ili proizvoda od tekstila koji nisu pomenuti u oblastima 13. ili 14, uključujući veliki broj procesa i raznovrsnu robu koja je proizvedena.
13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
Obuhvata:
proizvodnju traka, usko tkanih tkanina i onih koje su sastavljene na osnovi bez potke spojene lepkom
proizvodnju metaliziranog prediva i porubnih traka, gumenih niti upredenih s tekstilnim materijalom, tekstilnog prediva ili traka prekrivenih, impregniranih, prevučenih ili obloženih gumom ili plastičnim masama
proizvodnju kord-tkanine velike čvrstoće, od veštačkog prediva, za gume za vozila
proizvodnju raznih omotača, remenja za prenos (ojačanog metalom ili drugim materijalom ili ne), tkanina za sita, tkanina za filtriranje i dr.
Ne obuhvata proizvodnju:
transportnih ili prenosnih traka od gumirane tkanine, gde je glavni sastavni deo načinjen od gume, del. 22.19
ploča i folija od celularne gume ili plastike, u kombinaciji sa tekstilom samo radi ojačanja, del. 22.19 i 22.21
pletenih tkanina od metalne žice, del. 25.93
13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
Obuhvata:
proizvodnju filca
proizvodnju tila i drugih mrežastih tkanina ili čipke u metraži, trakama ili u motivima vezenih tkanina
proizvodnju tekstilnih traka osetljivih na pritisak
proizvodnju pertli za cipele od tekstila
proizvodnju ženskih rukavica bez prstiju i jastučića za pudriranje
Ne obuhvata:
proizvodnju podnih obloga, del. 13.93
proizvodnju celulozne vate i proizvoda od nje: ubrusa, tampona i dr., del. 17.22
14 Proizvodnja odevnih predmeta
Obuhvata izradu svih vrsta konfekcijskih odevnih predmeta ili odeće krojene po meri, od bilo kog materijala (kože, tkanine, pletenih materijala itd.): donjeg rublja za muškarce, žene ili decu; odeće za posao, provod i dr. Ne postoji razlika između odeće za odrasle i odeće za decu, ili između moderne i tradicionalne odeće. Oblast 14 uključuje i industriju krzna (krznene bunde i krznena odeća).
14.1 Proizvodnja odeće, osim krznene
Obuhvata proizvodnju odeće od bilo kog materijala koji može biti prevučen, gumiran ili impregnisan.
14.11 Proizvodnja kožne odeće
Obuhvata:
proizvodnju odeće od kože ili imitacije kože, uključujući dodatke od kože kao što su kaiševi za pantalone i sl.
Ne obuhvata proizvodnju:
krznene odeće, del. 14.20
sportske opreme od kože, del. 32.30
vatrostalne i zaštitne odeće, del. 32.99
14.12 Proizvodnja radne odeće
Ne obuhvata:
proizvodnju obuće, del. 15.20
proizvodnju vatrostalne i zaštitne odeće, del. 32.99
popravku odevnih predmeta, del. 95.29
14.13 Proizvodnja ostale odeće
Obuhvata:
proizvodnju ostale odeće izrađene od materijala kao što su tkane, pletene ili kukičane tkanine, netkani tekstil i dr., za muškarce, žene i decu (kaputi, odela, kompleti, jakne, pantalone, suknje i dr.)
šivenje po narudžbini
proizvodnju delova odeće
Ne obuhvata:
proizvodnju odeće od krzna (osim pokrivki za glavu), del. 14.20
proizvodnju lepljene odeće od gume ili plastične mase, del. 22.19 i 22.29
proizvodnju vatrostalne i zaštitne odeće, del. 32.99
popravku odevnih predmeta, del. 95.29
14.14 Proizvodnja rublja
Obuhvata:
proizvodnju rublja od materijala kao što su tkane, pletene ili kukičane tkanine, čipka i dr., za muškarce, žene i decu:
* košulje, gaćice, pidžame, spavaćice, kućni ogrtači, bluze, kombinezoni, grudnjaci, korseti i dr.
Ne obuhvata:
popravku odevnih predmeta, del. 95.29
14.19 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
Obuhvata:
proizvodnju kompleta za bebe, trenerki, odela za skijanje, kostima za kupanje i dr.
proizvodnju šešira i kapa
proizvodnju ostalog pribora za odevanje: rukavica, pojaseva, šalova, mašni, kravata, mrežica za kosu i dr.
proizvodnju krznenih pokrivki za glavu
proizvodnju gornjih delova obuće od tekstila
proizvodnju dodataka za odeću
Ne obuhvata:
proizvodnju sportskih pokrivki za glavu, del. 32.30
proizvodnju zaštitnih pokrivki za glavu (sem sportskih), del. 32.99
proizvodnju vatrostalne i zaštitne odeće, del. 32.99
popravku odevnih predmeta, del. 95.29
14.2 Proizvodnja proizvoda od krzna
14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
Obuhvata:
proizvodnju proizvoda od krzna:
* krznene odeće i pribora od prirodnog i veštačkog krzna
* predmeta od neiskorišćenog krzna (presvlake, prostirači, pačvorci itd.)
* raznih proizvoda od krzna (prostirke, industrijske krpe za poliranje i dr.)
Ne obuhvata:
uzgoj životinja koje imaju krzno, del. 01.4 i 01.70
proizvodnju sirove kože, del. 10.11
proizvodnju imitacije krzna (s pravom dlakom, tkano ili pleteno), del. 13.20 i 13.91
proizvodnju krznenih pokrivki za glavu, del. 14.19
proizvodnju odevnih predmeta ukrašenih krznom, del. 14.19
bojenje kože, del. 15.11
proizvodnju čizama i cipela s delovima od krzna, del. 15.20
14.3 Proizvodnja pletene i kukičane odeće
14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
Obuhvata:
proizvodnju čarapa, hulahopki i sokni
14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće
Obuhvata:
proizvodnju pletenih i kukičanih pulovera, prsluka, džempera i sl.
Ne obuhvata:
proizvodnju pletenih i kukičanih tkanina, del. 13.91
proizvodnju čarapa, del. 14.31
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože
Obuhvata štavljenje i doradu, bojenje i preradu kože, kao i proizvodnju finalnih proizvoda od kože. Obuhvata i proizvodnju proizvoda od veštačke kože, a oni su ovde uključeni jer su izrađeni na sličan način kao i proizvodi od kože (npr. prtljag) i često se proizvode u istoj proizvodnoj jedinici.
15.1 Štavljenje i dorada kože; proizvodnja putničkih i ručnih torbi i kaiševa; dorada i bojenje krzna
Ova grana uključuje proizvodnju kože i krzna, kao i proizvode od njih.
15.11 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna
Obuhvata:
štavljenje, bojenje i doradu kože
proizvodnju semišovane, pergamentne, lakovane ili metalizirane kože
proizvodnju kompozitne kože na prirodnoj osnovi
doradu krzna i kože s dlakom: struganje, češagijanje, štavljenje, beljenje, šišanje, čupanje i bojenje
Ne obuhvata:
proizvodnju sirove kože, del. 01.4
proizvodnju sirove kože u klanicama, del. 10.11
proizvodnju kožne odeće, del. 14.11
proizvodnju imitacije kože koja nije zasnovana na prirodnoj koži, del. 22.19 i 22.29
15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
Obuhvata:
proizvodnju kofera, ručnih torbi i sličnih predmeta od kože, veštačke kože ili materijala kao što su plastične folije, tekstil, vulkanfiber i karton, ako se primenjuje ista tehnologija kao i za kožu
proizvodnju saračkih proizvoda i kaiševa
proizvodnju kaiševa za satove od nemetalnih materijala
proizvodnju različitih predmeta od kože ili veštačke kože: pogonskih kaiševa, tesnila i dr. za tehničke svrhe
proizvodnju sedlarskih predmeta od kože i opreme za jahanje
proizvodnju kožnih pertli za cipele
Ne obuhvata:
proizvodnju kožne odeće, del. 14.11
proizvodnju kožnih rukavica i pokrivki za glavu, del. 14.19
proizvodnju obuće, del. 15.20
proizvodnju sedišta za bicikle, del. 30.92
proizvodnju kaiševa za ručne satove od plemenitih metala, del. 32.12
proizvodnju kaiševa za ručne satove od neplemenitih materijala, del. 32.13
proizvodnju zaštitnih radnih pojaseva, del. 32.99
15.2 Proizvodnja obuće
15.20 Proizvodnja obuće
Obuhvata:
proizvodnju obuće za sve namene i od svih materijala, napravljene bilo kojim postupkom, uključujući stavljanje u kalup
proizvodnju delova obuće: gornjih delova, spoljašnjih i unutrašnjih đonova, štikli i dr.
proizvodnju kamašni i sl. proizvoda
Ne obuhvata proizvodnju:
gornjih delova obuće od tekstila, del. 14.19
delova od drveta za obuću (npr. štikle i kalupi), del. 16.29
delova od gume za obuću, del. 22.19
delova od plastike za obuću, del. 22.29
cipela za skijanje, del. 32.30
ortopedske obuće, del. 32.50
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja
Obuhvata proizvodnju proizvoda od drveta (npr. dasaka, ploča, furnira, sanduka, parketa, obloga, montažnih kuća od drveta itd.). Proizvodni proces obuhvata testerisanje, rendisanje, rezanje, profilisanje, laminiranje i sastavljanje drvenih proizvoda, počevši od oblovine koja se testeriše, ili tesane drvne građe koja može da se reže dalje da bi se dobile daske, letve i drugi oblici. Tesana drvna građa ili drugo profilisano drvo može kasnije da se struže ili glača i da se sastavi u gotove proizvode.
Proizvođači su razvrstani u grupe prema vrsti proizvoda. Ovde nisu svrstane pilane.
Ne obuhvata:
proizvodnju nameštaja, del. 31.0
montažu drvenih delova opreme i sl., del. 43.32, 43.33 i 43.39
16.1 Rezanje i obrada drveta
16.10 Rezanje i obrada drveta
Obuhvata:
obradu i rezanje drveta
testerisanje, struganje i obradu drveta mašinama
proizvodnju drvenih železničkih pragova
proizvodnju profilisanih drvenih proizvoda
proizvodnju nesastavljene drvene građe za patosiranje
proizvodnju drvene vune, drvnog brašna, cepki, iverja i dr.
sušenje drveta
impregnaciju ili hemijsku obradu drveta uz korišćenje zaštitnih sredstava ili drugih materijala
Ne obuhvata:
sečenje trupaca i grubu obradu drveta u šumi, del. 02.20
proizvodnju furnira, šper, slojevitih, vlaknastih i iverastih ploča, del. 16.21
proizvodnju šindre i tesanog drveta, del. 16.23
proizvodnju briketa od drveta za loženje, del. 16.29
16.2 Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame
Obuhvata proizvodnju proizvoda od drveta, plute, pruća i slame.
16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
Obuhvata:
proizvodnju furnira koji je dovoljno tanak da može da se koristi za furniranje, prevlačenje iverastih ploča ili u druge svrhe:
* obrušene, bojene, prevučene, impregnisane furnirske listove
* furnir u obliku uzorka
proizvodnju vezanih, furnirskih i sl. ploča
proizvodnju ploča srednje gustine (MFD) i drugih ploča vlaknatica
proizvodnju iverastih ploča
proizvodnju ploča vlaknatica
proizvodnju slojevitog i komprimovanog drveta
proizvodnju lepljenog drveta i laminiranog furnira
16.22 Proizvodnja parketa
Obuhvata proizvodnju parketa od drveta, laminiranog parketa i traka.
Ne obuhvata:
proizvodnju nesastavljenih drvenih podnih ploča, del. 16.10
16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
Obuhvata:
proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u građevinarstvu:
* greda, drveta za rogove (krov), krovnih konstrukcija i dr.
* drvenih krovnih podupirača, prefabrikovanih, laminiranih lepkom i povezanih metalom
* vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, koji sadrže ili ne sadrže metalne delove opreme kao što su šarke, brave itd.
* stepenika, ograda i dr.
* šindre, cepanog (tesanog) drveta, kalupa, modela i ukrasa od drveta
proizvodnju montažnih kuća ili elemenata prevashodno od drveta, npr. sauna
proizvodnju pokretnih kućica
proizvodnju zidova i pregrada od drveta (osim onih koji mogu da stoje samostalno)
Ne obuhvata:
proizvodnju kuhinjskih garnitura, polica za knjige, ormara za odeću i sl., del. 31.01, 31.02 i 31.09
proizvodnju samostojećih proizvoda od drveta, del. 31.0
16.24 Proizvodnja drvne ambalaže
Obuhvata proizvodnju:
sanduka, kutija, gajbi i slične ambalaže od drveta
paleta, boks-paleta i drugih postavnih površina od drveta
buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta
kalemova za kablove i dr. od drveta
Ne obuhvata proizvodnju:
putničke galanterije, del. 15.12
sanduka od pletarskog materijala (pruća), del. 16.29
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
Obuhvata:
proizvodnju raznih proizvoda od drveta:
* drvenih drški i delova za alat, metli, četki i dr.
* drvenih kalupa za obuću, drvenih vešalica i sl.
* drvenog pribora za kuhinjsku upotrebu; zidnih i stajaćih stalaka za odela i šešire
* drvenih statueta i ukrasa, marketarije i intarzije od drveta
* drvenih kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda
* drvenih kalemova, motovila za konac za šivenje i sličnih proizvoda od struganog drveta
* ostalih predmeta od drveta
preradu prirodne plute
proizvodnju proizvoda od prirodne ili aglomerisane plute (uključujući podne obloge i zapušače)
proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: slame, pruća, trske i sl.
proizvodnju korpi i druge pletarske robe
proizvodnju briketa za loženje napravljenih od sabijenog drveta ili supstituta kao što su kafa ili soja
proizvodnju drvenih okvira za slike i ogledala
proizvodnju okvira za slikarska platna
proizvodnju drvenih delova obuće (npr. štikli ili kalupa)
proizvodnju držača za kišobrane, štapove i sl.
proizvodnju delova za lule
Ne obuhvata:
proizvodnju podmetača, prostirača i zastora od tekstilnog materijala, del. 13.92
proizvodnju kofera od drveta, del. 15.12
proizvodnju drvene obuće i potplate, del. 15.20
proizvodnju šibica, del. 20.51
proizvodnju kutija za satove, del. 26.52
proizvodnju drvenih špula, poklopaca, bobina, kalemova koji su deo tekstilne industrije, del. 28.94
proizvodnju nameštaja, del. 31.0
proizvodnju drvenih igračaka, del. 32.40
proizvodnju četki i metli, del. 32.91
proizvodnju mrtvačkih kovčega, del. 32.99
proizvodnju štapova za podupiranje i ručki za kišobrane od drveta, del. 32.99
spasilačkih pojaseva od plute za vodu, 32.99
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
U ovu oblast svrstana je proizvodnja vlakana celuloze, papira i konvertovanih papirnih proizvoda. Proizvodnja ovih proizvoda grupisana je zajedno zbog toga što oni predstavljaju seriju povezanih proizvodnih procesa. U jednoj proizvodnoj jedinici obavlja se više od jedne aktivnosti.
U osnovi postoje tri aktivnosti: proizvodnja vlakana celuloze podrazumeva separaciju celuloznih vlakana od ostalih materija u drvetu ili korišćenom papiru i mešanje reagenasa u malim količinama da bi se ojačalo vezivanje vlakana. Proizvodnja papira podrazumeva oslobađanje celuloze na pokretnu žičanu podlogu kako bi se formirao neprekidan list. Konvertovani papirni proizvodi se prave od papira i drugih materijala primenom različitih tehnika.
Papirni proizvodi mogu da budu štampani (npr. tapeti, ukrasni papir za poklone itd.) ukoliko štampanje informacije nije glavna svrha delatnosti.
Proizvodnja celuloze, papira i kartona uključena je u granu 17.1, dok ostale grupe uključuju proizvodnju dalje prerađenog papira i proizvoda od papira.
17.1 Proizvodnja celuloze, papira i kartona
17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
Obuhvata:
proizvodnju beljene, polubeljene i nebeljene drvne celuloze mehaničkim, hemijskim (rastvaranjem ili bez rastvaranja) ili poluhemijskim postupkom
proizvodnju celuloze od pamučnih vlakana i sl.
odstranjivanje štamparske boje i proizvodnju celuloze od otpadnog papira
17.12 Proizvodnja papira i kartona
Obuhvata:
proizvodnju papira i kartona namenjenih za dalju industrijsku preradu
dalju obradu papira i kartona:
* premazivanje, prekrivanje i impregnisanje papira i kartona
proizvodnju krepovanog i plisiranog papira
proizvodnju ručno izrađenog papira
proizvodnju novinskog i drugog papira za štampanje i pisanje
proizvodnju celulozne vate i tkanina od celuloznih vlakana
proizvodnju karbonskog i samokopirnog papira u rolnama ili većim tablama
Ne obuhvata proizvodnju:
talasastog papira i kartona, del. 17.21
dalju obradu predmeta od papira i kartona, del. 17.22, 17.23, 17.24 i 17.29
brusnog papira, del. 23.91
prevučenog ili impregniranog papira, gde je prevlaka ili impregnirani papir značajan sastavni deo (svrstava se u delatnost u koju spada prevlaka)
17.2 Proizvodnja predmeta od papira i kartona
17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
Obuhvata proizvodnju:
talasastog papira i kartona
ambalaže od talasastog papira i kartona
ambalaže od papira i kartona
sklapajuće ambalaže od kartona
ambalaže od punog kartona
vreća i kesa od papira
kancelarijskih registratora, mapa i sličnih proizvoda
Ne obuhvata proizvodnju:
koverata, del. 17.23
oblikovanih i presovanih predmeta od papirne pulpe (npr. kartona za pakovanje jaja, papirnih ploča od modelirane celuloze) i dr., kao ni predmeta od talasastog papira i kartona, del. 17.29
17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Obuhvata:
proizvodnju predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i proizvoda od celulozne vate:
* listića za skidanje šminke
* maramica, ubrusa i salveta
* toaletnog papira
* sanitarnih ubrusa i tampona, pelena za bebe
* šolja, činija, poslužavnika i dr.
proizvodnju tekstilne vate i predmeta od vate: sanitarnih ubrusa i tampona
Ne obuhvata:
proizvodnju celulozne vate, del. 17.12
17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
Obuhvata:
proizvodnju papira za štampanje i pisanje spremnog za upotrebu
proizvodnju papira za računarsku štampu
proizvodnju samokopirajućeg papira spremnog za upotrebu
proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon-papira spremnih za upotrebu
proizvodnju gumiranog i lepljivog papira spremnog za upotrebu
proizvodnju koverata i dopisnica
proizvodnju mapa
proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, beležnice, blokčići, obrasci i sl.
proizvodnju kutija, kesa i notesa za kancelarijsku upotrebu
Ne obuhvata:
štampanje na papirnim proizvodima, del. 18.1
17.24 Proizvodnja tapeta
Obuhvata:
proizvodnju zidnih tapeta i zidnih obloga od papira, uključujući i zidne tapete prevučene plastikom i tekstilne zidne tapete
Ne obuhvata:
proizvodnju papira i kartona, del. 17.12
proizvodnju plastičnih tapeta, del. 22.29
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Obuhvata:
proizvodnju etiketa (nalepnica)
proizvodnju filter-papira i kartona
proizvodnju bobina, špula, kopsova i dr. od papira i kartona
proizvodnju kutija za jaja i drugih proizvoda za pakovanje od presovanog kartona
proizvodnju kartica za žakard mašine
izradu ukrasnih i drugih predmeta od papira
Ne obuhvata:
proizvodnju karata za igranje i ostalih igara od papira i kartona, del. 32.40
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
Obuhvata štampanje proizvoda kao što su časopisi, knjige, periodične publikacije, poslovni obrasci, čestitke i drugi materijal, kao i s tim povezane pomoćne aktivnosti, npr. povezivanje knjiga, izrada grafičkih matrica, priprema podataka za štampu itd. Procesi koji se koriste u štampanju uključuju veliki broj metoda za prenos sadržaja s matrice ili ekrana na medijum kroz litografsko, gravirno, ekransko ili fleksografsko štampanje.
Krajnji štampani proizvod (povezana i ukoričena knjiga, grafička matrica, kompjuterska disketa ili datoteka) skoro uvek predstavlja proizvod tih postupaka.
U štamparstvo takođe spadaju i različite metode prenosa slika sa grafičke matrice, ekrana ili računarske datoteke na medije kao što su papir, plastika, metal, tekstilni proizvodi ili drvo. Najznačajniji prenos slika je sa grafičke matrice ili slike sa ekrana na medije (litografija, gravura, visoka štampa, duboka štampa, sitoštampa itd.). Sve se češće koristi nova tehnologija pri kojoj računarski program neposredno upravlja mašinom za štampanje, kao i nova elektrostatična i druga oprema (digitalno ili nemehaničko štampanje).
Iako štampanje i izdavanje može obavljati ista jedinica (novinski izdavač, na primer), sve je ređi slučaj da se te različite delatnosti obavljaju na istoj fizičkoj lokaciji.
Ovaj sektor obuhvata i umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa, npr. ploča, CD-ova, DVD-ova, video-kaseta i sl.
Ne obuhvata izdavačku delatnost, odsek J.
18.1 Štampanje i štamparske usluge
Obuhvata štampanje novina, knjiga, periodičnih publikacija, poslovnih obrazaca, čestitki i drugih materijala, i operacije povezane sa štampanjem kao što su povezivanje knjiga, izrada grafičkih matrica i priprema podataka za štampu. Štampanje se može obavljati različitim tehnikama i na raznim materijalima.
18.11 Štampanje novina
Obuhvata:
štampanje novina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno
Ne obuhvata:
izdavanje štampanih materijala, del. 58.1
fotokopiranje dokumenata, del. 82.19
18.12 Ostalo štampanje
Obuhvata:
štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta nedeljno
štampanje knjiga i brošura, notnih svezaka, mapa, atlasa, plakata, karata za igranje, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o vlasništvu, čekova i drugih vrednosnih papira, registara, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih formulara i drugih komercijalnih materijala, ličnih trajnih papirnih dokumenata i drugih štampanih materijala, štampanih na štamparskim mašinama pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama i drugim štamparskim mašinama, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima i fotokopirnim i termokopirnim aparatima;
štampanje etiketa, „pametnih“ kartica i nalepnica
direktno štampanje na tekstilu, drvetu, keramici, metalu, staklu i plastici (npr. na kesama)
Ne obuhvata:
štampanje svile na tekstilu i odevnim predmetima, del. 13.30
proizvodnju kancelarijskih i školskih potrepština kao što su sveske, notesi, rokovnici i obrasci, del. 17.23
izdavačku delatnost, del. 58.1
fotokopiranje, del. 82.19
18.13 Usluge pripreme za štampu
Obuhvata:
delatnost unošenja podataka: pripremanje štamparskih oblika, podešavanje izgleda teksta i slike, ulaznih podataka, uključujući skeniranje i prepoznavanje optičkih obeležja, elektronskog izgleda, slaganje teksta i slike na film, fotografski i običan papir, unos podataka za štampu, uključujući skeniranje i optičko čitanje
oblikovanje dokumenata i druge pripremne operacije za štampu
pripremu digitalnih podataka, uveličavanje, izbor, povezivanje podataka na magnetnim medijima
pripremu i obradu podataka za multimedijsku upotrebu
računarsko oblikovanje proizvoda za štampu
pripremu štampanih sastava za sve vrste štampe (fleksografske, plastične, fotopolimerne, polimerne i litografske ploče, sita i šabloni)
pripremu za reljefno štampanje
graviranje i urezivanje cilindara i ploča za gravure
pripremu litografičkih ploča
grafičke radove kao što su utiskivanje Brajevog pisma ili reljefne štampe, bušenje, perforiranje, laminiranje, ubacivanje, utiskivanje i sl.
proizvodnju reprografskih proizvoda
oblikovanje štampanih proizvoda, korekcija i sl.
Ne obuhvata:
specijalizovane dizajnerske delatnosti, del. 74.10
18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
Obuhvata:
završne postupke posle štampe, povezivanje knjiga, brošura, magazina i kataloga različitim tehnološkim postupcima, sečenje, presavijanje, koričenje, finalno povezivanje (i plastikom)
pripremu i izradu glavnog projekta, skica, uzoraka, maketa i drugih reprografskih proizvoda
završne radove na slaganju štampanih listova u knjige, brošure, magazine, kataloge i dr., koji se obavljaju savijanjem, sastavljanjem, prošivanjem, tutkalisanjem, lepljenjem, opšivanjem i dr.; zlato-tisak
završne radove na štampanom papiru ili kartonu kao što su poslovni formulari, etikete, kalendari, reklamni materijali, prospekti i dr., koji se obavljaju savijanjem, lepljenjem, bušenjem, perforiranjem, modeliranjem u reljefu, prevlačenjem plastikom i dr.
završne radove na CD-ovima i DVD-ovima
ostale završne radove (bojenje, utiskivanje, markiranje)
završne poštanske usluge (standardizovanje i priprema koverata)
18.2 Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
Obuhvata:
umnožavanje zvučnih zapisa
umnožavanje filmskih i drugih video-zapisa sa mastera
umnožavanje softvera i podataka sa mastera na CD-ove i trake
Ne obuhvata:
umnožavanje štampanog materijala, del. 18.11 i 18.12
izdavanje softvera (računarskih programskih paketa), del. 58.2
produkciju i distribuciju filmova, video-zapisa i prebacivanje na DVD i ostale medije, del. 59.11-59.13
umnožavanje filmova za javnu distribuciju, del. 59.12
proizvodnju mastera za gramofonske ploče ili audio-materijal, del. 59.20
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte
Obuhvata preradu sirove nafte i uglja i proizvoda od kojih se dobija energija. Preovlađujući proces jeste rafinisanje nafte i on uključuje razdvajanje sirove nafte na sastavne delove uz pomoć postupaka krekovanja i frakcione destilacije. Ovde spada i proizvodnja značajnih proizvoda za sopstveni račun (npr. koks, butan, propan, benzin, kerozin, ulje za loženje itd.), kao i usluge obrade, npr. rafinisanje po narudžbini.
Ovde spada i proizvodnja gasova, npr. etana i butana, kao proizvoda rafinerije nafte.
Ne obuhvata:
proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
ekstrakciju prirodnog gasa (metana, etana, propana i butana), del. 06.20
proizvodnju čistih hemijskih jedinjenja produkata rafinisanja nafte, del. 20
proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
proizvodnju 100% čistih gasovitih ugljovodonika, del. 20.14
proizvodnju gasova za potrebe snabdevanja (koksni gas, vodeni gas, generatorski gas, biogas itd.), del. 35.21
Proizvodnja proizvoda petrohemije iz rafinisane nafte svrstana je u oblast 20.
19.1 Proizvodnja produkata koksovanja
19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
Obuhvata:
delatnost koksnih peći
proizvodnju koksa i polukoksa
proizvodnju koksnog gasa
proizvodnju smolastog koksa
proizvodnju gasa od koksa iz visokih peći
proizvodnju sirovog koksa i katrana iz uglja
aglomeraciju koksa
Ne obuhvata:
proizvodnju briketa od ugljenih goriva, del. 19.20
19.2 Proizvodnja derivata nafte
19.20 Proizvodnja derivata nafte
Obuhvata proizvodnju tečnih i gasovitih goriva i drugih proizvoda frakcione destilacije sirove nafte, bituminoznih materijala i sl. Rafinisanje nafte obuhvata jednu delatnost ili više njih, kao što su razdvajanje, destilacija i krekovanje:
proizvodnju motornih goriva (benzina, kerozina i dr.)
proizvodnju lakih, srednjih i teških goriva, rafinerijskih gasova kao što su etan, propan, butan i dr.
proizvodnju baznih mazivih ulja i masti, uključujući i one iz otpadnih ulja
proizvodnju proizvoda za petrohemijsku industriju i prekrivanje puteva
proizvodnju raznih proizvoda poput vajt-špirita, vazelina i parafinskog voska
proizvodnju briketa od nafte
mešanje biogoriva; mešanje alkohola s naftom (gasohol)
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Obuhvata preradu organskih i neorganskih sirovina primenom hemijskih procesa. Ovde razlikujemo proizvodnju osnovnih hemikalija, koje čine prvu grupu, i proizvodnju međufaznih i konačnih proizvoda, koji čine preostale industrijske grupe, a proizvedeni su daljom preradom osnovnih hemikalija.
20.1 Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa
Obuhvata proizvodnju osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa u primarnim oblicima.
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
Obuhvata:
proizvodnju tečnih ili komprimiranih industrijskih ili medicinskih gasova:
* pojedinačnih gasova
* tečnog ili komprimovanog vazduha
* rashladnih gasova
* mešanih industrijskih gasova
* inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid
* gasova za izolaciju i dr.
Ne obuhvata:
vađenje metana, etana, propana ili butana, del. 06.20
proizvodnju gorivih gasova kao što su etan, propan i butan u rafinerijama nafte, del. 19.20
proizvodnju gasova iz uglja, otpada i dr., del. 35.21
20.12 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata
Obuhvata:
proizvodnju sredstava za spravljanje boja i pigmenata bilo kog porekla, u osnovnom obliku ili kao koncentrat
proizvodnju produkata koji se koriste kao fluorescentni agensi ili luminoscenti
Ne obuhvata:
proizvodnju pripremljenih boja i pigmenata, del. 20.30
20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
Obuhvata proizvodnju hemikalija primenom osnovnih procesa. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.
Obuhvata:
proizvodnju hemijskih elemenata (osim industrijskih gasova i osnovnih metala)
proizvodnju neorganskih kiselina, osim azotne kiseline
proizvodnju alkalija, luga i drugih neorganskih baza, osim amonijaka
proizvodnju ostalih neorganskih jedinjenja
prženje gvozdenih pirita
proizvodnju destilovane vode
proizvodnju obogaćenog urana i torijuma
Ne obuhvata:
proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11
proizvodnju azotnih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
proizvodnju amonijaka, del. 20.15
proizvodnju nitrita i nitrata kalijuma, del. 20.15
proizvodnju amonijum-karbonata, del. 20.15
proizvodnju aromatizovane destilovane vode, del. 20.53
proizvodnju osnovnih metala (pogledati oblast 24)
20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
Obuhvata proizvodnju hemikalija korišćenjem osnovnih procesa kao što su toplotno razbijanje i destilacija. Izlaz iz ovih procesa obično predstavljaju odvojeni hemijski elementi ili odvojena hemijski definisana jedinjenja.
Obuhvata:
proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija:
* zasićenih i nezasićenih acikličnih ugljovodonika
* zasićenih i nezasićenih cikličnih ugljovodonika
* acikličnog i cikličnog alkohola, uključujući sintetičke etil-alkohole
* monokarbonskih i polikarbonskih kiselina, uključujući sirćetnu kiselinu
* ostalih jedinjenja s kiseoničnom grupom, uključujući aldehide, ketone, hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoničnim grupama
* organskih jedinjenja sa azotnom grupom, uključujući amine
* ostalih organskih jedinjenja, uključujući proizvode suve destilacije drveta (npr. drveni ugljen) i dr.
proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda
proizvodnju katrana iz uglja
proizvodnju sirila
proizvodnju sintetičkog glicerina
Ne obuhvata:
proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima, del. 20.16
proizvodnju sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, del. 20.17
proizvodnju sirovog glicerina, del. 20.41
proizvodnju prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53
proizvodnju salicilne i acetilsalicilne kiseline, del. 21.10
20.15 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja
Obuhvata:
proizvodnju veštačkih đubriva:
* prostih ili složenih azotnih, fosfornih ili kalijumovih veštačkih đubriva
* uree, sirovih prirodnih fosfata i sirove prirodne kalijumove soli
proizvodnju azotnih jedinjenja:
* azotne kiseline i sulfoazotne kiseline, amonijaka, amonijum-hlorida, nitrita i nitrata kalijuma, triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata
proizvodnju zemlje za gajenje cveća, sa tresetom kao glavnim sastojkom
proizvodnju mešavina zemlje za gajenje cveća, napravljenih od prirodne zemlje, peska, gline i minerala
Ne obuhvata:
vađenje guana, del. 08.91
proizvodnju agrohemijskih proizvoda kao što su pesticidi, del. 20.20
20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
Obuhvata proizvodnju smole, plastičnih masa i nevulkanizovanih termoplastičnih elastomera i mešavina smole po narudžbini kupca, kao i proizvodnju sintetičke smole na nestandardan način:
proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima:
* polimera, uključujući polimere etilena, propilena, stirola, vinilhlorida, vinilacetata, vinildenhlorida, vinilalkohola i akrilata
* poliamida
* fenolne i epoksidne smole i poliuretana
* alkidne i poliesterske smole i polietra
* silikona
* izmenjivača jona na bazi polimera i dr.
proizvodnju celuloze i hemijskih derivata celuloze
Ne obuhvata:
proizvodnju veštačkih i sintetičkih vlakana, filamenata i prediva, del. 20.60
drobljenje otpadaka od plastičnih masa, del. 38.32
20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
Obuhvata proizvodnju:
sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova i traka
mešavina sintetičkog kaučuka i prirodnog kaučuka ili kaučuku sličnih guma (npr. balata)
20.2 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
20.20 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Obuhvata proizvodnju:
insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida i akaricida
sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka
hemikalija za poljoprivredu
biocidni proizvoda
dezinfekcionih sredstava za korišćenje u poljoprivredi i druge načine korišćenja
Ne obuhvata:
proizvodnju sirila, del. 20.14
proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15
proizvodnju sredstava za čišćenje koja nemaju biocidno dejstvo, del. 20.41
20.3 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Obuhvata proizvodnju:
boja, lakova, emajla i lak-boja
pripremljenih pigmenata, neprovidnih boja i boja
pripremljenih sredstava za zamućivanje i bojenje, staklastog emajla, glazura, prevlaka i sličnih preparata
kitova
zaptivnih smesa i sličnih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.)
složenih organskih rastvarača i razređivača
pripremljenih sredstava za skidanje boja, lakova i dr.
grafičkih boja
Ne obuhvata proizvodnju:
boja i pigmenata, del. 20.12
mastila i tuševa za pisanje i crtanje, del. 20.59
20.4 Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata
20.41 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje
Obuhvata proizvodnju:
deterdženata u čvrstom i tečnom stanju
surfaktanata
sapuna (osim kozmetičkih)
sirovog glicerina
pomoćnih sredstava za pranje (pretpranje, ispiranje i izbeljivanje)
drugih sredstava za čišćenje
sredstava za parfimisanje i dezodorisanje prostorija
sredstava za poliranje:
* veštačkih voskova i sredstava na bazi voskova
* politura i krema za kožu
* politura i krema za drvo
* politura i krema za karoserije, staklo i metal
* drugih sredstava za poliranje
Ne obuhvata proizvodnju:
čistih hemijskih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
sintetičkog glicerina iz naftnih derivata, del. 20.14
kozmetičkih sapuna, del. 20.42
20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
Obuhvata proizvodnju:
parfema i toaletnih preparata:
* parfema i toaletnih voda
* preparata za ulepšavanje i šminkanje
* preparata za zaštitu od sunca i preparata za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju
* preparata za manikir i pedikir
* šampona i lakova za kosu, preparata za kovrdžanje i ispravljanje kose
* pasti za zube i preparata za oralnu higijenu, uključujući preparate za pričvršćivanje zubnih proteza
* preparata za brijanje, uključujući preparate za upotrebu pre i posle brijanja
* dezodoransa i soli za kupanje
* depilatora i dr.
kozmetičkih sapuna
Ne obuhvata:
ekstrakciju i prečišćavanje prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53
proizvodnju sredstava koja imaju biocidno dejstvo, del. 20.20
20.5 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Obuhvata proizvodnju eksploziva, pirotehničkih sredstava, sredstava za lepljenje, eteričnih ulja i ostalih hemijskih proizvoda, fotografskih hemikalija (uključujući filmove i fotoosetljivi papir), složenih dijagnostičkih preparata itd.
20.51 Proizvodnja eksploziva
Obuhvata proizvodnju:
baruta
eksploziva i pirotehničkih proizvoda, uključujući inicijalne kapisle, detonatore, signalne rakete i sl.
šibica
20.52 Proizvodnja sredstava za lepljenje
Obuhvata:
proizvodnju tutkala i njegovih derivata, lepkova i pripremljenih lepila, uključujući i lepljiva sredstva na bazi gume
Ne obuhvata:
proizvodnju želatina i njegovih derivata, del. 20.59
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
Obuhvata proizvodnju:
ekstrakata iz prirodnih aromatičnih proizvoda
rezinoida od biljnih i životinjskih ekstrakata, balzama i sl.
mešavina eteričnih ulja i prirodnih ili drugih aromatičnih proizvoda za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda
Ne obuhvata proizvodnju:
sintetičkih aromatičnih proizvoda, del. 20.14
parfema i toaletnih preparata, del. 20.42
20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Obuhvata proizvodnju:
fotografskih ploča, filmova, papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala
hemijskih preparata za fotografske svrhe
želatina i njegovih derivata
različitih hemijskih proizvoda:
* peptona i njihovih derivata i drugih proteinskih supstanci i njihovih derivata
* hemijski modifikovanih ulja i masti
* sredstava za dovršavanje tekstila i kože, apretiranje i dr.
* praha i pasti za zavarivanje, tvrdo ili meko lemljenje
* sredstava za odmašćivanje (dekapiranje) metala
* pripremljenih aditiva za cement
* aktivnog uglja, dodataka mazivim uljima, ubrzivača za gumu, katalizatora i drugih hemijskih proizvoda za upotrebu u industriji
* antidetonatora i antifriz-preparata
* tečnosti za hidraulične prenose
* složenih laboratorijskih i dijagnostičkih preparata i dr.
mastila i tuša
Ne obuhvata proizvodnju:
na veliko hemijski čistih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14
destilovane vode, del. 20.13
drugih organskih osnovnih hemikalija, del. 20.14
grafičkih boja, del. 20.30
bitumenske mase za asfaltiranje puteva, del. 23.99
20.6 Proizvodnja veštačkih vlakana
20.60 Proizvodnja veštačkih vlakana
Obuhvata proizvodnju:
veštačkih filamenata
veštačkih jednožičnih prediva, uključujući i predivo visokog stepena čvrstoće i teksturirana prediva
veštačkih monofilamenata ili traka
Ne obuhvata:
predenje veštačkih vlakana, del. 13.10
proizvodnju konca za šivenje od veštačkih filamenata, del. 13.10
veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih, nečešljanih niti na drugi način pripremanih za predenje

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
Obuhvata proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata. Takođe obuhvata proizvodnju medicinskih hemikalija i biljnih proizvoda.
21.1 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
Obuhvata:
ispitivanje, usavršavanje i proizvodnju medicinskih aktivnih supstanci koje se koriste u proizvodnji farmaceutskih preparata:
* antibiotika, vitamina, salicilne kiseline, acetisalicilne kiseline i dr.
obradu krvi
proizvodnju hemijski čistih šećera
obradu žlezda i proizvodnju ekstrakata iz žlezda
21.2 Proizvodnja farmaceutskih preparata
21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
Obuhvata:
proizvodnju lekova:
* antiseruma i drugih frakcija krvi
* vakcina
* raznovrsnih medikamenata, uključujući i homeopatske preparate
proizvodnju hemijskih kontraceptivnih sredstava za spoljnu upotrebu i hormonskih kontraceptivnih preparata
proizvodnju medicinskih dijagnostičkih preparata, uključujući testove za proveru graviditeta
proizvodnju radioaktivnih dijagnostičkih preparata za preglede
proizvodnju biotehničkih farmaceutskih preparata
proizvodnju medicinski impregnirane vate, gaze, zavoja, bandažnog materijala, hirurškog ketguta i dr.
preradu biljaka (mlevenje, razvrstavanje) za farmaceutske svrhe
Ne obuhvata:
proizvodnju biljnih smesa (menta, sporiš, kamilica, itd.), del. 10.83
&nNe obuhvata:bsp; proizvodnju zubnog materijala i cementa, del. 32.50
proizvodnju cementa za rekonstrukciju kostiju, del. 32.50
proizvodnju hirurške odeće, del. 32.50
trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima, del. 46.46
trgovinu na malo farmaceutskim proizvodima, del. 47.73
istraživanje i razvoj u farmakologiji i biljnoj farmakologiji, del. 72.1
pakovanje farmaceutskih preparata, del. 82.92
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Obuhvata proizvodnju proizvoda od gume i plastike a karakterišu ih sirovine koje se koriste u proizvodnom procesu. To ne znači da su svi proizvodi od tih materijala svrstani u ovu oblast.
22.1 Proizvodnja proizvoda od gume
Obuhvata proizvodnju proizvoda od gume.
22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
Obuhvata:
proizvodnju guma za: motorna vozila, opremu, pokretne mašine, vazduhoplovstvo, igračke, nameštaj i druge potrebe:
* pneumatskih guma
* punih guma
proizvodnju unutrašnjih guma
proizvodnju izmenljivih delova za spoljne gume, zidnih štitnika, traka za protektiranje spoljnih guma i dr.
protektiranje spoljnih guma
Ne obuhvata:
proizvodnju gumenih materijala za popravku, del. 22.19
popravku spoljnih i unutrašnjih guma, podešavanje i zamenu, del. 45.20
22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Obuhvata:
proizvodnju ostalih proizvoda od prirodnog ili sintetičkog kaučuka, nevulkanizirane, vulkanizirane ili tvrde gume:
* ploča, listova, traka, šipki i drugih profilisanih oblika od gume
* cevi, creva i šmrkova
* transportnih traka, prenosnog i pogonskog remenja
* sredstava za kontracepciju, cucli i termofora
* odevnih predmeta koji nisu šiveni nego samo lepljeni
* đonova od gume i drugih gumenih delova obuće
* konca i konopaca od gume
* gumiranog prediva i tkanina
* prstenova, prirubnica i zaptivača od gume
* obloga za valjke od gume
* gumenih dušeka na naduvavanje
* balona na naduvavanje
* gumenih četki
* cevi od tvrde gume
* češljeva, ukosnica, viklera i sl. od tvrde gume
* impregnisanog tekstila, prevučenog ili laminiranog gumom
* gumenih materijala za popravku guma za vozila
proizvodnju gumenih seksi predmeta
proizvodnju kapa za plivanje
proizvodnju ronilačke odeće
Ne obuhvata:
proizvodnju kord tkanina za spoljne gume za vozila, del. 13.96
proizvodnju odevnih predmeta od elastičnih tkanina, del. 14.14 i 14.19
proizvodnju gumene obuće, del. 15.20
proizvodnju tutkala i lepkova na bazi gume, del. 20.52
proizvodnju profila za zaštitu guma za vozila, del. 22.11
proizvodnju gumenih plovila na naduvavanje, del. 30.11 i 30.12
proizvodnju nepresvučenih madraca od penaste gume, del. 31.03
proizvodnju gumenih sportskih rekvizita, del. 32.30
proizvodnju gumenih igara i igračaka (uključujući bazene na naduvavanje, čamce na naduvavanje, gumene životinje na naduvavanje, lopte i sl.), del. 32.40
obnovu guma, del. 38.32
22.2 Proizvodnja proizvoda od plastike
Obuhvata preradu nove ili reciklirane plastične smole umeđufazne proizvode primenom raznih postupaka, npr. presovanjem, modeliranjem, izlivanjem u kalupe, ekstrudiranjem i dr. Za većinu tih postupaka važi da je proces proizvodnje takav da može da se napravi velika količina raznovrsnih proizvoda.
22.21 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike
Obuhvata:
proizvodnju poluproizvoda od plastike:
* ploča, listova, blokova, filmova, folija, traka i dr. (samolepljivi ili ne)
proizvodnju gotovih proizvoda od plastike:
* cevi, creva i šmrkova, pribora za cevi i creva i dr.
proizvodnju celofana
Ne obuhvata:
proizvodnju plastike u primarnim oblicima, del. 20.16
proizvodnju artikala od sintetičke i prirodne gume, del. 22.1
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
Obuhvata:
proizvodnju predmeta od plastike za pakovanje robe:
* kesa, vreća, kutija, sanduka, kanistera, boca i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju kofera i ručnih torbi od plastike i putnih predmeta od plastike, del. 15.12
22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
Obuhvata:
proizvodnju predmeta od plastike za građevinarstvo:
* vrata, prozora, ramova, kapaka, žaluzina, lajsni za pod i dr.
* tankova i rezervoara
* podnih, zidnih ili plafonskih obloga u obliku rolni ili pločica i dr.
* sanitarnih predmeta kao što su kade, tuš-kade, umivaonici, klozetske šolje, vodokotlići i dr.
proizvodnju linoleuma i tvrdih pokrivača za pod bez obzira na to da li su obloženi s donje strane tkaninom ili netkanim tekstilom
proizvodnju veštačkog kamena (npr. imitacija mermera)
22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Obuhvata:
proizvodnju stonog i kuhinjskog posuđa i predmeta za toaletne potrebe od plastike
proizvodnju raznovrsnih proizvoda od plastike:
* kaciga, izolacionih elemenata, delova za električne vodove, opreme za kancelarije ili školske opreme, odevnih predmeta (ukoliko nisu šiveni nego su lepljeni), kućnih okova, statueta, prenosnog i pogonskog remenja, samolepljivih traka od plastike, plastičnih kalupa za cipele, plastičnih držača za cigare i cigarete, češljeva, plastičnih viklera, noviteta od plastike i dr.
Ne obuhvata proizvodnju:
putnih predmeta od plastičnih masa, del. 15.12
plastične obuće, del. 15.20
plastičnog nameštaja, del. 31.01, 31.02, 31.09
nepresvučenih madraca od plastike, del. 31.03
sportskih rekvizita od plastike, del. 32.30
igara i igračaka od plastike, del. 32.40
medicinskih i stomatoloških pomagala od plastike, del. 32.50
plastičnih medicinskih i stomatoloških pomagala, del. 32.50
plastičnih oftalmoloških predmeta, del. 32.50
tvrdih pokrivki za glavu i ostalih ličnih bezbednosnih predmeta od plastike, del. 32.99
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
Ova oblast obuhvata proizvodne delatnosti u kojima se koriste ostali nemetalni minerali. Obuhvata proizvodnju stakla i proizvoda od stakla (npr. ravno staklo, šuplje staklo, stakleno vlakno, tehničku staklariju i dr.), keramiku, pločice i pečene proizvode od gline, cementa i gipsa, od sirovih materijala do konačnih proizvoda. Uključena je i proizvodnja oblikovanog i gotovog kamena i drugih mineralnih proizvoda.
23.1 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
Obuhvata proizvodnju stakla u svim oblicima, primenom bilo kakvog postupka, kao i predmete od stakla.
23.11 Proizvodnja ravnog stakla
Obuhvata:
proizvodnju ravnog stakla, uključujući armirano, bojeno ili matirano staklo
23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Obuhvata:
proizvodnju kaljenog ili slojevitog sigurnosnog stakla
proizvodnju staklenih ogledala
proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju
brušenje, graviranje i poliranje ravnog stakla
23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
Obuhvata:
proizvodnju boca i druge ambalaže odstakla i kristala
proizvodnju čaša za piće i drugih proizvoda od stakla ili kristala za upotrebu u domaćinstvu
Ne obuhvata:
proizvodnju igračaka od stakla, del. 32.40
23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
Obuhvata:
proizvodnju staklenih vlakana, uključujući staklenu vunu i netkane proizvode od njih
Ne obuhvata:
proizvodnju tkanina od staklenih vlakana, del. 13.10
proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka ili slike, del. 27.31
23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
Obuhvata:
proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe
proizvodnju stakla za ručne časovnike i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni
proizvodnju staklenih predmeta koji se koriste za izradu bižuterije
proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora
proizvodnju staklenih abažura za lampe
proizvodnju staklenih figurica
proizvodnju staklenih blokova za popločavanje
proizvodnju staklenih šipki, cevi i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju obrađenih staklenih optičkih elemenata, del. 26.70
proizvodnju špriceva i ostale medicinsko-laboratorijske opreme, del. 32.50
23.2 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
Obuhvata proizvodnju međufaznih proizvoda od iskopanih ili izvađenih nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, kamen ili glina.
Obuhvata:
proizvodnju vatrostalnog maltera i betona
proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda:
* termoizolacionih keramičkih proizvoda od silikatnog fosilnog brašna
* vatrostalnih cigli, blokova i pločica
* vatrostalnih keramičkih retorti, lonaca, mufova, izlivnika, cevi, lula i dr.
proizvodnjuvatrostalnih predmeta koji sadrže magnezit, dolomit i hromit
23.3 Proizvodnja građevinskih materijala od gline
23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
Obuhvata:
proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih i zidnih pločica, mozaik-kockica i dr.
proizvodnju nevatrostalnih keramičkih ploča i pločnika
Ne obuhvata:
proizvodnju veštačkog kamena od plastičnih masa (npr. imitacija mermera), del. 22.23
proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
proizvodnju podnih obloga od pečene gline, del. 23.32
proizvodnju keramičkih cigli i krovnih pločica, del. 23.32
23.32 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
Obuhvata:
proizvodnju nevatrostalnog građevinskog materijala od pečene gline: opeke, crepova, cevi za dimnjake i drugih cevi, odvoda i dr.
proizvodnju podnih blokova od pečene gline
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.2
proizvodnju nevatrostalnih keramičkih proizvoda za druge potrebe (osim za građevinarstvo), del. 23.4
23.4 Proizvodnja ostalih keramičkih i porcelanskih proizvoda
Obuhvata proizvodnju finalnih proizvoda od ruda i nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, glina i kamen.
23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
Obuhvata proizvodnju:
stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo
figura i drugih ukrasnih predmeta od keramike
Ne obuhvata:
proizvodnju imitacija nakita od keramike, del. 32.13
proizvodnju keramičkih igračaka, del. 32.40
23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda (kada, umivaonika, ve-ce šolja itd.)
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
proizvodnju keramičkog građevinskog materijala, del. 23.3
23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Obuhvata:
proizvodnju keramičkih električnih izolatora i izolacionog pribora
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
Obuhvata:
proizvodnju keramičkih predmeta za laboratorijske, hemijske i tehničke svrhe
proizvodnju keramičkih delova za magnete
Ne obuhvata:
proizvodnju veštačkog kamena (npr. imitacija mermera), del. 22.23
proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda, del. 23.20
proizvodnju keramičkih građevinskih materijala, del. 23.3
proizvodnju keramičkih izolacionih materijala, del. 23.43
23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda
proizvodnju nepomenutih keramičkih proizvoda
Ne obuhvata:
proizvodnju keramičkih sanitarnih proizvoda, del. 23.42
proizvodnju veštačkih zuba, del. 32.50
23.5 Proizvodnja cementa, kreča i gipsa
23.51 Proizvodnja cementa
Obuhvata:
proizvodnju klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnog maltera i betona, del. 23.20
proizvodnju gotove i suvo mešane betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64
proizvodnju maltera, del. 23.64
proizvodnju proizvoda od cementa, del. 23.69
proizvodnju cementa za zubarstvo, del. 32.50
23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
Obuhvata:
proizvodnju negašenog, gašenog i hidratisanog kreča
proizvodnju gipsa i pečenih sulfata
proizvodnju kalcinisanog dolomita
Ne obuhvata:
proizvodnju predmeta od gipsa, del. 23.62 i 23.69
23.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61 Proizvodnja proizvoda od betonana menjenih za građevinarstvo
Obuhvata:
proizvodnju proizvoda od betona, cementa ili predmeta od veštačkog kamena za upotrebu u građevinarstvu:
* opeke, ploča za popločavanje, blokova, panela, ispuna, cevi, stubova i dr.
* montažnih građevinskih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili veštačkog kamena
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20
proizvodnju gotove betonske smeše i maltera, del. 23.63 i 23.64
23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo
Obuhvata:
proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u građevinarstvu:
* tabli, ploča, panela i dr.
23.63 Proizvodnja svežeg betona
Obuhvata:
proizvodnju svežeg i suvo mešanog betona i maltera
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnog cementa, del. 23.20
23.64 Proizvodnja maltera
Obuhvata:
proizvodnju maltera u prahu
Ne obuhvata:
proizvodnju vatrostalnog maltera, del. 23.20
proizvodnju svežeg, suvo mešanog maltera i betona, del. 23.63
23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
Obuhvata:
proizvodnju građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska) koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima
proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima:
* talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.
23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
Obuhvata:
proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena:
* kipova, predmeta sa udubljenim i ispupčenim reljefom, ukrasnih posuda, žardinjera, klupa i dr.
23.7 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
23.70 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena
Obuhvata:
sečenje, oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, u izgradnji puteva, za pokrivanje krovova i dr.
proizvodnju kamenih stolova i klupa
Ne obuhvata:
aktivnosti koje se obavljaju u kamenolomima, kao što je gruba obrada kamena, del. 08.11
proizvodnju mlinskog kamenja, brusnog kamenja i sličnih proizvoda, del. 23.9
23.9 Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Obuhvata proizvodnju ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda.
23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju mlinskog kamenja, kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili veštačkih abrazivnih materijala, uključujući materijale na mekoj podlozi (npr. šmirgla)
23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
Obuhvata proizvodnju:
frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze
mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju
proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr.
proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole)
veštačkog korunda
Ne obuhvata proizvodnju:
staklene vune i proizvoda od staklene vune, del. 23.14
grafitnih elektroda, del. 27.90
ugljenika ili grafitnih zaptivača, del. 28.29
24 Proizvodnja osnovnih metala
Obuhvata topljenje i rafinisanje metala iz rude ili otpadnih sirovina, u elektropećima ili primenom nekih drugih metalurških postupaka. Ovde spada i proizvodnja livenih proizvoda i legura.
Proizvodi topljenja (ingoti, brame i sl.) preoblikuju se valjanjem, vučenjem, istiskivanjem ili livenjem u kalupe. Na taj način dobijaju se ploče, šipke, profili, žice i drugi primarni metalni proizvodi.
24.1 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Obuhvata aktivnosti kao što su direktna redukcija gvozdene rude, proizvodnja sirovog gvožđa u primarnim oblicima, prerada sirovog gvožđa u čelik, proizvodnja ferolegura i čeličnih proizvoda.
24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
Obuhvata:
delatnosti visokih peći, konvertora čelika i valjaonica
proizvodnju sirovog čelika i manganovog gvožđa u blokovima ili ostalim primarnim oblicima
proizvodnju legura gvožđa
proizvodnju proizvoda od gvožđa direktnom redukcijom gvožđa i ostalih proizvoda od sunđerastog gvožđa
proizvodnju gvožđa izrazite čistoće elektrolizom ili ostalim hemijskim procesima
ponovno topljenje otpadnih poluga čelika ili gvožđa
proizvodnju zrnastog gvožđa i praha
proizvodnju čelika u polugama ili ostalim primarnim oblicima
proizvodnju polugotovih proizvoda od čelika
proizvodnju toplo, hladnoi pljosnato valjanih proizvoda od čelika
proizvodnju toplo valjanih šipki i motki od čelika
proizvodnju toplo valjanih otvorenih profila od čelika
proizvodnju ploča od čelika i zavarenih otvorenih profila od čelika
proizvodnju proizvoda za železničke šine (nesastavljene šine) od čelika
Ne obuhvata:
proizvodnju hladno vučenih šipki od čelika, del. 24.3
24.2 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
24.20 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga
Obuhvata:
proizvodnju bešavnih cevi kružnog ili nekružnog poprečnog preseka, kao i liva kružnog poprečnog preseka, radi dalje obrade toplim valjanjem, toplim izvlačenjem ili drugim toplotnim procesima obrade gotovog proizvoda koji može biti šipka ili mala metalna šipka dobijena toplim valjanjem ili trajnim livenjem
proizvodnju bešavnih cevi od toplo valjanih ili toplo izvlačenih livova daljom obradom, hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem cevi kružnog poprečnog preseka i hladnim izvlačenjem isključivo cevi nekružnog poprečnog preseka i šupljih profila
proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, hladno oblikovanih od toplo valjanih ravnih proizvodai dužinski ili spiralno varenih
proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm kružnog poprečnog preseka trajnim hladnim ili toplim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih ravnih proizvoda i dužinski ili spiralno varenih, i nekružnog poprečnog preseka toplim ili hladnim oblikovanjem od toplo ili hladno valjanih traka dužinski varenih
proizvodnju varenih cevi spoljašnjeg preseka ≤ 406,4 mm, toplim ili hladnim oblikovanjem toplo ili hladno valjanih traka i dužinski varenih,td isporučenih kao varene, ili dalje obrađenih hladnim izvlačenjem ili hladnim valjanjem ili hladno oblikovanih u cevi nekružnog poprečnog preseka
proizvodnju ravnih prirubnica ili prirubnica sa kovanim obrubom, obradom toplo valjanih ravnih proizvoda od čelika
proizvodnja proizvoda za spajanje, kao što su kolena ili reduktori, kovanjem toplo valjanih bešavnih cevi od čelika
proizvodnju tankih i drugih cevastih proizvoda od čelika
Ne obuhvata:
proizvodnju bešavnih cevi od čelika centrifugalnim livenjem, del. 24.52
24.3 Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
24.31 Hladno valjanje šipki
Obuhvata:
proizvodnju šipki i profila od čelika hladnim vučenjem
Ne obuhvata:
hladno vučenje ili izvlačenje žice, del. 24.34
24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
Obuhvata:
proizvodnju pljosnatih valjanih proizvoda od čelika, u koturovima ili trakama, širine ≤ 600 mm, hladnim (ponovnim) valjanjem toplo valjanih pljosnatih proizvoda
24.33 Hladno oblikovanje profila
Obuhvata proizvodnju:
profila hladnim valjanjem
hladno oblikovanih i hladno savijenih sendvič panela
24.34 Hladno vučenje žice
Obuhvata:
proizvodnju čelične žice hladnim vučenjem čeličnih šipki
Ne obuhvata:
vučenje čeličnih šipki ili profila, del. 24.31
proizvodnju žičanih proizvoda, del. 25.93
24.4 Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
24.41 Proizvodnja plemenitih metala
Obuhvata:
proizvodnju plemenitih metala:
* proizvodnju i prečišćavanje obrađenihi neobrađenih plemenitih metala: zlata, srebrai platine iz ruda i otpada
proizvodnju legura od plemenitih metala
proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala
prevlačenje osnovnih metala srebrom
prevlačenje osnovnih metala i srebra zlatom
prevlačenje osnovnih metala, srebra ili zlata platinom
proizvodnju žice od tih metala vučenjem
proizvodnju laminiranih folija od plemenitih metala
Ne obuhvata:
livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54
proizvodnju nakita od plemenitih metala, del. 32.12
24.42 Proizvodnja aluminijuma
Obuhvata:
proizvodnju aluminijuma od glinice
proizvodnju aluminijuma iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od aluminijuma
proizvodnju legura aluminijuma
primarnu preradu aluminijuma
proizvodnju žica od aluminijuma
proizvodnju aluminijumske folije za zavijanje
proizvodnju laminirane aluminijumske folije (napravljene od aluminijumske folije kao osnovnog sastavnog dela)
Ne obuhvata:
livenje neplemenitih metala, del. 24.53 i 24.54
24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
Obuhvata:
proizvodnju olova, cinka i kalaja iz ruda
proizvodnju olova, cinka i kalaja iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od olova, cinka i kalaja
proizvodnju legura od olova, cinka i kalaja
poluproizvodnju olova, cinka i kalaja
proizvodnju žice od tih metala izvlačenjem
proizvodnju staniola
Ne obuhvata:
livenje olova, cinka i kalaja, del. 24.53 i 24.54
24.44 Proizvodnja bakra
Obuhvata:
proizvodnju bakra iz ruda
proizvodnju bakra iz elektrolitički rafiniranih otpadaka i ostataka od bakra
proizvodnju legura bakra
primarnu preradu bakra
poluproizvodnju bakarne žice
proizvodnju žice od bakra izvlačenjem
Ne obuhvata:
livenje bakra, del. 24.54
24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
Obuhvata:
proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz ruda ili oksida
proizvodnju hroma, mangana, nikla i drugih obojenih metala iz elektrolitički i aluminotermički prečišćenih otpadaka i ostataka tih metala
proizvodnju legura hroma, mangana, nikla i dr.
poluproizvodnju hroma, mangana, nikla i dr.
proizvodnju nikl-kamenca
proizvodnju žice od tih metala vučenjem
Ne obuhvata:
livenje metala, del. 24.53 i 24.54
24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
Obuhvata:
proizvodnju urana od crvene pogače ili drugih ruda
topljenje i rafinisanje urana
24.5 Livenje metala
Obuhvata proizvodnju polugotovih livenih proizvoda i raznih livenih proizvoda po narudžbini.
Ne obuhvata:
proizvodnju finalnih livenih proizvoda (npr. cevi), del. 24.20
proizvodnju bojlera i radijatora, del. 25.21
livenih proizvoda za domaćinstvo, del. 25.99
24.51 Livenje gvožđa
Obuhvata delatnost železara.
Obuhvata:
livenje proizvoda od gvožđa
livenje proizvoda od sivog liva
livenje sferoidnih (nodularnih) grafitnih odlivaka od gvožđa
livenje kovnog (temper) liva od gvožđa
proizvodnju cevi od livenog gvožđa i centrifugalno livenih cevi od gvožđa ili čelika
24.52 Livenje čelika
Obuhvata delatnost valjaonica čelika.
Obuhvata livenje:
proizvoda od čelika
čeličnih odlivaka
cevi od čelika
priključaka za cevi od livenog čelika
24.53 Livenje lakih metala
Obuhvata livenje:
proizvodaod aluminijuma, magnezijuma, titana i dr.
odlivaka od lakih metala
24.54 Livenje ostalih obojenih metala
Obuhvata livenje:
odlivaka od teških metala
odlivaka od plemenitih metala
odlivaka od neobojenih metala
Ne obuhvata:
livenje obavljeno prilikom proizvodnje na druge načine izrađenih metalnih proizvoda, del. 25-32
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
Ova oblast uključuje proizvodnju „čistih“ metalnih proizvoda (kao što su delovi, kontejneri i konstrukcije), obično sa statičnom, nepokretnom funkcijom, za razliku od narednih oblasti (26-30), kojima je pokrivena proizvodnja kombinacija ili sklopova takvih metalnih proizvoda (ponekad sa drugim materijalima) u složenije uređaje, koji, ukoliko nisu čisto električni, elektronski ili optički, rade sa pokretnim delovima.
Uključena je i proizvodnja oružja i municije.
Ne obuhvata:
specijalizovanu popravku i održavanje metalnih proizvoda, del. 33.1
specijalizovanu montažu proizvoda iz ove grupe u građevinarstvu (npr. kotlovi za centralno grejanje), del. 33.20
25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
Obuhvata proizvodnju metalnih konstrukcija (npr. metalni okviri ili delovi konstrukcija).
25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija
Obuhvata proizvodnju:
metalnih konstrukcija za građevinarstvo (stubova, greda, konstrukcija za mostove i sl.)
industrijskih okvira od metala (skeleta za visoke peći, opreme za podizanje i manipulaciju i dr.)
montažnih zgrada od metala: baraka, hala i drugih modularnih elemenata za izložbe i dr.
Ne obuhvata proizvodnju:
delova za brodske i parne kotlove, del. 25.30
delova za železničke šine, del. 25.99
delova za brodove, del. 30.11
25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
Obuhvata prizvodnju:
metalnih vrata i prozora, okvira za vrata i prozore, kapaka, kapija i dr.
metalnih delova za nameštanje podova
25.2 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
Obuhvata proizvodnju većih metalnih cisterni, radijatora i kotlova za centralno grejanje.
25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje
Obuhvata:
proizvodnju kotlova i radijatora za centralno grejanje i njihovih delova
Ne obuhvata:
proizvodnju električnih radijatora i električnih grejača vode, del. 27.51
25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
Obuhvata proizvodnju:
rezervoara, cisterni i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji
metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove
Ne obuhvata proizvodnju:
metalnih posuda, kada i sl. za pakovanje ili prenošenje robe, kapaciteta > 300 ℓ, del. 25.91 i 25.92
transportnih kontejnera, del. 29.20
25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
Uključuje proizvodnju parnih kotlova.
25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje
Obuhvata:
proizvodnju parnih kotlova i drugih generatora pare
proizvodnju pomoćnih uređaja za parne kotlove: kondenzatora pare, ekonomajzera, pregrejača, sakupljača i akumulatora pare i dr.
proizvodnju nuklearnih reaktora, osim uređaja za separaciju izotopa
proizvodnju delova za parne kotlove
izgradnju sistema cevi koji se uključuje u proces rada generatora uglavnom radi osiguravanja pritiska u cevima ili sistemu cevi, zajedno s pratećim priborom i konstrukcionim radovima
Ne obuhvata proizvodnju:
kotlova za centralno grejanje i radijatora, del. 25.21
parnih turbina, del. 28.11
separatora izotopa, del. 28.99
25.4 Proizvodnja oružja i municije
25.40 Proizvodnja oružja i municije
Obuhvata proizvodnju:
teškog oružja (artiljerije, lansera raketa, cevi za torpeda, teških mitraljeza, topova, pušaka i sl.)
lakog oružja (revolvera, sačmara i lakih mitraljeza)
vazdušnog ili gasnog oružja i pištolja
bojeve municije
vatrenog lovačkog, sportskog i zaštitnog oružja i odgovarajuće municije
eksplozivnih naprava kao što su mine, bombe i torpeda
Ne obuhvata proizvodnju:
inicijalnih kapisli, detonatora i svetlosnih signalnih raketa, del. 20.51
baruta i municije, del. 20.51
noževa, bajoneta, sablji i sl., del. 25.71
oklopnih vozila za transportovanje novca i dragocenosti, del. 29.10
svemirskih letelica, del. 30.30
tenkova i ostalih borbenih vozila, del. 30.40
25.5 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
Obuhvata aktivnosti obrade metalakao što su kovanje, presovanje, štancovanje i dr., koje se obavljaju po narudžbini.
25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
Obuhvata:
kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala
metalurgiju praha: proizvodnju metalnih predmeta neposredno iz metalnog praha, zagrevanjem (sinterovanjem) ili pod pritiskom
Ne obuhvata:
proizvodnju metalnog praha, del. 24.1 i 24.2
25.6 Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala
Obuhvata opštu obradu metala: prevlačenje, poliranje, varenje, graviranje i dr., koja se obavlja po narudžbini.
25.61 Obrada i prevlačenje metala
Obuhvata:
prevlačenje metala
toplotnu obradu metala
skidanje opiljaka, čišćenje peščanim mlazom, tumbanje i čišćenje metala
bojenje, graviranje i štampanje metala
prevlačenje metala nemetalnim materijalima (plastificiranje, lakiranje, emajliranje i dr.)
čeličenjei glačanje metala
Ne obuhvata:
delatnosti kovača, del. 01.62
štampanje na metalu, del. 18.12
presvlačenje plastike metalom, del. 22.29
utiskivanje plemenitih metala na ostalu metalnu osnovu, del. 24.41-24.44
25.62 Mašinska obrada metala
Obuhvata:
bušenje, struganje, glodanje, erodiranje, rendisanje, letovanje, razvrtanje, ravnanje, testerisanje, oštrenje, brušenje, zavarivanje, spajanje i druge radove na metalnim delovima
lasersko rezanje metala i utiskivanje
Ne obuhvata:
delatnosti kovača, del. 01.62.
graviranje na licu mesta, del. 95.25
25.7 Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene
25.71 Proizvodnja sečiva
Obuhvata:
proizvodnju pribora za jelo (noževa, viljušaka, kašika i dr.)
proizvodnju različitih predmeta za sečenje:
* brijača i nožića za brijanje (žileta)
* makaza i aparata za šišanje kose
* makaza za orezivanje i kresanje granja i dr.
proizvodnju sablji, mačeva, bajoneta i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju posuđa, stonog ili servisnog metalnog posuđa, del. 25.99
proizvodnju sečiva od plemenitih metala, del. 32.12
25.72 Proizvodnja brava i okova
Obuhvata:
proizvodnju katanaca, brava, ključeva, okova i drugih metalnih predmeta za zgrade, nameštaj, vozila i dr.
25.73 Proizvodnja alata
Obuhvata proizvodnju:
noževa i listova za sečenje, za mašine ili za mehaničke aparate
poljoprivrednog ručnog alata kao što su kramp, vile, sekira, lopata, kosa, srp i dr.
ručnog alata kao što su klešta, odvijači i dr.
testera i sečiva za testere, uključujući i sečiva za kružne i lančaste testere
izmenljivih delova ručnog alata, bez obzira na to da li su električni ili nisu (burgije i sl.)
kovačkog alata (macola, nakovnja, klešta i dr.)
mengela i alata za učvršćivanje (stezanje)
kalupa i modela (osim kalupa za ingote)
Ne obuhvata:
proizvodnju ručnih mašina i aparata sa ugrađenim motorom, del. 28.24
proizvodnju kalupa za ingote, del. 28.91
25.9 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Obuhvata proizvodnju različitih metalnih proizvoda, posuda i ambalaže za industriju i domaćinstvo, žičanih proizvoda, lanaca i opruga, veznih i vijačnih elemenata i drugih proizvoda zaupotrebu u industriji i domaćinstvu.
25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
Obuhvata:
proizvodnju kanti, bačvi, kutija i konzervi
Ne obuhvata:
proizvodnju cisterni i rezervoara, del. 25.2
25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
Obuhvata proizvodnju:
kanti i konzervi za pakovanje namirnica, tuba i kutija
metalnih poklopaca i zatvarača
25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
Obuhvata proizvodnju:
metalnih užadi, pletenih traka i sl. proizvoda
neizolovanih i izolovanih metalnih kablova koji nisu namenjeni za prenos električne energije
prevučene žice
proizvoda od žice (bodljikave žice, žičanih ograda, rešetki, mreža i dr.)
eksera, spajalica, igala i sl.
mreža i rešetki od rastegnutih gvozdenih, čeličnih ili bakarnih ploča
opruga (osim za satove):
* lisnatih opruga, spiralnih opruga i torzionih poluga
* listova za opruge
lanaca, osim lanaca za prenos energije i rezanje
Ne obuhvata proizvodnju:
opruga za satove i ručne satove, del. 26.52
izolovanih žica i kablova za prenos struje, del. 27.32
pogonsko-prenosnih lanaca, del. 28.15
25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
Obuhvata proizvodnju:
osovinica, zakovica, podložnih pločica i sl. bez navoja
vijčanih mašinskih proizvoda (zavrtnja, šrafova, navrtki i dr.)
25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
Obuhvata proizvodnju:
metalnih proizvoda za domaćinstvo:
* stonog posuđa (tanjira i tacni)
* kuhinjskog posuđa (lonaca i kotlova)
* stonog pribora (činija i tanjira)
* tava, tiganja i drugog neelektričnog stonog i kuhinjskog posuđa
* malih kuhinjskih neelektričnih aparata i pomagala
* spužvi (jastučića) za čišćenje (ribanje) i dr.
elemenata od cinka (oluka, kada, sudopera, lavaboa i sl. proizvoda)
sitnih metalnih proizvoda za kancelarijsku upotrebu, izuzev nameštaja
sefova, ormara i kasa, blindiranih vrata i dr.
različitih metalnih predmeta:
* propelera i vesala za brodove
* sidara
* zvona
* pričvršćivača za železničke šine
* kopči, spona i udica
* metalnih merdevina
* metalnih znakova, uključujući saobraćajne znake
proizvodnju torbi od folije
proizvodnju trajnih metalnih magneta
proizvodnju metalnih vakuum lonaca i flaša
proizvodnju metalnih bedževa i metalnih vojničkih oznaka za činove
proizvodnju metalnih papilotni za uvijanje kose, metalnih držača za kišobrane, češljeva i sl.
Ne obuhvata proizvodnju:
sablji i bajoneta, del. 25.71
kolica za samoposluge, del. 30.99
metalnog nameštaja, del. 31.01, 31.02 i 31.09
sportske opreme, del. 32.30
igračaka, del. 32.40
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
Obuhvata proizvodnju računara, perifernih računarskih jedinica, komunikacionih uređaja i sličnih elektronskih proizvoda, uključujući i sastavne delove ovih uređaja.
Proizvodni proces karakteriše dizajn i upotreba integralnih kola, kao i primena visokosofisticirane tehnologije. Oblast obuhvata i proizvodnju zabavne elektronike, mernih, istraživačkih, kontrolnih, laserskih, elektromedicinskih i elektroterapeutskih aparata i instrumenata, optičkih instrumenata i aparata, kao i proizvodnju magnetnih i optičkih medija.
26.1 Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča
26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
Obuhvata proizvodnju poluprovodničkih i drugih elemenata za korišćenje u elektronici:
elektronskih kondenzatora
otpornika
mikroprocesora
električnih cevi
elektronskih konektora
neopremljenih tabli strujnog kola
elektronskih kola (analognih, digitalnih ili hibridnih)
dioda, tranzistora i sl. proizvoda
induktora (npr. prigušivača, kalema, transformatora) i različitih elektronskih elemenata
montiranih pijezoelektričnih kristala i tečnih kristala
solenoida, prekidača i transduktora za elektronsku primenu
podmetača, poluprovodnika, gotovih ili polugotovih
displej elemenata (plazma, polimer, LCD)
svetlećih dioda (LED)
kablova za štampače i monitore, USB kablova, konektora i sl.
Ne obuhvata proizvodnju:
štampanje „pametnih“ kartica, del. 18.12
modema, del. 26.30
računarskih i televizijskih displeja, del. 26.20 i 26.40
rendgenskih cevi i drugih laserskih aparata, del. 26.60
optičkih elemenata i instrumenata, del. 26.70
električnih aparata, del. 27
fluorescentnih svetiljki, del. 27.11
električnih releja, del. 27.12
električnih prekidača, del. 27.33
26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
Obuhvata:
sastavljanje elemenata na štampanoj ploči
proizvodnju elemenata za elektronske matične ploče
proizvodnju umetnutih elektronskih kartica (npr. muzičkih, video, kontrolnih, mrežnih, modemskih i sl.)
Ne obuhvata:
štampanje „pametnih“ kartica, del. 18.12
proizvodnju neopremljenih, elektronski štampanih veza (ploča), del. 26.11
26.2 Proizvodnja računara i periferne opreme
26.20 Proizvodnja računara i periferne opreme
Obuhvata proizvodnju i/ili sastavljanje računara svih vrsta, kao što su centralne jedinice, stoni računari, prenosni računari (laptopovi) i serveri, i računarske periferne opreme, kao što su oprema za skladištenje podataka, ulazne i izlazne jedinice (štampači, monitori, tastature i dr.). Računari mogu biti analogni, digitalni ili hibridni. Najčešći su digitalni računari i obavljaju sledeće:
(1) pamte program ili programe obrade, kao i podatke potrebne za trenutnu realizaciju programa
(2) mogu se programirati u skladu sa zahtevima korisnika
(3) izvode aritmetičke operacije koje odredi korisnik
(4) bez učešća ljudskog posredovanja izvode program obrade koji se od njih traži
Analogni računari mogu simulirati matematičke modele i sadrže sve elemente analognog upravljanja i programiranja.
Obuhvata proizvodnju:
stonih računara
centralnih jedinica
laptopova
pogonskih magnetnih diskova, flash drive uređaja i drugih uređaja za čuvanje podataka
optičkih diskova (npr. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
štampača, monitora i tastatura
svih vrsta miševa, ručki za igrice i pribora, s pratećom kuglicom
računarskih terminalaza posebne namene
servera
optičkih čitača, uključujući bar-kod skenere
čitača „pametnih“ kartica
&n/tdbsp; kaciga za virtuelnu stvarnost
računarskih projektora (video-odašiljača)
računarskih terminala
višenamenske kancelarijske opreme koja služi za obavljanje dve ili više funkcija: štampanje, optičko čitanje, fotokopiranje i slanje faksova
Ne obuhvata:
umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih programa, audio i video zapisa itd.), del. 18.2
proizvodnju elektronskih elemenata, opreme za računare i periferne jedinice, del. 26.1
proizvodnju ulazno-izlaznih računarskih modema, del. 26.12
proizvodnju umetnutih elektronskih kartica, modula i priključaka, del. 26.12
proizvodnju elektronskih matičnih ploča, del. 26.12
proizvodnju modema i noseće opreme, del. 26.30
proizvodnju digitalne komunikacione opreme za prenos podataka, npr. mostova i usmerivača, del. 26.30
proizvodnju elektronskih aparata za opšte korišćenje, npr. plejera i DVD-plejera, del. 26.40
proizvodnju televizora, monitora i displeja, del. 26.40
proizvodnju konzola za video-igrice, del. 26.40
proizvodnju magnetnih i optičkih nosilaca zapisa za računar, del. 26.80
26.3 Proizvodnja komunikacione opreme
26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kaošto su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija.
Obuhvata proizvodnju:
komunikacione opreme za centralne jedinice
bežičnih telefona
PBX opreme
telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice
opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača
predajnih i prijemnih antena
opreme za kablovsku televiziju
pejdžera
mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju
opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere
modema i prenosne opreme
protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici
radio i televizijskih predajnika
komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači)
Ne obuhvata proizvodnju:
elektronskih elemenata i podsklopova/podsastava koji se koriste kod komunikacione opreme, uključujući ugrađene/spoljne računarske modeme, del. 26.12
računara i periferne opreme, del. 26.20
elektronskih uređaja za široku potrošnju, del. 26.40
GPS opreme, del. 26.51
električne signalizacije u saobraćaju, del. 27.90
semafora, del. 27.90
26.4 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Obuhvata proizvodnju audio i video opreme za kuću, motorna vozila, sisteme javnog obaveštavanja i pojačala za muzičke instrumente.
Obuhvata proizvodnju:
opreme za snimanje i umnožavanje video-kaseta
televizora
televizijskih monitora i displeja
opreme za snimanje i umnožavanje zvučnih zapisa
stereo-opreme
radio-prijemnika
sistema za prenos zvuka (interfon i sl.)
video-kamera kućnog tipa
džuboksova
pojačala za muzičke instrumente i sisteme javnog obaveštavanja
mikrofona
CD i DVD plejera
aparata za „karaoke“
konzola za video-igre
Ne obuhvata:
umnožavanje snimljenih nosilaca računarskih, zvučnih, video zapisa itd., del. 18.2
proizvodnju računarske periferne opreme i računarskih monitora, del. 26.20
proizvodnju telefonskih sekretarica, del. 26.30
proizvodnju opreme za pretraživanje, del. 26.30
proizvodnju uređaja za daljinsko upravljanje, del. 26.30
proizvodnju opreme za radijski i televizijski studio i prenosne opreme, kao što su oprema za reprodukciju, predajne i prijemne antene, komercijalne video-kamere i sl., del. 26.30
proizvodnju digitalnih kamera, del. 26.70
proizvodnju elektronskih igrica s fiksnim (nezamenljivim) softverom, del. 32.40
26.5 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova
Obuhvata proizvodnju merne, istraživačke i navigacione opreme u različite industrijske i neindustrijske svrhe, uključujući uređaje za merenje vremena (kao što su satovi, ručni satovi i slične naprave).
26.51 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
Obuhvata proizvodnju aeronautičkih i nautičkih sistema i instrumenata za traženje, detektovanje, navigacijui upravljanje; automatskih kontrolnih aparata i regulatora za klimatizaciju, merenje, prikazivanje, beleženje, prenošenje i kontrolisanje temperature, vlažnosti, pritiska, protoka fluida, viskoznosti, gustine, kiselosti, koncentracije i rotacije.
Takođe obuhvata instrumente za merenje i testiranje električnih veličina; laboratorijske instrumente za hemijsku i fizičku analizu sastava ili koncentracije uzoraka svih agregatnih stanja materija; ostale instrumente i njihove delove.
Ovde spada i proizvodnja neelektrične merne i navigacione opreme (osim jednostavnih mehaničkih alatki).
Obuhvata proizvodnju:
instrumenata za avione
probne opreme za izduvne gasove iz automobila
meteorološke opreme
opreme za testiranje i pregled fizičkih karakteristika
poligrafskih mašina
uređaja za otkrivanje radijacije i opreme za kontrolisanje radijacije
instrumenata za istraživačka ispitivanja i merenja
termometara (sem medicinskih)
aparata za kontrolu vatre i gorionika
spektrometara
pneumatskih ispitivača
uređaja za merenje potrošnje (npr. vode, gasa, struje)
uređaja za merenje protoka i mernih aparata
mašina i aparata za ispitivanje fizičkih osobina materijala
detektora mina, generatora impulsa (signala); detektora metala
naprava za traganje, detekciju, navigaciju, aeronautičke i nautičke opreme
radarske opreme
GPS uređaja
uređaja za kontrolu životne sredine i automatsku kontrolu uređaja
detektora kretanja
radara
laboratorijskih analitičkih instrumenata (npr. opreme za analizu krvi)
laboratorijskih skala, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za merenje, testiranje, itd.
Ne obuhvata proizvodnju:
telefonskih sekretarica, del. 26.30
opreme za zračenje, del. 26.60
opreme za optičko pozicioniranje, del. 26.70
mašina za diktiranje, del. 28.23
uređaja za merenje težine (izuzev laboratorijskih vaga), nivelatora, krojačkog metra itd., del. 28.29
medicinskih toplomera, del. 32.50
kontrolne opreme za industrijske procese, del. 33.20
jednostavnih mehaničkih uređaja za merenje (npr. mernih traka, šestara); pogledati grupu proizvodnje prema materijalu koji je korišćen kao glavni
26.52 Proizvodnja satova
Obuhvata proizvodnju:
satova, časovnika, aparata za registrovanje vremena i njihovih delova
satova i časovnika svih vrsta, uključujući i časovnike za instrument-table
kutija za satove, kutija i ormarića za časovnike, uključujući i one od plemenitih metala
aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje, registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su:
* parking-časovnici, hronometrii satovi za upisivanje vremena i datuma
vremenskih prekidača i satova u procesu proizvodnje i sličnih naprava
delova za satove i časovnike kao što su:
* opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kućišta od bilo kakvog materijala
Ne obuhvata:
proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike, del. 15.12
proizvodnju stakla za časovnike, del. 23.19
proizvodnju narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12
proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
popravku satova, del. 95.25
26.6 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
Obuhvata proizvodnju:
aparata i cevi za zračenje (npr. industrijskih, medicinskih, dijagnostičkih, medicinsko-terapeutskih i istraživačko-naučnih)
rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa, beta ili gama zrake
CT skenera
PET skenera
opreme za magnetnu rezonancu (MRI)
medicinske ultrazvučne opreme
elektromedicinske endoskopske opreme
medicinskih laserskih aparata
pejsmejkera
slušnih aparata
aparata za sterilizaciju mleka i hrane zračenjem
Ne obuhvata:
proizvodnju solarijuma, del. 28.99

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
26.7 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Obuhvata proizvodnju optičkih instrumenata i sočiva, kao što su durbini, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme i sočiva (osim oftalmoloških); prevučena ili polirana sočiva (osim oftalmoloških); proizvodnju fotografske opreme kao što su kamere i blicevi.
26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
Obuhvata proizvodnju:
optičkih ogledala
optičke i sigurnosne opreme
optičke opreme za pozicioniranje
optičke opreme za uvećavanje
optičkih upoređivača
filmskih i digitalnih kamera
projektora za filmove i dijaprojektora
projektora
optičkih mernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
sočiva, optičkih mikroskopa, dvogleda i teleskopa
laserskih uređaja
Ne obuhvata proizvodnju:
računarskih projektora, del. 26.20
komercijalnih TV i video kamera, del. 26.30
video-kamera za široku potrošnju, del. 26.40
kompletne opreme koja sadrži laserske komponente, del. 26.60
mašina za fotokopiranje, del. 28.23
naočara svih vrsta, stakala za naočare i kontaktnih sočiva, del. 32.50
26.8 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
Obuhvata:
proizvodnju magnetnih ili optičkih nosilaca zapisa (prazne magnetne, audio i video trake, diskete, audio i video kasete, laserske ploče i sl.)
Ne obuhvata:
umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih, audio, video i sl.), del. 18.2
27 Proizvodnja električne opreme
Obuhvata proizvodnju generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije. Obuhvata proizvodnju proizvoda koji generišu, distribuiraju i koriguju električnu energiju. Takođe uključuje proizvodnju sijalica, signalne opreme i električnih kućnih aparata.
Ne obuhvata proizvodnju elektronskih proizvoda, del. 26.
27.1 Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije
Obuhvata proizvodnju transformatora za prenos i distribuciju specijalnih transformatora: elektromotora, generatora i motorgeneratora.
27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
Obuhvata:
proizvodnju svih električnih motora i transformatora: AC, DC i AC/DC
proizvodnju električnih motora (osim starter motora za motorna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem)
proizvodnju transformatora (regulatora za napon) za distribuciju električne energije
proizvodnju ARC-transformatora za zavarivanje
proizvodnju pomoćnih transformatora za distribuciju električne energije
proizvodnju generatora (osim alternatora s baterijama na punjenje, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem)
proizvodnju setova za motorgeneratore (osim turbina)
proizvodnju balasta za fluorescentne sijalice (kod transformatora)
fabričko previjanje navoja za električne aparate
Ne obuhvata proizvodnju:
elektronskih elemenata za transformatore i prekidače, del. 26.11
električne opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90
menjača, pretvarača i usmerivača, del. 27.90
generatora u sklopu sa turbinom, del. 28.11
startnih motora i generatora za mašine sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31
27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
Obuhvata proizvodnju:
električnih uređaja za prekidanje, zaštitu ili povezivanje električnih kola
električnih uređaja za upravljanje i kontrolu distribucije električne energije
električnih provodnika
električnih komandnih i razdelnih ploča
osigurača
prekidača (osim na mestima ožičenja, npr. utičnice, utikači, prekidači na dugme ili ručku)
startera (primarnih pokretača)
Ne obuhvata proizvodnju:
uređaja za industrijsko procesno upravljanje, del. 26.51
utičnica, utikača i drugih prekidača na mestima ožičenja, del. 27.33
27.2 Proizvodnja baterija i akumulatora
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
Obuhvata proizvodnju:
nepunjivih i punjivih baterija
primarnih ćelija i primarnih baterija
ćelija koje sadrže mangan-dioksid, srebro-oksid, živin dioksid, litijumske i druge ćelije
akumulatora i delova za njih
separatora, kućišta i obloga
olovnih kiselinskih baterija
niklovih baterija
litijumskih baterija
baterija sa suvim ćelijama
baterija s vlažnim ćelijama
27.3 Proizvodnja žičane i kablovske opreme
Ova grana uključuje proizvodnju žičane opreme za prenos električne struje i ostale žičane opreme za ožičavanje električnih kola bez obzira na materijal. U ovu granu takođe su svrstani izolacija žice i proizvodnja optičkih kablova.
27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
Obuhvata:
proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka i slike
Ne obuhvata proizvodnju:
staklenih vlakana ili niti, del. 23.14
optičkih kablova opremljenih konektorima i uređajima za samostalno korišćenje, u zavisnosti od primene, del. 26.12
27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
Obuhvata:
proizvodnju izolovane žice i kablova od čelika, bakra i aluminijuma
Ne obuhvata proizvodnju:
neizolovane žice, del. 24.34 i 24.41-24.45
kablova za računarske uređaje, kablova za štampače, USB kablova i sličnih kablovskih setova ili sklopova, del. 26.11
setova kablova, žičanih i sličnih setova kablova za motorna vozila, del. 29.31
elektrosetova povezanih sa instaliranom žicom i konektorima, del. 27.90
kablova za paljenje i ostalih kablova za automobile, del. 29.31
27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kolakoja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal.
Obuhvata proizvodnju:
šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača)
GFCI (uzemljenih strujnih prekidača)
držača za lampe
osigurača i kalemova
prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača)
električnih ispusta i štek-kontakata
kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija)
električnih vodova i priključaka
električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola:
* sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr.
plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače
Ne obuhvata proizvodnju:
keramičkih izolatora, del. 23.43
elektronskih elemenata za konektore, utičnice i prekidače, del. 26.11
27.4 Proizvodnja opreme za osvetljenje
27.40 Proizvodnja opreme za osvetljenje
Obuhvata proizvodnju sijalica, cevi i elemenata za njih (osim stakla za sijalice), uređaja za električno osvetljenje i elemenata za uređaje za električno osvetljenje.
Obuhvata proizvodnju:
lampi na pražnjenje, električnih lampi sa ugljenim vlaknom, fluorescentnih, ultravioletnih, infracrvenih lampi i sijalica
uređaja za plafonsko osvetljenje
lustera
stonih lampi
ukrasnih sijalica za jelku
cepanica za električni kamin
električnih lampi protiv insekata
fenjera (karbidnih, električnih, na gas, benzin, kerozin)
reflektora
uličnih svetiljki (osim saobraćajnih znakova)
osvetljenja za transportnu opremu (npr. za motorna vozila, avione i čamce)
neelektrične opreme za osvetljenje
Ne obuhvata proizvodnju:
staklenih delova za osvetljenje, del. 23.19
strujnih žičanih uređaja za rasvetne instalacije
plafonskih ventilatora ili ventilatora u kupatilima sa ugrađenim uređajima za osvetljenje
utikača, prekidača i ostale opreme za povezivanje žica kod osvetljenja, del. 27.33
električnih ventilatora sa ugrađenim svetlom, del. 27.51
proizvodnju električnih znakovai električnih signalnih uređaja u saobraćaju (semafora i sl.), del. 27.90
27.5 Proizvodnja aparata za domaćinstvo
Obuhvata proizvodnju malih električnih uređaja za korišćenje u domaćinstvu – ventilatora, mašina za pranje veša, mašina za pranje sudova, usisivača, aparata za čišćenje poda, aparata za pripremanje hrane, frižidera, bojlera, vertikalni hzamrzivača, zamrzivača u obliku sanduka i drugih električnih i neelektričnih uređaja kao što su mašine za pranje veša, grejači za vodu i jedinice za odlaganje otpadaka. U ovu granu svrstana je i proizvodnja uređaja sa električnim, gasnim i drugim izvorima goriva.
27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
Obuhvata proizvodnju:
električnih aparata za domaćinstvo:
* frižidera i zamrzivača
* mašina za pranje sudova, mašina za pranje i sušenje rublja
* usisivača i sakupljača otpadaka
* aparata za glačanje podova
* seckalica, miksera, sokovnika i otvarača konzervi
* električnih aparata za brijanjei električnih četkica za zube
* oštrača noževa, aspiratora i dr.
elektrotermičkih aparata za domaćinstvo:
* električnih grejača
* električnih grejača vode
* električne ćebadi
* električnih aparata za sušenje kose, češljeva, četki i viklera
* električnih aparata za peglanje
* električnih aparata za grejanje prostorija (uljnih radijatora, akumulacionih, konvekcionih, grejalica, kalorifera) i kućnih ventilatora
* električnih pećnica, mikrotalasnih pećnica, štednjaka, rešoa, tostera, aparata za pripremanje čaja i kafe
* friteza, ražnjeva, roštilja, električnih grejnih tela i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju industrijskih frižidera i zamrzivača, sobnih klima-uređaja, ventilatora za potkrovlje, ugrađenih sobnih grejalica, centralnih klima-uređaja, izduvnih ventilatorai profesionalne opreme za kuvanje; profesionalne perionice, hemijsko čišćenje, opremu za peglanje; profesionalne i industrijske vakuum-mašine za čišćenje, del. 28
proizvodnju kućnih mašina za šivenje, del. 28.94
ugradnju uređaja za prozračivanje prostora, del. 43.29
27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
Obuhvata:
proizvodnju neelektričnih grejalica za prostor, šporeta, rešetki, peći, opreme za kuvanjei ploča za grejanje
27.9 Proizvodnja ostale električne opreme
27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
Obuhvata proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žičanih proizvoda, svetleće opreme i kućnih aparata.
Obuhvata proizvodnju:
fiksnih punjača baterija
električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata
električnih zvona
produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice
ultrazvučnih (ultrasoničnih) mašina za čišćenje (osim laboratorijskih i stomatoloških)
invertora u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje struje, ogrevnih ćelija, regulisanog i neregulisanog pribora za napajanje
pribora za neprekidno napajanje (UPS)
ugušivača talasa (osim za voltažu na nivou distribucije)
kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektorima
karbonskih i grafitnih elektroda, kontakata i drugih električnih proizvoda od karbona i grafita
delova akceleratora
električnih kondenzatora, otpornika i sličnih elemenata
elektromagneta
sirena
elektronskih semafora
električnih znakova
električne opreme za signalizaciju ili uređivanje saobraćaja
električnih izolatora (osim od stakla i porculana) i opreme od neplemenitih metala
električne opreme za zavarivanje i lemljenje, uključujući ručne okove za lemljenje
Ne obuhvata proizvodnju:
izolatora i izolacionih elemenata od keramike, del. 23.43
ugljenih i grafitnih vlakana i proizvoda (osim elektroda i električne opreme), del. 23.99
ispravljača koji sadrže elektronske komponente, integrisanih kola regulisanih voltažom, integrisanih kola, konvertora struje, elektronskih otpornika i sličnih uređaja, del. 26.11
transformatora, motora, generatora, prekidača, releja i industrijskih kontrolora, del. 27.1
baterija, del. 27.20
komunikacione žice, žičane opreme koja prenosi i koja ne prenosi struju, del. 27.3
opreme za osvetljenje, del. 27.40
aparata za domaćinstvo, del. 27.5
neelektrične opreme za zavarivanje i lemljenje, del. 28.29
električne opreme za motorna vozila (generatora, alternatora, svećica, sistema za prozore i vrata na struju i regulatora voltaže), del. 29.31
laboratorijskih ultrazvučnih aparata za čišćenje, del. 26.51
elektromotora, generatora i transformatora i opreme za distribuciju i upravljanje, del. 27.1
akumulatora, primarnih ćelija i baterija, del. 27.20
izolovane žice i kablova, del. 27.3
uređaja za osvetljenje, del. 27.40
električnih aparata za domaćinstvo, del. 27.5
aparata za zavarivanje na gas, del. 28.29
neelektrične opreme za varenje i lemljenje, del. 28.29
elektrodelova i elektronske opreme za motorna vozila i njihove motore, del. 29.31
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme
U ovu oblast svrstava se proizvodnja mašina i opreme kojima se na materijale deluje nezavisno, mehanički ili termički, ili se njima obavljaju operacije na materijalima (kao što su hendlovanje, raspršivanje, merenje ili pakovanje), uključujući njihove mehaničke komponente koje proizvode i primenjuju silu, kao i sve posebno proizvedene primarne delove. Tu je uključena proizvodnja fiksnih, mobilnih ili ručnih uređaja bez obzira na to da li su konstruisani za industrijski inženjering i građevinarstvo, poljoprivredu ili kućnu upotrebu. Proizvodnja posebne opreme za putnički ili robni transport u specijalno određenim prostorijama takođe pripada ovoj oblasti.
U ovoj oblasti razdvojena je proizvodnja mašina za posebne namene, tj. mašina za isključivu upotrebu u nekoj industrijskoj grani ili grupi, i mašina za opšte namene, tj. mašina koje se koriste u više industrijskih grana navedenih u Klasifikaciji.
Ovde je svrstana i proizvodnja ostalih mašina za posebne namene, nepomenutih na drugim mestima u Klasifikaciji, bilo da se koriste ili ne koriste u nekom proizvodnom procesu, kao što je oprema za zabavne parkove, automatska oprema za kuglane itd.
Ovoj oblasti ne pripada proizvodnja metalnih proizvoda za opšte namene (oblast 25), pripadajuće upravljačke opreme, računarske opreme, opreme za merenje i testiranje, aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom (oblasti 26 i 27) i motornih vozila opšte namene (oblasti 29 i 30).
28.1 Proizvodnja mašina opšte namene
28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila
Obuhvata proizvodnju:
klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem i njihovih delova, osim motora za letelice, vozila i motocikle:
* brodskih motora
* motora za železnicu (lokomotive)
klipova i klipnih prstenova, karburatora i svih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, dizel motora idr.
turbina i njihovih delova:
* parnih turbina i drugih parnih mašina
* hidrauličnih turbina, vodnih kola i njihovih regulatora
* turbina na vetar
* gasnih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih za avione
svih jedinica za turbine s generatorom
motora za industrijsku upotrebu
Ne obuhvata proizvodnju:
električnih generatora, del. 27.11
generatora (osim turbinskih generatora), del. 27.11
električne opreme i delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31
motora za vozila, avione i motocikle, del. 29.10, 30.30 i 30.91
turbomlaznih i turbopropelerskih motora, del. 30.30
28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
Obuhvata proizvodnju:
hidrauličnih i pneumatskih delova (pumpi, motora, kompresora, ventila, cevi i fitinga)
uređaja za pripremu vazduha za korišćenje u pneumatskom sistemu
fluidnih energetskih sistema
hidrauličnih transmisionih aparata
hidrostatičnih transmisija
Ne obuhvata proizvodnju:
kompresora, del. 28.13
pumpi za nehidraulično korišćenje, del. 28.13
ventila za nefluidnu energetsku primenu, del. 28.14
mehaničke transmisione opreme, del. 28.15
28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
Obuhvata proizvodnju:
vazdušnih i vakuum-pumpi, vazdušnih i drugih gasnih kompresora
pumpi za tečnost, opremljenih ili neopremljenih mernim uređajima
pumpi za gorivo, vodu, ulje, za automobilske motore i sl.
ručnih pumpi
Ne obuhvata:
proizvodnju hidraulične i pneumatske opreme, del. 28.12
28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
Obuhvata proizvodnju:
industrijskih slavina i ventila, uključujući i regulacione ventile i slavine za dotok
sanitarnih slavina i ventila
slavina i ventila za grejanje
Ne obuhvata proizvodnju:
ventila od meke gume, stakla ili keramičkih materijala, del. 22.19, 23.19 i 23.44
usisnih i izduvnih ventila za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 28.11
hidrauličnih i pneumatskih ventila za korišćenje u pneumatskim sistemima, del. 28.12
28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
Obuhvata proizvodnju:
kugličnih i valjkastih ležajeva i njihovih delova
mehaničkih uređaja za prenos:
* transmisionih osovina i kolena, bregastih osovina, kolenastih vratila, pogonskih ručica i dr.
* kliznih ležajeva i njihovih kućišta
zupčanika, kutija za menjače i zupčaste prenosnike i drugih menjača brzine
kvačila i spojnica za vratila
zamajaca i kaišnika
zglobnih lanaca
lanaca za pogonski prenos
Ne obuhvata proizvodnju:
ostalih lanaca, del. 25.93
hidraulične transmisione opreme, del. 28.12
hidrostatičkih transmisionih uređaja, del. 28.12
električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 29.31
prenosnih uređaja na mehanički pogon, za vozila, avione i motocikle, del. 29 i 30
28.2 Proizvodnja ostalih mašina opšte namene
28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
Obuhvata proizvodnju:
električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje
gorionika
električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima
neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva
električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon
mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.
Ne obuhvata proizvodnju:
aparata za zagrevanje vode, za domaćinstvo, del. 25.21
sušara za poljoprivredu, del. 28.93
pekarskih peći, del. 28.93
sušara za drvo, celulozu, papir i karton, del. 28.99
medicinskih, hirurških ili laboratorijskih sterilizatora, del. 32.50
laboratorijskih (stomatoloških) peći, del. 32.50
28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
Obuhvata proizvodnju:
opreme na ručni ili mehanički pogon, mašina za podizanje, prenošenje, utovar i istovar:
* koturača i čekrka
* dizalica, kranova, pokretnih platformi za podizanje, ophodnih transportera i dr.
* radnih vozila sa opremom ili bez nje, za podizanje i prenošenje, sa sopstvenim pogonom ili bez njega (tip koji se koristi u fabrikama)
* mehaničke manipulatore i industrijske robote specijalno dizajnirane za podizanje, prenošenje, utovar i istovar
konvejera, žičanih dizalica, elevatora za tečnost i dr.
liftova, pokretnih stepenica i staza i dr.
delova uređaja za dizanje i prenošenje
Ne obuhvata:
proizvodnju industrijskih robota, del. 28.29
proizvodnju dizalica i transportnih traka za rad pod zemljom, del. 28.92
proizvodnju eskavatora, bagera i utovarivača, del. 28.92
proizvodnju plovnih, železničkihi kamionskih dizalica, del. 30.11 i 30.20
instalaciju liftova i pokretnih stepenica, del. 43.29
28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme
Obuhvata proizvodnju:
računskih mašina
registar-kasa
kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih
mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki
pisaćih mašina
stenografskih mašina
kancelarijske knjigovezačke opreme
mašina za pisanje čekova
mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca
rezača za olovke
spajalica i mašina za skidanje spajalica
mašina za prebrojavanje glasova
držača za trake
probijača za rupe
mašinaza fotokopiranje
kertridža za tonere
školskih tabli; belih tabli i marker-tabli
mašina za diktiranje (diktafona)
Ne obuhvata:
proizvodnju računara i perifernih uređaja, del. 26.20
28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
Obuhvata:
proizvodnju ručnog alata sa ugrađenim motorom (električnim ili drugim) ili na pneumatski pogon:
* cirkularnih ili klipnih testera
* lančanih testera
* bušilica i glodalica
* ručnih uređaja za čišćenje peščanim mlazom
* pneumatskih pištolja za spajanje
* pneumatskih pištolja za zakivanje
* brusilica
* strigača i grickalica
* klešta-ključeva
* mašina za ukucavanje eksera koje se pokreću na barut
Ne obuhvata proizvodnju:
zamenljivih delova za ručni alat, del. 25.73
ručnih električnih aparata za zavarivanje i lemljenje, del. 27.90
28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
Obuhvata proizvodnju:
industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje
uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove
izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova
ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva
Ne obuhvata proizvodnju:
opreme za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51
ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51
28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene
Obuhvata proizvodnju:
uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga):
* kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr.
mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti
uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha:
* pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr.
mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr.
mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića
mašina za destilaciju i prečišćavanjeu rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd.
gasnih generatora
kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo)
centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću)
zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala
automata za prodaju robe i dr.
libela, mernih traka i sličnih naprava, preciznog mašinskog alata (osim optičkog)
rashladnih stubova i sličnih uređaja za hlađenje pomoću reciklirane vode
neelektričnih aparata za zavarivanje
Ne obuhvata proizvodnju:
preciznih vaga (za laboratorije i sl.), del. 26.51
uređaja za hlađenje i zamrzavanje, za upotrebu u domaćinstvu, del. 27.51
ventilatora za domaćinstvo, del. 27.51
električnih aparata za zavarivanje, del. 27.90
poljoprivrednih aparata za prskanje i zaprašivanje, del. 28.30
uređaja za valjanje metala i stakla i njihovih valjaka, del. 28.91 i 28.99
poljoprivrednih sušilica, del. 28.93
mašina za filtriranje i čišćenje hrane, del. 28.93
separatora pavlake, del. 28.93
mašina za štampanje na tekstilu, del. 28.94
28.3 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Obuhvata:
proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo
proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora
proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake
proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica
proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta, setvu ili đubrenje: plugova, rasturača đubriva, sejačica, drljača i dr.
proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: žetelica, vršalica, sortirki i dr.
proizvodnju mašina za mužu
proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje i zaprašivanje
proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za gajenje živine i pčela, pripremu stočne hrane i dr.
proizvodnju mašina za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća, semena, zrnevlja i dr.
Ne obuhvata proizvodnju:
ručnog poljoprivrednog oruđa, del. 25.73
radnih vozila za prenošenje, del. 28.22
pogonskih ručnih mašina i aparata, del. 28.24
separatora pavlake, del. 28.93
mašina za hlađenje, sortiranje i sušenje mahuna, del. 28.93
drumskih traktora za poluprikolice, del. 29.10
drumskih prikolica ili poluprikolica, del. 29.20
28.4 Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina
Obuhvata proizvodnju obradnih mašina i alatnih mašina za obradu metala i ostalih materijala (drveta, kamena, tvrde gume i plastike, hladnog stakla itd.), uključujući one koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls itd.
28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
Obuhvata proizvodnju:
alatnih mašina za obradu metala (i onih koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls)
mašinskog oruđa za izvrtanje, bušenje, glodanje, oblikovanje, struganje i mlevenje
mašina za rezanje i isecanje metala
mašinskog oruđa za etaloniranjei presovanje
mašina za vučenje metala i mašina za obradu žice
presa za probijanje, hidrauličnih presa, hidrauličnih kočnica, čekića, mašina za kovanje itd.
Ne obuhvata proizvodnju:
zamenljivih delova za ručni ili mašinski alat, del. 25.73
električnih mašina za zavarivanje, del. 27.90
28.49 Proizvodnja ostalih alatnih mašina
Obuhvata proizvodnju:
alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala kao što su drvo, kost, kamen, tvrda guma, tvrda plastika, hladno staklo; uključena je obrada laserom, ultrazvukom, elektoerozijom, plazmom, magnetskim pulsom i sl.
držača za mašinsko oruđe
drugih specijalnih pričvršćivača za mašinsko oruđe
fiksnih mašina za spajanje, zakivanje, lepljenje ili drugo spajanje proizvoda od drveta, plute, kostiju, tvrde gume ili plastike
fiksnih rotacionih ili rotacionih udarnih bušilica, testera, zakovičara, rezača gvozdenog metala itd.
presa za ploče iverice i sl.
mašina za elektrane
delova i opreme za sva nabrojana mašinska oruđa
Ne obuhvata proizvodnju:
zamenljivih nastavaka za obradne mašine (burgija, probijača, kalupa, rezača za glodanje, alata za obrtanje, oštrica za testerei noževa za sečenje), del. 25.73
električnih aparata za zavarivanje i lemljenje kao što su okovii pištolji, del. 27.90
pogonskih mašina i aparata, del. 28.24
mašina koje se koriste u livnicama, del. 28.91
rudarskih mašina i aparata, del. 28.92
28.9 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene
Obuhvata proizvodnju mašina zaspecijalnu upotrebu u metalurgiji, rudnicima i kamenolomima, u građevinarstvu, industriji pića, hrane, duvana, tekstila, odeće, kože, papira, plastičnih masa, guma i za ostale specijalne namene; takođe uključuje specifične mašine (u neindustrijskim delatnostima, kao što su mašine za pokretanje aviona i oprema za zabavne parkove).
28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
Obuhvata proizvodnju:
mašina i opreme za rad s vrelim metalima: konvertora, kalupa za ingote, lonaca za livenje, mašina za livenje (osim za ingote) i dr.
mašina za valjanje metala i valjkova za te mašine
Ne obuhvata proizvodnju:
kokila i kalupa za livenje (osim za ingote), kao ni mašina za oblikovanje livničkih kalupa, del. 25.73
izvlačilica za obradu vrelih metala, del. 28.41
mašina za oblikovanje kalupa namenjenih za vrele metale (osim za ingote), del. 28.99
28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
Obuhvata proizvodnju:
elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom
mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne)
mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr.
mešalica za beton i malter
mašina za zemljane radove: buldožera, angldozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr.
kašika za buldožere i utovarivače
mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona
guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu
velikih transportera za prevoz ruda
Ne obuhvata proizvodnju:
opreme za podizanje i prenošenje, del. 28.22
drugih traktora, del. 28.30 i 29.10
alatnih mašina za obradu kamena, uključujući mašine za cepanje i grubu obradu kamena, del. 28.49
vozila-mešalica za beton, del. 29.10
28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
Obuhvata proizvodnju:
sušara za poljoprivredu
mašina za mlekarsku industriju:
* separatora pavlake
* mašina za obradu i preradu mleka
* mašina za izradu sira (homogenizatora, kalupa, presa i dr.)
mašina za mlinsku industriju:
* mašina za čišćenje, sortiranje ili razvrstavanje semena, žita ili sušenog mahunastog povrća (vejača, sita, separatora, mašina za pranje semenja)
* mašina za proizvodnju brašna (mlinova, prosejivača, čistača mekinja, mešalica, mašina zaodstranjivanje ljuspica s pirinčai mašina za razdvajanje zrnevlja)
presa i mašina za gnječenje u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova i dr.
mašina za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda:
* pekarskih peći, uređaja za mešenje, komadanje, razdeljivanje i oblikovanje testa, mašina za slaganje keksa i dr.
mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša, kakaoa ili čokolade; za proizvodnju šećera i piva; obradu mesa ili živine, pripremu voća, koštunjavog voća ili povrća, ribe, ljuskara ili morske hrane
mašina za filtriranje i čišćenje
mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja
mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr.
mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima
Ne obuhvata proizvodnju:
opreme za sterilizaciju hrane i mleka zračenjem, del. 26.60
mašina za pakovanje, zavijanje i merenje, del. 28.29
mašina za čišćenje, sortiranje ili klasiranje jaja, voća ili drugih plodova (sem semenja, žitarica i sušenog mahunastog povrća), del. 28.30
28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože
Obuhvata proizvodnju:
mašina za tekstilnu industriju:
* mašina za pripremu, proizvodnju, istiskivanje, izvlačenje, teksturiranje i sečenje veštačkih ili sintetičkih vlakana, materijala ili prediva
* mašina za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka, raskidanje bala, sakupljanje i rastresanje pamuka, pranje i karbonizaciju vune i dr.
* mašina za češljanje, grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.
* predilica
* mašina za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje, snovanje i dr.
* mašina za tkanje (razboja), uključujući ručne razboje
* mašina za pletenje
* mašina za izradu čvorovanih mreža, tila, čipki, pletenica i dr.
pomoćnih uređaja i opreme za tekstilne mašine:
* dobi-mašina, žakard-mašina, automatskih zaustavljača kretanja, mehanizama za zamenjivanje tkačkih čunjeva, vretena i leptirnjaka za vretena i dr.
mašina za štampanje tkanina
mašina za obradu tkanina:
* mašina za pranje, beljenje, bojenje, dekorisanje, finalnu doradu, premazivanje ili impregnaciju tkanina
* mašina za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sečenje ili reckanje tkanina
mašina za pranje i mašina za peglanje:
* mašina za pranje i mašina za peglanje, uključujući tople prese
* mašina za pranje i sušenje perioničkog tipa
* centrifugalnih mašina za sušenje odeće
* mašina za hemijsko čišćenje
šivaćih mašina, kao i glava i igala za njih (za domaćinstvo ili ne)
mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila
mašina za kožnu industriju:
* mašina za pripremu, štavljenje ili obradu sirove kože, krzna ili štavljene kože
* mašina za izradu ili popravku obuće i drugih predmeta od kože ili krzna
Ne obuhvata proizvodnju:
papira i kartica sa ugrađenim programima za rad žakard-mašina, del. 17.29
mašina za pranje i sušenje u domaćinstvu, del. 27.51
mašina za glačanje, del. 28.29
mašina za knjigoveznice, del. 28.99
28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
Obuhvata proizvodnju:
mašina za izradu pulpe (celuloznih vlakana)
mašina za izradu papira i kartona
mašina za izradu predmeta od papira i kartona
28.96 Proizvodnja mašina zaizradu plastike i gume
Obuhvata:
proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala:
* ekstrudera, presa, mašina za izradu ili protektiranje guma za vozila i drugih mašina za izradu proizvoda od gume i plastičnih masa
28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
Obuhvata proizvodnju:
sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil)
štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala
mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr.
poluprovodnih proizvodnih mašina
industrijskih višenamenskih robota
različitih specijalnih mašina i opreme:
* mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica
* mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva
* mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr.
opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova)
sistema za centralno podmazivanje
opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme
automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje kugli)
naprava za zabavne parkove: ringišpila, tobogana, streljana, ljuljaški itd.
Ne obuhvata proizvodnju:
aparata za domaćinstvo, del. 27.5
mašinaza fotokopiranje, del. 28.23
mašina za obradu tvrde gume i plastike ili hladnog stakla, del. 28.49
modula za ingote, del. 28.91
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Obuhvata proizvodnju motornih vozila za prevoz putnika i robe. Uključena je i proizvodnja motora za motorna vozila i raznih delova i opreme za njih, kao i proizvodnja prikolica i poluprikolica.
Održavanje i popravka motornih vozila proizvedenih u ovoj oblasti svrstani su u del. 45.20.
29.1 Proizvodnja motornih vozila
29.10 Proizvodnja motornih vozila
Obuhvata:
proizvodnju automobila
proizvodnju komercijalnih vozila:
* kombi-vozila, kamiona, teretnih traktora za poluprikolice i dr.
proizvodnju autobusa, trolejbusa i putničkih kola
proizvodnju motora za motorna vozila
proizvodnju šasija za motorna vozila
proizvodnju ostalih motornih vozila:
* vozila konstruisanih za vožnju po snegu, specijalnih vozila za prevoz lica na terenima za golf i dr.
* vatrogasnih vozila, vozila za čišćenje kolovoza, putujućih biblioteka i oklopnih vozila
* vozila s mešalicom za beton
* ATV (motocikala), kartinga i sl., uključujući vozila za trke
fabričku obnovu motora za motorna vozila
Ne obuhvata:
proizvodnju električnih motora (osim startnih motora), del. 27.11
proizvodnju sijalica i opreme za osvetljenje, za vozila, del. 27.40
proizvodnju klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11
proizvodnju poljoprivrednih traktora, del. 28.30
proizvodnju skrepera, del. 28.92
proizvodnju traktora koji se koriste u građevinarstvu i rudnicima, del. 28.92
proizvodnju teretnih traktora za istovar, del. 28.92
proizvodnju karoserija za motorna vozila, del. 29.10
proizvodnju elektrodelova za motorna vozila, del. 29.31
proizvodnju ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila, del. 29.32
proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila, del. 30.40
održavanje i popravku motornih vozila, del. 45.20
29.2 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
Obuhvata proizvodnju:
karoserija, uključujući kabine za motorna vozila
opreme za sve vrste vozila, prikolice i poluprikolice
prikolica i poluprikolica:
* cisterni, prikolica za selidbu i dr.
* kamp-prikolica, poštanskih prikolica i dr.
kontejnera namenjenih za jedan način ili više načina transporta
Ne obuhvata proizvodnju:
prikolica i poluprikolica posebno namenjenih za upotrebu u poljoprivredi, del. 28.30
ostalih delova i dodatne opreme za karoseriju za motorna vozila, del. 29.32
zaprežnih vozila, del. 30.99
29.3 Proizvodnja delova i pribora za motorna vozila i motore za njih
29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
Obuhvata proizvodnju:
električne opreme za paljenje i pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem:
* magneta za paljenje, dinamo-magneta, kalemova za paljenje, svećica za paljenje, svećica za zagrevanje, startera, generatora (dinamo-mašina, alternatora), reglera i dr.
brisača i uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje, električnih naprava za otvaranje prozora i vrata na automobilima itd.
setova (garnitura) provodnika
regulatora voltaže
Ne obuhvata proizvodnju:
baterija i akumulatora za vozila, del. 27.20
sijalica i opreme za osvetljenje, del. 27.40
pumpi za motorna vozila, del. 28.13
29.32 Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
Obuhvata proizvodnju:
raznovrsnih delova i pribora za motorna vozila:
* kočnica, menjača, osovina, točkova, amortizera, hladnjaka, prigušivača, izduvnih cevi, katalizatora, kvačila, volana, stubova upravljača, kutija upravljačkih mehanizama i dr.
delova i pribora za karoseriju motornih vozila:
* sigurnosnih pojaseva, vrata, branika i dr.
sedišta za motorna vozila
Ne obuhvata:
proizvodnju guma za točkove, za vozila, del. 22.11
proizvodnju gumenih cevi, kaiševa i dr. od gume, za vozila, del. 22.19
proizvodnju plastičnih cevi, kaiševa i dr. od plastike, za vozila, del. 22.2
proizvodnju akumulatora za motorna vozila, del. 27.20
proizvodnju klipova, klipnih motora i karburatora, del. 28.11
održavanje, popravku i prepravku motornih vozila, del. 45.20
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
Obuhvata proizvodnju transportnih sredstava: izgradnju brodovana menjenih za transport i druge komercijalne svrhe, proizvodnju šinskih vozila, vazduhoplova i svemirskih letelica i delova za njih.
30.1 Izgradnja brodova i čamaca
Obuhvata izgradnju brodova, čamaca i drugih plovnih sredstava namenjenih za transport i druge komercijalne svrhe (sport i rekreacija).
30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata
Obuhvata izgradnju brodova, izuzev brodova namenjenih za sport i rekreaciju, kao i izgradnju plovnih struktura:
izgradnju komercijalnih brodova:
* putničkih brodova, trajekata, teretnih tankera i dr.
izgradnju ratnih brodova
izgradnju ribarskih brodova
izgradnju glisera i hoverkraftova (osim rekreativnih)
izgradnju platformi za bušenje, plovnih ili uronjivih
izgradnju plovnih konstrukcija:
* plovnih dokova, pontona i kesona, platformi za iskrcavanje, barži, tegljača, plutajućih kranova, nerekreativnih splavova na naduvavanje i dr.
proizvodnju delova za brodove i plovne strukture
Ne obuhvata:
proizvodnju delova za brodove i sklopova za montažu kao što su:
* jedra, del. 13.92
* brodski propeleri, del. 25.99
* sidra od čelika i gvožđa, del. 25.99
* brodski motori, del. 28.11
* navigacioni instrumenti, del. 26.51
* svetlosna oprema za brodove, del. 27.40
proizvodnju amfibijskih vozila, del. 29.10
proizvodnju čamaca ili splavova na naduvavanje, za rekreaciju, del. 30.12
popravku i održavanje brodova i čamaca, del. 33.15
rezanje brodova, del. 38.31
unutrašnje opremanje brodova, del. 43.3
30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
Obuhvata:
izradu čamaca i splavova na naduvavanje
izradu jedrilica s pomoćnim motorom ili bez njega
izradu motornih čamaca za razonodu
proizvodnju vodenih skutera
izradu ostalih čamaca za razonodu i sport:
* kajaka, kanua, skifa i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju delova čamaca za razonodu i sport:
* jedara, del. 13.92
* sidara od čelika i gvožđa, del. 25.99
* brodskih motora, del. 28.11
* dasaka za jedrenje, del. 32.30
popravku i održavanje čamaca za sport i rekreaciju, del. 33.15
30.2 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
Obuhvata:
proizvodnju dizel, električnih, parnih i drugih lokomotiva
proizvodnju samohodnih železničkih i tramvajskih vagona i vozila za održavanje ili servisiranje
proizvodnju voznog parka za železnički i tramvajski saobraćaj, bez sopstvenog pogona:
* putničkih vagona, vagona za transport robe, vagona-cisterni, vagona sa automatskim istovaranjem, vagona-radionica, vagona-dizalica, tendera i dr.
proizvodnju posebnih delova za železničke i tramvajske lokomotive i vagone:
* obrtnih postolja, osovina i točkova, kočnica i delova za njih
* kuka i spojnica vagona, odbojnika i delova za njih; amortizera
* kostura vagona i lokomotiva; karoserije; spojeva za prolaz između vagona i dr.
proizvodnju rudarskih lokomotiva i vagona
proizvodnju mehaničkih i elektromehaničkih uređaja za signalizaciju, kontrolu sigurnosti i upravljanje železničkim, tramvajskim i drumskim saobraćajem unutrašnjim vodenim putevima, objektima za parkiranje, lučkim instalacijama i aerodromima
fabričku obnovu i remont šinskih vozila
proizvodnju sedišta za šinska vozila
Ne obuhvata proizvodnju:
nesastavljenih šina, del. 24.10
sastavnih delova za pričvršćivanje železničkih šina, del. 25.99
elektromotora, del. 27.11
električne opreme: signalne, zaštitne i za upravljanje u saobraćaju, del. 27.90
motora i turbina, del. 28.11
30.3 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme
Obuhvata proizvodnju:
aviona za prevoz robe ili putnika, za oružane snage, za sport i ostale namene
helikoptera
jedrilica i pilotiranih zmajeva
dirižabla i balona
delova i pribora za vazduhoplove iz ove grupe:
* glavnih delova kao što su trup aviona, krila, vrata, kontrolne površine, uređaji za prizemljivanje, rezervoari za gorivo, pilotske kabine i dr.
* elisa, rotora i lopatica rotora za helikoptere
* motora opšteg tipa koji se koriste za letelice
* delova turboreaktora i turbopropelera
svemirskih letelica, lansirnih rampi, satelita, planetarnih sondi, svemirskih brodova i dr.
sedišta za avione
interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM)
Ne obuhvata proizvodnju:
padobrana, del. 13.92
vojnog oružja i municije, del. 25.40
telekomunikacione opreme za satelite, del. 26.30
avio-instrumenata i avio-nautičkih instrumenata za letelice, del. 26.51
navigacionih sistema za letelice, del. 26.51
opreme za osvetljenje za letelice, del. 27.40
uređaja za pokretanje i drugih električnih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, del. 27.90
klipova, klipnih prstenova i karburatora, del. 28.11
opreme za lansiranje aviona (kod nosača aviona) i slične opreme, del. 28.99
30.4 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
Obuhvata proizvodnju:
tenkova
naoružanih amfibijskih vozila
drugih vojnih borbenih vozila
Ne obuhvata:
proizvodnju oružja i municije, del. 25.40
30.9 Proizvodnja ostalih transportnih sredstava
Obuhvata proizvodnju transportne opreme koja ne uključuje motorna i šinska vozila, vazdušnu, vodenu, železničku opremu, kao ni svemirsku transportnu opremu i vojna vozila.
30.91 Proizvodnja motocikala
Obuhvata proizvodnju:
motocikala, mopeda i bicikala s pomoćnim motorom
motora za motocikle
prikolica za motocikle
delova i pribora za motocikle
Ne obuhvata proizvodnju:
bicikala, del. 30.92
invalidskih kolica, del. 30.92
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
Obuhvata proizvodnju:
bicikala i sličnih prevoznih sredstava bez motora (uključujući i tricikle za prevoz robe), dečijih bicikala i tricikala
delova i pribora za bicikle i dr.
kolica za prevoz invalida, s motorom ili bez njega
delova i pribora za sredstva za prevoz invalida
dečijih kolica
Ne obuhvata proizvodnju:
bicikala s pomoćnim motorom, del. 30.91
vozila-igračaka dizajniranih za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle, del. 32.40
30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
Obuhvata proizvodnju:
ručnih kolica: kolica za prtljag, sanki, šoping-kolica itd.
zaprežnih vozila: jednoprežnih, zaprega koje vuku magarci, mrtvačkih kola itd.
Ne obuhvata proizvodnju:
industrijskih transportnih vozila, uključujući samovozna vozila, del. 28.22
dekorativnih kolica za restorane
31 Proizvodnja nameštaja
Obuhvata proizvodnju nameštaja i srodnih proizvoda od svih materijala, osim od kamena, betona i keramike.
Postupci izrade nameštaja jesu standardizovani postupci obrade materijala i sklapanja komponenti, uključujući sečenje, oblikovanje, izlivanje u kalupe i laminiranje. Estetika i funkcionalnost predstavljaju značajan deo proizvodnog procesa.
Neki od postupaka koji se primenjuju u izradi nameštaja slični su postupcima koji se koriste u drugim segmentima prerađivačke industrije. Npr. sečenje i sklapanje primenjuju se u proizvodnji drvenih (potpornih, okvirnih) elemenata, što je svrstano u oblast 16. (Proizvodnja drveta i proizvoda od drveta). Međutim, brojni postupci koji se primenjuju u proizvodnji nameštaja od drveta razlikuju se od onih koji se primenjuju u proizvodnji predmeta od drveta. Na sličan način, u proizvodnji metalnog nameštaja koriste se tehnike koje se takođe primenjuju u proizvodnji valjanih proizvoda, koji su svrstani u oblast 25. (Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda). Proces livenja plastičnog nameštaja sličan je izlivanju u kalupe ostalih proizvoda od plastike. Međutim, proizvodnja nameštaja od plastike smatra se posebnom aktivnošću.
31.0 Proizvodnja nameštaja
31.01 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
Obuhvata proizvodnju nameštaja bilo koje vrste, od bilo kakvog materijala (osim od kamena, betona ili keramike), za bilo koji prostor i u bilo koju svrhu:
stolica i garnitura za sedenje za: kancelarije, radne sobe, hotele, restorane i javne prostorije
sedišta za pozorišta, bioskope i sl.
posebnog nameštaja za prodavnice: pultova, izložbenih kutija, polica idr.
kancelarijskog nameštaja
nameštaja za laboratorije
dekorativnih kolica za restorane
nameštaja za crkve, škole i restorane
Ne obuhvata:
proizvodnju školskih i kancelarijskih tabli, del. 28.23
proizvodnju sedišta za vozila, del. 29.32, 30.20 i 30.30
proizvodnju sedišta za vozove, del. 30.20
proizvodnju operacionih stolova, stomatoloških stolica, bolničkih kreveta i sl., del. 32.50
ugrađivanje i pričvršćivanje modularnog nameštaja i montiranje laboratorijske opreme, del. 43.32
31.02 Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
Obuhvata:
proizvodnju kuhinjskog nameštaja
31.03 Proizvodnja madraca
Obuhvata:
proizvodnju madraca:
* madraca sa oprugama, punjenih ili iznutra opremljenih nosećim materijalima
* nepresvučenih madraca od penaste gume ili plastičnih masa
proizvodnju pomoćnih madraca
Ne obuhvata:
proizvodnju dušeka na naduvavanje i „vodenih kreveta“, del. 22.19
31.09 Proizvodnja ostalog nameštaja
Obuhvata:
proizvodnju sofa i setova sofa
proizvodnju baštenskih stolica i garnitura za sedenje
proizvodnju nameštaja za spavaće sobe, trpezarije, bašte, dnevni boravak, kupatila i dr.
proizvodnju plakara za šivaće mašine, televizore itd.
dovršavanje (kao što je tapaciranje stolica)
dovršavanje nameštaja (kao što je prskanje, farbanje, francusko poliranje i tapaciranje)
Ne obuhvata:
proizvodnju jastuka, malih tapaciranih stolica bez naslona, ukrasnih jastuka, pokrivača i perina, del. 13.92
proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda, del. 23.42
proizvodnju betonskih klupa i sl., del. 23.69
proizvodnju stolova, klupa od kamena i sl., del. 23.70
proizvodnju lampi i opreme za osvetljenje, del. 27.40
proizvodnju sedišta za automobile, vozove i avione, del. 29.32, 30.20 i 30.30
popravku i restauraciju nameštaja, del. 95.24
32 Ostale prerađivačke delatnosti
Obuhvata proizvodnju raznovrsnih proizvoda koja nije obuhvaćena u drugim delatnostima. S obzirom na to da je reč o preostaloj delatnosti, procesi proizvodnje, ulazni materijali i namena proizvedenih artikala mogu da variraju u velikoj meri, pa ovde nisu primenjeni uobičajeni kriterijumi za razvrstavanje delatnosti.
32.1 Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta
Obuhvata proizvodnju nakita i proizvoda koji predstavljaju imitaciju nakita.
32.11 Kovanje novca
Obuhvata:
proizvodnju kovanog novca, uključujući novac (papirni) koji je zakonsko sredstvo plaćanja, bez obzira na to da li je od plemenitih metala ili ne
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
Obuhvata:
proizvodnju obrađenih bisera
proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena
brušenje dijamanata
izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima
proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metalaili drugih metala prevučenih plemenitim metalima:
* posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr.
izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova):
* sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr.
izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala
graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i neplemenitih metala
Ne obuhvata:
proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike (od tkanine, kože, plastike i dr.), del. 15.12
proizvodnju predmeta od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima (osim imitacije nakita), del. 25
proizvodnju kutija za satove, del. 26.52
proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13
proizvodnju imitacije nakita (bižuterije), del. 32.13
popravku nakita, del. 95.25
32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
Obuhvata izradu:
veštačkih bisera i nakita od neplemenitih materijala
prstenja, narukvica, ogrlica i sličnih predmeta sačinjenih od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima
nakita koji sadrži imitaciju dragog kamenja, imitaciju dijamanata, kao i sličnu proizvodnju metalnih narukvica za satove (osim od dragog kamena)
Ne obuhvata proizvodnju:
nakita od plemenitih metala i dragog kamenja, del. 32.12
nakita koji sadrži pravo drago kamenje, del. 32.1
narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12
32.2 Proizvodnja muzičkih instrumenata
32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
Obuhvata proizvodnju:
žičanih muzičkih instrumenata
klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir
orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima
harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike
duvačkih instrumenata
udaraljki
elektronskih muzičkih instrumenata
muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr.
delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr.
pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala
Ne obuhvata:
umnožavanje snimljenih nosilaca zapisa (video-traka i diskova), del. 18.2
proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih delova, del. 26.40
proizvodnju gramofona, magnetofona i sl., del. 26.40
proizvodnju muzičkih instrumenata-igračaka, del. 32.40
restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19
izdavanje audio i video traka i diskova, del. 59.20
32.3 Proizvodnja sportske opreme
32.30 Proizvodnja sportske opreme
Obuhvata proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odevnih predmeta i obuće).
Obuhvata:
proizvodnju sportskih predmeta i sprava i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima (osim odeće i obuće), od bilo kog materijala:
* tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje
* reketa, štapova i palica za golf
* skija, vezova i štapova za skije
* skijaške obuće
* dasaka za jedrenje
* rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže
* rekvizita za lov, alpinizam i dr.
* sportskih rukavica od kože i sportskih pokrivki za glavu
* bazena za plivanje i veslanje
* klizaljki, koturaljki i dr.
* lukova i samostrela
* opreme za gimnastiku, fitnes, atletiku i dr.
Ne obuhvata:
proizvodnju jedara, del. 13.92
proizvodnju sportske odeće, del. 14.13
proizvodnju sedala i konjske opreme, del. 15.12
proizvodnju bičeva i korbača, del. 15.12
proizvodnju sportske obuće, del. 15.20
proizvodnju sportskog oružja i municije, del. 25.40
proizvodnju metalnih tegova (za sport), del. 25.99
proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana i sl., del. 29 i 30
proizvodnju čamaca, del. 30.12
proizvodnju čepova za uši (za plivanje i protiv buke), del. 32.99
popravku sportske opreme, del. 95.29
32.4 Proizvodnja igara i igračaka
Obuhvata proizvodnju lutaka, igara i igračaka (uključujući elektronske), alatki za razne vrste hobija i dečjih vozila (osim metalnih bicikala i tricikala).
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
Obuhvata proizvodnju:
lutaka i odeće i pribora za lutke
figurina, modela likova iz igranih filmova, stripova itd.
muzičkih instrumenata-igračaka
igračaka u obliku životinja
karata za igru
elektronskih igara: video-igara, šahovskih igara i dr.
umanjenih modela, maketa i sličnih modela za zabavu, električnih vozova, setova za sastavljanje i dr.
igara na automatima koji se u rad puštaju ubacivanjem metalnog novca, bilijara, specijalnih stolova za kazino-igre i dr.
predmeta za zabavu na sajmovima, stonih i društvenih igara
igračaka na točkove koje mogu biti namenjene za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle
slagalica i sličnih predmeta za zabavu
Ne obuhvata:
proizvodnju elektronskih video-konzola za igranje, del. 26.40
proizvodnju bicikala i sredstava za prevoz invalida, del. 30.92
proizvodnju predmeta i igračaka za zabavu i noviteta, del. 32.99
izradu i izdavanje softvera za video-igrice, del. 58.21 i 62.01
proizvodnju predmeta za praznovanje raznih praznika, rekvizita za mađioničare, za zabavu i sl., del. 32.99
izdavanje računarskih igrica, del. 58.21
programiranje računarskih igrica, del. 62.01
32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenatai materijala
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Obuhvata laboratorijske aparate, hirurške i medicinske instrumente, hirurški pribor, aparate za stomatologiju, sprave za lečenje nepravilnosti zuba i protetički materijal. Ovde je svrstan i nameštaj za medicinu, hirurgiju i sl., gde dodatne specifične funkcije određuju svrhu proizvoda (npr. zubarska stolica sa ugrađenim hidrauličnim funkcijama).
Obuhvata proizvodnju:
hirurških prekrivača, sterilnog konca i vate
materijala za plombe i cementa (osim stomatoloških adheziva), stomatološkog voska i stomatoloških preparata od gipsa
cementa za rekonstrukciju kostiju
peći za zubne laboratorije
ultrazvučnih aparata za čišćenje
laboratorijskih aparata za sterilizaciju
laboratorijskih aparata za destilaciju i laboratorijskih centrifuga
instrumenata i pomagala za potrebe medicine, hirurgije, stomatologije i veterine
zubnih proteza, cementa i sl. za upotrebu u stomatologiji
medicinskog, stomatološkog i veterinarskog nameštaja: operacionih stolova, zubarskih stolica i bolničkih kreveta s mehaničkom opremom
ploča i zavrtnja za kosti, špriceva, igala, katetera, cevčica, itd.
stomatoloških instrumenata (uključujući zubarske stolice sa opremom)
veštačkih zuba, mostova i dr. u stomatološkim laboratorijama
ortopedske i protetičke opreme
staklenih očiju
medicinskih toplomera
oftalmoloških artikala (naočara za vid, naočara za sunce i sočiva)
Ne obuhvata:
proizvodnju hirurškog konca, medicinske gaze i sl., del. 21.20
proizvodnju elektromedicinske i elektroterapeutske opreme, del. 26.60
proizvodnju invalidskih kolica, del. 30.92
delatnosti optičara, del. 47.78
32.9 Ostale prerađivačke delatnosti
32.91 Proizvodnja metli i četki
Obuhvata proizvodnju:
metli i četki, uključujući i one koje su sastavni delovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, slikarskih četkica, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki i metli
četki za odeću, obuću, zube i ličnu higijenu
32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
Obuhvata proizvodnju:
zaštitne opreme:
* vatrogasne odeće
* zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije
* spasilačkih pojaseva od plute za vodu
* zaštitnih kaciga od plastike ili metala
* zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu
* zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa)
* gas-maski
pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih
uložaka za olovke
žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepnica, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate
suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova
globusa
dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr.
upaljača
predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr.
sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća, voća, venaca i dr.
krojačkih lutki, ručnih sita i rešeta, mrtvačkih kovčega itd.
korpi za cveće, buketa, venaca i sličnih artikala
Ne obuhvata proizvodnju:
fitilja za fenjere, del. 13.99
radne odeće (npr. laboratorijskih odela, uniformi i sl.), del. 14.12
papirnih ukrasa, del. 17.29
33 Popravka i montaža mašina i opreme
Obuhvata specijalizovanu popravku proizvoda proizvedenih u sektoru prerađivačke industrije s ciljem da se mašine, oprema i drugi proizvodi dovedu u funkcionalno stanje. Uključeno je obezbeđivanje generalnog servisiranja i rutinskog održavanja pomenutih proizvoda radi njihovog efikasnog rada i sprečavanja havarija i nepotrebnih popravki.
Ova oblast uključuje samo aktivnosti specijalizovane popravke i održavanja. Veliki deo popravki takođe obavljaju proizvođači mašina, opreme i drugih proizvoda, i u tom slučaju se jedinice angažovane za te popravke i proizvodne aktivnosti razvrstavaju u skladu sa principom dodate vrednosti. Na taj način, ove kombinovane aktivnosti često se povezuju sa stvaranjem proizvoda. Isti se princip primenjuje kod kombinovane trgovine i popravke.
Rekonstrukcija ili prerada mašina i opreme smatra se aktivnošću prerađivačke industrije i uključena je u druge delatnosti ovog sektora.
Popravka i održavanje proizvoda koji se koriste kao investiciona oprema i kao proizvodi široke potrošnje u principu se klasifikuju kao popravka i održavanje predmeta za domaćinstvo (npr. popravka kućnog nameštaja, 95.24).
U ovu oblast takođe je uključena specijalizovana instalacija mašina. Međutim, instalacija opreme koja je sastavni deo zgrada ili sličnih građevina (npr. postavljanje električne instalacije, instaliranje liftova ili uređaja za klimatizaciju) svrstava se u sektor Građevinarstvo.
Ne obuhvata:
čišćenje industrijske opreme, del. 81.22
popravku i održavanje računara i komunikacione opreme, del. 95.1
popravku i održavanje predmeta za domaćinstvo, del. 95.2
33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme
Obuhvata specijalizovanu popravku metalnih proizvoda, mašina i opreme proizvedenih u okviru prerađivačke industrije.
Obuhvaćeno je opšte ili redovno održavanje (tj. servisiranje) tih proizvoda kako bi se osigurao njihov dalji rad i sprečilonjihovo kvarenje.
Ne obuhvata:
preradu ili ponovnu proizvodnju mašina i opreme, del. 25-31
čišćenje industrijskih mašina, del. 81.22
popravku i održavanje računara i komunikacione opreme, del. 95.1
popravku i održavanje kućnih aparata, del. 95.2
33.11 Popravka metalnih proizvoda
Obuhvata popravku i održavanje izrađenih metalnih proizvoda iz oblasti 25:
popravku metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
popravku i održavanje cevi i cevnih instalacija
popravku zavarivanjem i lemljenjem
popravku i održavanje parnih kotlova i njima pripadajućih uređaja: kondenzatora, ekonomizatora, grejača, kolektora pare i akumulatora
popravku i održavanje nuklearnih reaktora, osim separatora izotopa
popravku i održavanje delova brodskih parnih kotlova i naprava za zagrevanjei centralno grejanje
popravku i održavanje oružja i borbene opreme (uključuje popravku sportskih i rekreativnih pištolja)
popravku i održavanje šoping-kolica
Ne obuhvata:
oštrenje sečiva i testera, del. 33.12
popravku cevnih instalacija sistema za centralno zagrevanje, del. 43.22
popravku mehaničkih naprava za zaključavanje, sefova itd., del. 80.20
popravku sistema za nadzor i zaštitu, del. 80.20
33.12 Popravka mašina
Obuhvata popravku i održavanje industrijskih mašinai opreme – oštrenje ili instaliranje, zamena sečiva i testera u komercijalnim i industrijskim mašinama, ili usluge zavarivanja (automatsko, opšte); popravku poljoprivrednih i drugih mašina i opreme teške industrije, mašinskih alatki, komercijalne opreme za hlađenje, građevinske opreme i rudarskih mašina i sličnih mašina i opreme iz oblasti 28:
popravku i održavanje nemotornih mašina za vozila
popravku i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja
popravku i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju
popravku ventila
popravku zupčanika i drugih prenosnika
popravku i održavanje industrijskih peći
popravku i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje, uključujući liftove i pokretne stepenice
popravku i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha
popravku i održavanje opštih mašina komercijalnog tipa
popravku i održavanje ručnih mašina na struju
popravku i održavanje mašina i pomoćnih delova za sečenje i oblikovanje metala
popravku i održavanje mašina opšte namene
popravku i održavanje traktora za poljoprivredu
popravku i održavanje mašina za poljoprivredu i šumarstvo
popravku i održavanje metalurških mašina
popravku i održavanje mašina za obradu hrane, pića i duvana
popravku i održavanje mašina za tekstilnu industriju, proizvodnju kože
popravku i održavanje mašina za industriju papira
popravku i održavanje mašina za industriju plastike i gume
popravku i održavanje ostalih mašina za posebne svrhe iz oblasti 28
popravku i održavanje naprava za merenje
popravku i održavanje automata
popravku i održavanje registarskih kasa
popravku i održavanje mašina za fotokopiranje
popravku i održavanje računskih mašina, elektronskih ili neelektronskih
popravku i održavanje pisaćih mašina
popravku i održavanje presa za ploče iverice i slično
popravku i održavanje mašina i aparata za zavarivanje i lemljenje
Ne obuhvata:
popravku i održavanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22
ugrađivanje peći i drugih grejnih uređaja, del. 43.22
popravku računara, del. 95.11
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
Obuhvata popravku i održavanje proizvoda iz del. 26.5, 26.6 i 26.7, osim onih koji se smatraju proizvodima za domaćinstva.
Obuhvata popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigaconih i kontrolnih uređaja iz grane 26.5:
popravku i održavanje instrumenata za letelice
popravku i održavanje uređaja za testiranje automobilskih ispusnih gasova
popravku i održavanje meteoroloških instrumenata
popravku i održavanje opreme za ispitivanje fizičkih, električnih i hemijskih karakteristika
popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigacionih i drugih instrumenata
popravku i održavanje instrumenata za otkrivanje i praćenje radijacije
Obuhvata popravku i održavanje laserske, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme iz grane 26.6:
popravku i održavanje aparata za magnetnu rezonancu, ultrazvučnih aparata, pejsmejkera, slušnih aparata,aparata za elektrokardiografiju, endoskopiju, zračenje i dr.
Obuhvata popravku i održavanje optičkih instrumenata iz grane 26.7, kao što su: dvogledi, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme, sočiva (osim oftalmoloških), kao i fotografske opreme i uređaja ako su namenjeni za profesionalnu upotrebu.
Ne obuhvata:
popravku i održavanje opreme za fotokopiranje, del. 33.12
popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11
popravku i održavanje računarskih projektora, del. 95.11
popravku i održavanje komunikacione opreme, del. 95.12
popravku i održavanje video-kamera i televizora za opštu upotrebu, del. 95.21
popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25
33.14 Popravka električne opreme
Obuhvata:
popravku i održavanje proizvoda iz oblasti 27 (osim aparata za domaćinstvo)
popravku i održavanje transformatora
popravku i održavanje elektromotora i generatora
popravku i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli
popravku i održavanje aparata za kontrolu strujnih kola i releja
popravku i održavanje baterija i akumulatora
popravku i održavanje električnih aparata za osvetljenje
popravku i održavanje strujne žičane opreme i nestrujne žičane opreme za spajanje električnih kola žicom
Ne obuhvata:
popravku i održavanje računara i periferne opreme, del. 95.11
popravku i održavanje telekomunikacione opreme, del. 95.12
popravku i održavanje elektronskih aparata za široku potrošnju, del. 95.21
popravku i održavanje časovnika i ručnih satova, del. 95.25
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
Obuhvata popravku i održavanje brodova i čamaca. Međutim, fabričko ponovno građenje ili remont brodova klasifikovani su u oblast 30.
Obuhvata:
održavanje, popravku ili prepravku brodova
održavanje, popravku i preradu jedrilica i čamaca za razonodu i sport
Ne obuhvata:
fabričku obnovu i remont brodova, del. 30.1
popravku i održavanje brodskih motora i motora za čamce, del. 33.12
rezanje, struganjei rasklapanje brodova, del. 38.31
33.16 Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica
Obuhvata popravku i održavanje letelica i svemirskih letelica.
Obuhvata:
održavanje i popravku letelica (osim fabričkog remonta, pregleda i obnove)
održavanje i popravku motora za letelice
Ne obuhvata:
fabričku obnovu i remont letelica, del. 30.30
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
Obuhvata popravkui održavanje ostale transportne opreme iz oblasti 30, sem motocikala i bicikala.
Obuhvata:
popravku i održavanje šinskih vozila (sem fabričkog remonta i konverzije)
popravku i održavanje zaprežnih vozila
Ne obuhvata:
fabričku obnovu i remont lokomotiva i šinskih vozila, del. 30.20
popravku i održavanje vojnih borbenih vozila, del. 30.40
popravku i održavanje kolica za kupovinu, del. 33.11
popravku i održavanje motora za šinska vozila, del. 33.12
popravku i održavanje motocikala, del. 45.40
popravku i održavanje bicikala, del. 95.29
33.19 Popravka ostale opreme
Obuhvatapopravku opreme koja nije obuhvaćena u drugim grupama ove oblasti:
ribarskih mreža, prostirki, vreća za hemikalije i dr.
užadi, brodske opreme, platna za jedra i cerada
vreća
drvenih paleta, buradi, kolutova i sl.
automata za igru s kuglicama i drugih automata za igru na žetone
restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata
Ne obuhvata:
restauraciju i popravku kućnog i kancelarijskog nameštaja, del. 95.24
popravku i održavanje bicikala, del. 95.29
popravku, prekrajanje i održavanje odeće, del. 95.29
33.2 Montaža industrijskih mašina i opreme
33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
Obuhvata specijalnu montažu industrijskih mašina i opreme. Ugrađivanje opreme koja je sastavni deo građevinskog objekta spada u Građevinarstvo (npr. ugrađivanje liftova, pokretnih stepenica, uređaja za klimatizaciju, alarmnih sistema i dr.).
Obuhvata:
instaliranje industrijskih mašina u fabrikama
sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje
sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa
instaliranje ostale industrijske opreme:
* komunikacione opreme
* centralnih i sličnih računara
* laserske i elektromedicinske opreme
demontaža većih industrijskih mašina i opreme
montaža mlinova
opremanje mašina
montažu opreme za kuglane
Ne obuhvata:
montažu liftova, automatskih vrata, vakuum sistema za čišćenje, rashladnih sistema itd., del. 43.29
montažu vrata, trezora, fitinga, nameštaja itd., 43.32
montažu vrata, stepeništa, kabina za probanje odela, nameštaja, itd., del. 43.32
montiranje (postavljanje) računara, del. 62.09

 

Bojenje i zastakljivanje

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
SEKTOR D SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
Obuhvata proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom pomoću mrežnog sistema cevovoda, magistralnih vodova i mrežnih električnih kablova. Veličina mreže nije odlučujuća. Takođe je obuhvaćena distribucija električne energije, gasa, pare i tople vode u industrijskim pogonima ili stambenim zgradama.
Takođe uključuje snabdevanje parom i klimatizaciju.
Ne obuhvata rad službi za vodovod i kanalizaciju, oblast 36 i 37, kao ni transport gasovodom (na duže razdaljine, uglavnom), del. 49.30.
35   Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
35.1 Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
Obuhvata proizvodnju i prenos električne energije do distribucionih centara i distribuciju.
35.11 Proizvodnja električne energije
Obuhvata proizvodnju:
električne energije u hidroelektranama
električne energije u termoelektranama i toplanama korišćenjem čvrstih, tečnih i gasovitih goriva ili snabdevanjem iz drugih obnovljivih energetskih izvora
električne energije u nuklearnim elektranama
električne energije u elektranama na sunce i vetar
električne energije u elektranama za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije
Ne obuhvata:
proizvodnju električne energije spaljivanjem otpadaka, del. 38.21
35.12 Prenos električne energije
Obuhvata:
upravljanje prenosnom mrežom i prenos električne energije do distribucionih sistema
Ne obuhvata:
izgradnju dalekovoda, del. 42.22
35.13 Distribucija električne energije
Obuhvata:
upravljanje distributivnom mrežom i distribuciju električne energije primljene od elektrana ili prenosnog sistema do potrošača
35.14 Trgovina električnom energijom
Obuhvata:
prodaju električne energije korisnicima
delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju električnom energijom preko sistema za distribuciju energije kojim upravljaju drugi
35.2 Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva gasovodima
Obuhvata proizvodnju gasa i distribuciju zemnog ili sintetičkog gasa putem distributivne mreže do potrošača. Obuhvaćeni su prodavci gasa ili posrednici koji organizuju prodaju gasa posredstvom distributivne mreže kojom upravljaju drugi.
Transport gasa gasovodima koji povezuju proizvođače s distributerima gasa, ili između centara za distribuciju, isključuje se iz ove grane i spada u delatnost transporta posredstvom gasovoda.
35.21 Proizvodnja gasa
Obuhvata proizvodnju:
gasa suvom destilacijom uglja ili iz nusproizvoda poljoprivrede ili otpadaka
gasovitih goriva određene kalorične vrednosti iz različitih vrsta gasova: čišćenjem, mešanjem ili drugim postupcima, uključujući zemni gas
Ne obuhvata:
vađenje zemnog gasa, del. 06.20
rad koksnih peći, del. 19.10
proizvodnju derivata nafte, del. 19.20
proizvodnju tehničkih gasova, del. 20.11
35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom
Obuhvata:
distribuciju i snabdevanje gasovodnim gorivima svih vrsta gasovodom
Ne obuhvata:
transport gasovodom (osim distributivne mreže), del. 49.50
35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
Obuhvata:
prodaju gasa korisnicima preko gasovodne mreže
delatnost trgovaca, tržišnih posrednika ili zastupnika koji trguju gasnim gorivima preko sistema za distribuciju gasa kojim upravljaju drugi
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko gasovitim gorivima, del. 46.71
trgovinu na malo gasom u bocama, del. 47.78
direktnu prodaju goriva, del. 47.99
35.3 Snabdevanje parom i klimatizacija
35.30 Snabdevanje parom i klimatizacija
Obuhvata proizvodnju:
i distribuciju pare i tople vode za grejanje i u druge svrhe
i distribuciju hladnog vazduha i vode
leda u svrhe hlađenja hrane i u neprehrambene svrhe
SEKTOR E SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI
U ovaj sektor svrstane su aktivnosti u vezi sa procesom uklanjanja raznih formi otpada (uključujući sakupljanje i obradu), poput čvrstog ili tečnog industrijskog otpada ili otpada iz domaćinstava, kao i aktivnosti kontrole kontaminiranih deponija. Krajnji proizvod procesa obrade otpada ili otpadnih voda može biti (trajno) uklonjen ili može da postane input za druge proizvodne procese. Aktivnosti snabdevanja vodom takođe su svrstane u ovaj sektor.
36 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora, kao i distribucija vode različitim sredstvima.
36.0 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
Obuhvata skupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za potrebe domaćinstava i industrije. Uključeni su skupljanje vode iz različitih izvora i distribucija vode, kao i rad sistema za navodnjavanje; nisu uključene usluge navodnjavanja ni slične pomoćne usluge u poljoprivredi.
Obuhvata:
skupljanje vode iz jezera, reka, bunara, sa izvora i sl.
skupljanje kišnice
prečišćavanje vode
obradu vode u industrijske i druge svrhe
desalinizaciju morske ili podzemne vode kao glavne aktivnosti u proizvodnji vode
distribuciju vode cevovodom, vozilom-cisternom ili na drugi način
rad kanala za navodnjavanje
Ne obuhvata:
rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, del. 01.61
obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, del. 37.00
cevovodni transport vode, del. 49.50
37 Uklanjanje otpadnih voda
Obuhvata rad kanalizacionih sistema ili uređaja za različitu obradu vode, prečišćavanje otpadnih voda, skupljanje otpada iz vode, njegovo odstranjivanje i odlaganje.
37.0 Uklanjanje otpadnih voda
37.00 Uklanjanje otpadnih voda
Obuhvata:
rad kanalizacionih sistema i uređaja za obradu otpadnih voda
skupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice, korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova ili drugih vidova transporta
pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama; održavanje hemijskih toaleta
obradu/prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa
održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda
Ne obuhvata:
dekontaminaciju površinskih i podzemnih voda na mestu zagađenja, del. 39.00
čišćenje i odgušivanje kanalizacionih cevi u zgradama, del. 43.22
38 Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
Obuhvata sakupljanje, tretman i odlaganje otpada (otpadnih materija). Takođe obuhvata odvoženje otpada i obavljanje pripremnih radnji za tretman na pr. (razvrstavanje otpada u posebne tokove otpada).
38.1 Skupljanje otpada
Obuhvata skupljanje kućnog (komunalnog) i komercijalnog otpada u kontejnere. To uključuje posebno sakupljanje otpada koji nije opasan od opasnog otpada, na pr. kućni otpad, korišćene baterije, korišćeno jestivo ulje i masnoće, korišćeno motorno ulje kao i građevinski otpad.
38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
Obuhvata:
sakupljanje neopasnog čvrstog otpada (smeće) na lokalnoj teritoriji, kao što je sakupljanje komunalnog i komercijalnog otpada u kontejnere što može biti mešavina materijala koji se mogu ponovno upotrebiti
sakupljanje reciklabilnih materijala
sakupljanje otpada sa javnih površina
sakupljanje građevinskog otpada
sakupljanje i uklanjanje otpadaka kao što su grane i šljunak
sakupljanje tekstilnog otpada
aktivnosti u transfer stanicama za neopasan otpad
Ne obuhvata:
skupljanje opasnog otpada, del. 38.12
rad deponija za odlaganje otpada koji nije opasan, del. 38.21
rad postrojenja za sortiranje i razdvajanje mešanog otpada (na papirni, plastični itd.) namenjenog za reciklažu, del. 38.32
38.12 Skupljanje opasnog otpada
Obuhvata sakupljanje čvrstog i otpada koji nije čvrst, na pr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, toksičnog, nadražujućeg, kancerogenog, korozivnog, zaraznog i drugih supstanci i preparata opasnih po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Obuhvata identifikaciju, obradu, pakovanje i obeležavanje otpada za transport.
Obuhvata:
sakupljanje opasnog otpada kao što su:
* korišćena motorna ulja
* biološki opasan otpad
* nuklearni otpad
* korišćene baterije
aktivnosti u transfer stanicama za opasan otpad
Ne obuhvata:
čišćenje i sanaciju kontaminiranih objekata, miniranih lokacija, zemljišta, zatim podzemnih voda, odstranjivanje azbesta, del. 39.00
38.2 Tretman i odlaganje otpada
Obuhvata odlaganje, tretman pre odlaganja, za različite vrste otpada i na različite načine, kao što je tretman organskog otpada u cilju odlaganja, tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i dr. kontaminirani otpad; tretman i odlaganje radioaktivnih otpada iz bolnica, istovaranje otpadaka na zemlju ili u vodu, zakopavanje ili zaoravanje ostataka; odlaganje korišćene robe kao frižidera, da se eliminiše štetan otpad, odlaganje otpada nastalog inseneracijom ili sagorevanjem. Uključuje i dobijanje energije prilikom procesa insineracije.
Ne obuhvata:
tretman i odlaganje otpadnih voda, del. 37.00
ponovno iskorišćavanje otpadnog materijala, del. 38.3
38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja čvrstog i neopasnog otpada koji nije čvrst:
rad deponija neopasnog otpada
odlaganje (zbrinjavanje) neopasnog otpada spaljivanjem ili insineracijom ili drugim metodama, sa ili bez iskorišćavanja za proizvodnju električne energije ili pare, komposta, zamene za goriva, biogas, pepeo ili drugi proizvodi za dalju upotrebu.
tretman organskog otpada za odlaganje
Ne obuhvata:
insineraciju i spaljivanje opasnog otpada, del. 38.22
rad postrojenja za sortiranje mešovitog otpada kao papir, plastika iskorišćene limenke i metale za ponovnu upotrebu, del. 38.32
dekontaminaciju, čišćenje zemljišta, vode, odstranjivanje opasnog materija, del. 39.00
38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada
Obuhvata odlaganje i tretman pre odlaganja, opasnog otpada čvrstog i koji nije čvrst uključujući otpad koji je eksplozivan, oksidirajući, zapaljiv, toksičan, iritirajući, kancerogen, korozivan, infektivan i druge supstance i preparate opasne po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.
Obuhvata:
rad postrojenja za tretman opasnog otpada
tretman i odlaganje zatrovanih ili uginulih životinja i drugog kontaminiranog otpada
insineracija opasnog otpada
odlaganje iskorišćenih uređaja (npr. frižidera), iz kojih se potom odstranjuju štetne materije
tretman, odlaganje i skladištenje radioaktivnog nuklearnog otpada, uključujući:
* tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica
* inkapsulacija, priprema ili drugi tretman nuklearnog otpada zbog skladištenja
Ne obuhvata:
ponovnu preradu nuklearnog goriva, del. 20.13
insineracija neopasnogotpada, del. 38.21
dekontaminaciju i čišćenje zemljišta i voda, odstranjivanje opasnih materija radi smanjenja zagađenosti, del. 39.00
38.3 Ponovna upotreba materijala
38.31 Demontaža olupina
Obuhvata demontažu olupina bilo koje vrste (automobila, brodova, računara, televizora i drugih uređaja) u cilju ponovne upotrebe materijala.
Ne obuhvata:
odlaganje iskorišćene robe kao frižidera radi eliminisanja štetnog otpada, del. 38.22
demontažu automobila, brodova, računara, televizora i ostalih aparata u cilju ponovne prodaje korišćenih delova, sektor G
38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Obuhvata preradu metalnog i nemetalnog otpada i otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine, obično uključuje fizičke ili hemijske procese transformacije.
Takođe uključuje ponovnu upotrebu materijala iz tokova otpada u formi: 1) separacije i razvrstavanja materijala koji se mogu ponovno upotrebiti iz tokova neopasnog otpada ili 2) separacija i razvrstavanje mešovitog otpada koji se može ponovo upotrebiti, kao papir, plastika, iskorišćene limenke i metali u različite kategorije.
Primeri fizičkog ili hemijskog procesa transformacije:
mehaničko drobljenje metalnog otpada iz školjke automobila, mašine za pranje veša, bicikla i sl.
mehaničko smanjenje velikih gvozdenih delova kao železničkih vagona
sečenje metalnog otpada, starih neupotrebljivih vozila
druge metode mehaničkog tretmana radi smanjenja zapremine, kao što su sečenje i presovanje
regenerisanje metala iz fotografskih otpadaka na pr. fiksira, fotografskog papira i filma
regenerisanje gume, kao što su korišćene gume za proizvodnju sekundarnih sirovina
sortiranje i peletiranje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina (za cevi, saksije palete i sl.)
prerada (čišćenje, topljenje, mlevenje) otpada od plastike ili gume u granulate
drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla
drobljenje, čišćenje i sortiranje drugih vrsta otpada, kao što je građevinski otpad za dobijanje sekundarnih sirovina
prerada upotrebljenog jestivog ulja i masti radi dobijanja sekundarnih sirovina
prerada ostalih otpadaka od hrane, pića, duvana i drugih ostataka u sekundarne sirovine.
Ne obuhvata:
proizvodnja gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina, kao što su: proizvodnja prediva i vlakana od ostataka konfekcijske robe, proizvodnja pulpe iz otpadnog papira, protektiranje guma ili proizvodnja metala iz metalnog otpada, koji treba da budu razvrstani u odgovarajuće delatnosti (sektor C prerađivačka industrija)
prerada otpada od nuklearnog goriva, del. 20.13
pretapanje otpada i ostataka od gvožđa, del. 24.10
ponovna upotreba otpada u procesu spaljivanja ili insineracije, del. 38.2
tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
tretman organskog otpada radi odlaganja uključujući proces kompostiranja, del. 38.21
dobijanje energije tokom procesa insineracije neopasnog otpada, del. 38.21
tretman i odlaganje radioaktivnog otpada iz bolnica itd., del. 38.22
tretman i odlaganje toksičnog i kontaminiranog otpada, del. 38.22
trgovina na veliko otpacima i ostacima, del. 46.77
39 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Obuhvata obezbeđivanje usluga sanacije i rekultivacije, kao što su: čišćenje kontaminiranih objekata i lokacija, zemljišta, površinskih i podzemnih voda.
39.0 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
39.00 Sanacija, rekultivacija i duge usluge u oblasti upravljanja otpadom
Obuhvata:
dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mestu zagađenja korišćenjem mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda
dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili lokacija, uključujući nuklearna postrojenja i lokacije
dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda od zagađenja koje je posledica akcidenta, kao što je sakupljanje zagađivača ili primena hemikalija
čišćenje naftnih mrlja i drugih zagađivača na zemlji, u površinskim vodama, u morima i okeanima, uključujući i priobalje
odstarnjivanje/smanjivanje otrovnih materija, azbesta, olovnih boja i drugih otrovnih materija
ostalo specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine
Ne obuhvata:
uništavanje štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
prečišćavanje vode, del. 36.00
tretman i odlaganje neopasnog otpada, del. 38.21
tretman i odlaganje opasnog otpada, del. 38.22
čišćenje puteva, pranje ulica i odstranjivanje leda i snega, del. 81.29
SEKTOR F GRAĐEVINARSTVO
Obuhvata opšte i specijalizovane građevinske radove na zgradama i ostalim građevinama. Obuhvataju se novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.
Opšte građevinarstvo predstavlja izgradnju kompletnih stambenih i poslovnih zgrada, prodavnica i drugih javnih zgrada, pomoćnih i poljoprivrednih zgrada i sl., ili, pak, izgradnju ostalih građevina kao što su autoputevi, ulice, mostovi, tuneli, železničke pruge, aerodromi, pristaništa i drugi priobalni objekti, sistemi za navodnjavanje, kanalizacioni sistemi, industrijski objekti, cevovodi i električni vodovi, sportski objekti itd.
Ovi poslovi mogu da se obavljaju za sopstveni ili za tuđ račun. Deo radova, a ponekad i celokupne radove, mogu da obavljaju podizvođači. Ovde se svrstava jedinica kojoj je poverena celokupna odgovornost za građevinski projekat.
Obuhvata i popravku zgrada i ostalih građevina.
U ovaj sektor svrstani su celokupna izgradnja zgrada (oblast 41), celokupni radovi na izgradnji ostalih građevina (oblast 42), kao i specijalizovane građevinske aktivnosti, i to samo ako se izvode kao deo građevinskog procesa (oblast 43).
Iznajmljivanje građevinske opreme s rukovaocem klasifikuje se kao specijalizovani građevinski rad koji se izvodi korišćenjem ove opreme.
Takođe obuhvata organizaciju izvođenja građevinskih projekata (razrada građevinskih projekata) zgrada ili ostalih građevina, u koju su uključena finansijska, tehnička i fizička sredstva potrebna za ostvarenje građevinskog projekta radi kasnije prodaje.
Ukoliko se ovi radovi ne izvode radi kasnije prodaje građevine nego radi sopstvenog korišćenja (npr. davanje u zakup prostora u sopstvenim zgradama, prerađivački poslovi u fabrici), jedinica se ne svrstava ovde nego se razvrstava prema operativnim poslovima, tj. stvarnom stanju, proizvodnji itd.
41 Izgradnja zgrada
Obuhvata izgradnju svih vrsta zgrada. Tu su svrstane novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.
Obuhvaćena je izgradnja kompletnih stambenih i poslovnih zgrada, prodavnica i drugih javnih i pomoćnih zgrada, poljoprivrednih zgrada i sl.
41.1 Razrada građevinskih projekata
41.10 Razrada građevinskih projekata
Obuhvata:
razradu građevinskih projekata za stambene i nestambene zgrade objedinjavanjem finansijskih, tehničkih i fizičkih sredstava neophodnih za realizaciju građevinskih projekata radi kasnije prodaje
Ne obuhvata:
izgradnju zgrada, del. 41.20
arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
usluge rukovođenja projektom koje su u vezi s građevinskim projektom, del. 71.1
41.2 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Obuhvata izgradnju kompletnih objekata ili za svoj račun, s namenom prodaje, ili na osnovu ugovora. Deo izgradnje ili celokupnu izgradnju može izvoditi podizvođač radova.
Ako se obavljaju samo specijalizovani delovi građevinskog procesa, onda se delatnost svrstava u oblast 43.
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Obuhvata:
izgradnju svih vrsta stambenih zgrada:
* zgrada s jednim stanom
* zgrada s više stanova, uključujući i višespratne zgrade
izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada:
* zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postrojenja itd.
* bolnica, škola i poslovnih zgrada
* hotela, prodavnica, tržnih centara i restorana
* aerodromskih zgrada
* sportskih dvorana
* parking garaža, uključujući i podzemne garaže
* skladišta
* zgrada za obavljanje verskih obreda
montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu
prepravke i obnovu postojećih stambenih građevina
Ne obuhvata:
izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada, del. 42.99
arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1
42 Izgradnja ostalih građevina
Obuhvata izgradnju ostalih građevina. Ovde spadaju novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.
Obuhvata se izgradnja (složenih, teških) građevina kao što su autoputevi, putevi, ulice, mostovi, tuneli, železničke pruge, aerodromske staze, pristaništa i drugi objekti na vodi, sistemi za navodnjavanje, kanalizacioni sistemi, industrijska postrojenja, cevovodi i električni vodovi i sportska igrališta. Ovi radovi mogu se obavljati za sopstveni račun ili za naknadu.
Deo radova, a ponekad i celokupne radove, mogu da obavljaju podizvođači.
Ako se obavljaju samo specijalizovani delovi građevinskog procesa, onda se delatnost svrstava u oblast 43.
42.1 Izgradnja puteva i železničkih pruga
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
Obuhvata:
izgradnju autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake
površinske radove na ulicama, putevima, autoputevima, mostovima ili tunelima:
* asfaltiranje puteva
* bojenje i obeležavanje oznaka na putevima
* postavljanje ograda i saobraćajnih oznaka i sl.
izgradnju aerodromskih pista
Ne obuhvata:
postavljanje ulične rasvete i električne signalizacije,
arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1
42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
Obuhvata:
izgradnju železničkih pruga i podzemnih železnica
Ne obuhvata:
postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
tehničko rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1
42.13 Izgradnja mostova i tunela
Obuhvata:
izgradnju mostova, uključujući i mostove za uzdignute autoputeve (vijadukte)
izgradnju tunela
Ne obuhvata:
postavljanje rasvete i električne signalizacije, del. 43.21
arhitektonsko i građevinsko projektovanje, del. 71.1
rukovođenje projektom za izgradnju, del. 71.1
42.2 Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
42.21 Izgradnja cevovoda
Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.
Obuhvata:
izgradnju ostalih građevina za:
* cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi)
* glavne dovode i mrežu
* sisteme za navodnjavanje (kanali)
* rezervoare
izgradnju:
* odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke
* postrojenja za deponovanje otpadnih voda
* crpnih stanica
kopanje bunara
Ne obuhvata:
rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema.
Obuhvata:
izgradnju ostalih građevina za:
* međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu
* elektrane
Ne obuhvata:
rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
42.9 Izgradnja ostalih građevina
42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata
Obuhvata:
izgradnju:
* vodenih puteva, pristaništa, marina, ustava i dr., kao i izvođenje rečnih radova (utvrđivanje obala)
* brana i nasipa
iskopavanje (bagerovanje) vodenih puteva
Ne obuhvata:
rukovođenje projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
Obuhvata:
izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su:
* rafinerije
* postrojenja hemijske industrije
izgradnju građevina koje nisu zgrade, kao što su:
* sportski objekti na otvorenom
opremanje parcela potrebnom infrastrukturom (npr. melioracijom, izgradnjom puteva itd.)
Ne obuhvata:
montažu industrijskih aparata i opreme, del. 33.20
parcelisanje zemljišta bez opremanja potrebnom infrastrukturom, del. 68.10
usluge rukovođenja projektom u vezi s građevinskim radovima niskogradnje, del. 71.12
43 Specijalizovani građevinski radovi
Obuhvataju se specijalizovani građevinski radovi (posebni zanati), tj. izgradnja delova zgrada i ostalih građevina ili pripremni radovi za njih.
Ovi radovi su obično specijalizovani na način da se mogu izvoditi na različitim građevinama i zahtevaju posedovanje posebne vrste stručnosti ili opreme. To su, na primer: pobijanje stubova, izgradnja temelja, izrađivanje nosećih zidova, betoniranje, zidanje opekom, popločavanje kamenom, postavljanje građevinskih skela, pokrivanje krovova itd.
Podizanje čeličnih konstrukcija razvrstava se ovde samo pod uslovom da konstrukcije ne proizvodi sama jedinica. Specijalizovane vrste radova većinom izvode podizvođači radova, a najčešće kada je reč o popravkama rađenim neposredno za vlasnika nepokretnosti.
Takođe se uključuju završni i zanatski radovi.
Obuhvaćene su i sve vrste montaža potrebnih za funkcionisanje građevine. Ove aktivnosti najčešće se izvode na samom gradilištu, mada deo poslova može da bude izveden u specijalnim radionicama. Uključeni su radovi kao što su uvođenje instalacija vodovoda, centralnog grejanja i klima-uređaja, antena, alarmnih sistema i ostali elektroradovi, instaliranje sistema raspršivača, liftova i pokretnih stepenica i dr.
Ovde spadaju i izolacioni radovi (od vlage, toplote, zvuka), limarski radovi, postavljanje rashladnih uređaja, instaliranje rasvete i sistema signalizacije za puteve, železnicu, aerodrome, luke itd. Popravke koje se odnose na pomenute aktivnosti takođe su uključene.
Završni radovi građenja obuhvataju radove kojima se dovršava i završava građevina, kao što su zastakljivanje, krečenje, farbanje, ili pokrivanje raznim vrstama materijala (parket, tepih (itison), tapete itd.), zatim peskarenje, završni tesarski radovi, zvučna izolacija, čišćenje eksterijera itd. Popravke poput spomenutih aktivnosti takođe su uključene.
Iznajmljivanje građevinskih mašina s rukovaocem svrstava se u one delatnosti građevinarstva za čije se obavljanje te mašine iznajmljuju.
43.1 Rušenje i pripremanje gradilišta
Obuhvata pripremanje gradilišta za kasnije obavljanje građevinske aktivnosti i uključuje prethodno uklanjanje postojećih objekata.
43.11 Rušenje objekata
Obuhvata:
rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata
43.12 Pripremna gradilišta
Obuhvata:
raščišćavanje gradilišta
zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr.
pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom
drenažne radove na gradilištu
drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu
Ne obuhvata:
bušenje radi proizvodnje sirove nafte i prirodnog gasa, del. 06.10 i 06.20
dekontaminaciju tla, del. 39.00
bušenje i kopanje bunara, del. 42.21
iskop okna, del. 43.99
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
Obuhvata:
ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena i građenja, kao i u geofizičke, geološke ili druge svrhe
Ne obuhvata:
bušenje eksploatacionih izvora nafte ili gasa, del. 06.10 i 06.20
pomoćne usluge ispitivanja bušenjem i sondiranjem tokom rudarskih aktivnosti, del. 09.90
bušenje i kopanje bunara, del. 42.21
iskop okna, del. 43.99
istraživanja nafte i gasa, geofizička, geološka i seizmička merenja, del. 71.12
43.2 Instalacioni radovi u građevinarstvu
Obuhvata instalacione radove koji potpomažu funkcionisanje građevine kao takve, uključujući postavljanje instalacija električne energije, cevovoda (vodovoda, gasovoda i kanalizacije), sistema za grejanje i klimatizaciju, pokretnih stepenica i dr.
43.21 Postavljanje električnih instalacija
Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:
postavljanje instalacija:
* električnih vodova i priključaka
* telekomunikacionih vodova
* vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
* satelitskih antena
* rasvetnih sistema
* protivpožarne alarme
* alarmne sisteme protiv provala
* ulične rasvete i električnih signala
* rasvete na aerodromskim pistama
priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje
Ne obuhvata:
izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke:
postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
* grejne sisteme (na struju, gas ili naftu)
* peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve
* solarne neelektrične kolektore
* vodovodnu i sanitarnu opremu
* ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale
* uređaje za gas
* cevi za isparenja
* protivpožarne sisteme
* sisteme za rotacioni raspršivač
iskop kanala za instalacione radove
Ne obuhvata:
postavljanje električnog podnog grejanja, del. 43.21
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama.
Obuhvata:
postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za:
* liftove i pokretne stepenice
* automatska i obrtna vrata
* gromobrane
* sistem za vakuumsko čišćenje
* toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.
Ne obuhvata:
instaliranje industrijskih mašina, del. 33.20
43.3 Završni građevinsko-zanatski radovi
43.31 Malterisanje
Obuhvata:
malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge
43.32   Ugradnja stolarije
Obuhvata:
ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore od drveta ili drugog materijala
ugradnju kuhinjske opreme, ormana, stepeništa, opreme za radnje i sl.
ugradnju nameštaja
unutrašnje dovršavanje tavanica, pokretnih delova i dr.
Ne obuhvata:
ugrađivanje automatskih i obrtnih vrata, del. 43.29
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
Obuhvata:
postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama:
* keramičkih, betonskih ili kamenih, zidnih ili podnih pločica, i oblaganje peći keramičkim pločicama
* parketa i drugih podnih obloga od drveta, pokrivanje zidova drvetom
* tapisona i linoleumskih podnih pokrivača, uključujući i one od gume ili plastičnih masa
* podnih i zidnih obloga od teraca, mermera, granita ili škriljca
* tapeta
43.34
Obuhvata:
unutrašnje i spoljašnje bojenje zgrada
bojenje ostalih građevina
zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr.
Ne obuhvata:
ugradnju prozora, del. 43.32
43.39 Ostali završni radovi
Obuhvata:
čišćenje novih zgrada nakon izgradnje
ostale nepomenute završne radove
Ne obuhvata:
unutrašnje dekoraterske radove, del. 74.10
unutrašnje čišćenje zgrada i ostalih građevina, del. 81.21
specijalno unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, del. 81.22
43.9 Ostali specifični građevinski radovi
43.91 Krovni radovi
Obuhvata:
podizanje krovova
pokrivanje krovova
Ne obuhvata:
iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, del. 77.32
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
Obuhvata:
specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme:
* izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova
* postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija
* uklanjanje vlage u zgradama
* kopanje okna
* montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo
* armiranje
* zidanje opekom i kamenom
* montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup
* podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr.
* izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodnaveština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima
izvođenje podzemnih radova
izgradnju spoljnih bazena za plivanje
čišćenje parom, peskarenje i slični radovi na spoljašnosti zgrade
iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju koja ne može biti svrstana u specifični tip izgradnje, zajedno s radnicima
Ne obuhvata:
iznajmljivanje mašina i opreme za izgradnju ili rušenje bez rukovaoca, del. 77.32

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
SEKTOR G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
Ovaj sektor obuhvata trgovinu svim vrstama robe na veliko i na malo (prodaja bez prerade) i pružanje usluga pri prodaji robe. Trgovina na veliko i trgovina na malo predstavljaju poslednje faze u distribuciji robe. Obuhvaćena je i popravka motornih vozila i motocikala.
Prodaja bez prerade uključuje uobičajene postupke (manipulacije) koji su povezani s trgovinom, npr. sortiranje, razvrstavanje i sklapanje robe, mešanje robe, flaširanje (s prethodnim čišćenjem boca ili bez njega), pakovanje, razdeljivanje na manje količine i prepakivanje radi distribucije, skladištenje (zamrzavanjem ili hlađenjem ili bez toga).
Oblast 45. obuhvata sve delatnosti koje se odnose na prodaju i popravku motornih vozila i motocikala, dok oblasti 46. i 47. obuhvataju sve ostale delatnosti trgovine. Razlika između oblasti 46. (Trgovina na veliko) i 47. (Trgovina na malo) zasniva se na pretežnoj vrsti kupca.
Trgovina na veliko jeste preprodaja (prodaja bez prerade) nove ili korišćene robe trgovcima na malo, industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima ili ustanovama ili drugim trgovcima na veliko, ili obuhvata delovanje brokera ili posrednika u kupovini ili prodaji robe za treća lica.
Glavni poslovaoci koji su ovde obuhvaćeni jesu: trgovci na veliko, tj. veletrgovci koji prodaju robu u svoje ime i za svoj račun, kao što su trgovački posrednici ili preprodavci, distributeri industrijskih proizvoda, izvoznici, uvoznici i potrošačke zadruge. Osim njih, obuhvaćeni su i prodajni ogranci i prodajne poslovnice (ali ne i prodavnice na malo) koje su u sastavu proizvodnih jedinica, a razdvojeni su od njihovih postrojenja ili rudnika i obavljaju plasman njihovih proizvoda, s tim da primljene porudžbine ne izvršavaju direktnim otpremanjem iz postrojenja ili rudnika. Obuhvaćeni su i trgovački posrednici, komisionari, brokeri i zadruge angažovane u cilju plasmana poljoprivrednih proizvoda.
U trgovini na veliko često se fizički sastavljaju (sklapaju), sortiraju i razvrstavaju velike količine robe i dele se na manje partije, prepakuju i ponovo razdeljuju na manje količine (npr. farmaceutski proizvodi); obavljaju se još i skladištenje, hlađenje, isporučivanje i instaliranje robe, marketinški se deluje na kupce i dizajniraju se etikete.
Trgovina na malo je preprodaja (prodaja bez prerade) nove ili korišćene robe kupcima radi lične potrošnje ili potrošnje u domaćinstvu, i to u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, preko pošte ili interneta, posredstvom prodavaca koji dolaze kupcima na vrata, uličnih prodavaca, potrošačkih zadruga, aukcijskih kuća itd. Većina trgovaca na malo prodaje robu u svoje ime i za svoj račun, ali pojedini rade i kao zastupnici za tuđ račun i prodaju robu na konsignacijskoj ili na komisionoj osnovi.
45 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
Ova oblast obuhvata sve delatnosti (osim proizvodnje i iznajmljivanja) u vezi s motornim vozilima i motociklima, uključujući kamione i teretna vozila, kao što su trgovina na veliko i trgovina na malo novim i polovnim vozilima, popravka i održavanje vozila i trgovina na veliko i trgovina na malo delovima i priborom za motorna vozila i motocikle. Obuhvaćene su i delatnosti posrednika u trgovini na veliko i trgovini na malo vozilima, aukcijska trgovina na veliko automobilima i trgovina na veliko putem interneta.
Obuhvata i aktivnosti kao što su pranje, poliranje, itd.
Ne obuhvata trgovinu na malo motornim gorivima i mazivima ili proizvodima za hlađenje, kao ni iznajmljivanje motornih vozila i motocikala.
45.1 Trgovina motornim vozilima
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
Obuhvata:
trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:
* putničkim motornim vozilima, uključujući i specijalna putnička motorna vozila kao što su ambulantna vozila, mini-autobusi i dr.
trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (< 3,5 t nosivosti)
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila, del. 45.3
iznajmljivanje motornih vozila s vozačem, del. 49.39
iznajmljivanje motornih vozila bez vozača, del. 77.11
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
Obuhvata:
trgovinu na veliko i trgovinu na malo novim i korišćenim vozilima:
* kamionima, prikolicama i poluprikolicama
* vozilima za kampovanje kao što su kamp-prikolice i moto-kuće
trgovinu na veliko i trgovinu na malo terenskim motornim vozilima (> 3,5 t nosivosti)
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila, del. 45.3
iznajmljivanje motornih vozila s vozačem, del. 49.41
iznajmljivanje motornih vozila bez vozača, del. 77.12
45.2 Održavanje i popravka motornih vozila
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
Obuhvata:
održavanje i popravku motornih vozila:
* mehaničke popravke
* električne popravke
* popravku elektronskih sistema ubrizgavanja
* redovan servis
* popravku karoserije
* popravku delova motornog vozila
* pranje, poliranje i dr.
* prskanje i bojenje
* popravku vetrobrana i prozora
* popravku sedišta u motornim vozilima
popravku, podešavanje ili zamenu spoljnih i unutrašnjih guma
zaštitu od korozije
naknadno ugrađivanje delova i dodatne opreme
45.3 Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
Obuhvata trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motorna vozila kao što su:
* spoljašnje i unutrašnje gume
* svećice za automobile, baterije, oprema za osvetljenje, električna oprema itd.
45.31 Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
Ne obuhvata:
trgovinu na malo motornim gorivima, del. 47.30
45.4 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
45.40 Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
Obuhvata:
trgovinu na veliko i trgovinu na malo motociklima, uključujući mopede
trgovinu na veliko i trgovinu na malo delovima i priborom za motocikle (putem pošte ili posrednika)
održavanje i popravku motocikala
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko biciklima i njihovim delovima i priborom, del. 46.49
trgovinu na malo biciklima i njihovom delovima i priborom, del. 47.64
iznajmljivanje motocikala, del. 77.39
popravku i održavanje bicikala, del. 95.29
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Ova oblast obuhvata trgovinu na veliko za sopstveni račun ili za naknadu (komisiona prodaja) i odnosi se i na trgovinu na veliko na domaćem tržištu i na međunarodnu trgovinu na veliko (uvoz/izvoz).
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko motornim vozilima, kamp-prikolicama i motociklima, del. 45.1 i 45.4
trgovinu na veliko priborom za motorna vozila, del. 45.31 i 45.40
iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing), del. 77
pakovanje čvrste robe i flaširanje tečne ili gasovite robe, uključujući mešanje i filtriranje za treća lica, del. 82.92
46.1 Trgovina na veliko za naknadu
Obuhvata:
delatnost trgovačkih posrednika i svih drugih trgovaca na veliko koji rade u ime i za račun drugih
povezivanje prodavaca i kupaca i ugovaranje trgovačkih poslova u ime vlasnika robe, uključujući sklapanje poslova preko interneta
delatnost aukcijskih kuća u trgovini na veliko, uključujući i trgovinu na veliko preko interneta
Ne obuhvata:
posredovanje pri trgovini motornim vozilima, del. 45.1
trgovinu na veliko za sopstveni račun, del. 46.2-46.9
delatnost posrednika kod osiguranja, del. 66.22
delatnost posrednika kod prodaje nepokretnosti, del. 68.31
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
Obuhvata posredovanje u prodaji:
* goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija, uključujući đubriva
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
Obuhvata posredovanje u prodaji:
* mašina, uključujući kancelarijske mašine i računare, industrijsku opremu, brodove i avione
Ne obuhvata:
posredovanje u trgovini motornim vozilima, del. 45.1
aukcijsku prodaju motornih vozila, del. 45.1
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.15 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
delatnost agenata osiguranja, del. 66.22
delatnost agenata za poslovanje nekretninama, del. 68.31
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko u sopstveno ime, del. 46.2-46.9
trgovinu na malo izvan prodavnica, preko agenata prodaje, del. 47.99
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Obuhvata trgovinu na veliko:
žitaricama i semenjem
plodovima uljarica
sirovim duvanom
hranom za životinje i poljoprivrednim sirovinama na drugom mestu nepomenutim
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima, del. 46.76
46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
Obuhvata:
trgovinu na veliko cvećem, sadnicama i lukovicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
Obuhvata:
trgovinu na veliko svežim voćem i povrćem
trgovinu na veliko konzervisanim voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
Obuhvata:
trgovinu na veliko mlečnim proizvodima
trgovinu na veliko jajima i proizvodima od jaja
trgovinu na veliko jestivim uljima i mastima životinjskog i biljnog porekla
46.34 Trgovina na veliko pićima
Obuhvata:
trgovinu na veliko alkoholnim pićima
trgovinu na veliko bezalkoholnim pićima
kupovinu vina na veliko i flaširanje bez prerade
Ne obuhvata:
mešanje vina ili destilisanog alkoholnog pića, del. 11.01 i 11.02
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
Obuhvata:
trgovinu na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
trgovinu na veliko pekarskim proizvodima
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
Obuhvata:
trgovinu na veliko ostalom hranom kao što su riba, rakovi i mekušci
trgovinu na veliko pripremljenim jelima
trgovinu na veliko hranom za kućne ljubimce
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.4 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
Obuhvata trgovinu na veliko predmetima za domaćinstvo, uključujući i tekstil.
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
Obuhvata:
trgovinu na veliko predivima
trgovinu na veliko tkaninama
trgovinu na veliko rubljem za domaćinstvo
trgovinu na veliko galanterijom: iglama, koncem za šivenje i sl.
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima, del. 46.76
46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
Obuhvata:
trgovinu na veliko odećom, uključujući i sportsku odeću
trgovinu na veliko galanterijom: rukavicama, kravatama, naramenicama i dr.
trgovinu na veliko obućom
trgovinu na veliko predmetima od krzna
trgovinu na veliko kišobranima
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko nakitom, del. 46.48
trgovinu na veliko predmetima od kože, del. 46.49
trgovinu na veliko specijalnom sportskom obućom kao što je obuća za skijanje, del. 46.49
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
Obuhvata:
trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
trgovinu na veliko radio i TV opremom
trgovinu na veliko fotografskom i optičkom opremom
trgovinu na veliko električnim grejnim uređajima
trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima, del. 46.52
trgovinu na veliko mašinama za šivenje, del. 46.64
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
Obuhvata:
trgovinu na veliko porculanom i staklenom robom
trgovinu na veliko sredstvima za čišćenje
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
Obuhvata:
trgovinu na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima i sapunima
46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Obuhvata:
trgovinu na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
Obuhvata:
trgovinu na veliko nameštajem za domaćinstvo
trgovinu na veliko tepisima
trgovinu na veliko opremom za osvetljenje
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko kancelarijskim nameštajem, del. 46.65
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
Obuhvata:
trgovinu na veliko proizvodima od drveta, pruća, plute i sl.
trgovinu na veliko biciklima i delovima i priborom za bicikle
trgovinu na veliko proizvodima od papira, knjigama, časopisima i novinama
trgovinu na veliko predmetima od kože i priborom za putovanje
trgovinu na veliko muzičkim instrumentima
trgovinu na veliko igrama i igračkama
trgovinu na veliko sportskim predmetima, uključujući sportsku obuću kao što je obuća za skijanje
46.5 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
Obuhvata trgovinu na veliko opremom za informaciono-komunikacionu tehnologiju (računarima, telekomunikacionom opremom i delovima).
46.51 Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
Obuhvata:
trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom
trgovinu na veliko softverima
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko elektronskim delovima, del. 46.52
trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom (osim računarske i periferne opreme), del. 46.66
46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
Obuhvata:
trgovinu na veliko elektronskim komponentama (ventilima i cevima)
trgovinu na veliko poluprovodničkom opremom
trgovinu na veliko integrisanim kolima i mikročipovima
trgovinu na veliko štampanim kolima
trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD)
trgovinu na veliko telefonima i komunikacionom opremom
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama i disketama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD), del. 46.43
trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51
46.6 Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
Obuhvata trgovinu na veliko specijalizovanim mašinama, opremom i priborom za sve vrste industrije i mašinama opšte namene.
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
Obuhvata:
trgovinu na veliko poljoprivrednim mašinama i opremom:
* plugovima, rastresačima đubriva i sejačicama
* žetelicama
* vršalicama
* mašinama za mužu
* mašinama za živinarstvo i pčelarstvo
* traktorima koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu
* kosačicama, bez obzira na vrstu pogona
46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
Obuhvata:
trgovinu na veliko alatnim mašinama svih vrsta i za sve materijale
trgovinu na veliko automatizovanim alatnim mašinama
46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
Obuhvata:
trgovinu na veliko automatizovanim mašinama za tekstilnu industriju i automatizo-vanim mašinama za šivenje i pletenje
46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
Obuhvata:
usluge u trgovini na veliko koje se odnose na:
* proizvode svrstane u del. 31.01
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
Obuhvata:
trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, osim računarima i računarskim perifernom opremom
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51
trgovinu na veliko elektronskim delovima, telefonima i komunikacionom opremom, del. 46.52
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
Obuhvata:
trgovinu na veliko transportnom opremom, osim motornim vozilima, motociklima i biciklima
trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije
trgovinu na veliko žicom, prekidačima i drugom instalacionom opremom za upotrebu u industriji
trgovinu na veliko električnim predmetima kao što su elektromotori, transformatori i prekidači
trgovinu na veliko ostalim nepomenutim mašinama koje se koriste u industriji (osim u rudarstvu, niskogradnji i visokogradnji i tekstilnoj industriji), trgovini, navigaciji i drugim delatnostima
trgovinu na veliko mernim instrumentima i uređajima
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko motornim vozilima, prikolicama i karavanima, del. 45.1
trgovinu na veliko delovima i opremom za motorna vozila, del. 45.31
trgovinu na veliko motociklima, del. 45.40
trgovinu na veliko biciklima, del. 46.49
46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko
Obuhvata ostale specijalizovane delatnosti trgovine na veliko koje nisu razvrstane u druge grupe ove grane. Ova grana obuhvata trgovinu na veliko poluproizvodima, osim poljorivrednih, koji se obično ne koriste u domaćinstvu.
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
Obuhvata:
trgovinu na veliko gorivima, mazivima i uljima kao što su:
* ćumur, ugalj, koks, ogrevno drvo i nafta
* sirova nafta, neprerađeno ulje, dizel gorivo, benzin, ulje za loženje, ulje za ogrev i kerozin
* tečni benzin, butan i propan
* ulja za podmazivanje i masti i rafinisani proizvodi od nafte
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
Obuhvata:
trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala
trgovinu na veliko rudama gvožđa i obojenih metala u primarnim oblicima
trgovinu na veliko poluproizvodima od gvožđa i obojenih metala na drugom mestu nepomenutim
trgovinu na veliko zlatom i drugim plemenitim metalima
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko metalnim otpacima, del. 46.77
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Obuhvata:
trgovinu na veliko neobrađenim drvetom
trgovinu na veliko proizvodima dobijenim primarnom obradom drveta
trgovinu na veliko bojama i lakovima
trgovinu na veliko građevinskim materijalima kao što su pesak i šljunak
trgovinu na veliko ravnim staklom
trgovinu na veliko zidnim tapetama i prekrivačima za pod
trgovinu na veliko sanitarnom opremom:
* kadama, lavaboima i toaletnim i drugim sanitarnim predmetima od porculana
trgovinu na veliko montažnim kućama
46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
Obuhvata:
trgovinu na veliko metalnom robom i bravama
trgovinu na veliko priključcima i delovima pribora
trgovinu na veliko grejačima za vodu
trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom:
* cevima, vodovima, slavinama, T-delovima, spojevima, gumenim cevima i dr.
trgovinu na veliko alatkama kao što su čekići, testere, burgije i drugim ručnim alatom
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
Obuhvata:
trgovinu na veliko industrijskim hemikalijama:
* anilinom, štamparskim bojama, eteričnim uljima, industrijskim gasovima, hemijskim lepilima, osnovama za boje, sintetičkim smolama, metanolom, parafinom, mirisima i začinima, sodom, industrijskom soli, kiselinama i sumpornim jedinjenjima, derivatima skroba i dr.
trgovinu na veliko đubrivima i hemijskim proizvodima za poljoprivredu
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
Obuhvata:
trgovinu na veliko plastičnim masama u primarnim oblicima
trgovinu na veliko gumom i kaučukom
trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima i dr.
trgovinu na veliko neupakovanim papirom
trgovinu na veliko dragim kamenjem
46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
Obuhvata:
trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima namenjenim za reciklažu, uključujući sakupljanje, sortiranje, odvajanje i rasklapanje korišćene robe (kao što su automobili) radi dobijanja upotrebljivih delova; pakovanje i prepakivanje, skladištenje i isporuku, ali bez stvarnog procesa prerade
trgovinu na veliko starim papirom
demontažu automobila, računara, televizora i ostale opreme za dobijanje i preprodaju upotrebljivih delova
Ne obuhvata:
sakupljanje i obrađivanje industrijskog i komunalnog otpada (iz domaćinstava i industrije), del. 38.1
obrađivanje otpada, i to ne radi dalje upotrebe u industrijskom proizvodnom procesu, već u cilju odlaganja, del. 38.2
prerađivanje otpadaka i ostataka u sekundarne sirovine kada se zahteva pravi proces transformacije (sekundarne sirovine koje nastaju iz tog procesa podesne su za direktnu upotrebu u industrijskom proizvodnom procesu, ali ne predstavljaju konačan proizvod), del. 38.3
demontiranje automobila, računara, televizora i ostale opreme namenjene za recikliranje, del. 38.31
mehaničko presovanje starih automobila, del. 38.32
rezanje brodova, del. 38.31
trgovinu na malo korišćenim proizvodima, del. 47.79
46.9 Nespecijalizovana trgovina na veliko
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
Obuhvata:
trgovinu na veliko različitom robom, bez posebne specijalizacije
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Obuhvata preprodaju (prodaju bez prerade) novih i korišćenih proizvoda, uglavnom za ličnu upotrebu i potrošnju u domaćinstvu, u prodavnicama, robnim kućama, na tezgama, preko pošte, preko uličnih prodavaca, akvizitera, potrošačkih zadruga i sl.
Trgovina na malo najpre se razvrstava prema vrsti prodajnog objekta (Trgovina na malo u prodavnicama: grane 47.1-47.7; Trgovina na malo izvan prodavnica: grane 47.8 i 47.9). Trgovina na malo u prodavnicama obuhvata prodaju na malo korišćene robe (grupa 47.79). Kod prodaje na malo u prodavnicama razlikuje se specijalizovana prodaja na malo (grane 47.2-47.7) i nespecijalizovana prodaja na malo (grana 47.1).
Navedene delatnosti dalje su razvrstane prema vrsti proizvoda koji se prodaju.
Prodaja izvan prodavnica deli se prema obliku prodaje: prodaja na tezgama i pijacama (grana 47.8) i ostala prodaja van prodavnica, npr. preko pošte, interneta, od vrata do vrata, posredstvom automata za prodaju i sl. (grana 47.9).
Roba koja se prodaje u ovoj oblasti ograničena je na takozvanu robu široke potrošnje ili robu koja se prodaje na malo; ne uključuje se roba koja se obično ne prodaje u maloprodaji, npr. žito, rude, industrijske mašine, oprema i dr. Ovde spada i prodaja na malo robe namenjene stanovništvu − izložena roba (kao što su računari, kancelarijska oprema, boje, drvna građa), iako ona ne mora biti korišćena za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu. Manipulacije koje su uobičajene u trgovini ne utiču na osnovni karakter robe i mogu obuhvatiti, na primer, sortiranje, razdvajanje, mešanje i pakovanje.
Obuhvata i:
trgovinu na malo preko komisionara
delatnost aukcijskih kuća kod prodaje na malo
Ne obuhvata:
trgovinu sopstvenim poljoprivrednim proizvodima koju obavljaju poljoprivredni proizvođači, del. 01
proizvodnju i prodaju robe koja se obično razvrstava kao proizvodnja u del. 10-32
prodaju motornih vozila i motocikala i njihovih delova, del. 45
trgovinu žitaricama, mahunastim zrnevljem, rudama, sirovom naftom, industrijskim hemikalijama, gvožđem, čelikom, industrijskim mašinama i opremom, del. 46
prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za poneti, del. 56
iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu, del. 77.2
47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Obuhvata trgovinu na malo različitim proizvodima u nespecijalizovanim prodavnicama kao što su npr. supermarketi i robne kuće.
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
Obuhvata:
trgovinu na malo raznovrsnom robom, pretežno hranom, pićima ili duvanom:
* delatnost prodavnica mešovite robe u kojima se, pored hrane, pića i duvana kao glavnih proizvoda, prodaju i razni drugi proizvodi kao što su odeća, nameštaj, kućni aparati, metalna roba, kozmetika i dr.
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo raznovrsnom robom među kojom ne preovlađuju hrana, pića i duvan
delatnost robnih kuća koje se bave opštom prodajom raznovrsnih proizvoda, uključujući odeću, nameštaj, kućne aparate, metalnu robu, kozmetiku, nakit, igračke, sportsku opremu i dr.
47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo svežim voćem i povrćem
trgovinu na malo konzervisanim voćem i povrćem
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima (uključujući i živinsko meso)
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo ribom, plodovima mora i proizvodima dobijenim od njih
47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo alkoholnim i bezalkoholnim pićima u specijalizovanim prodavnicama (koja se ne konzumiraju na licu mesta)
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo duvanom i proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
prodaju na malo mlečnih proizvoda i jaja
prodaju na malo ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mestu nepomenutih
47.3 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
trgovinu na malo gorivima za motorna vozila i motocikle
trgovinu na malo proizvodima za podmazivanje i hlađenje motornih vozila
Ne obuhvata:
trgovinu na veliko gorivima, del. 46.71
trgovinu na malo tečnim naftnim gasom za grejanje ili kuvanje u domaćinstvima, del. 47.78
47.4 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo informacione i komunikacione opreme (ICT) kao što su računari i periferna oprema, telekomunikaciona oprema i elektronika za široku potrošnju, u specijalizovanim prodavnicama.
47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama:
* računara i periferne opreme
* konzola za video-igre
* posebno izrađenog softvera, uključujući video-igre
Ne obuhvata:
trgovinu na malo nesnimljenim trakama i diskovima, del. 47.63
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
prodaju na malo radijske i televizijske opreme
prodaju na malo audio i video opreme
prodaju na malo uređaja za reprodukciju i snimanje CD-ova, DVD-ova i dr.
Ne obuhvata:
prodaju na malo gramofonskih ploča, snimljenih magnetofonskih i video traka, laserskih i sličnih ploča i kaseta, del. 47.63
47.5 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata trgovinu na malo opremom za domaćinstvo, npr. tekstilom, metalnom robom, tepisima, električnim aparatima, nameštajem i dr., u specijalizovanim prodavnicama.
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
tkanina
prediva za pletenje
osnovnih materijala za izradu pokrivača, tapiserija i veza
šivaćeg pribora, igala, konca i sl.
tekstila
Ne obuhvata:
trgovinu na malo odećom, del. 47.71
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
metalne robe
boja, premaza i lakova
ravnog stakla
ostalog građevinskog materijala kao što su opeka i crep, drvo, sanitarna oprema i dr.
materijala i opreme za aktivnosti tipa „uradi sam“
47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
tepiha i podnih obloga
zavesa i mrežnih zavesa
zidnih tapeta i podnih obloga
Ne obuhvata:
specijalizovanu trgovinu na malo oblogama od plute namenjenim za pod, del. 47.52
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Ne obuhvata:
prodaju na malo audio i video aparata, del. 47.43
47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
nameštaja za domaćinstvo
predmeta za osvetljenje
pribora za domaćinstvo, pribora za jelo, grnčarskih predmeta od gline i keramike, predmeta od stakla i porculana i dr.
predmeta od drveta, plute i pruća
neelektričnih aparata i opreme za domaćinstvo
muzičkih instrumenata i notnog materijala
električnih sistema za obezbeđenje sa alarmom, kao što su uređaji za zaključavanje, kase i sefovi, bez usluga ugradnje i održavanja
predmeta i opreme za domaćinstvo na drugom mestu nespomenutih
Ne obuhvata:
trgovinu na malo starinama, del. 47.79
47.6 Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata trgovinu na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama, npr. knjigama, novinama, muzičkim i video zapisima, sportskom opremom, igrama i igračkama.
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
knjiga iz svih oblasti
Ne obuhvata:
trgovinu na malo korišćenim ili raritetnim knjigama u antikvarnicama, del. 47.79
47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata i prodaju na malo:
pribora za pisanje: olovaka, penkala, spajalica, papira i sl.
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
snimljenih muzičkih zapisa, audio-kaseta, kompakt-diskova i kaseta
video-traka i digitalnih video-zapisa
47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
sportske opreme, pribora za ribolov, opreme za kampovanje, čamaca i bicikala
47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
igara i igračaka od bilo kog materijala
Ne obuhvata:
trgovinu na malo video-konzolama, del. 47.41
trgovinu na malo softverom, uključujući video-igre, del. 47.41
47.7 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama proizvoda koji nisu razvrstani na drugom mestu, kao što su odeća, obuća, predmeti od kože, farmaceutski artikli, medicinska pomagala, satovi, suveniri, materijali za čišćenje, oružje, cveće, kućni ljubimci i ostalo. Uključuje i prodaju na malo korišćenih predmeta u specijalizovanim prodavnicama.
47.71 Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
odevnih predmeta
predmeta od krzna
odevne galanterije kao što su rukavice, kravate, naramenice i dr.
Ne obuhvata:
trgovinu na malo tekstilom, del. 47.51
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
obuće
predmeta od kože
predmeta za putovanje napravljenih od kože i veštačke kože
Ne obuhvata:
trgovinu na malo specijalnom sportskom obućom od kože, npr. skijaškom obućom, del. 47.64
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
Obuhvata prodaju na malo:
farmaceutskih proizvoda
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata prodaju na malo:
parfimerijskih, kozmetičkih i toaletnih proizvoda
47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
Obuhvata:
prodaju na malo fotografske i optičke opreme i opreme za precizna merenja
delatnost optičara
prodaju na malo suvenira, rukotvorina, religijskih predmeta i sl.
delatnost komercijalnih umetničkih galerija
prodaju ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev
prodaju oružja i municije
prodaju poštanskih maraka i novčića (numizmatika)
maloprodajne usluge umetničkih galerija
prodaju neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
Obuhvata:
prodaju polovnih knjiga
prodaju ostale polovne robe
prodaju antikviteta (starina)
delatnost aukcijskih kuća u okviru prodaje na malo
Ne obuhvata:
trgovinu na malo polovnim motornim vozilima, del. 45.1
aukcije preko interneta i druge aukcije izvan prodavnica (na malo), del. 47.91 i 47.99
delatnosti zalagaonica, del. 64.92
47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama
Obuhvata trgovinu na malo novim ili polovnim proizvodima bilo koje vrste koja se odvija na pokretnim tezgama, pored javnih puteva ili na organizovanoj pijaci.
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
Ne obuhvata:
prodaju jela pripremljenih za neposredno konzumiranje (pokretni prodajni objekti, tezge), del. 56.10
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
Obuhvata trgovinu na malo:
– ostalom robom na tezgama i pijacama:
* tepisima i podnim prekrivačima
* knjigama
* igračkama i igricama
* aparatima za domaćinstvo i elektronikom za široku potrošnju
* muzičkim i video zapisima
47.9 Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
Obuhvata trgovinu na malo posredstvom pošte, preko interneta, trgovinu od vrata do vrata, prodaju preko automata itd.
47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
Ova grupa obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu.
Obuhvata:
trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte
trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta
direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona
internet aukcije u okviru trgovine na malo
Ne obuhvata:
trgovinu na malo motornim vozilima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.1 i 45.3
trgovinu na malo motociklima, njihovim delovima i priborom za njih preko interneta, del. 45.4
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
Obuhvata trgovinu na malo:
– bilo kojim proizvodima na način koji nije na drugom mestu obuhvaćen:
* prodaja preko lica koja kupcu dolaze na vrata
* prodaja preko automata
direktna prodaja goriva (ulje za loženje, ogrevno drvo itd.) koje se isporučuje na adresu kupca
prodaja preko putujućih prodavaca
trgovina na malo preko aukcijskih kuća, izvan prodavnica (osim interneta)

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE
Obuhvata pružanje usluga prevoza putnika i tereta u železničkom, cevovodnom i drumskom saobraćaju, saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju, redovnom ili vanrednom, pružanje usluga u pratećim delatnostima (poput usluga na terminalima i parkinzima), zatim skladištenje, manipulisanje teretom itd.
Obuhvata i izdavanje saobraćajnih sredstava u najam, s vozačem ili operaterom. Obuhvata i poštansku i kurirsku delatnost.
Ne obuhvata:
velike popravke ili rekonstrukcije saobraćajnih sredstava, osim motornih vozila, del. 33.1
izgradnju, održavanje i popravljanje puteva, železničkih pruga, luka, pristaništa i aerodroma, del. 42
održavanje i popravljanje motornih vozila, del. 45.20
iznajmljivanje saobraćajnih sredstava bez vozača ili operatera, del. 77.1 i 77.3
49 Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
Obuhvata prevoz putnika i tereta drumom i prugom, kao i transport tereta cevovodima.
49.1 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
Obuhvata:
prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava između dva grada na dužim rastojanjima
prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava na području jednog regiona
prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje kao sastavnog dela poslovanja prevoznika
Ne obuhvata:
prevoz putnika u gradskom i prigradskom prevozu, del. 49.31
delatnost putničkih terminala, del. 52.21
aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21
prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje koja nisu sastavni deo poslovanja prevoznika, del. 55.90 i 56.10
49.2 Železnički prevoz tereta
49.20 Železnički prevoz tereta
Obuhvata:
prevoz tereta na javnoj železničkoj infrastrukturi i na industrijskoj železnici
kombinovani prevoz tovarne jedinice železnicom, gde se početni ili završni deo prevoznog puta obavlja na kratkom rastojanju drumskim transportom
Ne obuhvata:
skladištenje, del. 52.10
rad objekata i opreme na terminalu, del. 52.21
aktivnosti u vezi sa železničkom infrastrukturom; aktivnosti kao što su menjanje koloseka i ranžiranje, del. 52.21.
manipulisanje teretom, del. 52.24
49.3 Ostali kopneni prevoz putnika
Obuhvata sve ostale aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, izuzev prevoza putnika železnicom. Međutim, ovde je svrstan železnički prevoz koji se smatra gradskim odnosno prigradskim prevozom.
49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
Obuhvata:
kopneni prevoz putnika gradskim i prigradskim transportnim sistemima
prevoz do i od aerodroma i drugih putničkih terminala
Ovde se mogu uključiti i različiti načini prevoza kao što su autobuski, tramvajski, trolejbuski, prevoz podzemnom železnicom, prevoz nadzemnom železnicom itd. Ovaj prevoz se vrši na redovnim relacijama, prema utvrđenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na određenim stanicama.
Obuhvata:
prevoz uspinjačama, žičarama itd., ako su deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja
prevoz od grada do aerodroma i od grada do železničkih stanica
Ne obuhvata:
daljinski prevoz putnika železnicom, del. 49.10
49.32 Taksi prevoz
Obuhvata:
taksi prevoz
ostalo iznajmljivanje putničkih vozila s vozačem
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
Obuhvata:
ostali prevoz putnika drumom:
* redovni autobuski međumesni prevoz
* vanredni prevoz (čarter-prevoz), npr. u svrhe ekskurzije, i ostale povremene usluge prevoza
* prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu
prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima ako nisu deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja
prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih
prevoz putnika vozilima koja vuku životinje
Ne obuhvata:
prevoz kolima hitne medicinske pomoći, del. 86.90
49.4 Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
Obuhvata sve aktivnosti u vezi sa kopnenim prevozom tereta, osim prevoza tereta železničkim saobraćajem.
49.41 Drumski prevoz tereta
Obuhvata:
sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom:
* prevoz trupaca
* prevoz životinja
* prevoz rashlađenog tereta
* prevoz teškog tereta
* prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama, kao i sakupljanje mleka s farmi
* prevoz automobila
* prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja
* iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem
* prevoz tereta vozilima koja vuku ljudi ili životinje
Ne obuhvata:
prevoz trupaca u šumi u okviru aktivnosti seče, del. 02.40
snabdevanje vodom pomoću kamiona i cisterni, del. 36.00
prevoz otpada kao sastavni deo aktivnosti skupljanja otpada, del. 38.11 i 38.12
rad terminalske opreme za rukovanje teretom, del. 52.21
pakovanje u cilju priprema za transport, del. 52.29
poštanske i kurirske aktivnosti, del. 53.10 i 53.20
49.42 Usluge preseljenja
Obuhvata:
usluge preseljenja poslovnih subjekata i domaćinstava drumskim saobraćajem
49.5 Cevovodni transport
49.50 Cevovodni transport
Obuhvata:
prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima
rad pumpnih stanica
Ne obuhvata:
distribuciju prirodnog i industrijski dobijenog gasa, vode ili pare, del. 35.22, 35.30 i 36.00
transport tečnosti kamionima, del. 49.41
50 Vodeni saobraćaj
Obuhvata redovan i vanredan prevoz putnika i tereta vodenim putem, kao i aktivnosti koje se obavljaju pomoću potiskivača ili tegljača, čamaca za ekskurzije, trajekta, taksi-prevoznika na vodenim putevima, zatim krstarenja, obilaske itd. Iako je lokacija pokazatelj razlike između pomorskog i saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima, odlučujući faktor razlikovanja ove dve vrste saobraćaja jeste tip plovila koje se koristi. Transport brodovima koji se koriste u pomorskom saobraćaju svrstan je u grane 50.1 i 50.2, dok je transport ostalim brodovima svrstan u grane 50.3 i 50.4.
Ne obuhvata poslove koji se obavljaju u restoranima i barovima (del. 56.10 i 56.30) ako ih obavljaju jedinice koje nisu u sastavu organizacije koja se bavi prevozom putnika i tereta.
50.1 Pomorski i priobalni prevoz putnika
Obuhvata prevoz putnika plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen i prevoz putnika npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
Obuhvata:
prekomorski prevoz putnika, kao i prevoz u priobalnim morskim vodama, redovan i vanredan:
* rad brodova za ekskurzije, krstarenja ili obilaske
* rad trajekta i taksi-prevoz na vodenim putevima
iznajmljivanje brodova s posadom u turističke svrhe i prevoz u priobalnim morskim vodama (npr. za ribarski izlet)
Ne obuhvata:
aktivnosti restorana i barova na brodovima kada ih obavljaju samostalne jedinice, del. 56.10 i 56.30
iznajmljivanje brodova i jahti za zabavu bez posade, del. 77.21
iznajmljivanje komercijalnih brodova bez posade, del. 77.34
aktivnosti plovećih kazina, del. 92.00
50.2 Pomorski i priobalni prevoz tereta
Obuhvata prevoz tereta plovilima konstruisanim za pomorsku plovidbu i plovidbu u priobalnim morskim vodama. Takođe je uključen prevoz tereta npr. na velikim jezerima, kada se koriste slični tipovi prevoznih sredstava.
50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
Obuhvata:
prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni
prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd.
iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama
Ne obuhvata:
skladištenje tereta, del. 52.10
operacije u luci i ostale pomoćne aktivnosti kao što su:
* pristajanje, pilotaža (brodovima), prevoženje baržama, spasavanje i dr., del. 52.22
* manipulisanje teretom, del. 52.24
iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34
50.3 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Obuhvata prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima, brodovima koji nisu pogodni za pomorski prevoz.
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Obuhvata:
prevoz putnika rekama, kanalima, jezerima i ostalim unutrašnjim plovnim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa
iznajmljivanje turističkih brodova i jahti s posadom, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima
Ne obuhvata:
iznajmljivanje brodova za zabavu i jahti bez posade, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima, del. 77.21
50.4 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Obuhvata prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima, plovilima koja nisu pogodna za pomorski prevoz.
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Obuhvata:
prevoz tereta rekama, kanalima, jezerima ili drugim unutrašnjim vodenim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa
iznajmljivanje prevoznih sredstava (brodova) s posadom, za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Ne obuhvata:
manipulisanje teretom, del. 52.24
iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca bez posade, del. 77.34
51 Vazdušni saobraćaj
Obuhvata prevoz putnika i tereta vazdušnim putem ili u vasioni.
Ne obuhvata:
tretiranje zasejanih površina pomoću vazduhoplova, del. 01.61
popravljanje i održavanje aviona i avionskih motora, del. 33.16
pružanje usluga na aerodromu, del. 52.23
reklamiranje iz vazduha, del. 73.11
snimanje iz vazduha, del. 74.20
51.1 Vazdušni prevoz putnika
51.10 Vazdušni prevoz putnika
Obuhvata:
prevoz putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letenja
čarter-letove
letove radi razgledanja panorame
iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza putnika
aktivnosti ostale civilne avijacije kao što su:
* prevoz putnika od strane aeroklubova u svrhu obuke ili zabave
Ne obuhvata:
iznajmljivanje vazduhoplovne opreme bez posade, del. 77.35
51.2 Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj
51.21 Vazdušni prevoz tereta
Obuhvata:
prevoz tereta vazdušnim putem na redovnim linijama, s utvrđenim redom letenja
vanredni prevoz tereta vazdušnim putem
iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza tereta
51.22 Vasionski saobraćaj
Obuhvata:
lansiranje satelita i vasionskih vozila
vasionski prevoz putnika i tereta
52 Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju
Obuhvata skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju kao što su aktivnosti u okviru transportne infrastrukture (npr. aerodroma, luka, tunela, mostova itd.), aktivnosti transportnih agencija i manipulisanje robom.
52.1 Skladištenje
52.10 Skladištenje
Obuhvata:
rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su:
* silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr.
skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama)
trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja
Ne obuhvata:
parkirališta za motorna vozila, del. 52.21
rad objekata i opreme za samostalno skladištenje i čuvanje
iznajmljivanje slobodnog prostora, del. 68.20
52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju
Obuhvata aktivnosti kojima se prati i podržava prevoz putnika i tereta, kao što su one u okviru delova transportne infrastrukture, ili manipulaciju robom neposredno pre ili posle obavljenog prevoza ili između pojedinih etapa prevoza. Obuhvata rad i održavanje svih transportnih objekata i opreme.
52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
Obuhvata:
aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta:
* rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom
* upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture)
* prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr.
menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje
vuču vozila i pomoć na putu
pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza
Ne obuhvata:
manipulaciju teretom, del. 52.24
52.22 Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
Obuhvata:
aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili tereta u vodenom saobraćaju:
* rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa
* rad vodenih prevodnica i dr.
* navigaciju, pilotažu i pristajanje
* spasavanje, prevoženje tegljanicama i potisnicama i dr.
* rad svetionika
Ne obuhvata:
manipulaciju teretom, del. 52.24
rad marina, del. 93.29
52.23 Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
Obuhvata:
aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem:
* rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr.
* kontrolu aerodroma i vazdušnog saobraćaja
* rad zemaljske službe na aerodromima i dr.
protivpožarnu zaštitu i odbranu na aerodromima
Ne obuhvata:
manipulaciju teretom, del. 52.24
delatnost škola za letenje, del. 85.32 i 85.53
52.24 Manipulacija teretom
Obuhvata:
utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen
utovar u brodove i istovar iz njih
utovar u teretne železničke vagone i istovar iz njih
Ne obuhvata:
rad staničnih objekata, del. 52.21-52.23
52.29   Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
Obuhvata:
poslove špedicije
organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima
organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki)
izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova
poslove carinskih zastupnika
poslove pomorskih i avio-špeditera
brokerske poslove za brodski i avionski prostor
rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe
Ne obuhvata:
kurirske aktivnosti, del. 53.20
osiguranje saobraćajnih sredstava, del. 65.12
delatnost putničkih agencija, del. 79.11
delatnost organizatora putovanja, del. 79.12
pomoćne turističke aktivnosti, del. 79.90
53 Poštanske aktivnosti
Obuhvata poštanske aktivnosti javnog i komercijalnog servisa, kao što su prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka (pismonosnih pošiljaka i paketa), pod različitim uslovima pružanja usluga.
Poštanske aktivnosti uključuju i kurirske, ekspresne, hibridne, ubrzane, direktne i dr. poštanske usluge.
53.1 Poštanske aktivnosti javnog servisa
53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa
Poštanske aktivnosti javnog servisa su aktivnosti operatora koji rade pod jedinstvenim uslužnim sistemom u okviru jednog ili više određenih davalaca usluga.
Aktivnosti podrazumevaju da pri obavljanju poštanskih usluga, poštanski operatori koriste poštansku mrežu, jedinice poštanske mreže, preradne centre, obavljaju prevoz pošiljka prema utvrđenoj putanji, prikupljaju i uručuju poštanske pošiljke.
Mogu se uručiti/isplatiti poštanske pošiljke, npr. pismonosne pošiljke (pisma, dopisnice, štampane stvari, uputnice i dr.) i paketi, adresovana roba ili dokumenti.
Ovde su uključene i druge usluge neophodne za podržavanje jedinstvenog uslužnog sistema:
prikupljanje poštanskih pošiljaka iz poštanskih sandučića, jedinica poštanske mreže, posredstvom ovlašćenog lica, u poslovnim prostorijama korisnika ili elektronskim putem.
prijem, prerada, prevoz i uručenje (dostava ili isporuka), unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema, u pružanju usluga može biti uključeno jedno ili više saobraćajnih sredstava privatnog ili javnog prevoza.
prijem, prenos i isplatu novčane uputnice
Ne obuhvata:
poslovanje poštanskih štedionica i ostalo finansijsko poslovanje koje obavlja pošta, osim uputničkog prometa, del. 64.19
53.2 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
Obuhvata usluge koje podrazumevaju posebne zahteve u pogledu načina (kurirske, ekspresne, ubrzane, hibridne i dr.) i kvaliteta prenosa:
prijem, prerada prevoz i uručenje unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema. U pružanju usluga može biti uključena jedna vrsta saobraćajnog sredstva privatnog/javnog prevoza ili više njih.
SEKTOR I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE
Sektor obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika, kao i pripremanje kompletnih obroka i pića za neposredno konzumiranje. Obim i vrsta dopunskih usluga u ovom sektoru mogu se u velikoj meri razlikovati.
Ne obuhvata smeštaj na duži period, u svojstvu osnovnog prebivališta, koji je svrstan u okviru delatnosti u vezi s nekretninama (sektor L). Takođe je isključeno pripremanje hrane i pića koji nisu namenjeni za neposredno konzumiranje ili se prodaju putem nezavisnih distributivnih kanala, tj. preko trgovine na veliko ili trgovine na malo. Pripremanje odnosno prodaja ovakve hrane svrstani su u delatnost prerađivačke industrije (sektor C).
55 Smeštaj
Oblast obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika. Uključuje i pružanje usluge smeštaja na duži period studentima, đacima, radnicima i dr. Pojedine smeštajne jedinice mogu nuditi samo smeštaj, dok druge nude kombinaciju usluga smeštaja, ishrane i/ili usluga rekreacije.
Ne obuhvata usluge smeštaja na duže vreme, u svojstvu osnovnog prebivališta, u objektima kao što su apartmani iznajmljeni (po pravilu) na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, koje su svrstane u okviru delatnosti u vezi s nekretninama (sektor L).
55.1 Hoteli i sličan smeštaj
55.10 Hoteli i sličan smeštaj
Obuhvata pružanje usluge smeštaja, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi, pre svega za kraći boravak posetilaca. Takođe obuhvata smeštaj u opremljenim sobama ili apartmanima.
Pod uslugama smeštaja ovde se podrazumevaju dnevno čišćenje soba i spremanje kreveta. Asortiman dodatnih usluga može sadržati i usluge pripremanja i posluživanja hrane i pića, parkiranje, pranje rublja, korišćenje bazena, vežbaonica, objekata za rekreaciju, održavanje konferencija, kongresa, konvencija i sl.
Obuhvata usluge smeštaja u:
hotelima
turističkim naseljima
motelima
seoskim turističkim domaćinstvima
objektima domaće radinosti
drugi objekti za smeštaj turista
Ne obuhvata:
usluge smeštaja u kućama i nameštenim ili nenameštenim stanovima ili apartmanima za duži boravak, zakupljenim, po pravilu, na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, del. 68
55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
Obuhvata usluge smeštaja za kraći boravak, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi. Posetiocima je na raspolaganju prostor namenjen za samostalno korišćenje, koji se sastoji od kompletno opremljenih soba, ili prostora za boravak/ručavanje i spavanje, sa uređajima za kuvanje ili potpuno opremljenom kuhinjom. To mogu biti apartmani ili stanovi u manjim, izdvojenim višespratnim zgradama, u bungalovima, kolibama, kućama za odmor ili naseljima i sl. Dodatne usluge, ukoliko se uopšte pružaju, minimalne su.
Obuhvata smeštaj u:
dečijim, učeničkim i studentskim odmaralištima
apartmanima i bungalovima
seoskim kućama, brvnarama, bez usluge održavanja
omladinskim hotelima i planinarskim domovima
Ne obuhvata:
usluge smeštaja za kraći boravak u hotelima i sličan smeštaj, del. 55.10
davanje kuća i nameštenih ili nenameštenih stanova ili apartmana u zakup, radi dužeg boravka, po pravilu na osnovu mesečnog ili godišnjeg zakupa, del. 68
55.3 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
55.30 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
Obuhvata:
usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca u kampovima, kampovima za turističke prikolice, rekreativnim i kampovima za lov i ribolov
izdavanje prostora i objekata za vozila za rekreaciju
usluge smeštaja u zaštićenim skloništima ili na otvorenom prostoru (bivak) namenjenom za postavljanje šatora i/ili vreća za spavanje
Ne obuhvata:
usluge smeštaja za kraći boravak u planinarskim domovima, brvnarama i hostelima, del. 55.20
55.9 Ostali smeštaj
55.90 Ostali smeštaj
Obuhvata usluge privremenog smeštaja ili smeštaja na duži rok đacima i studentima. Đacima se obezbeđuju usluge smeštaja, ishrane i vaspitni rad, a studentima smeštaj i ishrana.
Obuhvata:
studentske i đačke domove
radničke hostele
železničke vagone za spavanje
56 Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
Obuhvata pripremanje kompletnih obroka i pića za konzumiranje na licu mesta, bilo u tradicionalnim restoranima, restoranima sa samoposluživanjem ili restoranima sa uslugom „za poneti, u stalnim ili pokretnim kioscima, sa sedištima ili bez njih. Odlučujući kriterijum za razvrstavanje jesu obroci koji se nude (spremni su za konzumiranje na licu mesta), a ne vrsta objekta u kojima se nude.
Ne obuhvata se proizvodnja obroka koji nisu podesni ili nisu predviđeni za konzumiranje na licu mesta, kao ni proizvodnja hrane koja se ne smatra obrokom (del. 10 i del. 11).
Takođe se ne obuhvata prodaja hrane pripremljene na drugom mestu, koja se ne smatra obrokom ili nije pripremljena za konzumiranje na licu mesta (sektor G).
56.1 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
Obuhvata pripremanje i serviranje hrane gostima bilo da bivaju posluženi za stolom ili da se sami poslužuju izloženim jelima, bilo da obeduju pripremljene obroke u objektu, da ih nose sa sobom ili da im se oni dostavljaju. Uključeno je i pripremanje i posluživanje hrane za neposredno konzumiranje iz motornih i ostalih vozila.
Obuhvata aktivnosti:
restorana
kafeterija
restorana brze hrane
restorana sa uslugom „za poneti“
pokretnih kolica za prodaju sladoleda
pokretnih kolica sa hranom
pripremanja hrane na pijačnim tezgama
restorana i barova povezanih sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice
Ne obuhvata:
prodaju hrane posredstvom automata, del. 47.99
pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, del. 56.29
56.2 Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Obuhvata pripremanje i posluživanje hrane tokom posebnih prilika, ili u određenom periodu, na osnovu koncesije, npr. u sportskim i sličnim objektima.
56.21 Ketering
Obuhvata pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana sa potrošačima i na lokaciji naznačenoj od strane potrošača, i to za određene prilike.
Ne obuhvata:
proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
Obuhvata pružanje usluga pripremanja i dostavljanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana s potrošačima, za određeni period. Takođe uključuje i pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici.
Obuhvata:
pripremanje i dostavljanje obroka na osnovu ugovora (npr. za preduzeća koja se bave saobraćajem)
pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima
poslovanje kantina i kafeterija (npr. u fabrikama, ustanovama, bolnicama ili školama) na osnovu ugovora
Ne obuhvata:
proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89
trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47
56.3 Usluge pripremanja i posluživanja pića
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
Obuhvata pripremanje i posluživanje pića za konzumiranje na licu mesta:
u barovima
u tavernama
u koktel salonima
u diskotekama
u pivnicama
u kafićima
prodaju pića sa specijalizovanih vozila
Ne obuhvata:
preprodaju pakovanih/pripremljenih pića, del. 47
prodaju pića posredstvom automata, del. 47.99
poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29
SEKTOR J INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
Obuhvata proizvodnju i distribuciju informacija i kulturnih sadržaja. Obezbeđuje sredstva za prenos ili distribuciju ovih proizvoda, kao i podataka ili komunikacija. Obuhvata delatnost informacione tehnologije i obrade podataka i pružanje ostalih informacionih usluga.
Glavne komponente ovog sektora jesu izdavačka delatnost (oblast 58), uključujući izdavanje softvera, snimanje filmova i zvuka (oblast 59), emitovanje i proizvodnja radio i TV programa (oblast 60), telekomunikacione aktivnosti (oblast 61), informaciono-tehnološka delatnost (oblast 62) i druge informacione usluge (oblast 63).
Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika)
Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).
Aktivnosti povezane s proizvodnjom i distribucijom TV programa obuhvataju del. 59-61, koje odražavaju različite faze ovog procesa. Pojedinačni elementi, kao što su filmovi, televizijske serije i dr., proizvedeni su na bazi aktivnosti navedenih u oblasti 59, dok se stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala sastoji iz delova navedenih u oblasti 59 ili delova uključenih u oblast 60.
U oblast 60 svrstano je i emitovanje programa od strane proizvođača. Distribucija kompletnog televizijskog programa od treće strane, bez ikakve izmene sadržaja, uključena je u oblast 61. Ova distribucija u oblasti 61 može biti urađena emitovanjem, satelitskim ili kablovskim sistemima.
58 Izdavačke delatnosti
Obuhvata izdavanje knjiga, brošura, prospekata, rečnika, enciklopedija, atlasa, mapa i karata; izdavanje novina, časopisa i periodičnih časopisa; imenika i adresara i drugih publikacija, kao i izdavanje softvera.
Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika)
Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).
Ne obuhvata:
izdavanje filmova, video-zapisa i filmova na DVD-ovima, CD-ovima ili sličnim medijima, del. 59
proizvodnju matrica (mastera) radi umnožavanja zvuka, slike ili teksta, del. 59
štampanje, del. 18.11 i 18.12
masovno umnožavanje snimljenih medija, del. 18.20
58.1 Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
Obuhvata izdavanje knjiga, novina, revija i ostalih periodičnih časopisa, adresara i poštanskih imenika, kao i fotografija, gravira, razglednica, kalendara, obrazaca, postera i reprodukcija umetničkih dela. Ova dela karakteriše neophodnost postojanja intelektualne kreativnosti nužne za njihov razvoj i obično su zaštićena autorskim pravima.
58.11 Izdavanje knjiga
Obuhvata izdavanje:
knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu
brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija
atlasa, mapa i karata
enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)
Ne obuhvata:
proizvodnju globusa, del. 32.99
izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20
proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03
58.12 Izdavanje imenika i adresara
Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi.
Obuhvata izdavanje:
adresara
telefonskih imenika
ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.
58.13 Izdavanje novina
Obuhvata:
izdavanje novina, uključujući reklamne (oglasne) novine, koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje
Ne obuhvata:
aktivnosti novinskih agencija, del. 63.21
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
Obuhvata izdavanje:
časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje
pregleda radijskog i televizijskog programa
58.19 Ostala izdavačka delatnost
Obuhvata:
– izdavanje (uključujući on-line):
* kataloga
* fotografija, gravira i razglednica
* čestitki
* formulara
* postera i reprodukcija umetničkih dela
* reklamnog materijala
* ostalog štampanog materijala
izdavanje statističkih i drugih informacija
Ne obuhvata:
izdavanje reklamnih novina, del. 58.13
on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11
58.2 Izdavanje softvera
58.21 Izdavanje računarskih igara
Obuhvata:
izdavanje računarskih igara za sve platforme
58.29 Izdavanje ostalih softvera
Obuhvata:
izdavanje gotovog softvera koji nije posebno prilagođen konkretnom korisniku, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, za svoj račun:
* operativnih sistema
* poslovnih i drugih aplikacija
Ne obuhvata:
umnožavanje softvera, del. 18.20
trgovinu na malo gotovim softverom koji nije posebno prilagođen za konkretnog korisnika, del. 47.41
izradu softvera koja nije povezana sa izdavanjem, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili po osnovu ugovora, del. 62.01
on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11
59 Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
Obuhvata proizvodnju kinematografskih dela namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima; prikazivanje kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda.
Obuhvata i snimanje zvuka, tj. proizvodnju originalnih (master) zvučnih zapisa, objavljivanje, promociju i distribuciju i izdavanje muzičkih zapisa, kao i uslužne aktivnosti u vezi sa snimanjem zvuka u studiju ili na drugom mestu.
59.1 Kinematografska i televizijska produkcija
Obuhvata proizvodnju kinematograskih dela, uključujući i digitalnu distribuciju, namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima, kao i njihovo prikazivanje.
Uključuje kupovinu i prodaju prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda.
59.11 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
Obuhvata:
proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama
Ne obuhvata:
umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
postprodukcione aktivnosti, del. 59.12
snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na trakama, del. 59.20
emitovanje televizijskog programa, del. 60.2
stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala, del. 60.2
obradu kinematografski dela, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
aktivnost pozorišnih i umetničkih agenata ili agencija, del. 74.90
iznajmljivanje video-traka, DVD-ova, del. 77.22
titlovanje direktnih televizijskih prenosa sastanaka, konferencija i dr., del. 82.99
aktivnosti samostalnih umetnika, crtača animiranih filmova, režisera, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0
59.12 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
Obuhvata:
postprodukcijsko uređivanje, montaža, prenos film/traka, izradu naslova, podnaslova, odjavnih špica, izradu titlova, računarske grafike, animacije i specijalnih efekata, razvijanje i obradu kinematografskih dela, kao i aktivnosti koje se obavljaju u filmskim laboratorijama i specijalnim laboratorijima za izradu animiranih filmova, i delatnost arhiva filmskih isečaka i kratkih sekvenci
Ne obuhvata:
umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video-traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20
trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43
trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52
trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63
obradu filmova, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20
iznajmljivanje video-traka i DVD-ova, del. 77.22
aktivnosti samostalnih umetnika, crtača, crtača animiranih filmova, reditelja, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0
59.13 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
Obuhvata:
distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelanih proizvoda bioskopima, televizijskim stanicama, mrežama i drugim prikazivačima
obezbeđivanje prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda
Ne obuhvata:
izradu kopija filmova i reprodukciju audio-traka, video-traka, CD-ova ili DVD-ova sa originala, del. 18.20
trgovinu na veliko snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 46.43
trgovinu na malo snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 47.63
59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
Obuhvata:
ovlašćeno prikazivanje kinematografskih dela putem odgovarajućim tehnologijama i tehničkih uređaja, dostupnog građanima pod jednakim uslovima u javnim prostorijama, odnosno javnim prostorima
aktivnosti kino-klubova
59.2 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
Obuhvata aktivnosti u vezi s proizvodnjom originalnih zvučnih zapisa na trakama i CD-ovima; objavljivanje, promovisanje i distribuciju zvučnih zapisa trgovini na veliko, trgovini na malo i javnosti (direktno). Te aktivnosti mogu biti integrisane ili neintegrisane sa proizvodnjom originalnih zapisa u istoj jedinici. Ukoliko nisu integrisane, jedinica koja obavlja te aktivnosti mora pribaviti prava na reprodukovanje i distribuciju originalnih snimaka.
Ovde spadaju i uslužne aktivnosti prilikom snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugde, uključujući produkciju ranije snimljenog radio-programa (ne direktno).
Obuhvaćene su i aktivnosti u okviru muzičkog izdavaštva, odnosno aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem autorskog prava na muzičkim delima, promociju i korišćenje tih muzičkih dela na radiju, televiziji, u filmovima, direktnim prenosima, štampanim i drugim medijima.
Jedinice koje se bave tim aktivnostima mogu biti nosioci autorskog prava ili delovati kao zastupnici nosioca autorskih prava u njegovo ime.
Obuhvata i objavljivanje notnih zapisa i audio-knjiga.
60 Programske aktivnosti i emitovanje
Obuhvata izradu sadržaja i kasnije emitovanje tog sadržaja (radijski ili televizijski zabavni programi, vesti, razgovori i sl.).
Takođe obuhvata emitovanje podataka koji čine sastavni deo u emitovanju radijskog i TV programa. Emitovanje može biti izvođeno korišćenjem različite tehnologije, preko radio-talasa, satelita, kablovske mreže ili interneta.
Obuhvata i proizvodnju posebnog programa namenjenog određenim ciljnim grupama, kao što su vesti, sportski program, obrazovni program i program za mlade, na bazi pretplate ili za naknadu, radi kasnijeg emitovanja.
Ne obuhvata distribuciju kablovskog i ostalog programa na bazi pretplate, del. 61.
60.1 Emitovanje radio-programa
60.10 Emitovanje radio-programa
Obuhvata:
emitovanje zvučnog signala preko radio-stanica i opreme za prenos radio-programa široj javnosti, mreži radio-stanica i pretplatnicima
aktivnosti radio-mreža, tj. sastavljanje i prenos radio-programa podružnicama i pretplatnicima emitovanjem preko radio-talasa, kablovske mreže ili satelita
radio-emitovanje preko interneta (radio-stanice na internetu)
integrisano emitovanje podataka i radio-programa
Ne obuhvata:
proizvodnju radio-programa snimljenog na trakama, del. 59.20
60.2 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
Obuhvata proizvodnju kompletnog televizijskog programa jednog kanala na bazi kupljenih emisija (npr. filmovi, dokumentarne emisije itd.), sopstvenog proizvedenog programa (npr. lokalne vesti, reportaža s lica mesta), ili njihovu kombinaciju.
Kompletan televizijski program može biti emitovan od strane proizvodnih jedinica ili proizveden za prenos koji obavlja treća strana, kao što su kablovske mreže ili provajderi programa satelitske televizije.
Obuhvata izradu programa koji može biti opšteg tipa ili specijalizovan (posebni programi kao što su vesti, sportski programi, obrazovni programi i programi za mlade).
Obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na izradu programa koji se dostavlja korisnicima besplatno i programa za koji se plaća pretplata. Uključena je i izrada programa za video-kanale po zahtevu.
Uključuje i emitovanje podataka integrisano s televizijskim emitovanjem.
Ne obuhvata:
produkciju komponenti televizijskog programa (filmova, dokumentaraca, dijaloških emisija, reklama itd.) koje nisu sastavni deo emitovanja, del. 59.11
sastavljanje paketa kanala i distribuciju tih paketa bez izrade programa, del. 61
61 Telekomunikacije
Obuhvata aktivnosti kojima se pružaju telekomunikacione i srodne usluge, tj. svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sistema. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Zajednička osobina ovih aktivnosti jeste prenos sadržaja bez njegovog stvaranja. Nivoi razvrstavanja zasnivaju se na vrsti upotrebljene infrastrukture.
U slučaju prenosa televizijskog signala može biti uključeno povezivanje kompletnih televizijskih kanala (proizvedenih u del. 60) u programske pakete koji se zatim distribuiraju.
61.1 Kablovske telekomunikacije
Obuhvata aktivnosti koje se odnose na rukovanje, održavanje ili omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.
61.10 Kablovske telekomunikacije
Obuhvata:
– upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući:
* upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza:
* upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala)
isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja
kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže
obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture
Ne obuhvata:
preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90
61.2 Bežične telekomunikacije
61.20 Bežične telekomunikacije
Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.
Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža.
Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta.
Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.
Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.
61.3 Satelitske telekomunikacije
61.30 Satelitske telekomunikacije
Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture. Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema.
Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe.
Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.
Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.
61.9 Ostale telekomunikacione delatnosti
61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti
Obuhvata:
snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe
upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema
omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu
omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja
pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza:
* pružanje usluga konverzacije preko interneta
kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga
Ne obuhvata:
omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30
62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Obuhvata stručne aktivnosti na polju informacione tehnologije: pisanje, modifikovanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i projektovanje računarskih sistema kojima se integriše računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje računarskim sistemima klijenata na licu mesta i/ili uređajima za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi s računarima.
62.0 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti.
62.01 Računarsko programiranje
Obuhvata:
pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika
projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija:
* sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
* aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
* baza podataka
* veb stranica
prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema
Ne obuhvata:
izdavanje softverskih paketa, del. 58.29
prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29
planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02
62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
Obuhvata:
planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika
Ne obuhvata:
prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41
instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
instalaciju personalnih računara, del. 62.09
instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09
62.03 Upravljanje računarskom opremom
Obuhvata:
obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:
usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
instaliranje personalnih računara
usluge instalacije softvera
Ne obuhvata:
montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
računarsko programiranje, del. 62.01
konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11
63 Informacione uslužne delatnosti
Obuhvata delatnosti portala veb pretraživača, obradu podataka i hosting aktivnosti, kao i druge aktivnosti kojima se prvenstveno obezbeđuju informacije.
63.1 Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali
Obuhvata:
delatnost obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s tim povezane aktivnosti, kao i obezbeđenje alata za pretraživanje i druge portale za internet
63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
&n/tdbsp; Obuhvata:
aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti
specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija, pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja time-sharing resursa centralnog (mainframe) računara od strane korisnika
delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka
Ne obuhvata:
delatnosti u kojima pružalac usluga koristi računar kao alat; one su klasifikovane prema prirodi pruženih usluga
63.12 Veb portali
Obuhvata:
rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku
rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje
Ne obuhvata:
izdavanje knjiga, novina, časopisa itd. preko interneta, del. 58
emitovanje preko interneta, del. 60
63.9 Ostale informacione uslužne delatnosti
Obuhvata:
aktivnosti novinskih agencija i pružanje svih preostalih informacionih usluga
Ne obuhvata:
aktivnosti biblioteka i arhiva, del. 91.01
63.91 Delatnosti novinskih agencija
Obuhvata:
delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju medije vestima, fotografijama i reportažama
Ne obuhvata:
aktivnosti nezavisnih fotoreportera, del. 74.20
aktivnosti nezavisnih novinara, del. 90.03
63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
Obuhvata aktivnosti informisanja na drugom mestu nepomenute, kao što su:
informativne usluge koje se daju preko telefona a uz pomoć računara
usluge traženja informacija za naknadu
usluge u vezi s novinskim isečcima (press clipping), itd.
Ne obuhvata:
delatnosti pozivnih (call) centara, del. 82.20

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
SEKTOR K FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA
Obuhvata finansijske usluge, uključujući usluge osiguranja, reosiguranja, penzijskih fondova i pomoćne delatnosti u vršenju finansijskih usluga. Takođe obuhvata i delatnost holding kompanija, delatnost povereničkih fondova (trastova), investicionih fondova i sličnih finansijskih entiteta.
64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Obuhvata delatnosti koje se odnose na pribavljanje i redistribuciju finansijskih sredstava, osim osiguranja, penzijskih fondova i obaveznog socijalnog osiguranja.
64.1 Monetarno posredovanje
Obuhvata pribavljanje finansijskih sredstava u obliku prenosivih depozita, tj. fondova sa fiksnom nominalnom vrednošću, koji se prikupljaju na dnevnoj osnovi, i to iz izvora primarno nefinansijskog karaktera, izuzimajući centralnu banku.
64.11 Centralna banka
Obuhvata:
emisiju i upravljanje nacionalnom valutom
nadzor i kontrolu ponude novca
primanje depozita koji se koriste za kliring između finansijskih institucija
nadzor bankarskog poslovanja
držanje deviznih rezervi države
obavljanje bankarskih poslova za državu
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima.
Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd.
Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su:
banke
štedionice
kreditne zadruge
Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju:
poštanske žiro banke i poštanske štedionice
specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita
institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca
Ne obuhvata:
odobravanje stambenih i drugih vrsta kredita od strane nedepozitnih kreditnih institucija, del. 64.92
obradu transakcija izvršenih putem kreditnih kartica, kliring i saldiranje za račun drugih lica, del. 66.19
64.2 Delatnost holding kompanija
64.20 Delatnost holding kompanija
Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave „držanjem“ sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava.
Ne obuhvata:
aktivno rukovođenje privrednim društvima, strateško planiranje i odlučivanje u privrednim društvima, del. 70.10
64.3 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.30 Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
Obuhvata pravne subjekte organizovane s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava za upravljanje fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i promenljivost cena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu delatnost.
Obuhvataju se:
otvoreni investicioni fondovi
zatvoreni investicioni fondovi
privatni investicioni fondovi
poverenički fondovi (trastovi), ostavinski fondovi i zastupnički ili poverenički računi kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika sredstava fonda u skladu sa uslovima ugovora o povereništvu (trastu), testamenta ili ugovora o zastupničkom računu
jedinični investicioni trastovi (unit investment trusts) i drugi fondovi i trastovi osnovani s ciljem uvećanja lične imovine ulagača ili osnivača
Ne obuhvata:
fondove i trastove koji stiču profit od proizvodnje ili prodaje dobara i usluga (videti njihovu pretežnu delatnost)
delatnost holding kompanija, del. 64.20
penzijske fondove, del. 65.30
upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30
zadužbine, fondacije i fondove neprofitnog karaktera osnovane s ciljem dodeljivanja sredstava u humanitarne, kulturno-umetničke, naučne i slične svrhe (dodeljivanje nagrada, stipendija, bespovratne pomoći, donacija i sl.), del. 94.99
Povereničke ili fiducijarne usluge ličnog, administrativnog i izvršnog karaktera bez investicionog (portfolio) upravljanja obuhvataju se u okviru 66.19.
Povereničke ili fiducijarne usluge koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova, obuhvataju se u okviru 66.30.
64.9 Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Obuhvata ostale vrste finansijskih usluga, osim onih koje pružaju monetarne institucije.
Ne obuhvata osiguranje i penzijske fondove, del. 65.
64.91 Finansijski lizing
Obuhvata usluge davanja imovine u zakup (lizing) kada period zakupa približno pokriva očekivani vek trajanja sredstva datog u zakup, pri čemu zakupac stiče suštinski sve koristi od njegove upotrebe i preuzima sve rizike koji su povezani sa vlasništvom nad sredstvom. Vlasništvo nad sredstvom može ali ne mora biti preneseno na zakupca po isteku zakupa. Ova vrsta zakupa pokriva sve ili gotovo sve troškove korišćenja iznajmljenog sredstva, uključujući i kamatu.
Ne obuhvata:
operativni lizing, prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77
64.92 Ostale usluge kreditiranja
Obuhvata finansijske usluge koje se odnose na davanje zajmova od strane nedepozitnih institucija koje nisu uključene u monetarno posredovanje, pri čemu pozajmljivanje novčanih sredstava može imati različite oblike kao što su: gotovinski krediti, hipotekarni krediti, izdavanje kreditnih kartica i sl. U ovu grupa razvrstavaju se sledeće vrste usluga:
odobravanje potrošačkih kredita, tj. finansiranje kupovine dobara i usluga, osim od strane banaka i drugih monetarnih institucija
finansiranje međunarodne trgovine od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija (finansiranje trajnih obrtnih sredstava domaćih izvoznika, odobravanje kredita kupcima domaćih dobara i usluga u inostranstvu, kreditiranje i refinansiranje kredita domaćih izvoznika i drugi oblici finansiranja izvoza)
obezbeđivanje dugoročnih sredstava ekonomiji od strane nedepozitnih kreditnih institucija čiji su osnivači privredna društva (Industral banks/Industrial loan companes, nedepozitne)
drugi oblici pozajmljivanja novčanih sredstava izvan bankarskog sistema
odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija
usluge zalagaonica i založnih brokera
Ne obuhvata:
odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih institucija koje su istovremeno i depozitne institucije, tj. prikupljaju depozite, del. 64.19
operativni lizing prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77
donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99
Prikupljanje depozita i pozajmljivanje fondova iz ovih depozita uključuje se u 64.19.
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
Obuhvata:
ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita:
* faktoring
* usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedžing instrumente
* delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja)
aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92)
usluge investicionog bankarstva
dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun
garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12
Ne obuhvata:
finansijski lizing, del. 64.91
poslovanje s hartijama od vrednosti za tuđ račun, del. 66.12
trgovinu, lizing i davanje u zakup nepokretnosti, del. 68
poslove naplate potraživanja za račun drugih lica bez otkupa dugova („bill collection“, „debt collection“), del. 82.91
donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99
65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog, rentnog (anuitetnog) i neživotnog osiguranja i investiranje prihoda od premija s ciljem formiranja portfolija finansijskih sredstava koji će se koristiti za namirenje odštetnih zahteva vlasnika polisa u budućnosti. Uključuje obezbeđenje direktnog osiguranja, kao i reosiguranje.
65.1 Osiguranje
Obuhvata životno osiguranje sa značajnim elementima štednje ili bez njih i neživotno osiguranje.
65.11 Životno osiguranje
Obuhvata usluge osiguranja putem prodaje polisa životnog osiguranja i rentnog (anuitetnog) osiguranja, polisa osiguranja od invaliditeta, od smrti izazvane nesrećnim slučajem i od gubitka dela tela ili oštećenja funkcionalnosti telesnih organa (sa značajnim elementima štednje ili bez njih).
65.12 Neživotno osiguranje
Obuhvata:
pružanje usluga osiguranja, osim usluga životnog osiguranja:
* od nesreća i požara
* zdravstveno osiguranje
* osiguranje putnika
* osiguranje imovine
* osiguranje motornih vozila, brodova, aviona, transportno osiguranje
* od novčanih gubitaka i od odgovornosti
* standardizovane garancijske šeme, na primer, kreditne garancije, koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja koji se odnose na procenu rizika, formiranje rezervi itd.
65.2 Reosiguranje
65.20 Reosiguranje
Obuhvata preuzimanje ukupnog rizika ili dela rizika u vezi sa postojećom polisom osiguranja inicijalno izdatom od strane drugih društava za osiguranje.
65.3 Penzijski fondovi
65.30 Penzijski fondovi
Obuhvata pravne subjekte, tj. fondove (planove ili programe) organizovane u cilju isplate penzija isključivo za članove fonda ili zaposlene ulagača u penzijski fond.
Obuhvata pojedinačne i grupne penzione planove, planove sa unapred utvrđenim isplatama penzija, kao i planove gde se visina penzije utvrđuje na osnovu doprinosa, tj. ulaganja članova.
Ne obuhvata:
upravljanje penzijskim fondovima, del. 66.30
programe obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju
Obuhvata delatnosti koje su uključene u pružanje finansijskih usluga ili su blisko povezane sa ovim uslugama, ali koje same po sebi ne predstavljaju finansijske usluge. Podela ove delatnosti prvenstvenose vrši prema vrsti finansijske transakcije, odnosno fondu kojem se pružaju pomoćne usluge.
66.1 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
Obuhvata obezbeđivanje fizičkog ili elektronskog mesta za olakšavanje kupovine i prodaje akcija, opcija, obveznica ili robnih zapisa.
66.11 Finansijske i robne berze
Obuhvata poslovanje i nadzor organizovanih i regulisanih finansijskih tržišta (osim nadzora koji sprovode državni organi), kao što su:
berze za robne zapise
berze za robne fjučers (futures) ugovore
berze hartija od vrednosti
berze akcija
berze za finansijske i robne opcije (opcijske ugovore)
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
Obuhvata:
operacije na finansijskom tržištu za račun drugih lica (na primer, usluge prodajnih agenata za akcije i jedinice investicionih fondova)
brokerske usluge u vezi s hartijama od vrednosti sa ciljem povezivanja prodavaca i kupaca određenog finansijskog instrumenta i srodne aktivnosti
brokerske usluge u vezi s berzanskom robom i robnim zapisima
usluge menjačnica itd.
Ne obuhvata:
dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun, del. 64.99
investiciono (portfolio) upravljanje na bazi provizije ili ugovorene naknade, del. 66.30
66.19 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
Obuhvata pomoćne delatnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute:
obradu finansijskih transakcija, kliring i saldiranje, uključujući transakcije obavljene kreditnim karticama
usluge investicionog konsaltinga i druge pomoćne usluge u vezi sa investicionim bankarstvom
usluge hipotekarnih konsultanata i brokera
usluge poverenika (trustee), fiducijarne i kastodi usluge na bazi provizije ili ugovorene naknade, bez investicionog (portfolio) upravljanja
obrada, kliring i saldiranje transakcija sa hartijama od vrednosti (klirinške kuće za hartije od vrednosti)
Ne obuhvata:
delatnost zastupnika (agenata) i posrednika (brokera) u osiguranju, del. 66.22
investiciono (portfolio) upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30
66.2 Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Obuhvata delatnost zastupnika i posrednika u prodaji polisa osiguranja i administrativne usluge povezane sa osiguranjem i penzijskim fondovima, kao što su: obrada odštetnih zahteva, likvidacija šteta i posredovanje u regulisanju odštetnih zahteva (Third Party Administration – TPA).
66.21 Obrada odštetnih zahteva i procenjivanje rizika i šteta
Obuhvata pružanje administrativnih usluga osiguranja kao što su obrada i namirenje odštetnih zahteva:
obrada odštetnih zahteva:
* likvidacija šteta
* razmatranje i ocenjivanje rizika
* ispitivanje odštetnih zahteva, procena rizika i šteta
* likvidacija havarija u pomorskom osiguranju i drugih gubitaka pokrivenih osiguranjem
namirenje odštetnih zahteva, tj. obračun i isplata naknada iz osiguranja i s tim povezane aktivnosti
Ne obuhvata:
procenu nepokretnosti, del. 68.3
procenu vrednosti imovine za druge svrhe, del. 74.90
delatnost privatnih istražitelja, del. 80.30
66.22 Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
Obuhvata:
delatnost zastupnika (agenata) osiguranja i posrednika (brokera) u osiguranju, tj. u prodaji, pregovaranju ili davanju ponuda za polise osiguranja i reosiguranja
66.29 Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Obuhvata:
pomoćne delatnosti koje su uključene u pružanje usluga osiguranja i penzijskih fondova ili su blisko povezane sa ovim uslugama, osim finansijskog posredovanja, obrade odštetnih zahteva i usluga zastupnika i posrednika u osiguranju:
* administrativni poslovi u vezi s oštećenim stvarima i ostacima oštećenih stvari
* aktuarske usluge
Ne obuhvata:
pomoćne delatnosti u pomorskom i rečnom saobraćaju u vezi sa havarijama, 52.22
66.3 Upravljanje fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
Obuhvata usluge upravljanja fondovima koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova (odluka o ulaganju sredstava fonda ili trasta), na bazi provizije ili ugovorene naknade. Obuhvata:
upravljanje investicionim fondovima
upravljanje penzijskim fondovima
upravljanje povereničkim i drugim fondovima i trastovima
SEKTOR L POSLOVANJE NEKRETNINAMA
Obuhvata usluge zakupodavaca, agenata ili posrednika u jednoj ili više delatnosti: prodaji ili kupovini nekretnina, iznajmljivanju nekretnina i pružanju drugih usluga u vezi s nekretninama.
Delatnost u ovom sektoru može se obavljati s vlastitim ili iznajmljenim nekretninama uz naknadu.
Takođe uključuje izgradnju nekretnina uz zadržavanje vlasništva nad njima ili davanje u zakup tih nekretnina.
Obuhvata i upravljanje nekretninama.
68 Poslovanje nekretninama
68.1 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Obuhvata:
kupovinu i prodaju vlastitih nekretnina:
* stambenih zgrada i stanova
* nestambenih zgrada, uključujući izložbene hale, skladišne kapacitete i tržne centre
* zemljišta
parcelisanje
Ne obuhvata:
izradu projekata zgrada radi prodaje tih zgrada, del. 41.10
parcelisanje i opremanje zemljišta infrastrukturom, del. 42.99
68.2 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Obuhvata:
iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, kao što su:
* stambene zgrade i stanovi
* nestambene zgrade, uključujući izložbene hale i skladišne kapacitete
* zemljište
izdavanje kuća i stanova, nameštenih i nenameštenih, ili apartmana za trajnije korišćenje, obično na mesečnoj ili godišnjoj osnovi
organizovanje izvođenja građevinskih projekata u svrhe vlastitog poslovanja
aktivnosti u vezi sa upravljanjem prostorom za smeštaj pokretnih stambenih jedinica
Ne obuhvata:
delatnost smeštaja u hotelima, hotelskim apartmanima, sobama za izdavanje, kampovima, u okviru prostora namenjenog za kamp-prikolice i u drugim nestambenim zgradama, kao ni delatnost smeštaja za kratkotrajni boravak, del. 55
68.3 Poslovanje nekretninama za naknadu
68.31 Delatnost agencija za nekretnine
Obuhvata pružanje usluga u vezi s nekretninama od strane agencija za nekretnine:
posredovanje u kupovini, prodaji i iznajmljivanju nekretnina za naknadu
konsultantske aktivnosti i usluge procene povezane s kupovinom, prodajom ili iznajmljivanjem nekretnina, za naknadu
aktivnosti agenata koji deluju kao neutralna treća strana i koji predaju nekretninu nakon što se zadovolje prethodni pismeno utvrđeni uslovi
Ne obuhvata:
pravne poslove, del. 69.10
68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
Ne obuhvata:
pravne poslove, del. 69.10
usluge održavanja objekata (kombinaciju usluga kao što su generalno unutrašnje čišćenje, održavanje i sitne popravke, izbacivanje otpadaka, zaštita i bezbednost), del. 81.10
upravljanje objektima kao što su vojne baze, zatvori i drugi objekti (osim upravljanja računarskim uređajima), del. 81.10
SEKTOR M STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
Obuhvata specijalizovane stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Da bi se one mogle obavljati, neophodan je visok stepen obučenosti, posedovanje specijalizovanih znanja i stručnosti, koje se korisnicima stavljaju na raspolaganje.
69 Pravni i računovodstveni poslovi
Obuhvata pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim licima pred sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima, koje obavljaju advokati.
Takođe obuhvata i pripremanje i izradu pravnih dokumenata kao što su ugovori i dokumenta u vezi sa osnivanjem privrednih društava ili drugih ekonomskih subjekata, zaštitom patenata, žigova i autorskih prava, svojinskih prava u vezi sa raspolaganjem imovinom za života i posle smrti i sl.
Poslovi koje obavljaju javni beležnici, mirovne sudije, arbitri, medijatori, veštaci i sl.
Računovodstvene i knjigovodstvene usluge, kao što su poslovi revizija računovodstvenih izveštaja, knjigovodstvenih evidencija, finansijskih izveštaja i vođenje poslovnih knjiga.
69.1 Pravni poslovi
69.10 Pravni poslovi
Obuhvata:
advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima:
* davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima
* davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima
* davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima
konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata:
* ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata
* sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima
* sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo
ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke
Ne obuhvata:
aktivnosti sudova, del. 84.23
69.2 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
Obuhvata:
praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja
reviziju finansijskih izveštaja
pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.
Ne obuhvata:
obradu podataka i tabeliranje, del. 63.11
savetodavne poslove kao što su organizovanje računovodstvenih sistema i postupaka budžetske kontrole, del. 70.22
prikupljanje računa, del. 82.91
70 Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem
Obuhvata pružanje savetodavne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi sa upravljanjem, kao što su strategijsko i organizaciono planiranje; finansijsko planiranje i planiranje budžeta; transfer tehnologije; marketinški ciljevi i politike; politika, praktična pitanja i planiranje u vezi s ljudskim resursima; organizacija proizvodnje i planiranje sprovođenja kontrole.
Takođe uključuje nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime.
70.1 Upravljanje ekonomskim subjektom
70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom
Obuhvata nadgledanje ekonomskog subjekta i upravljanje njime; sprovođenje strategijskog ili organizacionog planiranja i donošenje odluka koje se odnose na ekonomski subjekt; obavljanje kontrole i vođenje svakodnevnih poslova međusobno povezanih jedinica.
Ovde spada i upravljanje ekonomskim subjektom:
iz njegovog sedišta
iz centralnih odeljenja
iz područnih i regionalnih odeljenja
iz podružnica
Ne obuhvata:
delatnost holding kompanija koje nisu uključene u upravljanje, del. 64.20
70.2 Menadžerski konsultantski poslovi
70.21 Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
Obuhvata davanje saveta, usmeravanje i pružanje operativne pomoći u vezi s komuniciranjem i odnosima s javnošću, uključujući lobiranje za druge subjekte.
Ne obuhvata:
agencije za reklamiranje i usluge predstavljanja u medijima, del. 73.1
istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, del. 73.20
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Obuhvata davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći poslovnim i drugim organizacijama u vezi s upravljanjem, kao što su strategije kompanija i organizaciono planiranje, transformisanje poslovnih procesa, promena uprave, smanjenje troškova i druga finansijska pitanja.
Uključuje i marketinške ciljeve i politike; politike, praktična pitanja i planiranje u oblasti ljudskih resursa, obezbeđivanje ljudskih resursa, prakse i planiranja; strategija penzionisanja; planiranje proizvodnje i kontrole.
Poslovne usluge mogu obuhvatiti davanje saveta, usmeravanje ili pružanje operativne pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama u vezi sa:
izradom računovodstvenih postupaka, programa i procedura troškova budžetske kontrole
davanjem saveta i pružanjem pomoći ekonomskim subjektima i javnim službama, koji se odnose na planiranje, organizaciona pitanja, efikasnost poslovanja i kontrolu, upravljanje informacijama i dr.
Ne obuhvata:
projektovanje softvera za računovodstvo, del. 62.01
davanje pravnih saveta i predstavljanje, del. 69.10
obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i poslova kontrole; davanje poreskih saveta, del. 69.20
arhitektonske i inženjerske konsultantske aktivnosti, del. 71.11 i 71.12
ekološke, agronomske, bezbednosne i slične konsultantske aktivnosti, del. 74.90
delatnost agencija za zapošljavanje, del. 78.10
pomoćne obrazovne aktivnosti, del. 85.60
71 Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje i kartografiju.
Takođe uključuje obavljanje fizičkih, hemijskih i drugih analitičkih ispitivanja.
71.1 Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Obuhvata pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, premeravanje, kartografiju i slično.
71.11 Arhitektonska delatnost
Obuhvata:
davanje arhitektonskih saveta koji se odnose na:
* izradu nacrta i planova projekata
* urbanističko i prostorno planiranje i projektovanje krajolika
Ne obuhvata:
usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
usluge unutrašnjeg dekorisanja, del. 74.10
71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Obuhvata:
inženjerski dizajn (tj. primenu zakona fizike i principa inženjerstva u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sistema) i konsultantske aktivnosti u vezi sa:
* mašinama i procesima
* projektima za niskogradnju, hidrogradnju i saobraćaj
* projektima upravljanja vodama
izradu i realizaciju elaborata u oblasti elektrotehnike, rudarstva, hemije, mašinstva, industrije i sigurnosnog sistema
izradu projekata koji se koriste za klimatizaciju, rashlađivanje, prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha, u oblasti akustike itd.
geofizička, geološka i seizmološka merenja
geodetske aktivnosti:
* premeravanje granica i terena
* hidrološko merenje
* podzemno merenje
* pružanje kartografskih informacija
Ne obuhvata:
probna bušenja povezana sa iskorišćavanjem ruda, del. 09.10 i 09.90
razvoj i publikovanje softvera, del. 58.29 i 62.01
usluge informacione tehnologije, del. 62.02 i 62.09
tehničko testiranje, del. 71.20
istraživanje i razvoj u tehničko-tehnološkim naukama, del. 72.19
industrijski dizajn, del. 74.10
snimanje iz vazduha, del. 74.20
71.2 Tehničko ispitivanje i analize
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
Obuhvata fizička, hemijska i druga analitička ispitivanja svih tipova materijala i proizvoda, uključujući:
* ispitivanje akustike i vibracije
* ispitivanje sastava i čistoće minerala itd.
* higijensko ispitivanje hrane, uključujući veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane
* ispitivanje fizičkih karakteristika i otpornosti materijala, kao što su čvrstina, debljina, trajnost, radioaktivnost i dr.
* ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti
* ispitivanje kompletne opreme: motora, automobila, elektronskih uređaja itd.
* radiografsko ispitivanje zavarivanja i lemljenja
* analizu nedostataka
* ispitivanje i merenje ekoloških indikatora: zagađenosti vazduha i vode itd.
izdavanje sertifikata za proizvode, uključujući potrošačku robu, motorna vozila, avione, posude pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd.
izdavanje isprava o usaglašenosti za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja i stručna lica
periodično ispitivanje ispravnosti motornih vozila
ispitivanje uz korišćenje modela (npr. aviona, brodova, brana itd.)
rad policijskih laboratorija
Ne obuhvata:
testiranje životinjskih uzoraka, del. 75.00
postavljanje dijagnoze, medicinsko i stomatološko testiranje i analize, del. 86
72 Naučno istraživanje i razvoj
Obuhvata tri tipa istraživanja i razvoja:
1) osnovna istraživanja: eksperimentalni i teorijski rad prvenstveno radi sticanja novih znanja zasnovanih na pojavama i činjenicama, nezavisno od konkretne primene ili upotrebe
2) primenjena istraživanja: sprovođenje originalnih istraživanja radi sticanja novih znanja usmerenih prvenstveno ka ostvarenju određenog cilja
3) eksperimentalni razvoj: sistematski rad zasnovan na znanjima dobijenim iz istraživanja i/ili praktičnog iskustva, usmeren ka proizvodnji novih materijala, proizvoda i uređaja, postavljanju novih procesa, sistema i usluga, i ka suštinskom poboljšanju onih koji su već proizvedeni ili uvedeni.
Delatnosti istraživačkog i eksperimentalnog razvoja u ovoj oblasti podeljene su u dve kategorije: prva – prirodne i tehničko-tehnološke nauke, i druga – društvene i humanističke nauke.
Obuhvata aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja naučnih i tehnoloških inovacija, kao novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnije izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.
Ne obuhvata istraživanje tržišta, del. 73.20.
72.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Obuhvata osnovna istraživanja, primenjena istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
Obuhvata istraživanja i eksperimentalni razvoj u oblasti biotehnologije:
DNK/RNK: mikrobiološka istraživanja (genomika, farmakogenomika), genetske probe, genetski inženjering, sekvenciranja/sinteze/amplifikacije DNK/RNK, analizu konvertovanja sekvenci DNK u funkcionalne proteine, i upotrebu antisense tehnologija
izgradnju proteina i drugih molekula: sekvenciranja/sinteze/inženjering proteina i peptida (uključujući velike hormonske molekule); proteomika, izolacija i pročišćavanje proteina, signalizacija, prepoznavanje ćelijskih receptora
gajenje i inženjering ćelija i tkiva: gajenje kulture ćelija/tkiva, inženjering tkiva (uključujući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), ćelijska fuzija, serumsko-imunološke vakcine, manipulacija embrionima
procese biotehnoloških tehnika: fermentaciju na osnovu upotrebe bioreaktora (bioprocesni inženjering, biološka ekstrakcija, biološka proizvodnja pulpe, biološko izbeljivanje, biološko odsumporavanje, biomedicinski preparati, biofiltriranje i fitopreparati)
izdvajanje gena i vektora RNK: gensku terapiju, virusne vektore
bioinformatiku: konstruisanje baza podataka o (genomima), proteinskim sekvencama; modeliranje kompleksnih bioloških procesa, uključujući biološke sisteme
nanobiotehnologiju: primena oruđa i procesa u nano/mikro proizvodnji za izradu sredstava koja se koriste u istraživanjima biosistema i primenjuju u proizvodnji lekova, dijagnostici itd.
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Obuhvata:
istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, osim u biotehnološkim istraživanjima i razvoju:
* u prirodnim naukama
* u oblasti tehničko-tehnoloških nauka
* u medicinskim naukama
* u poljoprivrednim naukama
* interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
72.2 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
Obuhvata:
istraživanje i razvoj u društvenim naukama
istraživanje i razvoj u humanističkim naukama
interdisciplinarna istraživanja i razvoj, pretežno u društvenim i humanističkim naukama
Ne obuhvata:
istraživanje tržišta, del. 73.20
73 Reklamiranje i istraživanje tržišta
Obuhvata organizovanje i sprovođenje reklamnih kampanja (u časopisima, novinama, na radiju, na televiziji ili u drugim medijima) i organizovanje izložbi i postavki.
73.1 Reklamiranje
73.11 Delatnost reklamnih agencija
Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.
Obuhvata:
kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
reklamiranje iz vazduha
distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:
* promovisanje proizvoda
* marketinške aktivnosti na mestu prodaje
* neposredno reklamiranje putem pošte
* marketinško savetovanje
Ne obuhvata:
izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
produkciju komercijalnih poruka za televiziju i film, del. 59.11
produkciju komercijalnih poruka za radio, del. 59.20
istraživanje tržišta, del. 73.20
reklamne fotografije, del. 74.20
organizovanje kongresa i trgovinskih izložbi, del. 82.30
poštansko adresiranje, del. 82.19
73.12 Medijsko predstavljanje
Obuhvata:
medijsko predstavljanje, npr. prodaju i preprodaju prostora i vremena za medijske kampanje usmerene na traženje kupca
Ne obuhvata:
prodaju medijskog vremena ili prostora za reklamiranje direktno od vlasnika medijskog vremena i prostora (izdavača, itd.)
delatnosti odnosa s javnošću, del. 70.21
73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Obuhvata:
istraživanje potencijala tržišta, obaveštenosti, prihvatanja i poznavanja proizvoda i kupovnih navika potrošača u cilju promocije, prodaje i razvoja novih proizvoda i usluga, uključujući i statističku analizu rezultata
ispitivanje javnog mnjenja o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima i njihovu statističku analizu
74 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Obuhvata stručne, naučne i tehničke usluge (osim: pravnih i računovodstvenih aktivnosti; arhitektonskih i inženjerskih aktivnosti; inženjerskog istraživanja i analiziranja; upravljanja i upravljačko-konsultantskih aktivnosti; istraživanja i razvoja i aktivnosti reklamiranja).
74.1 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
74.10 Specijalizovane dizajnerske delatnosti
Obuhvata:
modno dizajniranje tkanina, odeće, obuće, nakita, nameštaja (i ostalu unutrašnju dekoraciju) i ostalih modnih proizvoda za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu
industrijski dizajn, tj. kreiranje i razvoj dizajna i kriterijuma koji poboljšavaju upotrebnu vrednost i izgled proizvoda, uključujući određivanje vrste materijala, konstrukcije, mehanizma, oblika, boje i načina površinske obrade proizvoda, uzimajući u obzir osobine i potrebe ljudi, bezbednost, zahteve tržišta i efikasnosti u proizvodnji, dostavljanju, korišćenju i održavanju
grafičko dizajniranje
unutrašnje dekorisanje
Ne obuhvata:
izradu veb sajtova, del. 62.01
projektovanje zgrada, del. 71.1
inženjerski dizajn, tj. primenu fizičkih zakona i tehničkih principa u dizajniranju mašina, materijala, instrumenata, sastava, procesa i sistema, del. 71.12
74.2 Fotografske usluge
74.20 Fotografske usluge
Obuhvata:
izradu fotografija u komercijalne svrhe i za potrošače:
* za dokumente, škole, venčanja itd.
* fotografije za potrebe reklamiranja, za izdavačku delatnost, modnu delatnost, delatnosti u vezi s nekretninama i za potrebe turističke delatnosti
* fotografisanje iz vazduha
* video-snimanje događaja: venčanja, sastanaka i dr.
obradu filmova:
* razvijanje, umnožavanje i uvećavanje s negativa ili filmova preuzetih od klijenata
* laboratorije za razvijanje filmova i izradu fotografija
* fotografske radnje za brzu izradu fotografija (bez prodaje fotoaparata)
* izradu slajdova
* kopiranje, restauraciju ili retuširanje fotografija
delatnost fotoreportera
mikrofilmovanje dokumenata
Ne obuhvata:
obradu filmova povezanu s filmskom i televizijskom delatnošću, del. 59.12
pružanje kartografskih i prostornih informacija, del. 71.12
rad automata za fotografisanje, del. 96.09
74.3 Prevođenje i usluge tumača
74.30 Prevođenje i usluge tumača
74.9 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju klijentima na komercijalnoj osnovi. Uključene su aktivnosti za koje je potreban viši stepen stručnosti i naučnih i tehničkih znanja, ali se ne obuhvataju tekući, rutinski poslovi koji obično kratko traju.
Obuhvata:
posredovanje pri kupovini i prodaji ekonomskih subjekata, npr. organizovanje kupovine i prodaje malih i srednjih preduzeća, uključujući lekarsku praksu, ali ne i posredovanje prilikom prodaje nekretnina
posredovanje prilikom pravnog prometa prava na patent
procenjivanje vrednosti, osim vrednosti nekretnina i vrednosti predmeta u svrhe osiguranja (antikviteta, dragocenosti i dr.)
računovodstvenu reviziju i informacije o tarifama prevoza robe
prognozu vremena
davanje saveta u vezi sa bezbednošću
davanje agronomskih saveta
davanje ekoloških saveta
davanje ostalih saveta
davanje ostalih saveta, osim saveta u vezi sa arhitekturom, inženjerstvom i upravljanjem
aktivnosti kvantitativnih procenitelja
aktivnosti koje obavljaju agenti i agencije u interesu pojedinaca, i to u vezi sa dobijanjem angažmana na snimanju filmova, pozorišnih predstava ili u okviru drugih zabavnih i sportskih priredbi, plasiranja knjiga, dramskih predstava, umetničkih dela, fotografija i sl.
Ne obuhvata:
aukcijsku trgovinu na veliko korišćenim motornim vozilima, del. 45.1
prodaju preko interneta, del. 47.91
aktivnosti aukcijskih kuća (trgovinu na malo), del. 47.79
aktivnosti agenata za nekretnine, del. 68.31
knjigovodstvene aktivnosti, del. 69.20
davanje saveta u vezi sa upravljanjem, del. 70.22
arhitektonske i inženjerske konsultacije, del. 71.1
industrijski i mašinski dizajn, del. 71.12 i 74.10
veterinarsko ispitivanje i kontrolu u vezi s proizvodnjom hrane, del. 71.20
delatnost reklamnih agencija, del. 73.11
izradu štandova i ostalih konstrukcija za izlaganje propagandnog materijala, del. 73.11
organizovanje izložbi i skupova, del. 82.30
aktivnosti samostalnih aukcionara, del. 82.99
izradu programa za zadržavanje lojalnosti kupaca, del. 82.99
davanje saveta u vezi s potrošačkim kreditima i dugovanjima, del. 88.99
75 Veterinarske delatnosti
Obuhvataju brigu o zdravlju životinja na farmama i brigu o zdravlju kućnih ljubimaca. Ove aktivnosti obavljaju kvalifikovani veterinari u veterinarskim stanicama, kao i na samim farmama, u štenarama ili štalama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i hirurškim ordinacijama ili na drugim mestima; uključena je i aktivnost prevoza obolelih životinja.
75.0 Veterinarska delatnost
75.00 Veterinarska delatnost
Obuhvata:
brigu o zdravlju životinja na farmama
brigu o zdravlju kućnih ljubimaca
delatnost veterinarskih asistenata i drugog pomoćnog veterinarskog osoblja
kliničko-patološke i druge dijagnostičke aktivnosti koje se odnose na životinje
prevoz obolelih životinja
Ne obuhvata:
smeštaj domaćih životinja bez zdravstvene nege, del. 01.62
šišanje ovaca, del. 01.62
veštačko osemenjavanje, kontrolu stada, opsluživanje krda, pripust stoke, kopuniranje živine, čišćenje živinarnika i dr., del. 01.62
aktivnosti u vezi s veštačkom oplodnjom, del. 01.62
smeštaj kućnih ljubimaca bez zdravstvene nege, del. 96.09
SEKTOR N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI
Ovaj sektor obuhvata raznovrsne delatnosti kojima se podržava poslovanje ekonomskih subjekata. Od delatnosti u sektoru M razlikuju se po tome što njihova glavna svrha nije prenošenje specijalizovanih znanja.
77 Iznajmljivanje i lizing
Obuhvata iznajmljivanje i lizing materijalnih i nematerijalnih sredstava (npr. automobila, računara, proizvoda široke potrošnje i industrijske opreme), kao i nefinansijskih nematerijalnih fondova (npr. intelektualnog vlasništva i slično).
Podeljeno je u:
1) iznajmljivanje motornih vozila
2) iznajmljivanje rekreativne i sportske opreme, lične opreme i opreme za domaćinstvo
3) zakup drugih mašina i opreme koja se često koristi za obavljanje delatnosti, uključujući saobraćajna sredstva, i
4) lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine i sličnih proizvoda.
U ovaj sektor uključeno je samo obezbeđivanje operativnog lizinga.
Ne obuhvata:
finansijski lizing, del. 64.91
iznajmljivanje nekretnina (sektor L)
iznajmljivanje opreme s rukovaocem, u građevinarstvu (sektor F), u saobraćaju (sektor H)
77.1 Iznajmljivanje i lizing motornih vozila
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila:
* putničkih vozila ili drugih lakih motornih vozila bez vozača (nosivosti do 3,5 t)
Ne obuhvata:
iznajmljivanje ili lizing putničkih vozila s vozačem, del. 49.32 i 49.39
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing sledećih vrsta vozila:
* kamiona, prikolica i teških motornih vozila (nosivosti preko 3,5 t)
* rekreativnih vozila
Ne obuhvata:
iznajmljivanje ili lizing teških teretnih vozila ili kamiona s vozačem, del. 49.41
77.2 Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Obuhvata iznajmljivanje ličnih i kućnih predmeta, iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, kao i video-kaseta. Ovi predmeti se uglavnom iznajmljuju na kraće vreme, mada u nekim slučajevima mogu biti iznajmljeni i na duže vreme.
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
Obuhvata iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport:
brodova, čamaca i jedrilica
bicikala
ležaljki i suncobrana za plažu
druge sportske opreme
skija
Ne obuhvata:
iznajmljivanje brodova i jedrilica s posadom, del. 50.10 i 50.30
iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22
iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu, del. 77.29
iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu koja je sastavni deo objekata za rekreaciju, del. 93.29
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
Obuhvata:
iznajmljivanje video-kaseta, ploča, CD-ova, DVD-ova i dr.
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Obuhvata iznajmljivanje:
svih vrsta predmeta za ličnu upotrebu, za upotrebu u domaćinstvu ili ekonomskim subjektima (izuzev opreme za rekreaciju i sport):
* tekstila, odevnih predmeta i obuće
* nameštaja, grnčarije i staklarije, kuhinjskog pribora i pribora za ručavanje, električnih aparata i kućnog posuđa
* nakita, muzičkih instrumenata, dekoracija i kostima
* knjiga, novina i časopisa
* mašina i opreme koju koriste amateri (npr. alat za popravke u domaćinstvu)
* cveća i biljaka
* elektronske opreme u domaćinstvu
Ne obuhvata:
iznajmljivanje kola, kamiona, prikolica i vozila za rekreaciju bez vozača, del. 77.1
iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, del. 77.21
iznajmljivanje video-kaseta, CD-ova i DVD-ova, del. 77.22
iznajmljivanje kancelarijskog nameštaja, del. 77.33
iznajmljivanje motora i kamp-prikolica bez vozača, del. 77.39
pranje rublja, radnih uniformi i srodnih artikala u perionicama, del. 96.01
77.3 Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo bez rukovaoca:
* iznajmljivanje proizvoda proizvedenih u grupi 28.30, kao što su poljoprivredni traktori i dr.
Ne obuhvata:
iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo sa rukovaocem, del. 01.61 i 02.40
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo bez rukovaoca, i to:
* kranova
* skela i radnih platformi, ne uključujući montažu i demontažu
Ne obuhvata:
iznajmljivanje mašina ili opreme za građevinarstvo sa rukovaocem, del. 43
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme bez rukovaoca:
* računara i računarske opreme
* mašina za umnožavanje, pisaćih mašina i mašina za obradu teksta
* računovodstvenih mašina i opreme (registar-kasa, elektronskih kalkulatora itd.)
* kancelarijskog nameštaja
77.34 Iznajmljivanje i lizing optdreme za vodeni transport
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport bez rukovaoca:
* iznajmljivanje komercijalnih čamaca i brodova
Ne obuhvata:
iznajmljivanje plovila za vodeni transport s rukovaocem, del. 50
iznajmljivanje brodova, jedrilica i sportskih čamaca za razonodu, del. 77.21
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing vazdušnih saobraćajnih sredstava bez posade, i to:
* aviona
* balona s pogonom na topli vazduh
Ne obuhvata:
iznajmljivanje vazdušne saobraćajne opreme s posadom, del. 51
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
Obuhvata:
iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme bez rukovaoca, koje se obično koriste kao kapitalna dobra:
* motora i turbina
* alatnih mašina
* opreme za rudarstvo i naftna polja
* profesionalne radijske, televizijske i komunikacione opreme
* opreme za filmsku produkciju
* merne i kontrolne opreme
* ostalih naučnih, komercijalnih i industrijskih mašina
iznajmljivanje i lizing opreme za kopneni transport (osim motornih vozila) bez vozača:
* motocikala, karavana, kamp-prikolica itd.
* železničkih vozila
iznajmljivanje stambenih i kancelarijskih kontejnera
iznajmljivanje životinja (npr. stada, trkačkih konja)
iznajmljivanje ostalih kontejnera
iznajmljivanje paleta
Ne obuhvata:
iznajmljivanje bicikala, del. 77.21
iznajmljivanje mašina i opreme za poljoprivredu i šumarstvo, del. 77.31
iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, del. 77.32
iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare, del. 77.33
77.4 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
Obuhvata odobravanje korišćenja proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine i sličnih proizvoda za koje se vlasniku proizvoda daje naknada ili licencna isplata za korišćenje. Lizing ovih proizvoda može imati različite oblike kao što su korišćenje u drugim procesima ili u proizvodnji drugih proizvoda, vođenje poslova u okviru franšize i sl. Postojeći vlasnici mogu biti stvaraoci tih proizvoda.
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
Obuhvata:
lizing proizvoda zaštićenih pravima intelektualne svojine (izuzev autorskih dela kao što su knjige ili softveri)
primanje naknade ili licencne isplate za korišćenje:
* patenata
* žigova
* prava za eksploataciju i istraživanje rudnih nalazišta
* franšiznih ugovora
Ne obuhvata:
preuzimanje prava i izdavaštva, del. 58 i 59
proizvodnju, reprodukciju i distribuciju svih vrsta autorskih dela i predmeta srodnih prava zaštićenih autorskim, odnosno srodnim pravom (knjige, softveri, filmovi), del. 58 i 59
zakup nekretnina, del. 68.20
zakup materijalnih dobara, del. 77.1-77.3
78 Delatnosti zapošljavanja
Obuhvata sastavljanje ponuda slobodnih radnih mesta i usmeravanje, odnosno zapošljavanje kandidata koji su se prijavili za zapošljavanje. Ovde spada i obezbeđivanje ponude odgovarajućih radnika poslovnim klijentima za određeni period u cilju privremene zamene radne snage klijenta.
Obuhvata:
traženje i zapošljavanje izvršnih rukovodilaca
aktivnosti agencija za audicije
Ne obuhvata aktivnosti agencija ili posrednika za samostalne umetnike, del. 74.90
78.1 Delatnost agencija za zapošljavanje
78.10 Delatnost agencija za zapošljavanje
Obuhvata sastavljanje ponuda slobodnih radnih mesta i usmeravanje (upućivanje) i zapošljavanje kandidata.
Obuhvata:
pronalaženje radnika, aktivnosti u vezi sa izborom kandidata za upućivanje poslodavcu i zapošljavanje, uključujući pronalaženje i zapošljavanje izvršnih rukovodilaca
agencije i biroe za audiciju
delatnost agencija za zapošljavanje preko interneta
Ne obuhvata:
agencije za posredovanje u angažovanju samostalnih pozorišnih, filmskih i drugih umetnika, del. 74.90
78.2 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.20 Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
Obuhvata obezbeđivanje radnika klijentima za određeni period, kao dopunu ili privremenu zamenu radne snage klijenta, gde su zaposleni pojedinci stalno zaposleni u jedinicama za privremeno pružanje usluga. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu ne vrše direktan nadzor nad svojim zaposlenima koji rade na radnim mestima na koje ih raspoređuje klijent-poslodavac.
78.3 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
Obuhvata obezbeđivanje ljudskih resursa za potrebe klijenata. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu predstavljaju poslodavce zaposlenih i u vezi su sa isplatom zarada, oporezivanjem, ostalim fiskalnim pitanjima i pitanjima u vezi sa ljudskim resursima, ali nisu odgovorne za upravljanje i nadzor nad zaposlenima.
Obezbeđivanje ljudskih resursa obično se obavlja na dugoročnoj osnovi. Ovde svrstane jedinice obavljaju veliki broj zadataka koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.
Ne obuhvata:
obezbeđivanje radne snage zajedno s nadzorom ili vođenjem poslova
obezbeđivanje ljudskih resursa za privremenu zamenu ili kao dodatni resurs za potrebe klijenata, del. 78.20
79 Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
Obuhvata aktivnosti agencija primarno angažovanih na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja i aktivnosti organizovanja i spajanja putovanja koja se prodaju preko turističkih agencija ili direktno preko agenata kao što su tur-operatori i druge usluge povezane sa putovanjem, uključujući usluge rezervacije. Usluge turističkih vodiča i promocije turizma takođe su uključene.
79.1 Delatnost putničkih agencija i tur-operatora
Obuhvata aktivnosti agencija primarno angažovanih na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja i aktivnosti organizovanja i spajanja putovanja koja se prodaju preko turističkih agencija ili direktno preko agenata kao što su tur-operatori.
79.11 Delatnost putničkih agencija
Obuhvata:
agencije primarno angažovane na prodaji putovanja, turističkih aranžmana, prevoza i usluga smeštaja na bazi veleprodaje ili maloprodaje pojedinačnim korisnicima ili poslovnim klijentima.
79.12 Delatnost tur-operatora
Obuhvata:
organizovanje i spajanje putovanja koja su prodata preko turističkih agencija ili direktno preko tur-operatora. Putovanja mogu uključiti sve navedene usluge ili samo neke od njih:
* prevoz
* smeštaj
* hranu
* posete muzejima, istorijskim i kulturnim mestima, pozorištima, muzičkim i sportskim manifestacijama
79.9 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
79.90 Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
Obuhvata:
usluge rezervacije i ostale usluge povezane s putovanjem:
* rezervisanje prevoza, smeštaja, ishrane, iznajmljivanje vozila, posećivanje sportskih događaja itd.
vremenski zakup smeštaja (time sharing)
prodaju ulaznica za kulturne, sportske i zabavne priredbe
pomoć turistima i posetiocima:
* obezbeđivanje turističkih informacija
* delatnost turističkih vodiča
promovisanje turističke ponude
Ne obuhvata:
aktivnosti putničkih agencija i tur-operatora, del. 79.11 i 79.12
organizovanje i vođenje izložbi, kongresa i konferencija, del. 82.30
80 Zaštitne i istražne delatnosti
Obuhvata usluge povezane sa zaštitom kao što su: istražne i detektivske usluge; usluge obezbeđenja i patroliranja; prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa.
Ovde spada i obezbeđenje funkcionisanja elektronskih alarmnih sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uglavnom daljinsko nadgledanje ovih sistema, koje često uključuje i njihovu prodaju, postavljanje i popravljanje.
Ukoliko se prodaja, postavljanje i popravljanje tih sistema obavljaju zasebno, ove usluge ne svrstavaju se u ovu oblast, nego u maloprodaju, građevinarstvo i sl.
80.1 Delatnost privatnog obezbeđenja
80.10 Delatnost privatnog obezbeđenja
Obuhvata jednu ili više sledećih usluga: zaštitu i patroliranje, prikupljanje i prenos novca, dokumenata i ostalih vrednih stvari uz pomoć osoblja i opreme za zaštitu ovih dragocenosti tokom prenosa.
Obuhvata usluge:
korišćenja blindiranih vozila
obezbeđivanja telesne zaštite
korišćenja detektora laži
uzimanja otisaka prstiju
zaštite
Ne obuhvata:
obezbeđivanje javnog reda i opšte bezbednosti, del. 84.24
80.2 Usluge sistema obezbeđenja
80.20 Usluge sistema obezbeđenja
Obuhvata:
nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog alarmnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje
postavljanje, održavanje, popravljanje i podešavanje mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosno-zaštitne sefove povezane sa bliskim i daljinskim nadgledanjem
Jedinice koje izvršavaju ove aktivnosti mogu biti angažovane u prodaji zaštitnih sistema, mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosnih i zaštitnih sefova.
Ne obuhvata:
postavljanje sistema obezbeđenja kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja, del. 43.21
trgovinu na malo zaštitnim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbednosnim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja, del. 47.59
davanje saveta u vezi sa bezbednošću, del. 74.90
obezbeđivanje javnog reda i opšte bezbednosti, del. 84.24
usluge izrađivanja duplikata ključeva, del. 95.29
80.3 Istražne delatnosti
80.30 Istražne delatnosti
Obuhvata:
istražne i detektivske usluge
aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju
81 Usluge održavanja objekata i okoline
Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju pri održavanju objekata: unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, industrijskih mašina, vagona, autobusa, aviona, ulica, cisterni i tankera.
Ovde spada i dezinfekcija i uništavanje štetočina u zgradama, železničkim vagonima i brodovima, uklanjanje boca, snega i leda sa ulica.
Takođe obuhvata pružanje usluga u vezi sa projektovanjem, uređenjem i održavanjem krajolika (staze za šetnju, potporni zidovi, ograde, veštačka jezera ili ribnjaci) i slične radove.
81.1 Usluge održavanja objekata
81.10 Usluge održavanja objekata
Obuhvata kombinaciju usluga održavanja objekata, koje podrazumevaju čišćenje, održavanje, izbacivanje otpadaka, čuvanje i zaštitu, raznošenje pošte, pranje rublja i slične usluge unutar objekta.
Pomoćne delatnosti obavlja pomoćno osoblje koje nije uključeno u obavljanje glavne delatnosti korisnika usluga i koje nije odgovorno za nju.
Ne obuhvata:
pružanje samo jedne od pomoćnih usluga (npr. samo usluge unutrašnjeg čišćenja)
pružanje usluga rukovodećeg i radnog osoblja radi potpunog poslovanja jedinice u vlasništvu korisnika usluge, npr. hotela, restorana, rudnika, bolnice
obezbeđivanje funkcionisanja klijentovog računarskog sistema i/ili uređaja za obradu podataka, del. 62.03
rad zatvora i kazneno-popravnih domova za naknadu, del. 84.23
81.2 Usluge čišćenja
Obuhvata unutrašnje i spoljašnje čišćenje svih vrsta zgrada, specijalizovano čišćenje objekata ili drugo specijalizovano čišćenje industrijskih mašina, ulica, cisterni i tankera.
Tu spada i dezinfikovanje zgrada i uništavanje štetočina u zgradama, kao i čišćenje industrijskih mašina, sakupljanje boca sa ulica i čišćenje ulica od snega i leda.
Ne obuhvata:
zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
čišćenje zgrada odmah posle izgradnje, del. 43.39
čišćenje fasada parom i peščanim mlazom, del. 43.99
čišćenje ćilima i prostirki, draperija i zavesa, del. 96.01
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
Obuhvata:
redovno čišćenje svih tipova objekata kao što su:
* kancelarije
* kuće ili stambene zgrade
* fabrike
* radnje
* ustanove
Ove aktivnosti se uglavnom odnose na unutrašnje čišćenje, mada mogu uključiti i spoljašnje čišćenje (npr. prozora ili prolaza).
Ne obuhvata:
specijalizovano čišćenje (npr. prozora, dimnjaka, kamina, staklenika, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja), del. 81.22
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
Obuhvata:
spoljašnje čišćenje svih tipova objekata, uključujući kancelarije, fabrike, radnje i druge poslovne objekte i zgrade za stanovanje
specijalizovano čišćenje zgrada, kao što su pranje prozora i staklenika, čišćenje dimnjaka, kamina, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacionih prolaza i izduvnih uređaja
čišćenje industrijskih mašina
ostalo čišćenje objekata i industrijske opreme, na drugom mestu nepomenuto
Ne obuhvata:
čišćenje parom, peskarenje i slične radove na spoljašnosti zgrade, del. 43.99
81.29 Usluge ostalog čišćenja
Obuhvata:
čišćenje i održavanje bazena
čišćenje vozova, autobusa i aviona
čišćenje cisterni i tankera
dezinfekciju objekata i uništavanje štetočina
sakupljanje i uklanjanje boca sa ulica
čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda
delatnosti čišćenja na drugom mestu nepomenute
Ne obuhvata:
zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
čišćenje i pranje automobila, del. 45.20
81.3 Usluge uređenja i održavanja okoline
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
Obuhvata:
uređenje i održavanje parkova i vrtova za:
* privatne kuće i stambene zgrade
* javne zgrade (škole, bolnice, administrativne zgrade, crkve itd.)
* gradske zelene površine i groblja
* zelenilo uz saobraćajnice (puteve, železničke pruge i tramvajske šine, plovne kanale, luke)
* industrijske i poslovne zgrade
uređenje i održavanje zelenila i sportskih terena za:
* zgrade (krovne bašte, zelenilo na fasadama, kućne bašte itd.)
* sportske terene (fudbalski tereni, tereni za golf itd.), terene za igru, travnjake za sunčanje i druge zelene površine za rekreaciju
* obale oko vodenih površina (zalivi, naizmenična vlažna mesta, veštačka jezera, bazeni, kanali, rečna korita, fabrička otpadna voda)
sađenje drveća za zaštitu od buke, vetra, erozije i dr.
Ne obuhvata:
komercijalnu proizvodnju i zasađivanje biljaka, del. 01 i 02
rasadnike drveća i šumskog drveća, del. 01.30 i 02.10
održavanje zemljišta za poljoprivredno korišćenje u dobrom ekološkom stanju, del. 01.61
izgradnju zelenih površina, sektor F
urbanističko planiranje, del. 71.11
82 Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
Obuhvata pružanje svakodnevnih kancelarijsko-administrativnih usluga, kao i poslovne podrške za druge, za naknadu.
Ova oblast takođe obuhvata kompletne administrativne usluge za poslovanje, na drugom mestu nepomenute.
Jedinice svrstane u ovu oblast ne bave se obezbeđivanjem osoblja za kompletno poslovanje preduzeća.
82.1 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, usluge dostavljanja i logistika za druge, za naknadu.
Uključuje pružanje poslovne podrške drugima za naknadu, tj. uobičajene poslovne podrške za funkcionisanje poslovne jedinice.
Jedinice svrstane u ovu oblast ne bave se obezbeđivanjem osoblja za kompletno poslovanje preduzeća.
Ove jedinice su klasifikovane u grupe prema vrsti usluga.
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
Obuhvata svakodnevne kancelarijsko-administrativne usluge kao što su primanje pošte, finansijsko planiranje, fakturisanje i čuvanje dokumenata, dostavljanje i logistika za druge, za naknadu.
Ne obuhvata:
jedinice specijalizovane za obavljanje samo jedne od gore nabrojanih aktivnosti
obezbeđivanje osoblja za poslovanje, del. 78
82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
Obuhvata kopiranje, pripremanje dokumenata i druge specijalizovane aktivnosti koje predstavljaju podršku kancelarijskom poslovanju:
pripremanje dokumenata
korekciju i recenziju dokumenata
kucanje i obradu teksta
sekretarske pomoćne usluge
prepisivanje dokumenata i druge sekretarske usluge
kucanje i prekucavanje pisama
obradu pošte (sortiranje, adresiranje, itd.), izuzev direktnog poštanskog reklamiranja
fotokopiranje
kopiranje
diazokopiranje
druge usluge kopiranja dokumenata, bez pružanja usluga štampanja (npr. ofset štampa, brza štampa, digitalna štampa i predštamparske usluge)
Ne obuhvata:
štampanje dokumenata (ofset štampa, brza štampa itd.), del. 18.12
usluge predštampanja, del. 18.13
direktno poštansko reklamiranje, del. 73.11
specijalizovane stenografske usluge, del. 82.99
stenografske usluge, del. 82.99
82.2 Delatnost pozivnih centara
82.20 Delatnost pozivnih centara
Obuhvata:
centre za dolazne pozive, gde na pozive korisnika odgovara operater ili se koristi automatska distribucija poziva, integrisani računsko-telefonski sistemi, interaktivni govorni sistemi ili slične metode za primanje narudžbina, pružanje informacija o proizvodima, odgovaranje na pitanja kupaca ili rešavanje žalbi
centre za izlazne pozive, gde se koriste slične metode za prodaju i promociju robe i usluga potencijalnim potrošačima i sprovode istraživanja ili ispitivanje javnog mnjenja i obavljaju slične aktivnosti za korisnike
82.3 Organizovanje sastanaka i sajmova
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
Obuhvata organizaciju, promociju i/ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova, kongresa, konferencija i sastanaka, bez obzira na to da li su obezbeđene usluge osoblja za organizovanje događaja i opremanje prostora u kojima se oni održavaju.
82.9 Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
Obuhvata delatnosti agencija za sakupljanje i naplatu potraživanja, kreditnih odeljenja i sve druge pomoćne usluge koje se pružaju poslovnim jedinicama a koje nisu na drugom mestu pomenute.
82.91 Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
Obuhvata:
naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja, kao što su usluge naplate menica i dugovanja
pribavljanje obaveštenja o kreditnoj sposobnosti i istoriji zaposlenja klijenta i kreditnoj sposobnosti jedinica, kao i davanje tih obaveštenja finansijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procene kreditne sposobnosti tih osoba i jedinica
82.92 Usluge pakovanja
Obuhvata:
usluge pakovanja za tuđ račun bez obzira na to da li je uključen i automatski postupak:
* flaširanje tečnosti, uključujući piće i hranu
* pakovanje čvrstih proizvoda (pakovanje u najlon sa mehurićima, obmotavanje folijom itd.)
* zaštićeno pakovanje za farmaceutske preparate
* etiketiranje, markiranje i utiskivanje
* pakovanje pošiljki i umotavanje poklona
Ne obuhvata:
proizvodnju osvežavajućih pića i proizvodnju mineralne vode, del. 11.07
pakovanje u okviru saobraćajne aktivnosti, del. 52.29
82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
Obuhvata uslužne aktivnosti kao što su:
obezbeđivanje izveštaja i stenografsko zapisivanje, prepisivanje i druge slične usluge
simultano prevođenje televizijskog prenosa sastanaka i kongresa
usluge pripreme bar koda
usluge obeležavanja bar kodom
očitavanje brojila za potrošnju vode, električne energije, gasa itd.
usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate
usluge naplate parkinga
aktivnosti samostalnih voditelja aukcija
usluge primene programa lojalnosti kupcima (marketing lojalnosti, posebni popusti itd.)
nepomenute uslužne aktivnosti poslovanja
Ne obuhvata:
usluge obezbeđivanja prepisivanja dokumenata, del. 82.19
usluge postprodukcijskog uređivanja, del. 59.12

 

Sektor Oblast Grana Grupa NAZIV I OPIS DELATNOSTI
1 2 3 4 5
SEKTOR O DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
Obuhvata aktivnosti državne uprave koje obavlja državna administracija. Obuhvata donošenje zakona i sudsko tumačenje zakona i odgovarajućih propisa, kao i realizovanje programa koji su zasnovani na tim zakonima i propisima, zakonodavnu vlast, oporezivanje, narodnu odbranu, javni red i bezbednost, imigracione usluge, spoljne poslove i obavljanje poslove državne uprave. Ovaj sektor takođe obuhvata obavezno socijalno osiguranje.
Pripadnost ovom sektoru ne određuje se na osnovu samog zakonskog ili institucionalnog statusa, već na osnovu karaktera opisanih aktivnosti.
Delatnosti koje su klasifikovane na drugom mestu ne pripadaju ovom sektoru, iako se njima bave državne institucije. Na primer, upravljanje školskim sistemom (tj. propisi, kontrola, nastavni programi) pripada ovom sektoru, ali ne i podučavanje, koje je svrstano u sektor P.
Zatvorske ili vojne bolnice svrstane su u sektor Q. Pojedine aktivnosti opisane u ovom sektoru mogu vršiti nevladine jedinice.
84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
84.1 Državna uprava, ekonomska i socijalna politika
Obuhvata administraciju uopšte (npr. izvršna i zakonodavna vlast, finansijska administracija i dr. – na svim nivoima) i nadzor u socijalnoj i ekonomskoj oblasti.
84.11 Delatnost državnih organa
Obuhvata:
zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima
vođenje i nadzor fiskalnih poslova:
* rad poreskih organa
* naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa
* upravu carina
izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima:
* prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca
upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe
upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima
Ne obuhvata:
upravljanje zgradama koje država poseduje ili uzima u zakup, del. 68.2 i 68.3
upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje kvaliteta života pojedinaca i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.12
upravljanje istraživanjima i razvojem usmerenim na poboljšanje ekonomskih aktivnosti i konkurentnosti, del. 84.13
upravljanje istraživanjima i razvojem povezanim sa odbranom i fondovima namenjenim za te svrhe, del. 84.22
rad državnih arhiva, del. 91.01
84.12 Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Obuhvata:
upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe
sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti
raspodela donacija umetnicima
upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće
upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada
upravljanje programima za zaštitu životne sredine
upravljanje stambenim programima
Ne obuhvata:
prikupljanje, odstranjivanje i reciklažu otpadaka i otpadnih voda, del. 37, 38 i 39
obavezno socijalno osiguranje, del. 84.30
delatnost obrazovanja, sektor P
delatnost zdravstvene zaštite stanovništva, del. 86
delatnost muzeja i drugih kulturnih ustanova, del. 91
delatnost državnih biblioteka i arhiva, del. 91.01
sportske i druge rekreativne delatnosti, del. 93
84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije
Obuhvata:
državno upravljanje različitim ekonomskim oblastima i njihovo uređenje, uključujući i raspodelu subvencija: poljoprivreda, korišćenje zemljišta, energetika i rudarstvo, infrastruktura, saobraćaj i veze, ugostiteljstvo i turizam, trgovina na veliko i malo
upravljanje istraživanjima za unapređenje ekonomske delatnosti, upravljanje razvojem, kao i fondovima namenjenim za te svrhe
upravljanje nuklearnim objektima
upravljanje opštim poslovima u oblasti rada
primena mera regionalnog razvoja, npr. mere za smanjenje nezaposlenosti
poslovi akreditacije, utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti
poslovi standardizacije, donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje standarda
Ne obuhvata:
delatnosti istraživanja i razvoja, del. 72
84.2 Pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države
Ova grana obuhvata spoljne poslove, poslove odbrane i očuvanje javnog reda i bezbednosti.
84.21 Spoljni poslovi
Obuhvata:
spoljne poslove, aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama
rukovođenje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan državnih granica
pružanje pomoći stranim zemljama bez obzira na to da li se pomoć upućuje preko međunarodnih organizacija
pružanje vojne pomoći stranim zemljama
upravljanje spoljnom trgovinom, međunarodnom finansijskom i tehničkom pomoći
Ne obuhvata:
međunarodnu zaštitu lica izbeglih sa područja zahvaćenih katastrofom ili konfliktnim situacijama, del. 88.99
84.22 Poslovi odbrane
Obuhvata:
upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbrambene snage kao što su:
* borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
* inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande
* rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema
* vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.)
* zdravstvena zaštita vojnog osoblja
upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga
sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo
upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe
Ne obuhvata:
aktivnosti istraživanja i razvoja, del. 72
pružanje vojne pomoći stranim zemljama, del. 84.21
obezbeđenje hitnog snabdevanja u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, del. 84.24
obrazovanje u vojnim školama, na fakultetima i akademijama, del. 85.4
aktivnosti vojnih bolnica, del. 86.10
84.23 Sudske i pravosudne delatnosti
Obuhvata:
upravljanje sudovima i rad sudova za parnične, krivične, upravne, prekršajne i druge sudske postupke, kao i rad drugih pravosudnih organa, uključujući i javno tužilaštvo i zastupnika državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave
donošenje sudskih odluka i tumačenje zakona
upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija
Ne obuhvata:
savetovanje i zastupanje u krivičnom postupku, građanskim i ostalim sporovima, del. 69.10
aktivnosti zatvorskih škola, del. 85
aktivnosti zatvorskih bolnica, del. 86.10
84.24 Obezbeđivanje javnog reda i bezbednosti
Obuhvata:
&nbsnbsp;p; upravljanje redovnim i rezervnim policijskim snagama i njihov rad, zatim rad lučkih, graničnih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga, uključujući regulisanje saobraćaja i registraciju stranaca, kao i vođenje evidencije o uhapšenima
obezbeđivanje hitne nabavke u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća
Ne obuhvata:
aktivnosti policijskih laboratorija, del. 71.20
poslove odbrane, del. 84.22
84.25 Delatnost vatrogasnih jedinica
Obuhvata:
gašenje požara i zaštitu od požara
upravljanje redovnim i pomoćnim vatrogasnim brigadama za zaštitu od požara i njihov rad, gašenje požara, spasavanje ljudi i životinja, pružanje pomoći u civilnim nesrećama, prilikom poplava, u saobraćajnim nesrećama itd.
Ne obuhvata:
šumsku protivpožarnu službu ako ona delatnost ne obavlja samostalno, del. 02.40
gašenje požara na naftnim i gasnim poljima, del. 09.10
zaštitu od požara i gašenje požara na aerodromima ako se ne obavlja kao samostalna delatnost, del. 52.23
84.3 Obavezno socijalno osiguranje
84.30 Obavezno socijalno osiguranje
Obuhvata:
finansiranje obaveznih programa socijalne zaštite i upravljanje njima:
* zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih
* penzijsko osiguranje
* programi koji ublažavaju gubitak prihoda tokom porodiljskog odsustva, privremene nesposobnosti za rad, usled smrti supružnika itd.
Ne obuhvata:
dobrovoljno socijalno osiguranje, del. 65.30
usluge socijalne pomoći i socijalnog rada (bez smeštaja), del. 88.10 i 88.99
SEKTOR P OBRAZOVANJE
Obuhvata obrazovanje na svim nivoima i za sve profesije. Podučavanje se može izvoditi usmeno ili pismeno i može biti realizovano posredstvom radija, televizije, interneta ili dopisnim putem.
Obuhvata obrazovanje koje pružaju različite institucije u okviru redovnog školskog sistema, na različitim nivoima, kao i obrazovanje odraslih, programe opismenjavanja itd. Takođe obuhvata vojne škole i akademije, zatvorske škole itd. U ovaj sektor spadaju državno i privatno obrazovanje.
Na svakom nivou, u početnim fazama obrazovanja uključeno je i specijalno obrazovanje za telesno i mentalno hendikepirane učenike.
Kategorizacija izvršena u ovom sektoru zasniva se na nivoima obrazovanja koji su definisani u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED-1997), nivo 0-6.
Ovaj sektor obuhvata i podučavanje u okviru sportskih i rekreativnih aktivnosti (kao što su tenis i golf), kao i pomoćne aktivnosti u obrazovanju.
85 Obrazovanje
85.1 Predškolsko obrazovanje
85.10 Predškolsko obrazovanje
Obuhvata:
predškolsko obrazovanje koje prethodi osnovnom obrazovanju
Predškolsko obrazovanje je početna etapa oraganizovanog podučavanja koje je dostupno deci od 6 meseci do 6 i po godina, do polaska u školu. Pripremeni predškolski program je deo redovnog programa predškolske ustanove u celodnevnom ili poludnevnom trajanju, koji se ostvaruje sa decom u godini pred polazak u školu, čime se omogućava deci da premoste razlike između porodičnog i školskog okruženja.
Ne obuhvata:
dnevno čuvanje dece i brigu o njima, del. 88.91
85.2 Osnovno obrazovanje
85.20 Osnovno obrazovanje
Osnovno obrazovanje obuhvata aktivnost koja se organizuje radi sticanja kvalitetnih znanja, umenja, veština, i formiranja vrednosti stavova iz oblasti jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti; znanja i umenja neophodnih za život i rad u savremenom društvu i sticanju osnova za dalje obrazovanje.
Osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče se u školi ostvarivanjem nastavnog plana i programa u trajanju od osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa (4+4) i završava se polaganjem završnog ispita.
Ovakvo obrazovanje je namenjeno deci, ali obuhvata i programe opismenjavanja koji su slični programima osnovnog obrazovanja, a namenjeni su odraslima.
Ne obuhvata:
obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5
dnevno čuvanje dece i brigu o njima, uključujući dnevnu brigu o učenicima u tzv. dnevnom boravku, del. 88.91
85.3 Srednje obrazovanje
Obuhvata obezbeđivanje opšteg i srednjeg stručnog obrazovanja.
Ne obuhvata:
obrazovanje odraslih definisano u del. 85.5
85.31 Srednje opšte obrazovanje
Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja koje stvara osnovu za permanentno obrazovanje i razvoj ličnosti i osposobljava za više obrazovne programe. Jedinice koje se svrstavaju u ovu grupu obezbeđuju programe koji su predmetno orijentisani i koje predaju predmetni nastavnici.
Različitim smerovima u opštem srednjem obrazovanju (gimnazijama) omogućava se usmeravanje i nastavak školovanja. Ovi programi pripremaju učenike za stručno obrazovanje, u smislu visokog strukovnog ili za prelaz na visoko obrazovanje (master). Završava se polaganjem opšte mature.
Obuhvata:
srednje obrazovanje koje, po pravilu, omogućava pristup visokom obrazovanju
85.32 Srednje stručno obrazovanje
Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja u kom su pored opštih obrazovanih, naglašeni specijalizovani predmeti. Ona omogućava sticanje teoretskih osnova i savladavanje praktičnih veština povezanih sa postojećim ili budućim zanimanjem, kao i pripremanje za zapošljavanje. Završava se polaganjem stručne, odnosno umetničke mature ili završnog ispita. Može da traje 4, 3, 2 ili godinu dana.
Obuhvata:
stručno obrazovanje koje ne spada u visoko obrazovanje definisano u del. 85.4
Ne obuhvata:
više i visoko obrazovanje, del. 85.4
obučavanje za rad po sistemu „uradi sam“, radi rekreacije, hobija i u svrhe samousavršavanja, del. 85.52
škole za vozače koje nisu namenjene za profesionalne vozače, del. 85.53
obučavanje za rad kao deo socijalnog rada bez smeštaja, del. 88.10 i 88.99
85.4 Visoko obrazovanje
Ova nastava obuhvata obrazovne programe nakon srednje škole koji ne pripadaju tercijarnom obrazovanju, kao i akademske kurseve na bazi kojih se dobijaju diplome do diplomskog i postdiplomskog nivoa. Za upis na ovaj nivo obrazovanja potrebna je diploma završene četvorogodišnje srednje škole.
Ne obuhvata:
stručno obrazovanje odraslih, del. 85.5
85.41 Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko
Obuhvata nastavak srednjeg obrazovanja koje ne može biti smatrano za visoko obrazovanje. Na primer, naknadno srednje obrazovanje kod pripreme za visoko obrazovanje ili specijalizacija pri stručnim školama.
85.42 Visoko obrazovanje
Obuhvata:
prvi, drugi i treći stepen visokog obrazovanja
škole za izvođačke umetnosti koje pružaju visoko obrazovanje
85.5 Ostalo obrazovanje
Obuhvata opšte i stručno obrazovanje i obučavanje za obavljanje bilo kog zanimanja, za bavljenje bilo kojim hobijem ili u svrhe samousavršavanja.
Obuka se može odvijati u kampovima i školama koje omogućavaju obučavanje u sportskim aktivnostima, stranim jezicima, umetnosti, glumi, muzici ili obezbeđivanje druge specijalizovane obuke, i to kako grupama tako i pojedincima.
Ne obuhvata:
predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje, del. 85.1-85.4
85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
Obuhvata obučavanje u sportskim aktivnostima koje je namenjeno grupama ili pojedincima a koje se obavlja u kampovima ili školama. Sportski kampovi sa obezbeđenom nastavom i prenoćištem i dnevni kampovi ovde su takođe obuhvaćeni.
Obuka se može odvijati u različitim objektima, kao što su sale za trening čiji su vlasnici klijenti, zatim u obrazovnim ustanovama i drugde. Obuka svrstana u ovu grupu formalno je organizovana.
Obuhvata:
sportsku nastavu (košarka, fudbal, odbojka, tenis itd.)
sportsku nastavu u kampovima
gimnastičku obuku
obuku u jahanju (akademije ili škole jahanja)
obuku u plivanju
aktivnosti profesionalnih sportskih instruktora, učitelja i trenera
obuku u borilačkim veštinama
obuku u igranju karata (bridž)
časove joge
Ne obuhvata:
sportske gimnazije i visoke sportske škole, del. 85.3 i 85.4
umetničko obrazovanje, del. 85.52
85.52 Umetničko obrazovanje
Obuhvata obučavanje za bavljenje umetničkim, glumačkim i muzičkim aktivnostima. Ustanove koje pružaju ovu vrstu obuke mogu se nazivati školama, studijama, klasama itd. Iako one obezbeđuju formalno organizovanu nastavu (uglavnom za potrebe bavljenja hobijem, u svrhe rekreiranja i samousavršavanja), nakon takve obuke ne dobija se profesionalna diploma niti diploma nekog akademskog ili drugog zvanja.
Obuhvata:
obuku u sviranju klavira i drugu muzičku obuku
obuku u slikanju
plesnu obuku u plesnim studijima
obuku u glumi (osim akademija)
škole lepih umetnosti (osim akademija)
škole izvođačkih umetnosti (osim akademija)
škole fotografije (osim komercijalnih)
Ne obuhvata:
nastavu stranih jezika, del. 85.59
85.53 Delatnost škola za vozače
Obuhvata:
škole letenja, jedrenja i upravljanja brodovima, za sticanje dozvola čije izdavanje nema karakter komercijalnih potvrda i dozvola
Ne obuhvata:
škole za profesionalne vozače, del. 85.32
85.59 Ostalo obrazovanje
Obuhvata:
obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja
akademsko tutorstvo
centre za učenje koji nude popravne kurseve
pripremne časove za polaganje ispita
učenje jezika i časove konverzacije
obuku za rad na računaru
versku pouku
obuku za spasioce na bazenima i plažama
obuku za preživljavanje u prirodnom okruženju
obuku za javne nastupe
obuku u brzom čitanju
Ne obuhvata:
programe opismenjavanja za odrasle, del. 85.20
opšte srednje obrazovanje, del. 85.31
tehničko i stručno srednje obrazovanje, del. 85.32
visoko obrazovanje, del. 85.4
85.6 Pomoćne obrazovne delatnosti
85.60 Pomoćne obrazovne delatnosti
Obuhvata:
nenastavne aktivnosti koje daju podršku obrazovnim procesima ili sistemima:
* obrazovni konsalting
* savetodavne aktivnosti za usmeravanje u obrazovanju
* aktivnosti testiranja i ocenjivanja testova
* organizovanje programa studentske razmene
Ne obuhvata:
istraživanje i razvoj u društvenim naukama i naukama iz oblasti kulture i umetnosti, del. 72.20
SEKTOR Q ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA
Obuhvata aktivnosti iz oblasti zdravstvenog i socijalnog rada, počevši od zdravstvene zaštite koju obezbeđuje stručno medicinsko osoblje u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, do brige i zdravstvene nege u ustanovama za trajni smeštaj (rezidencijalnim ustanovama) i aktivnosti socijalnog rada bez učešća zdravstvenih radnika.
86 Zdravstvene delatnosti
Obuhvata aktivnosti u zdravstvenim ustanovama bez smeštajnih kapaciteta; zdravstvenim ustanovama za kratkotrajnu ili dugotrajnu hospitalizaciju (opšta bolnica, specijalna bolnica, kliničko-bolnički centar, klinika, institut, klinički centar) i domova za stara lica sa medicinskom negom.
Takođe obuhvata zdravstvenu zaštitu u okviru opšte i specijalističkih grana medicine, od strane zdravstvenih radnika.
Obuhvata opštu i specijalističku stomatološku zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.
Pored toga, ova oblast obuhvata i metode i postupke tradicionalne medicine koje obavljaju zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.
86.1 Delatnost bolnica
86.10 Delatnost bolnica
Obuhvata:
dijagnostičke aktivnosti, kratkotrajno ili dugotrajno lečenje u bolnicama (kao što su opšte bolnice, specijalne bolnice, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri, klinički centri, bolnice neprofitnih organizacija, vojne bolnice i zatvorske bolnice) i specijalizovane bolnice (npr. za mentalno zdravlje, tuberkulozu, nespecifična oboljenja pluća i druga hronična oboljenja i stanja, rehabilitaciju itd.)
Aktivnosti su pretežno usmerene na hospitalizovane bolesnike i uključuju:
* usluge medicinskog i nemedicinskog osoblja
* usluge laboratorija i tehničke usluge, uključujući radiološke i anasteziološke usluge i dr.
* usluge službe hitne pomoći
* usluge bolničkih apoteka, usluge ishrane i druge bolničke usluge
* usluge medicinskog tretmana kao što je sterilizacija ili prekid trudnoće, sa smeštajem
* aktivnosti u sklopu dnevnih bolnica
Ne obuhvata:
laboratorijsko ispitivanje i kontrolisanje svih vrsta materijala i proizvoda, izuzev medicinskog, del. 71.20
veterinarske aktivnosti, del. 75.00
zdravstveno zbrinjavanje vojnog osoblja na terenu, del. 84.22
stomatološke aktivnosti opšte i specijalizovane prirode, npr: stomatologija, endodontska i dečija stomatologija; oralna patologija i ortodontske aktivnosti, i dr. del. 86.23
delatnost medicinskih laboratorija, del. 86.90
prevoz sanitetskim vozilima, del. 86.90
86.2 Medicinska i stomatološka praksa
Obuhvata zdravstveno savetovanje i lečenje od strane doktora medicine i doktora medicine specijalista, doktora stomatologije i doktora stomatologije specijalista itd.
Ove aktivnosti se mogu obavljati u specijalističkim službama u okviru domova zdravlja, firmi, škola, domova za stare, radničkih i društvenih organizacija, kao i u privatnoj praksi. Aktivnosti ove vrste mogu se obavljati i u stanovima pacijenata.
86.21 Opšta medicinska praksa
Obuhvata:
medicinsko savetovanje i lečenje u oblasti opšte medicine koje obavljaju doktori opšte medicine
zaštitu na polju opšte medicine koje obavljaju doktori opšte medicine
Ne obuhvata:
delatnost bolnica, del. 86.10
delatnosti koje obavljaju medicinske sestre i zdravstveni tehničari, del. 86.90
86.22 Specijalistička medicinska praksa
Obuhvata:
medicinske konsultacije i lečenje u oblasti specijalističkih grana medicine od strane doktora specijalista
usluge centra za planiranje porodice, bez smeštaja
Ne obuhvata:
delatnosti bolnica, del. 86.10
delatnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, del. 86.90
86.23 Stomatološka praksa
Obuhvata:
stomatološku aktivnost opšte i specijalističke prakse, npr. stomatologija, endodontska i dečija stomatologija, ortodontske aktivnosti, oralna hirurgija i dr.
Ne obuhvata:
izradu veštačkih zuba, proteza i protetičkog pribora u zubarskim laboratorijama, del. 32.50
delatnost bolnica, del. 86.10
aktivnosti stomatološkog osoblja, kao što su stomatološke sestre i zubni tehničari del. 86.90
86.9 Ostala zdravstvena zaštita
86.90 Ostala zdravstvena zaštita
Obuhvata:
zdravstvenu zaštitu koju ne obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije u bolnicama:
* aktivnosti medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi uključujući i metode i postupke tradicionalne medicine; zdravstvenih saradnika (npr. defektolog, logoped, psiholog, biolog, hemičar, fizičar i dr.) u zdravstvenim ustanovama.
Ove aktivnosti se obavljaju u zdravstvenim ambulantama i ordinacijama u okviru firmi, škola, domova za stare, radničkim i društvenim organizacijama, kao i u privatnim ordinacijama (osim bolnica), stanu pacijenta ili na drugom mestu.
Obuhvata:
aktivnosti medicinskih laboratorija za:
* analizu krvi, medicinsku, odnosno kliničku biohemiju, mikrobiologiju, patohistologiju;
* zubnu tehniku;
aktivnosti banaka krvi, sperme i organa za transplantaciju itd.
sanitetski prevoz pacijenata, hitna pomoć, uključujući prevoz vazduhoplovima; ove usluge se često obezbeđuju tokom urgentnih medicinskih intervencija
Ne obuhvata:
izradu veštačkih zuba, proteza i protetičkog pribora od strane zubnih laboratorija, del. 32.50
prevoz pacijenata, bez opreme za spasavanje života i bez medicinskog osoblja, del. 49-51
nemedicinsko laboratorijsko ispitivanje, del. 71.20
ispitivanje ispravnosti hrane, del. 71.20
delatnosti bolnica, del. 86.10
zdravstvenu i stomatološku praksu, del. 86.2
domove za stara lica sa medicinskom negom, del. 87.10
87 Socijalna zaštita sa smeštajem
Obuhvata negu sa smeštajem kombinovanu s drugom vrstom nege, negu s nadzorom ili druge tipove nege, po zahtevu osoba koje su smeštene u takvim ustanovama. Nega obezbeđena u njima predstavlja kombinaciju zdravstvene i socijalne zaštite.
87.1 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
87.10 Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom
Obuhvata:
domove za stara lica s negom
domove za oporavak s medicinskom negom
Ne obuhvata:
usluge profesionalne zdravstvene nege u kući, del. 86
domove za starije bez medicinske nege ili s minimalnom medicinskom negom, del. 87.30
aktivnosti socijalnog rada sa smeštajem, kao što su sirotišta, dečija odmarališta i domovi i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90
87.2 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
87.20 Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
Obuhvata obezbeđivanje smeštaja i nege (bez licence za bolničku negu) mentalno obolelim licima i licima s bolestima zavisnosti. Ustanove pružaju smeštaj, hranu, nadzor, zaštitu, konsultovanje i neke oblike zdravstvene nege.
Obuhvata:
delatnost ustanova sa smeštajem:
* ustanove za tretman zavisnika od alkohola i droge
* domove za psihijatrijski oporavak
* domove za smeštaj lica sa emocionalnim problemima
* ustanove za lica s teškoćama u mentalnom razvoju
* dnevne bolnice za mentalno zdravlje
Ne obuhvata:
bolnice za mentalno zdravlje, del. 86.10
socijalni rad sa obezbeđenim smeštajem i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90
87.3 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
87.30 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove.
Obuhvata:
pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
trajnu negu penzionerima
domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom
domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege
Ne obuhvata:
domove za stara lica s medicinskom negom, del. 87.10
socijalni rad sa smeštajem gde medicinska nega ili obrazovanje nisu od primarnog značaja, del. 87.90
87.9 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem
Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno.
Obuhvata:
celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi:
* sirotišta
* dečiji domovi i prihvatilišta
* vaspitno-popravni domovi za omladinu
* privremena prihvatilišta za beskućnike
* ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci
* grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima
* domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela
* popravni domovi za maloletnike
Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije.
Ne obuhvata:
finansiranje i upravljanje programima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
smeštajne ustanove s medicinskom negom, del. 87.10
domove za stara lica i lica s posebnim potrebama, del. 87.30
aktivnosti u vezi sa usvajanjem, del. 88.99
aktivnosti kratkoročnih prihvatilišta za žrtve prirodnih i drugih katastrofa, del. 88.99
88 Socijalna zaštita bez smeštaja
Obuhvata različite usluge socijalne pomoći korisnicima. Aktivnosti u ovoj oblasti ne obuhvataju usluge smeštaja, izuzev na privremenoj osnovi.
88.1 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
88.10 Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama
Obuhvata:
socijalne, savetodavne, zdravstvene i slične usluge starim licima i licima s posebnim potrebama koje se pružaju u njihovim domovima ili drugde, od strane države ili privatnih organizacija i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
* obilazak starih lica i lica s posebnim potrebama
* dnevnu negu za stara lica ili lica s posebnim potrebama
* stručnu rehabilitaciju i osposobljavanje lica s posebnim potrebama i ograničenjem u mogućnosti obrazovanju
Ne obuhvata:
finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.30
dnevnu negu za decu s posebnim potrebama, del. 88.91
88.9 Ostala socijalna zaštita bez smeštaja
88.91 Delatnost dnevne brige o deci
Obuhvata:
dnevni boravak dece, uključujući i celodnevno negovanje i boravak dece s posebnim potrebama
88.99 Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
Obuhvata:
socijalne, savetodavne, zdravstvene usluge, usluge izbeglicama, usluge upućivanja na medicinske pretrage i slične usluge koje se pružaju licima u njihovim domovima ili drugde, od strane državnih ili privatnih organizacija za pomoć u slučaju nesreće i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć, kao i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
* aktivnosti socijalnog usmeravanja dece i omladine
* usvajanje, aktivnosti za sprečavanje nasilja nad decom i ostalim licima
* konsultovanje u vezi s vođenjem porodičnog budžeta, bračno i porodično savetovanje, saveti u vezi s kreditom i dugovanjem
* aktivnosti u užoj i široj zajednici (mesnoj zajednici, naselju i sl.)
* pomoć žrtvama nesreće, izbeglicama, emigrantima i dr., uključujući privremena ili trajna skloništa za njih
* profesionalna rehabilitacija i stručno osposobljavanje nezaposlenih lica uz ograničenja u obrazovanju
* utvrđivanje ispunjenosti kriterijuma za primanje socijalne pomoći, dodataka za stanarinu ili ishranu
* dnevne ustanove za beskućnike i ostale socijalno ugrožene grupe
* dobrotvorne aktivnosti (npr. prikupljanje sredstava) i ostale aktivnosti podrške socijalnog rada
Ne obuhvata:
finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.90
SEKTOR R UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA
Obuhvata delatnosti kojima se zadovoljavaju različite kulturne, zabavne ili rekreativne potrebe i interesovanja, uključujući izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, galerija i zbirki, zaštitu kulturnih dobara, održavanje igara na sreću, sportske i rekreativne aktivnosti.
90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
Obuhvata aktivnosti kojima se zadovoljavaju kulturne potrebe korisnika i obezbeđuje zabava u za to namenjenim objektima. Obuhvaćene su proizvodnja, promocija i izvođenje predstava, održavanje umetničkih i zabavnih programa i priređivanje izložbi namenjenih publici; obezbeđivanje umetničkih, kreativnih i tehničkih mogućnosti za stvaranje umetničkih dela i izvođenje predstava.
Ne obuhvata:
rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; održavanje istorijskih mesta; aktivnosti nacionalnih parkova i prirodnih rezervata, del. 91
kockanje i klađenje, del. 92
sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti, del. 93
Neke jedinice koje obezbeđuju kulturne, zabavne i rekreativne sadržaje i usluge razvrstane su u druge grane i grupe kao što su:
proizvodnja i distribucija kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda, del. 59.11-59.13
prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14
emitovanje radijskih i televizijskih programa, del. 60.1 i 60.2
90.0 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti
Obuhvata aktivnosti u oblasti kreativnih i izvođačkih umetnosti i srodne aktivnosti.
90.01 Izvođačka umetnost
Obuhvata:
postavljanje pozorišnih i operskih i plesnih programa/predstava, pripremu izvođenja muzičkih programa (koncerata), kao i druge vrste scenskog izvođenja:
* aktivnosti pozorišnih trupa, družina, orkestara ili muzičkih grupa i cirkusa
* aktivnosti samostalnih umetnika kao što su glumci, plesači, muzičari i voditelji
Ne obuhvata:
aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90
audicije, del. 78.10
90.02 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti
Obuhvata:
pomoćne aktivnosti u okviru izvođačke umetnosti, pozorišnih plesnih predstava, koncerata i operskih predstava i drugih vrsta scenskog izvođenja:
aktivnosti reditelja, producenata, scenografa i scenskih radnika, majstora svetla
aktivnosti producenata ili organizatora umetničkih događaja, sa scenskom opremom ili bez nje
Ne obuhvata:
aktivnosti pozorišnih i umetničkih agenata koji zastupaju umetnike ili agencije, del. 74.90
audicije, del. 78.10
90.03 Umetničko stvaralaštvo
Obuhvata:
aktivnosti samostalnih umetnika kao što su vajari, slikari, crtači crtanih filmova, karikaturisti, graveri, bakroresci, litografi i dr.
aktivnosti pisaca, u svim oblastima, uključujući beletristiku, tehničke tekstove itd.
aktivnosti slobodnih novinara (umetničkih kritičara)
konzervaciju i restauraciju umetničkih dela kao što su slike, filmovi, knjige
Ne obuhvata:
izradu statua, osim umetničkih dela (skulptura), del. 23.70
restauraciju orgulja i drugih istorijskih muzičkih instrumenata, del. 33.19
proizvodnju filmova i video-filmova, del. 59.11 i 59.12
restauraciju nameštaja (izuzimajući obnavljanje koje se obavlja u muzejima), del. 95.24
90.04 Rad umetničkih ustanova
Obuhvata:
delatnost koncertnih i pozorišnih dvorana i drugih umetničkih ustanova
delatnost učeničkih i studentskih kulturnih centara
Ne obuhvata:
prikazivanje kinematografskih dela, del. 59.14
aktivnosti agencija za prodaju i rezervaciju karata, del. 79.90
rad muzeja svih vrsta, del. 91.02
91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti
Obuhvata delatnost biblioteka i arhiva, muzeja, galerija i zbirki botaničkih i zooloških vrtova; upravljanje istorijskim mestima, prirodnim rezervatima i nacionalnim parkovima.
Takođe obuhvata i aktivnosti u vezi sa očuvanjem i izlaganjem predmeta, istorijskih spomenika i prirodnih znamenitosti koje su od kulturno-istorijskog i obrazovnog značaja (npr. spomenici i mesta koja spadaju u svetsku kulturnu baštinu).
Ne obuhvata:
sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti kao što su aktivnosti plaža i rekreativnih parkova, del. 93
91.0 Rad biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki, zavoda za zaštitu spomenika kulture i ostale kulturne delatnosti
91.01 Delatnosti biblioteka i arhiva
Obuhvata:
dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe:
* pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne
* izrada kataloga zbirki i kolekcija odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi
* prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko-informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje
* pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu
aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge
91.02 Delatnost muzeja galerija i zbirki
Obuhvata:
rad muzeja svih vrsta:
* muzeja umetnosti, nakita, nameštaja, odeće, keramike, srebrnih predmeta itd.
* prirodnjačkih, naučno-tehničkih, istorijskih i vojnih muzeja
* ostalih specijalizovanih muzeja
* muzeja na otvorenom prostoru
zaštitu pokretnih kulturnih dobara (preventivna zaštita, restauracija i konzervacija)
Ne obuhvata:
aktivnosti komercijalnih umetničkih galerija, del. 47.78
restauraciju umetničkih dela i muzejskih eksponata, del. 90.03
aktivnosti arhiva i biblioteka, del. 91.01
91.03 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
Obuhvata:
zaštitu i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i turističkih spomenika
Ne obuhvata:
obnavljanje i restauraciju ostalih lokacija i zgrada, sektor F
91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti
Obuhvata:
delatnost botaničkih i zooloških vrtova, uključujući zoološke vrtove za decu
upravljanje zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici i parkovi prirode, predeli i dr.), uključujući i zaštitu divljeg biljnog i životinjskog sveta, speleoloških objekata i geo nasleđa
Ne obuhvata:
aktivnosti u okviru pejzažne arhitekture i uređivanja i održavanja vrtova, del. 81.30
aktivnosti na očuvanju terena za sportski lov i ribolov, del. 93.19
92 Kockanje i klađenje
Obuhvata funkcionisanje objekata za kockanje kao što su kazina, bingo sale, video-terminali, kockarnice i kladionice i pružanje kockarskih usluga, kao što je lutrija.
92.0 Kockanje i klađenje
92.00 Kockanje i klađenje
Obuhvata aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem kao što su:
prodaja listića lutrije (lozova i slično)
eksploatacija automata za igre na sreću
aktivnosti u vezi sa održavanjem virtuelnih kockarskih veb sajtova
klađenje i druge slične aktivnosti
klađenje izvan terena na kojima se odvijaju događaji u vezi s čijim se ishodima sprovodi klađenje
rad kazina, uključujući i kazina na plovnim objektima
93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
Obuhvata rekreativne, zabavne i sportske delatnosti (izuzev aktivnosti muzeja, održavanja istorijskih mesta, botaničkih i zooloških vrtova, aktivnosti nacionalnih parkova, aktivnosti u vezi sa kockanjem i klađenjem).
Ne obuhvata dramsku, muzičku i druge vrste umetnosti, kao ni razonodu (izvođenje pozorišnih predstava, koncerata i opera ili plesno izvođenje i izvođenje drugih vrsta scenske umetnosti), del. 90.
93.1 Sportske delatnosti
Obuhvata rad sportskih objekata; aktivnosti sportskih ekipa ili klubova koji prvenstveno učestvuju u sportskim događajima koji se odigravaju pred publikom za plaćene ulaznice; samostalne sportiste koji učestvuju u sportskom događaju pred publikom koja plaća ulaznice.
Takođe obuhvata automobilske trke, trke pasa, konja i dr., kao i aktivnosti sportskih trenera koji pružaju posebne usluge učesnicima u sportskim priredbama ili takmičenjima.
Uključuje delatnost arena i stadiona i ostale nepomenute aktivnosti u vezi sa organizovanjem, promocijom i upravljanjem sportskim priredbama.
93.11 Delatnost sportskih objekata
Obuhvata:
rad otvorenih ili zatvorenih sportskih objekata (otvoreni, ograđeni ili pokriveni, sa tribinama za sedenje ili bez njih):
* fudbalski, hokejaški, kriket i ragbi stadioni
* automobilske trkačke staze i trkačke staze za pse i konje
* plivački bazeni i stadioni
* tereni i stadioni za atletska takmičenja
* hale i stadioni za zimske sportove
* hale za hokej na ledu
* hale za boks
* tereni za golf
* kuglane
organizaciju sportskih priredbi na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalne sportiste i amatere, u sopstvenim objektima; ova grupa obuhvata aktivnosti osoblja i rukovođenje osobljem koje radi u tim objektima
Ne obuhvata:
rad ski-liftova, del. 49.39
iznajmljivanje opreme za sport i rekreaciju, del. 77.21
delatnost fitnes-objekata, del. 93.13
aktivnosti u parkovima i na plažama, del. 93.29
93.12 Delatnost sportskih klubova
Obuhvata rad sportskih klubova koji, bilo da su profesionalni, poluprofesionalni ili amaterski, omogućavaju svojim članovima da se bave sportskim aktivnostima:
fudbalom, kuglanjem, plivanjem, golfom, boksom, zimskim sportovima, šahom, atletikom, streljaštvom, itd.
Ne obuhvata:
sportsko podučavanje koje obezbeđuju treneri, del. 85.51
rad sportskih objekata, del. 93.11
organizaciju sportskih događaja na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, od strane sportskih klubova sa sopstvenim objektima ili ne, del. 93.11
93.13 Delatnost fitnes klubova
Obuhvata:
aktivnosti fitnes i bodi-bilding klubova
Ne obuhvata:
sportsko podučavanje koje obavljaju treneri, del. 85.51
93.19 Ostale sportske delatnosti
Obuhvata:
aktivnosti producenata ili promotera sportskih događaja
aktivnosti samostalnih sportista, sudija, merilaca vremena itd.
aktivnosti sportskih liga i njihovih nadzornih organa
aktivnosti povezane s promocijom sportskih događaja
aktivnosti u okviru štala, štenara i garaža
sportsko-rekreativni lov i ribolov u rezervatima
aktivnosti planinskih vodiča
pomoćne usluge u sportsko-rekreativnom lovu i ribolovu
Ne obuhvata:
iznajmljivanje sportske opreme, del. 77.21
delatnost sportskih škola i škola za igre, del. 85.51
aktivnosti sportskih instruktora, učitelja i trenera, del. 85.51
organizaciju sportskih događaja od strane sportskih klubova, na otvorenom i zatvorenom, i upravljanje njima, za profesionalce ili amatere, del. 93.11 i 93.12
aktivnosti organizovane u parkovima i na plažama, del. 93.29
93.2 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Obuhvata jedinice koje upravljaju objektima ili obezbeđuju usluge za različita rekreativna interesovanja korisnika. Uključuje delatnosti koje sadrže različite atraktivne sadržaje, kao što su mehanički ringišpil, tobogani, igre na vodi, predstave, performansi, tematske izložbe i uređene izletničke terene.
Ne obuhvata sportske aktivnosti, zatim scenske, muzičke i druge umetnosti i aktivnosti razonode.
93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
Obuhvata rad zabavnih i tematskih parkova koji nude različite atraktivne sadržaje, kao što su tematske izložbe, predstave, performansi, mehanički ringišpil, tobogani i igre na vodi.
93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
Obuhvata aktivnosti koje se odnose na razonodu i rekreaciju (izuzev delatnosti zabavnih i tematskih parkova), na drugom mestu nepomenute:
rad automata za igranje igrica
aktivnosti rekreativnih parkova (bez smeštaja)
organizaciju rada objekata za rekreaciju povezanih sa transportom, npr. marina
organizaciju rada objekata za rekreaciju, npr. skijaških staza
iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavnog dela rekreativnih sredstava
vašare i sajmove rekreativne prirode
aktivnosti plaža, uključujući iznajmljivanje sredstava kao što su kabine, ormarići, stolice itd.
organizaciju prostora za ples
Ova grupa takođe uključuje delatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.
Ne obuhvata:
funkcionisanje žičara, uspinjača i ski-liftova, del. 49.39
rekreativni ribolov na krstarenju, del. 50.10 i 50.30
obezbeđivanje prostora i objekata za kratak boravak posetilaca u rekreativnim parkovima i kampovima, del. 55.30
parkirališta za prikolice u kampovima, kampove za lov i ribolov, kamp-mesta i kamp-terene, del. 55.30
usluge točenja pića u diskotekama, del. 56.30
pozorišne i cirkuske grupe, del. 90.01
SEKTOR S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI
Ovaj sektor (kao rezidualna kategorija) obuhvata delatnosti organizacija na bazi učlanjenja, popravku računara, popravku predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i različite lične uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute.
94 Delatnosti udruženja
Obuhvata aktivnosti organizacija koje zastupaju interese posebnih grupa ili promovišu njihove ideje. Ove organizacije obično funkcionišu na bazi učlanjenja, ali se u njihove aktivnosti mogu uključiti i oni koji nisu članovi a imaju interes.
Osnovna podela u ovoj oblasti određuje se svrhom kojoj te organizacije služe, i to interesima zaposlenih, samozaposlenih i naučnih zajednica (grana 94.1), interesima zaposlenih (grana 94.2) ili promovisanjem ideja i aktivnosti koje se odnose na religijska, politička, kulturna i obrazovna pitanja ili na pitanja iz oblasti rekreacije (grana 94.9).
94.1 Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca
Obuhvata delatnost jedinica koje promovišu interese članova poslovnih organizacija i poslodavaca. U slučaju profesionalnih organizacija na bazi učlanjenja – uključuje i aktivnosti promovisanja stručnih interesa profesionalaca.
94.11 Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
Obuhvata:
aktivnosti organizacija čiji se članovi udružuju radi razvoja i unapređenja rada poslovnih subjekata u određenoj oblasti, uključujući poljoprivredu, ili zbog ekonomskog rasta i opšte poslovne klime određenog regionalnog područja ili administrativno-teritorijalne jedinice, bez obzira na oblast poslovanja
aktivnosti saveza takvih asocijacija
aktivnosti privrednih komora, esnafskih udruženja i sličnih organizacija
širenje (diseminacija) informacija, zastupanje pred državnim ustanovama, odnose s javnošću i pregovaranje o radu organizacija poslovnih subjekata i poslodavca
Ne obuhvata:
aktivnosti sindikata, del. 94.20
94.12 Delatnosti strukovnih udruženja
Obuhvata:
aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanihzakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr.
aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr.
aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr.
širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja
aktivnosti naučnih društava
Ne obuhvata:
obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
94.2 Delatnost sindikata
94.20 Delatnost sindikata
Obuhvata:
promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih
aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju
aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima
Ne obuhvata:
obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
94.9 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Obuhvata aktivnosti jedinica (izuzev organizacija i udruženja poslovnih subjekata i poslodavaca, stručnih udruženja i sindikata) koje promovišu interese svojih članova.
94.91 Delatnost verskih organizacija
Obuhvata:
aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i ostalih verskih organizacija
aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica
aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga
Ne obuhvata:
obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85
zdravstvene aktivnosti ovih organizacija, del. 86
socijalni rad ovih organizacija, del. 87 i 88
94.92 Delatnost političkih organizacija
Obuhvata:
aktivnosti političkih organizacija i njihovih delova (npr. omladinskih sekcija političkih partija). Te organizacije se pre svega bave uticanjem na donošenje odluka u državnim organima postavljanjem članova stranke ili njihovih pristalica u državne organe, kao i diseminacijom informacija, odnosima s javnošću, prikupljanjem novčanih sredstava i dr.
94.99 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Obuhvata:
aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.:
* građanske inicijative ili protestni pokreti
* ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine
* organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute
* organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa
* patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca
udruženja potrošača
udruženja automobilista
udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.)
omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd.
udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd.
pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija
Ne obuhvata:
dobrotvorne aktivnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava namenjenih socijalnom radu, del. 88.99
aktivnosti profesionalnih umetničkih grupa ili organizacija, del. 90.0
aktivnosti sportskih klubova, del. 93.12
aktivnosti profesionalnih udruženja i asocijacija, del. 94.12
95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Obuhvata popravku i održavanje računarske opreme kao što su desktop, laptop, računarski terminal, uređaji za skladištenje podataka, štampač i sl.
Takođe uključuje popravku komunikacione opreme (npr. faksovi, dvosmerni radio), elektronskih uređaja (npr. radio, televizor), opreme za kuću i baštu (npr. kosilica, ventilator), obuće, kožnih stvari, nameštaja, odeće i dodataka uz odeću, sportske opreme, muzičkih instrumenata, predmeta za bavljenje hobijem i drugih ličnih i kućnih dobara.
Ne obuhvata popravku medicinske i dijagnostičke radiološke opreme, instrumenata za merenje i istraživanje, laboratorijskih instrumenata, radarske i sonarske opreme, del. 33.13
95.1 Popravka računara i komunikacione opreme
Obuhvata popravku i održavanje računara, periferne opreme za računare i komunikacione opreme.
95.11 Popravka računara i periferne opreme
Obuhvata:
popravku elektronske opreme kao što su računari, računske mašine i prateća oprema:
* desktop, laptop, magnetni diskovi, čipovi i drugi ugrađeni elementi, optički diskovi (CD-R, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R), štampači, monitori, tastature, miševi, komandne palice, kuglice za računarske miševe, unutrašnji i spoljašnji računski modemi, namenski terminali, serveri, skeneri, čitači kartica, kacige za virtuelnu stvarnost, računarski projektori itd.
Takođe obuhvata popravku i održavanje računarskih terminala kao što su bankomati (ATM), terminala za čitanje bar kodova (POS) i džepnih računara (PDA).
Ne obuhvata:
popravku i održavanje nosača modemske opreme, del. 95.12
95.12 Popravka komunikacione opreme
Obuhvata popravku i održavanje komunikacione opreme kao što su:
bežični i mobilni telefoni, nosači modemske opreme, faks, oprema za prenos komunikacija (npr. ruteri, spojnice, modemi) dvosmerni radio, profesionalne televizijske i video kamere
95.2 Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
Obuhvata popravku i održavanje predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu.
95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
Obuhvata popravku i održavanje elektronskih uređaja:
* televizora, radio-prijemnika, video-rikordera (VCR), CD-plejera, video-kamera za amatersku upotrebu i sl.
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
Obuhvata popravku i održavanje aparata za kućnu upotrebu i kućne i baštenske opreme:
* frižidera, štednjaka, veš-mašina, mašina za sušenje odeće, klima-uređaja, itd.
* kosilica, bočnih kosilica, duvaljki za lišće i sneg, mašina za održavanje živih ograda itd.
Ne obuhvata:
popravku ručnog električnog alata, del. 33.12
popravku centralnih klimatizacionih sistema, del. 43.22
95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
Obuhvata popravku i održavanje obuće i predmeta od kože:
čizama, cipela, kožnih kofera i sličnih predmeta
nameštanje potpetica
95.24 Održavanje i popravka nameštaja
Obuhvata:
ponovno tapaciranje, doradu, popravku i obnavljanje nameštaja i opreme u kući, uključujući kancelarijski nameštaj
95.25 Popravka satova i nakita
Obuhvata:
popravku satova, budilnika i njihovih delova, npr. kućišta od svih vrsta materijala, pokretnih delova časovnika, hronometara itd.
popravku nakita
Ne obuhvata:
industrijsko graviranje metala, del. 25.61
popravku štoperica, pokazivača vremena/datuma, vremenskih brava i sličnih instrumenta za merenje i iskazivanje vremena, del. 33.13
95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
Obuhvata popravku ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo:
* bicikala
* odeće
* sportske opreme (izuzev sportskog oružja) i opreme za kampovanje
* knjiga
* muzičkih instrumenata (izuzev orgulja i istorijskih instrumenata)
* igračaka i sličnih stvari
* drugih predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu
štimovanje klavira
Ne obuhvata:
popravku i održavanje ručnog električnog alata, del. 33.12
popravku sportskog i rekreativnog oružja, del. 33.12
96 Ostale lične uslužne delatnosti
Obuhvata sve nepomenute uslužne aktivnosti: posebno pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, frizerske, kozmetičarske, pedikirske, pogrebne i slične aktivnosti.
96.0 Ostale lične uslužne delatnosti
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
Obuhvata:
pranje i hemijsko čišćenje, peglanje i sl. svih vrsta odeće (uključujući i krzno) i tekstila pomoću mehaničke opreme, ručno ili u samouslužnim perionicama, za domaćinstvo, industrijske ili poslovne korisnike
prikupljanje i dostavljanje rublja i odeće za hemijsko čišćenje, pranje i peglanje
čišćenje tepiha i prekrivača, pranje zavesa i draperija, bilo u prostorijama korisnika ili ne
bojenje rublja, radnih uniformi i sl. u okviru usluge pranja
pranje pelena
bojenje platna
hemijsko čišćenje i bojenje kožnih predmeta i čišćenje krzna
popravka odeće i drugih tekstilnih predmeta (usled manjih oštećenja) koja se obavlja u okviru usluge pranja
Ne obuhvata:
iznajmljivanje odeće, osim radnih uniformi, čak i kada je čišćenje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti, del. 77.29
popravka i prepravka odeće kao samostalne aktivnosti, del. 95.29
96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
Obuhvata:
pranje, podšišivanje i šišanje kose, pravljenje frizure, bojenje i blajhanje kose, uvijanje, ispravljanje i slične usluge za žene i muškarce
brijanje i potkresivanje brade
masažu lica, manikir, pedikir, šminkanje i dr.
Ne obuhvata:
izradu perika, del. 32.99
96.03 Pogrebne i srodne delatnosti
Obuhvata:
sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa:
* pripremu leševa za sahranjivanje, spaljivanje i balzamovanje i pogrebne usluge
* usluge sahranjivanja i spaljivanja
* iznajmljivanje opremljenog prostora za ceremonije sahrane na groblju
iznajmljivanje i prodavanje grobnih mesta
održavanje grobova i spomenika
Ne obuhvata:
izvođenje religioznih pogrebnih obreda, del. 94.91
uređenje groblja, del. 81.30
96.04 Delatnost nege i održavanja tela
Obuhvata:
aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu itd.
Ne obuhvata:
medicinsku masažu i terapiju, del. 86.90
fitnes klubove i teretane, del. 93.13
96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
Obuhvata:
izvođenje astroloških i spiritističkih seansi
organizovanje pratnji, zakazivanje sastanaka, usluge bračnog posredovanja
usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smeštaj i ishrana, češljanje, čuvanje i treniranje)
aktivnosti organizacija za otkrivanje porekla (genealogija)
aktivnost studija za tetoviranje i pirsing
aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila itd.
obavljanje delatnosti na bazi licence sa samouslužnim automatima (foto-kabine, vage, aparati za merenje krvnog pritiska, „sefovi“ za stvari i garderobu, itd.)
Ne obuhvata:
veterinarske aktivnosti, del. 75.00
samouslužne veš-mašine u perionicama, del. 96.01
mašine za kockanje i igrice, del. 92.00
SEKTOR T DELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE
97 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
97.0 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
97.00 Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
Obuhvata aktivnosti domaćinstava koja zapošljavaju poslugu kao što su: spremačice, kuvari, sobari, batleri, pralje, baštovani, vratari, konjušari, vozači, čuvari, guvernante, dadilje, učitelji, sekretari itd.
Dozvoljava se da posluga zaposlena u domaćinstvu iskaže delatnost svog poslodavca u popisima i istraživanjima, čak i kada je poslodavac fizičko lice. Proizvodi i usluge koji nastaju na bazi te delatnosti troše se u samom domaćinstvu poslodavca.
Ne obuhvata:
obezbeđivanje usluga kao što su kuvanje, baštovanstvo i dr. od nezavisnog davaoca usluga (preduzeća ili fizičkog lica); videti odgovarajući tip usluga
98 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe
Obuhvata različitu proizvodnju dobara i usluga u domaćinstvima. Domaćinstvo treba svrstati ovde samo u slučaju kada nije moguće identifikovati pretežnu delatnost na osnovu koje se ono izdržava.
Ako domaćinstvo proizvodi za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.
98.1 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
98.10 Delatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
Obuhvata proizvodnju raznovrsnih dobara koja se koriste u domaćinstvu, tj. različite aktivnosti domaćinstava u proizvodnji robe za sopstvene potrebe. Te aktivnosti uključuju lov, skupljanje plodova, baštovanstvo, proizvodnju na poljoprivrednim gazdinstvima, izgradnju stambenih objekata, šivenje odeće i ostalu proizvodnju za sopstvene potrebe.
Ako domaćinstvo proizvodi robu za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.
98.2 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
98.20 Delatnost domaćinstava koja obezbeđuju usluge za sopstvene potrebe
Obuhvata različite uslužne aktivnosti domaćinstva za sopstvene potrebe. Ove aktivnosti obuhvataju kuvanje, obrazovanje, brigu za članove domaćinstva i druge usluge u domaćinstvu za sopstvene potrebe.
Ako domaćinstvo proizvodi usluge za tržište, ono se razvrstava prema pretežnoj delatnosti koju obavlja.
SEKTOR U DELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TELA
99 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
99.0 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
99.00 Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela
Obuhvata:
delatnosti međunarodnih organizacija kao što su Organizacija ujedinjenih nacija i njene specijalizovane agencije, regionalna tela itd., Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, Svetska carinska organizacija, Organizacija zemalja izvoznica nafte, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Evropska unija, Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu itd.
rad diplomatskih i konzularnih misija koje su određene zemljom u kojoj su postavljane, a ne zemljom koju predstavljaju

 

 

Servis računara online zakazivanje