Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Servis računara online zakazivanje

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Sl.glasnik RS br. 56/2014

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

OPŠTI REČNIK NABAVKE
GLAVNI REČNIK
Oznaka Naziv
03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi poljoprivrednih gazdinstava, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
03100000-2 Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi
03110000-5 Usevi, baštovanski i hortikulturni proizvodi namenjeni tržištu
03111000-2 Semenje
03111100-3 Soja u zrnu
03111200-4 Kikiriki
03111300-5 Seme suncokreta
03111400-6 Seme pamuka
03111500-7 Seme susama
03111600-8 Seme slačice
03111700-9 Semenje povrća
03111800-0 Semenje voća
03111900-1 Semenje cveća
03112000-9 Neprerađeni duvan
03113000-6 Biljke koje se koriste za proizvodnju šećera
03113100-7 Šećerna repa
03113200-8 Šećerna trska
03114000-3 Slama i stočna hrana (krmivo)
03114100-4 Slama
03114200-5 Stočna hrana (krmivo)
03115000-0 Sirovi biljni materijal
03115100-1 Sirovi biljni materijali koji se koriste za proizvodnju tekstila
03115110-4 Pamuk
03115120-7 Juta
03115130-0 Lan
03116000-7 Prirodni kaučuk i lateks i prateći proizvodi
03116100-8 Prirodni kaučuk
03116200-9 Prirodni lateks
03116300-0 Proizvodi od lateksa
03117000-4 Biljke koje se koriste za posebne namene
03117100-5 Biljke koje se koriste u proizvodnji parfema ili u farmaceutskoj industriji ili za insekticide i slične svrhe
03117110-8 Biljke koje se koriste u proizvodnji parfema
03117120-1 Biljke koje se koriste u farmaceutskoj industriji
03117130-4 Biljke koje se koriste za insekticide
03117140-7 Biljke koje se koriste za fungicide ili slične svrhe
03117200-6 Semenje biljaka koje se koriste za posebne namene
03120000-8 Hortikulturni proizvodi i proizvodi iz rasadnika
03121000-5 Hortikulturni proizvodi
03121100-6 Žive biljke, lukovice, gomolji, korenje, reznice i kalemovi
03121200-7 Rezano cveće
03121210-0 Cvetni aranžmani
03130000-1 Biljke za pripremu sokova i začinsko bilje
03131000-8 Biljke za pripremu sokova
03131100-9 Kafa u zrnu
03131200-0 Čajni grmovi
03131300-1 Mate-čaj
03131400-2 Kakao u zrnu
03132000-5 Neprerađeni začini
03140000-4 Proizvodi životinjskog porekla i srodni proizvodi
03141000-1 Sperma bikova
03142000-8 Proizvodi životinjskog porekla
03142100-9 Prirodni med
03142200-0 Puževi
03142300-1 Jestivi proizvodi životinjskog porekla
03142400-2 Voskovi
03142500-3 Jaja
03143000-5 Proizvodi mešovitih poljoprivrednih gazdinstava
03144000-2 Poljoprivredne potrepštine
03200000-3 Žitarice, krompir, povrće, voće i koštunjavo voće
03210000-6 Žitarice i krompir
03211000-3 Žitarice
03211100-4 Pšenica
03211110-7 Tvrda pšenica
03211120-0 Meka pšenica
03211200-5 Kukuruz
03211300-6 Pirinač
03211400-7 Ječam
03211500-8 Raž
03211600-9 Ovas
03211700-0 Slad
03211900-2 Proizvodi od žitarica
03212000-0 Krompir i sušeno povrće
03212100-1 Krompir
03212200-2 Sušeno mahunasto povrće i zrna mahunarki
03212210-5 Sušeno mahunasto povrće
03212211-2 Sočivo
03212212-9 Slanutak
03212213-6 Suvi grašak
03212220-8 Zrna mahunarki
03220000-9 Povrće, voće i koštunjavo voće
03221000-6 Povrće
03221100-7 Korenasto i krtolasto povrće
03221110-0 Korenasto povrće
03221111-7 Cvekla
03221112-4 Šargarepa
03221113-1 Crni luk
03221114-8 Repa
03221120-3 Krtolasto povrće
03221200-8 Povrće sa plodovima
03221210-1 Pasulj
03221211-8 Bob
03221212-5 Boranija
03221213-2 Fažola
03221220-4 Grašak
03221221-1 Baštenski grašak
03221222-8 Mahunasti pasulj
03221230-7 Paprika
03221240-0 Paradajz
03221250-3 Tikvice
03221260-6 Pečurke
03221270-9 Krastavac
03221300-9 Lisnato povrće
03221310-2 Zelena salata
03221320-5 Listovi salate
03221330-8 Artičoka
03221340-1 Spanać
03221400-0 Kupusnjače
03221410-3 Kupus
03221420-6 Karfiol
03221430-9 Brokoli
03221440-2 Prokelj
03222000-3 Voće i koštunjavo voće
03222100-4 Tropsko voće i koštunjavo voće
03222110-7 Tropsko voće
03222111-4 Banane
03222112-1 Ananas
03222113-8 Mango
03222114-5 Urme
03222115-2 Suvo grožđe
03222116-9 Smokve
03222117-6 Avokado
03222118-3 Kivi
03222120-0 Kokosov orah
03222200-5 Agrumi
03222210-8 Limun
03222220-1 Pomorandže
03222230-4 Grejpfrut
03222240-7 Mandarine
03222250-0 Limeta
03222300-6 Netropsko voće
03222310-9 Bobičasto voće
03222311-6 Ribizle
03222312-3 Ogrozd
03222313-0 Jagode
03222314-7 Maline
03222315-4 Brusnice
03222320-2 Jabuke, kruške i dunje
03222321-9 Jabuke
03222322-6 Kruške
03222323-3 Dunje
03222330-5 Koštuničavo voće
03222331-2 Kajsije
03222332-9 Breskve
03222333-6 Trešnje i višnje
03222334-3 Šljive
03222340-8 Grožđe
03222341-5 Stono grožđe
03222342-2 Vinsko grožđe
03222400-7 Masline
03300000-2 Proizvodi stočarstva, lova i ribolova
03310000-5 Ribe, ljuskari i proizvodi iz vodenih sredina
03311000-2 Ribe
03311100-3 Riba pljosnatica
03311110-6 Riba list
03311120-9 Riba iverak
03311200-4 Ribe iz porodice bakalara
03311210-7 Bakalar
03311220-0 Kolja bakalar
03311230-3 Oslić
03311240-6 Vahnja
03311300-5 Haringa
03311400-6 Tuna
03311500-7 Pišmolj
03311600-8 Bela riba (kesega)
03311700-9 Losos
03312000-9 Ljuskari
03312100-0 Kamenice
03312200-1 Ljušturar (ostriga, rakovica)
03312300-2 Vodeni beskičmenjaci
03313000-6 Proizvodi iz vodenih sredina
03313100-7 Korali ili slični proizvodi
03313200-8 Prirodni sunđeri
03313300-9 Morska trava
03313310-2 Alge
03320000-8 Stoka, ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva i sitne životinje
03321000-5 Stoka
03321100-6 Goveda
03321200-7 Telad
03322000-2 Ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva osim stoke
03322100-3 Ovce
03322200-4 Koze
03322300-5 Konji
03323000-9 Svinje
03324000-6 Živa živina
03325000-3 Sitne životinje
03325100-4 Kunići
03325200-5 Zečevi
03330000-3 Proizvodi od životinja poljoprivrednog gazdinstva
03331000-0 Sveže ovčije i kozije mleko
03331100-1 Ovčije mleko
03331200-2 Kozije mleko
03332000-7 Vuna i životinjska dlaka
03332100-8 Strižena vuna
03332200-9 Životinjska dlaka
03333000-4 Sveže kravlje mleko
03340000-6 Ušne markice za životinje
03341000-3 Ušne markice za goveda
03400000-4 Proizvodi šumarstva i seče drva
03410000-7 Drvo
03411000-4 Četinarsko drvo
03412000-1 Tropsko drvo
03413000-8 Drvo za ogrev
03414000-5 Sirovo drvo
03415000-2 Meko drvo
03416000-9 Drvni otpad
03417000-6 Drvni ostaci
03417100-7 Piljevina
03418000-3 Trupci, oblice
03418100-4 Tvrdo drvo
03419000-0 Drvna građa
03419100-1 Proizvodi od drvne građe
03419200-2 Drveni podupirači za rudarska okna
03420000-0 Smole
03421000-7 Balzami
03422000-4 Šelak
03430000-3 Pluta
03431000-0 Prirodna pluta
03432000-7 Korparski proizvodi
03432100-8 Pletarski proizvodi
03440000-6 Proizvodi šumarstva
03441000-3 Ukrasne biljke, trava, mahovina i lišajevi
03450000-9 Proizvodi rasadnika za drveće
03451000-6 Biljke
03451100-7 Sadnice
03451200-8 Lukovice cveća
03451300-9 Žbunje
03452000-3 Drveće
03460000-2 Celuloza
03461000-9 Drvna celuloza
03461100-0 Hemijska drvna celuloza
09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije
09100000-0 Goriva
09110000-3 Čvrsta goriva
09111000-0 Ugalj i goriva na bazi uglja
09111100-1 Ugalj
09111200-2 Goriva na bazi uglja
09111210-5 Antracit
09111220-8 Briketi
09111300-3 Fosilna goriva
09111400-4 Goriva na bazi drveta
09112000-7 Lignit i treset
09112100-8 Lignit
09112200-9 Treset
09113000-4 Koks
09120000-6 Gasovita goriva
09121000-3 Gas od kamenog uglja, gas za gasovodnu mrežu ili slični gasovi
09121100-4 Gas od kamenog uglja ili slični gasovi
09121200-5 Gas za gasovodnu mrežu
09122000-0 Propan i butan
09122100-1 Propan gas
09122110-4 Tečni propan gas
09122200-2 Butan gas
09122210-5 Tečni butan gas
09123000-7 Prirodni gas
09130000-9 Nafta i destilati
09131000-6 Avionski kerozin
09131100-7 Gorivo tipa kerozina za mlazne avione
09132000-3 Benzin
09132100-4 Bezolovni benzin
09132200-5 Olovni benzin
09132300-6 Benzin sa etanolom
09133000-0 Tečni naftni gas (LPG)
09134000-7 Gasna ulja
09134100-8 Dizel ulje
09134200-9 Dizel gorivo
09134210-2 Dizel gorivo (0,2)
09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
09134230-8 Biodizel
09134231-5 Biodizel (B20)
09134232-2 Biodizel (B100)
09135000-4 Ulja za loženje
09135100-5 Lož ulje
09135110-8 Zapaljiva ulja sa niskim procentom sumpora
09200000-1 Proizvodi od nafte, uglja i ulja
09210000-4 Preparati za podmazivanje
09211000-1 Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje
09211100-2 Motorna ulja
09211200-3 Ulja za podmazivanje kompresora
09211300-4 Ulja za podmazivanje turbina
09211400-5 Ulja za menjače
09211500-6 Ulja za reduktore
09211600-7 Ulja za hidraulične sisteme i druge namene
09211610-0 Tečnosti za hidrauliku
09211620-3 Ulja za odvajanje kalupa
09211630-6 Ulja za sprečavanje korozije
09211640-9 Elektroizolaciona ulja
09211650-2 Tečnosti za kočnice
09211700-8 Bela ulja i tečni parafin
09211710-1 Bela ulja
09211720-4 Tečni parafin
09211800-9 Naftna ulja i preparati
09211810-2 Laka ulja
09211820-5 Naftna ulja
09211900-0 Ulja za podmazivanje za vuču
09220000-7 Vazelin, voskovi i specijalni benzini
09221000-4 Vazelin i voskovi
09221100-5 Vazelin
09221200-6 Parafinski vosak
09221300-7 Vosak od nafte
09221400-8 Ostaci od prerade nafte
09222000-1 Specijalni benzini
09222100-2 Vajt špirit
09230000-0 Nafta (sirova)
09240000-3 Proizvodi od nafte i uglja
09241000-0 Bitumenozni ili uljni škriljci
09242000-7 Proizvodi od uglja
09242100-8 Petrolej
09300000-2 Električna energija, energija za grejanje, solarna i nuklearna energija
09310000-5 Električna energija
09320000-8 Para, topla voda i srodni proizvodi
09321000-5 Topla voda
09322000-2 Para
09323000-9 Centralno grejanje
09324000-6 Daljinsko grejanje
09330000-1 Solarna energija
09331000-8 Solarne ploče
09331100-9 Solarni kolektori za proizvodnju toplote
09331200-0 Solarni fotonaponski moduli
09332000-5 Instalacije za solarnu energiju
09340000-4 Nuklearna goriva
09341000-1 Uranijum
09342000-8 Plutonijum
09343000-5 Radioaktivni materijali
09344000-2 Radioizotopi
14000000-1 Rudarstvo, prosti metali i prateći proizvodi
14200000-3 Pesak i glina
14210000-6 Šljunak, pesak, drobljeni kamen i agregati
14211000-3 Pesak
14211100-4 Prirodni pesak
14212000-0 Granule, odlomci od kamena, kamen u prahu, obluci, šljunak, lomljen i drobljen kamen, mešavine kamena, mešavine peska i šljunka i drugi agregati
14212100-1 Obluci i šljunak
14212110-4 Obluci
14212120-7 Šljunak
14212200-2 Agregati
14212210-5 Mešavina peska i šljunka
14212300-3 Lomljen i drobljen kamen
14212310-6 Kamen za nasipanje
14212320-9 Drobljeni granit
14212330-2 Drobljeni bazalt
14212400-4 Zemlja
14212410-7 Površinski sloj zemlje
14212420-0 Sloj zemlje ispod površinskog sloja
14212430-3 Odlomci od kamena
14213000-7 Makadam, katranski makadam (ter makadam) i katranski pesak
14213100-8 Makadam
14213200-9 Katranski makadam (ter makadam)
14213300-0 Katranski pesak
14220000-9 Glina i kaolin
14221000-6 Glina
14222000-3 Kaolin
14300000-4 Minerali za hemijsku industriju i veštačka đubriva
14310000-7 Minerali za veštačka đubriva
14311000-4 Prirodni kalcijum, aluminijum-kalcijum fosfati i sirove prirodne soli kalijuma
14311100-5 Prirodni kalcijum
14311200-6 Aluminijum-kalcijum fosfati
14311300-7 Sirove prirodne soli kalijuma
14312000-1 Piriti gvožđa
14312100-2 Neprženi piriti gvožđa
14320000-0 Minerali za hemijsku industriju
14400000-5 So i čisti natrijum hlorid
14410000-8 Kamena so
14420000-1 Morska so
14430000-4 Evaporisana so i čisti natrijum hlorid
14450000-0 So u salamuri
14500000-6 Proizvodi srodni rudarstvu i eksploataciji kamena
14520000-2 Drago i poludrago kamenje, plovućac, sitnozrni korund, prirodni abrazivi, drugi minerali i plemeniti metali
14521000-9 Drago i poludrago kamenje
14521100-0 Drago kamenje
14521140-2 Prašina ili prah od dragog kamenja
14521200-1 Poludrago kamenje
14521210-4 Prašina ili prah od poludragog kamenja
14522000-6 Industrijski dijamanti, plovućac, sitnozrni korund i drugi prirodni abrazivi
14522100-7 Plovućac
14522200-8 Industrijski dijamanti
14522300-9 Sitnozrni korund
14522400-0 Prirodni abrazivi
14523000-3 Srodni minerali, plemeniti metali i proizvodi s njima u vezi
14523100-4 Minerali
14523200-5 Zlato
14523300-6 Srebro
14523400-7 Platina
14600000-7 Rude i legure metala
14610000-0 Rude metala
14611000-7 Rude gvožđa
14612000-4 Rude obojenih metala
14612100-5 Rude bakra
14612200-6 Rude nikla
14612300-7 Rude aluminijuma
14612400-8 Rude plemenitih metala
14612500-9 Rude olova
14612600-0 Rude cinka
14612700-1 Rude kalaja
14613000-1 Rude urana i torijuma
14613100-2 Rude urana
14613200-3 Rude torijuma
14614000-8 Razne rude
14620000-3 Legure
14621000-0 Ferolegure
14621100-1 Ferolegure osim ECSC
14621110-4 Feromangan
14621120-7 Ferohrom
14621130-0 Feronikl
14622000-7 Čelik
14630000-6 Zgura, šljaka, otpaci i ostaci od gvožđa
14700000-8 Prosti metali
14710000-1 Gvožđe, olovo, cink, kalaj i bakar
14711000-8 Gvožđe
14711100-9 Sirovo gvožđe
14712000-5 Olovo
14713000-2 Cink
14714000-9 Kalaj
14715000-6 Bakar
14720000-4 Aluminijum, nikl, skandijum, titan i vanadijum
14721000-1 Aluminijum
14721100-2 Aluminijum oksid
14722000-8 Nikl
14723000-5 Skandijum
14724000-2 Titan
14725000-9 Vanadijum
14730000-7 Hrom, mangan, kobalt, itrijum i cirkonijum
14731000-4 Hrom
14732000-1 Mangan
14733000-8 Kobalt
14734000-5 Itrijum
14735000-2 Cirkonijum
14740000-0 Molibden, tehnicijum, rutenijum i rodijum
14741000-7 Molibden
14742000-4 Tehnicijum
14743000-1 Rutenijum
14744000-8 Rodijum
14750000-3 Kadmijum, lutecijum, hafnijum, tantal i volfram
14751000-0 Kadmijum
14752000-7 Lutecijum
14753000-4 Hafnijum
14754000-1 Tantal
14755000-8 Volfram
14760000-6 Iridijum, galijum, indijum, talijum i barijum
14761000-3 Iridijum
14762000-0 Galijum
14763000-7 Indijum
14764000-4 Talijum
14765000-1 Barijum
14770000-9 Cezijum, stroncijum, rubidijum i kalcijum
14771000-6 Cezijum
14772000-3 Stroncijum
14773000-0 Rubidijum
14774000-7 Kalcijum
14780000-2 Kalijum, magnezijum, natrijum i litijum
14781000-9 Kalijum
14782000-6 Magnezijum
14783000-3 Natrijum
14784000-0 Litijum
14790000-5 Niobijum, osmijum, renijum i paladijum
14791000-2 Niobijum
14792000-9 Osmijum
14793000-6 Renijum
14794000-3 Paladijum
14800000-9 Razni nemetalni mineralni proizvodi
14810000-2 Abrazivni proizvodi (abrazivi)
14811000-9 Mlinski kamen, brusni kamen i brusna ploča
14811100-0 Mlinski kamen
14811200-1 Brusni kamen
14811300-2 Brusne ploče
14812000-6 Abrazivni materijali u prahu ili zrnu
14813000-3 Veštački korund
14814000-0 Veštački grafit
14820000-5 Staklo
14830000-8 Fiberglas
14900000-0 Obnovljene sekundarne sirovine
14910000-3 Obnovljene metalne sekundarne sirovine
14920000-6 Obnovljene nemetalne sekundarne sirovine
14930000-9 Pepeo i ostaci koji sadrže metale
15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
15100000-9 Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi
15110000-2 Meso
15111000-9 Goveđe meso
15111100-0 Junetina
15111200-1 Teletina
15112000-6 Živinsko meso
15112100-7 Sveže živinsko meso
15112110-0 Guščje meso
15112120-3 Ćureće meso
15112130-6 Pileće meso
15112140-9 Pačije meso
15112300-9 Živinska džigerica
15112310-2 Guščija džigerica
15113000-3 Svinjetina
15114000-0 Iznutrice
15115000-7 Jagnjetina i ovčetina
15115100-8 Jagnjetina
15115200-9 Ovčetina
15117000-1 Kozije meso
15118000-8 Konjsko meso, magareće meso, meso mula ili mazgi
15118100-9 Konjsko meso
15118900-7 Magareće meso, meso mula ili mazgi
15119000-5 Razna mesa
15119100-6 Meso kunića
15119200-7 Zečije meso
15119300-8 Divljač
15119400-9 Žablji bataci
15119500-0 Golubije meso
15119600-1 Riblje meso
15130000-8 Mesni proizvodi
15131000-5 Konzervisano meso i mesne prerađevine
15131100-6 Proizvodi od mesa za kobasice
15131110-9 Meso za kobasice
15131120-2 Kobasičarski proizvodi
15131130-5 Kobasice
15131134-3 Krvavice i druge kobasice od krvi
15131135-0 Živinske kobasice
15131200-7 Sušeno, usoljeno, dimljeno ili začinjeno meso
15131210-0 Dimljeni but
15131220-3 Slanina
15131230-6 Salama
15131300-8 Prerađevine od džigerice
15131310-1 Pašteta
15131320-4 Prerađevine od guščije ili pačije džigerice
15131400-9 Proizvodi od svinjetine
15131410-2 Šunka
15131420-5 Ćufte
15131490-6 Gotova jela od svinjetine
15131500-0 Proizvodi od živinskog mesa
15131600-1 Proizvodi od junećeg i telećeg mesa
15131610-4 Juneće ćufte
15131620-7 Mlevena junetina
15131640-3 Juneće pljeskavice
15131700-2 Mesne prerađevine
15200000-0 Pripremljena i konzervisana riba
15210000-3 Riblji fileti, riblja džigerica i ikra
15211000-0 Riblji fileti
15211100-1 Sveži riblji fileti
15212000-7 Riblja ikra
15213000-4 Riblja džigerica
15220000-6 Smrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso
15221000-3 Smrznuta riba
15229000-9 Smrznuti riblji proizvodi
15230000-9 Sušena ili usoljena riba, riba u salamuri, dimljena riba
15231000-6 Sušena riba
15232000-3 Usoljena riba
15233000-0 Riba u salamuri
15234000-7 Dimljena riba
15235000-4 Konzervisana riba
15240000-2 Riba u konzervi i druga pripremljena ili konzervisana riba
15241000-9 Panirana riba i riba u konzervi
15241100-0 Losos u konzervi
15241200-1 Pripremljena ili konzervisana haringa
15241300-2 Sardine
15241400-3 Tuna u konzervi
15241500-4 Skuša
15241600-5 Inćuni
15241700-6 Riblji štapići
15241800-7 Panirane riblje prerađevine
15242000-6 Gotova riblja jela
15243000-3 Riblje prerađevine
15244000-0 Kavijar i riblja jaja
15244100-1 Kavijar
15244200-2 Riblja jaja
15250000-5 Plodovi mora
15251000-2 Smrznuti ljuskari
15252000-9 Pripremljeni ili konzervisani ljuskari
15253000-6 Proizvodi od školjaka
15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi
15310000-4 Krompir i proizvodi od krompira
15311000-1 Smrznuti krompir
15311100-2 Listići od krompira ili pomfrit
15311200-3 Smrznuti krompir iseckan na kocke, kriške ili drugačije
15312000-8 Proizvodi od krompira
15312100-9 Instant krompir pire
15312200-0 Delimično prženi listići od krompira
15312300-1 Čips
15312310-4 Aromatizovan čips
15312400-2 Grickalice od krompira
15312500-3 Kroketi od krompira
15313000-5 Prerađeni krompir
15320000-7 Sokovi od voća i povrća
15321000-4 Voćni sokovi
15321100-5 Sok od pomorandže
15321200-6 Sok od grejpfruta
15321300-7 Sok od limuna
15321400-8 Sok od ananasa
15321500-9 Sok od grožđa
15321600-0 Sok od jabuke
15321700-1 Mešavine nekoncentrisanih sokova
15321800-2 Koncentrisani sokovi
15322000-1 Sokovi od povrća
15322100-2 Sok od paradajza
15330000-0 Prerađeno voće i povrće
15331000-7 Prerađeno povrće
15331100-8 Sveže i smrznuto povrće
15331110-1 Prerađeno korenasto povrće
15331120-4 Prerađeno krtolasto povrće
15331130-7 Pasulj, grašak, paprike, paradajz i drugo povrće
15331131-4 Prerađeni pasulj
15331132-1 Prerađeni grašak
15331133-8 Očišćeni grašak
15331134-5 Prerađeni paradajz
15331135-2 Prerađene pečurke
15331136-9 Prerađene paprike
15331137-6 Sojine klice
15331138-3 Tartufi
15331140-0 Lisnato povrće i kupusnjače
15331142-4 Prerađeni kupus
15331150-3 Prerađena zrna mahunarki
15331170-9 Smrznuto povrće
15331400-1 Konzervisano povrće i/ili povrće u konzervi
15331410-4 Pasulj u sosu od paradajza
15331411-1 Prebranac
15331420-7 Konzervisani paradajz
15331423-8 Paradajz u konzervi
15331425-2 Paradajz pire
15331427-6 Koncentrisani paradajz pire
15331428-3 Paradajz sos
15331430-0 Pečurke u konzervi
15331450-6 Prerađene masline
15331460-9 Povrće u konzervi
15331461-6 Kiseli kupus u konzervi
15331462-3 Grašak u konzervi
15331463-0 Oljušteni pasulj u konzervi
15331464-7 Pasulj u zrnu u konzervi
15331465-4 Špargla u konzervi
15331466-1 Masline u konzervi
15331470-2 Kukuruz šećerac
15331480-5 Privremeno konzervisano povrće
15331500-2 Povrće konzervisano u sirćetu
15332000-4 Prerađeno voće i jezgrasto voće
15332100-5 Prerađeno voće
15332140-7 Prerađene jabuke
15332150-0 Prerađene kruške
15332160-3 Prerađene banane
15332170-6 Rabarbara
15332180-9 Dinje i lubenice
15332200-6 Džemovi i marmelade, voćni žele, pire i kaša od voća i jezgrastog voća
15332230-5 Marmelade
15332231-2 Marmelada od pomorandže
15332232-9 Marmelada od limuna
15332240-8 Voćni žele
15332250-1 Voćne kaše
15332260-4 Paste od jezgrastog voća
15332261-1 Puter od kikirikija
15332270-7 Voćni pire
15332290-3 Džemovi
15332291-0 Džem od kajsija
15332292-7 Džem od kupine
15332293-4 Džem od crne ribizle
15332294-1 Džem od višnje i trešnje
15332295-8 Džem od maline
15332296-5 Džem od jagode
15332300-7 Prerađeno jezgrasto voće
15332310-0 Pečeno ili usoljeno jezgrasto voće
15332400-8 Konzervisano voće
15332410-1 Osušeno voće
15332411-8 Prerađena ribizla
15332412-5 Prerađeno suvo grožđe
15332419-4 Sultanina (vrsta suvog grožđa)
15333000-1 Nusproizvodi od povrća
15400000-2 Životinjska ili biljna ulja i masti
15410000-5 Neprerađena životinjska ili biljna ulja i masti
15411000-2 Životinjska ili biljna ulja
15411100-3 Biljna ulja
15411110-6 Maslinovo ulje
15411120-9 Susamovo ulje
15411130-2 Ulje od kikirikija
15411140-5 Kokosovo ulje
15411200-4 Ulje za kuvanje
15411210-7 Ulje za prženje
15412000-9 Masti
15412100-0 Životinjske masti
15412200-1 Biljne masti
15413000-6 Ostaci biljnih masti ili ulja u čvrstom stanju
15413100-7 Uljane pogače
15420000-8 Rafinisana ulja i masti
15421000-5 Rafinisana ulja
15422000-2 Rafinisane masti
15423000-9 Hidrogenizovana ili esterifikovana ulja ili masti
15424000-6 Biljni voskovi
15430000-1 Jestive masti
15431000-8 Margarin i slični proizvodi
15431100-9 Margarin
15431110-2 Tečni margarin
15431200-0 Namazi sa sniženim ili niskim procentom masnoće
15500000-3 Mlečni proizvodi
15510000-6 Mleko i pavlaka
15511000-3 Mleko
15511100-4 Pasterizovano mleko
15511200-5 Sterilizovano mleko
15511210-8 Dugotrajno (UHT) mleko
15511300-6 Obrano mleko
15511400-7 Delimično obrano mleko
15511500-8 Punomasno mleko
15511600-9 Kondenzovano mleko
15511700-0 Mleko u prahu
15512000-0 Pavlaka
15512100-1 Pavlaka sa niskim procentom masnoće
15512200-2 Pavlaka sa visokim procentom masnoće
15512300-3 Gusta pavlaka
15512900-9 Slatka pavlaka
15530000-2 Maslac
15540000-5 Sirevi
15541000-2 Stoni sir
15542000-9 Mladi sir
15542100-0 Beli meki sir
15542200-1 Meki sir
15542300-2 Feta sir
15543000-6 Rendani sir, sir u prahu, sir sa plavom plesni i drugi sirevi
15543100-7 Plavi sirevi
15543200-8 Čedar sir
15543300-9 Rendani sir
15543400-0 Parmezan
15544000-3 Tvrdi sirevi
15545000-0 Sirni namazi
15550000-8 Razni mlečni proizvodi
15551000-5 Jogurt i drugi fermentisani mlečni proizvodi
15551300-8 Jogurt
15551310-1 Nearomatizovani jogurt
15551320-4 Aromatizovani jogurt
15551500-0 Mlaćenica
15552000-2 Kazein
15553000-9 Laktoza ili laktozni sirup
15554000-6 Surutka
15555000-3 Sladoled i slični proizvodi
15555100-4 Sladoled
15555200-5 Šerbet
15600000-4 Mlinarski proizvodi, skrob i skrobni proizvodi
15610000-7 Mlinarski proizvodi
15611000-4 Oljušteni pirinač
15612000-1 Brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi
15612100-2 Pšenično brašno
15612110-5 Integralno brašno
15612120-8 Hlebno brašno
15612130-1 Obično brašno
15612150-7 Brašno za peciva
15612190-9 Brašno sa dodatkom sredstva za dizanje
15612200-3 Brašno od žitarica
15612210-6 Kukuruzno brašno
15612220-9 Pirinčano brašno
15612300-4 Brašno i griz od povrća
15612400-5 Mešavine za pripremu pekarskih proizvoda
15612410-8 Mešavine za kolače
15612420-1 Pekarske mešavine
15612500-6 Pekarski proizvodi
15613000-8 Proizvodi od zrna žitarica
15613100-9 Mleveni ovas
15613300-1 Proizvodi od žitarica
15613310-4 Pripremljene žitarice za doručak
15613311-1 Kukuruzne pahuljice
15613313-5 Musli ili slični proizvodi
15613319-7 Ekspandirana pšenica
15613380-5 Ovsene pahuljice
15614000-5 Glazirani pirinač
15614100-6 Pirinač dugog zrna
15614200-7 Mleveni pirinač
15614300-8 Lomljeni pirinač
15615000-2 Mekinje
15620000-0 Skrob i proizvodi od skroba
15621000-7 Kukuruzno ulje
15622000-4 Glukoza i proizvodi od glukoze, fruktoza i proizvodi od fruktoze
15622100-5 Glukoza i proizvodi od glukoze
15622110-8 Glukoza
15622120-1 Glukozni sirup
15622300-7 Fruktoza i proizvodi od fruktoze
15622310-0 Fruktoza
15622320-3 Preparati od fruktoze
15622321-0 Rastvori fruktoze
15622322-7 Fruktozni sirup
15623000-1 Skrob
15624000-8 Tapioka
15625000-5 Brašno od tvrde pšenice
15626000-2 Puding u prahu
15700000-5 Hrana za životinje
15710000-8 Pripremljena hrana za domaće i druge životinje
15711000-5 Hrana za ribe
15712000-2 Suva stočna hrana
15713000-9 Hrana za kućne ljubimce
15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
15810000-9 Hlebni proizvodi, sveža peciva i kolači
15811000-6 Hlebni proizvodi
15811100-7 Hleb
15811200-8 Kifle
15811300-9 Kroasani
15811400-0 Čajno pecivo
15811500-1 Pripremljeni hlebni proizvodi
15811510-4 Sendviči
15811511-1 Pripremljeni sendviči
15812000-3 Peciva i kolači
15812100-4 Peciva
15812120-0 Pite
15812121-7 Slane pite
15812122-4 Slatke pite
15812200-5 Kolači
15813000-0 Hrana za doručak
15820000-2 Dvopek i biskviti, trajno pecivo i kolači
15821000-9 Proizvodi od hleba za tost i peciva
15821100-0 Proizvodi od hleba za tost
15821110-3 Preprečen hleb (tost)
15821130-9 Hrskavi hleb
15821150-5 Dvopek
15821200-1 Slatki biskviti
15830000-5 Šećer i srodni proizvodi
15831000-2 Šećer
15831200-4 Beli šećer
15831300-5 Javorov šećer i javorov sirup
15831400-6 Melasa
15831500-7 Šećerni sirupi
15831600-8 Med
15832000-9 Otpad od proizvodnje šećera
15833000-6 Proizvodi od šećera
15833100-7 Poslastice
15833110-0 Kore za torte
15840000-8 Kakao, čokolada i slatkiši
15841000-5 Kakao
15841100-6 Kakao masa
15841200-7 Kakao maslac, mast ili ulje
15841300-8 Nezaslađeni kakao u prahu
15841400-9 Zaslađeni kakao u prahu
15842000-2 Čokolada i slatkiši
15842100-3 Čokolada
15842200-4 Čokoladni proizvodi
15842210-7 Čokoladni napici
15842220-0 Čokoladne table
15842300-5 Slatkiši
15842310-8 Bombone
15842320-1 Nugat
15842400-6 Ušećereno voće, jezgrasto voće ili kore od voća
15850000-1 Testenine
15851000-8 Proizvodi od brašna
15851100-9 Nekuvana testenina
15851200-0 Pripremljena testenina i kus-kus
15851210-3 Pripremljena testenina
15851220-6 Punjena testenina
15851230-9 Lazanje
15851250-5 Kus-kus
15851290-7 Testenina u konzervi
15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi
15861000-1 Kafa
15861100-2 Pržena kafa
15861200-3 Kafa bez kofeina
15862000-8 Zamene za kafu
15863000-5 Čaj
15863100-6 Zeleni čaj
15863200-7 Crni čaj
15864000-2 Preparati od čaja ili mate-čaja
15864100-3 Čaj u vrećicama
15865000-9 Biljni čajevi
15870000-7 Začini i začinska sredstva
15871000-4 Sirće, sosovi, mešani začini, brašno i griz od slačice, pripremljena slačica (senf)
15871100-5 Sirće i zamene za sirće
15871110-8 Sirće ili slični proizvodi
15871200-6 Sosovi, mešani začini i mešana začinska sredstva
15871210-9 Soja sos
15871230-5 Kečap od paradajza
15871250-1 Senf
15871260-4 Sosovi
15871270-7 Mešani začini
15871273-8 Majonez
15871274-5 Namazi sa sendviče
15871279-0 Slatko-kiseli voćni ajvar (čatni)
15872000-1 Začinsko bilje i začini
15872100-2 Biber
15872200-3 Začini
15872300-4 Začinsko bilje
15872400-5 So
15872500-6 Đumbir
15880000-0 Proizvodi za posebne prehrambene potrebe
15881000-7 Homogenizovani prehrambeni proizvodi
15882000-4 Dijetetski proizvodi
15884000-8 Hrana za bebe
15890000-3 Razni prehrambeni i osušeni proizvodi
15891000-0 Supe i čorbe
15891100-1 Supe od mesa
15891200-2 Riblje čorbe
15891300-3 Mešane supe
15891400-4 Supe
15891410-7 Mešavine za supe
15891500-5 Čorbe
15891600-6 Bujon
15891610-9 Mešavine za bujon
15891900-9 Čorbe od povrća
15892000-7 Sokovi i ekstrakti od povrća, peptičke materije i zgušnjivači
15892100-8 Sokovi od povrća
15892200-9 Ekstrakti od povrća
15892400-1 Zgušnjivači
15893000-4 Suvi proizvodi
15893100-5 Mešavine za prehrambene proizvode
15893200-6 Mešavine za poslastice
15893300-7 Mešavine za sosove
15894000-1 Prerađeni prehrambeni proizvodi
15894100-2 Vegetarijanski obroci
15894200-3 Pripremljeni obroci
15894210-6 Školski obroci
15894220-9 Bolnički obroci
15894300-4 Gotova jela
15894400-5 Grickalice
15894500-6 Proizvodi koji se mogu prodavati u automatskim mašinama za prodaju robe
15894600-7 Nadevi za sendviče
15894700-8 Delikatesi
15895000-8 Brza hrana
15895100-9 Hamburgeri
15896000-5 Duboko smrznuti proizvodi
15897000-2 Hrana u konzervi i vojnička sledovanja
15897100-3 Vojnička sledovanja
15897200-4 Proizvodi u konzervi
15897300-5 Paketi hrane
15898000-9 Kvasac
15899000-6 Prašak za pecivo
15900000-7 Pića, duvan i srodni proizvodi
15910000-0 Destilovana alkoholna pića
15911000-7 Alkoholna pića
15911100-8 Rakije
15911200-9 Likeri
15930000-6 Vina
15931000-3 Nearomatizovana vina
15931100-4 Penušava vina
15931200-5 Stona vina
15931300-6 Porto
15931400-7 Madera
15931500-8 Šira
15931600-9 Šeri
15932000-0 Vinski talog
15940000-9 Jabukovača i druga voćna vina
15941000-6 Jabukovača
15942000-3 Voćna vina
15950000-2 Nedestilovana fermentisana pića
15951000-9 Vermut
15960000-5 Pivo od slada
15961000-2 Pivo
15961100-3 Lagano pivo (lager)
15962000-9 Talog od vrenja ili destilacije
15980000-1 Bezalkoholna pića
15981000-8 Mineralna voda
15981100-9 Negazirana mineralna voda
15981200-0 Gazirana mineralna voda
15981300-1 Voda u čvrstom stanju
15981310-4 Led
15981320-7 Sneg
15981400-2 Aromatizovane mineralne vode
15982000-5 Bezalkoholni osvežavajući napici
15982100-6 Koncentrati prirodnih voćnih sokova
15982200-7 Čokoladno mleko
15990000-4 Duvan, duvanski proizvodi i pribor
15991000-1 Duvanski proizvodi
15991100-2 Cigare
15991200-3 Cigarilosi
15991300-4 Cigarete
15992000-8 Duvan
15992100-9 Prerađeni duvan
15993000-5 Materijal za duvanske proizvode
15994000-2 Cigaret hartija i filter hartija
15994100-3 Cigaret hartija
15994200-4 Filter hartija
16000000-5 Poljoprivredne mašine
16100000-6 Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi i šumarstvu
16110000-9 Plugovi i tanjirače
16120000-2 Drljače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice
16130000-5 Mašine za sejanje, sađenje ili presađivanje
16140000-8 Rasturači stajskog đubriva
16141000-5 Rasturači veštačkog đubriva
16150000-1 Valjci za travnjake ili sportske terene
16160000-4 Razna baštenska oprema
16300000-8 Mašine za berbu ili žetvu
16310000-1 Kosilice
16311000-8 Kosilice za travu
16311100-9 Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene
16320000-4 Mašine za seno
16330000-7 Prese za baliranje slame i stočne hrane
16331000-4 Mašine za skupljanje i vezivanje u bale
16340000-0 Mašine za berbu, žetvu i vršidbu
16400000-9 Prskalice za poljoprivredu ili hortikulturu
16500000-0 Samoutovarne ili istovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne namene
16510000-3 Samoutovarne prikolice za poljoprivredne namene
16520000-6 Istovarne prikolice za poljoprivredne namene
16530000-9 Samoutovarne poluprikolice za poljoprivredne namene
16540000-2 Istovarne poluprikolice za poljoprivredne namene
16600000-1 Specijalne poljoprivredne ili šumarske mašine
16610000-4 Mašine za čišćenje, sortiranje ili gradiranje jaja, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda
16611000-1 Mašine za čišćenje poljoprivrednih proizvoda
16611100-2 Mašine za čišćenje jaja
16611200-3 Mašine za čišćenje voća
16612000-8 Mašine za čišćenje ili gradiranje poljoprivrednih proizvoda
16612100-9 Mašine za sortiranje ili gradiranje jaja
16612200-0 Mašine za sortiranje ili gradiranje voća
16613000-5 Mašine za čišćenje, sortiranje ili gradiranje semena, zrnja ili sušenog povrća
16620000-7 Mašine za mužu
16630000-0 Mašine za pripremu stočne hrane
16640000-3 Mašine za pčelarstvo
16650000-6 Mašine za živinarstvo
16651000-3 Inkubatori za živinu i veštačke kvočke
16700000-2 Traktori
16710000-5 Jednoosovinski traktori za poljoprivredu
16720000-8 Polovni traktori
16730000-1 Vučni motori
16800000-3 Delovi mašina za poljoprivredu i šumarstvo
16810000-6 Delovi poljoprivrednih mašina
16820000-9 Delovi mašina za šumarstvo
18000000-9 Odeća, obuća, prtljag i pribor
18100000-0 Radna odeća, specijalna radna odeća i pribor
18110000-3 Radna odeća
18113000-4 Industrijska radna odeća
18114000-1 Radni kombinezoni
18130000-9 Specijalna radna odeća
18132000-3 Letačka odeća
18132100-4 Letačke jakne
18132200-5 Letačka odela
18140000-2 Dodaci uz radnu odeću
18141000-9 Radne rukavice
18142000-6 Štitnici za lice
18143000-3 Zaštitna oprema
18200000-1 Odeća za spoljne uslove
18210000-4 Kaputi
18211000-1 Pelerine
18212000-8 Ogrtači
18213000-5 Vetrovke
18220000-7 Odeća za zaštitu od vremenskih uslova
18221000-4 Nepromočiva odeća
18221100-5 Nepromočive pelerine
18221200-6 Jakne sa kapuljačom (anorak)
18221300-7 Kišne kabanice
18222000-1 Poslovna odeća
18222100-2 Muška odela
18222200-3 Ženski kompleti
18223000-8 Jakne i sakoi
18223100-9 Sakoi
18223200-0 Jakne
18224000-5 Odeća od prevučenih ili impregniranih tekstilnih tkanina
18230000-0 Razna odeća za spoljne uslove
18231000-7 Haljine
18232000-4 Suknje
18233000-1 Kratke pantalone
18234000-8 Pantalone
18235000-5 Puloveri, džemperi sa zakopčavanjem i slični proizvodi
18235100-6 Puloveri
18235200-7 Džemperi sa zakopčavanjem
18235300-8 Majice
18235400-9 Prsluci
18300000-2 Odevni predmeti
18310000-5 Donje rublje
18311000-2 Ženski kombinezoni
18312000-9 Muške gaće
18313000-6 Ženske gaćice
18314000-3 Bade mantili
18315000-0 Čarape
18316000-7 Unihop čarape
18317000-4 Kratke čarape
18318000-1 Spavaćice i pidžame
18318100-2 Noćne košulje
18318200-3 Kućne haljine
18318300-4 Pidžame
18318400-5 Potkošulje
18318500-6 Spavaćice
18320000-8 Grudnjaci, steznici, podvezice i slični proizvodi
18321000-5 Grudnjaci
18322000-2 Steznici
18323000-9 Podvezice
18330000-1 Majice sa kratkim rukavima i košulje
18331000-8 Majice sa kratkim rukavima
18332000-5 Košulje
18333000-2 Majice sa kragnom (polo majice)
18400000-3 Posebna odeća i pribor
18410000-6 Posebna odeća
18411000-3 Odeća za bebe i malu decu
18412000-0 Sportska odeća
18412100-1 Trenerke
18412200-2 Sportske majice
18412300-3 Skijaška odela
18412800-8 Kupaće gaćice ili kostimi
18420000-9 Dodaci uz odeću
18421000-6 Maramice
18422000-3 Šalovi
18423000-0 Kravate
18424000-7 Rukavice
18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu
18424400-1 Rukavice bez prstiju
18424500-2 Rukavice sa dugim zaštitnim nastavkom
18425000-4 Pojasevi i kaiševi
18425100-5 Remenici
18440000-5 Šeširi i pokrivke za glavu
18441000-2 Šeširi
18443000-6 Pokrivke za glavu i pribor za pokrivke za glavu
18443100-7 Trake za glavu
18443300-9 Pokrivke za glavu
18443310-2 Beretke
18443320-5 Kape sa štitnikom
18443330-8 Kapuljače
18443340-1 Kačketi
18443400-0 Trake za vezivanje pokrivki za glavu ispod brade
18443500-1 Štitnici od sunca
18444000-3 Zaštitne pokrivke za glavu
18444100-4 Sigurnosne pokrivke za glavu
18444110-7 Šlemovi
18444111-4 Zaštitne kacige (za motoriste)
18444112-1 Biciklističke kacige
18444200-5 Građevinski šlemovi
18450000-8 Kopče (odeća)
18451000-5 Dugmad
18451100-6 Delovi dugmadi
18452000-2 Zihernadle
18453000-9 Patent zatvarači (rajsferšlusi)
18500000-4 Nakit, satovi i srodni proizvodi
18510000-7 Nakit i srodni proizvodi
18511000-4 Drago kamenje za nakit
18511100-5 Dijamanti
18511200-6 Rubini
18511300-7 Smaragdi
18511400-8 Opal
18511500-9 Kvarc
18511600-0 Turmalin
18512000-1 Kovanice i medalje
18512100-2 Kovanice
18512200-3 Medalje
18513000-8 Komadi nakita
18513100-9 Biseri
18513200-0 Juvelirski proizvodi od zlata
18513300-1 Proizvodi od plemenitih metala
18513400-2 Proizvodi od dragog ili poludragog kamenja
18513500-3 Juvelirski proizvodi od srebra
18520000-0 Lični uređaji za merenje vremena
18521000-7 Ručni ili džepni satovi
18521100-8 Stakla za ručne ili džepne satove
18522000-4 Ručni satovi
18523000-1 Štoperice
18530000-3 Pokloni i nagrade
18600000-5 Krzna i proizvodi od krzna
18610000-8 Proizvodi od krzna
18611000-5 Životinjska koža sa krznom
18612000-2 Krznena odeća
18613000-9 Proizvodi od veštačkog krzna
18620000-1 Krzna
18800000-7 Obuća
18810000-0 Obuća, osim sportske i zaštitne obuće
18811000-7 Nepromočiva obuća
18812000-4 Obuća sa delovima od gume ili plastične mase
18812100-5 Sandale sa gornjištem od gume ili plastične mase
18812200-6 Gumene čizme
18812300-7 Obuća za grad sa gumenim ili plastičnim gornjištem
18812400-8 Japanke
18813000-1 Obuća sa gornjištem od kože
18813100-2 Sandale
18813200-3 Papuče
18813300-4 Obuća za grad
18814000-8 Obuća sa gornjištem od tekstila
18815000-5 Čizme
18815100-6 Čizme do gležnja
18815200-7 Čizme do lista
18815300-8 Čizme do kolena
18815400-9 Ribarske (visoke) čizme
18816000-2 Kaljače
18820000-3 Sportska obuća
18821000-0 Skijaška obuća
18821100-1 Obuća za skijaški kros kantri
18822000-7 Obuća za vežbanje
18823000-4 Obuća za planinarenje
18824000-1 Obuća za fudbal
18830000-6 Zaštitna obuća
18831000-3 Obuća sa zaštitnom metalnom kapnom
18832000-0 Specijalna obuća
18832100-1 Letačka obuća
18840000-9 Delovi obuće
18841000-6 Gornjišta
18842000-3 Đonovi
18843000-0 Pete
18900000-8 Prtljag, sedlarski proizvodi, vreće i torbe
18910000-1 Sedlarski proizvodi
18911000-8 Sedla
18912000-5 Jahaći korbači
18913000-2 Bičevi
18920000-4 Prtljag
18921000-1 Koferi
18923000-5 Vrećice i novčanici
18923100-6 Vrećice
18923200-7 Novčanici
18924000-2 Kovčezi
18925000-9 Držači za čuturice i futrole za pištolj
18925100-0 Držači za čuturice
18925200-1 Futrole za pištolj
18929000-7 Neseseri
18930000-7 Vreće i torbe
18931000-4 Putne torbe
18931100-5 Ruksaci
18932000-1 Sportske torbe
18933000-8 Torbe za poštanska pisma ili pakete
18933100-9 Poštanske vreće
18934000-5 Torbice za pribor
18935000-2 Vreće za prljavo rublje
18936000-9 Torbe od tekstila
18937000-6 Vreće za pakovanje robe
18937100-7 Vrećice za pakovanje robe
18938000-3 Postavljene torbe
18939000-0 Ručne torbe
19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali
19100000-7 Koža
19110000-0 Semišovana koža
19120000-3 Koža goveda ili kopitara
19130000-6 Ovčija, kozija ili svinjska koža
19131000-3 Ovčija ili janjeća koža
19132000-0 Kozja ili jareća koža
19133000-7 Svinjska koža
19140000-9 Koža drugih životinja, veštačka i druga koža
19141000-6 Koža drugih životinja
19142000-3 Veštačka koža
19143000-0 Imitacija kože
19144000-7 Lakovana koža
19160000-5 Kaiševi za ručne satove
19170000-8 Proizvodi od kože koji se upotrebljavaju za mašine ili mehaničke uređaje
19200000-8 Tkanine od tekstila i srodni proizvodi
19210000-1 Tkanine
19211000-8 Sintetičke tkanine
19211100-9 Tkanine od mešovitih vlakana
19212000-5 Pamučne tkanine
19212100-6 Materijal za navlake na dušecima i madracima
19212200-7 Teksas platno
19212300-8 Platno
19212310-1 Proizvodi od platna
19212400-9 Puplin
19212500-0 Gurtne
19212510-3 Trakaste gurtne
19220000-4 Vunene tkanine
19230000-7 Lanene tkanine
19231000-4 Laneno platno
19240000-0 Specijalne tkanine
19241000-7 Baršun
19242000-4 Frotir tkanine
19243000-1 Mebl štofovi za nameštaj i tapaciranje
19244000-8 Tkanine za zavese
19245000-5 Tkanine za postave
19250000-3 Pleteni ili kukičani materijali
19251000-0 Pleteni materijali
19251100-1 Baršunaste tkanine
19252000-7 Kukičani materijali
19260000-6 Tekstil
19270000-9 Netkani tekstil
19280000-2 Životinjska vuna, krupne i sitne kože
19281000-9 Vuna
19282000-6 Životinjske kože
19283000-3 Ptičje kože i perje
19400000-0 Tekstilna prediva i konac
19410000-3 Prirodna tekstilna vlakna
19420000-6 Veštačka tekstilna vlakna
19430000-9 Tekstilna prediva i konac od prirodnih vlakana
19431000-6 Svileno predivo
19432000-3 Vuneno predivo
19433000-0 Pamučno predivo
19434000-7 Laneno predivo
19435000-4 Konac za šivenje i predivo od prirodnih vlakana
19435100-5 Konac za šivenje
19435200-6 Predivo za pletenje
19436000-1 Predivo od biljnih tekstilnih vlakana
19440000-2 Sintetičko predivo ili konac
19441000-9 Sintetičko predivo
19442000-6 Sintetički konac
19442100-7 Sintetički konac za šivenje
19442200-8 Sintetičko predivo za pletenje
19500000-1 Gumeni i plastični materijali
19510000-4 Gumeni proizvodi
19511000-1 Unutrašnje gume, gazeći slojevi i zaštitni ulošci (pojasevi) od kaučuka
19511100-2 Zaštitni ulošci (pojasevi)
19511200-3 Unutrašnje gume
19511300-4 Gazeći slojevi
19512000-8 Proizvodi od nevulkanizovane gume
19513000-5 Gumirane tkanine
19513100-6 Kord tkanine za spoljne pneumatske gume
19513200-7 Lepljive trake od gumirane tkanine
19514000-2 Regenerisana guma
19520000-7 Proizvodi od plastičnih masa
19521000-4 Proizvodi od polistirena
19521100-5 Listovi od polistirena
19521200-6 Ploče od polistirena
19522000-1 Smole
19522100-2 Epoksi smola
19522110-5 Cevi od epoksi smole
19600000-2 Kožni, tekstilni, gumeni i plastični otpad
19610000-5 Kožni otpad
19620000-8 Tekstilni otpad
19630000-1 Gumeni otpad
19640000-4 Vreće i kese za otpad od polietilena
19700000-3 Sintetička guma i vlakna
19710000-6 Sintetička guma
19720000-9 Sintetička vlakna
19721000-6 Kučina od sintetičkih filamenata
19722000-3 Predivo velike jačine
19723000-0 Teksturirano jednožično predivo
19724000-7 Sintetički monofilament
19730000-2 Veštačka vlakna
19731000-9 Veštačka vlakna, sečena
19732000-6 Polipropilen
19733000-3 Veštačka teksturirana vlakna
22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
22100000-1 Štampane knjige, brošure i leci
22110000-4 Štampane knjige
22111000-1 Školske knjige
22112000-8 Udžbenici
22113000-5 Knjige za biblioteke
22114000-2 Rečnici, geografske karte, notne sveske i druge knjige
22114100-3 Rečnici
22114200-4 Atlasi
22114300-5 Geografske karte
22114310-8 Katastarske mape
22114311-5 Reprodukcije tehničkih crteža
22114400-6 Štampane note
22114500-7 Enciklopedije
22120000-7 Publikacije
22121000-4 Tehničke publikacije
22130000-0 Telefonski imenici
22140000-3 Leci
22150000-6 Brošure
22160000-9 Knjižice
22200000-2 Novine, revije, periodične publikacije i časopisi
22210000-5 Novine
22211000-2 Revije
22211100-3 Službene novine
22212000-9 Periodične publikacije
22212100-0 Serijske publikacije
22213000-6 Časopisi
22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal
22310000-6 Razglednice
22312000-0 Slike
22313000-7 Hartije za preslikavanje
22314000-4 Gravure
22315000-1 Fotografije
22320000-9 Čestitke
22321000-6 Božićne čestitke
22400000-4 Marke, čekovi, novčanice, potvrde o izdatim deonicama, trgovački reklamni materijal, katalozi i priručnici
22410000-7 Poštanske marke
22411000-4 Božićne poštanske marke
22412000-1 Nove marke
22413000-8 Kuponi za popust
22414000-5 Držači za poštanske marke
22420000-0 Hartija sa suvim žigom
22430000-3 Novčanice
22440000-6 Čekovi
22450000-9 Štampani materijal sa zaštitom od falsifikovanja
22451000-6 Pasoši
22452000-3 Poštanske narudžbenice
22453000-0 Nalepnice za plaćenu naknadu za korišćenje puteva
22454000-7 Vozačke dozvole
22455000-4 Lične karte
22455100-5 Identifikacione narukvice
22456000-1 Dozvole
22457000-8 Ulaznice
22458000-5 Materijal štampan po narudžbini
22459000-2 Karte
22459100-3 Reklamne nalepnice i trake
22460000-2 Trgovački reklamni materijal, prodajni katalozi i priručnici
22461000-9 Katalozi
22461100-0 Držači za listove
22462000-6 Reklamni materijal
22470000-5 Priručnici
22471000-2 Priručnici za računare
22472000-9 Uputstva za upotrebu
22473000-6 Tehnički priručnici
22500000-5 Štamparske ploče ili valjci ili druge podloge koje se koriste u štampanju
22510000-8 Ploče za ofset štampu
22520000-1 Oprema za suvo graviranje
22521000-8 Oprema za graviranje
22600000-6 Mastilo
22610000-9 Štamparske boje
22611000-6 Mastilo za duboku štampu
22612000-3 Tuš
22800000-8 Registratori od hartije ili kartona, računovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal
22810000-1 Registratori od hartije ili kartona
22813000-2 Računovodstvene knjige
22814000-9 Blok priznanice
22815000-6 Sveske
22816000-3 Blokovi
22816100-4 Blokovi za beleške
22816200-5 Blokovi za stenografsko pisanje
22816300-6 Blokovi sa lepljivim listićima
22817000-0 Dnevnici ili rokovnici
22819000-4 Adresari
22820000-4 Obrasci
22821000-1 Listići za izbore
22822000-8 Poslovni obrasci
22822100-9 Poslovni obrasci na perforiranom papiru
22822200-0 Pojedinačni poslovni obrasci
22830000-7 Školske vežbanke
22831000-4 Dodatni listovi za školske sveske
22832000-1 Hartija za vežbanje
22840000-0 Albumi za uzorke
22841000-7 Albumi za zbirke
22841100-8 Kompleti poštanskih maraka
22841200-9 Albumi za poštanske marke
22850000-3 Fascikle i srodni proizvodi
22851000-0 Fascikle
22852000-7 Registratori ili klaseri za spise
22852100-8 Košuljice za spise
22853000-4 Držači za spise
22900000-9 Razni štampani materijal
22990000-6 Novinska hartija, ručno izrađena hartija i druga nepremazana hartija ili karton za grafičku upotrebu
22991000-3 Novinska hartija
22992000-0 Ručno izrađena hartija ili karton
22993000-7 Fotoosetljiva, termoosetljiva ili termografska hartija i karton
22993100-8 Fotoosetljiva hartija ili karton
22993200-9 Termoosetljiva hartija ili karton
22993300-0 Termografska hartija ili karton
22993400-1 Talasasta hartija ili karton
24000000-4 Hemijski proizvodi
24100000-5 Gasovi
24110000-8 Industrijski gasovi
24111000-5 Vodonik, argon, retki gasovi, azot i kiseonik
24111100-6 Argon
24111200-7 Retki gasovi
24111300-8 Helijum
24111400-9 Neon
24111500-0 Gasovi za medicinske namene
24111600-1 Vodonik
24111700-2 Azot
24111800-3 Tečni azot
24111900-4 Kiseonik
24112000-2 Neorganska kiseonikova jedinjenja
24112100-3 Ugljen-dioksid
24112200-4 Azotni oksidi
24112300-5 Gasovita neorganska kiseonikova jedinjenja
24113000-9 Tečni i komprimovani vazduh
24113100-0 Tečni vazduh
24113200-1 Komprimovani vazduh
24200000-6 Boje i pigmenti
24210000-9 Oksidi, peroksidi i hidroksidi
24211000-6 Cink oksid i peroksid, titanijum oksid, boje i pigmenti
24211100-7 Cink oksid
24211200-8 Cink peroksid
24211300-9 Titanijum oksid
24212000-3 Hrom, mangan, magnezijum, olovo i bakar oksidi i hidroksidi
24212100-4 Hrom oksid
24212200-5 Mangan oksid
24212300-6 Olovo oksid
24212400-7 Bakar oksid
24212500-8 Magnezijum oksid
24212600-9 Hidroksidi za boje i pigmente
24212610-2 Hrom hidroksid
24212620-5 Mangan hidroksid
24212630-8 Olovo hidroksid
24212640-1 Bakar hidroksid
24212650-4 Magnezijum hidroksid
24213000-0 Hidratisan kreč
24220000-2 Ekstrakti za štavljenje i bojenje, tanini i materije za bojenje
24221000-9 Ekstrakti za bojenje
24222000-6 Ekstrakti za štavljenje
24223000-3 Tanini
24224000-0 Materije za bojenje
24225000-7 Preparati za štavljenje
24300000-7 Osnovne neorganske i organske hemikalije
24310000-0 Osnovne neorganske hemikalije
24311000-7 Hemijski elementi, neorganske kiseline i jedinjenja
24311100-8 Metaloidi
24311110-1 Fosfidi
24311120-4 Karbidi
24311130-7 Hidridi
24311140-0 Nitridi
24311150-3 Azidi
24311160-6 Silicidi
24311170-9 Boridi
24311180-2 Rafinisani sumpor
24311200-9 Halogeni elementi
24311300-0 Alkalni metali
24311310-3 Živa
24311400-1 Hlorovodonik, neorganske kiseline, silicijum dioksid i sumpor dioksid
24311410-4 Neorganske kiseline
24311411-1 Sumporna kiselina
24311420-7 Fosforna kiselina
24311430-0 Polifosforne kiseline
24311440-3 Heksafluorosilikatna kiselina
24311450-6 Sumpor dioksid
24311460-9 Silicijum dioksid
24311470-2 Hlorovodonik
24311500-2 Hidroksidi kao osnovne neorganske hemikalije
24311510-5 Oksidi metala
24311511-2 Piriti gvožđa i oksidi gvožđa
24311520-8 Natrijum hidroksid
24311521-5 Kaustična soda
24311522-2 Tečna soda
24311600-3 Jedinjenja sumpora
24311700-4 Sumpor
24311800-5 Ugljenik
24311900-6 Hlor
24312000-4 Halogenidi metala, hipohloriti, hlorati i perhlorati
24312100-5 Halogenidi metala
24312110-8 Natrijum heksafluorosilikat
24312120-1 Hloridi
24312121-8 Aluminijum hlorid
24312122-5 Gvožđe hlorid
24312123-2 Polialuminijum hlorid
24312130-4 Aluminijum hlorhidrat
24312200-6 Hipohloriti i hlorati
24312210-9 Natrijum hlorit
24312220-2 Natrijum hipohlorit
24313000-1 Sulfidi, sulfati, nitrati, fosfati i karbonati
24313100-2 Sulfidi, sulfiti i sulfati
24313110-5 Razni sulfidi
24313111-2 Vodonik sulfid
24313112-9 Polisulfidi
24313120-8 Sulfati
24313121-5 Natrijum tiosulfat
24313122-2 Ferisulfat
24313123-9 Aluminijum sulfat
24313124-6 Natrijum sulfat
24313125-3 Gvožđe sulfat
24313126-0 Bakar sulfat
24313200-3 Fosfinati, fosfonati, fosfati i polifosfati
24313210-6 Natrijum heksametafosfat
24313220-9 Fosfati
24313300-4 Karbonati
24313310-7 Natrijum karbonat
24313320-0 Natrijum bikarbonat
24313400-5 Nitrati
24314000-8 Kisele soli raznih metala
24314100-9 Kalijum permanganat
24314200-0 Soli oksimetalnih kiselina
24315000-5 Razne neorganske hemikalije
24315100-6 Teška voda, ostali izotopi i njihova jedinjenja
24315200-7 Cijanidi, cijanid oksid, fulminati, cijanati, silikati, borati, perborati, soli neorganskih kiselina
24315210-0 Cijanidi
24315220-3 Cijanid oksid
24315230-6 Fulminati
24315240-9 Cijanati
24315300-8 Vodonik peroksid
24315400-9 Piezoelektrični kvarc
24315500-0 Jedinjenja metala retkih zemalja
24315600-1 Silikati
24315610-4 Natrijum silikat
24315700-2 Borati i perborati
24316000-2 Destilovana voda
24317000-9 Sintetičko kamenje
24317100-0 Sintetičko drago kamenje
24317200-1 Sintetičko poludrago kamenje
24320000-3 Osnovne organske hemikalije
24321000-0 Ugljovodonici
24321100-1 Zasićeni ugljovodonici
24321110-4 Zasićeni aciklički ugljovodonici
24321111-1 Metan
24321112-8 Etilen
24321113-5 Propen (propilen)
24321114-2 Buten (butilen)
24321115-9 Acetilen
24321120-7 Zasićeni ciklički ugljovodonici
24321200-2 Nezasićeni ugljovodonici
24321210-5 Nezasićeni aciklički ugljovodonici
24321220-8 Nezasićeni ciklički ugljovodonici
24321221-5 Benzol (benzen)
24321222-2 Toluol (toluen)
24321223-9 O-ksileni
24321224-6 M-ksileni
24321225-3 Stiren
24321226-0 Etilbenzen
24321300-3 Ostali halogeni derivati ugljovodonika
24321310-6 Tetrahloretilen
24321320-9 Ugljenik tetrahlorid
24322000-7 Alkoholi, fenoli, fenol alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati, industrijski masni alkoholi
24322100-8 Industrijski masni alkoholi
24322200-9 Monohidroksilni alkoholi
24322210-2 Metanol
24322220-5 Etanol
24322300-0 Dioli, polialkoholi i derivati
24322310-3 Etilen glikol
24322320-6 Derivati alkohola
24322400-1 Fenoli i derivati
24322500-2 Alkohol
24322510-5 Etil alkohol
24323000-4 Industrijske monokarboksilne masne kiseline
24323100-5 Kisela ulja dobijena od rafinisanja
24323200-6 Karboksilne kiseline
24323210-9 Sirćetna kiselina
24323220-2 Persirćetna kiselina
24323300-7 Nezasićene monokarboksilne kiseline i jedinjenja
24323310-0 Estri metakrilne kiseline
24323320-3 Estri akrilne kiseline
24323400-8 Aromatične polikarbonske i karbonske kiseline
24324000-1 Organska jedinjenja sa azotnim funkcijama
24324100-2 Jedinjenja sa amino funkcijom
24324200-3 Amino jedinjenja sa kiseoničnom funkcijom
24324300-4 Ureini
24324400-5 Jedinjenja sa azotnim funkcijama
24325000-8 Organska sumporna jedinjenja
24326000-5 Aldehidi, ketoni, organski peroksidi i etri
24326100-6 Jedinjenja sa aldehidnom funkcijom
24326200-7 Jedinjenja sa ketonskom i kinonskom funkcijom
24326300-8 Organski peroksidi
24326310-1 Etilen oksid
24326320-4 Etri
24327000-2 Razne organske hemikalije
24327100-3 Biljni derivati za bojenje
24327200-4 Ćumur
24327300-5 Ulje i proizvodi destilacije katrana kamenog uglja, smole i katranske smole
24327310-8 Katran kamenog uglja
24327311-5 Kreozot
24327320-1 Smola
24327330-4 Katranska smola
24327400-6 Proizvodi od smole
24327500-7 Preostale lužine iz proizvodnje drvne celuloze
24400000-8 Đubriva i azotna jedinjenja
24410000-1 Azotna đubriva
24411000-8 Azotna kiselina i soli
24411100-9 Natrijum nitrat
24412000-5 Sulfoazotne kiseline
24413000-2 Amonijak
24413100-3 Tečni amonijak
24413200-4 Amonijum hlorid
24413300-5 Amonijum sulfat
24420000-4 Fosfatna đubriva
24421000-1 Mineralna fosfatna đubriva
24422000-8 Hemijska fosfatna đubriva
24430000-7 Đubriva životinjskog ili biljnog porekla
24440000-0 Razna đubriva
24450000-3 Agrohemijski proizvodi
24451000-0 Pesticidi
24452000-7 Insekticidi
24453000-4 Herbicidi
24454000-1 Sredstva za regulisanje rasta biljaka
24455000-8 Sredstva za dezinfekciju
24456000-5 Rodenticidi (sredstva za suzbijanje glodara)
24457000-2 Fungicidi (sredstva za suzbijanje gljivica)
24500000-9 Plastične mase u primarnim oblicima
24510000-2 Polimeri etilena u primarnim oblicima
24520000-5 Polimeri propilena u primarnim oblicima
24530000-8 Polimeri stirena u primarnim oblicima
24540000-1 Polimeri vinila u primarnim oblicima
24541000-8 Polimeri vinil acetata u primarnim oblicima
24542000-5 Akrilni polimeri u primarnim oblicima
24550000-4 Poliestri u primarnim oblicima
24560000-7 Poliamidi u primarnim oblicima
24570000-0 Urea smole u primarnim oblicima
24580000-3 Amino smole u primarnim oblicima
24590000-6 Silikoni u primarnim oblicima
24600000-0 Eksplozivi
24610000-3 Pripremljeni eksplozivi
24611000-0 Pogonska goriva u prahu
24611100-1 Propergol goriva
24612000-7 Razni eksplozivi
24612100-8 Dinamit
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerin
24613000-4 Signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi
24613100-5 Patrone za plašenje ptica
24613200-6 Pirotehnički proizvodi za vatromet
24615000-8 Fitilji, kapisle, upaljači i električni detonatori
24900000-3 Fini i razni hemijski proizvodi
24910000-6 Lepkovi
24911000-3 Želatin
24911200-5 Sredstva za lepljenje
24920000-9 Eterična ulja
24930000-2 Hemikalije za fotografske namene
24931000-9 Fotografske ploče i filmovi
24931200-1 Emulzije za fotografske namene
24931210-4 Fotografski razvijači
24931220-7 Fotografski fiksiri
24931230-0 Razvijači za rendgenske snimke
24931240-3 Fiksiri za rendgenske snimke
24931250-6 Podloge za razvoj kultura
24931260-9 Pojačivači slike
24950000-8 Specijalizovani hemijski proizvodi
24951000-5 Masti i maziva
24951100-6 Maziva
24951110-9 Mulj koji se koristi za bušotine
24951120-2 Silikonska mast
24951130-5 Tečnosti za bušotine
24951200-7 Aditivi za ulja
24951210-0 Prah za aparate za gašenje požara
24951220-3 Sredstva za aparate za gašenje požara
24951230-6 Punjenja za aparate za gašenje požara
24951300-8 Hidraulične tečnosti
24951310-1 Sredstva za odleđivanje
24951311-8 Preparati protiv zamrzavanja
24951400-9 Hemijski modifikovane masti i ulja
24952000-2 Mase za modeliranje
24952100-3 Stomatološki vosak
24953000-9 Sredstva za završnu obradu
24954000-6 Aktivni ugalj
24954100-7 Novi aktivni ugalj
24954200-8 Regenerisani aktivni ugalj
24955000-3 Hemijski toaleti
24956000-0 Peptoni i belančevinaste materije
24957000-7 Hemijski aditivi
24957100-8 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra
24957200-9 Aditivi za cement, malter ili beton
24958000-4 Hemijski proizvodi za naftnu i gasnu industriju
24958100-5 Hemikalije za bušotine
24958200-6 Flokulanti
24958300-7 Hemikalije za mulj za bušotine
24958400-8 Ampule gela za prigušivanje eksplozije
24959000-1 Aerosoli i hemikalije u obliku diska
24959100-2 Aerosoli
24959200-3 Hemijski elementi u obliku diska
24960000-1 Razni hemijski proizvodi
24961000-8 Tečnosti za hladnjake
24962000-5 Hemikalije za obradu vode
24963000-2 Sredstva za sprečavanje korozije
24964000-9 Glicerol
24965000-6 Enzimi
30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i zalihe osim nameštaja i paketa programske podrške
30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i zalihe osim računara, štampača i nameštaja
30110000-3 Mašine za obradu teksta
30111000-0 Procesori za obradu teksta
30120000-6 Oprema za fotokopiranje i ofset štampu
30121000-3 Oprema za fotokopiranje i termičko kopiranje
30121100-4 Mašine za fotokopiranje
30121200-5 Oprema za fotokopiranje
30121300-6 Oprema za reprodukovanje
30121400-7 Mašine za umnožavanje
30121410-0 Uređaji za usmeravanje faks signala na telefaks mašine
30121420-3 Digitalni uređaj za slanje
30121430-6 Digitalni uređaji za umnožavanje
30122000-0 Kancelarijske mašine za ofset štampu
30122100-1 Digitalni ofset sistemi
30122200-2 Digitalna ofset oprema
30123000-7 Kancelarijske i poslovne mašine
30123100-8 Mašine za poništavanje karata
30123200-9 Automati za izdavanje novčanica
30123300-0 Mašine za umnožavanje sa matrica
30123400-1 Mašine za presavijanje
30123500-2 Mašine za perforiranje
30123600-3 Mašine za rukovanje metalnim novcem
30123610-6 Mašine za razvrstavanje metalnog novca
30123620-9 Mašine za brojanje metalnog novca
30123630-2 Mašine za pakovanje metalnog novca
30124000-4 Delovi i pribor za kancelarijske mašine
30124100-5 Uređaj za fiksiranje tonera (fjuzer)
30124110-8 Ulje za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)
30124120-1 Brisač za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)
30124130-4 Lampice za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)
30124140-7 Jastučić za čišćenje uređaja za fiksiranje tonera (fjuzera)
30124150-0 Filteri za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)
30124200-6 Pribor za uređaj za fiksiranje tonera (fjuzera)
30124300-7 Valjci za kancelarijske uređaje
30124400-8 Ulošci za heftalice
30124500-9 Dodatna oprema za skenere
30124510-2 Uređaji za potvrđivanje
30124520-5 Mehanizam za uvlačenje dokumenata u skener
30124530-8 Podešivači prozirnosti skenera
30125000-1 Delovi i pribor fotokopirnih aparata
30125100-2 Patrone sa tonerom
30125110-5 Toner za laserske štampače i telefaks mašine
30125120-8 Toner za fotokopir aparate
30125130-1 Toner za centre za obradu podataka istraživanje i dokumentaciju
30130000-9 Oprema za poštanske kancelarije
30131000-6 Oprema za prostoriju za razvrstavanje i otpremanje pošte
30131100-7 Uređaj za presavijanje hartije ili koverti
30131200-8 Mašine za ubacivanje u koverte
30131300-9 Mašine za adresiranje
30131400-0 Mašine za poštanske marke
30131500-1 Mašine za otvaranje pošte
30131600-2 Mašine za zatvaranje (lepljenje) pošte
30131700-3 Mašine za poništavanje poštanskih maraka
30131800-4 Uređaji za lepljenje poštanskih maraka
30132000-3 Oprema za razvrstavanje
30132100-4 Oprema za razvrstavanje pošte
30132200-5 Mašina za brojanje novčanica
30132300-6 Sortirke
30133000-0 Oprema za slanje pošte
30133100-1 Oprema za masovno slanje pošte
30140000-2 Mašine za računanje i za računovodstvo
30141000-9 Mašine za računanje
30141100-0 Džepni kalkulatori
30141200-1 Stoni kalkulatori
30141300-2 Kalkulatori sa štampačem za ispise
30141400-3 Mašine za sabiranje
30142000-6 Mašine za računovodstvo i registar kase
30142100-7 Mašine za računovodstvo
30142200-8 Registar kase
30144000-0 Mašine za računanje
30144100-1 Mašine za naplatu poštarine (frankiranje)
30144200-2 Mašine za izdavanje karata
30144300-3 Mašine za brojanje vozila
30144400-4 Automatska naplata putarine
30145000-7 Delovi i pribor mašina za računanje
30145100-8 Valjci za mašine za računanje
30150000-5 Pisaće mašine
30151000-2 Električne pisaće mašine
30152000-9 Delovi i pribor za pisaće mašine
30160000-8 Magnetne kartice
30161000-5 Kreditne kartice
30162000-2 Pametne (smart) kartice
30163000-9 Platežne kartice
30163100-0 Kreditne kartice za gorivo
30170000-1 Mašine za stavljanje nalepnica i oznaka
30171000-8 Mašine za stavljanje datuma ili brojeva
30172000-5 Mašine za štampanje identifikacionih kartica
30173000-2 Mašine za nanošenje nalepnica i oznaka
30174000-9 Mašine za izradu nalepnica i oznaka
30175000-6 Oprema za ispisivanje ili utiskivanje slova
30176000-3 Uređaj za reljefno ispisivanje trake (reljefiranje traka)
30177000-0 Sistemi za automatsko stavljanje nalepnica i oznaka
30178000-7 Poluautomatski sistemi za stavljanje nalepnica i oznaka
30179000-4 Automati za stavljanje nalepnica i oznaka
30180000-4 Mašine za odobravanje i ispisivanje čekova
30181000-1 Mašine za odobravanje čekova
30182000-8 Mašine za ispisivanje čekova
30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine
30191000-4 Kancelarijska oprema osim nameštaja
30191100-5 Oprema za arhiviranje
30191110-8 Obrtni sistem držanja kartica
30191120-1 Stalci za časopise
30191130-4 Podloge za pisanje sa držačem za papir
30191140-7 Pribor za držanje i nošenje lične identifikacije
30191200-6 Grafoskopi
30191400-8 Rezači za uništavanje hartije
30192000-1 Kancelarijski materijal
30192100-2 Gumice za brisanje
30192110-5 Proizvodi sa mastilom
30192111-2 Jastučići za pečat
30192112-9 Izvori mastila za mašine za štampanje
30192113-6 Patrone sa mastilom
30192121-5 Hemijske olovke
30192122-2 Naliv-pera
30192123-9 Tanki flomasteri
30192124-6 Flomasteri sa vrhom od filca
30192125-3 Markeri
30192126-0 Tehničke olovke
30192127-7 Držači za olovke
30192130-1 Grafitne olovke
30192131-8 Patent olovke
30192132-5 Grafitne mine za tehničke olovke
30192133-2 Rezači za olovke
30192134-9 Držači za grafitne olovke
30192150-7 Datumar
30192151-4 Žigovi i pečati
30192152-1 Numeratori
30192153-8 Štambilj
30192154-5 Zamenljivi jastučići za pečate
30192155-2 Kancelarijski držači za pečate
30192160-0 Korektori
30192170-3 Oglasne table
30192200-3 Trakasti metri za merenje
30192300-4 Trake natopljene štamparskom bojom
30192310-7 Trake za pisaće mašine
30192320-0 Trake za štampače
30192330-3 Trake i valjci za kalkulatore
30192340-6 Trake za telefaks
30192350-9 Trake za registar kase
30192400-5 Reprografski materijal
30192500-6 Folije za grafoskop
30192600-7 Table za crtanje
30192700-8 Razni pribor za pisanje
30192800-9 Samolepljive etikete
30192900-0 Sredstva za korekciju grešaka u tekstu
30192910-3 Trakasta folija ili traka za korekciju
30192920-6 Tečnost za korekciju
30192930-9 Olovke za korekciju
30192940-2 Ulošci za olovke za korekciju
30192950-5 Električni brisači
30193000-8 Planeri i pribor
30193100-9 Držači za pisaći pribor sa pregradama, za fioke
30193200-0 Držači za pribor ili organizatori za radni sto
30193300-1 Viseći organizatori za pribor
30193400-2 Podupirači za knjige
30193500-3 Držači za literaturu
30193600-4 Držači za dnevnike ili kalendare
30193700-5 Kutija za čuvanje spisa
30193800-6 Držači za poruke
30193900-7 Nosači za uspravno držanje dokumenta pored računara
30194000-5 Pribor za crtanje
30194100-6 Krivuljari
30194200-7 Nalepnice, trake i folije za crtanje
30194210-0 Nalepnice ili trake za crtanje
30194220-3 Folije za crtanje
30194300-8 Pribor, kompleti i hartija za crtanje
30194310-1 Pribor i kompleti za crtanje
30194320-4 Hartija za crtanje
30194400-9 Zaštitni pokrivač za crtačke stolove
30194500-0 Pomoćna sredstva za ispisivanje slova
30194600-1 Uglomeri
30194700-2 Šabloni
30194800-3 T-lenjiri i trouglovi
30194810-6 T- lenjiri
30194820-9 Trouglovi
30194900-4 Zaštitni pokrivač za radne površine
30195000-2 Table
30195100-3 Table ili pomoćni pribor za planiranje
30195200-4 Elektronske table ili pomoćni pribor
30195300-5 Table ili pomoćni pribor za magnetna slova
30195400-6 Table ili pomoćni pribor za suvo brisanje
30195500-7 Table ili pomoćni pribor za pisanje kredom
30195600-8 Oglasne table ili pomoćni pribor
30195700-9 Kompleti ili pribor za čišćenje tabli
30195800-0 Vešalice za odeću ili čiviluci
30195900-1 Bele table i magnetne table
30195910-4 Bele table
30195911-1 Pribor za bele table
30195912-8 Držači za bele table
30195913-5 Držači za table sa listovima za prevrtanje
30195920-7 Magnetne table
30195921-4 Brisači za magnetne table
30196000-9 Sistemi za planiranje
30196100-0 Planeri za sastanke
30196200-1 Rokovnici za upisivanje sastanaka ili dodatni listovi za njih
30196300-2 Kutija za predloge
30197000-6 Sitna kancelarijska oprema
30197100-7 Municija za heftalice, klinci, ekserčići za crtaće table
30197110-0 Municija za heftalice
30197120-3 Klinci
30197130-6 Ekserčići za crtaće table
30197200-8 Registratori sa mehanizmom za hartiju i spajalice za hartiju
30197210-1 Registratori sa mehanizmom za hartiju
30197220-4 Spajalice za hartiju
30197221-1 Držač za spajalice za hartiju
30197300-9 Otvarači za pisma, heftalice i zumbalice
30197310-2 Otvarači za pisma
30197320-5 Heftalice
30197321-2 Razheftivač
30197330-8 Zumbalice
30197400-0 Sunđer za marke
30197500-1 Vosak za pečaćenje
30197510-4 Pribor za vosak za pečaćenje
30197600-2 Obrađena hartija i karton
30197610-5 Složena hartija i karton
30197620-8 Hartija za pisanje
30197621-5 Podloga za blok sa listovima koji se okreću
30197630-1 Hartija za štampanje
30197640-4 Samokopirajuća ili druga hartija za kopiranje
30197641-1 Termografska hartija
30197642-8 Hartija za fotokopiranje i kserografiju
30197643-5 Hartija za fotokopiranje
30197644-2 Hartija za kserografiju
30197645-9 Kartice za štampanje
30198000-3 Mašine za igre na sreću
30198100-4 Slot mašine
30199000-0 Kancelarijski materijal od hartije i drugi artikli
30199100-1 Karbon hartija, samokopirajuća hartija, matrice za umnožavanje od hartije i nekarbonizovana hartija
30199110-4 Karbon hartija
30199120-7 Samokopirajuća hartija
30199130-0 Nekarbonizovana hartija
30199140-3 Matrice za umnožavanje od hartije
30199200-2 Koverte, pisma-koverte i dopisnice
30199210-5 Pisma-koverte
30199220-8 Dopisnice
30199230-1 Koverte
30199240-4 Pribor za pisanje pisama
30199300-3 Reljefna ili bušena hartija
30199310-6 Reljefna ili bušena hartija za štampanje
30199320-9 Reljefna ili bušena hartija za pisanje
30199330-2 Neprekidna hartija za kompjuterske štampače
30199340-5 Neprekidni obrasci
30199400-4 Gumirani ili lepljivi papir
30199410-7 Samolepljivi papir
30199500-5 Registratori, plitke kutije za pisma, kutije za čuvanje stvari i slični predmeti
30199600-6 Razdelni listovi
30199700-7 Štampani kancelarijski materijal osim obrazaca
30199710-0 Štampane koverte
30199711-7 Štampane koverte sa otvorom za adresu
30199712-4 Štampane koverte bez otvora za adresu
30199713-1 Štampane koverte za rendgenske snimke
30199720-3 Papir za beleške
30199730-6 Vizit karte
30199731-3 Kutije za vizit karte
30199740-9 Kartice sa kratkim tekstom pozdrava ili zahvaljivanja
30199750-2 Kuponi
30199760-5 Oznake i nalepnice
30199761-2 Oznake i nalepnice sa bar-kodom
30199762-9 Etikete i cedulje za prtljag
30199763-6 Oznake za zaštitu od krađe
30199770-8 Bonovi za ishranu
30199780-1 Upijajući jastučići
30199790-4 Redovi vožnje
30199791-1 Zidni planeri
30199792-8 Kalendari
30199793-5 Držači za dnevnike
30200000-1 Računarska oprema i materijal
30210000-4 Mašine za obradu podataka (hardver)
30211000-1 Glavni (mejnfrejm) računar
30211100-2 Super računar
30211200-3 Glavni (mejnfrejm) hardver
30211300-4 Računarske platforme
30211400-5 Računarske konfiguracije
30211500-6 Centralne procesorske jedinice (CPU) ili procesori
30212000-8 Hardver za mini-računare
30212100-9 Centralne jedinice za mini-računare
30213000-5 Personalni računari
30213100-6 Prenosivi računari
30213200-7 Tablet računari
30213300-8 Stoni računari (desktop)
30213400-9 Centralne procesorske jedinice za personalne računare
30213500-0 Džepni računari
30214000-2 Radne stanice
30215000-9 Hardver za mikro-računare
30215100-0 Centralne procesorske jedinice za mikro-računare
30216000-6 Magnetni ili optički čitači
30216100-7 Optički čitači
30216110-0 Skeneri za računare
30216120-3 Oprema za optičko prepoznavanje karaktera
30216130-6 Čitači bar-kodova
30216200-8 Čitači magnetnih kartica
30216300-9 Čitači bušenih kartica
30220000-7 Oprema za digitalnu kartografiju
30221000-4 Digitalne katastarske karte
30230000-0 Računarska oprema
30231000-7 Kompjuterski ekrani i konzole
30231100-8 Kompjuterski terminali
30231200-9 Konzole
30231300-0 Ekrani
30231310-3 Ravni ekrani
30231320-6 Monitori sa ekranom na dodir
30232000-4 Periferna oprema
30232100-5 Štampači i ploteri
30232110-8 Laserski štampači
30232120-1 Matrični štampači
30232130-4 Grafički kolor štampači
30232140-7 Ploteri
30232150-0 Mlazni štampači (ink-džet)
30232600-0 Enkoderi
30232700-1 Centralna kontrolna jedinica
30233000-1 Uređaji za memorisanje i čitanje medija
30233100-2 Računarske memorijske jedinice
30233110-5 Memorijske jedinice sa magnetnom karticom
30233120-8 Memorijske jedinice sa magnetnom trakom
30233130-1 Memorijske jedinice sa magnetnim diskom
30233131-8 Flopi diskovi
30233132-5 Hard diskovi
30233140-4 Memorijski uređaji sa direktnim pristupom (DASD)
30233141-1 Redundantni niz nezavisnih diskova (RAID)
30233150-7 Optički diskovi
30233151-4 Čitač i/ ili narezivač za kompakt disk
30233152-1 Čitač i/ili narezivač za digitalni višenamenski disk (DVD)
30233153-8 Čitač i/ili narezivač za kompakt disk (CD) i digitalni višenamenski disk (DVD)
30233160-0 Strujeća traka (strimeri)
30233161-7 Oprema za rukovanje kasetama
30233170-3 Kolutovi za magnetne trake
30233180-6 Uređaji za fleš memoriju
30233190-9 Jedinica za upravljanje diskom
30233300-4 Čitači pametnih kartica
30233310-7 Čitači otisaka prstiju
30233320-0 Kombinovani čitači pametnih kartica i otisaka prstiju
30234000-8 Medijumi za smeštanje podataka
30234100-9 Magnetni diskovi
30234200-0 Optički diskovi
30234300-1 Kompakt diskovi (CD)
30234400-2 Digitalni višenamenski diskovi (DVD)
30234500-3 Memorijski medijumi
30234600-4 Fleš memorija
30234700-5 Magnetne trake
30236000-2 Razna računarska oprema
30236100-3 Oprema za proširenje memorije
30236110-6 Radna memorija (RAM)
30236111-3 Dinamička radna memorija (DRAM)
30236112-0 Statična radna memorija (SRAM)
30236113-7 Sinhrona dinamička radna memorija (SDRAM)
30236114-4 Rambus dinamička radna memorija (RDRAM)
30236115-1 Sinhrona grafička radna memorija (SGRAM)
30236120-9 Pasivna memorija (ROM)
30236121-6 Programibilna pasivna memorija (PROM)
30236122-3 Izbrisiva programibilna pasivna memorija (EPROM)
30236123-0 Elektronski izbrisiva programibilna pasivna memorija (EEPROM)
30236200-4 Oprema za obradu podataka
30237000-9 Delovi, pribor i materijal za računare
30237100-0 Delovi računara
30237110-3 Mrežni interfejsi
30237120-6 Računarski ulazi (portovi)
30237121-3 Serijski infracrveni ulazi (portovi)
30237130-9 Računarske kartice
30237131-6 Elektronske kartice
30237132-3 USB interfejsi
30237133-0 PCMCIA adapteri i interfejsi
30237134-7 Grafičke kartice
30237135-4 Kartice mrežnog interfejsa
30237136-1 Audio kartice
30237140-2 Matične ploče
30237200-1 Pribor za računare
30237210-4 Antirefleksijski ekrani
30237220-7 Podloge za miša
30237230-0 Priručna memorija
30237240-3 Veb kamera
30237250-6 Pribor za čišćenje računara
30237251-3 Kompleti za čišćenje računara
30237252-0 Čistač prašine pod pritiskom
30237253-7 Pokrivači za zaštitu od prašine za računarsku opremu
30237260-9 Držači za postavljanje monitora na zid
30237270-2 Torbe za nošenje prenosnih računara
30237280-5 Pribor za napajanje električnom energijom
30237290-8 Oslonci na tastaturi za ručni zglob
30237295-3 Zaštita za tastaturu
30237300-2 Materijal za računare
30237310-5 Kasete sa vrstama slova za štampače
30237320-8 Diskete
30237330-1 Kertridži sa digitalnom audio trakom (DAT)
30237340-4 Kertridži sa digitalnom linearnom trakom (DLT)
30237350-7 Kertridži sa podacima
30237360-0 Kertridži otvorenog tipa sa linearnom trakom (LTO)
30237370-3 Kertridži za snimanje
30237380-6 CD-ROM
30237400-3 Pribor za unošenje podataka
30237410-6 Računarski miš
30237420-9 Palice za igranje (džojstik)
30237430-2 Svetlosne olovke
30237440-5 Pokretne kuglice (trekbol)
30237450-8 Grafički tableti
30237460-1 Računarske tastature
30237461-8 Tastature na programiranje (programibilne)
30237470-4 Brajove tastature
30237475-9 Električni senzori
30237480-7 Ulazne jedinice
30238000-6 Oprema za automatizaciju biblioteka

 

 

31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta
31100000-7 Električni motori, generatori i transformatori
31110000-0 Električni motori
31111000-7 Adapteri
31120000-3 Generatori
31121000-0 Generatorski agregati
31121100-1 Generatorski agregati sa motorima na paljenje pomoću kompresije
31121110-4 Električni pretvarači
31121111-1 Električni rotacioni pretvarači (konvertori)
31121200-2 Generatorski agregati sa motorima na paljenje pomoću svećice
31121300-3 Generatori na energiju vetra
31121310-6 Vetrenjače
31121320-9 Turbine na vetar
31121330-2 Generatori sa turbinom na vetar
31121331-9 Turbinski rotori
31121340-5 Farma vetrenjača
31122000-7 Generatorske jedinice
31122100-8 Gorive ćelije
31124000-1 Generatori sa parnom turbinom i srodni uređaji
31124100-2 Turboagregati
31124200-3 Upravljački uređaji za turbinske generatore
31126000-5 Dinamo-mašine
31127000-2 Generator za vanredne situacije
31128000-9 Turbogenerator
31130000-6 Alternatori (generatori naizmenične struje)
31131000-3 Jednofazni motori
31131100-4 Pobuđivači
31131200-5 Anode
31132000-0 Višefazni motori
31140000-9 Rashladni tornjevi
31141000-6 Uređaji za hlađenje vode
31150000-2 Prigušnice za sijalice ili cevi sa pražnjenjem
31151000-9 Statički pretvarači
31153000-3 Ispravljači
31154000-0 Uređaji za neprekidno napajanje električnom energijom
31155000-7 Invertori (pretvarači)
31156000-4 Uređaji za napajanje električnom energijom sa prekidima
31157000-1 Induktori
31158000-8 Punjači
31158100-9 Punjači baterija
31158200-0 Superpunjač
31158300-1 Turbopunjač
31160000-5 Delovi elektromotora, generatora i transformatora
31161000-2 Delovi elektromotora i generatora
31161100-3 Pobudni sistemi
31161200-4 Gasni rashladni sistemi
31161300-5 Rotori za generator
31161400-6 Sistemi za primarnu vodu
31161500-7 Sistemi za zaptivna ulja
31161600-8 Sistemi za rashladnu vodu za stator
31161700-9 Delovi generatora pare
31161800-0 Delovi generatora gasa
31161900-1 Sistemi za kontrolu napona
31162000-9 Delovi transformatora, induktora i statičkih pretvarača
31162100-0 Delovi kondenzatora
31170000-8 Transformatori
31171000-5 Transformatori sa tečnim dielektrikom
31172000-2 Naponski transformatori
31173000-9 Merni transformator
31174000-6 Transformatori za napajanje
31200000-8 Aparati za kontrolu i distribuciju električne energije
31210000-1 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu strujnih kola
31211000-8 Table i ormarići za osigurače
31211100-9 Table za električne aparate
31211110-2 Kontrolne table
31211200-0 Ormarići za osigurače
31211300-1 Osigurači
31211310-4 Nožasti osigurači
31211320-7 Blokovi osigurača
31211330-0 Žice osigurača
31211340-3 Stezaljke osigurača
31212000-5 Prekidači (snage)
31212100-6 Mrežni prekidači za nadzemne vodove
31212200-7 Ispitivači strujnih kola
31212300-8 Prekidači sa elektro-magnetnim pogonom
31212400-9 Minijaturni prekidači
31213000-2 Razvodna oprema
31213100-3 Razvodne kutije
31213200-4 Distributivni transformatori
31213300-5 Razvodni ormar za kablove
31213400-6 Razvodni sistem
31214000-9 Sklopni uređaji
31214100-0 Sklopke
31214110-3 Rastavljači
31214120-6 Rastavljač za uzemljenje
31214130-9 Sigurnosni prekidači
31214140-2 Sklopke za regulisanje jačine svetla (dimer)
31214150-5 Rotacione sklopke
31214160-8 Sklopke na pritisak
31214170-1 Pregibni prekidač
31214180-4 Klizni prekidač
31214190-7 Krajnji prekidač
31214200-1 Prekidač rastavljač
31214300-2 Prekidačke instalacije za spoljnu montažu
31214400-3 Osigurač-rastavljač
31214500-4 Električne razvodne table
31214510-7 Distributivne razvodne table
31214520-0 Srednjenaponske razvodne table
31215000-6 Naponski limitatori
31216000-3 Gromobrani
31216100-4 Oprema za zaštitu od atmosferskih pražnjenja
31216200-5 Provodnici atmosferskih pražnjenja
31217000-0 Odvodnici prenapona
31218000-7 Sabirnice
31219000-4 Zaštitne kutije
31220000-4 Komponente strujnih kola
31221000-1 Električni releji
31221100-2 Releji snage
31221200-3 Releji opšte namene
31221300-4 Kućište releja
31221400-5 Releji za naizmeničnu struju
31221500-6 Živini releji
31221600-7 Vremenski releji
31221700-8 Releji za preopterećenja
31223000-5 Nosači lampi (lire)
31224000-2 Spojni i kontaktni elementi
31224100-3 Utikači i utičnice
31224200-4 Koaksijalni konektori
31224300-5 Konektorske kutije
31224400-6 Priključni kablovi
31224500-7 Terminali
31224600-8 Regulatori jačine svetla (dimeri)
31224700-9 Spojne kutije
31224800-0 Kablovske spojnice
31224810-3 Produžni kablovi
31230000-7 Delovi aparata za distribuciju i upravljanje električnom energijom
31300000-9 Izolovana žica i kablovi
31310000-2 Električna mreža
31311000-9 Mrežne konekcije
31320000-5 Kablovi za distribuciju električne energije
31321000-2 Elektroenergetski vodovi
31321100-3 Nadzemni energetski vodovi
31321200-4 Niskonaponski i srednjenaponski kablovi
31321210-7 Niskonaponski kablovi
31321220-0 Srednjenaponski kablovi
31321300-5 Visokonaponski kablovi
31321400-6 Kablovi za polaganje u vodi
31321500-7 Kablovi za polaganje u moru
31321600-8 Kablovi sa plaštom
31321700-9 Signalni kablovi
31330000-8 Koaksijalni kablovi
31340000-1 Pribor za izolovane kablove
31341000-8 Kalemovi za izolovane kablove (kablovske bobine)
31342000-5 Kablovske račve
31343000-2 Kablovske spojnice
31344000-9 Kablovske zaptivke
31350000-4 Provodnici za prenošenje i kontrolu podataka
31351000-1 Provodnici za kontrolu pristupa
31400000-0 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije
31410000-3 Primarne ćelije
31411000-0 Alkalne baterije
31420000-6 Primarne baterije
31421000-3 Olovne baterije
31422000-0 Kompleti baterija
31430000-9 Električni akumulatori
31431000-6 Olovni akumulatori
31432000-3 Nikl-kadmijum akumulatori
31433000-0 Nikl-gvožđe akumulatori
31434000-7 Litijumski akumulatori
31440000-2 Baterije
31500000-1 Rasvetna oprema i električne svetiljke
31510000-4 Električne sijalice sa vlaknima
31511000-1 Zatvorene reflektorske lampe
31512000-8 Halogene sijalice sa volframovim vlaknima
31512100-9 Halogene sijalice, linearne
31512200-0 Halogene sijalice, dvokontaktne
31512300-1 Halogene sijalice, dvobojne
31514000-2 Sijalice sa pražnjenjem
31515000-9 Ultraljubičaste sijalice
31516000-6 Infracrvene sijalice
31517000-3 Lučne sijalice
31518000-0 Svetla za signalizaciju
31518100-1 Projektorska svetla
31518200-2 Svetlosna oprema za vanredne situacije
31518210-5 Lampe sa zaštitom od vetra (fenjeri)
31518220-8 Svetleća palica
31518300-3 Krovna svetla
31518500-5 Sijalice sa živinom parom
31518600-6 Reflektori (searchlight)
31519000-7 Sijalice sa vlaknom i neonske sijalice
31519100-8 Sijalice sa vlaknom
31519200-9 Neonske sijalice
31520000-7 Lampe i druga svetleća tela
31521000-4 Lampe
31521100-5 Lampe za postavljanje na sto
31521200-6 Lampe za postavljanje na pod
31521300-7 Prenosne električne svetiljke
31521310-0 Svetla za upozorenje
31521320-3 Baterijske lampe
31521330-6 Prenosne električne svetiljke koje mogu ponovo da se pune
31522000-1 Svetiljke za novogodišnje jelke
31523000-8 Osvetljeni znaci i pločice sa imenima
31523100-9 Reklamna neonska svetla
31523200-0 Znaci sa stalnim porukama
31523300-1 Osvetljene pločice sa imenima
31524000-5 Plafonska ili zidna svetleća tela
31524100-6 Plafonska svetleća tela
31524110-9 Lampe za hirurške sale
31524120-2 Plafonska svetla
31524200-7 Zidna svetleća tela
31524210-0 Zidna svetla
31527000-6 Reflektori (spotlight)
31527200-8 Spoljna rasveta
31527210-1 Lanterne
31527260-6 Sistemi rasvete
31527270-9 Rasveta perona
31527300-9 Rasveta u domaćinstvu
31527400-0 Podvodna rasveta
31530000-0 Delovi lampi i svetleće opreme
31531000-7 Svetlosne sijalice
31531100-8 Električne cevi
31532000-4 Delovi lampi i svetlećih tela
31532100-5 Cevaste sijalice
31532110-8 Fluorescentne cevaste sijalice
31532120-1 Kompaktne fluorescentne cevaste sijalice
31532200-6 Svetleći prstenovi
31532210-9 Fluoroscentni svetleći prstenovi
31532300-7 Lampe sa kuglom
31532310-0 Kompaktne fluorescentne sijalice sa kuglom
31532400-8 Sijalična grla
31532500-9 Starteri za sijalice
31532510-2 Starteri za fluorescentne sijalice
31532600-0 Reaktori za sijalice
31532610-3 Reaktori za fluorescentne sijalice
31532700-1 Kugle za lampe
31532800-2 Držači za lampe
31532900-3 Fluorescentna svetla
31532910-6 Fluorescentne cevi
31532920-9 Fluorescentne sijalice u obliku kugle i cevi
31600000-2 Električna oprema i aparati
31610000-5 Električna oprema za motore i vozila
31611000-2 Setovi provodnika
31612000-9 Električna instalacija za motore
31612200-1 Elektropokretači
31612300-2 Električna oprema za signalizaciju za motore
31612310-5 Treptači blinkeri
31620000-8 Aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju
31625000-3 Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara
31625100-4 Sistemi za otkrivanje požara
31625200-5 Alarmni sistemi za dojavu požara
31625300-6 Alarmni sistemi za zaštitu od krađe
31630000-1 Magneti
31640000-4 Mašine i aparati sa posebnim funkcijama
31642000-8 Elektronski aparati za otkrivanje
31642100-9 Aparati za detekciju metalnih cevi
31642200-0 Aparati za detekciju mina
31642300-1 Aparati za detekciju plastičnih masa
31642400-2 Aparati za detekciju nemetalnih predmeta
31642500-3 Aparati za detekciju drveta
31643000-5 Akceleratori čestica
31643100-6 Linearni akceleratori
31644000-2 Razni uređaji za snimanje podataka
31645000-9 Fliper mašine
31650000-7 Izolacioni delovi
31651000-4 Elektro-izolacione trake
31660000-0 Ugljene elektrode
31670000-3 Električni delovi mašina ili aparata
31671000-0 Stakleni omotači i katodne cevi
31671100-1 Stakleni omotači
31671200-2 Katodne cevi
31680000-6 Električni materijal i pribor
31681000-3 Električni pribor
31681100-4 Električni kontakti
31681200-5 Električne pumpe
31681300-6 Električna kola
31681400-7 Električne komponente
31681410-0 Električni materijali
31681500-8 Punjači
31682000-0 Materijali za proizvodnju elektriciteta
31682100-1 Elektro ormani
31682110-4 Poklopci elektro ormana
31682200-2 Instrument table
31682210-5 Instrumenti i oprema za upravljanje
31682220-8 Miksete
31682230-1 Paneli grafičkih displeja
31682300-3 Srednjenaponska oprema
31682310-6 Srednjenaponske ploče
31682400-4 Oprema za dalekovode
31682410-7 Stubovi dalekovoda
31682500-5 Električna oprema za vanredne situacije
31682510-8 Sistemi za rezervno napajanje
31682520-1 Sistemi za isključivanje napajanja u vanrednim situacijama
31682530-4 Sistemi za napajanje u vanrednim situacijama
31682540-7 Oprema za podstanice
31700000-3 Elektronski, elektromehanički i elektrotehnički materijal
31710000-6 Elektronska oprema
31711000-3 Elektronski materijal
31711100-4 Elektronske komponente
31711110-7 Primopredajnici
31711120-0 Pretvarači (transduktori)
31711130-3 Otpornici
31711131-0 Električni otpornici
31711140-6 Elektrode
31711150-9 Električni kondenzatori
31711151-6 Konstantni kondenzatori
31711152-3 Promenljivi ili podesivi kondenzatori
31711154-0 Banke kondenzatora
31711155-7 Mreže kondenzatora
31711200-5 Elektronske table za prikazivanje rezultata
31711300-6 Elektronski sistemi za merenje vremena
31711310-9 Sistem za evidenciju prisutnosti
31711400-7 Elektronske cevi
31711410-0 Katodne cevi za televizijske prijemnike
31711411-7 Cevi za televizijske kamere
31711420-3 Mikrotalasne cevi i oprema
31711421-0 Magnetroni
31711422-7 Mikrotalasna oprema
31711423-4 Mikrotalasna radio oprema
31711424-1 Klistroni
31711430-6 Vakuumske cevi
31711440-9 Prijemne ili pojačavačke cevi
31711500-8 Delovi elektronskih sklopova
31711510-1 Delovi električnih kondenzatora
31711520-4 Delovi električnih otpornika, reostata i potenciometara
31711530-7 Delovi elektronskih cevi
31712000-0 Mikroelektronske mašine i aparati i mikrosistemi
31712100-1 Mikroelektronske mašine i aparati
31712110-4 Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi
31712111-1 Telefonske kartice
31712112-8 SIM kartice
31712113-5 Kartice sa integrisanim kolima
31712114-2 Integrisana elektronska kola
31712115-9 Mikrosklopovi
31712116-6 Mikroprocesori
31712117-3 Paketi integrisanih kola
31712118-0 Utičnice ili ugradni elementi za integrisana kola
31712119-7 Poklopci za integrisana kola
31712200-2 Mikrosistemi
31712300-3 Štampana kola
31712310-6 Opremljene ploče sa štampanim kolima
31712320-9 Neopremljene ploče sa štampanim kolima
31712330-2 Poluprovodnici
31712331-9 Fotonaponske ćelije
31712332-6 Tiristori
31712333-3 Diak elementi
31712334-0 Triak elementi
31712335-7 Spregnuti optički izolatori
31712336-4 Kristalni oscilatori
31712340-5 Diode
31712341-2 Diode za emitovanje svetlosti (LED)
31712342-9 Mikrotalasne ili diode za male signale
31712343-6 Zener (otporne) diode
31712344-3 Šotki diode
31712345-0 Tunelske diode
31712346-7 Fotoosetljive diode
31712347-4 Energetske ili solarne diode
31712348-1 Laserske diode
31712349-8 Radiofrekvencijske (RF) diode
31712350-8 Tranzistori
31712351-5 Fotoosetljivi tranzistori
31712352-2 Tranzistori sa efektom polja (FET)
31712353-9 Metal oksid popuprovodnički tranzistori sa efektom polja (MOSFET)
31712354-6 Tranzistorski čipovi
31712355-3 Bipolarni darlington ili radiofrekvencijski (RF) tranzistori
31712356-0 Jednospojni tranzistori
31712357-7 Bipolarni tranzistori sa izolovanim gejtom (IGBT)
31712358-4 Spojni tranzistori sa efektom polja (JFET)
31712359-1 Bipolarni spojni tranzistori (BIT)
31712360-1 Montirani piezoelektrični kristali
31720000-9 Elektromehanička oprema
31730000-2 Elektrotehnička oprema
31731000-9 Elektrotehnički materijal
31731100-0 Moduli
32000000-3 Radio, televizijska, komunikaciona i srodna oprema
32200000-5 Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju i televiziju
32210000-8 Oprema za radio difuziju
32211000-5 Produkcijska oprema za radio difuziju
32220000-1 Televizijski predajnici bez prijemnika
32221000-8 Radio-svetionici
32222000-5 Mašine za kodiranje video signala
32223000-2 Predajnici video signala
32224000-9 Predajnici za televiziju
32230000-4 Radio predajnici sa prijemnikom
32231000-1 Aparati za sistem zatvorene televizije
32232000-8 Oprema za video konferencije
32233000-5 Radio frekvencijske pojačavačke stanice
32234000-2 Kamere za sistem zatvorene televizije
32235000-9 Sistem zatvorene televizije za nadzor
32236000-6 Radio-telefoni
32237000-3 Mobilne primopredajne radio stanice (voki-toki aparati)
32240000-7 Televizijske kamere
32250000-0 Mobilni telefoni
32251000-7 Telefoni za automobile
32251100-8 Setovi za telefoniranje bez držanja u ruci („hands-free“)
32252000-4 GSM telefoni
32252100-5 Mobilni telefoni koji se koriste bez držanja u ruci
32252110-8 Bežični mobilni telefoni koji se koriste bez držanja u ruci
32260000-3 Oprema za prenos podataka
32270000-6 Digitalni aparati za prenos
32300000-6 Televizijski i radio prijemnici i uređaji za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike
32310000-9 Prijemnici za radio difuziju
32320000-2 Televizijska i audiovizuelna oprema
32321000-9 Oprema za televizijsku projekciju
32321100-0 Filmska oprema
32321200-1 Audiovizuelna oprema
32321300-2 Audiovizuelni materijal
32322000-6 Multimedijska oprema
32323000-3 Video monitori
32323100-4 Video monitori u boji
32323200-5 Monohromatski video monitori
32323300-6 Video oprema
32323400-7 Oprema za reprodukciju video sadržaja
32323500-8 Sistem za video nadzor
32324000-0 Televizori
32324100-1 Televizori u boji
32324200-2 Monohromatski televizori
32324300-3 Televizijska oprema
32324310-6 Satelitske antene
32324400-4 Televizijske antene
32324500-5 Video tjuneri
32324600-6 Digitalne TV kutije
32330000-5 Uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka i slike
32331000-2 Gramofoni
32331100-3 Gramofoni sa pojačalom
32331200-4 Kasetofoni
32331300-5 Uređaji za reprodukciju zvuka
32331500-7 Uređaji za snimanje (rekorderi)
32331600-8 Uređaji za reprodukciju MP3 datoteka
32332000-9 Magnetofoni
32332100-0 Diktafoni
32332200-1 Telefoni sekretarice
32332300-2 Uređaji za snimanje zvuka
32333000-6 Uređaji za snimanje ili reprodukciju slike
32333100-7 Video rekorderi
32333200-8 Video kamkorderi
32333300-9 Uređaji za reprodukciju slike
32333400-0 Uređaji za reprodukciju video zapisa (video plejeri)
32340000-8 Mikrofoni i zvučnici
32341000-5 Mikrofoni
32342000-2 Zvučnici
32342100-3 Slušalice
32342200-4 Slušalice-bubice
32342300-5 Kompleti mikrofona i zvučnika
32342400-6 Akustični uređaji
32342410-9 Zvučna oprema
32342411-6 Mini zvučnici
32342412-3 Zvučnici
32342420-2 Studijska mikserska konzola
32342430-5 Sistem za komprimovanje govora
32342440-8 Sistem za govornu poštu
32342450-1 Uređaji za snimanje glasa
32343000-9 Pojačavači
32343100-0 Audio-frekventni pojačavači
32343200-1 Megafoni
32344000-6 Prijemnici za radio-telefoniju ili radio-telegrafiju
32344100-7 Prenosivi prijemnici za pozivanje i pejdžerovanje
32344110-0 Sistemi za snimanje glasovnih poziva
32344200-8 Radio prijemnici
32344210-1 Radio oprema
32344220-4 Radio pejdžeri
32344230-7 Radio stanice
32344240-0 Radio toranj
32344250-3 Radijske instalacije
32344260-6 Radio oprema i oprema za multipleksiranje
32344270-9 Upravljački sistemi za radio i telefoniju
32344280-2 Prenosivi radio uređaji
32350000-1 Delovi audio i video opreme
32351000-8 Pribor za audio i video opremu
32351100-9 Oprema za video montažu
32351200-0 Ekrani
32351300-1 Pribor za audio opremu
32351310-4 Audio-kasete
32352000-5 Antene i reflektori
32352100-6 Delovi radio i radarske opreme
32352200-7 Rezervni delovi i pribor za radar
32353000-2 Zvučni zapisi
32353100-3 Gramofonske ploče
32353200-4 Muzičke kasete
32354000-9 Filmovi
32354100-0 Film za radiološko snimanje
32354110-3 Film za rendgensko snimanje
32354120-6 Plavi diazo filmovi
32354200-1 Kinematografski film
32354300-2 Fotografski filmovi
32354400-3 Plan – film za trenutnu (brzu) fotografiju
32354500-4 Video filmovi
32354600-5 Video kasete
32354700-6 Video trake
32354800-7 Prozirna prijanjajuća folija
32360000-4 Oprema za interfon
32400000-7 Mreže
32410000-0 Lokalna mreža
32411000-7 Lokalna (prstenasta) mreža („token’ring“)
32412000-4 Komunikaciona mreža
32412100-5 Telekomunikaciona mreža
32412110-8 Internet mreža
32412120-1 Intranet mreža
32413000-1 Integrisana mreža
32413100-2 Mrežni ruteri
32415000-5 Eternet mreža
32416000-2 ISDN mreža
32416100-3 ISDX mreža
32417000-9 Multimedijalne mreže
32418000-6 Radio mreža
32420000-3 Mrežna oprema
32421000-0 Mrežni kablovi
32422000-7 Mrežne komponente
32423000-4 Mrežna hab
32424000-1 Mrežna infrastruktura
32425000-8 Mrežni operativni sistem
32426000-5 Sistem objavljivanja na mreži
32427000-2 Mrežni sistem
32428000-9 Mrežna nadgradnja (upgrade)
32429000-6 Oprema za telefonsku mrežu
32430000-6 Širokopojasna mreža
32440000-9 Telemetrijska i terminalna oprema
32441000-6 Telemetrijska oprema
32441100-7 Sistem telemetrijskog nadzora
32441200-8 Telemetrijska i oprema za upravljanje
32441300-9 Telematski sistem
32442000-3 Terminalna oprema
32442100-4 Terminalne ploče
32442200-5 Terminalne kutije
32442300-6 Emulatori terminala
32442400-7 Konektorski blokovi
32500000-8 Telekomunikaciona oprema i materijal
32510000-1 Sistemi za bežičnu telekomunikaciju
32520000-4 Telekomunikacioni kablovi i oprema
32521000-1 Telekomunikacioni kablovi
32522000-8 Telekomunikaciona oprema
32523000-5 Telekomunikacioni objekti (sredstva)
32524000-2 Telekomunikacioni sistemi
32530000-7 Oprema u vezi sa satelitskom komunikacijom
32531000-4 Satelitska komunikaciona oprema
32532000-1 Satelitski tanjiri
32533000-8 Satelitske zemaljske stanice
32534000-5 Satelitske platforme
32540000-0 Komutacione table
32541000-7 Oprema za komutacione table
32542000-4 Ploče za komutacione table
32543000-1 Telefonske komutacione centrale
32544000-8 PABX oprema
32545000-5 PABX sistemi
32546000-2 Digitalna komutaciona oprema
32546100-3 Digitalne komutacione table
32547000-9 Vakuumske komutacione table
32550000-3 Telefonska oprema
32551000-0 Telefonski kablovi i pripadajuća oprema
32551100-1 Telefonski priključci
32551200-2 Telefonske centrale
32551300-3 Telefonski naglavni setovi
32551400-4 Telefonska mreža
32551500-5 Telefonski kablovi
32552000-7 Električni aparati za žičnu telefoniju ili žičnu telegrafiju
32552100-8 Telefonski aparati
32552110-1 Bezgajtanski telefonski aparati
32552120-4 Telefonski aparati za pozive u hitnim situacijama
32552130-7 Javni telefoni
32552140-0 Oprema za telefonske govornice
32552150-3 Telefoni za slabovide osobe
32552160-6 Telefoni za osobe sa oštećenim sluhom
32552200-9 Teleprinteri
32552300-0 Telefonski ili telegrafski komutacioni aparati
32552310-3 Digitalne telefonske centrale
32552320-6 Multiplekseri
32552330-9 Telefonski komutacioni aparati
32552400-1 Aparati za konverziju audio-frekventnog signala
32552410-4 Modemi
32552420-7 Frekventni konverter
32552430-0 Oprema za kodiranje
32552500-2 Aparati za teletekst
32552510-5 Terminali za videotekst
32552520-8 Oprema za teleks
32552600-3 Interfonski telefoni
32553000-4 Delovi telefonskih ili telegrafkih uređaja
32560000-6 Materijal od optičkih vlakana
32561000-3 Konektori za optička vlakna
32562000-0 Kablovi od optičkih vlakana
32562100-1 Kablovi od optičkih vlakana za prenos informacija
32562200-2 Optički telekomunikacioni kablovi
32562300-3 Kablovi od optičkih vlakana za prenos podataka
32570000-9 Komunikaciona oprema
32571000-6 Komunikaciona infrastruktura
32572000-3 Komunikacioni kabl
32572100-4 Komunikacioni kabl sa višestrukim električnim provodnicima
32572200-5 Komunikacioni kabl sa koaksijalnim provodnicima
32572300-6 Komunikacioni kabl za posebne namene
32573000-0 Sistem za upravljanje komunikacijama
32580000-2 Oprema za rad sa podacima
32581000-9 Oprema za komunikaciju u sistemu prenosa podataka
32581100-0 Kabl za prenos podataka
32581110-3 Kabl za prenos podataka sa višestrukim električnim provodnicima
32581120-6 Kabl za prenos podataka sa koaksijalnim provodnicima
32581130-9 Kabl za prenos podataka za posebne namene
32581200-1 Oprema za telefaks
32581210-4 Pribor i komponente opreme za telefaks
32582000-6 Nosači podataka
32583000-3 Medijumi za prenos podataka i zvuka
32584000-0 Medijumi za prenos podataka
33000000-0 Medicinska oprema, farmaceutski proizvodi i proizvodi za ličnu negu
33100000-1 Medicinska oprema
33110000-4 Oprema za vizualizaciju namenjena medicini, zubarstvu i veterini
33111000-1 Rendgenski uređaji
33111100-2 Rendgenski stolovi
33111200-3 Rendgenske radne stanice
33111300-4 Uređaji za obradu rendgenskih zraka
33111400-5 Uređaji za rendgensku fluoroskopiju
33111500-6 Rendgenski uređaji za zubarstvo
33111600-7 Uređaji za radiografiju
33111610-0 Jedinice koje rade na principu magnetne rezonance
33111620-3 Gama kamere
33111640-9 Termografi
33111650-2 Uređaji za mamografiju
33111660-5 Denzitometri za kosti
33111700-8 Komora za angiografiju
33111710-1 Materijal za angiografiju
33111720-4 Uređaji za angiografiju
33111721-1 Uređaji za digitalnu angiografiju
33111730-7 Materijal za angioplastiku
33111740-0 Uređaji za angioplastiku
33111800-9 Sistem za rendgensku dijagnostiku
33112000-8 Oprema za akustično, ultrazvučno i doplersko snimanje
33112100-9 Uređaj za ispitivanje srca ultrazvukom
33112200-0 Ultrazvučna jedinica
33112300-1 Ultrazvučni skeneri
33112310-4 Kolor dopler uređaj
33112320-7 Oprema za dopler uređaj
33112330-0 Ehoencefalograf
33112340-3 Ehokardiograf
33113000-5 Oprema koja radi na principu magnetne rezonance
33113100-6 Skeneri koji rade na principu magnetne rezonance
33113110-9 Skeneri koji rade na principu nuklearne magnetne rezonance
33114000-2 Spektroskopski uređaji
33115000-9 Tomografski uređaji
33115100-0 CT skeneri
33115200-1 CAT skeneri
33120000-7 Sistemi za beleženje i uređaji za ispitivanje
33121000-4 Sistem dugoročnog ambulantnog beleženja
33121100-5 Elektroencefalograf
33121200-6 Scintilografi
33121300-7 Elektromiograf
33121400-8 Audiometri
33121500-9 Elektrokardiogram
33122000-1 Oftalmološka oprema
33123000-8 Kardiovaskularni uređaji
33123100-9 Tenizometar
33123200-0 Elektrokardiografski uređaji
33123210-3 Uređaji za srčani monitoring
33123220-6 Uređaji za koronarnu angiografiju
33123230-9 Kardiograf
33124000-5 Dijagnostički i radiodijagnostički uređaji i materijali
33124100-6 Dijagnostički uređaji
33124110-9 Dijagnostički sistemi
33124120-2 Ultarazvučni dijagnostički uređaji
33124130-5 Dijagnostički materijal
33124131-2 Trake sa reagensima
33124200-7 Radiodijagnostički uređaji
33124210-0 Radiodijagnostički materijal
33125000-2 Urologija, uređaji za pretrage
33126000-9 Stomatološki uređaji
33127000-6 Uređaji za imunološke analize
33128000-3 Medicinski laser, osim za operacije
33130000-0 Zubarski i sub-specijalistički instrumenti i aparati
33131000-7 Zubarski ručni instrumenti
33131100-8 Zubarski hirurški instrumenti
33131110-1 Zubarska klešta, četkice, retraktori i glačalice
33131111-8 Zubarska klešta za sečenje
33131112-5 Zubarske radne četkice
33131113-2 Zubarski retraktori
33131114-9 Zubarske glačalice
33131120-4 Zubarski kriohirurški instrumenti, merači, elevatori i ekskavatori
33131121-1 Zubarske kriohirurške jedinice
33131122-8 Zubarski merači dubine
33131123-5 Zubarski elevatori
33131124-2 Zubarski ekskavatori
33131130-7 Zubarski zaštitnici za prste i zubarska klešta
33131131-4 Zubarski zaštitnici za prste
33131132-1 Zubarska klešta
33131140-0 Zubarska ogledala i kvakice za nerve
33131141-7 Zubarska ogledala
33131142-4 Zubarske kvakice za nerve
33131150-3 Ekstraktori korena, skaleri i vage
33131151-0 Ekstraktori korena
33131152-7 Zubarski skaleri
33131153-4 Zubarska vaga
33131160-6 Zubarske makaze i noževi
33131161-3 Zubarske makaze
33131162-0 Zubarski noževi
33131170-9 Zubarske špatule, kleštanca-pincete i noževi za modeliranje
33131171-6 Zubarske špatule
33131172-3 Zubarska kleštanca-pincete
33131173-0 Zubarski noževi za modeliranje
33131200-9 Zubarska igla za šivenje
33131300-0 Zubarski instrumenti za jednokratnu upotrebu
33131400-1 Zubarska sonda
33131500-2 Zubarski instrumenti za ekstrakciju
33131510-5 Zubarske bušilice
33131600-3 Zubarski instrument za plombiranje
33132000-4 Zubarski implanti
33133000-1 Pribor za zubarske otiske
33134000-8 Endodontski pribor
33135000-5 Ortodontski uređaji
33136000-2 Instrumenti za bušenje i brušenje
33137000-9 Pribor za zubarsku profilaksu
33138000-6 Proizvodi za zubnu protetiku i oblaganje
33138100-7 Veštačke vilice
33140000-3 Medicinski potrošni materijal
33141000-0 Medicinski nehemijski potrošni materijali i hematološki potrošni materijali, za jednokratnu upotrebu
33141100-1 Pripremljeni zavoji, materijali za stezanje, šivenje, ligature
33141110-4 Pripremljeni zavoji
33141111-1 Lepljivi zavoji
33141112-8 Gips
33141113-4 Zavoji
33141114-2 Medicinska gaza
33141115-9 Medicinska vata
33141116-6 Pakovanja pripremljenih zavoja
33141117-3 Vata
33141118-0 Maramice
33141119-7 Komprese
33141120-7 Materijali za stezanje, šivenje, ligature
33141121-4 Pribor za hirurško ušivanje
33141122-1 Hirurške štipaljke – kopče
33141123-8 Posude za odlaganje oštrih predmeta
33141124-5 Jastučići za oštre predmete
33141125-2 Materijal za hirurško šivenje
33141126-9 Ligature
33141127-6 Sredstva koja se mogu apsorbovati i koja se koriste za zaustavljanje krvarenja
33141128-3 Igle za ušivanje
33141200-2 Kateteri
33141210-5 Balon kateteri
33141220-8 Kanile
33141230-1 Dilatori
33141240-4 Pribor za katetere
33141300-3 Uređaji za venopunkciju i uzorkovanje krvi
33141310-6 Špricevi
33141320-9 Medicinske igle
33141321-6 Igle za anesteziju
33141322-3 Igle za arterije
33141323-0 Igle za biopsiju
33141324-7 Igle za dijalizu
33141325-4 Igle za fistule
33141326-1 Igle za radiološke postupke
33141327-8 Igle sa izlaznim ventilom
33141328-5 Epiduralne igle
33141329-2 Igle za amniocentezu
33141400-4 Rezači žice i hirurški noževi, hirurške rukavice
33141410-7 Rezači žice i hirurški noževi
33141411-4 Skalpeli i sečiva
33141420-0 Hirurške rukavice
33141500-5 Hematološki potrošni materijal
33141510-8 Proizvodi od krvi
33141520-1 Ekstrakti plazme
33141530-4 Krvni koagulanti
33141540-7 Albumin
33141550-0 Heparin
33141560-3 Ljudski organi
33141570-6 Ljudska krv
33141580-9 Životinjska krv
33141600-6 Posude i kesice za prikupljanje i drenažu, kompleti
33141610-9 Kese za sakupljanje
33141613-0 Kese za krv
33141614-7 Kese za plazmu
33141615-4 Kese za urin
33141620-2 Medicinski kompleti
33141621-9 Kompleti za inkontinenciju
33141622-6 Kompleti za prevenciju od HIV
33141623-3 Kutije za prvu pomoć
33141624-0 Kompleti pripremljeni za neposrednu primenu
33141625-7 Dijagnostički kompleti
33141626-4 Kompleti za doziranje
33141630-5 Filteri za krvnu plazmu
33141640-8 Drenovi
33141641-5 Sonde
33141642-2 Pribor za drenažu
33141700-7 Ortopedski materijal
33141710-0 Štake
33141720-3 Pomagala za hodanje
33141730-6 Hirurške kragne
33141740-9 Ortopedska obuća
33141750-2 Veštački zglobovi
33141760-5 Šine
33141770-8 Sprave za prelome, čivije i pločice
33141800-8 Zubarski potrošni materijali
33141810-1 Materijali za zubarska punila
33141820-4 Zubi
33141821-1 Zubi od porcelana
33141822-8 Zubi od akrila
33141830-7 Cementna osnova
33141840-0 Zubarski hemostatici
33141850-3 Proizvodi za zubnu higijenu
33141900-9 Lancete za krv
33150000-6 Uređaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu terapiju
33151000-3 Uređaji i materijal za radioterapiju
33151100-4 Uređaji za terapiju gama zracima
33151200-5 Uređaji za rendgensku terapiju
33151300-6 Spektrograf
33151400-7 Materijal za radioterapiju
33152000-0 Inkubatori
33153000-7 Aparat za razbijanje kamenaca
33154000-4 Uređaji za mehanoterapiju
33155000-1 Uređaji za fizikalnu terapiju
33156000-8 Uređaji za psihološka testiranja
33157000-5 Uređaji za gasnu terapiju i respiratorni uređaji
33157100-6 Medicinske gasne maske
33157110-9 Maska za kiseonik
33157200-7 Kompleti za davanje kiseonika
33157300-8 Šatori sa kiseonikom
33157400-9 Medicinski uređaji za disanje
33157500-0 Hiperbarične komore
33157700-2 Ovlaživači za terapiju kiseonikom
33157800-3 Jedinica za davanje kiseonika
33157810-6 Jedinica za terapiju kiseonikom
33158000-2 Elektroterapija, elektromagnetna terapija i mehanoterapija
33158100-3 Elektromagnetna jedinica
33158200-4 Uređaji za elektroterapiju
33158210-7 Stimulatori
33158300-5 Medicinski uređaji koji rade na principu ultraljubičastog zračenja
33158400-6 Jedinica za mehanoterapiju
33158500-7 Medicinski uređaji koji rade na principu infracrvenog zračenja
33159000-9 Sistem za kliničku hemiju
33160000-9 Operaciona tehnika
33161000-6 Jedinica za elektrohirurgiju
33162000-3 Uređaji i instrumenti za operacione sale
33162100-4 Uređaji za operacione sale
33162200-5 Instrumenti za operacione sale
33163000-0 Šatori za medicinske namene
33164000-7 Uređaji za celioskopiju
33164100-8 Kolposkop
33165000-4 Uređaji za kriohirurgiju i krioterapiju
33166000-1 Uređaji za dermatologiju
33167000-8 Operacione lampe
33168000-5 Uređaji za endoskopiju i endoskopsku hirurgiju
33168100-6 Endoskopi
33169000-2 Hirurški instrumenti
33169100-3 Hirurški laseri
33169200-4 Hirurške korpe
33169300-5 Hirurške tacne
33169400-6 Hirurške posude
33169500-7 Hirurški sistemi za nadzor i praćenje
33170000-2 Anestezija i reanimacija
33171000-9 Instrumenti za anesteziju i reanimaciju
33171100-0 Instrumenti za anesteziju
33171110-3 Maska za anesteziju
33171200-1 Instrumenti za reanimaciju
33171210-4 Maska za reanimaciju
33171300-2 Epiduralni kompleti ili pakovanja
33172000-6 Uređaji za anesteziju i reanimaciju
33172100-7 Uređaji za anesteziju
33172200-8 Uređaji za reanimaciju
33180000-5 Funkcionalna podrška
33181000-2 Uređaji za podržavanje renalne funkcije
33181100-3 Uređaji za hemodijalizu
33181200-4 Filteri za dijalizu
33181300-5 Individualni monitori za hemodijalizu
33181400-6 Uređaji za hemodijalizu više pacijenata
33181500-7 Potrošni materijal za lečenje bubrežne insuficijencije
33181510-0 Renalni fluidi
33181520-3 Potrošni materijal za renalnu dijalizu
33182000-9 Uređaji za stimulaciju srčane funkcije
33182100-0 Defibrilator
33182200-1 Uređaji za stimulaciju rada srca
33182210-4 Elektrostimulator srca (pejsmejker)
33182220-7 Srčani zalisci
33182230-0 Komore
33182240-3 Delovi i pribor za elektrostimulator srca (pejsmejker)
33182241-0 Baterije za pejsmejkere
33182300-2 Uređaji za kardiohirurgiju
33182400-3 Kardiološki rendgenski sistem
33183000-6 Ortopedska pomagala
33183100-7 Ortopedski implanti
33183200-8 Ortopedske proteze
33183300-9 Uređaji za osteosintezu
33184000-3 Veštački delovi tela
33184100-4 Hirurški implanti
33184200-5 Vaskularne proteze
33184300-6 Veštački delovi srca
33184400-7 Proteze dojke
33184410-0 Unutrašnje proteze dojke
33184420-3 Spoljašnje proteze dojke
33184500-8 Koronarne endoproteze
33184600-9 Veštačke oči
33185000-0 Aparati za poboljšanje sluha
33185100-1 Delovi i pribor za aparate za poboljšanje sluha
33185200-2 Kohlearni implanti
33185300-3 Otolaringološki implantat
33185400-4 Veštački grkljan
33186000-7 Jedinica za vantelesni krvotok
33186100-8 Oksigenerator
33186200-9 Grejanje krvi i tečnosti
33190000-8 Razni medicinski uređaji i proizvodi
33191000-5 Uređaji za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu
33191100-6 Sterilizator
33191110-9 Autoklavi
33192000-2 Medicinski nameštaj
33192100-3 Kreveti za medicinsku upotrebu
33192110-6 Ortopedski kreveti
33192120-9 Bolnički kreveti
33192130-2 Kreveti sa ugrađenim motorom
33192140-5 Ležajevi za psihijatrijsku terapiju
33192150-8 Terapeutski kreveti
33192160-1 Nosila
33192200-4 Medicinski stolovi
33192210-7 Stolovi za preglede
33192230-3 Operacioni stolovi
33192300-5 Medicinski nameštaj osim kreveta i stolova
33192310-8 Uređaji za istezanje ili podizanje na medicinskim krevetima
33192320-1 Držači bočica za urin
33192330-4 Kompleti za transfuziju
33192340-7 Nameštaj za operacione sale osim stolova
33192350-0 Ormari za medicinske kulture
33192400-6 Zubarske radne stanice
33192410-9 Zubarske stolice
33192500-7 Epruvete
33192600-8 Oprema za podizanje pacijenta u zdravstvenoj nezi
33193000-9 Kolica, stolice i prateći uređaji, za invalide
33193100-0 Kolica i stolice, za invalide
33193110-3 Kolica za invalide
33193120-6 Stolice za invalide
33193121-3 Stolice sa ugrađenim motorom, za invalide
33193200-1 Delovi i pribor za vozila, kolica i stolice za invalide
33193210-4 Delovi i oprema za kolica za invalide
33193211-1 Motori za kolica za invalide
33193212-8 Upravljački uređaji za kolica za invalide
33193213-5 Kontrolni uređaji za kolica za invalide
33193214-2 Šasije za kolica za invalide
33193220-7 Delovi i pribor za stolice za invalide
33193221-4 Jastuci za stolice za invalide
33193222-1 Ramovi za stolice za invalide
33193223-8 Sedišta za stolice za invalide
33193224-5 Točkovi za stolice za invalide
33193225-2 Gume za stolice za invalide
33194000-6 Uređaji i instrumenti za transfuziju i infuziju
33194100-7 Uređaji i instrumenti za infuziju
33194110-0 Infuzione pumpe
33194120-3 Materijal za infuziju
33194200-8 Uređaji i instrumenti za transfuziju
33194210-1 Uređaji za transfuziju krvi
33194220-4 Materijal za transfuziju krvi
33195000-3 Sistem za praćenje pacijenata
33195100-4 Monitori
33195110-7 Respiratorni monitori
33195200-5 Centralna stanica za praćenje
33196000-0 Medicinska pomagala
33196100-1 Uređaji za starije osobe
33196200-2 Uređaji za invalide
33197000-7 Računarska oprema za medicinu
33198000-4 Proizvodi od hartije, za bolnice
33198100-5 Komprese od hartije
33198200-6 Vrećice ili omoti za sterilizaciju, od hartije
33199000-1 Medicinski proizvodi od tekstilnih materijala
33600000-6 Farmaceutski proizvodi
33610000-9 Medicinski proizvodi za probavni trakt i metabolizam
33611000-6 Medicinski proizvodi za poremećaje izazvane kiselinom
33612000-3 Medicinski proizvodi za poremećaje gastrointestinalne funkcije
33613000-0 Laksativi
33614000-7 Sredstva protiv dijareje, crevnih upala i infekcija
33615000-4 Lekovi za lečenje dijabetesa
33615100-5 Insulin
33616000-1 Vitamini
33616100-2 Provitamini
33617000-8 Mineralni dodaci
33620000-2 Medicinski proizvodi za krv, organe koji proizvode krv i kardiovaskularni sistem
33621000-9 Medicinski proizvodi za krv i organe koji proizvode krv
33621100-0 Antitrombotici
33621200-1 Antihemoragici
33621300-2 Preparati protiv anemije
33621400-3 Zamene za krv i perfuzioni rastvori
33622000-6 Medicinski proizvodi za kardiovaskularni sistem
33622100-7 Medicinski proizvodi za kardiološku terapiju
33622200-8 Medicinski proizvodi protiv povišenog krvnog pritiska
33622300-9 Diuretici
33622400-0 Vazoprotektori
33622500-1 Proizvodi protiv hemoroida, za topikalnu primenu
33622600-2 Beta blokatori
33622700-3 Blokatori kalcijumskih kanala
33622800-4 Sredstva koja deluju na renin-angiotenzinski sistem
33630000-5 Medicinski proizvodi za dermatologiju i mišićno-koštani sistem
33631000-2 Medicinski proizvodi za dermatologiju
33631100-3 Antifungicidi za primenu u dermatologiji
33631110-6 Salicilne kiseline
33631200-4 Emolijensi i zaštitna sredstva
33631300-5 Antipsoriatici
33631400-6 Antibiotici i hemoterapijska sredstva za primenu u dermatologiji
33631500-7 Kortikosteroidi za primenu u dermatologiji i dermatološki preparati
33631600-8 Antiseptici i dezinfektanti
33631700-9 Preparati protiv akni
33632000-9 Medicinski proizvodi za mišićno-koštani sistem
33632100-0 Antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
33632200-1 Mišićni relaksanti
33632300-2 Preparati protiv gihta
33640000-8 Medicinski proizvodi za genitourinarni sistem i hormone
33641000-5 Medicinski proizvodi za genitourinarni sistem i polne hormone
33641100-6 Ginekološka antiinfekcijska sredstva i antiseptici
33641200-7 Ostala ginekološka sredstva
33641300-8 Polni hormoni i modulatori genitalnog sistema
33641400-9 Sredstva za kontracepciju
33641410-2 Oralna sredstva za kontracepciju
33641420-5 Hemijska sredstva za kontracepciju
33642000-2 Sistemski hormonski preparati, osim polnih hormona
33642100-3 Hormoni hipofize, hipotalamusa i analozi
33642200-4 Kortikosteroidi za sistemsku primenu
33642300-5 Medicinski proizvodi za terapiju tiroidne žlezde
33650000-1 Opšta antiinfekcijska sredstva za sistemsku primenu, vakcine, antineoplastična sredstva i imunomodulatori
33651000-8 Opšta antiinfekcijska sredstva za sistemsku primenu i vakcine
33651100-9 Antibakterijska sredstva za sistemsku primenu
33651200-0 Antimikotici za sistemsku primenu
33651300-1 Antimikobakterijska sredstva
33651400-2 Antivirotici za sistemsku primenu
33651500-3 Imunoserumi i imunoglobulini
33651510-6 Antiserumi
33651520-9 Imunoglobini
33651600-4 Vakcine
33651610-7 Vakcina protiv difterije-pertusisa-tetanusa
33651620-0 Vakcina protiv difterije-tetanusa
33651630-3 BSG vakcina (suva)
33651640-6 Vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole
33651650-9 Vakcina protiv tifusa
33651660-2 Vakcina protiv gripa
33651670-5 Vakcina protiv dečije paralize
33651680-8 Vakcina protiv hepatitisa B
33651690-1 Vakcine za upotrebu u veterini
33652000-5 Antineoplastična sredstva i imunomodulatori
33652100-6 Antineoplastična sredstva
33652200-7 Medicinski proizvodi u endokrinoj terapiji
33652300-8 Imunosupresivna sredstva
33660000-4 Medicinski proizvodi za nervni sistem i senzorne organe
33661000-1 Medicinski proizvodi za nervni sistem
33661100-2 Anestetici
33661200-3 Analgetici
33661300-4 Antiepileptici
33661400-5 Medicinski proizvodi protiv Parkinsonove bolesti
33661500-6 Psiholeptici
33661600-7 Psihoanaleptici
33661700-8 Ostali medicinski proizvodi za nervni sistem
33662000-8 Medicinski proizvodi za senzorne organe
33662100-9 Medicinski proizvodi u oftalmologiji
33670000-7 Medicinski proizvodi za respiratorni sistem
33673000-8 Medicinski proizvodi za opstruktivne bolesti disajnih puteva
33674000-5 Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada
33675000-2 Antihistaminici za sistemsku primenu
33680000-0 Farmaceutski proizvodi
33681000-7 Cucle, veštačke bradavice i slični proizvodi za bebe
33682000-4 Gumene pločice
33683000-1 Gumeni jastuci
33690000-3 Razni medicinski proizvodi
33691000-0 Antiparazitski proizvodi, insekticidi i repelenti
33691100-1 Antiprotozoici
33691200-2 Antihelmintici
33691300-3 Ektoparaziticidi, uključujući skabicide, insekticide i repelente
33692000-7 Medicinski rastvori
33692100-8 Infuzioni rastvori
33692200-9 Proizvodi za parenteralnu ishranu
33692210-2 Rastvori za parenteralno hranjenje
33692300-0 Enteralna hrana
33692400-1 Perfuzioni rastvori
33692500-2 Injekcioni rastvori
33692510-5 Intravenski fluidi
33692600-3 Galenski rastvori
33692700-4 Glukozni rastvori
33692800-5 Rastvori za dijalizu
33693000-4 Ostali terapeutski proizvodi
33693100-5 Toksini
33693200-6 Zamena za nikotin
33693300-7 Lečenje bolesti zavisnosti
33694000-1 Dijagnostički agensi
33695000-8 Svi ostali neterapeutski proizvodi
33696000-5 Reagensi i kontrasti
33696100-6 Reagensi za određivanje krvne grupe
33696200-7 Reagensi za testiranje krvi
33696300-8 Hemijski reagensi
33696400-9 Izotopski reagensi
33696500-0 Laboratorijski reagensi
33696600-1 Reagensi za elektroforezu
33696700-2 Urološki reagensi
33696800-3 Kontrasti za rendgensko snimanje
33697000-2 Medicinski preparati osim zubarskog potrošnog materijala
33697100-3 Preparati za klistir
33697110-6 Cementi za rekonstrukciju kostiju
33698000-9 Klinički proizvodi
33698100-0 Mikrobiološke kulture
33698200-1 Žlezde i njihovi ekstrakti
33698300-2 Peptičke materije
33700000-7 Proizvodi za ličnu negu
33710000-0 Parfemi, toaletni proizvodi i kondomi
33711000-7 Parfemi i toaletni proizvodi
33711100-8 Toaletne vode
33711110-1 Deodoransi
33711120-4 Antiperspiranti
33711130-7 Kolonjske vode
33711140-0 Mirisi
33711150-3 Ružina vodica
33711200-9 Preparati za šminkanje
33711300-0 Preparati za manikir ili pedikir
33711400-1 Proizvodi za ulepšavanje
33711410-4 Vateni štapići
33711420-7 Kompleti za šminkanje
33711430-0 Jednokratne maramice za ličnu negu
33711440-3 Preparat za negu usana
33711450-6 Tetovaže
33711500-2 Proizvodi za negu kože
33711510-5 Proizvodi za zaštitu od sunca
33711520-8 Gelovi za kupanje
33711530-1 Kape za tuširanje
33711540-4 Parafarmaceutske kreme ili losioni
33711600-3 Preparati i proizvodi za kosu
33711610-6 Šamponi
33711620-9 Češljevi
33711630-2 Perike
33711640-5 Kozmetički kompleti
33711700-4 Proizvodi i preparati za usnu ili zubnu higijenu
33711710-7 Četkice za zube
33711720-0 Paste za zube
33711730-3 Čačkalice
33711740-6 Tečnosti za ispiranje usta
33711750-9 Osveživači daha
33711760-2 Zubni konac
33711770-5 Glodalice, laže i varalice za bebe
33711780-8 Tablete za čišćenje veštačkih vilica
33711790-1 Kompleti za negu zuba
33711800-5 Preparati za brijanje
33711810-8 Kreme za brijanje
33711900-6 Sapuni
33712000-4 Kondomi
33713000-1 Proizvodi za negu stopala
33720000-3 Brijači i kompleti za manikir ili pedikir
33721000-0 Brijači
33721100-1 Sečiva brijača
33721200-2 Aparati za brijanje
33722000-7 Kompleti za manikir ili pedikir
33722100-8 Kompleti za manikir
33722110-1 Pribor za manikir
33722200-9 Kompleti za pedikir
33722210-2 Pribor za pedikir
33722300-0 Šnale za kosu
33730000-6 Proizvodi za negu očiju i korektivna sočiva
33731000-3 Kontaktna sočiva
33731100-4 Korektivna sočiva
33731110-7 Intraokularna sočiva
33731120-0 Sočiva za naočare
33732000-0 Tečnosti za kontaktna sočiva
33733000-7 Naočare za sunce
33734000-4 Naočare
33734100-5 Okviri za naočare
33734200-6 Sočiva od stakla za naočare
33735000-1 Sigurnosne naočare
33735100-2 Zaštitne naočare
33735200-3 Okviri i držači za zaštitne naočare
33740000-9 Proizvodi za negu ruku i noktiju
33741000-6 Proizvodi za negu ruku
33741100-7 Sredstvo za čišćenje ruku
33741200-8 Losioni za ruke i telo
33741300-9 Sanitarna sredstva za ruke
33742000-3 Proizvodi za negu noktiju
33742100-4 Grickalice za nokte
33742200-5 Lak za nokte
33750000-2 Proizvodi za negu beba
33751000-9 Pelene za jednokratnu upotrebu
33752000-6 Upijajući ulošci za negu
33760000-5 Toaletna hartija, maramice, peškiri za ruke i salvete
33761000-2 Toaletna hartija
33762000-9 Papirne maramice
33763000-6 Peškiri za ruke, od hartije
33764000-3 Salvete od hartije
33770000-8 Hartija za higijensku upotrebu
33771000-5 Higijenski proizvodi od hartije
33771100-6 Higijenski ulošci ili tamponi
33771200-7 Ulošci za pelene od hartije
33772000-2 Proizvodi od hartije za jednokratnu upotrebu
33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski predmeti od stakla
33791000-1 Proizvodi od stakla za higijenske namene
33792000-8 Proizvodi od stakla za farmaceutske namene
33793000-5 Proizvodi od stakla za laboratorijske namene
33900000-9 Oprema i materijal za obdukcije i mrtvačnice
33910000-2 Instrumenti i materijal za seciranje u patologiji
33911000-9 Makaze za obdukciju
33912000-6 Pribor za obdukciono seciranje
33912100-7 Klešta za obdukciono seciranje
33913000-3 Detektori metaka kod obdukcija
33914000-0 Konci, igle ili hvataljke za obdukcije
33914100-1 Konci za obdukciju
33914200-2 Igle za obdukciju
33914300-3 Hvataljke za obdukciju
33915000-7 Detektori vena kod obdukcije
33916000-4 Listovi za testere ili pribor za obdukciju
33916100-5 Testere za obdukciju
33917000-1 Ploče ili podloge za seciranje
33918000-8 Kutije za hirurške instrumente ili pribor za obdukciju
33919000-5 Rolne za hirurške instrumente ili pribor za obdukciju
33920000-5 Oprema i materijal za obdukciju
33921000-2 Kolektori koštanog praha
33922000-9 Vreće za transport leševa
33923000-6 Nasloni za glavu, ploče za telo ili viseće vage, za obdukciju
33923100-7 Nasloni za glavu, za obdukciju
33923200-8 Ploče za telo, za obdukciju
33923300-9 Viseće vage, za obdukciju
33924000-3 Ispitni kompleti za infektivne bolesti, za obdukciju
33925000-0 Identifikacione oznake ili narukvice za obdukciju
33926000-7 Vakuumski aspiratori ili creva za sakupljanje tečnosti, za obdukciju
33927000-4 Rektalni termometri za obdukciju
33928000-1 Uređaji za ispravljanje prstiju kod leševa
33929000-8 Kompleti sa ispunjenje tkiva kod leševa
33930000-8 Nameštaj za obdukcije
33931000-5 Sabirne radne stanice ili pribor za obdukciju
33932000-2 Korita ili pribor za obdukciju
33933000-9 Stolovi ili pribor za obdukciju
33933100-0 Stolovi za obdukciju
33934000-6 Stolovi ili pribor za nekropsiju
33935000-3 Stolovi ili pribor za seciranje mrtvih životinja
33936000-0 Radne stanice ili pribor za balzamovanje
33937000-7 Aspiratorske radne stanice ili pribor za obdukcije
33940000-1 Oprema i materijal za prevoz i čuvanje leševa
33941000-8 Police za čuvanje leševa
33942000-5 Kolica za leševe
33943000-2 Kolica za leševe sa „makaze“ mehanizmom za podizanje
33944000-9 Frižideri ili zamrzivači za mrtvačnice
33945000-6 Rashladne komore za mrtvačnice
33946000-3 Kolica za obdukciju
33947000-0 Nosila za ručno prenošenje leša
33948000-7 Uređaji za podizanje ili prenošenje leša
33949000-4 Kontejneri za prevoz tela
33950000-4 Oprema i materijal za kliničku forenziku
33951000-1 Materijal za posmrtnu daktiloskopiju ili otiske
33952000-8 Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz
33953000-5 Kompleti ili materijal za posmrtnu detekciju krvi
33954000-2 Kompleti za prikupljanje bioloških dokaza
33960000-7 Oprema i materijal za balzamovanje
33961000-4 Uređaji za ubrizgavanje u šupljine kod balzamovanja
33962000-1 Cevi za drenažu vena pri balzamovanju
33963000-8 Tečnosti ili hemikalije za balzamovanje
33964000-5 Cevi za ubrizgavanje pri balzamovanju
33965000-2 Korita ili pribor za balzamovanje
33966000-9 Kompleti za balzamovanje
33967000-6 Igle za ubrizgavanje pri balzamovanju
33968000-3 Pokrivači za oči
33970000-0 Oprema i materijal za mrtvačnice
33971000-7 Zaštitna odeća za mrtvačnice
33972000-4 Pakovanja za mrtvačnice
33973000-1 Omotači za mrtvačnice
33974000-8 Aspiratori za mrtvačnice
33975000-5 Mešavine za stvrdnjavanje u mrtvačnicama
34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz
34100000-8 Motorna vozila
34110000-1 Putnički automobili
34111000-8 Karavan i kombi vozila i limuzine
34111100-9 Karavan i kombi vozila
34111200-0 Limuzine
34113000-2 Vozila sa pogonom na četiri točka
34113100-3 Džipovi
34113200-4 ATV vozila
34113300-5 Terenska vozila
34114000-9 Specijalizovana vozila
34114100-0 Vozila interventnih službi
34114110-3 Vozila službi za spašavanje
34114120-6 Paramedicinska vozila
34114121-3 Sanitetska vozila
34114122-0 Vozila za prevoz pacijenata
34114200-1 Policijski automobili
34114210-4 Vozila za prevoz zatvorenika
34114300-2 Vozila službi za socijalnu pomoć
34114400-3 Minibusi
34115000-6 Ostali putnički automobili
34115200-8 Motorna vozila za prevoz manje od deset lica
34115300-9 Polovna vozila za transport
34120000-4 Motorna vozila za prevoz deset ili više lica
34121000-1 Autobusi i minibusevi
34121100-2 Autobusi za javni prevoz
34121200-3 Zglobni autobusi
34121300-4 Autobusi na sprat
34121400-5 Niskopodni autobusi
34121500-6 Minibusevi
34130000-7 Motorna vozila za prevoz robe
34131000-4 „Pick-up“ vozila
34132000-1 Motorne sanke
34133000-8 Zglobni kamioni
34133100-9 Cisterne
34133110-2 Kamioni – cisterne za gorivo
34134000-5 Kamioni sa platformom i kiperi
34134100-6 Kamioni sa platformom
34134200-7 Kiperi
34136000-9 „VAN“ vozila
34136100-0 Laka „VAN“ vozila
34136200-1 Zatvorena „VAN“ vozila
34137000-6 Polovna vozila za prevoz robe
34138000-3 Drumski tegljači
34139000-0 Šasije
34139100-1 Šasije sa kabinom
34139200-2 Šasije sa karoserijom
34139300-3 Kompletna šasija
34140000-0 Teška motorna vozila
34142000-4 Dizalični i samoistovarni kamioni – damperi
34142100-5 Kamioni sa platformom koja se diže
34142200-6 Utovarivači
34142300-7 Samoistovarni kamioni – damperi
34143000-1 Vozila za zimsku službu
34144000-8 Motorna vozila za specijalne svrhe
34144100-9 Pokretni bušeći tornjevi
34144200-0 Vozila za hitne službe
34144210-3 Vatrogasna vozila
34144211-0 Kamioni sa lestvicama na obrtnoj platformi
34144212-7 Protivpožarna autocisterna
34144213-4 Vozila za gašenje požara
34144220-6 Vozila za prevlačenje havarisanih, defektnih i drugih vozila
34144300-1 Pokretni mostovi
34144400-2 Vozila za održavanje puteva
34144410-5 Vozila za čišćenje odvodnih kanala pored puta
34144420-8 Vozila za posipanje soli
34144430-1 Vozila za čišćenje puteva
34144431-8 Vozila za čišćenje puteva usisavanjem
34144440-4 Vozila za posipavanje peska
34144450-7 Vozila za prskanje ili polivanje
34144500-3 Vozila za odnošenje otpada i otpadnih voda
34144510-6 Vozila za odnošenje smeća
34144511-3 Vozila za skupljanje otpada
34144512-0 Vozila za sabijanje otpada
34144520-9 Cisterne za otpadne vode
34144700-5 Komunalna vozila
34144710-8 Utovarivači na točkovima
34144730-4 Vozila za punjenje letelica gorivom
34144740-7 Vozila za vuču letelica
34144750-0 Nosači za prtljag
34144751-7 Kolica za utovar kontejnera
34144760-3 Mobilne biblioteke
34144800-6 Mobilne kuće
34144900-7 Električna vozila
34144910-0 Električni autobusi
34150000-3 Simulatori
34151000-0 Simulatori vožnje
34152000-7 Simulatori za obuku
34200000-9 Karoserije za vozila, prikolice ili poluprikolice
34210000-2 Karoserije za vozila
34211000-9 Karoserije za autobuse, za sanitetska i za teretna vozila
34211100-9 Karoserije za autobuse
34211200-9 Karoserije za sanitetska vozila
34211300-9 Karoserije za teretna vozila
34220000-5 Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri
34221000-2 Pokretni kontejneri za posebne namene
34221100-3 Mobilne jedinice za slučajeve nesreća
34221200-4 Mobilne jedinice za vanredne situacije
34221300-5 Jedinica za hemijske nesreće
34223000-6 Prikolice i poluprikolice
34223100-7 Poluprikolice
34223200-8 Cisterne
34223300-9 Prikolice
34223310-2 Prikolice za opšte namene
34223320-5 Prikolice za prevoz konja
34223330-8 Mobilne jedinice na prikolicama
34223340-1 Prikolice cisterne
34223350-4 Prikolice sa obrtnim lestvama
34223360-7 Prikolice za punjenje gorivom
34223370-0 Samoistovarne prikolice
34223400-0 Prikolice i poluprikolice tipa karavan
34224000-3 Delovi za prikolice, poluprikolice i druga vozila
34224100-4 Delovi za prikolice i poluprikolice
34224200-5 Delovi za druga vozila
34300000-0 Delovi i pribor za vozila i njihove motore
34310000-3 Motori i delovi motora
34311000-0 Motori
34311100-1 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem za motorna vozila i motocikle
34311110-4 Motori na paljenje pomoću svećice
34311120-7 Motori na paljenje pomoću kompresije
34312000-7 Delovi za motore
34312100-8 Remeni ventilatora
34312200-9 Svećice
34312300-0 Hladnjaci za vozila
34312400-1 Klipovi
34312500-2 Zaptivači
34312600-3 Transportne trake od gume
34312700-4 Trake za prenos od gume
34320000-6 Mehanički rezervni delovi, osim motora i delova motora
34321000-3 Osovine i menjači
34321100-4 Osovine
34321200-5 Menjači
34322000-0 Kočnice i delovi kočnica
34322100-1 Oprema za kočnice
34322200-2 Disk kočnice
34322300-3 Kočione obloge
34322400-4 Kočione pločice
34322500-5 Kočione papučice
34324000-4 Točkovi, delovi i pribor za točkove
34324100-5 Oprema za balansiranje točkova
34325000-1 Izduvni lonci i izduvne cevi
34325100-2 Izduvni lonci
34325200-3 Izduvne cevi
34326000-8 Dizalice za vozila, kvačila i pripadajući delovi
34326100-9 Uključno isključne spojnice i pripadajući delovi
34326200-0 Dizalice za vozila
34327000-5 Upravljački volani, stubovi i kutije upravljačkog mehanizma
34327100-6 Upravljački volani
34327200-7 Stubovi upravljača i kutije upravljačkog mehanizma
34328000-2 Ispitni stolovi, oprema za konverziju vozila i sigurnosni pojasevi
34328100-3 Ispitni stolovi
34328200-4 Oprema za konverziju vozila
34328300-5 Sigurnosni pojasevi
34330000-9 Rezervni delovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile
34350000-5 Gume za teška i laka vozila
34351000-2 Gume za laka opterećenja
34351100-3 Gume za automobile
34352000-9 Gume za teška opterećenja
34352100-0 Gume za kamione
34352200-1 Gume za autobuse
34352300-2 Gume za poljoprivredna vozila
34360000-8 Sedišta za civilne letelice
34370000-1 Sedišta za motorna vozila
34390000-7 Pribor za traktore
34400000-1 Motocikli, bicikli i bočne prikolice
34410000-4 Motocikli
34411000-1 Delovi i pribor za motocikle
34411100-2 Bočne prikolice za motocikle
34411110-5 Delovi i pribor za bočne prikolice za motocikle
34411200-3 Gume za motocikle
34420000-7 Mopedi i bicikli sa pomoćnim motorom
34421000-7 Mopedi
34422000-7 Bicikli sa pomoćnim motorom
34430000-0 Bicikli
34431000-7 Bicikli bez motornog pogona
34432000-4 Delovi i pribor za bicikle
34432100-5 Gume za bicikle
34500000-2 Brodovi i čamci
34510000-5 Brodovi
34511100-3 Pomorski patrolni čamci
34512000-9 Brodovi i slična plovila za prevoz ljudi ili robe
34512100-0 Trajekti
34512200-1 Brodovi za krstarenje
34512300-2 Brodovi za prevoz rasutog tereta
34512400-3 Teretni brodovi
34512500-4 Brodovi za prevoz robe
34512600-5 Brodovi za prevoz kontejnera
34512700-6 Plovila za utovar i istovar robe na točkovima („ro-ro“ plovila)
34512800-7 Tankeri
34512900-8 Brodovi za prevoz automobila
34512950-3 Brodovi hladnjače
34513000-6 Ribarski i interventni brodovi i druga posebna plovila
34513100-7 Ribarski brodovi
34513150-2 Brodovi fabrike
34513200-8 Brodovi tegljači (remorkeri)
34513250-3 Brodovi bageri
34513300-9 Ploveći morski dokovi
34513350-4 Brodovi za podvodne aktivnosti
34513400-0 Plovne dizalice
34513450-5 Proizvodna plovila
34513500-1 Plovila za seizmička ispitivanja
34513550-6 Istraživački brodovi
34513600-2 Plovila za kontrolu zagađenja
34513650-7 Vatrogasna plovila
34513700-3 Brodovi za spašavanje
34513750-8 Laka plovila
34514000-3 Ploveće ili uronjive platforme za bušenje ili proizvodnju
34514100-4 Brodovi za bušenje
34514200-5 Samopodižuće platforme
34514300-6 Platforme sa garniturom za bušenje
34514400-7 Ploveće platforme za bušenje
34514500-8 Ploveći proizvodni objekt
34514600-9 Polu-uronjivi bušeći tornjevi
34514700-0 Mobilne platforme
34514800-1 Platforme na otvorenom moru
34514900-2 Platforme za bušenje
34515000-0 Ploveće konstrukcije
34515100-1 Marker bove (plutače)
34515200-2 Splavovi na naduvavanje
34516000-7 Morski odbojnici
34520000-8 Čamci
34521000-5 Čamci za posebne namene
34521100-6 Čamci za nadzor
34521200-7 Patrolni čamci carinske službe
34521300-8 Policijski patrolni čamci
34521400-9 Čamci za spašavanje
34522000-2 Čamci za sport i rekreaciju
34522100-3 Jedrilice
34522150-8 Katamarani
34522200-4 Mali čamci za spašavanje
34522250-9 Male jedrilice
34522300-5 Mali čamci
34522350-0 Mali čamci od fiberglasa
34522400-6 Polučvrsti mali čamci
34522450-1 Plovila na naduvavanje
34522500-7 Mali gumeni čamci
34522550-2 Kanui
34522600-8 Čamci na vesla
34522700-9 Pedaline
34600000-3 Železničke i tramvajske lokomotive i šinska vozila i pripadajući delovi
34610000-6 Železničke lokomotive i tenderi
34611000-3 Lokomotive
34612000-0 Tenderi za lokomotive i uspinjače
34612100-1 Tenderi za lokomotive
34612200-2 Uspinjače
34620000-9 Železnička šinska vozila
34621000-6 Železnička vozila za održavanje ili servisiranje i železnički teretni vagoni
34621100-7 Železnički teretni vagoni
34621200-8 Železnička vozila za održavanje ili servisiranje
34622000-3 Železnički i tramvajski putnički vagoni i trolejbusi
34622100-4 Tramvajski putnički vagoni
34622200-5 Železnički putnički vagoni
34622300-6 Trolejbusi
34622400-7 Železničke putničke kompozicije
34622500-8 Vagoni za prtljag i vagoni za posebne namene
34630000-2 Delovi železničkih ili tramvajskih lokomotiva ili šinskih vozila, oprema za kontrolu železničkog saobraćaja
34631000-9 Delovi lokomotiva ili šinskih vozila
34631100-0 Monoblok točkovi
34631200-1 Odbojnici i vučni uređaji
34631300-2 Sedišta za šinska vozila
34631400-3 Osovine točkova i pneumatika i drugi delovi lokomotiva ili šinskih vozila
34632000-6 Oprema za kontrolu železničkog saobraćaja
34632100-7 Mehanička oprema za signalizaciju
34632200-8 Električna oprema za signalizaciju za železnički saobraćaj
34632300-9 Električne instalacije za železnicu
34640000-5 Samohodni elementi
34700000-4 Vazduhoplovi i svemirske letelice
34710000-7 Helikopteri, avioni, svemirske letelice i druge letelice na sopstveni pogon
34711000-4 Helikopteri i avioni
34711100-5 Avioni
34711110-8 Vazduhoplovi sa fiksnim krilom
34711200-6 Bespilotne letelice
34711300-7 Vazduhoplovi sa posadom
34711400-8 Vazduhoplovi za posebne namene
34711500-9 Helikopteri
34712000-1 Svemirske letelice, sateliti i lansirne letilice
34712100-2 Svemirske letelice
34712200-3 Sateliti
34712300-4 Lanseri svemirskih letelica
34720000-0 Baloni, dirižabli i drugi vazduhoplovi bez sopstvenog pogona
34721000-7 Jedrilice
34721100-8 Zmajevi
34722000-4 Baloni i dirižabli
34722100-5 Baloni
34722200-6 Dirižabli
34730000-3 Delovi vazduhoplova, svemirskih letelica i helikoptera
34731000-0 Delovi vazduhoplova
34731100-1 Motori vazduhoplova
34731200-2 Turbomlazni motori
34731300-3 Turbopropelerni motori
34731400-4 Mlazni motori
34731500-5 Delovi za motor vazduhoplova
34731600-6 Delovi turbomlaznih ili turbopropelernih motora
34731700-7 Delovi helikoptera
34731800-8 Gume za vazduhoplov
34740000-6 Oprema za vazduhoplove i svemirske letelice, trenažeri, uređaji za simuliranje leta i pripadajući delovi
34741000-3 Oprema za vazduhoplove
34741100-4 Oprema za lansiranje vazduhoplova
34741200-5 Sistemi za katapultiranje vazduhoplova
34741300-6 Sistem za brzo zaustavljanje vazduhoplova na palubi
34741400-7 Uređaj za simuliranje leta
34741500-8 Uređaji za letačku obuku na zemlji (trenažeri)
34741600-9 Kese za povraćanje
34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni delovi
34910000-9 Konjske zaprege ili ručna kolica, druga vozila bez mehaničkog pogona, kolica za prtljag i razni rezervni delovi
34911000-6 Konjske zaprege ili ručna kolica, druga vozila bez mehaničkog pogona
34911100-7 Ručna kolica
34912000-3 Kolica za prtljag
34912100-4 Dečija kolica
34913000-0 Razni rezervni delovi
34913100-1 Polovne gume
34913200-2 Protektirane gume
34913300-3 Odbojnici
34913400-4 Satovi za vozila
34913500-5 Brave za vozila
34913510-8 Brave za bicikle
34913600-6 Brodski propeleri
34913700-7 Lestve za vatrogasna vozila
34913800-8 Sidra
34920000-2 Drumska oprema
34921000-9 Oprema za održavanje puteva
34921100-0 Vozila za čišćenje puteva
34921200-1 Vozila za čišćenje poletno-sletnih staza
34922000-6 Oprema za obeležavanje puteva
34922100-7 Oznake na putevima
34922110-0 Staklene kuglice za označavanje puteva
34923000-3 Oprema za kontrolu drumskog saobraćaja
34924000-0 Oznake sa smenjujućim porukama
34926000-4 Oprema za nadzor parkirališta
34927000-1 Oprema za naplatu putarine
34927100-2 So za posipanje puteva
34928000-8 Saobraćajna oprema
34928100-9 Branici na putevima
34928110-2 Prepreke za postavljanje na puteve
34928120-5 Delovi prepreka za postavljanje na puteve
34928200-0 Ograde
34928210-3 Drveni stubovi
34928220-6 Komponente za postavljanje ograda
34928230-9 Zaštita od buke
34928300-1 Sigurnosni branici
34928310-4 Sigurnosne ograde
34928320-7 Zaštitne ograde
34928330-0 Ograde za zaštitu od lavine
34928340-3 Ograde za sneg
34928400-2 Urbana oprema
34928410-5 Oznake smera
34928420-8 Upozoravajuća svetla na putu
34928430-1 Svetlosne oznake na putu
34928440-4 Stubovi za autobuska stajališta
34928450-7 Stubići na putu
34928460-0 Čunjevi za obeležavanje na putevima
34928470-3 Signalizacija
34928471-0 Materijali za postavljanje oznaka
34928472-7 Putokazi
34928480-6 Korpe i koševi za otpad i smeće
34928500-3 Oprema za uličnu rasvetu
34928510-6 Stubovi za uličnu rasvetu
34928520-9 Bandere za svetiljke
34928530-2 Ulične svetiljke
34929000-5 Materijali za autoputeve
34930000-5 Pomorska oprema
34931000-2 Lučka oprema
34931100-3 Uređaji za pristajanje uz dokove
34931200-4 Mostići za ukrcavanje putnika na brod
34931300-5 Stepenice za ukrcavanje putnika na brod
34931400-6 Simulatori komandnog mosta broda
34931500-7 Oprema za kontrolu pomorskog saobraćaja
34932000-9 Radari
34933000-6 Navigaciona oprema
34934000-3 Lopatice propelera
34940000-8 Oprema za saobraćaj na železničkim prugama
34941000-5 Šine i šinski pribor
34941100-6 Poluge
34941200-7 Železnički kolosek
34941300-8 Tramvajske šine
34941500-0 Ukrsne glave
34941600-1 Skretnice
34941800-3 Jezičak skretnice
34942000-2 Oprema za signalizaciju
34942100-3 Stubovi za signalizaciju
34942200-4 Signalne postavnice
34943000-9 Sistem za praćenje kretanja vozova
34944000-6 Grejači skretnica
34945000-3 Uređaji za poravnavanje šina
34946000-0 Materijal i delovi za izgradnju železničkih koloseka
34946100-1 Materijal za izgradnju železničkih koloseka
34946110-4 Šine
34946120-7 Materijal za železničke pruge
34946121-4 Vezice i pričvrsne pločice
34946122-1 Šine vođice
34946200-2 Delovi za izgradnju železničkih koloseka
34946210-5 Šine-provodnici (kontaktne šine)
34946220-8 Skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica
34946221-5 Skretnički jezičci
34946222-2 Srcišta
34946223-9 Potezne motke
34946224-6 Delovi skretnica
34946230-1 Pričvrsne pločice, distantne šipke i motke
34946231-8 Pričvrsne pločice
34946232-5 Distantne šipke i motke
34946240-4 Šinske stolice i klinovi šinskih stolica
34947000-7 Pragovi i delovi pragova
34947100-8 Pragovi
34947200-9 Delovi pragova
34950000-1 Noseća oprema
34951000-8 Prilazne platforme
34951200-0 Oprema za tretman kanalizacijskog mulja
34951300-1 Uređaj za sušenje kanalizacijskog mulja
34952000-5 Čekrci hidrauličnih platformi
34953000-2 Prilazne rampe
34953100-3 Rampe za trajekte
34953300-5 Pristupne staze za putnike
34954000-9 Mostne dizalice
34955000-6 Plivajući dok
34955100-7 Ploveća skladišna jedinica
34960000-4 Aerodromska oprema
34961000-1 Sistem za prijem i otpremu prtljaga prtljagom
34961100-2 Oprema za prijem i otpremu prtljaga
34962000-8 Oprema za kontrolu letenja
34962100-9 Oprema za aerodromske kontrolne tornjeve
34962200-0 Kontrola letenja
34962210-3 Simulacija kontrole letenja
34962220-6 Sistemi kontrole letenja
34962230-9 Obuka za kontrolu letenja
34963000-5 Instrumentalni sistem za sletanje (ILS)
34964000-2 Visokofrekventni dopler VOR uređaj (DVOR)
34965000-9 Oprema za merenje udaljenosti (DME)
34966000-6 Radio-goniometar i neusmereni radio-far
34966100-7 Radio-goniometar (RDF)
34966200-8 Neusmereni radio-far (NDB)
34967000-3 Aerodromski komunikacioni sistem (COM)
34968000-0 Aerodromski nadzorni sistem i sistem aerodromskih svetala
34968100-1 Aerodromski sistem nadzora vazdušnog saobraćaja (SUR)
34968200-2 Vizuelni sistem pokazivača nagiba prilaza (PAPI)
34969000-7 Mostovi i stepenice za ukrcavanje putnika u vazduhoplov
34969100-8 Mostovi za ukrcavanje putnika u vazduhoplov
34969200-9 Stepenice za ukrcavanje putnika u vazduhoplov
34970000-7 Oprema za kontrolu saobraćaja
34971000-4 Kamera za kontrolu brzine
34972000-1 Sistem merenja protoka saobraćaja
34980000-0 Karte za prevoz
34990000-3 Oprema za nadzor, sigurnost, signalizaciju i rasvetu
34991000-0 Svetla za rad na terenu
34992000-7 Znaci i osvetljeni znaci
34992100-8 Osvetljeni saobraćajni znaci
34992200-9 Putne oznake
34992300-0 Ulične oznake
34993000-4 Putna rasveta
34993100-5 Rasveta u tunelima
34994000-1 Svetla za navođenje i rasvetu brodova
34994100-2 Svetla za navođenje i rasvetu u rečnoj plovidbi
34995000-8 Svetla za vođenje vazduhoplova i osvetljavanje
34996000-5 Oprema za nadzor, sigurnost ili signalizaciju u drumskom saobraćaju
34996100-6 Semafori
34996200-7 Oprema za nadzor, sigurnost ili signalizaciju u rečnom saobraćaju
34996300-8 Oprema za nadzor, sigurnost ili signalizaciju na parkiralištima
34997000-2 Kontrolna, bezbednosna ili signalna oprema na aerodromima
34997100-3 Uređaj za snimanje parametara leta
34997200-4 Sistem svetlosnog obeležavanja na aerodromu
34997210-7 Svetla na poletno-sletnoj stazi
34998000-9 Oprema za nadzor, sigurnost i signalizaciju lučkih objekata
34999000-6 Generatori signala, razdelnici antenskih signala i mašine za galvanotehniku
34999100-7 Generatori signala
34999200-8 Razdelnici antenskih signala
34999300-9 Mašine za galvanotehniku
34999400-0 Makete modela
34999410-3 Umanjeni modeli aviona
34999420-6 Makete brodova
35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna, policijska i odbrambena oprema
35100000-5 Sigurnosna oprema i oprema za vanredne situacije
35110000-8 Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema
35111000-5 Vatrogasna oprema
35111100-6 Aparati za disanje pri gašenju požara
35111200-7 Materijal za gašenje požara
35111300-8 Aparati za gašenje požara
35111310-1 Pena za punjenje aparata za gašenje požara
35111320-4 Prenosni aparati za gašenje požara
35111400-9 Oprema za evakuaciju od požara
35111500-0 Sistem za gašenje plamena
35111510-3 Ručno oruđe za gašenje plamena
35111520-6 Pena za gašenje plamena ili slična jedinjenja
35112000-2 Oprema za spašavanje i vanredne situacije
35112100-3 Lutke za obuku za vanredne situacije
35112200-4 Tuševi za vanredne situacije
35112300-5 Ispirač za oči
35113000-9 Sigurnosna oprema
35113100-0 Oprema za obezbeđenje lokacije
35113110-0 Sistem za zaštitu nuklearnog reaktora
35113200-1 Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštitu
35113210-4 Oprema za nuklearnu zaštitu
35113300-2 Sigurnosne instalacije
35113400-3 Zaštitna i sigurnosna odeća
35113410-6 Odevni predmeti za biološku ili hemijsku zaštitu
35113420-9 Odeća za nuklearnu i radiološku zaštitu
35113430-2 Zaštitni prsluci
35113440-5 Reflektujući prsluci
35113450-8 Zaštitni kaputi ili ponča
35113460-1 Zaštitne čarape
35113470-4 Zaštitne košulje ili pantalone
35113480-7 Zaštitne narukvice
35113490-0 Zaštitni mantil
35120000-1 Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji
35121000-8 Sigurnosna oprema
35121100-9 Zvučni signali
35121200-0 Detektor falsifikovanog novca
35121300-1 Sigurnosna oprema
35121400-2 Sigurnosne torbe
35121500-3 Zatvarači
35121600-4 Oznake
35121700-5 Alarmni sistemi
35121800-6 Konveksna sigurnosna ogledala
35121900-7 Detektori radara
35123000-2 Oprema za određivanje lokacije
35123100-3 Sistem magnetnih kartica
35123200-4 Oprema za evidenciju kliznog radnog vremena
35123300-5 Sistem evidencije vremena
35123400-6 Identifikacione značke
35123500-7 Video sistemi za identifikaciju
35124000-9 Detektori metala
35125000-6 Sistem nadzora
35125100-7 Senzori
35125110-0 Biometrijski senzori
35125200-8 Sistem kontrole vremena ili za beleženje radnog vremena
35125300-2 Sigurnosne kamere
35126000-3 Oprema za skeniranje linijskog koda (bar-koda)
35200000-6 Policijska oprema
35210000-9 Mete za streljane
35220000-2 Oprema za smirivanje uličnih nereda
35221000-9 Vodeni topovi
35230000-5 Policijske lisice
35240000-8 Sirene
35250000-1 Sredstva za odvraćanje (repelenti) od napada pasa
35260000-4 Policijske oznake
35261000-1 Oglasne table
35261100-2 Signalne table sa smenjujućim porukama
35262000-8 Signalna oprema za regulisanje saobraćaja na raskrsnicama
35300000-7 Oružje, municija i pripadajući delovi
35310000-0 Razno oružje
35311000-7 Mačevi, sablje, bajoneti i koplja
35311100-8 Mačevi
35311200-9 Sablje
35311300-0 Bajonete
35311400-1 Koplja
35312000-4 Gasne puške
35320000-3 Vatreno oružje
35321000-0 Lako vatreno oružje
35321100-1 Ručno oružje
35321200-2 Puške
35321300-3 Mitraljezi
35322000-7 Artiljerija
35322100-8 Protivvazdušna artiljerija
35322200-9 Samohodna artiljerija
35322300-0 Vučna artiljerija
35322400-1 Minobacači
35322500-2 Haubice
35330000-6 Municija
35331000-3 Municija za vatreno oružje i borbu
35331100-4 Meci
35331200-5 Topovske granate
35331300-3 Granate
35331400-7 Nagazne mine
35331500-8 Čaure
35332000-0 Municija za pomorsko ratovanje
35332100-1 Torpeda
35332200-2 Morske mine
35333000-7 Municija za vazdušno ratovanje
35333100-8 Bombe
35333200-9 Rakete
35340000-9 Delovi vatrenog oružja i municije
35341000-6 Delovi lakog vatrenog oružja
35341100-7 Pribor za cevi vatrenog oružja
35342000-3 Delovi raketnih lansera
35343000-0 Delovi minobacača
35400000-8 Vojna vozila i pripadajući delovi
35410000-1 Oklopna vojna vozila
35411000-8 Borbeni tenkovi
35411100-9 Glavni borbeni tenkovi
35411200-0 Laki borbeni tenkovi
35412000-5 Oklopna borbena vozila
35412100-6 Pešadijska borbena vozila
35412200-7 Oklopni transporteri za prevoz vojnika na borbenom položaju
35412300-8 Oklopni transporteri – nosioci oružja
35412400-9 Izviđačka i patrolna vozila
35412500-0 Komandna vozila i vozila za vezu
35420000-4 Delovi vojnih vozila
35421000-1 Mehanički rezervni delovi za vojna vozila
35421100-2 Motori i delovi motora za vojna vozila
35422000-8 Električni i elektronski rezervni delovi za vojna vozila
35500000-9 Ratni brodovi i pripadajući delovi
35510000-2 Ratni brodovi
35511000-9 Sredstva za površinsku borbu
35511100-0 Nosači aviona
35511200-1 Razarači i fregate
35511300-2 Korvete i patrolni čamci
35511400-3 Amfibijska plovila i brodovi
35512000-6 Podmornice
35512100-7 Strateške podmornice na nuklearni pogon
35512200-8 Ofanzivne podmornice na nuklearni pogon
35512300-9 Ofanzivne podmornice na dizel pogon
35512400-0 Podvodna plovila bez posade
35513000-3 Brodovi za minsku borbu i pomoćni brodovi
35513100-4 Minolovac i čistač mina
35513200-5 Pomoćno istraživačko plovilo
35513300-6 Pomoćno obaveštajno plovilo
35513400-7 Pomoćna bolnica, teretno, tankersko, plovilo za prevoz vozila
35520000-5 Delovi za ratne brodove
35521000-2 Trup i mehanički rezervni delovi za ratne brodove
35521100-3 Motori i delovi motora za ratne brodove
35522000-9 Elektronski i električni rezervni delovi za ratne brodove
35600000-0 Vojni avioni, rakete i svemirske letelice
35610000-3 Vojni avioni
35611100-1 Avion lovac
35611200-2 Lovci – bombarderi i letelice za napad ciljeva na zemlji
35611300-3 Avioni – bombarderi
35611400-4 Vojni transportni avioni
35611500-5 Trenažni avioni
35611600-6 Mornarički patrolni avioni
35611700-7 Avioni – cisterne
35611800-8 Izviđački avioni
35612100-8 Borbeni helikopteri
35612200-9 Helikopteri za protiv podmorničku borbu
35612300-0 Helikopteri za podršku
35612400-1 Vojni transportni helikopteri
35612500-2 Helikopteri za traženje i spašavanje
35613000-4 Letelice bez posade
35613100-5 Bespilotne borbene letelice
35620000-6 Rakete
35621000-3 Strateške rakete
35621100-4 Strateške protiv-balističke rakete
35621200-5 Interkontinentalne balističke rakete
35621300-6 Balističke rakete koje se ispaljuju sa podmornica
35621400-7 Balističke rakete srednjeg dometa
35622000-0 Taktičke rakete
35622100-1 Rakete vazduh – vazduh
35622200-2 Rakete vazduh – zemlja
35622300-3 Protiv-mornaričke rakete
35622400-4 Protivpodmorničke rakete
35622500-5 Taktičke protiv-balističke rakete
35622600-6 Protivtenkovske navođene rakete
35622700-7 Rakete zemlja – vazduh
35623000-7 Krstareće rakete
35623100-8 Krstareće rakete lansirane iz vazduha, sa zemlje ili sa mora
35630000-9 Vojne svemirske letelice
35631000-6 Vojni sateliti
35631100-7 Sateliti za komunikaciju
35631200-8 Sateliti za posmatranje
35631300-9 Sateliti za navigaciju
35640000-2 Delovi vojne avio opreme
35641000-9 Konstrukcijski i mehanički rezervni delovi za vojnu avio opremu
35641100-0 Motori i delovi motora za vojnu avio opremu
35642000-7 Elektronski i električni rezervni delovi za vojnu avio opremu
35700000-1 Vojni elektronski sistemi
35710000-4 Sistemi za komandu, upravljanje, komunikaciju i računare
35711000-1 Sistemi za komandu, upravljanje i komunikaciju
35712000-8 Taktički sistemi za komandu, upravljanje i komunikaciju
35720000-7 Obaveštajni rad, nadzor, otkrivanje ciljeva i izviđanje
35721000-4 Elektronski obaveštajni sistem
35722000-1 Radar
35723000-8 Radar vazdušne obrane
35730000-0 Sistemi za elektronsko ratovanje i protivmere
35740000-3 Borbeni simulatori
35800000-2 Individualna oprema i oprema za podršku
35810000-5 Individualna oprema
35811100-3 Vatrogasne uniforme
35811200-4 Policijske uniforme
35811300-5 Vojne uniforme
35812000-9 Borbene uniforme
35812100-0 Maskirne jakne
35812200-1 Borbena odeća
35812300-2 Borbena oprema
35813000-6 Vojni šlemovi
35813100-7 Navlake za šlemove
35814000-3 Gas maske
35815000-0 Odeća za antibalističku zaštitu
35815100-1 Neprobojni prsluci
35820000-8 Oprema za podršku
35821000-5 Zastave
35821100-6 Jarbol za zastavu
37000000-8 Muzički instrumenti, sportska roba, igre, igračke, proizvodi ručnog rada, umetnički materijali i pribor
37300000-1 Muzički instrumenti i delovi
37310000-4 Muzički instrumenti
37311000-1 Instrumenti sa klavijaturom
37311100-2 Klaviri
37311200-3 Harmonike
37311300-4 Orgulje
37311400-5 Čelesta
37312000-8 Limeni duvački instrumenti
37312100-9 Trube
37312200-0 Tromboni
37312300-1 Suzafoni
37312400-2 Saksofoni
37312500-3 Zviždaljka
37312600-4 Rog
37312700-5 Saksov rog
37312800-6 Male trube
37312900-7 Alt, bariton, krilnica (flighorna) i francuske trube
37312910-0 Alt trube
37312920-3 Bariton trube
37312930-6 Krilnica
37312940-9 Francuske trube
37313000-5 Žičani instrumenti
37313100-6 Klavseni
37313200-7 Klavikordi
37313300-8 Gitare
37313400-9 Violine
37313500-0 Harfe
37313600-1 Bendžo
37313700-2 Mandoline
37313800-3 Violončelo
37313900-4 Kontrabas
37314000-2 Drveni duvački instrumenti
37314100-3 Klarineti
37314200-4 Oboe
37314300-5 Muzičke kornete i flaute
37314310-8 Muzičke kornete
37314320-1 Muzičke flaute
37314400-6 Pikolo flauta
37314500-7 Gajde
37314600-8 Usna harmonika
37314700-9 Kazu (vrsta muzičkog instrumenta igračke)
37314800-0 Engleski rog
37314900-1 Okarine
37315000-9 Muzički instrumenti sa električnim pojačalom
37315100-0 Sintisajzeri
37316000-6 Udaraljke
37316100-7 Cimbala
37316200-8 Zvončići (instrument)
37316300-9 Daire
37316400-0 Kastanjete
37316500-1 Bubnjevi (instrument)
37316600-2 Ksilofoni
37316700-3 Vibrafoni
37320000-7 Delovi i pribor za muzičke instrumente
37321000-4 Pribor za muzičke instrumente
37321100-5 Metronomi
37321200-6 Pisak
37321300-7 Pribor za gudačke muzičke instrumente
37321400-8 Strune ili trzalice za muzičke instrumente
37321500-9 Pribor za perkusione instrumente
37321600-0 Koferi i kutije za muzičke instrumente ili pribor
37321700-1 Stalci za muzičke instrumente ili notni pultovi
37322000-1 Delovi muzičkih instrumenata
37322100-2 Ključevi za štimovanje instrumenta
37322200-3 Muzičke kutije ili mehanizmi
37322300-4 Usnik
37322400-5 Prigušivač
37322500-6 Rezonantne ploče
37322600-7 Dirigentske palice
37322700-8 Jastučići za male flaute
37400000-2 Sportska roba i oprema
37410000-5 Oprema za sportove na otvorenom
37411000-2 Zimska oprema
37411100-3 Oprema za skijanje i spuštanje na dasci
37411110-6 Skijaške čizme
37411120-9 Skije
37411130-2 Skijaški štapovi
37411140-5 Vezovi
37411150-8 Daska za skijanje
37411160-1 Skijaška odeća
37411200-4 Oprema za klizanje i hokej na ledu
37411210-7 Pakovi za hokej
37411220-0 Klizaljke
37411230-3 Palice za hokej
37411300-5 Odeća i oprema za polarne uslove
37412000-9 Oprema za sportove na vodi
37412100-0 Skije za vodu
37412200-1 Ronilačka oprema i oprema za ronjenje na dah
37412210-4 Kompenzatori plutanja
37412220-7 Boce sa vazduhom za ronjenje
37412230-0 Regulatori za ronjenje
37412240-3 Instrumenti ili pribor za ronjenje
37412241-0 Aparati za disanje pri ronjenju
37412242-7 Ronilački kostimi
37412243-4 Ronilački skafanderi
37412250-6 Maske, peraje ili cevi za disanje na masci
37412260-9 Ronilačka odela
37412270-2 Ronilačka odela sa termalnom zaštitom
37412300-2 Oprema i pribor za surfovanje i plivanje
37412310-5 Daske za skijanje na vodi, daske za skijanje na vodi klečenjem i platforme za plivanje
37412320-8 Oprema za jedrenje na dasci
37412330-1 Daske za surfovanje
37412340-4 Plivačke naočare ili peraja
37412350-7 Oprema za parajedrenje
37413000-6 Proizvodi za lov ili ribolov
37413100-7 Pribor za ribolov
37413110-0 Ribolovački štapovi
37413120-3 Ribolovački konac
37413130-6 Čekrci za ribolov
37413140-9 Varalice za pecanje
37413150-2 Mamci za pecanje
37413160-5 Ribolovački olovni tegovi
37413200-8 Proizvodi za lov
37413210-1 Lovački zvučni mamci
37413220-4 Lovački mamci
37413230-7 Lovačke zamke
37413240-0 Lovačka puška
37414000-3 Predmeti za logorovanje
37414100-4 Vreće za spavanje
37414200-5 Ručni frižider
37414300-6 Kompleti za popravku šatora
37414600-9 Peći za kampovanje ili upotrebu na otvorenom
37414700-0 Ručni frižider za piće
37414800-1 Odeća za preživljavanje
37415000-0 Oprema za atletiku
37416000-7 Oprema za slobodne aktivnosti
37420000-8 Oprema za vežbaonice
37421000-5 Strunjače za vežbaonice
37422000-2 Gimnastičke prečke ili grede
37422100-3 Gimnastičke prečke
37422200-4 Gimnastičke grede
37423000-9 Gimnastička užad ili kolutovi ili oprema za penjanje
37423100-0 Gimnastička užad
37423200-1 Gimnastički kolutovi
37423300-2 Gimnastička oprema za penjanje
37424000-6 Gimnastička oprema za skokove
37425000-3 Gimnastičke odskočne daske
37426000-0 Oprema za ravnotežu
37430000-1 Oprema za boks
37431000-8 Bokserski ring
37432000-5 Bokserski džakovi
37433000-2 Bokserske rukavice
37440000-4 Oprema za fitnes vežbe
37441000-1 Oprema za aerobik vežbe
37441100-2 Pokretna traka za trčanje
37441200-3 Penjalice
37441300-4 Sobni bicikli
37441400-5 Uređaji za veslanje
37441500-6 Užad za preskakanje
37441600-7 Tramboline za vežbu
37441700-8 Lopte za vežbanje
37441800-9 Oprema za step aerobik vežbe
37441900-0 Sobni trenažeri
37442000-8 Sprave za dizanje i povlačenje tegova
37442100-8 Jednoručni tegovi
37442200-8 Tegovi na šipki
37442300-8 Sprave za vežbe donjeg i gornjeg dela torzoa
37442310-4 Sprave za vežbe donjeg dela torzoa
37442320-7 Sprave za vežbe gornjeg dela torzoa
37442400-8 Klupe za dizanje tegova i nosači za tegove
37442500-8 Tegovi za fitnes
37442600-8 Sprave za pilates
37442700-8 Sprave za jačanje stiska
37442800-8 Trake i opruge za rastezanje
37442810-9 Trake za rastezanje
37442820-2 Opruge za rastezanje
37442900-8 Višenamenske vežbaonice
37450000-7 Oprema za sportove na sportskim igralištima i terenima
37451000-4 Oprema za sportove na sportskim igralištima
37451100-5 Lopte za bezbol
37451110-8 Ograde za bezbol
37451120-1 Baze za bezbol
37451130-4 Palice za bezbol
37451140-7 Pribor za udaranje u bezbolu
37451150-0 Rukavice za bezbol
37451160-3 Zaštitna oprema za bezbol ili softbol
37451200-6 Oprema za hokej na travi
37451210-9 Lopte za hokej na travi
37451220-2 Palice za hokej na travi
37451300-7 Lopte za američki fudbal
37451310-0 Džakovi za vežbanje blokada u američkom fudbalu
37451320-3 Postolja za šutiranje lopte u američkom fudbalu
37451330-6 Lutke za zaustavljanje navalnog igrača u američkom fudbalu
37451340-9 Oprema za beskontaktni američki fudbal (fleg fudbal)
37451400-8 Lopte za lakros (vrsta igre sa loptom)
37451500-9 Palice za lakros
37451600-0 Uređaji za bacanje lopte
37451700-1 Fudbalske lopte
37451710-4 Oprema za obeležavanje fudbalskog igrališta
37451720-7 Zaštitna oprema za fudbal
37451730-0 Pomoćna sredstva za treniranje fudbala
37451800-2 Lopte za softbol
37451810-5 Palice za softbol
37451820-8 Rukavice za softbol
37451900-3 Lopte za rukomet
37451920-9 Školski kompleti za rukomet
37452000-1 Reketi i oprema za sportske terene
37452100-2 Oprema za badminton
37452110-5 Loptice za badminton
37452120-8 Reketi za badminton
37452200-3 Lopte za košarku
37452210-6 Potpuni sistemi za košarku
37452300-4 Zaštitna oprema za hokej na parketu
37452400-5 Loptice, držači i žice za raketbol
37452410-8 Loptice za raketbol
37452420-1 Držači za reket za raketbol
37452430-4 Žice za reket u raketbolu
37452500-6 Reketi za raketbol
37452600-7 Oprema za skvoš
37452610-0 Loptice za skvoš
37452620-3 Reketi za skvoš
37452700-8 Oprema za tenis
37452710-1 Loptice za tenis
37452720-4 Oprema za teniski teren
37452730-7 Reketi za tenis
37452740-0 Pomoćna sredstva za treniranje tenisa
37452800-9 Lopte i motke za teter (igra sa loptom vezanom na dugom kanapu)
37452810-2 Lopte za teter
37452820-5 Motke za teter
37452900-0 Lopte za odbojku
37452910-3 Standardna oprema za odbojku u sportskoj sali
37452920-6 Skladište za lopte i mreže za odbojku
37453000-8 Oprema za trčanje
37453100-9 Koplja
37453200-0 Letvice za skok uvis
37453300-1 Disk za bacanje
37453400-2 Kugle za bacanje
37453500-3 Motke za skok uvis
37453600-4 Prepone za trke
37453700-5 Štafetne palice (sport)
37460000-0 Stone igre i igre sa metom i oprema
37461000-7 Stone igre i oprema
37461100-8 Stolovi ili pribor za vazdušni hokej
37461200-9 Loptice za stoni fudbal
37461210-2 Rezerve za figure igrača za stoni fudbal
37461220-5 Stolovi za stoni fudbal
37461300-0 Štapovi za bilijar
37461400-1 Oprema za hokej na dasci (šafl-bord)
37461500-2 Stolovi za stoni tenis
37461510-5 Loptice za stoni tenis
37461520-8 Reketi za stoni tenis
37462000-4 Igre sa ciljanje u metu i oprema
37462100-5 Oprema za streličarstvo
37462110-8 Štitnici za ruke za streličarstvo
37462120-1 Strele za streličarstvo
37462130-4 Podloge iza mete u streličarstvu
37462140-7 Tetive za streličarstvo
37462150-0 Lukovi za streličarstvo
37462160-3 Rukavice za streličarstvo
37462170-6 Postolja sa metama za streličarstvo
37462180-9 Mete za streličarstvo
37462200-6 Pikado
37462210-9 Ploče za pikado
37462300-7 Pokretne mete
37462400-8 Oprema za gađanje pokretnih meta
37470000-3 Oprema za golf i kuglanje
37471000-0 Oprema za golf
37471100-1 Torbe za golf
37471200-2 Loptice za golf
37471300-3 Palice za golf
37471400-4 Startna postolja za loptice za golf
37471500-5 Navlake za palice za golf
37471600-6 Rukavice za golf
37471700-7 Sprava za poravnanje traga udara palice za golf
37471800-8 Merač udaljenosti u golfu
37471900-9 Uređaji za vežbanje udaraca u golfu
37472000-7 Oprema za kuglanje
37480000-6 Mašine ili uređaji za slobodne aktivnosti
37481000-3 Mašine za održavanje leda
37482000-0 Sportske oglasne table
37500000-3 Igrice i igračke, predmeti u zabavnim parkovima
37510000-6 Lutke
37511000-3 Kuće za lutke
37512000-0 Delovi za lutke ili pribor
37513000-7 Lutke za lutkarsko pozorište
37513100-8 Lutkarska pozorišta
37520000-9 Igračke
37521000-6 Igračke muzički instrumenti
37522000-3 Igračke na točkovima
37523000-0 Slagalice
37524000-7 Igrice
37524100-8 Obrazovne igre
37524200-9 Stone društvene igre
37524300-0 Klasične igre
37524400-1 Društvene igre
37524500-2 Strateške igre
37524600-3 Igre memorije
37524700-4 Pribor za igre
37524800-5 Lutrijske igre
37524810-8 Tiketi za lutriju
37524900-6 Kompleti za igre
37525000-4 Baloni igračke i lopte
37526000-1 Kantice – igračke
37527000-8 Vozovi i vozila igračke
37527100-9 Vozovi igračke
37527200-0 Vozila igračke
37528000-5 Oružje – igračke
37529000-2 Igračke na naduvavanje i za jahanje
37529100-3 Igračke na naduvavanje
37529200-4 Igračke za jahanje
37530000-2 Predmeti za luna park, stone ili društvene igre
37531000-9 Karte za igranje
37532000-6 Video igre
37533000-3 Bilijar
37533100-4 Kugle za bilijar
37533200-5 Kreda za bilijar
37533300-6 Bilijarski takovi
37533400-7 Trougao (rek) za bilijar
37533500-8 Stolovi za bilijar
37534000-0 Igre na novčić ili žeton
37535000-7 Vrteške, ljuljaške, streljane i drugi predmeti za razonodu u luna parku
37535100-8 Ljuljaške
37535200-9 Oprema za dečija igrališta
37535210-2 Ljuljaške na dečijim igralištima
37535220-5 Penjalice na dečijim igralištima
37535230-8 Vrteške na dečijim igralištima
37535240-1 Tobogani na dečijim igralištima
37535250-4 Klackalice na dečijim igralištima
37535260-7 Tuneli na dečijim igralištima
37535270-0 Sanduci punjeni peskom na dečijim igralištima
37535280-3 Tribine na dečijim igralištima
37535290-6 Oprema za penjanje užetom i penjanje po zidu
37535291-3 Oprema za penjanje po zidu
37535292-0 Oprema za penjanje užetom
37540000-5 Mašine za kockanje
37800000-6 Materijal za ručni rad i umetničko stvaranje
37810000-9 Materijal za ručni rad
37820000-2 Materijal za umetničko stvaranje
37821000-9 Slikarske četkice
37822000-6 Olovke za crtanje
37822100-7 Olovke za crtanje u boji
37822200-8 Ugalj za crtanje
37822300-9 Krede
37822400-0 Pastelne boje
37823000-3 Hartija nepropustljiva na masnoću i drugi papirni proizvodi
37823100-4 Hartija nepropustljiva na masnoću
37823200-5 Paus hartija
37823300-6 Kristal hartija
37823400-7 Prozirna ili poluprozirna hartija
37823500-8 Slikarski papir i papir za modeliranje
37823600-9 Hartija za crtanje
37823700-0 Hartija za mape
37823800-1 Višeslojna hartija i karton
37823900-2 Kraftlajner

 

 

38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara)
38100000-6 Navigacioni i meteorološki instrumenti
38110000-9 Navigacioni instrumenti
38111000-6 Oprema za određivanje smera
38111100-7 Kompasi
38111110-0 Pribor za kompase
38112000-3 Sekstanti
38112100-4 Globalni sistemi navigacije i pozicioniranja (GPS ili slični sistemi)
38113000-0 Sonari
38114000-7 Dubinomeri
38115000-4 Radarski uređaji
38115100-5 Oprema za radarski nadzor
38120000-2 Meteorološki instrumenti
38121000-9 Anemometri
38122000-6 Barometri
38123000-3 Merači padavina ili isparavanja
38124000-0 Uređaji sa radijskom sondom
38125000-7 Merači pale kiše
38126000-4 Uređaji za posmatranje površine
38126100-5 Uređaji za praćenje padavina ili isparavanja na površini
38126200-6 Uređaji za praćenje sunčevog zračenja na površini
38126300-7 Uređaji za praćenje temperature i vlažnosti na površini
38126400-8 Uređaji za praćenje brzine vetra na površini
38127000-1 Meteorološke stanice
38128000-8 Pribor za meteorološke instrumente
38200000-7 Geološki i geofizički instrumenti
38210000-0 Geološki kompasi
38220000-3 Uređaji za geološka istraživanja
38221000-0 Geografski informacioni sistemi (GIS ili slični sistemi)
38230000-6 Elektromagnetni geofizički instrumenti
38240000-9 Gravitacijski geofizički instrumenti
38250000-2 Geofizički instrumenti sa indukcijskom polarizacijom (IP)
38260000-5 Magnetometri (geofizički instrumenti)
38270000-8 Geofizički instrumenti za merenje otpornosti
38280000-1 Gravimetri
38290000-4 Geodetski, hidrografski, okeanografski i hidrološki instrumenti i uređaji
38291000-1 Telemetrijski instrumenti
38292000-8 Hidrografski instrumenti
38293000-5 Seizmička oprema
38294000-2 Teodoliti
38295000-9 Oprema za topografiju
38296000-6 Geodetski instrumenti
38300000-8 Merni instrumenti
38310000-1 Precizne vage
38311000-8 Elektronske vage i pribor
38311100-9 Elektronske analitičke vage
38311200-0 Elektronske tehničke vage
38311210-3 Tegovi za baždarenje
38320000-4 Stolovi za crtanje
38321000-1 Aparati za crtanje
38322000-8 Pantografi
38323000-5 Logaritmari
38330000-7 Ručni instrumenti za merenje dužine
38331000-4 Trouglovi
38340000-0 Instrumenti za merenje količine
38341000-7 Aparati za merenje radijacije
38341100-8 Aparati za beleženje elektronskog snopa
38341200-9 Dozimetri zračenja
38341300-0 Instrumenti za merenje električnih veličina
38341310-3 Ampermetri
38341320-6 Voltmetri
38341400-1 Gajgerov brojač
38341500-2 Uređaji za praćenje kontaminacije
38341600-3 Monitori zračenja
38342000-4 Osciloskopi
38342100-5 Oscilografi
38343000-1 Oprema za praćenje grešaka
38344000-8 Uređaji za praćenje zagađenja
38400000-9 Instrumenti za proveru fizičkih svojstava
38410000-2 Instrumenti za merenje
38411000-9 Hidrometri
38412000-6 Termometri
38413000-3 Pirometri
38414000-0 Higrometri
38415000-7 Psihrometri
38416000-4 Instrumenti za merenje ph vrednosti
38417000-1 Termoelementi
38418000-8 Kalorimetri
38420000-5 Instrumenti za merenje protoka, nivoa i pritiska tečnosti i gasova
38421000-2 Oprema za merenje protoka
38421100-3 Vodomeri
38421110-6 Merači protoka
38422000-9 Oprema za merenje nivoa
38423000-6 Oprema za merenje pritiska
38423100-7 Merači pritiska
38424000-3 Oprema za merenje i kontrolu
38425000-0 Oprema za mehaniku fluida
38425100-1 Manometri
38425200-2 Viskozimetri
38425300-3 Pokazivači dubine
38425400-4 Uređaji za određivanje sastava
38425500-5 Uređaji za određivanje čvrstoće
38425600-6 Piknometri
38425700-7 Instrumenti za merenje površinskog napona
38425800-8 Denzitometri
38426000-7 Kulonometri
38427000-4 Fluksmetar
38428000-1 Reometri
38429000-8 Rotametri
38430000-8 Aparati za detekciju i analizu
38431000-5 Aparati za detekciju
38431100-6 Aparati za detekciju gasa
38431200-7 Aparati za detekciju dima
38431300-8 Aparati za otkrivanje nedostataka
38432000-2 Aparati za analizu
38432100-3 Aparati za analizu gasa
38432200-4 Hromatografi
38432210-7 Gasni hromatografi
38432300-5 Aparati za analizu dima
38433000-9 Spektrometri
38433100-0 Maseni spektrometri
38433200-1 Oprema za merenje emisija
38433210-4 Spektrometri emisija
38433300-2 Spektralni analizator
38434000-6 Analizatori
38434100-7 Analizatori širenja
38434200-8 Oprema za merenje zvuka
38434210-1 Sonometri
38434220-4 Analizatori brzine zvuka
38434300-9 Oprema za merenje buke
38434310-2 Merač jačine zvuka
38434400-0 Analizatori vibracija
38434500-1 Aparati za biohemijske analize
38434510-4 Citometri
38434520-7 Aparati za analizu krvi
38434530-0 Aparati za analizu mleka
38434540-3 Biomedicinska oprema
38434550-6 Aparati za brojanje krvnih ćelija
38434560-9 Hemijski analizatori
38434570-2 Hematološki analizatori
38434580-5 Aparati za analizu reakcije imuniteta
38435000-3 Aparati za otkrivanje tečnosti
38436000-0 Šejkeri (sprave za mućenje) i pribor
38436100-1 Mehanički šejkeri
38436110-4 Držači za erlenmajer balone za šejkere
38436120-7 Štipaljke za erlenmajer balone za šejkere
38436130-0 Stalak za odvajanje levaka
38436140-3 Podloga za štipaljke za erlenmajer balone za šejkere
38436150-6 Stalak za „Petrijeve“ šolje za šejkere
38436160-9 Stalak za epruvete za šejkere
38436170-2 Adapter za balone za šejkere
38436200-2 Rotirajući isparivači
38436210-5 Zaštitni prekrivač za rotirajuće isparivače
38436220-8 Senzor za tačku ključanja za rotirajuće isparivače
38436230-1 Regulator pritiska za rotirajuće isparivače
38436300-3 Inkubacioni šejkeri
38436310-6 Grejne ploče
38436320-9 Grejne ploče za balone
38436400-4 Magnetni šejkeri
38436410-7 Toplotni regulatori za mehaničke šejkere sa grejnim pločama
38436500-5 Mehaničke mešalice
38436510-8 Rotor sa lopaticama za mehaničke mešalice
38436600-6 Potapajući homogenizatori
38436610-9 Instrumenti za raspršivanje (disperzatori) za potapajuće homogenizatore
38436700-7 Ultrazvučni razbijači (dezintegratori)
38436710-0 Sonde za ultrazvučne razbijače
38436720-3 Konvertori za ultrazvučne razbijače
38436730-6 Komore za neprekidan protok za ultrazvučne razbijače
38436800-8 Homogenizatori sa rotacionim sečivom
38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor
38437100-8 Pipete
38437110-1 Vrhovi pipete
38437120-4 Stalak za pipete
38500000-0 Aparati za proveru i ispitivanje
38510000-3 Mikroskopi
38511000-0 Elektronski mikroskopi
38511100-1 Skenirajući elektronski mikroskopi
38511200-2 Transmisijski elektronski mikroskopi
38512000-7 Jonski i molekularni mikroskopi
38512100-8 Jonski mikroskopi
38512200-9 Molekularni mikroskopi
38513000-4 Invertni i metalurški mikroskopi
38513100-5 Invertni mikroskopi
38513200-6 Metalurški mikroskopi
38514000-1 Mikroskopi sa tamnim poljem i skenirajući mikroskopi sa sondom
38514100-2 Mikroskopi sa tamnim poljem
38514200-3 Skenirajući mikroskopi sa sondom
38515000-8 Fluorescentni i polarizirajući mikroskopi
38515100-9 Polarizirajući mikroskopi
38515200-0 Fluorescentni mikroskopi
38516000-5 Monokularni ili binokularni svetlosni mikroskopi sa više sočiva
38517000-2 Akustični i projekcijski mikroskopi
38517100-3 Akustični mikroskopi
38517200-4 Projekcijski mikroskopi
38518000-9 Mikroskopi širokog polja, stereo mikroskopi ili disekcijski svetlosni mikroskopi
38518100-0 Mikroskopi širokog polja
38518200-1 Stereo mikroskopi ili disekcijski svetlosni mikroskopi
38519000-6 Razni sastavni delovi za mikroskope
38519100-7 Svetla za mikroskope
38519200-8 Objektivi mikroskopa
38519300-9 Foto ili video priključci za mikroskope
38519310-2 Foto priključci za mikroskope
38519320-5 Video priključci za mikroskope
38519400-0 Automatizovana postolja za mikroskope
38519500-1 Zamenske sijalice za laboratorijske mikroskope
38519600-2 Okulari, kondenzatori, kolektori, tubusi, postolja i prekrivači za mikroskope
38519610-5 Okulari za mikroskope
38519620-8 Kondenzatori za mikroskope
38519630-1 Kolektori za mikroskope
38519640-4 Tubusi za mikroskope
38519650-7 Postolja za mikroskope
38519660-0 Prekrivači za mikroskope
38520000-6 Skeneri
38521000-3 Merači pritiska
38522000-0 Hromatografski skeneri
38527100-6 Dozimetri za jonizacijske komore
38527200-7 Dozimetri
38527300-8 Dozimetrijski sistemi sekundarnog standarda
38527400-9 Fantomski dozimetri
38530000-9 Difrakcijski aparati
38540000-2 Mašine i aparati za ispitivanje i merenje
38541000-9 Uređaji za ispitivanje lemljivosti
38542000-6 Servo-hidraulički aparati za ispitivanje
38543000-3 Oprema za detekciju gasa
38544000-0 Aparati za otkrivanje droge
38545000-7 Kompleti za ispitivanje gasa
38546000-4 Sistem za otkrivanje eksploziva
38546100-5 Detektori bombi
38547000-1 Dozimetrijski sistem
38548000-8 Instrumenti za vozila
38550000-5 Brojila
38551000-2 Energetska brojila
38552000-9 Elektronska brojila
38553000-6 Magnetna brojila
38554000-3 Brojila električne energije
38560000-8 Brojila u proizvodnji
38561000-5 Brojači broja okretaja
38561100-6 Brzinomeri za vozila
38561110-9 Tahometri
38561120-2 Taksimetri
38562000-2 Stroboskopi
38570000-1 Instrumenti i aparati za regulaciju i kontrolu
38571000-8 Limiteri brzine
38580000-4 Nemedicinska oprema sa zračenjem
38581000-1 Oprema za skeniranje prtljaga
38582000-8 Oprema za rendgensku kontrolu
38600000-1 Optički instrumenti
38620000-7 Polarizujući materijal
38621000-4 Aparati sa optičkim vlaknima
38622000-1 Ogledala
38623000-8 Optički filteri
38624000-5 Optička pomoćna sredstva
38630000-0 Astronomski i optički instrumenti
38631000-7 Dvogledi
38632000-4 Naočare za noćno posmatranje
38633000-1 Teleskopski nišani
38634000-8 Optički mikroskopi
38635000-5 Teleskopi
38636000-2 Specijalistički optički instrumenti
38636100-3 Laseri
38636110-6 Industrijski laseri
38640000-3 Uređaji sa tečnim kristalima
38641000-0 Periskopi
38650000-6 Fotografska oprema
38651000-3 Fotoaparati
38651100-4 Sočiva fotoaparata
38651200-5 Kućišta fotoaparata
38651300-6 Fotografski aparati za pripremu štamparskih ploča ili valjaka
38651400-7 Fotoaparati sa trenutnim razvijanjem
38651500-8 Kinematografske kamere
38651600-9 Digitalni fotoaparati
38652000-0 Kinematografski projektori
38652100-1 Projektori
38652110-4 Projektori za dijapozitive
38652120-7 Video projektori
38652200-2 Aparati za uvećavanje
38652300-3 Aparati za smanjivanje
38653000-7 Aparati za fotografske laboratorije
38653100-8 Baterijske lampe
38653110-1 Sijalice za fotografske bliceve
38653111-8 Kocke za fotografske bliceve
38653200-9 Fotografska aparati za povećavanje
38653300-0 Aparati i oprema za razvijanje filma
38653400-1 Platna za projekcije
38654000-4 Oprema za mikrofilm i mikrofiš
38654100-5 Oprema za mikrofilm
38654110-8 Čitači za mikrofilm
38654200-6 Oprema za mikrofiš
38654210-9 Čitači za mikrofiš
38654300-7 Oprema za mikroforme
38654310-0 Čitači za mikroforme
38700000-2 Uređaji za beleženje vremena i slični aparati, parking satovi
38710000-5 Uređaji za beleženje vremena
38720000-8 Uređaji za beleženje sata i datuma
38730000-1 Parking satovi
38731000-8 Satovi na žetone
38740000-4 Merači vremena za procese
38750000-7 Vremenski prekidači
38800000-3 Oprema za upravljanje industrijskim procesima i oprema za daljinsko upravljanje
38810000-6 Oprema za upravljanje industrijskim procesima
38820000-9 Oprema za daljinsko upravljanje
38821000-6 Uređaji za daljinsko radio upravljanje
38822000-3 Sirene na daljinsko upravljanje
38900000-4 Razni instrumenti za merenje ili ispitivanje
38910000-7 Oprema za nadzor i ispitivanje higijene
38911000-4 Kompleti za ručno uzimanje brisa
38912000-1 Kompleti za automatizovano uzimanje brisa
38920000-0 Oprema za semenje i krmivo
38921000-7 Analizatori žitnih zrna
38922000-4 Brojači semena
38923000-1 Analizatori stočne hrane (krmiva)
38930000-3 Instrumenti za merenje vlažnosti i vlage
38931000-0 Ispitivači temperature i vlažnosti
38932000-7 Merači vlage
38940000-6 Instrumenti za merenje nuklearne procene
38941000-7 Brojači alfa čestica
38942000-7 Brojači alfa i beta čestica
38943000-7 Brojači beta čestica
38944000-7 Brojači beta i gama čestica
38945000-7 Brojači gama čestica
38946000-7 Merači KVP
38947000-7 Mikroanalizatori rendgenskih zraka
38950000-9 Oprema za lančanu reakciju sa polimerazom (PCR)
38951000-6 Oprema za lančanu reakciju sa polimerazom u stvarnom vremenu (PCR)
38960000-2 Blokada paljenja motora zbog alkohola
38970000-5 Istraživački, ispitivački i naučno-tehnički simulator
39000000-2 Nameštaj (uključujući kancelarijski), unutrašnja oprema, uređaji za domaćinstvo (osim rasvete) i sredstva za čišćenje
39100000-3 Nameštaj
39110000-6 Sedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući delovi
39111000-3 Sedišta
39111100-4 Okretna sedišta
39111200-5 Pozorišna sedišta
39111300-6 Izbacivo sedište
39112000-0 Stolice
39112100-1 Trpezarijske stolice
39113000-7 Razna sedišta i stolice
39113100-8 Fotelje
39113200-9 Divani
39113300-0 Klupe za sedenje
39113400-1 Ležaljke
39113500-2 Stolci bez naslona
39113600-3 Klupe
39113700-4 Klupice za noge
39114000-4 Delovi sedišta
39114100-5 Tapaciranje
39120000-9 Stolovi, ormari, radni stolovi i police za knjige
39121000-6 Pisaći stolovi i radne površine
39121100-7 Pisaći stolovi
39121200-8 Radne površine
39122000-3 Ormari i police za knjige
39122100-4 Ormari
39122200-5 Police za knjige
39130000-2 Kancelarijski nameštaj
39131000-9 Kancelarijske police
39131100-0 Police za arhivu
39132000-6 Sistemi za arhiviranje spisa
39132100-7 Ormari za arhiviranje spisa
39132200-8 Ormari za kartoteku
39132300-9 Viseće mape za spise
39132400-0 Sistemi sa obrtnim policama
39132500-1 Kancelarijska ručna kolica
39133000-3 Vitrine za eksponate
39134000-0 Nameštaj za računare
39134100-1 Stolovi za računare
39135000-7 Stolovi za razvrstavanje
39135100-8 Stalci za razvrstavanje
39136000-4 Vešalice za kapute
39137000-1 Omekšivači vode
39140000-5 Nameštaj za kuću
39141000-2 Kuhinjski nameštaj i oprema
39141100-3 Police
39141200-4 Radne površine
39141300-5 Ormarići
39141400-6 Ugradne kuhinje
39141500-7 Kuhinjski aspiratori
39142000-9 Baštenski nameštaj
39143000-6 Nameštaj za spavaću sobu, trpezariju i dnevni boravak
39143100-7 Nameštaj za spavaću sobu
39143110-0 Kreveti, posteljina i posebni mekani proizvodi od tekstila za unutrašnje opremanje
39143111-7 Nosači za dušeke
39143112-4 Dušeci
39143113-1 Posebni mekani proizvodi od tekstila za unutrašnje opremanje
39143114-8 Električna ćebad
39143115-5 Gumeni čaršafi
39143116-2 Krevetac
39143120-3 Nameštaj za spavaće sobe, osim kreveta i posteljine
39143121-0 Garderobni ormari
39143122-7 Ormari sa fiokama
39143123-4 Noćni ormarići
39143200-8 Nameštaj za trpezariju
39143210-1 Stolovi za ručavanje
39143300-9 Nameštaj za dnevni boravak
39143310-2 Stočići za kafu
39144000-3 Nameštaj za kupatila
39145000-0 Oprema za vinske podrume
39150000-8 Razni nameštaj i oprema
39151000-5 Razni nameštaj
39151100-6 Štandovi
39151200-7 Radne klupe
39151300-8 Modularni nameštaj
39152000-2 Pokretne police za knjige
39153000-9 Nameštaj za sale za sastanke
39153100-0 Štandovi za knjige
39154000-6 Oprema za izložbe
39154100-7 Izložbeni štandovi
39155000-3 Nameštaj za biblioteke
39155100-4 Oprema za biblioteke
39156000-0 Nameštaj za čekaonice i recepcije
39157000-7 Delovi nameštaja
39160000-1 Školski nameštaj
39161000-8 Nameštaj za dečije vrtiće
39162000-5 Oprema za obrazovne potrebe
39162100-6 Nastavna oprema
39162110-9 Nastavni materijal
39162200-7 Pomoćna sredstva i uređaji
39170000-4 Nameštaj za prodavnice
39171000-1 Izložbene vitrine
39172000-8 Pultovi
39172100-9 Pultovi za posluživanje
39173000-5 Jedinice za skladištenje
39174000-2 Oznake na prodavnicama
39180000-7 Laboratorijski nameštaj
39181000-4 Laboratorijski stolovi
39190000-0 Zidne tapete i druge zidne obloge
39191000-7 Zidne obloge od papira ili kartona
39191100-8 Zidne tapete
39192000-4 Zidne obloge od tekstila
39193000-1 Podne obloge od papira ili kartona
39200000-4 Proizvodi za unutrašnje opremanje
39220000-0 Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo
39221000-7 Kuhinjska oprema
39221100-8 Kuhinjsko posuđe
39221110-1 Zemljano posuđe
39221120-4 Šolje i čaše
39221121-1 Šolje
39221122-8 Šoljice
39221123-5 Čaše za piće
39221130-7 Posude za hranu
39221140-0 Čuturice za vodu
39221150-3 Termos boce
39221160-6 Poslužavnici
39221170-9 Okviri za sušenje veša
39221180-2 Pribor za kuvanje
39221190-5 Postolja za tanjire
39221200-9 Posuđe i pribor za jelo
39221210-2 Tanjiri
39221220-5 Posuđe
39221230-8 Tanjirići
39221240-1 Činije
39221250-4 Bokali
39221260-7 Metalno kuhinjsko posuđe za velike kuhinje
39222000-4 Predmeti koji se koriste u ugostiteljstvu
39222100-5 Predmeti koji se koriste u ugostiteljstvu za jednokratnu upotrebu
39222110-8 Pribor za jelo i tanjiri za jednokratnu upotrebu
39222120-1 Čaše za jednokratnu upotrebu
39222200-6 Poslužavnici za hranu
39223000-1 Kašike, viljuške
39223100-2 Kašike
39223200-3 Viljuške
39224000-8 Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta
39224100-9 Metle
39224200-0 Četke
39224210-3 Četke za bojenje
39224300-1 Metle, četke i drugi proizvodi za čišćenje domaćinstva
39224310-4 Toaletne četke
39224320-7 Sunđeri
39224330-0 Kante
39224340-3 Korpe za otpatke
39224350-6 Lopatice za smeće
39225000-5 Upaljači, proizvodi od zapaljivih materijala, pirotehnika, šibice i tečna goriva ili goriva od tečnog gasa
39225100-6 Upaljači za cigarete
39225200-7 Piroforne legure
39225300-8 Šibice
39225400-9 Plin za upaljače
39225500-0 Pirotehnika
39225600-1 Sveće
39225700-2 Boce, tegle i flašice
39225710-5 Boce
39225720-8 Tegle
39225730-1 Flašice
39226000-2 Veliki baloni, kutije za boce, čuturice i koturovi
39226100-3 Kutije za boce
39226200-4 Veliki stakleni baloni i čuturice
39226210-7 Veliki stakleni baloni
39226220-0 Pljoske
39226300-5 Kalemovi ili koturovi
39227000-9 Igle za šivenje i pletenje i naprsci
39227100-0 Igle za šivenje i pletenje
39227110-3 Igle za šivenje
39227120-6 Igle za pletenje
39227200-1 Naprsci
39230000-3 Proizvodi posebne namene
39234000-1 Kutije za kompost
39235000-8 Žetoni
39236000-5 Kabine za farbanje
39237000-2 Štapovi za obeležavanje puta u snegu
39240000-6 Pribor za jelo
39241000-3 Noževi i makaze
39241100-4 Noževi
39241110-7 Stoni noževi
39241120-0 Kuhinjski noževi
39241130-3 Univerzalni noževi
39241200-5 Makaze
39254000-7 Časovničarstvo
39254100-8 Satovi
39254110-1 Budilnici
39254120-4 Zidni satovi
39254130-7 Staklo za satove
39260000-2 Tacne za pisma i oprema za pisaće stolove
39261000-9 Tacne za pisma
39263000-3 Oprema za pisaće stolove
39263100-4 Kompleti za pisaće stolove
39264000-0 Mehanizmi za korice za umetanje zasebnih listova ili fascikle
39265000-7 Drikeri i kopče za odeću
39270000-5 Predmeti za versku službu
39290000-1 Razna oprema
39291000-8 Potrepštine za perionice veša
39292000-5 Školske pločice ili table sa površinom ili priborom za pisanje ili crtanje
39292100-6 Školske table
39292110-9 Brisači za školske table
39292200-7 Tablice za pisanje
39292300-8 Pribor za crtanje
39292400-9 Pribor za pisanje
39292500-0 Lenjiri
39293000-2 Veštački proizvodi
39293100-3 Veštačko voće
39293200-4 Veštačko cveće
39293300-5 Veštačka trava
39293400-6 Veštački travnjaci
39293500-7 Bižuterija
39294000-9 Aparati i oprema namenjeni za svrhe demonstriranja
39294100-0 Proizvodi za informisanje i promociju
39295000-6 Kišobrani i suncobrani, štapovi za hodanje i kombinacija štapa sa sedištem
39295100-7 Suncobrani
39295200-8 Kišobrani
39295300-9 Štapovi sa sedištem
39295400-0 Štapovi za hodanje
39295500-1 Delovi, ukrasi i pribor za kišobrane, suncobrane, štapove za hodanje i slični proizvodi
39296000-3 Pogrebna oprema
39296100-4 Mrtvački sanduci
39297000-0 Potrepštine za kasarne
39298000-7 Statuete, ukrasi, ramovi za fotografije i slike i ogledala
39298100-8 Ramovi za fotografije
39298200-9 Ramovi za slike
39298300-0 Vaze za cveće
39298400-1 Statuete
39298500-2 Ukrasi
39298600-3 Globusi
39298700-4 Pehari
39298800-5 Akvarijumi
39298900-6 Razni proizvodi za dekoraciju
39298910-9 Novogodišnje jelke
39299000-4 Proizvodi od stakla
39299100-5 Staklene ampule
39299200-6 Neprobojno staklo
39299300-7 Staklena ogledala
39300000-5 Razna oprema
39310000-8 Ugostiteljska oprema
39311000-5 Sitan inventar u ugostiteljstvu
39312000-2 Oprema za pripremanje jela
39312100-3 Oprema za sečenje mesa
39312200-4 Oprema za menze (kantine)
39313000-9 Oprema za hotele
39314000-6 Profesionalna ugostiteljska oprema
39315000-3 Oprema za restorane
39330000-4 Oprema za dezinfekciju
39340000-7 Oprema za gasne mreže
39341000-4 Oprema za gas pod pritiskom
39350000-0 Oprema za kanalizacione radove
39360000-3 Oprema za zaptivanje
39370000-6 Vodovodna instalacija
39500000-7 Tekstilni proizvodi
39510000-0 Tekstilni proizvodi za domaćinstvo
39511000-7 Ćebad i putni pokrivači
39511100-8 Ćebad
39511200-9 Putni pokrivači
39512000-4 Posteljina
39512100-5 Čaršavi
39512200-6 Jorganske navlake
39512300-7 Navlake za dušek
39512400-8 Perjani jorgani
39512500-9 Jastučnice
39512600-0 Navlake za uzglavlja
39513000-1 Platneni stolnjaci i salvete
39513100-2 Stolnjaci
39513200-3 Stone salvete
39514000-8 Toaletni pribor za toalete i kuhinje
39514100-9 Peškiri
39514200-0 Salvete za brisanje sudova
39514300-1 Rolo-peškiri na valjcima
39514400-2 Automat za papirne ubruse
39514500-3 Peškiri za lice
39515000-5 Zavese, draperije, zastori i platnene roletne
39515100-6 Zavese
39515110-9 Zavese za zaštitu od dima
39515200-7 Draperije
39515300-8 Ukrasne draperije
39515400-9 Roletne
39515410-2 Unutrašnje roletne
39515420-5 Platnene roletne
39515430-8 Venecijaneri
39515440-1 Vertikalne roletne
39516000-2 Proizvodi za unutrašnje opremanje
39516100-3 Proizvodi za unutrašnje opremanje od tekstilnih materijala
39516110-6 Ukrasni jastuci
39516120-9 Jastuci
39518000-6 Bolnička posteljina
39518100-7 Zavese za operacione sale
39518200-8 Čaršavi za operacione sale
39520000-3 Gotovi tekstilni proizvodi
39522000-7 Cerade, jedra za čamce, daske za jedrenje ili suvozemna vozila, platnene nadstrešnice, tende, šatori i oprema za kampovanje
39522100-8 Cerade, platnene nadstrešnice i tende
39522110-1 Cerade
39522120-4 Platnene nadstrešnice
39522130-7 Tende
39522200-9 Kamuflažni pokrivači
39522400-1 Jedra
39522500-2 Tekstilni proizvodi za kampovanje
39522510-5 Dušeci na naduvavanje
39522520-8 Šatorski kreveti
39522530-1 Šatori
39522540-4 Vreće za spavanje
39522541-1 Vreće za spavanje punjene perjem ili paperjem
39523000-4 Padobrani
39523100-5 Padobrani kojima se može upravljati
39523200-6 Rotošuti
39525000-8 Razni gotovi tekstilni proizvodi
39525100-9 Krpe za prašinu
39525200-0 Filteri od tekstila
39525300-1 Prsluci za spašavanje
39525400-2 Vatrogasna ćebad
39525500-3 Mreže protiv komaraca
39525600-4 Krpe za posuđe
39525700-5 Pojasevi za spašavanje
39525800-6 Krpe za čišćenje
39525810-9 Krpe za glancanje
39530000-6 Tepisi, podni prostirači i ćilimi
39531000-3 Tepisi
39531100-4 Čvorovane podne obloge
39531200-5 Tkane podne obloge
39531300-6 Čupave podne obloge
39531310-9 Tepisi od sastavljenih kvadrata
39531400-7 Podne obloge
39532000-0 Podni prostirači
39533000-7 Ćilimi
39534000-4 Industrijske podne obloge
39540000-9 Razni konopci, užad, upleteni materijal i mrežasti materijal
39541000-6 Konopci, užad, upleteni materijal i mrežasti materijal
39541100-7 Upleteni materijal, konopci i užad
39541110-0 Užad
39541120-3 Konopci
39541130-6 Uzice
39541140-9 Upleteni materijal
39541200-8 Mreže od tekstila
39541210-1 Mreže od čvorova
39541220-4 Povezi
39542000-3 Krpe
39550000-2 Proizvodi od netkanog materijala
39560000-5 Razni tekstilni proizvodi
39561000-2 Til, čipka, trakaste tkanine, pozamanterija i vez
39561100-3 Trakaste tkanine, pozamanterija
39561110-6 Vrpce
39561120-9 Tekstilna traka
39561130-2 Tekstilne etikete i značke
39561131-9 Tekstilne etikete
39561132-6 Tekstilne značke
39561133-3 Oznake
39561140-5 Ukrasna pozamanterija
39561141-2 Pletenice od raznih tkanina
39561142-9 Epolete
39561200-4 Mrežasti materijali
39562000-9 Filc
39563000-6 Vata od tekstilnih materijala, predivo, tkanine i proizvodi za tehničke namene
39563100-7 Vata od tekstilnih materijala
39563200-8 Metalizirana prediva
39563300-9 Tkanine od metalnih niti
39563400-0 Impregnirane, prevučene ili prekrivene tekstilne tkanine
39563500-1 Tekstilni proizvodi za tehničke namene
39563510-4 Cevi i creva od tekstilnog materijala
39563520-7 Transportne trake od tekstilnog materijala
39563530-0 Cevi za ventilaciju
39563600-2 Prošiveni tekstilni proizvodi
39700000-9 Aparati za domaćinstvo
39710000-2 Električni aparati za domaćinstvo
39711000-9 Električni aparati za domaćinstvo za pripremu hrane
39711100-0 Frižideri i zamrzivači
39711110-3 Kombinacije frižidera i zamrzivača
39711120-6 Zamrzivači
39711121-3 Zamrzivači sandučari
39711122-0 Zamrzivači za domaćinstvo
39711123-7 Vertikalni zamrzivači
39711124-4 Industrijski zamrzivači
39711130-9 Frižideri
39711200-1 Aparati za preradu hrane
39711210-4 Aparati za mlevenje hrane (blenderi)
39711211-1 Aparati za mešanje hrane (mikseri)
39711300-2 Elektrotermički uređaji
39711310-5 Električni aparati za kafu
39711320-8 Električni aparati za čaj
39711330-1 Električni tosteri
39711340-4 Uređaji za grejanje tanjira
39711350-7 Ploče za vafle
39711360-0 Pećnice
39711361-7 Električne pećnice
39711362-4 Mikrotalasne pećnice
39711400-3 Pekači, ringle, rešoi i primusi
39711410-6 Pekači
39711420-9 Ringle
39711430-2 Rešoi
39711440-5 Primusi
39711500-4 Otvarači za konzerve
39712000-6 Električni kućni aparati za negu tela
39712100-7 Aparati za šišanje
39712200-8 Aparati za oblikovanje kose
39712210-1 Aparati za sušenje kose
39712300-9 Aparati za sušenje ruku
39713000-3 Električni kućni aparati za čišćenje, pegle
39713100-4 Mašine za pranje sudova
39713200-5 Mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša
39713210-8 Mašine za pranje i sušilice
39713211-5 Uređaj za sušenje i peglanje
39713300-6 Kuhinjski uređaj za drobljenje otpada
39713400-7 Aparati za održavanje poda
39713410-0 Aparati za čišćenje poda
39713420-3 Aparati za glačanje poda
39713430-6 Usisivači
39713431-3 Pribor za usisivače
39713500-8 Električne pegle
39713510-1 Pegle na paru
39714000-0 Uređaji za ventilaciju ili recirkulaciju
39714100-1 Ventilatori
39714110-4 Aspiratori
39715000-7 Bojleri za vodu i za grejanje zgrada, vodovodna instalacija
39715100-8 Električni protočni ili akumulacioni bojleri za vodu i grejači uronjeni u vodu
39715200-9 Oprema za grejanje
39715210-2 Oprema za centralno grejanje
39715220-5 Električni otpornici za grejanje
39715230-8 Električni uređaji za grejanje tla
39715240-1 Električni uređaji za grejanje prostora
39715300-0 Vodoinstalaterska oprema
39716000-4 Delovi električnih kućnih aparata
39717000-1 Ventilatori i uređaji za klimatizaciju
39717100-2 Ventilatori
39717200-3 Uređaji za klimatizaciju
39720000-5 Kućni aparati izuzev električnih
39721000-2 Oprema za kuvanje ili grejanje u domaćinstvu
39721100-3 Oprema za kuvanje u domaćinstvu
39721200-4 Frižideri na plin
39721300-5 Generatori ili razdelnici toplog vazduha izuzev električnih
39721310-8 Generatori toplog vazduha
39721320-1 Uređaji za sušenje vazduha
39721321-8 Uređaji za sušenje komprimovanog vazduha
39721400-6 Protočni ili akumulacioni grejači vode
39721410-9 Uređaji na gas
39721411-6 Grejači na gas
39722000-9 Delovi šporeta na drva, električnog šporeta, uređaja za grejanje tanjira i kućnih aparata
39722100-0 Delovi šporeta na drva
39722200-1 Delovi električnog šporeta
39722300-2 Delovi uređaja za grejanje tanjira
39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje
39810000-3 Mirisni preparati i voskovi
39811000-0 Preparati za parfimisanje i osvežavanje prostorija
39811100-1 Osveživač vazduha
39811110-4 Dozatori za osveživače vazduha
39811200-2 Prečišćivači vazduha
39811300-3 Sredstvo za uklanjanje mirisa (deodorizator)
39812000-7 Sredstva za glačanje i kreme
39812100-8 Sredstva za glačanje podova
39812200-9 Sredstva za glancanje cipela
39812300-0 Voskovi za glačanje i glancanje
39812400-1 Sredstva za vezivanje prašine pri čišćenju
39812500-2 Sredstva za zaptivanje
39813000-4 Paste i praškovi za čišćenje
39820000-6 Organska površinski aktivna sredstva
39821000-3 Sredstva za čišćenje sa amonijakom
39822000-0 Kaustična sredstva za čišćenje
39830000-9 Proizvodi za čišćenje
39831000-6 Preparati za pranje
39831100-7 Raspršivači za ulje
39831200-8 Deterdženti
39831210-1 Deterdženti za mašine za pranje sudova
39831220-4 Sredstva za odstranjivanje masnoće
39831230-7 Sredstva za rastvaranje masnoće
39831240-0 Jedinjenja za čišćenje
39831250-3 Rastvori za ispiranje
39831300-9 Sredstva za čišćenje poda
39831400-0 Sredstva za čišćenje ekrana
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila
39831600-2 Sredstva za čišćenje toaleta
39831700-3 Automatski dozatori za sapun
39832000-3 Proizvodi za pranje posuđa
39832100-4 Prašak za pranje posuđa
39833000-0 Proizvodi protiv prašine
39834000-7 Rastvori za čišćenje nakita
41000000-9 Prikupljena i prečišćena voda
41100000-0 Prirodna voda
41110000-3 Pijaća voda
41120000-6 Tehnička voda
42000000-6 Industrijske mašine
42100000-0 Mašine za proizvodnju i korišćenje mehaničke energije
42110000-3 Turbine i motori
42111000-0 Motori
42111100-1 Vanbrodski pogonski motori za morska plovila
42112000-7 Turbinska postrojenja
42112100-8 Turbine na paru
42112200-9 Hidraulične turbine
42112210-2 Rotori na vodeni pogon
42112300-0 Turbine na gas
42112400-1 Oprema za turbine
42112410-4 Instrumenti za turbine
42113000-4 Delovi turbina
42113100-5 Delovi turbina na paru
42113110-8 Osnovne ploče
42113120-1 Kućišta
42113130-4 Sistemi vazdušnog hlađenja sa kondenzatorima
42113150-0 Sistemi za podmazivanje uljem
42113160-3 Separatori vlage
42113161-0 Odstranjivač vlage iz vazduha
42113170-6 Rotaciona oprema
42113171-3 Rotori
42113172-0 Lopatice
42113190-2 Rotacioni uređaji
42113200-6 Delovi hidrauličnih turbina
42113300-7 Delovi gasnih turbina
42113310-0 Sistemi za dovod vazduha
42113320-3 Modul za ubrizgavanje gasa
42113390-4 Sistemi za gasna goriva
42113400-8 Delovi rotora na vodeni pogon
42120000-6 Pumpe i kompresori
42121000-3 Hidraulične ili pneumatske pogonske mašine i motori
42121100-4 Hidraulični ili pneumatski cilindri
42121200-5 Hidraulične pogonske mašine
42121300-6 Pneumatske pogonske mašine
42121400-7 Hidraulični pogonski motori
42121500-8 Pneumatski pogonski motori
42122000-0 Pumpe
42122100-1 Pumpe za tečnost
42122110-4 Vatrogasne pumpe
42122120-7 Uređaj za sipanje goriva u helikopter
42122130-0 Pumpe za vodu
42122160-9 Rashladne pumpe
42122161-6 Pumpe za rashladnu vodu
42122170-2 Pumpe za podmazivanje
42122180-5 Pumpe za gorivo
42122190-8 Pumpe za beton
42122200-2 Pumpe za tečnost za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem
42122210-5 Hidraulični agregati
42122220-8 Pumpe za kanalizaciju
42122230-1 Pumpe za doziranje
42122300-3 Pojačavači pritiska tečnosti
42122400-4 Centrifugalne pumpe i elevatori tečnosti
42122410-7 Pumpe za upotrebu u medicini
42122411-4 Pumpe za veštačko hranjenje
42122419-0 Perfuzione pumpe
42122420-0 Elevatori tečnosti
42122430-3 Centrifugalne pumpe
42122440-6 Rotacione pumpe
42122450-9 Vakuumske pumpe
42122460-2 Vazdušne pumpe
42122480-8 Pumpe sa lopatičnim kolom radijalnog toka
42122500-5 Laboratorijske pumpe i pribor
42122510-8 Peristaltičke pumpe
42123000-7 Kompresori
42123100-8 Gasni kompresori
42123200-9 Rotacioni kompresori
42123300-0 Kompresori za rashladnu opremu
42123400-1 Vazdušni kompresori
42123410-4 Ugrađeni vazdušni kompresori
42123500-2 Turbo-kompresori
42123600-3 Potisni kompresori sa naizmeničnim kretanjem
42123610-6 Agregat za komprimovani vazduh
42123700-4 Centrifugalni kompresori
42123800-5 Kompresori za upotrebu u civilnom vazduhoplovstvu
42124000-4 Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora
42124100-5 Delovi mašina ili motora
42124130-4 Delovi pneumatskih mašina
42124150-0 Delovi hidrauličnih pogonskih mašina ili motora
42124170-6 Delovi reaktivnih motora
42124200-6 Delovi pumpi ili elevatora tečnosti
42124210-9 Delovi pumpi za gorivo, ručnih pumpi i pumpi za beton
42124211-6 Delovi pumpi za gorivo
42124212-3 Delovi ručnih pumpi
42124213-0 Delovi pumpi za beton
42124220-2 Delovi pumpi za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem
42124221-9 Delovi hidrauličnih agregata
42124222-6 Delovi dozirnih pumpi
42124230-5 Delovi pumpi za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem
42124290-3 Delovi centrifugalnih pumpi
42124300-7 Delovi vazdušnih ili vakuumskih pumpi, vazdušnih ili gasnih kompresora
42124310-0 Delovi vazdušnih pumpi
42124320-3 Delovi vakuumskih pumpi
42124330-6 Delovi vazdušnih kompresora
42124340-9 Delovi gasnih kompresora
42130000-9 Slavine, ventili i slični uređaji
42131000-6 Slavine i ventili
42131100-7 Ventili definisani prema funkciji
42131110-0 Ventili za radijatore centralnog grejanja
42131120-3 Vodonepropusni zasuni za ustave
42131130-6 Regulatori temperature
42131140-9 Redukcijski ventili, upravljački ventili, povratni ventili ili sigurnosni ventili
42131141-6 Redukcijski ventili
42131142-3 Upravljački ventili
42131143-0 Ventili za regulaciju visoke vode
42131144-7 Ventili za regulaciju procesa
42131145-4 Povratni ventili
42131146-1 Nepovratni ventili
42131147-8 Sigurnosni ventili
42131148-5 Zaustavni ventili
42131150-2 Ventili za kanalizacijske vertikale
42131160-5 Hidranti
42131170-8 Ispusni ventili za plinske boce
42131200-8 Ventili definisani prema konstrukciji
42131210-1 Zaporni ventili
42131220-4 Ventili za otvorene kanale
42131230-7 Zasuni
42131240-0 Ravni ventili
42131250-3 Igličasti ventili
42131260-6 Kuglasti ventili
42131270-9 Konusni ventili
42131280-2 Leptirasti ventili
42131290-5 Membranski ventili
42131291-2 Klizni ventili
42131292-9 Preklopni ventil
42131300-9 Oprema ušća bušotine i drugi sklopovi ventila
42131310-2 Oprema ušća bušotine na naftnim platformama
42131320-5 Prigušni razdelnici
42131390-6 Sklopovi ventila
42131400-0 Sanitarne slavine
42132000-3 Delovi slavina i ventila
42132100-4 Pokretači ventila
42132110-7 Električni pokretači ventila
42132120-0 Hidraulični pokretači ventila
42132130-3 Pneumatski pokretači ventila
42132200-5 Delovi slavina
42132300-6 Delovi ventila
42140000-2 Uređaji, zupčanici i pogonski elementi
42141000-9 Obični uređaji, zupčanici i pogonski elementi
42141100-0 Prenosna, bregasta i kolenasta vratila
42141110-3 Prenosna vratila
42141120-6 Bregasta vratila
42141130-9 Kolenasta vratila
42141200-1 Kućišta ležaja
42141300-2 Zupčasti i frikcioni prenosnici
42141400-3 Zamajci, kaišnici i užanici
42141410-6 Vitla
42141500-4 Uključno-isključne spojnice
42141600-5 Koturače
42141700-6 Spojnice za vratila
42141800-7 Zglobne spojnice
42142000-6 Delovi elemenata zupčanika i pogonskih elemenata
42142100-7 Delovi elemenata zupčanika
42142200-8 Delovi pogonskih elemenata
42150000-5 Nuklearni reaktori i delovi
42151000-2 Nuklearni reaktori
42152000-9 Delovi nuklearnih reaktora
42152100-0 Sistemi hlađenja reaktora
42152200-1 Delovi posuda za nuklearne reaktore
42160000-8 Kotlovski uređaji
42161000-5 Toplovodni kotlovi
42162000-2 Parni kotlovi
42163000-9 Generatori pare
42164000-6 Pomoćni uređaji za kotlove
42165000-3 Kondenzatori pare
42200000-8 Mašine za preradu hrane, pića i duvana i pripadajući delovi
42210000-1 Mašine za preradu hrane, pića i duvana
42211000-8 Mašine za mlekarstvo
42211100-9 Centrifugalni separatori pavlake
42212000-5 Mašine za preradu žitarica i suvog povrća
42213000-2 Mašine koji se koriste u proizvodnji alkoholnih ili voćnih napitaka
42214000-9 Kuhinjski šporeti, sušare za poljoprivredne proizvode i oprema za kuvanje ili zagrevanje
42214100-0 Kuhinjski šporeti
42214110-3 Roštilji
42214200-1 Sušare za poljoprivredne proizvode
42215000-6 Mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića
42215100-7 Mašine za sečenje hrane
42215110-0 Mašine za sečenje hleba
42215120-3 Mašine za sečenje slanine
42215200-8 Mašine za preradu hrane
42215300-9 Mašine za izradu testenine
42216000-3 Mašine za preradu duvana
42220000-4 Delovi mašina za preradu hrane, pića i duvana
42221000-1 Delovi mašina za preradu hrane
42221100-2 Delovi mašina za mlekarstvo
42221110-5 Delovi mašina za mužu
42222000-8 Delovi mašina za preradu pića
42223000-5 Delovi mašina za preradu duvana
42300000-9 Industrijske ili laboratorijske peći, peći za spaljivanje i pećnice
42310000-2 Gorionici za ložišta
42320000-5 Peći za spaljivanje otpada
42330000-8 Topioničke peći
42340000-1 Pećnice, izuzev za domaćinstvo
42341000-8 Komercijalne pećnice
42350000-4 Krematorijumi
42390000-6 Delovi za gorionike za ložišta, peći ili pećnice
42400000-0 Oprema za dizanje i rukovanje teretom i delovi
42410000-3 Oprema za dizanje i rukovanje teretom
42411000-0 Dizalice koturače i čekrci
42412000-7 Čekrci za rudarska okna, vitla za upotrebu ispod zemlje i vitla sa vertikalnom osovinom
42412100-8 Čekrci za rudarska okna i vitla za upotrebu ispod zemlje
42412110-1 Čekrci za rudarska okna
42412120-4 Vitla za upotrebu ispod zemlje
42412200-9 Vitla sa vertikalnom osovinom
42413000-4 Dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja i dizalice za podizanje vozila
42413100-5 Ugrađeni dizalični sistemi
42413200-6 Hidraulične dizalice
42413300-7 Pneumatske dizalice
42413400-8 Mehaničke dizalice
42413500-9 Dizalice za vozila
42414000-1 Dizalice, pokretne dizalice i radna kolica opremljena dizalicama
42414100-2 Dizalice
42414110-5 Lučke dizalice
42414120-8 Pristanišne dizalice
42414130-1 Dizalice za slaganje tereta
42414140-4 Kontejnerske dizalice
42414150-7 Toranjske dizalice
42414200-3 Pokretne mostne dizalice
42414210-6 Pokretne dizalice
42414220-9 Pokretne poprečne dizalice
42414300-4 Portalne dizalice sa krakom
42414310-7 Pokretne dizalice
42414320-0 Dizalice sa obrtnom strelom
42414400-5 Dizalice ugrađene na vozila
42414410-8 Dizalice za teretna vozila
42414500-6 Mostne dizalice
42415000-8 Viljuškari, radna vozila, vučna vozila na peronima železničkih stanica
42415100-9 Kamioni – dizalice
42415110-2 Viljuškari
42415200-0 Radna vozila
42415210-3 Radna vozila opremljena uređajima za podizanje tereta
42415300-1 Vučna vozila na peronima železničkih stanica
42415310-4 Samohodna vozila (FSVS)
42415320-7 Oprema za interventna vozila
42416000-5 Liftovi, skipovi, građevinske dizalice, pokretne stepenice i pokretne staze
42416100-6 Liftovi
42416110-9 Liftovi za kade
42416120-2 Teretni liftovi
42416130-5 Mehanički liftovi
42416200-7 Skipovi
42416210-0 Podizači kontejnera za otpad
42416300-8 Građevinske dizalice
42416400-9 Pokretne stepenice
42416500-0 Pokretne staze
42417000-2 Transporteri
42417100-3 Transporteri pneumatski
42417200-4 Transporteri
42417210-7 Beskonačni transporteri sa korpama
42417220-0 Beskonačni transporteri koji rade kontinualno sa trakama
42417230-3 Oklopljeni transporteri za rudarstvo
42417300-5 Oprema za taransportere
42417310-8 Transporteri sa trakom
42418000-9 Mašine za podizanje, rukovanje, utovar ili istovar
42418100-0 Gurači rudarskih vagoneta i lokomotivske ili vagonske prenosnice
42418200-1 Jednošinska železnica ili oprema za skijaške uspinjače
42418210-4 Jednošinska viseća železnica
42418220-7 Skijaške uspinjače sa sedištima
42418290-8 Oprema za skijaške uspinjače
42418300-2 Oprema za gašenje plamena
42418400-3 Obrtni uređaji za odlaganje i uzimanje uskladištenih predmeta (karusel)
42418500-4 Mehanička oprema za rukovanje
42418900-8 Mašine za utovar ili rukovanje
42418910-1 Oprema za utovar
42418920-4 Oprema za istovar
42418930-7 Bočni utovarivači
42418940-0 Oprema za rukovanje kontejnerima
42419000-6 Delovi opreme za dizanje i rukovanje
42419100-7 Delovi dizalica
42419200-8 Delovi radnih vozila
42419500-1 Delovi liftova, skipova ili pokretnih stepenica
42419510-4 Delovi liftova
42419520-7 Delovi skipova
42419530-0 Delovi pokretnih stepenica
42419540-3 Delovi pokretnih staza
42419800-4 Delovi transportera
42419810-7 Delovi transportera sa trakom
42419890-1 Delovi tarnsportera sa korpama
42419900-5 Delovi vitla i druge opreme za dizanje i rukovanje
42420000-6 Korpe, lopate, grabilice i hvataljke za dizalice ili bagere
42500000-1 Rashladni uređaji i uređaji za provetravanje
42510000-4 Izmenjivači toplote, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje
42511000-1 Izmenjivači toplote i mašine za pretvaranje vazduha ili drugih gasova u tečnost
42511100-2 Izmenjivači toplote
42511110-5 Toplotne pumpe
42511200-3 Mašine za pretvaranje vazduha ili drugih gasova u tečnost
42512000-8 Instalacije za klimatizaciju
42512100-9 Prozorski uređaji za klimatizaciju
42512200-0 Zidni uređaji za klimatizaciju
42512300-1 Paketni uređaji za grejanje, prozračivanje i klimatizaciju (HVAC)
42512400-2 Uređaji za klimatizaciju vozila
42512500-3 Delovi uređaja za klimatizaciju
42512510-6 Regulatori protoka vazduha u klimatizacionim cevima
42512520-9 Rešetke za usmeravanje vazduha
42513000-5 Rashladna oprema i oprema za zamrzavanje
42513100-6 Uređaji za zamrzavanje
42513200-7 Rashladna oprema
42513210-0 Rashladne vitrine
42513220-3 Rashladni pultovi
42513290-4 Komercijalna rashladna oprema
42514000-2 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćavanje gasova
42514200-4 Elektrostatički prečišćivači vazduha i gasova
42514300-5 Aparati za filtriranje
42514310-8 Vazdušni filteri
42514320-1 Gasni filteri
42515000-9 Kotlovi za centralno grejanje
42520000-7 Ventilaciona oprema
42521000-4 Oprema za izvlačenje dima
42522000-1 Ventilatori, izuzev za domaćinstvo
42522100-2 Delovi ventilatora
42530000-0 Delovi rashladne opreme i opreme za zamrzavanje i toplotne pumpe
42531000-7 Delovi rashladne opreme
42532000-4 Delovi opreme za zamrzavanje
42533000-1 Delovi toplotnih pumpi
42600000-2 Mašine alatke
42610000-5 Mašine alatke za obradu laserom i centri za mašinsku obradu
42611000-2 Specijalne mašine alatke
42612000-9 Centri za mašinsku obradu
42612100-0 Centar za mašinsku obradu sa vodoravnim vretenom
42612200-1 Centar za mašinsku obradu sa vertikalnim vretenom
42620000-8 Strugovi, mašine alatke za bušenje i glodanje
42621000-5 Strugovi
42621100-6 CNC strugovi
42622000-2 Mašine za urezivanje spoljnih i unutrašnjih navoja
42623000-9 Glodalice
42630000-1 Alatne mašine za obradu metala
42631000-8 Alatne mašine za završnu obradu metala
42632000-5 Numerički upravljane mašine za obradu metala
42633000-2 Uređaji za savijanje, preklapanje, ravnanje ili poravnavanje
42634000-9 Mašine za kovanje
42635000-6 Mašine za kovanje u kalupima
42636000-3 Prese
42636100-4 Hidraulične prese
42637000-0 Alatne mašine za bušenje ili glodanje metala
42637100-1 Alatne mašine za bušenje metala
42637200-2 Velike mašine alatke za bušenje metala
42637300-3 Alatne mašine za glodanje metala
42638000-7 Centar za mašinsku obradu metala
42640000-4 Alatne mašine za obradu tvrdih materijala, izuzev metala
42641000-1 Alatne mašine za obradu kamena, keramike, betona ili stakla
42641100-2 Alatne mašine za obradu kamena
42641200-3 Alatne mašine za obradu keramike
42641300-4 Alatne mašine za obradu betona
42641400-5 Alatne mašine za obradu stakla
42642000-8 Alatne mašine za obradu drveta, kostiju, plute, tvrde gume ili tvrde plastične mase
42642100-9 Alatne mašine za obradu drveta
42642200-0 Alatne mašine za obradu kostiju
42642300-1 Alatne mašine za obradu plute
42642400-2 Alatne mašine za obradu tvrde gume
42642500-3 Alatne mašine za obradu tvrde plastične mase
42650000-7 Pneumatski ručni alati ili ručni alati na motorni pogon
42651000-4 Pneumatski ručni alati
42652000-1 Elektromehanički ručni alati
42660000-0 Alati za lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje, mašine i oprema za površinsko kaljenje i vruće ubrizgavanje
42661000-7 Oprema za lemljenje i tvrdo lemljenje
42661100-8 Oprema za lemljenje
42661200-9 Oprema za tvrdo lemljenje
42662000-4 Oprema za zavarivanje
42662100-5 Oprema za elektro-zavarivanje
42662200-6 Oprema za zavarivanje, izuzev električne
42663000-1 Uređaji za površinsko kaljenje
42664000-8 Oprema za topljenje
42664100-9 Oprema za topljenje plastičnih masa
42665000-5 Mašinske brizgaljke metala
42670000-3 Delovi i pribor za mašine alatke
42671000-0 Držači za alate
42671100-1 Nosači za laboratorijske alate
42671110-4 Stalci za pranje epruveta
42672000-7 Radni držači za obradu alatnim mašinama
42673000-4 Posebni nastavci za razdvajanje kod alatnih mašina
42674000-1 Delovi i pribor za mašine alatke za obradu metala
42675000-8 Delovi i pribor za mašine alatke za obradu tvrdih materijala
42675100-9 Delovi lančanih testera
42676000-5 Delovi ručnih alata
42677000-2 Delovi pneumatskih alata
42700000-3 Mašine za proizvodnju tekstila, odeće i kože
42710000-6 Mašine za tekstil
42711000-3 Mašine za preradu sintetičkih tkanina
42712000-0 Tekstilne predilice
42713000-7 Mašine za tkanje
42714000-4 Mašine za pletenje
42715000-1 Mašine za šivenje
42716000-8 Mašine za pranje rublja, hemijsko čišćenje i sušenje
42419890-1 Delovi tarnsportera sa korpama
42419900-5 Delovi vitla i druge opreme za dizanje i rukovanje
42420000-6 Korpe, lopate, grabilice i hvataljke za dizalice ili bagere
42500000-1 Rashladni uređaji i uređaji za provetravanje
42510000-4 Izmenjivači toplote, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje
42511000-1 Izmenjivači toplote i mašine za pretvaranje vazduha ili drugih gasova u tečnost
42511100-2 Izmenjivači toplote
42511110-5 Toplotne pumpe
42511200-3 Mašine za pretvaranje vazduha ili drugih gasova u tečnost
42512000-8 Instalacije za klimatizaciju
42512100-9 Prozorski uređaji za klimatizaciju
42512200-0 Zidni uređaji za klimatizaciju
42512300-1 Paketni uređaji za grejanje, prozračivanje i klimatizaciju (HVAC)
42512400-2 Uređaji za klimatizaciju vozila
42512500-3 Delovi uređaja za klimatizaciju
42512510-6 Regulatori protoka vazduha u klimatizacionim cevima
42512520-9 Rešetke za usmeravanje vazduha
42513000-5 Rashladna oprema i oprema za zamrzavanje
42513100-6 Uređaji za zamrzavanje
42513200-7 Rashladna oprema
42513210-0 Rashladne vitrine
42513220-3 Rashladni pultovi
42513290-4 Komercijalna rashladna oprema
42514000-2 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćavanje gasova
42514200-4 Elektrostatički prečišćivači vazduha i gasova
42514300-5 Aparati za filtriranje
42514310-8 Vazdušni filteri
42514320-1 Gasni filteri
42515000-9 Kotlovi za centralno grejanje
42520000-7 Ventilaciona oprema
42521000-4 Oprema za izvlačenje dima
42522000-1 Ventilatori, izuzev za domaćinstvo
42522100-2 Delovi ventilatora
42530000-0 Delovi rashladne opreme i opreme za zamrzavanje i toplotne pumpe
42531000-7 Delovi rashladne opreme
42532000-4 Delovi opreme za zamrzavanje
42533000-1 Delovi toplotnih pumpi
42600000-2 Mašine alatke
42610000-5 Mašine alatke za obradu laserom i centri za mašinsku obradu
42611000-2 Specijalne mašine alatke
42612000-9 Centri za mašinsku obradu
42612100-0 Centar za mašinsku obradu sa vodoravnim vretenom
42612200-1 Centar za mašinsku obradu sa vertikalnim vretenom
42620000-8 Strugovi, mašine alatke za bušenje i glodanje
42621000-5 Strugovi
42621100-6 CNC strugovi
42622000-2 Mašine za urezivanje spoljnih i unutrašnjih navoja
42623000-9 Glodalice
42630000-1 Alatne mašine za obradu metala
42631000-8 Alatne mašine za završnu obradu metala
42632000-5 Numerički upravljane mašine za obradu metala
42633000-2 Uređaji za savijanje, preklapanje, ravnanje ili poravnavanje
42634000-9 Mašine za kovanje
42635000-6 Mašine za kovanje u kalupima
42636000-3 Prese
42636100-4 Hidraulične prese
42637000-0 Alatne mašine za bušenje ili glodanje metala
42637100-1 Alatne mašine za bušenje metala
42637200-2 Velike mašine alatke za bušenje metala
42637300-3 Alatne mašine za glodanje metala
42638000-7 Centar za mašinsku obradu metala
42640000-4 Alatne mašine za obradu tvrdih materijala, izuzev metala
42641000-1 Alatne mašine za obradu kamena, keramike, betona ili stakla
42641100-2 Alatne mašine za obradu kamena
42641200-3 Alatne mašine za obradu keramike
42641300-4 Alatne mašine za obradu betona
42641400-5 Alatne mašine za obradu stakla
42642000-8 Alatne mašine za obradu drveta, kostiju, plute, tvrde gume ili tvrde plastične mase
42642100-9 Alatne mašine za obradu drveta
42642200-0 Alatne mašine za obradu kostiju
42642300-1 Alatne mašine za obradu plute
42642400-2 Alatne mašine za obradu tvrde gume
42642500-3 Alatne mašine za obradu tvrde plastične mase
42650000-7 Pneumatski ručni alati ili ručni alati na motorni pogon
42651000-4 Pneumatski ručni alati
42652000-1 Elektromehanički ručni alati
42660000-0 Alati za lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje, mašine i oprema za površinsko kaljenje i vruće ubrizgavanje
42661000-7 Oprema za lemljenje i tvrdo lemljenje
42661100-8 Oprema za lemljenje
42661200-9 Oprema za tvrdo lemljenje
42662000-4 Oprema za zavarivanje
42662100-5 Oprema za elektro-zavarivanje
42662200-6 Oprema za zavarivanje, izuzev električne
42663000-1 Uređaji za površinsko kaljenje
42664000-8 Oprema za topljenje
42664100-9 Oprema za topljenje plastičnih masa
42665000-5 Mašinske brizgaljke metala
42670000-3 Delovi i pribor za mašine alatke
42671000-0 Držači za alate
42671100-1 Nosači za laboratorijske alate
42671110-4 Stalci za pranje epruveta
42672000-7 Radni držači za obradu alatnim mašinama
42673000-4 Posebni nastavci za razdvajanje kod alatnih mašina
42674000-1 Delovi i pribor za mašine alatke za obradu metala
42675000-8 Delovi i pribor za mašine alatke za obradu tvrdih materijala
42675100-9 Delovi lančanih testera
42676000-5 Delovi ručnih alata
42677000-2 Delovi pneumatskih alata
42700000-3 Mašine za proizvodnju tekstila, odeće i kože
42710000-6 Mašine za tekstil
42711000-3 Mašine za preradu sintetičkih tkanina
42712000-0 Tekstilne predilice
42713000-7 Mašine za tkanje
42714000-4 Mašine za pletenje
42715000-1 Mašine za šivenje
42716000-8 Mašine za pranje rublja, hemijsko čišćenje i sušenje
42716100-9 Postrojenja za pranje
42716110-2 Oprema za pranje
42716120-5 Mašine za pranje
42716130-8 Uređaji za hemijsko čišćenje
42716200-0 Mašine za sušenje
42717000-5 Oprema za peglanje i slaganje rublja
42717100-6 Oprema za slaganje rublja
42718000-2 Mašine za završnu obradu tekstila
42718100-3 Mašine za peglanje
42718200-4 Prese za peglanje
42720000-9 Delovi mašina za proizvodnju tekstila i odeće
42800000-4 Mašine za proizvodnju hartije ili kartona
42810000-7 Delovi mašina za proizvodnju hartije ili kartona
42900000-5 Razni uređaji opšte i posebne namene
42910000-8 Aparati za destilaciju, filtriranje ili prečišćavanje
42912000-2 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćavanje tečnosti
42912100-3 Mašine i aparati za filtriranje tečnosti
42912110-6 Aparati za filtriranje blata iz tečnosti za bušenje
42912120-9 Hidrociklonski uređaj
42912130-2 Aparati za filtriranje ili prečišćavanje napitaka
42912300-5 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćavanje vode
42912310-8 Aparati za filtriranje vode
42912320-1 Aparati za uklanjanje vazduha i gasova (deaeraciju)
42912330-4 Aparati za prečišćavanje vode
42912340-7 Aparati za desalinizaciju
42912350-0 Oprema za postrojenje za filtriranje
42913000-9 Filteri za ulje, benzin i dovod vazduha
42913300-2 Filteri za ulje
42913400-3 Filteri za benzin
42913500-4 Filteri za dovod vazduha
42914000-6 Oprema za reciklažu
42920000-1 Mašine za čišćenje boca, za pakovanje i merenje težine i uređaji za farbanje
42921000-8 Mašine za čišćenje, punjenje, pakovanje ili umotavanje boca ili drugih posuda
42921100-9 Mašine za čišćenje ili sušenje boca ili drugih posuda
42921200-0 Mašine za punjenje ili zatvaranje boca, konzervi ili drugih posuda
42921300-1 Mašine za pakovanje ili umotavanje
42921310-4 Mašine za povezivanje
42921320-7 Mašine za pakovanje
42921330-0 Mašine za umotavanje
42923000-2 Mašine za merenje težine i vage
42923100-3 Mašine za merenje težine
42923110-6 Terazije
42923200-4 Vage
42923210-7 Trgovačke vage
42923220-0 Vage za kontinuirano merenje robe
42923230-3 Kontrolne vage
42924200-1 Uređaji za izbacivanje mlaza pare ili peska
42924300-2 Oprema za prskanje
42924310-5 Topovi za prskanje
42924700-6 Mehanički uređaji za izbacivanje, raspršivanje ili prskanje
42924710-9 Aparati za raspršivanje gasa
42924720-2 Oprema za dekontaminaciju
42924730-5 Aparati za čišćenje vodom pod pritiskom
42924740-8 Aparati za čišćenje pod visokim pritiskom
42924790-3 Aparati za neutralizaciju mirisa
42930000-4 Centrifuge, kalanderi i automati
42931000-1 Centrifuge
42931100-2 Laboratorijske centrifuge i pribor
42931110-5 Samostojeće centrifuge
42931120-8 Stone centrifuge
42931130-1 Ulošci za centrifuge
42931140-4 Rotaciona oprema za centrifuge
42932000-8 Kalanderi
42932100-9 Mašine za valjanje
42933000-5 Automati
42933100-6 Automati za prodaju sanitarnih artikala
42933200-7 Automati za prodaju poštanskih maraka
42933300-8 Automati za prodaju robe
42940000-7 Mašine za termičku obradu materijala
42941000-4 Mašine za termičku obradu gasa
42942000-1 Pećnice i pribor
42942200-3 Vakuumske pećnice
42943000-8 Termostatske kupke i dodaci
42943100-9 Rashladne spirale
42943200-0 Ultrasonične kupke
42943210-3 Uronjivi termostati
42943300-1 Uronjivi hladnjaci
42943400-2 Rashladni i rashladno – grejni cirkulatori
42943500-3 Recirkulatorni hladnjaci
42943600-4 Cirkulatori na visokim temperaturama
42943700-5 Grejni cirkulatori
42943710-8 Prekrivači za kupatila
42950000-0 Delovi za uređaje opšte namene
42952000-4 Delovi centrifuga
42953000-1 Delovi kalandera
42954000-8 Delovi mašina za valjanje
42955000-5 Delovi mašina za filtriranje
42956000-2 Delovi mašina za prečišćavanje
42957000-9 Delovi mašina za prskanje
42958000-6 Delovi mašina za merenje težine
42959000-3 Mašine za pranje sudova, izuzev za domaćinstvo
42960000-3 Upravljački i kontrolni sistemi, štamparska i grafička oprema, oprema za automatizaciju kancelarijskog poslovanja i oprema za obradu podataka
42961000-0 Upravljački i kontrolni sistemi
42961100-1 Sistem za kontrolu pristupa
42961200-2 Skada ili njemu ekvivalentan sistem
42961300-3 Sistem za određivanje položaja vozila
42961400-4 Dispečerski sistem
42962000-7 Štamparska i grafička oprema
42962100-8 Sistem za štampanje na foliju
42962200-9 Štamparska presa
42962300-0 Grafičke radne stanice
42962400-1 Hektografi
42962500-2 Mašine za graviranje
42963000-4 Presa za izradu kovanica
42964000-1 Oprema za automatizaciju kancelarijskog poslovanja
42965000-8 Oprema za obradu podataka
42965100-9 Sistem za upravljanje skladištima
42965110-2 Skladišni sistemi
42967000-2 Kontroler
42967100-3 Digitalna jedinica za daljinsko upravljanje
42968000-9 Dozatori
42968100-0 Dozatori napitaka
42968200-1 Dozatori sanitarnog materijala
42968300-2 Sistem za doziranje toaletnog papira
42970000-6 Delovi mašina za sudove i mašina za čišćenje, punjenje, pakovanje ili umotavanje
42971000-3 Delovi mašina za sudove
42972000-0 Delovi mašina za čišćenje
42973000-7 Delovi mašina za punjenje
42974000-4 Delovi mašina za pakovanje
42975000-1 Delovi mašina za umotavanje
42980000-9 Generatori gasa
42981000-6 Generatori ozona
42990000-2 Razni uređaji za posebne namene
42991000-9 Mašine za hartiju, štamparske i knjigovezačke mašine i njihovi delovi
42991100-0 Knjigovezačke mašine
42991110-3 Mašine za prošivanje knjiga
42991200-1 Štamparske mašine
42991210-4 Mašine za ofset štampu
42991220-7 Slovoslagačke mašine
42991230-0 Kartomati
42991300-2 Sistem za fotoslog
42991400-3 Sušare za drvo, hartijinu masu, hartiju ili karton
42991500-4 Delovi štamparskih ili knjigovezačkih mašina
42992000-6 Električni proizvodi posebne namene
42992100-7 Faradejev kavez
42992200-8 Gluva soba
42992300-9 Elektromagnetska apsorpciona sredstva
42993000-3 Mašine za hemijsku industriju
42993100-4 Hlorinatori
42993200-5 Uređaji za doziranje
42994000-0 Mašine za obradu gume ili plastičnih masa
42994100-1 Mašine za proizvodnju prozora i okvira od plastičnih masa
42994200-2 Mašine za obradu plastičnih masa
42994220-8 Pribor za laminaciju
42994230-1 Laminatori
42995000-7 Razne mašine za čišćenje
42995100-8 Mašine za pranje tunela
42995200-9 Mašine za čišćenje plaža
42996000-4 Mašine za preradu otpadnih voda
42996100-5 Usitnjivači
42996110-8 Usitnjivači za preradu otpadnih voda
42996200-6 Prese za otpadne vode
42996300-7 Prečišćivači
42996400-8 Mešalice
42996500-9 Rešetke za otpadne vode
42996600-0 Oprema za snabdevanje kiseonikom
42996700-1 Elektro-filteri za gas (precipitatori)
42996800-2 Korita za taloženje
42996900-3 Oprema za preradu mulja
42997000-1 Uređaji za cevovode
42997100-2 Uređaji za pregled unutrašnjih površina cevovoda
42997200-3 Uređaji za čišćenje unutrašnjih površina cevovoda
42997300-4 Industrijski roboti
42998000-8 Sistem za dizanje paleta
42998100-9 Sistem za uzimanje paleta
42999000-5 Usisivači i uređaji za glačanje podova, izuzev za domaćinstvo
42999100-6 Usisivači, izuzev za domaćinstvo
42999200-7 Mašine za glačanje podova, izuzev za domaćinstvo
42999300-8 Delovi usisivača, izuzev za domaćinstvo
42999400-9 Delovi mašina za glačanje podova, izuzev za domaćinstvo
43000000-3 Mašine za rudarstvo, kamenolome, oprema za građevinarstvo
43100000-4 Rudarska oprema
43120000-0 Mašine za rezanje uglja ili stena, za probijanje tunela i za bušenje ili kopanje vertikalnih rovova
43121000-7 Mašine za bušenje bušotina
43121100-8 Oprema za obradu bušotinskih glava
43121200-9 Aparati za povezivanje ulaznih cevi
43121300-0 Oprema za završavanje bušotina
43121400-1 Oprema za intervencije u bušotinama
43121500-2 Oprema za ispitivanje bušotina
43121600-3 Aparati za sprečavanje erupcije bušotine
43122000-4 Mašine za rezanje uglja ili stena
43123000-1 Mašine za probijanje tunela
43124000-8 Mašine za bušenje
43124100-9 Mašine za bušenje tunela
43124900-7 Oprema za bušenje stena
43125000-5 Mašine za bušenje (na velikim dubinama)
43130000-3 Oprema za bušenje
43131000-0 Proizvodne platforme na pučini
43131100-1 Oprema za rad na pučini
43131200-2 Jedinica za bušenje na pučini
43132000-7 Oprema za naftne bušotine
43132100-8 Mašine za bušenje
43132200-9 Platforma za bušenje
43132300-0 Burgije
43132400-1 Oprema za vodove
43132500-2 Nosači (spojke) za cevi u bušotinama
43133000-4 Oprema za naftne platforme
43133100-5 Noseće čelične jedinice
43133200-6 Moduli postavljeni na noseće jedinice
43134000-1 Mašine za naftna polja
43134100-2 Potapajuće pumpe
43135000-8 Podvodna oprema
43135100-9 Podvodni kontrolni sistemi
43136000-5 Oprema za bušotine
43140000-6 Pokretni hidraulični rudarski potporni stubovi
43200000-5 Mašine za zemljane radove i iskopavanje i pripadajući delovi
43210000-8 Mašine za zemljane radove
43211000-5 Buldožeri
43212000-2 Ugaone kopačice (engldozeri)
43220000-1 Mašine za ravnanje (grederi)
43221000-8 Drumski grederi
43230000-4 Skreperi
43240000-7 Mašine za nabijanje
43250000-0 Utovarivači sa prednjom lopatom
43251000-7 Utovarivači sa prednjom lopatom i zadnjom kašikom
43252000-4 Utovarivači sa prednjom lopatom bez zadnje kašike
43260000-3 Mehaničke lopate, bageri ekskavatori i utovarivači i mašine za rudarstvo
43261000-0 Mehaničke lopate
43261100-1 Utovarivači sa mehaničkom lopatom
43262000-7 Mašine za vršenje iskopa
43262100-8 Mehanički bageri ekskavatori
43300000-6 Građevinske mašine i oprema
43310000-9 Mašine za niskogradnju
43311000-6 Zabijači šipova
43312000-3 Mašine za izradu kolovoza
43312100-4 Mašine za ravnanje (planeri)
43312200-5 Mašine za posipanje šljunka
43312300-6 Mašine za asfaltiranje
43312400-7 Drumski valjci
43312500-8 Mehanički valjci
43313000-0 Plugovi za sneg i duvači snega
43313100-1 Plugovi za sneg
43313200-2 Duvači snega
43314000-7 Mašine za vađenje šipova
43315000-4 Mašine za sabijanje
43316000-1 Mašine za polaganje kablova
43320000-2 Građevinska oprema
43321000-9 Oprema za viseće mostove
43322000-6 Oprema za demontažu
43323000-3 Oprema za navodnjavanje
43324000-0 Oprema za odvodnjavanje
43324100-1 Oprema za bazene za plivanje
43325000-7 Oprema za parkove i dečja igrališta
43325100-8 Oprema za održavanje terena
43327000-1 Montažna oprema
43328000-8 Hidraulične instalacije
43328100-9 Hidraulična oprema
43329000-5 Kompleti opreme
43400000-7 Mašine za preradu minerala i izradu livničkih kalupa
43410000-0 Mašine za preradu minerala
43411000-7 Mašine za sortiranje i prosejavanje
43412000-4 Mašine za mešanje šljunka sa bitumenom
43413000-1 Mešalice za beton ili malter
43413100-2 Mešalice za cement
43414000-8 Mašine za brušenje
43414100-9 Uređaji za drobljenje ugljena u prah
43415000-5 Livnički kalupi
43420000-3 Mašine za izradu livničkih kalupa
43500000-8 Vozila za polaganje koloseka
43600000-9 Delovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo
43610000-2 Delovi mašina za bušenje
43611000-9 Delovi mašina za bušenje bušotina
43611100-0 Čepovi za bušotine
43611200-1 Industrijske burgije
43611300-2 Uređaji za vađenje zaglavljenih bušotinskih cevi
43611400-3 Uređaji za spajanje i odvajanje bušotinskih cevi
43611500-4 Obrtni stolovi
43611600-5 Oprema za suspenziju u zoni blata
43611700-6 Oprema za pričvršćivanje
43612000-6 Delovi mašina za crpljenje iz bušotine
43612100-7 Nosači zaštitnih cevi u bušotinama
43612200-8 Oprema za nosače cevi u bušotinama
43612300-9 Zatezači proizvodnih cevi za dizanje
43612400-0 Bušotinske glave
43612500-1 Oprema za pričvršćivanje proizvodnih cevi za dizanje
43612600-2 Sistemi za upravljanje bušotinskom glavom
43612700-3 Oprema za bušotinske glave
43612800-4 Sistemi za podizanje platformi
43613000-3 Delovi mašina za rezanje uglja ili stena
43613100-4 Delovi mašina za rezanje uglja
43613200-5 Delovi mašina za rezanje stena
43614000-0 Delovi mašina za probijanje tunela
43620000-5 Delovi mašina za obradu minerala
43630000-8 Delovi mašina za dubinsko bušenje
43640000-1 Delovi mašina za iskope
43700000-0 Mašine za metalurgiju i pripadajući delovi
43710000-3 Mašine za valjanje metala
43711000-0 Delovi mašina za valjanje metala
43720000-6 Mašine za livenje
43721000-3 Delovi mašina za livenje
43800000-1 Oprema za radionice
43810000-4 Oprema za obradu drveta
43811000-1 Uređaji za peskarenje
43812000-8 Oprema za testerisanje
43820000-7 Obućarska oprema
43830000-0 Električni alati
43840000-3 Kovačka oprema
44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali, pomoćni proizvodi u građevinarstvu (izuzev električnih aparata)
44100000-1 Građevinski materijali i pripadajući proizvodi
44110000-4 Građevinski materijali
44111000-1 Materijal za gradnju
44111100-2 Cigle
44111200-3 Cement
44111210-6 Cement za bušotine
44111300-4 Keramički materijali
44111400-5 Boje i zidne obloge
44111500-6 Izolatori i izolacioni pribor
44111510-9 Izolatori
44111511-6 Električni izolatori
44111520-2 Materijal za termičku izolaciju
44111530-5 Pribor za električnu izolaciju
44111540-8 Izolacijsko staklo
44111600-7 Blokovi
44111700-8 Pločice
44111800-9 Malter (građevinski)
44111900-0 Keramičke obloge
44112000-8 Razne građevinske konstrukcije
44112100-9 Skloništa
44112110-2 Delovi skloništa
44112120-5 Delovi profila
44112200-0 Podne obloge
44112210-3 Čvrste podne obloge
44112220-6 Dvostruki podovi
44112230-9 Linoleum
44112240-2 Parket
44112300-1 Unutrašnje pregrade za prostorije
44112310-4 Pregradni zidovi
44112400-2 Krov
44112410-5 Krovišta
44112420-8 Krovni podupirači
44112430-1 Krovni rešetkasti nosači
44112500-3 Materijali za pokrivanje krovova
44112510-6 Šindra
44112600-4 Zvučna izolacija
44112700-5 Grede
44113000-5 Materijali za izgradnju puteva
44113100-6 Materijali za asfaltiranje
44113120-2 Ploče za asfaltiranje
44113130-5 Kamen za popločavanje
44113140-8 Tucanik
44113200-7 Kamene ploče
44113300-8 Obloženi materijali
44113310-1 Obloženi materijali za puteve
44113320-4 Obloženi tucanik
44113330-7 Materijali za oblaganje
44113500-0 Staklene kuglice za označavanje puteva
44113600-1 Bitumen i asfalt
44113610-4 Bitumen
44113620-7 Asfalt
44113700-2 Materijali za popravljanje puteva
44113800-3 Materijali za asfaltiranje puteva
44113810-6 Površinska obrada
44113900-4 Materijali za održavanje puteva
44113910-7 Materijali za zimsku službu na putevima
44114000-2 Beton
44114100-3 Transportni beton
44114200-4 Proizvodi od betona
44114210-7 Betonski šipovi
44114220-0 Betonske cevi i pribor
44114250-9 Betonske ploče
44115000-9 Građevinski okovi
44115100-0 Kanalice
44115200-1 Materijal za vodoinstalaterske poslove i grejanje
44115210-4 Vodoinstalaterski materijal
44115220-7 Materijal za grejanje
44115310-5 Roletne
44115400-3 Krovni prozori
44115500-4 Sistemi prskalica
44115600-5 Lift – sedište uz stepenice
44115700-6 Spoljne žaluzine
44115710-9 Baldahini
44115800-7 Predmeti za unutrašnje opremanje
44115810-0 Garnišne i držači zavesa
44115811-7 Garnišne
44115900-8 Uređaji za zaštitu od sunca
44130000-0 Glavni priključak na kanalizaciju
44131000-7 Kanalizacione komore
44132000-4 Propusti
44133000-1 Spoljni poklopci od daktilnog gvožđa
44134000-8 Lukovi
44140000-3 Proizvodi povezani sa građevinskim materijalima
44141000-0 Instalacioni vodovi
44141100-1 Električni vodovi
44142000-7 Okviri
44143000-4 Palete
44144000-1 Stubovi
44160000-9 Cevovodi, cevni sistemi, cevi, omotači cevi i srodni artikli
44161000-6 Cevovodi
44161100-7 Gasovodi
44161110-0 Mreže za distribuciju gasa
44161200-8 Glavni priključak na vodovod
44161400-0 Podvodni cevovod
44161410-3 Podmorski cevovodi
44161500-1 Cevovod pod visokim pritiskom
44161600-2 Cevovod pod niskim pritiskom
44161700-3 Roboti za automatski nadzor kvarova, korozije i pukotina cevovoda
44161710-6 Uređaji za spuštanje robota za automatski nadzor kvarova, korozije i pukotina u cevovode
44161720-9 Uređaji za vađenje robota za automatski nadzor kvarova, korozije i pukotina iz cevovoda
44161730-2 Zaptivni sistemi za sigurno spuštanje robota za automatski nadzor kvarova, korozije i pukotina u cevovode
44162000-3 Cevovod
44162100-4 Potrepštine za cevovod
44162200-5 Distribucioni cevovod
44162300-6 Ispustni cevovod
44162400-7 Vitrifikovani otvori od glazirane keramike
44162500-8 Cevni sistemi za pitku vodu
44163000-0 Cevi i armatura
44163100-1 Cevi
44163110-4 Drenažne cevi
44163111-1 Odvodne cevi
44163112-8 Cevi za odvodnjavanje
44163120-7 Cevi za daljinsko grejanje
44163121-4 Cevi za grejanje
44163130-0 Kanalizacione cevi
44163140-3 Cevi za vodu i paru
44163150-6 Cevi niskog pritiska
44163160-9 Distribucione cevi i pribor
44163200-2 Pribor za cevi
44163210-5 Cevne obujmice
44163230-1 Cevne spojnice
44163240-4 Cevni nastavci
44163241-1 Izolovani cevni nastavci
44164000-7 Zaštitne cevi i proizvodne cevi
44164100-8 Zaštitne cevi
44164200-9 Proizvodne cevi
44164300-0 Cevasti proizvodi
44164310-3 Cevi i pribor
44165000-4 Creva, uvodne cevi i naglavci
44165100-5 Creva
44165110-8 Creva za bušenje
44165200-6 Uvodne cevi
44165210-9 Savitljive uvodne cevi
44165300-7 Naglavci
44166000-1 Cevasti proizvodi za naftna polja
44167000-8 Različiti pribor za cevi
44167100-9 Spojnice
44167110-2 Prirubnice
44167111-9 Adapteri za prirubnice
44167200-0 Sanacioni prstenovi i obujmice
44167300-1 Lukovi, T-spojevi i pribor za cevi
44167400-2 Kolena
44170000-2 Ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalom
44171000-9 Ploče (građevinarstvo)
44172000-6 Limovi (građevinarstvo)
44173000-3 Traka
44174000-0 Folija
44175000-7 Paneli
44176000-4 Film
44190000-8 Razni građevinski materijali
44191000-5 Razni građevinski materijali od drveta
44191100-6 Šperploča
44191200-7 Laminirano drvo
44191300-8 Ploče iverice
44191400-9 Ploče vlaknatice
44191500-0 Zgusnuto drvo
44191600-1 Parketne ploče
44192000-2 Drugi razni građevinski materijal
44192100-3 PVC pena
44192200-4 Ekseri
44200000-2 Konstrukcioni proizvodi
44210000-5 Konstrukcije i delovi konstrukcija
44211000-2 Montažne zgrade
44211100-3 Modularne i prenosne zgrade
44211110-6 Kabine
44211200-4 Svlačionice na bazenima
44211300-5 Poljske bolnice
44211400-6 Poljske kuhinje
44211500-7 Staklenici
44212000-9 Konstrukcioni proizvodi i delovi, izuzev montažnih zgrada
44212100-0 Mostovi
44212110-3 Delovi mostova
44212120-6 Mostne konstrukcije
44212200-1 Tornjevi, rešetkasti stubovi, obrtne dizalice i piloni
44212210-4 Obrtne dizalice
44212211-1 Tornjevi za bušenje
44212212-8 Statični tornjevi za bušenje
44212220-7 Piloni, stubovi i kolci
44212221-4 Piloni
44212222-1 Piloni dalekovoda
44212223-8 Postolja pilona
44212224-5 Stubovi za vazdušne vodove
44212225-2 Stubovi
44212226-9 Stubovi za električne mreže
44212227-6 Kolci
44212230-0 Tornjevi
44212233-1 Vodeni tornjevi
44212240-3 Nosači
44212250-6 Jarboli
44212260-9 Radijski i televizijski tornjevi
44212261-6 Radijski tornjevi
44212262-3 Televizijski tornjevi
44212263-0 Rešetkasti stubovi
44212300-2 Konstrukcije i delovi
44212310-5 Skele
44212311-2 Podupirači lukova
44212312-9 Stubovi lukova
44212313-6 Potpore
44212314-3 Konzole za vešanje cevi
44212315-0 Oprema za skele
44212316-7 Držači svodova
44212317-4 Konstrukcije skela
44212318-1 Oslonci cevovoda
44212320-8 Razne konstrukcije
44212321-5 Čekaonice na autobuskim stanicama
44212322-2 Telefonske govornice
44212329-1 Sigurnosni ekrani
44212380-6 Delovi konstrukcija
44212381-3 Obloge
44212382-0 Brane
44212383-7 Vrata prevodnice
44212390-9 Zapornice
44212391-6 Zaporne brane
44212400-3 Šipovi
44212410-6 Postavljanje šipova
44212500-4 Ugaonici i profili
44212510-7 Ugaonici
44212520-0 Profili
44220000-8 Građevinska stolarija
44221000-5 Prozori, vrata i srodni artikli
44221100-6 Prozori
44221110-9 Prozorski okviri
44221111-6 Jedinice sa dvostrukim staklom
44221120-2 Francuski prozori
44221200-7 Vrata
44221210-0 Nedovršena vrata
44221211-7 Okviri vrata
44221212-4 Vratne rešetke
44221213-1 Pragovi vrata
44221220-3 Požarna vrata
44221230-6 Klizna vrata
44221240-9 Garažna vrata
44221300-8 Dvorišna vrata
44221310-1 Prilazna vrata
44221400-9 Prozorski kapci
44221500-0 Kućni pragovi
44230000-1 Tesarski proizvodi za građevinarstvo
44231000-8 Gotove letve za ograde
44232000-5 Drveni krovni rešetkasti nosači
44233000-2 Stubišta
44300000-3 Kablovi, žice i srodni proizvodi
44310000-6 Proizvodi od žice
44311000-3 Upletena žica
44312000-0 Žica za ogradu
44312300-3 Bodljikava žica
44313000-7 Metalna mreža
44313100-8 Ograda od žičane rešetke
44313200-9 Žičane tkanine
44315000-1 Žičane šipke
44315100-2 Pribor za zavarivanje
44315200-3 Materijal za zavarivanje
44315300-4 Materijal za lemljenje ili tvrdo lemljenje
44315310-7 Materijal za lemljenje
44315320-0 Materijal za tvrdo lemljenje
44316000-8 Gvožđarija
44316100-9 Nakovnji
44316200-0 Prenosna kovačnica
44316300-1 Rešetke
44316400-2 Metalni proizvodi
44316500-3 Limarski proizvodi
44316510-6 Kovački proizvodi
44317000-5 Omče od gvožđa ili čelika
44318000-2 Provodnici
44320000-9 Kablovi i srodni proizvodi
44321000-6 Kablovi
44322000-3 Pribor za kablove
44322100-4 Kablovski vodovi
44322200-5 Kablovske spojnice
44322300-6 Kablovski kanali
44322400-7 Sredstva za pričvršćivanje kablova
44330000-2 Šipke, štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu
44331000-9 Šipke
44332000-6 Štapovi (konstrukcije)
44333000-3 Žica
44334000-0 Profili
44400000-4 Razni gotovi proizvodi i srodni artikli
44410000-7 Proizvodi za kupatila i kuhinje
44411000-4 Sanitarni proizvodi
44411100-5 Slavine
44411200-6 Kade
44411300-7 Lavaboi
44411400-8 Tuš kabine
44411600-0 Bidei
44411700-1 Klozetska sedišta, poklopci, šolje i vodokotlići
44411710-4 Klozetska sedišta
44411720-7 Poklopci za klozetske šolje
44411740-3 Klozetske šolje
44411750-6 Vodokotlići
44411800-2 Pisoari
44420000-0 Proizvodi koji se koriste u građevinarstvu
44421000-7 Blindirani ili armirani sefovi, gvozdene blagajne i vrata
44421300-0 Sefovi
44421500-2 Blindirana ili armirana vrata
44421600-3 Pregradci za trezore
44421700-4 Kutije i ormarići
44421710-7 Ormarići za čuvanje prtljaga
44421720-0 Ormarići sa bravom
44421721-7 Trezorski sefovi
44421722-4 Sigurnosne torbe
44421780-8 Prenosive sigurnosne kasete za dokumenta
44421790-1 Prenosive sigurnosne kasete za novac
44422000-4 Poštanski sandučići
44423000-1 Razni proizvodi
44423100-2 Zvona
44423200-3 Lestve
44423220-9 Merdevine na rasklapanje
44423230-2 Niske kućne merdevine
44423300-4 Oprema za rukovanje robom
44423330-3 Platforme za rukovanje robom
44423340-6 Pribor od žičane užadi za rukovanje robom
44423400-5 Znaci i srodni artikli
44423450-0 Pločice sa imenom
44423460-3 Pločice sa adresom
44423700-8 Elementi za šahte
44423710-1 Ulični poklopci
44423720-4 Završne kutije
44423730-7 Okviri za šahte
44423740-0 Poklopci za šahte
44423750-3 Poklopci za kanalizacione otvore
44423760-6 Poklopci otvora
44423790-5 Metalni stepenici za šahte
44423800-9 Metalni žigovi
44423810-2 Gumeni žigovi
44423850-4 Oblikovani elementi
44423900-0 Potrošne anode
44424000-8 Kutije i trake za kućišta za brojila
44424100-9 Kutije za kućišta za brojila
44424200-0 Lepljiva traka
44424300-1 Fluorescentna traka
44425000-5 Prstenovi, zaptivači, trake, lepljivi materijali i ubrizgavajući zaptivači
44425100-6 Elastični prstenovi
44425110-9 Samolepljivi armaturni prstenovi
44425200-7 Gumeni zaptivači
44425300-8 Gumene trake
44425400-9 Ubrizgavajući zaptivači
44425500-0 Plastični lepljivi materijali
44430000-3 Blindirane ploče
44431000-0 Pokrivne ploče
44440000-6 Ležajevi
44441000-3 Mikro-kuglice
44442000-0 Valjkasti ležajevi
44450000-9 Meki čelici
44451000-6 Blanko metalni novčići
44452000-3 Kutije za metalne novčiće
44460000-2 Podupirači i potporna ojačanja u rudniku
44461000-9 Podupirači
44461100-0 Kosi podupirači (kosnice) u rudniku
44462000-6 Potporna ojačanja u rudniku
44464000-0 Gusenice za guseničare
44470000-5 Proizvodi od livenog gvožđa
44480000-8 Razna oprema za protivpožarnu zaštitu
44481000-5 Lestve sa platformama
44481100-6 Vatrogasne lestve
44482000-2 Naprave za protivpožarnu zaštitu
44482100-3 Vatrogasna creva
44482200-4 Vatrogasni hidranti
44500000-5 Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge
44510000-8 Alati
44511000-5 Ručni alati
44511100-6 Ašovi i lopate
44511110-9 Ašovi
44511120-2 Lopate
44511200-7 Vile
44511300-8 Krampovi, pijuci, motike, grabulje i grabulje za čišćenje plaža
44511310-1 Krampovi
44511320-4 Pijuci
44511330-7 Motike
44511340-0 Grabulje
44511341-7 Grabulje za čišćenje plaža
44511400-9 Sekire
44511500-0 Ručne testere
44511510-3 Listovi za ručne testere
44512000-2 Razni ručni alati
44512100-3 Dleta
44512200-4 Klešta
44512210-7 Klešta za krimpovanje
44512300-5 Čekići
44512400-6 Stezaljke za žicu
44512500-7 Obični i francuski ključevi
44512600-8 Alati za drumske radove
44512610-1 Šiljci za razbijanje površinskih slojeva
44512700-9 Fine ili grube turpije
44512800-0 Odvijači
44512900-1 Svrdla, ulošci za odvijače i drugi dodaci
44512910-4 Svrdla
44512920-7 Ulošci za odvijače
44512930-0 Nosači za alat
44512940-3 Kompleti alata
44513000-9 Alati kojima se upravlja pedalom (papučicom)
44514000-6 Ručke alata i delovi alata
44514100-7 Ručke alata
44514200-8 Delovi alata
44520000-1 Brave, ključevi i šarke
44521000-8 Razni katanci i brave
44521100-9 Brave
44521110-2 Brave za vrata
44521120-5 Elektronska sigurnosna brava
44521130-8 Brava sa pojačanom zaštitom
44521140-1 Bravice za nameštaj
44521200-0 Katanci i lanci
44521210-3 Katanci
44522000-5 Zatvarači, delovi brava i ključevi
44522100-6 Zatvarači
44522200-7 Ključevi
44522300-8 Delovi katanaca
44522400-9 Delovi brava
44523000-2 Šarke, okovi i pribor
44523100-3 Šarke
44523200-4 Okovi
44523300-5 Pribor
44530000-4 Vijci
44531000-1 Vijci sa navojem
44531100-2 Vijci za drvo
44531200-3 Vijci sa kukom ili vijci sa prstenom
44531300-4 Samonarezujući vijci
44531400-5 Matični vijci
44531500-6 Kompleti za spajanje prirubnicom
44531510-9 Vijci
44531520-2 Tirfoni
44531600-7 Navrtke
44531700-8 Gvozdeni ili čelični proizvodi sa navojem
44532000-8 Zavrtnji bez navoja
44532100-9 Zakivci
44532200-0 Podloške
44532300-1 Rascepke
44532400-2 Vezice od čelika
44533000-5 Spojnice od bakra
44540000-7 Lanac
44541000-4 Zglobno-člankasti lanac
44542000-1 Delovi lanca
44550000-0 Opruge
44600000-6 Cisterne, rezervoari i kontejneri, radijatori za centralno grejanje i kotlovi
44610000-9 Cisterne, rezervoari, kontejneri i posude pod pritiskom
44611000-6 Cisterne
44611100-7 Vazdušni (pneumatski) cilindri
44611110-0 Cilindri sa komprimovanim vazduhom
44611200-8 Aparati za disanje
44611400-0 Cisterne za skladištenje
44611410-3 Cisterne za skladištenje nafte
44611420-6 Cisterne za skladištenje mulja
44611500-1 Cisterne za vodu
44611600-2 Rezervoari
44612000-3 Posude za tečni gas
44612100-4 Plinske boce
44612200-5 Cisterne za gas
44613000-0 Veliki kontejneri
44613110-4 Silosi
44613200-2 Rashladni kontejneri
44613210-5 Vodene komore
44613300-3 Standardni kontejneri za prevoz tereta
44613400-4 Skladišni kontejneri
44613500-5 Kontejneri za vodu
44613600-6 Kontejneri na točkovima
44613700-7 Kontejneri za otpad
44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal
44614000-7 Burad
44614100-8 Posude za skladištenje
44614300-0 Kontejnerski sistem za skladištenje
44614310-3 Mašine za slaganje
44615000-4 Posude pod pritiskom
44615100-5 Čelične posude pod pritiskom
44616000-1 Cilindrični rezervoari
44616200-3 Cilindrični rezervoari za otpad
44617000-8 Kutije
44617100-9 Kartonske kutije
44617200-0 Kućišta za brojila
44617300-1 Montažne kutije
44618000-5 Laki kontejneri, čepovi od plute, zatvarači kontejnera, kace i poklopci
44618100-6 Laki kontejneri
44618300-8 Čepovi, zapušači, zatvarači kontejnera i poklopci
44618310-1 Čepovi
44618320-4 Zapušači
44618330-7 Zatvarači kontejnera
44618340-0 Poklopci
44618350-3 Plastični zatvarači
44618400-9 Konzerve
44618420-5 Konzerve za hranu
44618500-0 Kace
44619000-2 Druge posude
44619100-3 Sanduci
44619200-4 Kalemovi za kablove
44619300-5 Gajbe
44619400-6 Bačve
44619500-7 Sandučaste palete
44620000-2 Radijatori i kotlovi za centralno grejanje i delovi
44621000-9 Radijatori i kotlovi
44621100-0 Radijatori
44621110-3 Radijatori za centralno grejanje
44621111-0 Radijatori za centralno grejanje koji nisu električni
44621112-7 Delovi radijatora za centralno grejanje
44621200-1 Kotlovi
44621210-4 Kotlovi za vodu
44621220-7 Kotlovi za centralno grejanje
44621221-4 Delovi kotlova za centralno grejanje
44622000-6 Sistemi za iskorišćenje toplotne energije
44622100-7 Oprema za iskorišćenje toplotne energije
44800000-8 Boje, lakovi i smole
44810000-1 Boje
44811000-8 Boje za obeležavanje puteva
44812000-5 Slikarske boje
44812100-6 Emajl i glazure
44812200-7 Uljane i vodene boje
44812210-0 Uljane boje
44812220-3 Vodene boje
44812300-8 Školske boje
44812310-1 Boje u kompletu
44812320-4 Boje za signalizaciju
44812400-9 Potrepštine za ukrašavanje
44820000-4 Lakovi
44830000-7 Smole, punila, kit i rastvarači
44831000-4 Smole, punila, kit
44831100-5 Smole
44831200-6 Punila
44831300-7 Kit
44831400-8 Mase za ubrizgavanje
44832000-1 Rastvarači
44832100-2 Odstranjivači boje
44832200-3 Razređivači
44900000-9 Građevinski kamen, krečnjak, gips i škriljac
44910000-2 Građevinski kamen
44911000-9 Mermer i krečnjački kamen za građevinarstvo
44911100-0 Mermer
44911200-1 Travertin
44912000-6 Razni građevinski kamen
44912100-7 Granit
44912200-8 Peščar
44912300-9 Bazalt
44912400-0 Kamenje za ivičnjake
44920000-5 Krečnjak, gips i kreda
44921000-2 Krečnjak i gips
44921100-3 Gips
44921200-4 Kreč
44921210-7 Kreč u prahu
44921300-5 Krečnjak
44922000-9 Kreda i dolomit
44922100-0 Kreda
44922200-1 Dolomit
44930000-8 Škriljac

 

 

45000000-7 Građevinski radovi
45100000-8 Priprema gradilišta
45110000-1 Rušenje i razbijanje zgrada, zemljani radovi
45111000-8 Radovi na rušenju, pripremi i raščišćavanju gradilišta
45111100-9 Radovi na rušenju
45111200-0 Radovi na pripremi i raščišćavanju gradilišta
45111210-3 Radovi na miniranju i uklanjanju stena
45111211-0 Radovi na miniranju
45111212-7 Radovi na uklanjanju stena
45111213-4 Raščišćavanje gradilišta
45111214-1 Radovi na raščišćavanju gradilišta posle miniranja
45111220-6 Radovi na krčenju
45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena
45111240-2 Radovi na drenaži terena
45111250-5 Radovi na istraživanju terena
45111260-8 Radovi na pripremi terena za miniranje
45111290-7 Osnovni radovi za priključke (vodovod, gas, itd.)
45111291-4 Radovi na uređenju gradilišta
45111300-1 Radovi na demontaži
45111310-4 Radovi na demontaži za vojne objekte
45111320-7 Radovi na demontaži za bezbednosne objekte
45112000-5 Radovi na iskopavanju i odnošenju zemlje
45112100-6 Radovi na iskopu jarkova
45112200-7 Radovi na uklanjanju sloja zemlje
45112210-0 Radovi na uklanjanju sloja humusa
45112300-8 Radovi na nasipanju i rekultivaciji zemljišta
45112310-1 Radovi na nasipanju
45112320-4 Radovi na rekultivaciji zemljišta
45112330-7 Radovi na rekultivaciji zemljišta na gradilištu
45112340-0 Radovi na dekontaminaciji tla
45112350-3 Rekultivacija ledine
45112360-6 Radovi na obnavljanju tla
45112400-9 Radovi na iskopavanju
45112410-2 Radovi na kopanju grobova
45112420-5 Radovi na kopanju podruma
45112440-1 Pravljenje zemljišnih terasa na padinama
45112441-8 Pravljenje zemljišnih terasa
45112450-4 Radovi na iskopu na arheološkim nalazištima
45112500-0 Odnošenje iskopane zemlje
45112600-1 Iskopavanje i zatrpavanje
45112700-2 Radovi na uređivanju pejzaža
45112710-5 Radovi na pejzažnom uređivanju zelenih površina
45112711-2 Radovi na pejzažnom uređivanju parkova
45112712-9 Radovi na pejzažnom uređivanju vrtova
45112713-6 Radovi na pejzažnom uređivanju krovnih vrtova
45112714-3 Radovi na pejzažnom uređivanju groblja
45112720-8 Radovi na pejzažnom uređivanju sportskih terena i prostora za rekreaciju
45112721-5 Radovi na pejzažnom uređivanju golf terena
45112722-2 Radovi na pejzažnom uređivanju prostora za jahanje
45112723-9 Radovi na pejzažnom uređivanju igrališta
45112730-1 Radovi na pejzažnom uređivanju puteva i autoputeva
45112740-4 Radovi na pejzažnom uređivanju aerodroma
45113000-2 Opremanje gradilišta
45120000-4 Radovi na probnom bušenju i sondiranju
45121000-1 Radovi na probnom bušenju
45122000-8 Radovi na sondiranju
45200000-9 Radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje
45210000-2 Radovi na visokogradnji
45211000-9 Radovi na podizanju stambenih zgrada i porodičnih kuća
45211100-0 Radovi na izgradnji zgrada
45211200-1 Radovi na izgradnji skloništa
45211300-2 Radovi na izgradnji kuća
45211310-5 Radovi na izgradnji kupatila
45211320-8 Radovi na izgradnji verandi
45211340-4 Radovi na izgradnji stambenih zgrada
45211341-1 Radovi na izgradnji stanova
45211350-7 Radovi na izgradnji višenamenskih zgrada
45211360-0 Građevinski radovi urbanističkog uređenja
45211370-3 Radovi na izgradnji sauna
45212000-6 Radovi na izgradnji zgrada za rekreativne aktivnosti, sport, kulturu, smeštaj i ugostiteljstvo
45212100-7 Radovi na izgradnji objekata za rekreaciju
45212110-0 Radovi na izgradnji centara za rekreaciju
45212120-3 Radovi na izgradnji tematskih parkova
45212130-6 Radovi na izgradnji zabavnih parkova
45212140-9 Objekti za rekreaciju
45212150-2 Radovi na izgradnji bioskopa
45212160-5 Radovi na izgradnji kazina
45212170-8 Radovi na izgradnji zgrada namenjenih zabavnim sadržajima
45212171-5 Radovi na izgradnji zabavnih centara
45212172-2 Radovi na izgradnji rekreacionih centara
45212180-1 Radovi na izgradnji kancelarija za prodaju karata
45212190-4 Radovi na zaštiti od sunca
45212200-8 Radovi na izgradnji sportskih objekata
45212210-1 Radovi na izgradnji jednonamenskih sportskih objekata
45212211-8 Radovi na izgradnji klizališta
45212212-5 Radovi na izgradnji bazena za plivanje
45212213-2 Radovi na označavanju sportskih objekata
45212220-4 Radovi na izgradnji višenamenskih sportskih objekata
45212221-1 Građevinski radovi u vezi sa konstrukcijama za sportske terene
45212222-8 Radovi na izgradnji gimnastičkih dvorana
45212223-5 Radovi na izgradnji objekata za zimske sportove
45212224-2 Radovi na izgradnji stadiona
45212225-9 Radovi na izgradnji sportskih dvorana
45212230-7 Postavljanje svlačionica
45212290-5 Radovi na popravci i održavanju sportskih objekata
45212300-9 Radovi na izgradnji zgrada za umetnost i kulturu
45212310-2 Radovi na izgradnji zgrada za izložbe
45212311-9 Radovi na izgradnji umetničkih galerija
45212312-6 Radovi na izgradnji izložbenih centara
45212313-3 Radovi na izgradnji muzeja
45212314-0 Radovi na izgradnji istorijskih spomenika ili spomen-kuća
45212320-5 Radovi na izgradnji zgrada za umetnička izvođenja
45212321-2 Radovi na izgradnji gledališta
45212322-9 Radovi na izgradnji pozorišta
45212330-8 Radovi na izgradnji biblioteka
45212331-5 Radovi na izgradnji multimedijalnih biblioteka
45212340-1 Radovi na izgradnji amfiteatara
45212350-4 Zgrade od posebnog istorijskog ili arhitektonskog značaja
45212351-1 Građevinski radovi na praistorijskim spomenicima
45212352-8 Građevinski radovi na industrijskim spomenicima
45212353-5 Radovi na izgradnji palata
45212354-2 Radovi na izgradnji dvoraca
45212360-7 Radovi na izgradnji verskih objekata
45212361-4 Radovi na izgradnji crkava
45212400-0 Radovi na izgradnji zgrada za smeštaj i restorane
45212410-3 Radovi na izgradnji zgrada za smeštaj
45212411-0 Radovi na izgradnji hotela
45212412-7 Radovi na izgradnji hostela
45212413-4 Radovi na izgradnji objekata za kraći smeštaj gostiju
45212420-6 Radovi na izgradnji restorana i sličnih objekata
45212421-3 Radovi na izgradnji restorana
45212422-0 Radovi na izgradnji kantina
45212423-7 Radovi na izgradnji kafeterija
45212500-1 Preuređenje kuhinja ili restorana
45212600-2 Radovi na izgradnji paviljona
45213000-3 Radovi na izgradnji poslovnih zgrada, skladišta i industrijskih građevina, građevina povezanih sa prevozom
45213100-4 Radovi na izgradnji poslovnih zgrada
45213110-7 Radovi na izgradnji zgrada sa prodavnicama
45213111-4 Radovi na izgradnji tržnih centara
45213112-1 Radovi na izgradnji pojedinačnih prodavnica
45213120-0 Radovi na izgradnji poštanskih kancelarija
45213130-3 Radovi na izgradnji banaka
45213140-6 Radovi na izgradnji pijaca
45213141-3 Radovi na izgradnji natkrivenih pijaca
45213142-0 Radovi na izgradnji pijaca na otvorenom
45213150-9 Radovi na izgradnji poslovnih zgrada
45213200-5 Radovi na izgradnji skladišta i industrijskih građevina
45213210-8 Hladnjače
45213220-1 Radovi na izgradnji skladišta
45213221-8 Radovi na izgradnji skladišnih prostora
45213230-4 Radovi na izgradnji klanica
45213240-7 Radovi na izgradnji poljoprivrednih zgrada
45213241-4 Radovi na izgradnji ambara
45213242-1 Radovi na izgradnji štala za krave
45213250-0 Radovi na izgradnji industrijskih građevina
45213251-7 Radovi na izgradnji industrijskih objekata
45213252-4 Radovi na izgradnji radionica
45213260-3 Radovi na izgradnji trgovačkih skladišta
45213270-6 Radovi na izgradnji stanica za reciklažu
45213280-9 Radovi na izgradnji objekata za kompostiranje
45213300-6 Zgrade u funkciji transporta
45213310-9 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji drumskog prevoza
45213311-6 Radovi na izgradnji autobuskih stanica
45213312-3 Radovi na izgradnji parkirališnih zgrada
45213313-0 Radovi na izgradnji objekata sa uslužnim sadržajima
45213314-7 Radovi na izgradnji autobuskih garaža
45213315-4 Radovi na izgradnji natkrivenih autobuskih stajališta
45213316-1 Radovi na postavljanju šetališta
45213320-2 Radovi na izgradnji zgrada povezanih sa železničkim prevozom
45213321-9 Radovi na izgradnji železničkih stanica
45213322-6 Radovi na izgradnji zgrada železničkog terminala
45213330-5 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji vazdušnog prevoza
45213331-2 Radovi na izgradnji aerodromskih zgrada
45213332-9 Radovi na izgradnji kontrolnih tornjeva na aerodromima
45213333-6 Radovi na postavljanju prijavnih šaltera na aerodromima
45213340-8 Radovi na izgradnji građevina u funkciji prevoza vodenim putevima
45213341-5 Radovi na izgradnji zgrada trajektnih terminala
45213342-2 Radovi na izgradnji terminala za plovila koja prevoze drumska vozila („ro-ro“ plovila)
45213350-1 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji raznih vrsta prevoza
45213351-8 Radovi na izgradnji hangara za održavanje
45213352-5 Radovi na izgradnji servisnih radionica
45213353-2 Radovi na postavljanju mostova za ukrcavanje putnika
45213400-7 Postavljanje prostorija za osoblje
45214000-0 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji obrazovanja i istraživanja
45214100-1 Radovi na izgradnji zgrada za dečije vrtiće
45214200-2 Radovi na izgradnji školskih zgrada
45214210-5 Radovi na izgradnji osnovnih škola
45214220-8 Radovi na izgradnji srednjih škola
45214230-1 Radovi na izgradnji škola sa specijalnim programom
45214300-3 Radovi na izgradnji zgrada za više obrazovanje
45214310-6 Radovi na izgradnji viših stručnih škola
45214320-9 Radovi na izgradnji viših tehničkih škola
45214400-4 Radovi na izgradnji zgrada univerziteta
45214410-7 Radovi na izgradnji politehničkih škola
45214420-0 Radovi na izgradnji amfiteatara
45214430-3 Radovi na izgradnji laboratorija za jezike
45214500-5 Radovi na izgradnji zgrada za dodatno obrazovanje
45214600-6 Radovi na izgradnji zgrada za istraživanja
45214610-9 Radovi na izgradnji laboratorijskih zgrada
45214620-2 Radovi na izgradnji istraživačkih i ispitnih objekata
45214630-5 Naučni objekti
45214631-2 Radovi na ugrađivanju sterilnih soba
45214640-8 Radovi na izgradnji meteoroloških stanica
45214700-7 Radovi na izgradnji studentskih domova
45214710-0 Radovi na izgradnji ulaznih holova
45214800-8 Izgradnja objekata za osposobljavanje i obuku
45215000-7 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih i socijalnih službi, krematorijuma i javnih toaleta
45215100-8 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji zdravstvenih usluga
45215110-1 Radovi na izgradnji objekata za banje
45215120-4 Radovi na izgradnji zgrada za specijalističku medicinu
45215130-7 Radovi na izgradnji klinika
45215140-0 Radovi na izgradnji bolničkih objekata
45215141-7 Radovi na izgradnji operacionih sala
45215142-4 Radovi na izgradnji jedinica intenzivne nege
45215143-1 Radovi na izgradnji prostorija za dijagnostičke sistematske preglede
45215144-8 Radovi na izgradnji prostorija za sistematske preglede
45215145-5 Radovi na izgradnji prostorija za fluoroskopiju
45215146-2 Radovi na izgradnji prostorija za patologiju
45215147-9 Radovi na izgradnji prostorija za sudsku medicinu
45215148-6 Radovi na izgradnji prostorija za kateterizaciju
45215200-9 Radovi na izgradnji zgrada za socijalne službe
45215210-2 Radovi na izgradnji subvencionisanog stanovanja
45215212-6 Radovi na izgradnji domova za penzionere
45215213-3 Radovi na izgradnji domova za staranje o starim i bolesnim licima
45215214-0 Radovi na izgradnji domova za smeštaj starih lica
45215215-7 Radovi na izgradnji dečijih domova
45215220-5 Radovi na izgradnji objekata za socijalno staranje, osim subvencionisanog stanovanja
45215221-2 Radovi na izgradnji centara za dnevni boravak
45215222-9 Radovi na izgradnji društvenih centara
45215300-0 Radovi na izgradnji krematorijuma
45215400-1 Radovi na grobljima
45215500-2 Javni toaleti
45216000-4 Radovi na izgradnji zgrada u funkciji reda i zakona ili službi za vanredne situacije i vojnih zgrada
45216100-5 Radovi na izgradnji u funkciji reda i zakona i službi za vanredne situacije
45216110-8 Radovi na izgradnji u funkciji reda i zakona
45216111-5 Radovi na izgradnji policijskih stanica
45216112-2 Radovi na izgradnji zgrada suda
45216113-9 Radovi na izgradnji zatvora
45216114-6 Radovi na izgradnji zgrada za skupštine i javna okupljanja
45216120-1 Radovi na izgradnji zgrada za službe za pomoć u vanrednim situacijama
45216121-8 Radovi na izgradnji vatrogasnih stanica
45216122-5 Radovi na izgradnji hitne medicinske pomoći
45216123-2 Radovi na izgradnji zgrada za gorske službe spašavanja
45216124-9 Radovi na izgradnji stanica za brodove sa spašavanje
45216125-6 Radovi na izgradnji zgrada za pomoć u vanrednim situacijama
45216126-3 Radovi na izgradnji zgrada obalske straže
45216127-0 Radovi na izgradnji stanica spasilačke službe
45216128-7 Radovi na izgradnji svetionika
45216129-4 Zaštitna skloništa
45216200-6 Radovi na izgradnji vojnih građevina i objekata
45216220-2 Radovi na izgradnji vojnih bunkera
45216230-5 Radovi na izgradnji vojnih skloništa
45216250-1 Radovi na izgradnji odbrambenih rovova
45217000-1 Radovi na izgradnji objekata na naduvavanje
45220000-5 Radovi na niskogradnji i radovi na visokogradnji
45221000-2 Radovi na izgradnji mostova i tunela, okana i podzemnih železnica
45221100-3 Radovi mostogradnje
45221110-6 Radovi na izgradnji mostova
45221111-3 Radovi na izgradnji nadvožnjaka
45221112-0 Radovi na izgradnji železničkih mostova
45221113-7 Radovi na izgradnji pešačkih mostova
45221114-4 Radovi na izgradnji gvozdenih mostova
45221115-1 Radovi na izgradnji čeličnih mostova
45221117-5 Radovi na izgradnji mostnih vaga
45221118-2 Radovi na izgradnji mostova za cevovode
45221119-9 Građevinski radovi na obnovi mostova
45221120-9 Radovi na izgradnji vijadukata
45221121-6 Radovi na izgradnji drumskih vijadukata
45221122-3 Radovi na izgradnji železničkih vijadukata
45221200-4 Radovi na izgradnji tunela, okana i podzemnih železnica
45221210-7 Pokriveni ili delimično pokriveni iskopi
45221211-4 Podvožnjaci
45221213-8 Pokriveni ili delimično pokriveni železnički iskopi
45221214-5 Pokriveni ili delimično pokriveni drumski iskopi
45221220-0 Odvodni kanali i propusti
45221230-3 Okna (šahte)
45221240-6 Radovi na izgradnji tunela
45221241-3 Radovi na izgradnji drumskih tunela
45221242-0 Radovi na izgradnji železničkih tunela
45221243-7 Radovi na izgradnji pešačkih tunela
45221244-4 Radovi na izgradnji kanalskih tunela
45221245-1 Radovi na izgradnji tunela ispod reke
45221246-8 Radovi na izgradnji podmorskih tunela
45221247-5 Radovi na probijanju tunela
45221248-2 Građevinski radovi na oblaganju tunela
45221250-9 Podzemni radovi, izuzev tunela, okana i podzemnih železnica
45222000-9 Građevinsko-inženjerski radovi, izuzev mostova, tunela, okana i podzemnih železnica
45222100-0 Radovi na izgradnji postrojenja za obradu otpada
45222110-3 Radovi na izgradnji odlagališta za otpad
45222200-1 Inženjerski radovi na vojnim objektima
45222300-2 Inženjerski radovi na bezbednosnim objektima
45223000-6 Radovi na izgradnji konstrukcija
45223100-7 Sastavljanje metalnih konstrukcija
45223110-0 Postavljanje metalnih konstrukcija
45223200-8 Radovi na konstrukcijama
45223210-1 Radovi na čeličnim konstrukcijama
45223220-4 Radovi na zakrivljenim šupljim konstrukcijama
45223300-9 Radovi na izgradnji parkirališta
45223310-2 Radovi na izgradnji podzemnog parkirališta za automobile
45223320-5 Radovi na izgradnji parkirališta uz objekte javnog prevoza
45223400-0 Radovi na izgradnji radarskih stanica
45223500-1 Konstrukcije od armiranog betona
45223600-2 Radovi na izgradnji štenara
45223700-3 Radovi na izgradnji prostora sa uslužnim sadržajima
45223710-6 Radovi na izgradnji objekta sa uslužnim sadržajima uz autoput
45223720-9 Radovi na izgradnji benzinskih pumpi
45223800-4 Montiranje i postavljanje montažnih konstrukcija
45223810-7 Montažne konstrukcije
45223820-0 Montažne jedinice i komponente
45223821-7 Montažne jedinice
45223822-4 Montažne komponente
45230000-8 Radovi na izgradnji cevovoda, komunikacionih i elektroenergetskih vodova, autoputeva, puteva, avionskih pista i železničkih pruga, završni radovi
45231000-5 Radovi na izgradnji cevovoda, komunikacionih i elektroenergetskih vodova
45231100-6 Opšti radovi na izgradnji cevovoda
45231110-9 Građevinski radovi polaganja cevi
45231111-6 Demontaža i zamena cevi
45231112-3 Postavljanje sistema cevi
45231113-0 Radovi na zameni cevovoda
45231200-7 Radovi na izgradnji naftovoda i gasovoda
45231210-0 Radovi na izgradnji naftovoda
45231220-3 Radovi na izgradnji gasovoda
45231221-0 Radovi na izgradnji mreže za snabdevanje gasom
45231222-7 Radovi na izgradnji rezervoara za gas
45231223-4 Pomoćni radovi na distribuciji gasa
45231300-8 Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju
45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova
45231500-0 Radovi na izgradnji vodova za komprimovani vazduh
45231510-3 Radovi na izgradnji sistema slanja pošte sa komprimovanim vazduhom
45231600-1 Radovi na izgradnji komunikacionih vodova
45232000-2 Pomoćni radovi za cevovode i kablove
45232100-3 Pomoćni radovi za cevovode za vodu
45232120-9 Radovi na navodnjavanju
45232121-6 Radovi na izgradnji cevovoda za navodnjavanje
45232130-2 Radovi na izgradnji cevovoda za kišnicu
45232140-5 Radovi na izgradnji mreže gradskog grejanja
45232141-2 Postrojenja za grejanje
45232142-9 Radovi na izgradnji podstanica za razmenu toplote
45232150-8 Radovi u vezi sa cevovodima za distribuciju vode
45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže
45232152-2 Radovi na izgradnji pumpnih stanica
45232153-9 Radovi na izgradnji vodotornjeva
45232154-6 Radovi na izgradnji podignutih rezervoara za pijaću vodu
45232200-4 Pomoćni radovi za elektroenergetske vodove
45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova
45232220-0 Radovi na izgradnji podstanica
45232221-7 Transformatorske podstanice
45232300-5 Izgradnja i pomoćni radovi za telefonske i komunikacione vodove
45232310-8 Radovi na izgradnji telefonskih vodova
45232311-5 Telefonski vodovi duž puteva za pozive u vanrednim situacijama
45232320-1 Vodovi za kablovsku radio-difuziju
45232330-4 Postavljanje antena
45232331-1 Pomoćni radovi za radio-difuziju
45232332-8 Pomoćni radovi za telekomunikacije
45232340-7 Radovi na izgradnji baznih stanica za mobilnu telefoniju
45232400-6 Radovi na izgradnji odvodnih kanala
45232410-9 Radovi na kanalizacionoj mreži
45232411-6 Radovi na polaganju cevi za odvod otpadnih voda
45232420-2 Radovi na izgradnji objekata za uklanjanje otpadnih voda
45232421-9 Objekti za preradu otpadnih voda
45232422-6 Radovi za preradu kanalizacijskog blata
45232423-3 Radovi na izgradnji pumpnih stanica za otpadne vode
45232424-0 Radovi na izgradnji ispusta za otpadne vode
45232430-5 Radovi na preradi vode
45232431-2 Pumpne stanice za otpadne vode
45232440-8 Radovi na izgradnji cevi za otpadne vode
45232450-1 Radovi na izgradnji drenažne mreže
45232451-8 Radovi na odvodnjavanju i površinski radovi
45232452-5 Radovi na odvodnjavanju
45232453-2 Radovi na izgradnji drenažnih sistema
45232454-9 Radovi na izgradnji bazena za prikupljanje kišnice
45232460-4 Sanitarni radovi
45232470-7 Stanice za pretovar otpada
45233000-9 Građevinski radovi, izgradnja temelja i izgradnja površinskog sloja autoputeva i puteva
45233100-0 Radovi na izgradnji autoputeva i puteva
45233110-3 Radovi na izgradnji brzih puteva
45233120-6 Radovi na izgradnji puteva
45233121-3 Radovi na izgradnji glavnih puteva
45233122-0 Radovi na izgradnji zaobilaznica
45233123-7 Radovi na izgradnji sporednih puteva
45233124-4 Radovi na izgradnji magistralnih puteva
45233125-1 Radovi na izgradnji priključnih puteva
45233126-8 Radovi na izgradnji ukrštanja u dva ili više nivoa
45233127-5 Radovi na izgradnji T-raskrsnica
45233128-2 Radovi na izgradnji kružnih tokova
45233129-9 Radovi na izgradnji raskrsnica
45233130-9 Radovi na izgradnji autoputeva
45233131-6 Radovi na izgradnji uzdignutih autoputeva
45233139-3 Radovi na održavanju autoputeva
45233140-2 Radovi na putevima
45233141-9 Radovi na održavanju puteva
45233142-6 Radovi na popravljanju puteva
45233144-0 Radovi na izgradnji nadvožnjaka
45233150-5 Radovi na usporavanju saobraćaja
45233160-8 Staze i druge površine posute tucanikom
45233161-5 Radovi na izgradnji pešačkih staza
45233162-2 Radovi na izgradnji biciklističkih staza
45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju
45233210-4 Radovi na površinskom sloju autoputeva
45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva
45233221-4 Radovi na obeležavanju površina puteva
45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju površina
45233223-8 Radovi na obnavljanju habajućeg površinskog sloja
45233224-5 Radovi na izgradnji puteva sa dve kolovozne trake
45233225-2 Radovi na izgradnji puteva sa jednom kolovoznom trakom
45233226-9 Radovi na izgradnji prilaznih puteva
45233227-6 Radovi na izgradnji priključnih puteva
45233228-3 Radovi na nanošenju površinskog sloja
45233229-0 Radovi na održavanju ivičnjaka
45233250-6 Radovi na površinskom sloju, izuzev za puteve
45233251-3 Radovi na obnavljanju habajućeg sloja
45233252-0 Radovi na površinskom sloju ulica
45233253-7 Radovi na površinskom sloju pešačkih staza
45233260-9 Radovi na izgradnji pešačkih staza
45233261-6 Radovi na izgradnji pešačkih nadvožnjaka
45233262-3 Radovi na izgradnji pešačkih zona
45233270-2 Radovi na obeležavanju parkirališta
45233280-5 Postavljanje drumskih branika
45233290-8 Postavljanje saobraćajnih znakova
45233291-5 Postavljanje saobraćajnih stubova
45233292-2 Postavljanje sigurnosne opreme
45233293-9 Postavljanje urbane opreme
45233294-6 Postavljanje putne saobraćajne signalizacije
45233300-2 Radovi na izgradnji temelja za autoputeve, puteve, ulice i pešačke staze
45233310-5 Radovi na izgradnji temelja za autoputeve
45233320-8 Radovi na izgradnji temelja za puteve
45233330-1 Radovi na izgradnji temelja za ulice
45233340-4 Radovi na izgradnji temelja za pešačke staze
45234000-6 Radovi na izgradnji železničkih pruga i žičara
45234100-7 Radovi na izgradnji železničkih pruga
45234110-0 Radovi na izgradnji međugradskih železničkih pruga
45234111-7 Radovi na izgradnji gradske železnice
45234112-4 Radovi na izgradnji depoa za vagone i lokomotive
45234113-1 Demontaža šina
45234114-8 Radovi na izgradnji železničkih nasipa
45234115-5 Radovi na železničkoj signalizaciji
45234116-2 Radovi na postavljanju šina
45234120-3 Radovi na gradskoj železnici
45234121-0 Radovi na tramvajskoj pruzi
45234122-7 Radovi na podzemnoj železnici
45234123-4 Radovi na železnici koja delom prolazi ispod zemlje
45234124-1 Putnički transport podzemnom železnicom
45234125-8 Stanica podzemne železnice
45234126-5 Radovi na izgradnji tramvajske pruge
45234127-2 Radovi na izgradnji depoa za tramvaje
45234128-9 Radovi na izgradnji tramvajskih stajališta
45234129-6 Radovi na izgradnji šina za gradske železnice
45234130-6 Radovi na nasipanju u građevinarstvu
45234140-9 Radovi na izgradnji prelaza u istom nivou
45234160-5 Radovi na izgradnji električnih vodova za trolejbuse
45234170-8 Radovi na izgradnji podstanica za lokomotive
45234180-1 Radovi na izgradnji železničkih radionica
45234181-8 Radovi na izgradnji podstanica za povezivanje deonica pruge
45234200-8 Sistem prevoza žičarom
45234210-1 Sistem prevoza žičarom sa kabinama
45234220-4 Radovi na izgradnji skijaških liftova
45234230-7 Radovi na izgradnji lift-sedišta uz stepenice
45234240-0 Sistem uspinjača sa kabinama
45234250-3 Radovi na izgradnji uspinjača sa kabinama
45235000-3 Radovi na izgradnji uzletišta, uzletno-sletnih staza i manevarskih površina
45235100-4 Radovi na izgradnji aerodroma
45235110-7 Radovi na izgradnji uzletišta
45235111-4 Radovi na asfaltiranju uzletišta
45235200-5 Radovi na izgradnji poletno-sletne staze
45235210-8 Obnavljanje habajućeg sloja uzletno-sletne staze
45235300-6 Radovi na izgradnji manevarskih površina za letelice
45235310-9 Radovi na izgradnji rulne staze
45235311-6 Radovi na izgradnji površinskog sloja rulne staze
45235320-2 Radovi na izgradnji stajanki za letelice
45236000-0 Radovi na površinskom sloju
45236100-1 Radovi na površinskom sloju za razne sportske objekte
45236110-4 Radovi na površinskom sloju za sportske terene
45236111-1 Radovi na površinskom sloju igrališta za golf
45236112-8 Radovi na površinskom sloju za teniska igrališta
45236113-5 Radovi na površinskom sloju za trkališta
45236114-2 Radovi na površinskom sloju za trim staze
45236119-7 Radovi na obnavljanju sportskih terena
45236200-2 Radovi na površinskom sloju za objekte za rekreaciju
45236210-5 Radovi na površinskom sloju za dečija igrališta
45236220-8 Radovi na površinskom sloju za zoološke vrtove
45236230-1 Radovi na površinskom sloju za vrtove
45236250-7 Radovi na površinskom sloju za parkove
45236290-9 Radovi na popravljanju površina za rekreaciju
45236300-3 Radovi na površinskom sloju za groblja
45237000-7 Radovi na izgradnji pozornica
45240000-1 Radovi na izgradnji hidro-građevinskih objekata
45241000-8 Radovi na izgradnji luka
45241100-9 Radovi na izgradnji zidane obale (keja)
45241200-0 Radovi na izgradnji terminala na mestu gradnje na moru
45241300-1 Radovi na izgradnji lučkog nasipa
45241400-2 Radovi na izgradnji dokova
45241500-3 Radovi na izgradnji pristanišnih mesta
45241600-4 Postavljanje opreme za lučku rasvetu
45242000-5 Radovi na izgradnji rekreacionih objekata uz vodene površine
45242100-6 Radovi na izgradnji objekata za sportove na vodi
45242110-9 Radovi na izgradnji navoza
45242200-7 Radovi na izgradnji marina
45242210-0 Radovi na izgradnji luke za jahte
45243000-2 Radovi na zaštiti obale
45243100-3 Radovi na zaštiti obalne litice
45243110-6 Radovi na utvrđivanju obalne litice
45243200-4 Radovi na izgradnji lukobrana
45243300-5 Radovi na izgradnji zaštitnog zida na morskoj obali
45243400-6 Radovi na konsolidaciji plaža
45243500-7 Radovi na izgradnji zaštite za morsku obalu
45243510-0 Radovi na izgradnji nasipa
45243600-8 Radovi na izgradnji obalnog zida (keja)
45244000-9 Pomorski građevinski radovi
45244100-0 Pomorski objekti
45244200-1 Pristupni kej
45245000-6 Radovi na iskopu i pumpanju za instalaciju pogona za obradu vode
45246000-3 Radovi na regulaciji reka i radovi na zaštiti od poplava
45246100-4 Gradnja obalnog rečnog zida
45246200-5 Radovi na zaštiti obale reke
45246400-7 Radovi na zaštiti od poplava
45246410-0 Radovi na održavanju objekata za zaštitu od poplava
45246500-8 Radovi na izgradnji šetališta duž obale
45246510-1 Radovi na izgradnji drvenih šetališta duž obale
45247000-0 Radovi na izgradnji brana, kanala, kanala za navodnjavanje i akvadukata
45247100-1 Radovi na izgradnji vodnih puteva
45247110-4 Izgradnja kanala
45247111-1 Radovi na izgradnji kanala za navodnjavanje
45247112-8 Radovi na izgradnji kanala za odvodnjavanje
45247120-7 Vodni putevi, izuzev kanala
45247130-0 Radovi na izgradnji akvadukata
45247200-2 Radovi na izgradnji brana i sličnih fiksnih konstrukcija
45247210-5 Radovi na izgradnji brana
45247211-2 Radovi na izgradnji zida brane
45247212-9 Radovi ojačanja brane
45247220-8 Radovi na izgradnji ustava
45247230-1 Radovi na izgradnji nasipa
45247240-4 Radovi na izgradnji statičnih rečnih zapornica
45247270-3 Radovi na izgradnji rezervoara
45248000-7 Radovi na izgradnji hidro-mehaničkih konstrukcija
45248100-8 Radovi na izgradnji prevodnica
45248200-9 Radovi na izgradnji suvih dokova
45248300-0 Radovi na izgradnji plutajućih dokova
45248400-1 Radovi na izgradnji pristanišnih mostova
45248500-2 Radovi na izgradnji pokretnih pregrada za kontrolu nivoa reke
45250000-4 Radovi na izgradnji postrojenja, rudarskih i proizvodnih objekata i građevina za naftnu i gasnu industriju
45251000-1 Radovi na izgradnji elektrana i toplana
45251100-2 Radovi na izgradnji elektrana
45251110-5 Radovi na izgradnji nuklearnih elektrana
45251111-2 Radovi na izgradnji nuklearnih reaktora
45251120-8 Radovi na izgradnji hidroelektrana
45251140-4 Radovi na izgradnji termoelektrana
45251141-1 Radovi na izgradnji geotermalnih elektrana
45251142-8 Radovi na izgradnji elektrana na drva
45251143-5 Radovi na izgradnji pogona za proizvodnju komprimovanog vazduha
45251150-7 Radovi na izgradnji rashladnih tornjeva
45251160-0 Radovi na instalaciji postrojenja za iskorišćavanje energije vetra
45251200-3 Radovi na izgradnji toplana
45251220-9 Radovi na izgradnji energana za kombinovanu proizvodnju toplote i energije
45251230-2 Radovi na izgradnji postrojenja za proizvodnju pare
45251240-5 Radovi na izgradnji postrojenja za proizvodnju struje od deponijskih gasova
45251250-8 Radovi na izgradnji postrojenja za centralno grejanje
45252000-8 Radovi na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje i postrojenja za spaljivanje otpada
45252100-9 Radovi na izgradnji uređaja za preradu otpadnih voda
45252110-2 Radovi na izgradnji mobilnih postrojenja
45252120-5 Radovi na izgradnji postrojenja za preradu vode
45252121-2 Instalacije za taloženje (taložnici)
45252122-9 Uređaji za razgradnju (digestiju) mulja
45252123-6 Instalacije za odvajanje (prosejavanje)
45252124-3 Radovi na iskopu rečnog dna i ispumpavanju vode iz iskopine
45252125-0 Radovi na nasipanju kamenom
45252126-7 Radovi na izgradnji postrojenja za preradu pijaće vode
45252127-4 Radovi na izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda
45252130-8 Oprema za postrojenja za kanalizacione vode
45252140-1 Radovi na izgradnji uređaja za odvajanje vode iz mulja
45252150-4 Radovi na izgradnji postrojenja za pretovar uglja
45252200-0 Oprema postrojenja za prečišćavanje
45252210-3 Radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode
45252300-1 Radovi na izgradnji postrojenja za spaljivanje otpada
45253000-5 Radovi na izgradnji pogona za hemijsku preradu
45253100-6 Radovi na izgradnji pogona za demineralizaciju
45253200-7 Radovi na izgradnji postrojenja za odsumporavanje
45253300-8 Radovi na izgradnji pogona za destilaciju ili rektifikaciju
45253310-1 Radovi na izgradnji pogona za destilaciju vode
45253320-4 Radovi na izgradnji pogona za destilaciju alkohola
45253400-9 Radovi na izgradnji petrohemijskog postrojenja
45253500-0 Radovi na izgradnji farmaceutskog postrojenja
45253600-1 Radovi na izgradnji pogona za dejonizaciju
45253700-2 Radovi na izgradnji pogona za razgradnju (digestiju)
45253800-3 Radovi na izgradnji pogona za kompostiranje
45254000-2 Radovi na izgradnji u rudarstvu i proizvodnji
45254100-3 Radovi na izgradnji u rudarstvu
45254110-6 Radovi na izgradnji ulaska u rudarsko okno
45254200-4 Radovi na izgradnji proizvodnog postrojenja
45255000-9 Radovi na izgradnji objekata za naftnu i gasnu industriju
45255100-0 Radovi na izgradnji proizvodnih platformi
45255110-3 Građevinski radovi na bušotinama
45255120-6 Radovi na izgradnji objekata na platformama
45255121-3 Radovi na izgradnji objekata na površini
45255200-1 Radovi na izgradnji rafinerija nafte
45255210-4 Radovi na izgradnji naftnih terminala
45255300-2 Radovi na izgradnji gasnih terminala
45255400-3 Radovi na montaži
45255410-6 Montaža na moru
45255420-9 Montaža na kopnu
45255430-2 Demontaža naftnih platformi
45255500-4 Radovi na bušenju i istraživanju
45255600-5 Izrada bušotine spiralnom cevi
45255700-6 Radovi na izgradnji postrojenja za gasifikaciju uglja
45255800-7 Radovi na izgradnji postrojenja za proizvodnju gasa
45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja
45259100-8 Popravka i održavanje uređaja za otpadne vode
45259200-9 Popravka i održavanje uređaja za prečišćavanje
45259300-0 Popravka i održavanje toplane
45259900-6 Radovi na modernizaciji postrojenja
45260000-7 Radovi na krovu i drugi posebni građevinski zanatski radovi
45261000-4 Krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi
45261100-5 Krovovezački radovi
45261200-6 Krovopokrivački radovi i radovi na bojenju krova
45261210-9 Krovopokrivački radovi

 

Prethodni

Oznaka Naziv
45261211-6 Radovi na pokrivanju krova crepom od opeke
45261212-3 Radovi na pokrivanju krova crepom od škriljca
45261213-0 Radovi na pokrivanju krova metalnim pločama
45261214-7 Radovi na pokrivanju krova bitumenskim pločama
45261215-4 Radovi na pokrivanju krova solarnim pločama
45261220-2 Bojenje krova i drugi radovi nanošenja premaza
45261221-9 Bojenje krova
45261222-6 Nanošenje cementnog sloja na krovnu ploču
45261300-7 Radovi na opšivanju krova i postavljanju oluka
45261310-0 Radovi na opšivanju krova
45261320-3 Radovi na postavljanju oluka
45261400-8 Postavljanje oplata
45261410-1 Radovi na izolaciji krova
45261420-4 Radovi na hidroizolaciji
45261900-3 Radovi na popravci i održavanju krova
45261910-6 Radovi na popravci krova
45261920-9 Radovi na održavanju krova
45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi, izuzev radova na krovu
45262100-2 Radovi na postavljanju i demontaži građevinskih skela
45262110-5 Radovi na demontaži građevinskih skela
45262120-8 Radovi na postavljanju građevinskih skela
45262200-3 Radovi na postavljanju temelja i bušenju izvora vode
45262210-6 Radovi na postavljanju temelja
45262211-3 Zabijanje šipova
45262212-0 Radovi na učvršćivanju i zaštiti rovova
45262213-7 Tehnika za podizanje membranskog zida ukopanog u zemlju
45262220-9 Bušenje bunara za vodu
45262300-4 Betonski radovi
45262310-7 Armiračko betonski radovi
45262311-4 Grubi betonski radovi
45262320-0 Polaganje betonske košuljice
45262321-7 Polaganje podne košuljice
45262330-3 Popravka betonskih radova
45262340-6 Fugovanje
45262350-9 Betonski radovi bez armature
45262360-2 Cementiranje
45262370-5 Izrada betonske košuljice
45262400-5 Izrada čelične konstrukcije
45262410-8 Postavljanje čeličnih elemenata za zgrade
45262420-1 Postavljanje čeličnih elemenata za konstrukcije
45262421-8 Radovi na privezištima za brodove na moru
45262422-5 Radovi na podmorskom bušenju
45262423-2 Izrada pontona
45262424-9 Izrada montažnih modula na moru
45262425-6 Radovi na izradi omotača
45262426-3 Proizvodnja šipova
45262500-6 Zidarski radovi
45262510-9 Građevinski radovi sa kamenom
45262511-6 Klesarski radovi
45262512-3 Zidarski radovi sa klesanim kamenom
45262520-2 Zidanje opekom
45262521-9 Oblaganje zidova fasadnom ciglom
45262522-6 Zidanje zidova
45262600-7 Razni specijalizovani građevinski radovi
45262610-0 Fabrički dimnjaci
45262620-3 Potporni zidovi
45262630-6 Izgradnja peći
45262640-9 Radovi na unapređenju životne sredine
45262650-2 Radovi na oblaganju
45262660-5 Radovi na uklanjanju azbesta
45262670-8 Obrada metala
45262680-1 Zavarivanje
45262690-4 Obnavljanje trošnih zgrada
45262700-8 Adaptacija zgrada
45262710-1 Radovi na obnavljanju freski
45262800-9 Radovi na dogradnji zgrada
45262900-0 Radovi na balkonima
45300000-0 Radovi na građevinskim instalacijama
45310000-3 Radovi na uvođenju električne instalacije
45311000-0 Radovi na postavljanju električnih instalacija i elektro-montažni radovi
45311100-1 Radovi na postavljanju električnih instalacija
45311200-2 Elektro-montažni radovi
45312000-7 Radovi na ugradnji alarmnog sistema i antenske instalacije
45312100-8 Radovi na ugradnji alarmnog protivpožarnog sistema
45312200-9 Radovi na ugradnji alarmnog sistema za zaštitu od provale
45312300-0 Radovi na ugradnji antenske instalacije
45312310-3 Radovi na ugradnji gromobranske zaštite
45312311-0 Radovi na ugradnji gromobrana
45312320-6 Radovi na ugradnji televizijskih antena
45312330-9 Radovi na ugradnji radio antena
45313000-4 Radovi na ugradnji liftova i pokretnih stepenica
45313100-5 Radovi na ugradnji liftova
45313200-6 Radovi na ugradnji pokretnih stepenica
45313210-9 Radovi na ugradnji pokretnih staza
45314000-1 Ugradnja telekomunikacione opreme
45314100-2 Ugradnja telefonskih centrala
45314120-8 Ugradnja telefonskih centrala za objekte
45314200-3 Ugradnja telefonskih vodova
45314300-4 Ugradnja kablovske infrastrukture
45314310-7 Polaganje kablova
45314320-0 Polaganje kablova za računarske mreže
45315000-8 Radovi na postavljanju električne instalacije za grejanje i drugu električnu opremu u zgradama
45315100-9 Postavljanje elektrotehničke instalacije
45315200-0 Radovi na turbinama
45315300-1 Instalacije za napajanje električnom energijom
45315400-2 Radovi na visokonaponskim instalacijama
45315500-3 Radovi na srednjenaponskim instalacijama
45315600-4 Radovi na niskonaponskim instalacijama
45315700-5 Radovi na instalaciji razvodnih postrojenja
45316000-5 Radovi na instalaciji rasvetnih i signalnih sistema
45316100-6 Instalacija spoljne rasvete
45316110-9 Instalacija putne rasvete
45316200-7 Instalacija opreme za signalizaciju
45316210-0 Instalacija opreme za nadzor saobraćaja
45316211-7 Instalacija osvetljenih saobraćajnih znakova
45316212-4 Instalacija semafora
45316213-1 Instalacija opreme za usmeravanje saobraćaja
45316220-3 Instalacija opreme za signalizaciju na aerodromima
45316230-6 Instalacija opreme za lučku signalizaciju
45317000-2 Ostali elektroinstalaterski radovi
45317100-3 Elektroinstalaterski radovi na opremi za ispumpavanje
45317200-4 Elektroinstalaterski radovi na transformatorima
45317300-5 Elektroinstalaterski radovi na električnim aparatima za distribuciju
45317400-6 Elektroinstalaterski radovi na opremi za filtriranje
45320000-6 Izolacioni radovi
45321000-3 Radovi na termičkoj izolaciji
45323000-7 Radovi na zvučnoj izolaciji
45324000-4 Postavljanje gipsanih ploča
45330000-9 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi
45331000-6 Radovi na instalaciji grejanja, ventilacije i klimatizacije
45331100-7 Radovi na instalaciji centralnog grejanja
45331110-0 Radovi na instalaciji kotlova
45331200-8 Radovi na instalaciji ventilacije i klimatizacije
45331210-1 Radovi na instalaciji ventilacije
45331211-8 Radovi na instalaciji spoljne ventilacije
45331220-4 Radovi na instalaciji klimatizacije
45331221-1 Radovi na instalaciji parcijalne klimatizacije
45331230-7 Radovi na instalaciji rashladne opreme
45331231-4 Radovi na instalaciji opreme za hlađenje
45332000-3 Vodoinstalaterski radovi i radovi na instalaciji odvoda
45332200-5 Radovi na instalaciji vodovodnih cevi
45332300-6 Radovi na polaganju odvoda
45332400-7 Radovi na instalaciji sanitarne opreme
45333000-0 Radovi na instalaciji gasne opreme
45333100-1 Radovi na instalaciji opreme za regulaciju gasa
45333200-2 Radovi na instalaciji gasometra
45340000-2 Radovi na ugradnji ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme
45341000-9 Postavljanje zaštitnih rešetki
45342000-6 Postavljanje ograde
45343000-3 Radovi na instalaciji uređaja za protivpožarnu zaštitu
45343100-4 Uvođenje protivpožarne zaštite
45343200-5 Radovi na instalaciji opreme za zaštitu od požara
45343210-8 Radovi na instalaciji opreme za gašenje požara ugljen-dioksidom
45343220-1 Radovi na instalaciji aparata za gašenje
45343230-4 Radovi na instalaciji sistema raspršivača
45350000-5 Mašinske instalacije
45351000-2 Mašinski instalaterski radovi
45400000-1 Završni građevinski radovi
45410000-4 Malterisanje
45420000-7 Radovi na ugradnji stolarije
45421000-4 Stolarski radovi i ugradnja stolarije
45421100-5 Ugradnja vrata i prozora i srodnih elemenata
45421110-8 Ugradnja okvira vrata i prozora
45421111-5 Ugradnja okvira vrata
45421112-2 Ugradnja okvira prozora
45421120-1 Ugradnja pragova
45421130-4 Ugradnja vrata i prozora
45421131-1 Ugradnja vrata
45421132-8 Ugradnja prozora
45421140-7 Ugradnja metalne stolarije, izuzev vrata i prozora
45421141-4 Postavljanje pregrada
45421142-1 Ugradnja kapaka
45421143-8 Radovi na ugradnji žaluzina
45421144-5 Postavljanje tendi
45421145-2 Postavljanje roletni
45421146-9 Ugradnja spuštenih plafona
45421147-6 Ugradnja rešetki
45421148-3 Ugradnja ulaznih vrata
45421150-0 Radovi na ugradnji nemetalne stolarije
45421151-7 Postavljanje ugradnih kuhinja
45421152-4 Postavljanje pregradnih zidova
45421153-1 Postavljanje ugradnog nameštaja
45421160-3 Bravarski radovi
45422000-1 Tesarski radovi
45422100-2 Radovi u drvetu
45430000-0 Postavljanje podnih i zidnih obloga
45431000-7 Postavljanje pločica
45431100-8 Postavljanje podnih pločica
45431200-9 Postavljanje zidnih pločica
45432000-4 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga, zidnih obloga i tapeta
45432100-5 Radovi na postavljanju podova i podnih obloga
45432110-8 Radovi na postavljanju podova
45432111-5 Radovi na postavljanju fleksibilnih podnih obloga
45432112-2 Popločavanje
45432113-9 Postavljanje parketa
45432114-6 Postavljanje drvenih podova
45432120-1 Radovi na postavljanju dvostrukog poda
45432121-8 Podovi za računarske prostorije
45432130-4 Postavljanje podnih obloga
45432200-6 Postavljanje zidnih obloga i tapeta
45432210-9 Postavljanje zidnih obloga
45432220-2 Postavljanje tapeta
45440000-3 Bojaderski i staklarski radovi
45441000-0 Staklarski radovi
45442000-7 Radovi na nanošenju zaštitnog premaza
45442100-8 Bojaderski radovi
45442110-1 Bojaderski radovi na zgradama
45442120-4 Radovi na bojenju i nanošenju zaštitnog premaza na konstrukciji
45442121-1 Radovi na bojenju konstrukcija
45442180-2 Radovi na ponovnom bojenju
45442190-5 Skidanje boje
45442200-9 Nanošenje antikorozivnih premaza
45442210-2 Galvanizacija
45442300-0 Radovi na zaštiti površina
45443000-4 Fasadni radovi
45450000-6 Ostali završni građevinski radovi
45451000-3 Dekoratorski radovi
45451100-4 Postavljanje dekoratorskih elemenata
45451200-5 Radovi na oblaganju panelima
45451300-6 Unutrašnji vrtovi
45452000-0 Radovi na spoljnom čišćenju zgrada
45452100-1 Radovi na spoljnom čišćenju zgrada peskarenjem
45453000-7 Remontni i sanacioni radovi
45453100-8 Radovi na renoviranju
45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
45454100-5 Radovi na obnovi
45500000-2 Iznajmljivanje mehanizacije i opreme za visokogradnju i niskogradnju sa operaterom
45510000-5 Iznajmljivanje dizalica sa operaterom
45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa operaterom
48000000-8 Programski paketi i informacioni sistemi
48100000-9 Programski paketi za industriju
48110000-2 Programski paketi za prodajna mesta (POS)
48120000-5 Programski paketi za kontrolu leta
48121000-2 Programski paketi za nadzor i upravljanje vazdušnim saobraćajem
48130000-8 Programski paket za zemaljsku podršku avijaciji i ispitni avijacijski programski paket
48131000-5 Programski paket za zemaljsku podršku avijaciji
48132000-2 Ispitni avijacijski programski paket
48140000-1 Programski paket za nadzor i upravljanje železničkim saobraćajem
48150000-4 Kontrolni programski paket u industriji
48151000-1 Računarski kontrolni sistem
48160000-7 Programski paket za biblioteke
48161000-4 Sistem za upravljanje bibliotekama
48170000-0 Programski paket za usklađivanje
48180000-3 Medicinski programski paket
48190000-6 Programski paket za obrazovanje
48200000-0 Programski paket za umrežavanje, internet i intranet
48210000-3 Programski paket za umrežavanje
48211000-0 Programski paket za međusobno povezivanje aplikacionih platformi
48212000-7 Programski paket za optički džuboks
48213000-4 Programski paket za proširenje operativnog sistema
48214000-1 Programski paket za mrežni operativni sistem
48215000-8 Programski paket za razvoj umrežavanja
48216000-5 Programski paket za terminalsku emulaciju mrežne povezanosti
48217000-2 Programski paket za obradu transakcija
48217100-3 Programski paket za obradu transakcija na centralnom računaru
48217200-4 Programski paket za obradu transakcije na mini-računaru
48217300-5 Programski paket za obradu transakcije na mikro-računaru
48218000-9 Programski paket za upravljanje dozvolama
48219000-6 Programski paket za razne vrste umrežavanja
48219100-7 Programski paket za gejtvej
48219200-8 Programski paket za CD server
48219300-9 Programski paket za upravljanje
48219400-0 Programski paket za transakcijski server
48219500-1 Programski paket za svič ili ruter
48219600-2 Programski paket za multiplekser
48219700-3 Programski paket za komunikacijski server
48219800-4 Programski paket za bridž
48220000-6 Programski paket za internet i intranet
48221000-3 Programski paket za pregled interneta
48222000-0 Programski paket za veb server
48223000-7 Programski paket za elektronsku poštu
48224000-4 Programski paket za uređivanje internet stranica
48300000-1 Programski paket za izradu dokumenata, crtanje, slikovni prikaz, vremensko planiranje i produktivnost
48310000-4 Programski paket za izradu dokumenata
48311000-1 Programski paket za upravljanje dokumentima
48311100-2 Sistem za upravljanje dokumentima
48312000-8 Programski paket za elektronsko izdavaštvo
48313000-5 Programski paket za optičko prepoznavanje znakova (OCR)
48313100-6 Sistem za optičko očitavanje
48314000-2 Programski paket za prepoznavanje glasa
48315000-9 Programski paket za stono izdavaštvo
48316000-6 Programski paket za prezentacije
48317000-3 Programski paket za obradu teksta
48318000-0 Programski paket za skenere
48319000-7 Kontrola pravopisa
48320000-7 Programski paket za crtanje i slikovni prikaz
48321000-4 Programski paket za projektovanje pomoću računara (CAD)
48321100-5 Sistem za projektovanje pomoću računara (CAD)
48322000-1 Grafički programski paket
48323000-8 Programski paket za proizvodnju pomoću računara (CAM)
48324000-5 Programski paket za grafikone
48325000-2 Programski paket za izradu obrazaca
48326000-9 Programski paket za izradu karata
48326100-0 Digitalno kartiranje
48327000-6 Programski paket za crtanje i slikanje
48328000-3 Programski paket za obradu slike
48329000-0 Sistem za slikanje i arhiviranje
48330000-0 Programski paket za vremensko planiranje i produktivnost
48331000-7 Programski paket za upravljanje projektima
48332000-4 Programski paket za vremensko planiranje
48333000-1 Programski paket za upravljanje kontaktima
48400000-2 Programski paket za poslovne transakcije i lično poslovanje
48410000-5 Programski paket za upravljanje investicijama i pripremu poreske prijave
48411000-2 Programski paket za upravljanje investicijama
48412000-9 Programski paket za pripremu poreske prijave
48420000-8 Programski paket za upravljanje postrojenjima i zbirka programskih paketa
48421000-5 Programski paket za upravljanje postrojenjima
48422000-2 Zbirka programskih paketa
48430000-1 Programski paket za upravljanje inventarom
48440000-4 Programski paket za finansijsku analizu i računovodstvo
48441000-1 Programski paket za finansijsku analizu
48442000-8 Programski paket za finansijske sisteme
48443000-5 Programski paket za računovodstvo
48444000-2 Računovodstveni sistem
48444100-3 Sistem za fakturisanje i naplatu
48445000-9 Programski paket za upravljanje odnosima sa klijentima
48450000-7 Programski paket za obračun vremena ili za ljudske resurse
48451000-4 Programski paket za planiranje resursa preduzeća
48460000-0 Analitički, naučni, matematički ili prognostički programski paket
48461000-7 Analitički ili naučni programski paket
48462000-4 Matematički ili prognostički programski paket
48463000-1 Statistički programski paket
48470000-3 Programski paket za aukcije
48480000-6 Programski paket za prodaju, plasman i poslovne informacije
48481000-3 Programski paket za prodaju ili plasman
48482000-0 Programski paket za poslovne informacije
48490000-9 Programski paket za nabavke
48500000-3 Komunikacioni i multimedijski programski paket
48510000-6 Komunikacioni programski paket
48511000-3 Programski paket za stone komunikacije
48512000-0 Programski paket za interaktivni glasovni odziv
48513000-7 Programski paket za modeme
48514000-4 Programski paket za daljinski pristup
48515000-1 Programski paket za video konferencije
48516000-8 Programski paket za elektronsku razmenu
48517000-5 Programski paket za informacione tehnologije
48518000-2 Emulacioni programski paket
48519000-9 Programski paket za upravljanje memorijom
48520000-9 Multimedijski programski paket
48521000-6 Programski paket za uređivanje muzike ili zvuka
48522000-3 Programski paket za virtuelnu tastaturu
48600000-4 Programski paket za baze podataka i operativni programski paket
48610000-7 Sistemi baza podataka
48611000-4 Programski paket za baze podataka
48612000-1 Sistem za upravljanja bazama podataka
48613000-8 Elektronsko upravljanje podacima (EDM)
48614000-5 Sistem za obezbeđivanje podataka
48620000-0 Operativni sistemi
48621000-7 Programski paket za operativni sistem centralnog računara
48622000-4 Programski paket za operativni sistem mini-računara
48623000-1 Programski paket za operativni sistem mikro-računara
48624000-8 Programski paket za operativni sistem personalnog računara (PC)
48625000-5 Operativni sistemi za otvorene sisteme
48626000-2 Programski paket grupisanje
48627000-9 Programski paket za operativni sistem u realnom vremenu
48628000-9 Mikrokanalna arhitektura
48700000-5 Podrška programskih paketa
48710000-8 Programski paket za sigurnosno kopiranje ili regenerisanje
48720000-1 Programski paket za bar-kod
48730000-4 Sigurnosni programski paket
48731000-1 Programski paket za sigurnost datoteka
48732000-8 Programski paket za sigurnost podataka
48740000-7 Programski paket za prevođenje stranih jezika
48750000-0 Programski paket za punjenje memorije
48760000-3 Programski paket za zaštitu od virusa
48761000-0 Antivirusni programski paket
48770000-6 Programski paket za opštu podršku, podršku komprimovanju i štampi
48771000-3 Programski paket za opštu podršku
48772000-0 Programski paket za podršku komprimovanju
48773000-7 Programski paket za podršku štampi
48773100-8 Programski paket za upravljanje štampom
48780000-9 Programski paket za upravljanje sistemom, snimanjem i sadržajem
48781000-6 Programski paket za upravljanje sistemom
48782000-3 Programski paket za upravljanje snimanjem
48783000-0 Programski paket za upravljanje sadržajem
48790000-2 Programski paket za proveru verzije
48800000-6 Informacioni sistemi i serveri
48810000-9 Informacioni sistemi
48811000-6 Sistemi elektronske pošte
48812000-3 Finansijski informacioni sistemi
48813000-0 Informacioni sistemi za putnike
48813100-1 Elektronske oglasne table
48813200-2 Informacioni sistemi za putnike u realnom vremenu
48814000-7 Medicinski informacioni sistemi
48814100-8 Informacioni sistemi za zdravstvenu negu
48814200-9 Sistem za administrativne poslove u vezi sa pacijentima
48814300-0 Sistemi za upravljanje operacionim salama
48814400-1 Klinički informacioni sistemi
48814500-2 Sistemi za upravljanje dokumentacijom pacijenata
48820000-2 Serveri
48821000-9 Mrežni serveri
48822000-6 Računarski serveri
48823000-3 Serveri datoteka
48824000-0 Serveri za štampače
48825000-7 Internet serveri
48900000-7 Razni programski paketi i računarski sistemi
48910000-0 Programski paket sa računarskim igrama, rodbinskim vezama i skrin sejverima
48911000-7 Programski paket sa računarskim igrama
48912000-4 Paket sa rodbinskim vezama
48913000-1 Skrin sejveri
48920000-3 Programski paketi za automatizaciju kancelarijskog poslovanja
48921000-0 Sistemi za automatizaciju
48930000-6 Programski paket za obuku i zabavu
48931000-3 Programski paket za obuku
48932000-0 Programski paket za zabavu
48940000-9 Programski paket za dizajniranje uzoraka i kalendare
48941000-6 Programski paket za dizajniranje uzoraka
48942000-3 Programski paket za kalendare
48950000-2 Sistem za određivanje položaja plovila i razglas
48951000-9 Sistem za određivanje položaja plovila
48952000-6 Sistem za razglas
48960000-5 Drajveri i sistemski programski paketi
48961000-2 Drajveri za eternet
48962000-9 Drajveri za grafičku karticu
48970000-8 Programski paket za štampu
48971000-5 Programski paket za izradu adresara
48972000-2 Programski paket za izradu natpisa
48980000-1 Programski jezici i alati
48981000-8 Kompilacijski programski paketi
48982000-5 Programski paket za upravljanje konfiguracijom
48983000-2 Razvojni programski paket
48984000-9 Alati za grafički korisnički interfejs (GUI)
48985000-6 Programski jezici
48986000-3 Programski paket za ispitivanje programa
48987000-0 Programski paket za pronalaženje grešaka
48990000-4 Programski paket za tabele i programski paket za proširenje
48991000-1 Programski paket za tabele
50000000-5 Usluge održavanja i popravki
50100000-6 Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu
50110000-9 Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme
50111000-6 Usluge upravljanja voznim parkom, usluge popravki i održavanja voznog parka
50111100-7 Usluge upravljanja voznim parkom
50111110-0 Usluge podrške voznom parku
50112000-3 Usluge popravke i održavanja automobila
50112100-4 Usluge popravke automobila
50112110-7 Usluge popravke karoserije vozila
50112111-4 Limarske usluge
50112120-0 Usluge zamene vetrobrana
50112200-5 Usluge održavanja automobila
50112300-6 Pranje automobila i slične usluge
50113000-0 Usluge popravke i održavanja autobusa
50113100-1 Usluge popravke autobusa
50113200-2 Usluge održavanja autobusa
50114000-7 Usluge popravke i održavanja teretnih vozila
50114100-8 Usluge popravke teretnih vozila
50114200-9 Usluge održavanja teretnih vozila
50115000-4 Usluge popravke i održavanja motocikala
50115100-5 Usluge popravke motocikala
50115200-6 Usluge održavanja motocikala
50116000-1 Usluge popravke i održavanja za određene delove vozila
50116100-2 Usluge popravke električnog sistema
50116200-3 Usluge popravke i održavanja kočnica vozila i delova kočnica
50116300-4 Usluge popravke i održavanja menjača vozila
50116400-5 Usluge popravke i održavanja prenosa vozila
50116500-6 Usluge popravke guma, uključujući montažu i centriranje
50116510-9 Usluge protektiranja guma
50116600-7 Usluge popravke i održavanja elektropokretača
50117000-8 Usluge konverzije i remonta vozila
50117100-9 Usluge konverzije motornog vozila
50117200-0 Usluge konverzije vozila hitne pomoći
50117300-1 Usluge remonta vozila
50118000-5 Usluge pomoći na putu
50118100-6 Usluge popravke automobila na putu i uklanjanja oštećenog automobila sa puta
50118110-9 Usluge vuče vozila
50118200-7 Usluge popravke komercijalnih vozila na putu i uklanjanja oštećenih komercijalnih vozila
50118300-8 Usluge popravke autobusa na putu i uklanjanja oštećenih autobusa
50118400-9 Usluge popravke motornih vozila na putu i uklanjanja oštećenih motornih vozila
50118500-0 Usluge popravke motocikala na putu i uklanjanja oštećenih motocikala
50190000-3 Usluge uništenja vozila
50200000-7 Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za opremu vazduhoplova, železničkih pruga, puteva i pomorske opreme
50210000-0 Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za opremu vazduhoplova i drugu opremu
50211000-7 Usluge popravke i održavanja vazduhoplova
50211100-8 Usluge održavanja vazduhoplova
50211200-9 Usluge popravke vazduhoplova
50211210-2 Usluge popravke i održavanja motora vazduhoplova
50211211-9 Usluge održavanja motora vazduhoplova
50211212-6 Usluge popravke motora vazduhoplova
50211300-0 Usluge remonta vazduhoplova
50211310-3 Usluge remonta motora vazduhoplova
50212000-4 Usluge popravke i održavanja helikoptera
50220000-3 Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za železnice i drugu opremu
50221000-0 Usluge popravke i održavanja lokomotiva
50221100-1 Usluge popravke i održavanja osovinskih prenosnika lokomotiva
50221200-2 Usluge popravke i održavanja prenosnog mehanizma lokomotiva
50221300-3 Usluge popravke i održavanja osovinskih sklopova lokomotiva
50221400-4 Usluge popravke i održavanja kočnica i delova kočnica lokomotiva
50222000-7 Usluge popravke i održavanja voznih sredstava
50222100-8 Usluge popravke i održavanja amortizera
50223000-4 Usluge remonta lokomotiva
50224000-1 Usluge remonta voznih sredstava
50224100-2 Usluge remonta sedišta voznih sredstava
50224200-3 Usluge remonta putničkih kola
50225000-8 Usluge održavanja železničkih koloseka
50229000-6 Kasacija voznih sredstava
50230000-6 Usluge popravke, održavanja i srodne usluge u vezi sa drumskim saobraćajem i drugom opremom
50232000-0 Usluge održavanja uređaja javne rasvete i semafora
50232100-1 Usluge održavanja ulične rasvete
50232110-4 Puštanje u rad uređaja javne rasvete
50232200-2 Usluge održavanja saobraćajne signalizacije
50240000-9 Usluge popravke, održavanja i srodne usluge u vezi sa pomorskim prevozom i drugom opremom
50241000-6 Usluge popravke i održavanja brodova
50241100-7 Usluge popravke plovila
50241200-8 Usluge popravke trajekata
50242000-3 Usluge promene namene brodova
50243000-0 Usluge uništenja brodova
50244000-7 Usluge remonta brodova ili čamaca
50245000-4 Usluge modernizacije brodova
50246000-1 Usluge održavanja lučke opreme
50246100-2 Usluge suvog dokovanja
50246200-3 Usluge održavanja balisažnih oznaka
50246300-4 Usluge popravke i održavanja plutajućih konstrukcija
50246400-5 Usluge popravke i održavanja nepokretnih platformi
50300000-8 Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu
50310000-1 Održavanje i popravka kancelarijskih uređaja
50311000-8 Održavanje i popravka kancelarijskih knjigovodstvenih uređaja
50311400-2 Održavanje i popravka računskih i knjigovodstvenih uređaja
50312000-5 Održavanje i popravka računarske opreme
50312100-6 Održavanje i popravka centralnih računara
50312110-9 Održavanje centralnih računara
50312120-2 Popravka centralnih računara
50312200-7 Održavanje i popravka mini-računara
50312210-0 Održavanje mini-računara
50312220-3 Popravka mini-računara
50312300-8 Održavanje i popravka opreme mreže za prenos podataka
50312310-1 Održavanje opreme mreže za prenos podataka
50312320-4 Popravka opreme mreže za prenos podataka
50312400-9 Održavanje i popravka mikro-računara
50312410-2 Održavanje mikro-računara
50312420-5 Popravka mikro-računara
50312600-1 Održavanje i popravka opreme za informacione tehnologije
50312610-4 Održavanje opreme za informacione tehnologije
50312620-7 Popravka opreme za informacione tehnologije
50313000-2 Održavanje i popravka reprografskih uređaja
50313100-3 Usluge popravke fotokopirnih uređaja
50313200-4 Usluge održavanje fotokopirnih uređaja
50314000-9 Usluge popravke i održavanja telefaks uređaja
50315000-6 Usluge popravke i održavanja automatskih sekretarica
50316000-3 Održavanje i popravka uređaja za izdavanje karata
50317000-0 Održavanje i popravka uređaja za poništavanje karata
50320000-4 Usluge popravke i održavanja personalnih računara
50321000-1 Usluge popravke personalnih računara
50322000-8 Usluge održavanja personalnih računara
50323000-5 Održavanje i popravka perifernih računarskih uređaja
50323100-6 Održavanje perifernih računarskih uređaja
50323200-7 Popravka perifernih računarskih uređaja
50324000-2 Usluge podrške za personalne računare
50324100-3 Usluge održavanja sistema
50324200-4 Usluge preventivnog održavanja
50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacione opreme
50331000-4 Usluge popravke i održavanja telekomunikacionih vodova
50332000-1 Usluge održavanja telekomunikacione infrastrukture
50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacione opreme
50333100-9 Usluge popravke i održavanja radio predajnika
50333200-0 Usluge popravke i održavanja uređaja za radio-telefoniju
50334000-5 Usluge popravke i održavanja opreme za žičanu telefoniju i žičanu telegrafiju
50334100-6 Usluge popravke i održavanja opreme za žičanu telefoniju
50334110-9 Usluge održavanja telefonske mreže
50334120-2 Usluge modernizacije telefonske komutacione opreme
50334130-5 Usluge popravke i održavanja telefonskih komutacionih uređaja
50334140-8 Usluge popravke i održavanja telefonskih aparata
50334200-7 Usluge popravke i održavanja opreme za žičanu telegrafiju
50334300-8 Usluge popravke i održavanja opreme za žičani teleks
50334400-9 Usluge održavanja komunikacionog sistema
50340000-0 Usluge popravke i održavanja audio-vizuelne i optičke opreme
50341000-7 Usluge popravke i održavanja televizijske opreme
50341100-8 Usluge popravke i održavanja opreme za videotekst
50341200-9 Usluge popravke i održavanja televizijskih odašiljača
50342000-4 Usluge popravke i održavanja audio opreme
50343000-1 Usluge popravke i održavanja video opreme
50344000-8 Usluge popravke i održavanja optičke opreme
50344100-9 Usluge popravke i održavanja fotografske opreme
50344200-0 Usluge popravke i održavanja kinematografske opreme
50400000-9 Usluge popravke i održavanja medicinske i precizne opreme
50410000-2 Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu
50411000-9 Usluge popravke i održavanja mernih aparata
50411100-0 Usluge popravke i održavanja vodomera
50411200-1 Usluge popravke i održavanja gasometara
50411300-2 Usluge popravke i održavanja električnih brojila
50411400-3 Usluge popravke i održavanja tahometara
50411500-4 Usluge popravke i održavanja industrijske opreme za merenje vremena
50412000-6 Usluge popravke i održavanja aparata za ispitivanje
50413000-3 Usluge popravke i održavanja kontrolnih aparata
50413100-4 Usluge popravke i održavanja opreme za detekciju gasa
50413200-5 Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme
50420000-5 Usluge popravke i održavanja medicinske i hirurške opreme
50421000-2 Usluge popravke i održavanja medicinske opreme
50421100-3 Usluge popravke i održavanja invalidskih kolica
50421200-4 Usluge popravke i održavanja radiološke opreme
50422000-9 Usluge popravke i održavanja hirurške opreme
50430000-8 Usluge popravke i održavanja precizne opreme
50431000-5 Usluge popravke i održavanja ručnih satova
50432000-2 Usluge popravke i održavanja satova
50433000-9 Usluge kalibracije (baždarenja)
50500000-0 Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja
50510000-3 Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera
50511000-0 Usluge popravke i održavanja pumpi
50511100-1 Usluge popravke i održavanja pumpi za tečnosti
50511200-2 Usluge popravke i održavanja gasnih pumpi
50512000-7 Usluge popravke i održavanja ventila
50513000-4 Usluge popravke i održavanja slavina
50514000-1 Usluge popravke i održavanja metalnih kontejnera
50514100-2 Usluge popravke i održavanja cisterni
50514200-3 Usluge popravke i održavanja rezervoara
50514300-4 Usluge popravke cevnih spojeva
50530000-9 Usluge popravke i održavanja uređaja
50531000-6 Usluge popravke i održavanja uređaja izuzev električnih
50531100-7 Usluge popravke i održavanja kotlova
50531200-8 Usluge popravke i održavanja gasnih uređaja
50531300-9 Usluge popravke i održavanja kompresora
50531400-0 Usluge popravke i održavanja dizalica
50531500-1 Usluge popravke i održavanja rešetkastih dizalica
50531510-4 Usluge demontaže rešetkastih dizalica
50532000-3 Usluge popravke i održavanja električnih uređaja, aparata i pripadajuće opreme
50532100-4 Usluge popravke i održavanja elektromotora
50532200-5 Usluge popravke i održavanja transformatora
50532300-6 Usluge popravke i održavanja generatora
50532400-7 Usluge popravke i održavanja opreme za distribuciju električne energije
50600000-1 Usluge popravke i održavanja odbrambenih i bezbednosnih sredstava
50610000-4 Usluge popravke i održavanja bezbednosne opreme
50620000-7 Usluge popravke i održavanja vatrenog oružja i municije
50630000-0 Usluge popravke i održavanja vojnih vozila
50640000-3 Usluge popravke i održavanja ratnih brodova
50650000-6 Usluge popravke i održavanja vojnih vazduhoplova, raketa i svemirskih letelica
50660000-9 Usluge popravke i održavanja vojnih elektronskih sistema
50700000-2 Usluge popravke i održavanja instalacija u zgradama
50710000-5 Usluge popravke i održavanja električnih i mašinskih instalacija u zgradama
50711000-2 Usluge popravke i održavanja električnih instalacija u zgradama
50712000-9 Usluge popravke i održavanja mašinskih instalacija u zgradama
50720000-8 Usluge popravke i održavanja centralnog grejanja
50721000-5 Puštanje u rad instalacija centralnog grejanja
50730000-1 Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa
50740000-4 Usluge popravke i održavanja pokretnih stepenica
50750000-7 Usluge održavanja liftova
50760000-0 Usluge popravke i održavanja javnih toaleta
50800000-3 Razne usluge popravke i održavanja
50810000-6 Usluge popravljanja nakita
50820000-9 Usluge popravljanja kožnih predmeta za ličnu upotrebu
50821000-6 Usluge popravljanja čizama
50822000-3 Usluge popravljanja cipela
50830000-2 Usluge popravljanja odeće i tekstila
50840000-5 Usluge popravke i održavanja oružja i oružnih sistema
50841000-2 Usluge popravke i održavanja oružja
50842000-9 Usluge popravke i održavanja oružnih sistema
50850000-8 Usluge popravke i održavanja nameštaja
50860000-1 Usluge popravke i održavanja muzičkih instrumenata
50870000-4 Usluge popravke i održavanja opreme za dečija igrališta
50880000-7 Usluge popravke i održavanja opreme za hotele i restorane
50881000-4 Usluge popravke i održavanja opreme za hotele
50882000-1 Usluge popravke i održavanja opreme za restorane
50883000-8 Usluge popravke i održavanja opreme za dostavu pripremljene hrane (ketering)
50884000-5 Usluge popravke i održavanja opreme za kampovanje
51000000-9 Usluge instaliranja (osim programske podrške)
51100000-3 Usluge instaliranja električne i mašinske opreme
51110000-6 Usluge instaliranja električne opreme
51111000-3 Usluge instaliranja elektromotora, generatora i transformatora
51111100-4 Usluge instaliranja elektromotora
51111200-5 Usluge instaliranja generatora
51111300-6 Usluge instaliranja transformatora
51112000-0 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne energije i upravljanja električnom energijom
51112100-1 Usluge instaliranja opreme za distribuciju električne energije
51112200-2 Usluge instaliranja opreme za upravljanje električnom energijom
51120000-9 Usluge instaliranja mašinske opreme
51121000-6 Usluge instaliranja opreme za fitnes
51122000-3 Usluge instaliranja jarbola za zastave
51130000-2 Usluge instaliranja generatora pare, turbina, kompresora i gorionika
51131000-9 Usluge instaliranja generatora pare
51133000-3 Usluge instaliranja turbina
51133100-4 Usluge instaliranja gasnih turbina
51134000-0 Usluge instaliranja kompresora
51135000-7 Usluge instaliranja peći
51135100-8 Usluge instaliranja gorionika
51135110-1 Usluge instaliranja peći za spaljivanje otpada
51140000-5 Usluge instaliranja motora
51141000-2 Usluge instaliranja benzinskih motora
51142000-9 Usluge instaliranja dizel motora
51143000-6 Usluge instaliranja železničkih motora
51144000-3 Usluge instaliranja automobilskih motora
51145000-0 Usluge instaliranja brodskih motora
51146000-7 Usluge instaliranja avionskih motora
51200000-4 Usluge instaliranja opreme za merenje, kontrolu, ispitivanje i navigaciju
51210000-7 Usluge instaliranja merne opreme
51211000-4 Usluge instaliranja opreme za merenje vremena
51212000-1 Usluge instaliranja opreme za evidenciju vremena
51213000-8 Usluge instaliranja opreme za registraciju vremena
51214000-5 Usluge instaliranja satova na parkiralištima
51215000-2 Usluge instaliranja meteorološke opreme
51216000-9 Usluge instaliranja geološke opreme
51220000-0 Usluge instaliranja kontrolne opreme
51221000-7 Usluge instaliranja uređaja za automatsku prijavu na aerodromu
51230000-3 Usluge instaliranja opreme za ispitivanje
51240000-6 Usluge instaliranja navigacione opreme
51300000-5 Usluge instaliranja komunikacione opreme
51310000-8 Usluge instaliranja radijske, televizijske, zvučne i video opreme
51311000-5 Usluge instaliranja radijske opreme
51312000-2 Usluge instaliranja televizijske opreme
51313000-9 Usluge instaliranja zvučne opreme
51314000-6 Usluge instaliranja video opreme
51320000-1 Usluge instaliranja radijskih i televizijskih odašiljača
51321000-8 Usluge instaliranja radijskih odašiljača
51322000-5 Usluge instaliranja televizijskih odašiljača
51330000-4 Usluge instaliranja uređaja za radio-telefoniju
51340000-7 Usluge instaliranja opreme za žičanu telefoniju
51350000-0 Usluge instaliranja opreme za žičanu telegrafiju
51400000-6 Usluge instaliranja medicinske i hirurške opreme
51410000-9 Usluge instaliranja medicinske opreme
51411000-6 Usluge instaliranja dijagnostičke opreme za snimanje
51412000-3 Usluge instaliranja opreme za stomatologiju i stomatološke sub-specijalnosti
51413000-0 Usluge instaliranja opreme za radio-terapiju
51414000-7 Usluge instaliranja opreme za mehanoterapiju
51415000-4 Usluge instaliranja opreme za elektroterapiju
51416000-1 Usluge instaliranja opreme za fizikalnu terapiju
51420000-2 Usluge instaliranja hirurške opreme
51430000-5 Usluge instaliranja laboratorijske opreme
51500000-7 Usluge instaliranja uređaja i opreme
51510000-0 Usluge instaliranja uređaja i opreme opšte namene
51511000-7 Usluge instaliranja opreme za dizanje i rukovanje, izuzev liftova i pokretnih stepenica
51511100-8 Usluge instaliranja opreme za dizanje
51511110-1 Usluge instaliranja dizalica
51511200-9 Usluge instaliranja opreme za rukovanje
51511300-0 Usluge instaliranja viseće opreme za pristup
51511400-1 Usluge instaliranja posebnih transportnih sistema
51514000-8 Usluge instaliranja razne opreme opšte namene
51514100-9 Usluge instaliranja uređaja za filtriranje ili prečišćavanje tečnosti
51514110-2 Usluge instaliranja uređaja za filtriranje ili prečišćavanje vode
51520000-3 Usluge instaliranja poljoprivredne i šumarske opreme
51521000-0 Usluge instaliranja poljoprivrednih mašina
51522000-7 Usluge instaliranja šumarskih mašina
51530000-6 Usluge instaliranja alatnih mašina
51540000-9 Usluge instaliranja mašina i opreme za posebne namene
51541000-6 Usluge instaliranja rudarskih, kamenolomskih, građevinskih i metalurških mašina
51541100-7 Usluge instaliranja rudarskih mašina
51541200-8 Usluge instaliranja mašina za kamenolome
51541300-9 Usluge instaliranja građevinskih mašina
51541400-0 Usluge instaliranja metalurških mašina
51542000-3 Usluge instaliranja mašina za preradu hrane, pića i duvana
51542100-4 Usluge instaliranja mašina za preradu hrane
51542200-5 Usluge instaliranja mašina za preradu pića
51542300-6 Usluge instaliranja mašina za preradu duvana
51543000-0 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju tekstila, odeće i kože
51543100-1 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju tekstila
51543200-2 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju odeće
51543300-3 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju kože
51543400-4 Usluge instaliranja mašina za pranje veša, za hemijsko čišćenje i za sušenje veša
51544000-7 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju papira i kartona
51544100-8 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju papira
51544200-9 Usluge instaliranja mašina za proizvodnju kartona
51545000-4 Usluge instaliranja uličnih poštanskih sandučića
51550000-2 Usluge instaliranja oružnih sistema
51600000-8 Usluge instaliranja računara i kancelarijske opreme
51610000-1 Usluge instaliranja računara i opreme za obradu podataka
51611000-8 Usluge instaliranja računara
51611100-9 Usluge instaliranja hardvera
51611110-2 Usluge instaliranja ekrana ili tabli sa prikazom odlazaka i dolazaka aviona u realnom vremenu na aerodromima
51611120-5 Usluge instaliranja na železničkim stanicama ekrana i tabli sa prikazom odlazaka i dolazaka vozova u realnom vremenu
51612000-5 Usluge instaliranja opreme za obradu podataka
51620000-4 Usluge instaliranja kancelarijske opreme
51700000-9 Usluge instaliranja opreme za zaštitu od požara
51800000-0 Usluge instaliranja metalnih kontejnera
51810000-3 Usluge instaliranja cisterni
51820000-6 Usluge instaliranja rezervoara
51900000-1 Usluge instaliranja sistema vođenja i upravljanja
55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo
55100000-1 Hotelske usluge
55110000-4 Usluge hotelskog smeštaja
55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije
55130000-0 Ostale hotelske usluge
55200000-2 Kampovi i drugi smeštaj izuzev hotelskog
55210000-5 Usluge hostela za mlade
55220000-8 Usluge kampova
55221000-5 Usluge kampinga
55240000-4 Usluge odmarališta i objekata domaće radinosti
55241000-1 Usluge odmarališta
55242000-8 Usluge objekata domaće radinosti
55243000-5 Usluge dečijih kampova za odmor
55250000-7 Usluge iznajmljivanja smeštaja u nameštenom objektu za kraći boravak
55260000-0 Usluge spavaćih kola
55270000-3 Usluge koje pružaju objekti sa noćenjem i doručkom
55300000-3 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
55310000-6 Usluživanje u restoranima
55311000-3 Usluživanje u restoranima zatvorenog tipa
55312000-0 Usluživanje u restoranima otvorenog tipa
55320000-9 Usluživanje obroka
55321000-6 Usluge pripremanja obroka
55322000-3 Usluge kuvanja obroka
55330000-2 Usluge restorana sa samoposluživanjem
55400000-4 Usluge posluživanja pića i napitaka
55410000-7 Usluge vođenja bara
55500000-5 Usluge menze i usluge dostavljanja pripremljenih obroka
55510000-8 Usluge menze
55511000-5 Usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa
55512000-2 Usluge vođenja menze
55520000-1 Usluge dostavljanja pripremljenih obroka
55521000-8 Usluge dostavljanja pripremljenih obroka privatnim domaćinstvima
55521100-9 Usluge redovnog dovoženja obroka
55521200-0 Usluge dostavljanja obroka
55522000-5 Usluge dostavljanja pripremljenih obrokaza prevozna preduzeća
55523000-2 Usluge dostavljanja pripremljenih obroka za ostala preduzeća ili ustanove
55523100-3 Usluge školskih obroka
55524000-9 Usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole
55900000-9 Usluge trgovine na malo
60000000-8 Usluge prevoza (izuzev prevoza otpada)
60100000-9 Usluge drumskog prevoza
60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza
60120000-5 Taksi usluge
60130000-8 Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene
60140000-1 Vanredni putnički prevoz
60150000-4 Putnički prevoz zaprežnim vozilima
60160000-7 Drumski prevoz pošte
60161000-4 Usluge prevoza paketa
60170000-0 Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem
60171000-7 Najam putničkih vozila sa vozačem
60172000-4 Najam autobusa i međugradskih autobusa sa vozačem
60180000-3 Najam vozila za prevoz robe sa vozačem
60181000-0 Najam teretnih vozila sa vozačem
60182000-7 Najam industrijskih vozila sa vozačem
60183000-4 Najam dostavnih vozila sa vozačem
60200000-0 Usluge železničkog prevoza
60210000-3 Usluge javnog prevoza železnicom
60220000-6 Prevoz pošte železnicom
60300000-1 Usluge cevovodnog transporta
60400000-2 Usluge avio-prevoza
60410000-5 Usluge redovnog avio-prevoza
60411000-2 Usluge redovnog avio-prevoza pošte
60420000-8 Usluge vanrednog avio-prevoza
60421000-5 Usluge vanrednog vazdušnog prevoza pošte
60423000-9 Usluge čarter prevoza
60424000-6 Zakup opreme za avio-prevoz sa posadom
60424100-7 Zakup vazduhoplova sa posadom
60424110-0 Zakup vazduhoplova sa fiksnim krilima sa posadom
60424120-3 Zakup helikoptera sa posadom
60440000-4 Pružanje usluga iz vazduha i druge usluge
60441000-1 Usluge zaprašivanja iz vazduha
60442000-8 Usluge gašenja šumskog požara iz vazduha
60443000-5 Usluge spašavanja vazduhoplova
60443100-6 Usluge spašavanja vazduhoplova na moru
60444000-2 Usluge korišćenja vazduhoplova
60444100-3 Pilotske usluge
60445000-9 Usluge upravljanja vazduhoplovom
60500000-3 Usluge svemirskog prevoza
60510000-6 Usluge lansiranja satelita
60520000-9 Usluge ispitivanja nosivosti
60600000-4 Usluge prevoza vodnim putevima
60610000-7 Usluge trajektnog prevoza
60620000-0 Prevoz pošte vodnim putem
60630000-3 Usluge broda za polaganje kablova
60640000-6 Prevoz brodovima
60650000-9 Davanje u zakup opreme za vodni prevoz sa posadom
60651000-6 Davanje u zakup plovila sa posadom
60651100-7 Davanje u zakup pomorskih plovila sa posadom
60651200-8 Davanje u zakup rečnih plovila sa posadom
60651300-9 Usluge brodova za sprečavanje zagađenja životne sredine
60651400-0 Usluge brodova za dizanje teških tereta
60651500-1 Usluge brodova u pripravnosti
60651600-2 Usluge snabdevanja brodom objekata na pučini
60653000-0 Davanje u zakup čamaca sa posadom
63000000-9 Prateće i pomoćne usluge prevoza, usluge prevoznih agencija
63100000-0 Usluge rukovanja teretom i skladištenja tereta
63110000-3 Usluge rukovanja teretom
63111000-0 Usluge rukovanja kontejnerima
63112000-7 Usluge rukovanja prtljagom
63112100-8 Usluge rukovanja putničkim prtljagom
63112110-1 Usluge preuzimanja prtljaga
63120000-6 Usluge čuvanja i skladištenja
63121000-3 Usluge čuvanja i izdavanja robe
63121100-4 Usluge čuvanja
63121110-7 Usluge skladištenja gasa
63122000-0 Usluge skladištenja
63500000-4 Usluge putničkih agencija i tur-operatera i usluge pomoći turistima
63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge
63511000-4 Organizacija paket-aranžmana
63512000-1 Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana
63513000-8 Usluge informisanja turista
63514000-5 Usluge turističkih vodiča
63515000-2 Usluge putovanja
63516000-9 Usluge organizacije putovanja
63520000-0 Usluge prevoznih agencija
63521000-7 Usluge agencija za prevoz tereta
63522000-4 Usluge brodarskih brokera
63523000-1 Usluge lučkih i špediterskih agencija
63524000-8 Usluge izrade dokumenata za transport
63700000-6 Prateće usluge u kopnenom, vodenom i avio-prevozu
63710000-9 Prateće usluge u kopnenom prevozu
63711000-6 Prateće usluge u železničkom prevozu
63711100-7 Usluge praćenja vozova
63711200-8 Usluge pokretnih radionica
63712000-3 Prateće usluge u drumskom prevozu
63712100-4 Usluge autobuskih stanica
63712200-5 Usluge upravljanja autoputevima
63712210-8 Usluge naplate putarine na autoputevima
63712300-6 Usluge upravljanja mostovima i tunelima
63712310-9 Usluge upravljanja mostovima
63712311-6 Usluge naplate mostarine
63712320-2 Usluge upravljanja tunelima
63712321-9 Usluge naplate putarine za tunele
63712400-7 Usluge parkiranja
63712500-8 Usluge mostne vage
63712600-9 Usluge punjenja rezervoara vozila
63712700-0 Usluge nadzora i upravljanja saobraćajem
63712710-3 Usluge praćenja saobraćaja
63720000-2 Prateće usluge za vodeni prevoz
63721000-9 Usluge upravljanja lukama i vodenim putevima i pripadajuće usluge
63721100-0 Usluge snabdevanja plovila gorivom
63721200-1 Usluge upravljanja lukama
63721300-2 Usluge upravljanja vodenim putevima
63721400-3 Usluge punjenja brodskih rezervoara za gorivo
63721500-4 Usluge upravljanja putničkim terminalima
63722000-6 Usluge pomorskih pilota
63723000-3 Usluge priveza
63724000-0 Plovidbene usluge
63724100-1 Usluge određivanja položaja objekata na moru
63724110-4 Usluge određivanja položaja brodova svetionika
63724200-2 Usluge broda svetionika
63724300-3 Usluge na postavljanju plutača
63724310-6 Usluge označavanja plutačama
63724400-4 Usluge svetionika
63725000-7 Usluge spašavanja i odsukavanja
63725100-8 Usluge spašavanja plovila
63725200-9 Usluge plovila u pripravnosti
63725300-0 Usluge odsukavanja plovila
63726000-4 Razne prateće usluge u vodenom prevozu
63726100-5 Usluge registracije plovila
63726200-6 Usluge ledolomaca
63726300-7 Usluge skladištenja plovila
63726400-8 Usluge iznajmljivanja brodova
63726500-9 Usluge privremenog povlačenja plovila iz upotrebe
63726600-0 Usluge upravljanja brodom
63726610-3 Usluge porinuća broda
63726620-6 Usluge daljinskog upravljanja plovilom (ROV)
63726700-1 Usluge ribarskog broda
63726800-2 Usluge istraživačkog broda
63726900-3 Usluge sidrenja
63727000-1 Usluge tegljenja i guranja brodova
63727100-2 Usluge tegljenja brodova
63727200-3 Usluge guranja brodova
63730000-5 Pomoćne usluge u avio-prevozu
63731000-2 Usluge upravljanja aerodromima
63731100-3 Usluge koordinacije slotova na aerodromima
63732000-9 Usluge kontrole letenja
63733000-6 Usluge snabdevanja vazduhoplova gorivom
63734000-3 Hangarske usluge
64000000-6 Poštanske i telekomunikacione usluge
64100000-7 Poštanske i kurirske usluge
64110000-0 Poštanske usluge
64111000-7 Poštanske usluge u vezi sa dnevnom štampom i časopisima
64112000-4 Poštanske usluge u vezi sa pismima
64113000-1 Poštanske usluge u vezi sa paketima
64114000-8 Poštanske šalterske usluge
64115000-5 Iznajmljivanje poštanskih sandučića
64116000-2 Post restant usluge
64120000-3 Kurirske usluge
64121000-0 Multimodalne kurirske usluge
64121100-1 Usluge dostave pošte
64121200-2 Usluge dostave paketa
64122000-7 Unutrašnje kancelarijske poštanske i dostavljačke usluge
64200000-8 Telekomunikacione usluge
64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka
64211000-8 Usluge javne telefonije
64211100-9 Usluge lokalne telefonije
64211200-0 Usluge međugradske i međunarodne telefonije
64212000-5 Usluge mobilne telefonije
64212100-6 Usluge kratkih poruka (SMS)
64212200-7 Poboljšane usluge razmene poruka (EMS)
64212300-8 Usluge multimedijalnih poruka (MMS)
64212400-9 Usluge bežičnog aplikacijskog protokola (WAP)
64212500-0 Opšte paketne radio usluge (GPRS)
64212600-1 Usluge poboljšanih podataka za razvoj GSM (EDGE)
64212700-2 Univerzalne usluge sistema mobilne telefonije (UMTS)
64212800-3 Pružanje usluga pretplatničke telefonije
64212900-4 Pružanje usluga unapred plaćenih telefonskih kartica
64213000-2 Usluge zajedničkih poslovnih telefonskih mreža
64214000-9 Usluge posebnih poslovnih telefonskih mreža
64214100-0 Usluge iznajmljivanja satelitske veze
64214200-1 Usluge telefonske centrale
64214400-3 Najam komunikacionih zemaljskih vodova
64215000-6 Usluge IP telefonije
64216000-3 Usluge elektronskih poruka i informacija
64216100-4 Usluge elektronskih poruka
64216110-7 Usluge elektronske razmene podataka
64216120-0 Usluge elektronske pošte
64216130-3 Usluge teleksa
64216140-6 Telegrafske usluge
64216200-5 Usluge elektronskih informacija
64216210-8 Informacione usluge sa dodatom vrednošću
64216300-6 Usluge teleteksta
64220000-4 Telekomunikacione usluge, izuzev usluga telefonije i prenosa podataka
64221000-1 Usluge mrežnog povezivanja
64222000-8 Usluge rada na daljinu
64223000-5 Usluge pejdžinga
64224000-2 Usluge tele-konferencije
64225000-9 Telekomunikacione usluge vazduh – zemlja
64226000-6 Telematske usluge
64227000-3 Integrisane telekomunikacione usluge
64228000-0 Usluge prenosa radijskih i televizijskih emisija
64228100-1 Usluge prenosa televizijskih emisija
64228200-2 Usluge prenosa radijskih emisija
65000000-3 Komunalne usluge
65100000-4 Distribucija vode i povezane usluge
65110000-7 Distribucija vode
65111000-4 Distribucija pitke vode
65120000-0 Upravljanje postrojenjima za prečišćavanje vode
65121000-7 Usluge demineralizacije vode
65122000-0 Usluge desalinizacije vode
65123000-3 Usluge omekšavanja vode
65130000-3 Upravljanje vodosnabdevanjem
65200000-5 Distribucija gasa i povezane usluge
65210000-8 Distribucija gasa
65300000-6 Distribucija električne energije i povezane usluge
65310000-9 Distribucija električne energije
65320000-2 Upravljanje električnim instalacijama
65400000-7 Ostali izvori snabdevanja i distribucije energije
65410000-0 Upravljanje elektranama
65500000-8 Očitavanje brojila
66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
66100000-1 Bankarske i investicione usluge
66110000-4 Bankarske usluge
66111000-1 Usluge centralne banke
66112000-8 Usluge depozita
66113000-5 Usluge odobravanja kredita
66113100-6 Usluge odobravanja mikro kredita
66114000-2 Usluge finansijskog lizinga
66115000-9 Usluge međunarodnog platnog prometa
66120000-7 Usluge investicionog bankarstva i povezane usluge
66121000-4 Usluge pripajanja i kupovine preduzeća
66122000-1 Usluge korporativnih finansija i ulaganja kapitala
66130000-0 Brokerske i srodne usluge u poslovanju hartijama od vrednosti i robnim derivatima
66131000-7 Brokerske usluge u poslovanju hartijama od vrednosti
66131100-8 Usluge penzionih ulaganja
66132000-4 Brokerske usluge u trgovini robnim derivatima
66133000-1 Usluge obrade i kliringa
66140000-3 Usluge upravljanja portfoliom
66141000-0 Usluge upravljanja penzionim fondom
66150000-6 Usluge upravljanja finansijskim tržištima
66151000-3 Usluge poslovanja na finansijskom tržištu
66151100-4 Usluge maloprodaje na elektronskom tržištu
66152000-0 Regulatorne usluge na elektronskom tržištu
66160000-9 Fiducijarni i depozitni poslovi
66161000-6 Fiducijarni poslovi
66162000-3 Kastodi usluge
66170000-2 Usluge finansijskog savetovanja, obrade finansijskih transakcija i kliringa
66171000-9 Usluge finansijskog savetovanja
66172000-6 Usluge obrade finansijskih transakcija i kliringa
66180000-5 Usluge menjačkih poslova
66190000-8 Brokerske usluge kod zajmova
66500000-5 Usluge osiguranja i penzijske usluge
66510000-8 Usluge osiguranja
66511000-5 Usluge životnog osiguranja
66512000-2 Usluge osiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog osiguranja
66512100-3 Usluge osiguranja od nezgode
66512200-4 Usluge zdravstvenog osiguranja
66512210-7 Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja
66513000-9 Usluge osiguranja od pravne odgovornosti i osiguranja od svih rizika
66513100-0 Usluge osiguranja od troškova pravne zaštite
66513200-1 Usluge osiguranja od svih rizika ugovarača
66514000-6 Osiguranje robe u prevozu i usluge osiguranja u prevozu
66514100-7 Usluge osiguranja u prevozu
66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
66514120-3 Usluge osiguranja u pomorskom, vazdušnom i ostalom prevozu
66514130-6 Usluge železničkog osiguranja
66514140-9 Usluge osiguranja vazduhoplova
66514150-2 Usluge osiguranja plovila
66514200-8 Usluge osiguranja robe u prevozu
66515000-3 Usluge osiguranja od štete ili gubitka
66515100-4 Usluge osiguranja od požara
66515200-5 Usluge osiguranja imovine
66515300-6 Usluge osiguranja od vremenskih nepogoda i finansijskog gubitka
66515400-7 Usluge osiguranja od vremenskih nepogoda
66515410-0 Usluge osiguranja od finansijskog gubitka
66515411-7 Usluge osiguranja od novčanih gubitaka
66516000-0 Usluge osiguranja od odgovornosti
66516100-1 Usluge osiguranja od odgovornosti za motorna vozila
66516200-2 Usluge osiguranja od odgovornosti za vazduhoplove
66516300-3 Usluge osiguranja od odgovornosti za plovila
66516400-4 Usluge osiguranja od opšte odgovornosti
66516500-5 Usluge osiguranja od profesionalne odgovornosti
66517000-7 Usluge osiguranja od kredita i jemstva
66517100-8 Usluge osiguranja od kredita
66517200-9 Usluge osiguranja od jemstva
66517300-0 Usluge osiguranja od upravljanja rizicima
66518000-4 Usluge posredovanja i zastupanja u osiguranju
66518100-5 Usluge posredovanja u osiguranju
66518200-6 Usluge zastupanja u osiguranju
66518300-7 Usluge usaglašavanja potraživanja po osnovu osiguranja
66519000-1 Usluge u osiguranju: tehničke, pomoćne, likvidacija štete, obrade šteta, aktuarske i usluge u vezi sa ostacima oštećenih osiguranih stvari
66519100-2 Usluge osiguranja naftnih ili gasnih platformi
66519200-3 Tehničke usluge u osiguranju
66519300-4 Pomoćne usluge u osiguranju
66519310-7 Usluge savetovanja u osiguranju
66519400-5 Usluge likvidacije štete
66519500-6 Usluge obrade štete
66519600-7 Aktuarske usluge u osiguranju
66519700-8 Usluge u vezi sa ostacima oštećenih osiguranih stvari
66520000-1 Penzione usluge
66521000-8 Individualne penzione usluge
66522000-5 Grupne penzione usluge
66523000-2 Savetodavne usluge u vezi sa penzionim fondovima
66523100-3 Usluge upravljanja penzionim fondom
66600000-6 Usluge trezora
66700000-7 Usluge reosiguranja
66710000-0 Usluge životnog reosiguranja
66720000-3 Usluge reosiguranja od nezgode i usluge zdravstvenog reosiguranja
70000000-1 Usluge poslovanja nekretninama
70100000-2 Usluge poslovanja nekretninama sa sopstvenom imovinom
70110000-5 Usluge izgradnje nekretnina
70111000-2 Usluge izgradnje stambenih nekretnina
70112000-9 Usluge izgradnje drugih nekretnina osim stambenih
70120000-8 Kupovina i prodaja nekretnina
70121000-5 Usluge kupovine ili prodaje zgrada
70121100-6 Usluge prodaje zgrada
70121200-7 Usluge kupovine zgrada
70122000-2 Usluge prodaje ili kupovine zemljišta
70122100-3 Usluge prodaje zemljišta
70122110-6 Usluge prodaje praznog zemljišta
70122200-4 Usluge kupovine zemljišta
70122210-7 Usluge kupovine neizgrađenog zemljišta
70123000-9 Prodaja nekretnina
70123100-0 Prodaja stambenih nekretnina
70123200-1 Prodaja drugih nekretnina osim stambenih
70130000-1 Usluge iznajmljivanja sopstvene imovine
70200000-3 Usluge davanja sopstvene imovine u najam ili zakup
70210000-6 Usluge davanja stambenih nekretnina u najam ili zakup
70220000-9 Usluge davanja drugih nekretnina osim stambenih u najam ili zakup
70300000-4 Agencijske usluge u poslovanju nekretninama po osnovu provizije ili po osnovu ugovora
70310000-7 Usluge davanja u najam ili prodaje zgrade
70311000-4 Usluge davanja u najam ili prodaje stambene zgrade
70320000-0 Usluge davanja u najam ili prodaje zemljišta
70321000-7 Usluge davanja u najam zemljišta
70322000-4 Usluge davanja u najam ili prodaje neizgrađenog zemljišta
70330000-3 Usluge u poslovanju nekretninama po osnovu provizije ili po osnovu ugovora
70331000-0 Usluge poslovanja stambenim nekretninama
70331100-1 Usluge upravljanja institucijama
70332000-7 Usluge poslovanja drugim nekretninama osim stambenih
70332100-8 Usluge upravljanja zemljištem
70332200-9 Usluge upravljanja poslovnom imovinom
70332300-0 Usluge u vezi sa industrijskom imovinom
70333000-4 Smeštajne usluge
70340000-6 Usluge vremenski ograničenog korišćenja imovine (tajm šering)
71000000-8 Arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge
71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
71210000-3 Usluge savetovanja u oblasti arhitekture
71220000-6 Usluge projektovanja u arhitekturi
71221000-3 Arhitektonske usluge za zgrade
71222000-0 Arhitektonske usluge za površine na otvorenom
71222100-1 Usluge kartiranja urbanih područja
71222200-2 Usluge kartiranja ruralnih područja
71223000-7 Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada
71230000-9 Organizacija arhitektonskih konkursa za nacrte
71240000-2 Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja
71241000-9 Studije izvodljivosti, savetodavne usluge, analiza
71242000-6 Izrada projekata i nacrta, procena troškova
71243000-3 Izrada nacrta planova (sistemi i integracija)
71244000-0 Proračun troškova, praćenje troškova
71245000-7 Nacrti za odobrenje, radni crteži i specifikacije
71246000-4 Određivanje i navođenje količina u građevinarstvu
71247000-1 Nadzor građevinskih radova
71248000-8 Nadzor projekata i dokumentacije (projektantski nadzor)
71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge
71251000-2 Arhitektonske usluge i usluge premera zgrade
71300000-1 Tehničke usluge
71310000-4 Savetodavne tehničke i građevinske usluge
71311000-1 Savetodavne usluge u oblasti niskogradnje
71311100-2 Prateće usluge u oblasti niskogradnje
71311200-3 Savetodavne usluge u vezi sa transportnim sistemima
71311210-6 Savetodavne usluge u vezi sa autoputevima
71311220-9 Tehničke usluge u vezi sa autoputevima
71311230-2 Tehničke usluge u vezi sa železnicom
71311240-5 Tehničke usluge u vezi sa aerodromom
71311300-4 Savetodavne usluge u oblasti infrastrukturnih radova
71312000-8 Savetodavne usluge u oblasti visokogradnje
71313000-5 Savetodavne usluge u oblasti zaštite životne sredine
71313100-6 Savetodavne usluge u oblasti kontrole buke
71313200-7 Savetodavne usluge u oblasti zvučne izolacije i prostorne akustike
71313400-9 Procena uticaja građevine na životnu sredinu
71313410-2 Procena rizika ili opasnosti za građevinu
71313420-5 Standardi životne sredine za građevinu
71313430-8 Analiza pokazatelja životne sredine za građevinu
71313440-1 Usluge procene uticaja građevine na životnu sredinu (EIA)
71313450-4 Praćenje životne sredine kod izgradnje
71314000-2 Usluge u oblasti energetike i srodne usluge
71314100-3 Usluge u oblasti električne energije
71314200-4 Usluge u vezi sa upravljanjem energijom
71314300-5 Savetodavne usluge u vezi sa energetskom efikasnošću
71314310-8 Usluge u oblasti tehnike grejanja zgrada
71315000-9 Usluge izgradnje zgrade
71315100-0 Savetodavne usluge u vezi sa građevinskim materijalima
71315200-1 Savetodavne usluge u vezi sa izgradnjom
71315210-4 Savetodavne usluge u vezi sa opremanjem zgrada
71315300-2 Usluge premera zgrada
71315400-3 Usluge inspekcijskog pregleda zgrada
71315410-6 Inspekcijski pregled sistema za ventilaciju
71316000-6 Savetodavne usluge u oblasti telekomunikacija
71317000-3 Savetodavne usluge u vezi sa zaštitom od opasnosti i kontrolom opasnosti
71317100-4 Savetodavne usluge u vezi sa zaštitom od požara i eksplozije i nadzorom nad njima
71317200-5 Usluge u oblasti zdravstva i bezbednosti
71317210-8 Savetodavne usluge u oblasti zdravstva i bezbednosti
71318000-0 Tehničke savetodavne usluge
71318100-1 Tehničke usluge u vezi sa veštačkim i prirodnim osvetljenjem u zgradi
71319000-7 Usluge veštačenja
71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja
71321000-4 Usluge tehničkog projektovanja mehaničkih i električnih instalacije zgrada
71321100-5 Usluge u oblasti ekonomike građenja
71321200-6 Usluge u vezi sa projektovanjem sistema grejanja
71321300-7 Savetodavne usluge za vodovodne instalacije
71321400-8 Savetodavne usluge za ventilaciju
71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za niskogradnju
71322100-2 Usluge proračuna količine u niskogradnji
71322200-3 Usluge projektovanja cevovoda
71322300-4 Usluge projektovanja mostova
71322400-5 Usluge projektovanja brana
71322500-6 Usluge tehničkog projektovanja saobraćajnih uređaja
71323000-8 Usluge tehničkog projektovanja za industrijske procese i proizvodnju
71323100-9 Usluge projektovanja elektroenergetskih sistema
71323200-0 Usluge tehničkog projektovanja pogona
71324000-5 Usluge izrade troškovnika
71325000-2 Usluge projektovanja temelja
71326000-9 Pomoćne usluge u građevinarstvu
71327000-6 Usluge projektovanja nosećih konstrukcija
71328000-3 Usluge provere projekata nosećih konstrukcija
71330000-0 Razne inženjerske usluge
71331000-7 Inženjerske usluge u oblasti tečnosti za bušenje
71332000-4 Geotehničke inženjerske usluge
71333000-1 Mehaničke inženjerske usluge
71334000-8 Mehaničke i elektrotehničke inženjerske usluge
71335000-5 Tehničke studije
71336000-2 Usluge tehničke podrške
71337000-9 Usluge u oblasti zaštite od korozije
71340000-3 Usluge integrisanih inženjerskih usluga
71350000-6 Naučne i tehničke inženjerske usluge
71351000-3 Geološke, geofizičke i druge naučne istraživačke usluge
71351100-4 Usluge pripreme i analize uzorka izvađenog geološkim bušenjem
71351200-5 Savetodavne usluge u oblasti geologije i geofizike
71351210-8 Savetodavne usluge u oblasti geofizike
71351220-1 Savetodavne usluge u oblasti geologije
71351300-6 Usluge mikropaleontološke analize
71351400-7 Usluge petrofizičkog tumačenja
71351500-8 Usluge ispitivanja tla
71351600-9 Usluge prognoze vremena
71351610-2 Meteorološke usluge
71351611-9 Usluge u klimatologiji
71351612-6 Hidro-meteorološke usluge
71351700-0 Naučno istraživačke usluge
71351710-3 Geofizičke istraživačke usluge
71351720-6 Geofizička ispitivanja arheoloških nalazišta
71351730-9 Geološke istraživačke usluge
71351800-1 Topografske usluge i pronalaženje podzemnih voda
71351810-4 Topografske usluge
71351811-1 Topografska ispitivanja arheoloških nalazišta
71351820-7 Usluge pronalaženja podzemnih voda
71351900-2 Geološke, okeanografske i hidrološke usluge
71351910-5 Geološke usluge
71351911-2 Foto-geološke usluge
71351912-9 Usluge stratigrafske geologije
71351913-6 Usluge geološkog istraživanja
71351914-3 Arheološke usluge
71351920-2 Okeanografske i hidrološke usluge
71351921-2 Usluge okeanografije rečnih ušća tipa estuara
71351922-2 Usluge fizičke okeanografije
71351923-2 Usluge batimetričkih ispitivanja
71351924-2 Usluge podvodnog istraživanja
71352000-0 Usluge podzemnog istraživanja
71352100-1 Usluge u oblasti seizmologije
71352110-4 Usluge seizmološkog merenja
71352120-7 Usluge dobijanja seizmoloških podataka
71352130-0 Usluge prikupljanja seizmoloških podataka
71352140-3 Usluge obrade seizmoloških podataka
71352300-3 Usluge magnetometrijskog ispitivanja
71353000-7 Usluge ispitivanja površine
71353100-8 Usluge hidrografskog ispitivanja
71353200-9 Usluge dimenzionog snimanja terena
71354000-4 Kartografske usluge
71354100-5 Usluge izrade digitalnih geografskih karti
71354200-6 Usluge aerofoto karti
71354300-7 Usluge katastarskog premera
71354400-8 Hidrografske usluge
71354500-9 Usluge pomorskih merenja
71355000-1 Usluge izrade zvaničnih geografskih karti
71355100-2 Fotogrametrijske usluge
71355200-3 Katastarski premer
71356000-8 Tehničke usluge
71356100-9 Usluge tehničkog nadzora
71356200-0 Usluge tehničke pomoći
71356300-1 Usluge tehničke podrške
71356400-2 Usluge tehničkog planiranja
71400000-2 Usluge prostornog planiranja i pejzažne arhitekture
71410000-5 Usluge prostornog planiranja
71420000-8 Usluge pejzažne arhitekture
71421000-5 Usluge pejzažnog uređenja bašti i vrtova
71500000-3 Usluge u vezi sa građevinarstvom
71510000-6 Usluge ispitivanja terena
71520000-9 Usluge građevinskog nadzora
71521000-6 Usluge nadzora na gradilištu
71530000-2 Savetodavne usluge u građevinarstvu
71540000-5 Usluge vođenja izgradnje
71541000-2 Usluge vođenja projekata u građevinarstvu
71550000-8 Kovačke usluge
71600000-4 Usluge tehničkog ispitivanja, analize i konsaltinga
71610000-7 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće
71620000-0 Usluge analize
71621000-7 Usluge tehničke analize ili konsaltinga
71630000-3 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja
71631000-0 Usluge tehničkog nadzora
71631100-1 Usluge inspekcije mašina
71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila
71631300-3 Usluge tehničkog pregleda zgrada
71631400-4 Usluge tehničkog pregleda građevinskih konstrukcija
71631420-0 Usluge nadzora pomorske bezbednosti
71631430-3 Usluge ispitivanja curenja
71631440-6 Usluge kontrole protoka
71631450-9 Usluge inspekcijskog pregleda mostova
71631460-2 Usluge inspekcijskog pregleda brana
71631470-5 Usluge inspekcijskog pregleda železničkih šina
71631480-8 Usluge inspekcijskog pregleda puteva
71631490-1 Usluge inspekcijskog pregleda uzletno-sletnih staza
71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja
71632100-8 Usluge ispitivanja ventila
71632200-9 Usluge neinvanzivnog ispitivanja
71700000-5 Usluge praćenja i nadzora
71730000-4 Usluge industrijske inspekcije
71731000-1 Usluge industrijske kontrole kvaliteta
71800000-6 Savetodavne usluge za vodosnabdevanje i otpadne vode
71900000-7 Laboratorijske usluge
72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savetodavne usluge, izrada aplikacija, internet i podrška
72100000-6 Savetodavne usluge u vezi sa hardverom
72110000-9 Savetodavne usluge u vezi sa izborom hardvera
72120000-2 Savetodavne usluge u vezi sa regeneracijom hardvera posle kvara
72130000-5 Savetodavne usluge u vezi sa planiranjem smeštaja računara
72140000-8 Savetodavne usluge u vezi sa ispitivanjem kod preuzimanja računarskog hardvera
72150000-1 Savetodavne usluge u vezi sa ispitivanjem prihvatljivosti računarskog hardvera
72200000-7 Usluge programiranja i savetodavne usluge
72210000-0 Usluge programiranja softverskih paket proizvoda
72211000-7 Usluge programiranja sistemskog i korisničkog softvera
72212000-4 Usluge programiranja aplikacijskog softvera
72212100-0 Usluge izrade industrijskog softvera
72212110-3 Usluge izrade softvera za prodajno mesto (POS)
72212120-6 Usluge izrade softvera za kontrolu leta
72212121-3 Usluge izrade softvera za kontrolu vazdušnog saobraćaja
72212130-9 Usluge izrade softvera za zemaljsku podršku i testiranje leta
72212131-6 Usluge izrade softvera za zemaljsku podršku
72212132-3 Usluge izrade softvera za testiranje letenja
72212140-2 Usluge izrade softvera za kontrolu železničkog saobraćaja
72212150-5 Usluge izrade softvera za nadzor u industriji
72212160-8 Usluge izrade softvera za biblioteke
72212170-1 Usluge izrade softvera za prilagođavanje
72212180-4 Usluge razvoja medicinskog softvera
72212190-7 Usluge izrade softvera za obrazovanje
72212200-1 Usluge izrade softvera za umrežavanje, internet i intranet
72212210-4 Usluge izrade softvera za umrežavanje
72212211-1 Usluge izrade softvera za međupovezivanje aplikacijskih platformi
72212212-8 Usluge izrade softvera za optičke disk (džuboks) servere
72212213-5 Usluge izrade softvera za proširenje operativnog sistema
72212214-2 Usluge izrade softvera za mrežni operativni sistem
72212215-9 Usluge izrade softvera za razvoj umrežavanja
72212216-6 Usluge izrade softvera za terminalsku emulaciju mrežne povezanosti
72212217-3 Usluge izrade softvera za obradu transakcija
72212218-0 Usluge izrade softvera za upravljanje dozvolama (licencama)
72212219-7 Usluge izrade softvera za razna umrežavanja
72212220-7 Usluge izrade softvera za internet i intranet
72212221-4 Usluge izrade softvera za pretraživanje interneta
72212222-1 Usluge izrade softvera za internet servere
72212223-8 Usluge izrade softvera za elektronsku poštu
72212224-5 Usluge izrade softvera za uređivanje internet stranica
72212300-2 Usluge izrade softvera za izradu dokumenta, crtanje, slikovni prikaz, vremensko planiranje i produktivnost
72212310-5 Usluge izrade softvera za izradu dokumenta
72212311-2 Usluge izrade softvera za upravljanje dokumentima
72212312-9 Usluge izrade softvera za elektronsko izdavaštvo
72212313-6 Usluge izrade softvera za optičko prepoznavanje znakova (OCR)
72212314-3 Usluge izrade softvera za prepoznavanje glasa
72212315-0 Usluge izrade softvera za stono izdavaštvo
72212316-7 Usluge izrade softvera za prezentacije
72212317-4 Usluge izrade softvera za obradu teksta
72212318-1 Usluge izrade softvera za skenere
72212320-8 Usluge izrade softvera za crtanje i slikovni prikaz
72212321-5 Usluge izrade softvera za projektovanje pomoću računara (CAD)
72212322-2 Usluge razvoja grafičkog softvera
72212323-9 Usluge izrade softvera za proizvodnju pomoću računara (CAM)
72212324-6 Usluge izrade softvera za grafikone
72212325-3 Usluge izrade softvera za pravljenje obrazaca
72212326-0 Usluge izrade softvera za izradu karata
72212327-7 Usluge izrade softvera za crtanje i slikanje
72212328-4 Usluge izrade softvera za obradu slike
72212330-1 Usluge izrade softvera za vremensko planiranje i produktivnost
72212331-8 Usluge izrade softvera za vođenje projekata
72212332-5 Usluge izrade softvera za vremensko planiranje
72212333-2 Usluge izrade softvera za vođenje kontakata
72212400-3 Usluge izrade softvera za poslovne transakcije i lične poslove
72212410-6 Usluge izrade softvera za vođenje investicija i pripremu poreske prijave
72212411-3 Usluge izrade softvera za vođenje investicija
72212412-0 Usluge izrade softvera za pripremu poreske prijave
72212420-9 Usluge izrade softvera za upravljanje objektima i paketa usluga izrade softvera
72212421-6 Usluge izrade softvera za upravljanje objektima
72212422-3 Paket usluga izrade softvera
72212430-2 Usluge izrade softvera za vođenje inventara
72212440-5 Usluge izrade softvera za finansijsku analizu i računovodstvo
72212441-2 Usluge izrade softvera za finansijsku analizu
72212442-9 Usluge izrade softvera za finansijske sisteme
72212443-6 Usluge izrade softvera za računovodstvo
72212445-0 Usluge izrade softvera za odnose sa klijentima
72212450-8 Usluge izrade softvera za obračun vremena ili za ljudske resurse
72212451-5 Usluge izrade softvera za planiranje resursa preduzeća
72212460-1 Usluge izrade analitičkog, naučnog, matematičkog ili prognostičkog softvera
72212461-8 Usluge izrade analitičkog ili naučnog softvera
72212462-5 Usluge izrade matematičkog ili prognostičkog softvera
72212463-2 Usluge izrade statističkog softvera
72212470-4 Usluge izrade softvera za aukcije
72212480-7 Usluge izrade softvera za prodaju, plasman i poslovne informacije
72212481-4 Usluge izrade softvera za prodaju ili plasman
72212482-1 Usluge izrade softvera za poslovne informacije
72212490-0 Usluge izrade softvera za javne nabavke
72212500-4 Usluge izrade komunikacionog i multimedijalnog softvera
72212510-7 Usluge razvoja komunikacionog softvera
72212511-4 Usluge izrade softvera za stone komunikacije
72212512-1 Usluge izrade softvera za interaktivni govorni odgovor
72212513-8 Usluge izrade softvera za modeme
72212514-5 Usluge izrade softvera za daljinski pristup
72212515-2 Usluge izrade softvera za video konferencije
72212516-9 Usluge izrade softvera za elektronsku razmenu
72212517-6 Usluge izrade softvera za informacione tehnologije
72212518-3 Usluge razvoja emulacionog softvera
72212519-0 Usluge izrade softvera za upravljanje memorijom
72212520-0 Usluge izrade softvera za multimedijske programske pakete
72212521-7 Usluge izrade softvera za redigovanje muzike ili zvuka
72212522-4 Usluge izrade softvera za virtuelne tastature
72212600-5 Usluge izrade softvera za baze podataka i operativnog softvera
72212610-8 Usluge izrade softvera za baze podataka
72212620-1 Usluge izrade softvera za operativni sistem centralnog računara
72212630-4 Usluge izrade softvera za operativni sistem mini-računara
72212640-7 Usluge izrade softvera za operativni sistem mikro-računara
72212650-0 Usluge izrade softvera za operativni sistem personalnog računara (PC)
72212660-3 Usluge izrade softvera za grupisanje
72212670-6 Usluge izrade softvera za operativne sisteme u realnom vremenu
72212700-6 Podrška uslugama izrade softvera
72212710-9 Usluge izrade softvera za sigurnosno kopiranje (bekap) ili povraćaj oštećenih podataka
72212720-2 Usluge izrade softvera za bar-kodove
72212730-5 Usluge razvoja sigurnosnog softvera
72212731-2 Usluge izrade softvera za sigurnost datoteka
72212732-9 Usluge izrade softvera za sigurnost podataka
72212740-8 Usluge izrade softvera za prevođenje stranih jezika
72212750-1 Usluge izrade softvera za punjenje memorije
72212760-4 Usluge izrade softvera za zaštitu od virusa
72212761-1 Usluge razvoja antivirusnog softvera
72212770-7 Usluge razvoja programa za opštu podršku, komprimovanje i štampu
72212771-4 Usluge razvoja programa za opštu podršku
72212772-1 Usluge razvoja programa za podršku štampanju
72212780-0 Usluge izrade softvera za upravljanje sistemom, snimanjem i sadržajem
72212781-7 Usluge izrade softvera za upravljanje sistemom
72212782-4 Usluge izrade softvera za upravljanje memorijom
72212783-1 Usluge izrade softvera za upravljanje sadržajem
72212790-3 Usluge izrade softvera za proveru verzija
72212900-8 Usluge izrade raznih softvera i računarskih sistema
72212910-1 Usluge izrade softvera za računarske igrice, rodbinske veze i skrin sejvere
72212911-8 Usluge izrade softvera za računarske igrice
72212920-4 Usluge izrade softvera za automatizaciju kancelarijskog poslovanja
72212930-7 Usluge izrade softvera za obuku i zabavu
72212931-4 Usluge izrade softvera za obuku
72212932-1 Usluge izrade softvera za zabavu
72212940-0 Usluge izrade softvera za dizajniranje uzoraka i kalendare
72212941-7 Usluge izrade softvera za dizajniranje uzoraka
72212942-4 Usluge izrade softvera za kalendare
72212960-6 Usluge izrade sistemskog softvera i drajvera
72212970-9 Usluge izrade softvera za štampu
72212971-6 Usluge izrade softvera za izradu adresara
72212972-3 Usluge izrade softvera za izradu natpisa
72212980-2 Usluge izrade programskih jezika i alata
72212981-9 Usluge izrade kompilacijskog softvera
72212982-6 Usluge izrade softvera za upravljanje konfiguracijom
72212983-3 Usluge izrade razvojnog softvera
72212984-0 Usluge izrade softvera za ispitivanje programa
72212985-7 Usluge izrade softvera za uklanjanje grešaka
72212990-5 Usluge izrade softvera za tabele i za proširenja
72212991-2 Usluge izrade softvera za tabele
72220000-3 Usluge sistemskog i tehničkog savetovanja
72221000-0 Usluge savetovanja u oblasti poslovnih analiza
72222000-7 Usluge strateške revizije i planiranja informacionih sistema ili tehnologija
72222100-8 Usluge strateške revizije informacionih sistema ili tehnologija
72222200-9 Usluge planiranja informacionih sistema ili tehnologija
72222300-0 Usluge informacionih tehnologija
72223000-4 Usluge revizije zahteva informacionih tehnologija
72224000-1 Usluge savetovanja u oblasti vođenja projekata
72224100-2 Usluge planiranja implementacije sistema
72224200-3 Usluge planiranja garancije kvaliteta sistema
72225000-8 Usluge ocene i ispitivanja garancije kvaliteta sistema
72226000-5 Savetodavne usluge ispitivanja prihvatljivosti kod preuzimanja sistemskog softvera
72227000-2 Savetodavne usluge u vezi sa integracijom softvera
72228000-9 Savetodavne usluge u vezi sa integracijom hardvera
72230000-6 Usluge izrade softvera po narudžbi korisnika
72231000-3 Izrada softvera u vojne svrhe
72232000-0 Izrada softvera za obradu transakcija i softvera po narudžbi
72240000-9 Usluge sistemske analize i programiranja
72241000-6 Usluge određivanja glavnih planskih ciljeva
72242000-3 Usluge modeliranja dizajna
72243000-0 Usluge programiranja
72244000-7 Usluge izrade prototipa
72245000-4 Usluge analize ugovornih sistema i programiranja
72246000-1 Savetodavne usluge o sistemima
72250000-2 Sistemske usluge i usluge podrške
72251000-9 Usluge regeneracije posle kvara
72252000-6 Usluge računarskog arhiviranja
72253000-3 Usluge službe za pomoć korisnicima i podršku
72253100-4 Usluge službe za pomoć korisnicima
72253200-5 Usluge sistemske podrške
72254000-0 Ispitivanje softvera
72254100-1 Usluge ispitivanja sistema
72260000-5 Usluge povezane sa softverom
72261000-2 Usluge softverske podrške
72262000-9 Usluge izrade softvera
72263000-6 Usluge izvođenja softvera
72264000-3 Usluge umnožavanja softvera
72265000-0 Usluge konfiguracije softvera
72266000-7 Usluge konsultovanja u vezi sa softverom
72267000-4 Usluge održavanja i popravke softvera
72267100-0 Održavanje softvera za informacione tehnologije
72267200-1 Popravka softvera za informacione tehnologije
72268000-1 Usluge nabavke softvera
72300000-8 Usluge u vezi sa podacima
72310000-1 Usluge obrade podataka
72311000-8 Usluge izrade računarskih tabličnih prikaza
72311100-9 Usluge konverzije podataka
72311200-0 Usluge obrade grupa podataka
72311300-1 Usluge vremenskog zakupa računara
72312000-5 Usluge unosa podataka
72312100-6 Usluge pripreme podataka
72312200-7 Usluge optičkog prepoznavanja karaktera
72313000-2 Usluge preuzimanja podataka
72314000-9 Usluge prikupljanja i uparivanja podataka
72315000-6 Usluge upravljanja i podrške mrežama podataka
72315100-7 Usluge podrške mrežama podataka
72315200-8 Usluge upravljanja mrežama podataka
72316000-3 Usluge analize podataka
72317000-0 Usluge skladištenja podataka
72318000-7 Usluge prenosa podataka
72319000-4 Usluge dostavljanja podataka
72320000-4 Usluge baze podataka
72321000-1 Usluge baze podataka sa dodatnom vrednošću
72322000-8 Usluge upravljanja podacima
72330000-2 Usluge standardizacije i klasifikacije sadržaja ili podataka
72400000-4 Usluge interneta
72410000-7 Provajderske usluge
72411000-4 Provajderi internet usluga (ISP)
72412000-1 Provajderske usluge elektronske pošte
72413000-8 Usluge dizajna internet stranica
72414000-5 Provajderi usluga pretraživanja interneta
72415000-2 Provajderske usluge internet stranica
72416000-9 Provajderi aplikacionih usluga
72417000-6 Nazivi internet domena
72420000-0 Usluge razvoja interneta
72421000-7 Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet
72422000-4 Usluge razvoja serverskih aplikacija za internet ili intranet
72500000-0 Usluge u vezi sa računarima
72510000-3 Usluge upravljanja vezi sa računarima
72511000-0 Softverske usluge za mrežno upravljanje
72512000-7 Usluge vođenja dokumentacije
72513000-4 Usluge automatizacije kancelarijskog poslovanja
72514000-1 Usluge upravljanja računarskim uređajima
72514100-2 Usluge upravljanja sredstvima koje obuhvataju rad računara
72514200-3 Usluge upravljanja sredstvima za razvoj računarskih sistema
72514300-4 Usluge upravljanja sredstvima za održavanje računarskih sistema
72540000-2 Usluge nadogradnje računara
72541000-9 Usluge proširenja računara
72541100-0 Usluge proširenja memorije
72590000-7 Profesionalne usluge u vezi sa računarima
72591000-4 Izrada sporazuma o nivou usluga
72600000-6 Usluge računarske potpore i konsaltinga
72610000-9 Usluge računarske podrške
72611000-6 Usluge tehničke računarske podrške
72700000-7 Usluge računarske mreže
72710000-0 Usluge lokalne mreže
72720000-3 Usluge mreža za široko područje (WAN)
72800000-8 Usluge računarske revizije i ispitivanja
72810000-1 Usluge računarske revizije
72820000-4 Usluge računarskog ispitivanja
72900000-9 Usluge računarskog sigurnosnog kopiranja (bekap) i kataloške konverzije
72910000-2 Usluge računarskog sigurnosnog kopiranja (bekap)
72920000-5 Usluge računarske kataloške konverzije
73000000-2 Usluge istraživanja i razvoja i prateće savetodavne usluge
73100000-3 Usluge u oblasti istraživanja i eksperimentalnog razvoja
73110000-6 Usluge istraživanja
73111000-3 Usluge istraživačkih laboratorija
73112000-0 Usluge istraživanja mora
73120000-9 Usluge eksperimentalnog razvoja
73200000-4 Savetodavne usluge u oblasti istraživanja i razvoja
73210000-7 Savetodavne usluge u oblasti istraživanja
73220000-0 Savetodavne usluge u oblasti razvoja
73300000-5 Planiranje i sprovođenje istraživanja i razvoja
73400000-6 Usluge istraživanja i razvoja kod bezbednosnih i odbrambenih materijala
73410000-9 Vojna istraživanja i tehnologija
73420000-2 Preliminarna studija izvodljivosti i tehnološka prezentacija
73421000-9 Razvoj bezbednosne opreme
73422000-6 Razvoj vatrenog oružja i municije
73423000-3 Razvoj vojnih vozila
73424000-0 Razvoj ratnih brodova
73425000-7 Razvoj vojnih letelica, raketa i svemirskih letelica
73426000-4 Razvoj vojnih elektronskih sistema
73430000-5 Ispitivanje i ocenjivanje
73431000-2 Ispitivanje i ocenjivanje bezbednosne opreme
73432000-9 Ispitivanje i ocenjivanje vatrenog oružja i municije
73433000-6 Ispitivanje i ocenjivanje vojnih vozila
73434000-3 Ispitivanje i ocenjivanje ratnih brodova
73435000-0 Ispitivanje i ocenjivanje vojnih letelica, raketa i svemirskih letelica
73436000-7 Ispitivanje i ocenjivanje vojnih elektronskih sistema

 

 

75000000-6 Usluge uprave, odbrane i socijalnog osiguranja
75100000-7 Usluge uprave
75110000-0 Opšte usluge javnih službi
75111000-7 Usluge izvršnih i zakonodavnih službi
75111100-8 Usluge izvršnih službi
75111200-9 Usluge zakonodavnih službi
75112000-4 Upravne usluge u poslovanju preduzeća
75112100-5 Usluge na projektu razvoja uprave
75120000-3 Administrativne usluge agencija
75121000-0 Administrativne usluge u obrazovanju
75122000-7 Administrativne usluge u zdravstvu
75123000-4 Administrativne stambene usluge
75124000-1 Administrativne usluge u oblasti rekreacije, kulture i religije
75125000-8 Administrativne usluge u turističkom poslovanju
75130000-6 Pomoćne usluge za državnu upravu
75131000-3 Usluge državne uprave
75131100-4 Opšte kadrovske usluge za državnu upravu
75200000-8 Pružanje usluga zajednici
75210000-1 Usluge u oblasti spoljnih poslova i druge usluge
75211000-8 Usluge u oblasti spoljnih poslova
75211100-9 Diplomatske usluge
75211110-2 Konzularne usluge
75211200-0 Usluge povezane sa inostranom ekonomskom pomoći
75211300-1 Usluge povezane sa inostranom vojnom pomoći
75220000-4 Odbrambene usluge
75221000-1 Usluge vojne odbrane
75222000-8 Usluge civilne odbrane
75230000-7 Usluge pravosuđa
75231000-4 Usluge sudstva
75231100-5 Administrativne usluge u sudovima
75231200-6 Usluge u vezi sa pritvaranjem ili rehabilitacijom osuđenih lica
75231210-9 Usluge u vezi sa zatvorima
75231220-2 Usluge sprovođenja zatvorenika
75231230-5 Zatvorske usluge
75231240-8 Probacijske usluge
75240000-0 Usluge u oblasti javne bezbednosti, reda i mira
75241000-7 Usluge u oblasti javne bezbednosti
75241100-8 Usluge policije
75242000-4 Usluge u oblasti javnog reda i mira
75242100-5 Usluge u oblasti javnog reda
75242110-8 Usluge sudskih izvršitelja
75250000-3 Usluge vatrogasne službe i usluge spašavanja
75251000-0 Usluge vatrogasne službe
75251100-1 Usluge gašenja požara
75251110-4 Usluge sprečavanja požara
75251120-7 Usluge gašenja šumskih požara
75252000-7 Usluge spašavanja
75300000-9 Usluge obaveznog socijalnog osiguranja
75310000-2 Usluge u vezi sa raznim naknadama
75311000-9 Naknade u slučaju bolesti
75312000-6 Naknade za porodiljsko odsustvo
75313000-3 Davanja za slučaj invalidnosti
75313100-4 Naknade za privremenu nesposobnost
75314000-0 Naknade za nezaposlenost
75320000-5 Penzijske šeme za državne službenike
75330000-8 Porodični dodatak
75340000-1 Dečiji dodatak
76000000-3 Usluge povezane sa industrijom nafte i gasa
76100000-4 Profesionalne usluge u industriji gasa
76110000-7 Usluge u vezi sa vađenjem gasa
76111000-4 Usluge regasifikacije
76120000-0 Usluge ronjenja u vezi sa vađenjem gasa
76121000-7 Usluge ronjenja u vezi sa podmorskim bušotinama
76200000-5 Profesionalne usluge za naftnu industriju
76210000-8 Usluge u vezi sa vađenjem nafte
76211000-5 Usluge oblaganja zaštitnih cevi u bušotinama
76211100-6 Usluge oblaganja
76211110-9 Usluge oblaganja ispitnih bušotina
76211120-2 Usluge oblaganja bušotine izvorišta
76211200-7 Usluge analize isplake
76300000-6 Usluge bušenja
76310000-9 Usluge bušenja povezane sa vađenjem plina
76320000-2 Usluge bušenja na moru
76330000-5 Usluge bušenja turbinskom bušilicom
76331000-2 Usluge bušenja turbinskom bušilicom sa vretenom
76340000-8 Bušenje jezgra
76400000-7 Usluge određivanja položaja platforme
76410000-0 Usluge uvođenja zaštitnih i proizvodnih cevi u bušotine
76411000-7 Usluge uvođenja zaštitnih cevi u bušotine
76411100-8 Usluge tima za uvođenje zaštitnih cevi u bušotine
76411200-9 Usluge planiranja uvođenja zaštitnih cevi u bušotine
76411300-0 Usluge izrade zaštitnih cevi za bušotine
76411400-1 Usluge dovršenja uvođenja zaštitnih cevi u bušotine
76420000-3 Usluge cementiranja bušotine
76421000-0 Usluge cementiranja obloge
76422000-7 Usluge cementiranja čepa
76423000-4 Usluge betoniranja penastim betonom
76430000-6 Usluge bušenja bušotina i proizvodne usluge
76431000-3 Usluge bušenja bušotine
76431100-4 Usluge kontrole bušenja bušotine
76431200-5 Usluge podizanja cevi kod bušenja bušotine
76431300-6 Usluge odlaganja cevi kod bušenja bušotine
76431400-7 Usluge bušenja levkastih bušotina
76431500-8 Usluge nadzora bušenja
76431600-9 Usluge nadzora bušotine
76440000-9 Usluge evidentiranja podataka u vezi sa bušotinom
76441000-6 Usluge merenja obložene bušotine
76442000-3 Usluge merenja otvorene bušotine
76443000-0 Ostale usluge evidentiranja
76450000-2 Usluge upravljanja bušotinom
76460000-5 Usluge podrške u vezi sa bušotinom
76470000-8 Usluge ispitivanja bušotine
76471000-5 Usluge ispitivanja raspukline bušotine
76472000-2 Usluge pregleda ili ispitivanja mesta bušenja
76473000-9 Usluge ispitivanja opreme bušotine
76480000-1 Usluge ulaganja proizvodnih cevi
76490000-4 Usluge ispunjavanja bušotine
76491000-1 Usluge začepljivanja bušotine
76492000-8 Usluge određivanja položaja bušotine
76500000-8 Usluge na kopnu i na moru
76510000-1 Usluge na kopnu
76520000-4 Usluge na moru
76521000-1 Usluge instalacije na moru
76522000-8 Usluge brodova za snabdevanje na moru
76530000-7 Usluge u vezi sa bušotinskom rupom
76531000-4 Usluge bušotinske karotaže
76532000-1 Usluge pumpanja u bušotinskoj rupi
76533000-8 Usluge snimanja bušotinske rupe
76534000-5 Usluge širenja bušotinske rupe
76535000-2 Usluge otvaranja bušotinske rupe
76536000-9 Usluge nadzora vibracija bušotinske rupe
76537000-6 Usluge u vezi sa alatima za bušotinske rupe
76537100-7 Usluge u vezi sa alatima za bušotinske rupe naftnih polja
76600000-9 Usluge pregleda cevovoda
77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
77100000-1 Usluge u oblasti poljoprivrede
77110000-4 Usluge povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom
77111000-1 Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem
77112000-8 Usluge iznajmljivanja kosilica ili poljoprivredne opreme sa rukovaocem
77120000-7 Usluge kompostiranja
77200000-2 Šumarske usluge
77210000-5 Usluge seče šuma
77211000-2 Usluge povezane sa sečom šuma
77211100-3 Usluge eksploatacije drva
77211200-4 Prevoz trupaca unutar šume
77211300-5 Usluge krčenja drveća
77211400-6 Usluge seče drveća
77211500-7 Usluge održavanja drveća
77211600-8 Sađenje drveća
77220000-8 Usluge impregniranja drveta
77230000-1 Usluge povezane sa šumarstvom
77231000-8 Usluge upravljanja u šumarstvu
77231100-9 Usluge upravljanja šumskim resursima
77231200-0 Usluge suzbijanja šumskih štetočina
77231300-1 Usluge upravljanja šumama
77231400-2 Usluge popisivanja šuma
77231500-3 Usluge praćenja ili ocenjivanja šuma
77231600-4 Usluge pošumljavanja
77231700-5 Usluge širenja šuma
77231800-6 Usluge upravljanja šumskim rasadnicima
77231900-7 Usluge sektorskog planiranja šuma
77300000-3 Usluge u oblasti hortikulture
77310000-6 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina
77311000-3 Usluge održavanja ukrasnih bašti i parkova
77312000-0 Usluge plevljenja korova
77312100-1 Usluge uništavanja korova
77313000-7 Usluge održavanja parkova
77314000-4 Usluge održavanja terena
77314100-5 Usluge zatravljivanja
77315000-1 Usluge sejanja
77320000-9 Usluge održavanja sportskih terena
77330000-2 Usluge cvetnih aranžmana
77340000-5 Usluge obrezivanja drveća i šišanja živice
77341000-2 Obrezivanje drveća
77342000-9 Šišanje živice
77400000-4 Usluge u oblasti zoologije
77500000-5 Usluge stočarstva
77510000-8 Usluge razmnožavanja divljači
77600000-6 Usluge u lovstvu
77610000-9 Usluge postavljanja zamki (stupica)
77700000-7 Usluge povezane sa ribarstvom
77800000-8 Usluge akvakulture
77810000-1 Usluge marikulture
77820000-4 Usluge gajenja ostriga
77830000-7 Usluge gajenja školjki, rakova i ljuskara
77840000-0 Usluge gajenja kozica ili škampi
77850000-3 Usluge uzgajanja riba
77900000-9 Usluge pčelarstva
79000000-4 Poslovne usluge: pravo, marketing, savetovanje, zapošljavanje, štampanje i obezbeđenje
79100000-5 Pravne usluge
79110000-8 Pravni saveti i zastupanje
79111000-5 Pravni saveti
79112000-2 Pravno zastupanje
79112100-3 Usluge zastupanja deoničara
79120000-1 Savetodavne usluge u pogledu patenta i autorskih prava
79121000-8 Savetodavne usluge u pogledu autorskih prava
79121100-9 Savetodavne usluge u pogledu autorskih prava na softver
79130000-4 Usluge pravnog dokumentovanja i overavanja
79131000-1 Usluge dokumentovanja
79132000-8 Usluge overavanja
79132100-9 Usluge overavanja elektronskog potpisa
79140000-7 Usluge pravnih saveta i informacija
79200000-6 Računovodstvene, revizorske i poreske usluge
79210000-9 Računovodstvene i revizorske usluge
79211000-6 Računovodstvene usluge
79211100-7 Knjigovodstvene usluge
79211110-0 Usluge obračuna plata
79211120-3 Usluge vođenja evidencije prodaje i nabavke
79211200-8 Usluge izrade finansijskih izveštaja
79212000-3 Revizorske usluge
79212100-4 Usluge finansijske revizije
79212110-7 Usluge ocenjivanja upravljanja preduzećima
79212200-5 Usluge interne revizije
79212300-6 Usluge obavezne revizije
79212400-7 Usluge revizije kod prevara i pronevera
79212500-8 Usluge računovodstvene revizije
79220000-2 Fiskalne usluge
79221000-9 Savetodavne usluge u oblasti poreza
79222000-6 Usluge izrade poreskih prijava
79223000-3 Naručene brokerske usluge
79300000-7 Usluge istraživanja tržišta i privrede, anketiranje i statistički podaci
79310000-0 Usluge istraživanja tržišta
79311000-7 Usluge anketiranja
79311100-8 Usluge formulisanja ankete
79311200-9 Sprovođenje anketiranja
79311210-2 Usluge ankete putem telefona
79311300-0 Usluge analize anketiranja
79311400-1 Usluge ekonomskog istraživanja
79311410-4 Ocena ekonomskog dejstva
79312000-4 Usluge ispitivanja tržišta
79313000-1 Usluge učinka poslovanja
79314000-8 Izrada studije izvodljivosti
79315000-5 Usluge socioloških istraživanja
79320000-3 Usluge ispitivanja javnog mnjenja
79330000-6 Statističke usluge
79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga
79341000-6 Usluge oglašavanja
79341100-7 Savetodavne usluge u oblasti oglašavanja
79341200-8 Usluge sprovođenja oglašavanja
79341400-0 Usluge kampanje oglašavanja
79341500-1 Usluge oglašavanja iz vazduha
79342000-3 Usluge marketinga
79342100-4 Usluge neposrednog marketinga
79342200-5 Usluge promovisanja
79342300-6 Korisničke usluge
79342310-9 Usluge anketiranja korisnika
79342311-6 Ispitivanje zadovoljstva korisnika
79342320-2 Usluge brige o korisnicima
79342321-9 Program lojalnosti korisnika
79342400-7 Aukcione usluge
79342410-4 Usluge elektronske aukcije
79400000-8 Usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju i srodne usluge
79410000-1 Usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju
79411000-8 Usluge opšteg savetovanja u upravljanju
79411100-9 Usluge savetovanja u razvoju poslovanja
79412000-5 Usluge savetovanja u oblasti finansijskog upravljanja
79413000-2 Usluge savetovanja u upravljanju marketingom
79414000-9 Usluge savetovanja u upravljanju kadrovima
79415000-6 Usluge savetovanja u upravljanju proizvodnjom
79415200-8 Usluge savetovanja u dizajnu
79416000-3 Usluge u oblasti odnosa sa javnošću
79416100-4 Usluge upravljanja u oblasti odnosa sa javnošću
79416200-5 Usluge savetovanja u oblasti odnosa sa javnošću
79417000-0 Usluge savetovanja u oblasti bezbednosti
79418000-7 Usluge savetovanja u oblasti javnih nabavki
79419000-4 Usluge savetovanja u oblasti ocenjivanja
79420000-4 Usluge povezane sa upravljanjem
79421000-1 Usluge upravljanja projektima izuzev građevinskih radova
79421100-2 Usluge nadzora projekata izuzev građevinskih radova
79421200-3 Usluge pripreme projekata izuzev građevinskih radova
79422000-8 Usluge arbitraže i mirenja
79430000-7 Usluge upravljanja kriznim situacijama
79500000-9 Pomoćne kancelarijske usluge
79510000-2 Usluge odgovaranja na telefonske pozive
79511000-9 Usluge telefonista
79512000-6 Pozivni centar
79520000-5 Reprografske usluge
79521000-2 Usluge fotokopiranja
79530000-8 Usluge prevođenja teksta
79540000-1 Usluge usmenog prevođenja
79550000-4 Usluge kucanja teksta, obrade teksta i stonog izdavaštva
79551000-1 Usluge kucanja teksta
79552000-8 Usluge obrade teksta
79553000-5 Usluge stonog izdavaštva
79560000-7 Usluge razvrstavanja i odlaganja u kartoteku
79570000-0 Usluge sastavljanja spiska adresa za dostavljanje pošte i slanja poštom
79571000-7 Usluge slanja poštom
79600000-0 Usluge zapošljavanja
79610000-3 Usluge zapošljavanja osoblja
79611000-0 Usluge pronalaženja radnih mesta
79612000-7 Usluge zapošljavanja pomoćnog kancelarijskog osoblja
79613000-4 Usluge premeštanja zaposlenih
79620000-6 Usluge obezbeđenja osoblja uključujući za rad na određeno vreme
79621000-3 Usluge obezbeđenja kancelarijskog osoblja
79622000-0 Usluge obezbeđenja osoblja za pomoć u domaćinstvu
79623000-7 Usluge obezbeđenja radnika u trgovini ili industriji
79624000-4 Usluge obezbeđenja osoblja za negu
79625000-1 Usluge obezbeđenja medicinskog osoblja
79630000-9 Usluge u vezi sa osobljem, izuzev zapošljavanja i obezbeđivanja osoblja
79631000-6 Usluge u oblasti kadrova i obračuna plata
79632000-3 Usluge obuke osoblja
79633000-0 Usluge u vezi sa usavršavanjem osoblja
79634000-7 Usluge profesionalnog usmeravanja
79635000-4 Usluge centra za ocenjivanje radi zapošljavanja
79700000-1 Usluge istrage i obezbeđenja
79710000-4 Usluge obezbeđenja
79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja
79713000-5 Čuvarske službe
79714000-2 Usluge nadzora
79714100-3 Usluge potrage
79714110-6 Usluge potrage za beguncima
79715000-9 Usluge patrolnih službi
79716000-6 Usluge izdavanja identifikacionih znački
79720000-7 Usluge istrage
79721000-4 Usluge detektivskih agencija
79722000-1 Grafološke usluge
79723000-8 Usluge analize otpada
79800000-2 Usluge štampanja i srodne usluge
79810000-5 Usluge štampanja
79811000-2 Usluge digitalne štampe
79812000-9 Usluge štampanja novčanica
79820000-8 Usluge u vezi sa štampanjem
79821000-5 Usluge završne obrade u štampanju
79821100-6 Usluge korekture
79822000-2 Usluge sastavljanja
79822100-3 Usluge izrade štamparskih ploča
79822200-4 Usluge fotogravure
79822300-5 Usluge slaganja tipografskih slova
79822400-6 Litografske usluge
79822500-7 Usluge grafičkog oblikovanja
79823000-9 Usluge štampanja i isporuke
79824000-6 Usluge štampanja i distribucije
79900000-3 Razne poslovne i sa poslovanjem povezane usluge
79910000-6 Usluge upravljanja imovinom
79920000-9 Usluge pakovanja i srodne usluge
79921000-6 Usluge pakovanja
79930000-2 Usluge specijalnog dizajniranja
79931000-9 Usluge unutrašnjeg opremanja
79932000-6 Usluge unutrašnjeg uređenja
79933000-3 Pomoćne usluge uređenja
79934000-0 Usluge dizajniranja nameštaja
79940000-5 Usluge agencije za naplatu
79941000-2 Usluge naplate putarine
79950000-8 Usluge organizovanja izložbi, sajmova i kongresa
79951000-5 Usluge organizovanja seminara
79952000-2 Organizovanje raznih dešavanja
79952100-3 Usluge organizovanja kulturnih dešavanja
79953000-9 Usluge organizovanja festivala
79954000-6 Usluge organizovanja proslava
79955000-3 Usluge organizovanja modnih revija
79956000-0 Usluge organizovanja izložbi i sajmova
79957000-7 Usluge organizovanja aukcija
79960000-1 Fotografske i pomoćne usluge
79961000-8 Fotografske usluge
79961100-9 Usluge reklamnog fotografisanja
79961200-0 Usluge fotografisanja iz vazduha
79961300-1 Specijalizovane fotografske usluge
79961310-4 Usluge fotografisanja bušotinske rupe
79961320-7 Usluge podvodnog fotografisanja
79961330-0 Usluge snimanja na mikrofilm
79961340-3 Usluge rendgenskog snimanja
79961350-6 Usluge studijskog fotografisanja
79962000-5 Usluge razvijanja fotografskih filmova
79963000-2 Usluge restauracije, kopiranja i retuširanja fotografija
79970000-4 Izdavačke usluge
79971000-1 Usluge povezivanja knjiga i završne obrade knjiga
79971100-2 Usluge završne obrade knjiga
79971200-3 Usluge povezivanja knjiga
79972000-8 Usluge izdavanja jezičkih rečnika
79972100-9 Usluge izdavanja rečnika regionalnih jezika
79980000-7 Pretplatničke usluge
79990000-0 Razne usluge u vezi sa poslovanjem
79991000-7 Usluge kontrole zaliha
79992000-4 Usluge recepcije
79993000-1 Usluge upravljanja zgradama i objektima
79993100-2 Usluge upravljanja objektima
79994000-8 Usluge vođenja ugovora
79995000-5 Usluge vođenja biblioteka
79995100-6 Usluge arhiviranja
79995200-7 Usluge katalogizacije
79996000-2 Usluge organizacije poslovanja
79996100-3 Usluge vođenja dokumentacije
79997000-9 Usluge u vezi sa poslovnim putovanjima
79998000-6 Usluge podučavanja
79999000-3 Usluge skeniranja i fakturisanja
79999100-4 Usluge skeniranja
79999200-5 Usluge fakturisanja
80000000-4 Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja
80100000-5 Usluge osnovnog obrazovanja
80110000-8 Usluge predškolskog vaspitanja
80200000-6 Usluge srednjeg obrazovanja
80210000-9 Usluge srednjeg tehničkog i stručnog obrazovanja
80211000-6 Usluge srednjeg tehničkog obrazovanja
80212000-3 Usluge srednjeg stručnog obrazovanja
80300000-7 Usluge visokog obrazovanja
80310000-0 Usluge obrazovanja mladih
80320000-3 Usluge obrazovanja u oblasti medicine
80330000-6 Usluge obrazovanja u oblasti bezbednosti
80340000-9 Usluge specijalnog obrazovanja
80400000-8 Usluge obrazovanja odraslih i druge usluge obrazovanja
80410000-1 Usluge raznih škola
80411000-8 Usluge autoškola
80411100-9 Usluge pripreme za polaganje vozačkih ispita
80411200-0 Časovi vožnje
80412000-5 Usluge škola letenja
80413000-2 Usluge škola jedrenja
80414000-9 Usluge škola ronjenja
80415000-6 Usluge škola skijanja
80420000-4 Usluge obrazovanja elektronskim putem
80430000-7 Usluge obrazovanja odraslih na nivou univerziteta
80490000-5 Upravljanje obrazovnim centrom
80500000-9 Usluge obuke
80510000-2 Usluge specijalističke obuke
80511000-9 Usluge obuke osoblja
80512000-6 Usluge obuke pasa
80513000-3 Usluge škole jahanja
80520000-5 Objekti za obuku
80521000-2 Usluge izrade programa obuke
80522000-9 Obrazovni seminari za osposobljavanje
80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja
80531000-5 Usluge industrijske i tehničke obuke
80531100-6 Usluge industrijske obuke
80531200-7 Usluge tehničke obuke
80532000-2 Usluge obuke za upravljanje
80533000-9 Usluge upoznavanja sa radom na računaru
80533100-0 Usluge obuke za rad na računaru
80533200-1 Informatički tečajevi
80540000-1 Usluge obuke u oblasti zaštite životne sredine
80550000-4 Usluge obuke u oblasti bezbednosti
80560000-7 Usluge obuke o zdravstvenoj zaštiti i prvoj pomoći
80561000-4 Usluge obuke u oblasti zdravstva
80562000-1 Usluge obuke za prvu pomoć
80570000-0 Usluge obuke za razvoj ličnosti
80580000-3 Organizovanje tečajeva za učenje jezika
80590000-6 Usluge mentorstva
80600000-0 Usluge obuke u oblasti odbrambenih i bezbednosnih sredstava
80610000-3 Obuka i simulacija o bezbednosnoj opremi
80620000-6 Obuka i simulacija o vatrenom oružju i municiji
80630000-9 Obuka i simulacija o vojnim vozilima
80640000-2 Obuka i simulacija o ratnim brodovima
80650000-5 Obuka i simulacija o letelicama, raketama i svemirskim letelicama
80660000-8 Obuka i simulacija o vojnim elektronskim sistemima
85000000-9 Zdravstvene i usluge socijalne medicine
85100000-0 Zdravstvene usluge
85110000-3 Bolničke i sa njima povezane usluge
85111000-0 Bolničke usluge
85111100-1 Bolničke usluge u oblasti hirurgije
85111200-2 Usluge medicinske nege u bolnicama
85111300-3 Bolničke usluge u oblasti ginekologije
85111310-6 Usluge oplodnje in vitro
85111320-9 Bolničke usluge u oblasti akušerstva
85111400-4 Bolničke usluge u oblasti rehabilitacije
85111500-5 Bolničke usluge u oblasti psihijatrije
85111600-6 Usluge u oblasti ortotike
85111700-7 Usluge u oblasti oksigenoterapije
85111800-8 Usluge u oblasti patologije
85111810-1 Usluge u oblasti analize krvi
85111820-4 Usluge u oblasti bakteriološke analize
85111900-9 Bolničke usluge u oblasti dijalize
85112000-7 Pomoćne usluge u bolnicama
85112100-8 Usluge snabdevanja bolnica posteljinom
85112200-9 Usluge dnevne bolnice
85120000-6 Usluge lekarskih ordinacija i srodne usluge
85121000-3 Usluge lekarskih ordinacija
85121100-4 Usluge lekara opšte prakse
85121200-5 Usluge lekara specijalista
85121210-8 Usluge ginekologa specijaliste ili akušera specijaliste
85121220-1 Usluge nefrologa specijaliste ili neurologa specijaliste
85121230-4 Usluge kardiologa specijaliste ili pulmologa specijaliste
85121231-1 Usluge kardiologa specijaliste
85121232-8 Usluge pulmologa specijaliste
85121240-7 Usluge otorinolaringologa specijaliste ili audiologa specijaliste
85121250-0 Usluge gastroenterologa specijaliste i gerijatra specijaliste
85121251-7 Usluge gastroeneterologa specijaliste
85121252-4 Usluge gerijatra specijaliste
85121270-6 Usluge psihijatra specijaliste ili psihologa specijaliste
85121271-3 Usluge domova za lica sa psihičkim problemima
85121280-9 Usluge oftalmologa specijaliste, dermatologa specijaliste ili ortopeda specijaliste
85121281-6 Usluge oftalmologa specijaliste
85121282-3 Usluge dermatologa specijaliste
85121283-0 Usluge ortopeda specijaliste
85121290-2 Usluge pedijatra specijaliste ili urologa specijaliste
85121291-9 Usluge pedijatra specijaliste
85121292-6 Usluge urologa specijaliste
85121300-6 Usluge hirurga specijaliste
85130000-9 Usluge stomatoloških ordinacija i srodne usluge
85131000-6 Usluge stomatoloških ordinacija
85131100-7 Usluge ortodonta specijaliste
85131110-0 Ortodontske hirurške usluge
85140000-2 Razne zdravstvene usluge
85141000-9 Usluge medicinskog osoblja
85141100-0 Usluge babica
85141200-1 Usluge medicinskih sestara
85141210-4 Usluge kućne medicinske nege
85141211-1 Usluge kućne dijalize
85141220-7 Savetodavne usluge medicinskih sestara
85142000-6 Obučen personal u kolima hitne pomoći i njihove usluge
85142100-7 Fizioterapijske usluge
85142200-8 Homeopatske usluge
85142300-9 Usluge u oblasti higijene
85142400-0 Kućna dostava proizvoda za inkontinenciju
85143000-3 Usluge vozila hitne pomoći
85144000-0 Usluge domova sa zdravstvenom negom
85144100-1 Usluge domova za staranje o starim i nemoćnim licima
85145000-7 Usluge medicinskih laboratorija
85146000-4 Usluge banaka krvi
85146100-5 Usluge banaka sperme
85146200-6 Usluge banaka organa za transplantaciju
85147000-1 Zdravstvene usluge u preduzećima
85148000-8 Usluge medicinskih analiza
85149000-5 Apotekarske usluge
85150000-5 Usluge medicinskog snimanja
85160000-8 Optičarske usluge
85170000-1 Usluge akupunkture i kiropraktičara
85171000-8 Usluge akupunkture
85172000-5 Usluge kiropraktičara
85200000-1 Veterinarske usluge
85210000-3 Farme za gajenje mladih domaćih životinja
85300000-2 Usluge socijalne zaštite i srodne usluge
85310000-5 Usluge socijalne zaštite
85311000-2 Usluge socijalne zaštite sa smeštajem
85311100-3 Usluge socijalne zaštite za starije osobe
85311200-4 Usluge socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom
85311300-5 Usluge socijalne zaštite za decu i mlade
85312000-9 Usluge socijalne zaštite bez smeštaja
85312100-0 Dnevne usluge u zajednici
85312110-3 Dnevne usluge u zajednici za decu
85312120-6 Dnevne usluge u zajednici za osobe sa invaliditetom i mlade osobe
85312200-1 Usluge snabdevanja i dostave namirnica
85312300-2 Usluge usmeravanja i savetovanja
85312310-5 Usluge usmeravanja
85312320-8 Usluge savetovanja
85312330-1 Usluge planiranja porodice
85312400-3 Usluge socijalne zaštite koje se ne pružaju u ustanovama
85312500-4 Usluge rehabilitacije
85312510-7 Usluge profesionalne rehabilitacije
85320000-8 Usluge socijalnih službi
85321000-5 Administrativne usluge socijalnih službi
85322000-2 Strategije i planovi lokalne zajednice
85323000-9 Zdravstvene usluge u zajednici
90000000-7 Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine
90400000-1 Usluge kanalizacije
90410000-4 Usluge uklanjanja otpadnih voda
90420000-7 Usluge prerade otpadnih voda
90430000-0 Usluge odvođenja otpadnih voda
90440000-3 Usluge čišćenja septičkih jama
90450000-6 Usluge čišćenja septičkih cisterni
90460000-9 Usluge pražnjenja septičkih jama i septičkih cisterni
90470000-2 Usluge čišćenja kolektora za otpadne vode
90480000-5 Usluge upravljanja kanalizacijom
90481000-2 Usluge upravljanja postrojenjem za otpadne vode
90490000-8 Usluge pregleda kolektora otpadnih voda i savetodavne usluge u vezi sa preradom otpadnih voda
90491000-5 Usluge pregleda kolektora otpadnih voda
90492000-2 Savetodavne usluge u vezi sa preradom otpadnih voda
90500000-2 Usluge u vezi sa otpacima i otpadom
90510000-5 Odlaganje i prerada otpada
90511000-2 Usluge sakupljanja otpada
90511100-3 Usluge sakupljanja čvrstog komunalnog otpada
90511200-4 Usluge sakupljanja kućnog otpada
90511300-5 Usluge sakupljanja smeća
90511400-6 Usluge sakupljanja papira
90512000-9 Usluge prevoza otpada
90513000-6 Usluge prerade i odlaganja bezopasnih otpadaka i otpada
90513100-7 Usluge odlaganja kućnog otpada
90513200-8 Usluge odlaganja čvrstog komunalnog otpada
90513300-9 Usluge spaljivanja otpada
90513400-0 Usluge odlaganja pepela
90513500-1 Prerada i odlaganje zagađenih voda
90513600-2 Usluge uklanjanja mulja
90513700-3 Usluge prevoza mulja
90513800-4 Usluge obrade mulja
90513900-5 Usluge odlaganja mulja
90514000-3 Usluge recikliranja otpada
90520000-8 Usluge u vezi sa radioaktivnim, otrovnim, medicinskim i opasnim otpadom
90521000-5 Usluge tretmana radioaktivnog otpada
90521100-6 Usluge sakupljanja radioaktivnog otpada
90521200-7 Usluge skladištenja radioaktivnog otpada
90521300-8 Odlaganje radioaktivnog otpada
90521400-9 Prevoz radioaktivnog otpada
90521410-2 Prevoz nuklearnog otpada niskog stepena radioaktivnosti
90521420-5 Prevoz otpada srednjeg stepena radioaktivnosti
90521500-0 Pakovanje radioaktivnog otpada
90521510-3 Pakovanje otpada niskog stepena radioaktivnosti
90521520-6 Pakovanje otpada srednjeg stepena radioaktivnosti
90522000-2 Usluge u vezi sa kontaminiranim tlom
90522100-3 Uklanjanje kontaminiranog tla
90522200-4 Odlaganje kontaminiranog tla
90522300-5 Usluge sanacije kontaminiranog tla
90522400-6 Čišćenje i sanacija tla
90523000-9 Usluge odlaganja toksičnog otpada, izuzev radioaktivnog otpada i kontaminiranog tla
90523100-0 Usluge odnošenja oružja i municije
90523200-1 Usluge uklanjanja bombi
90523300-2 Usluge čišćenja mina
90524000-6 Usluge u vezi sa medicinskim otpadom
90524100-7 Usluge prikupljanja medicinskog otpada
90524200-8 Usluge odlaganja medicinskog otpada
90524300-9 Usluge uklanjanja biološkog otpada
90524400-0 Skupljanje, prevoz i odlaganje bolničkog otpada
90530000-1 Upravljanje deponijama
90531000-8 Usluge upravljanja deponijama
90532000-5 Usluge upravljanja deponijama jalovine uglja
90533000-2 Usluge upravljanja đubrištima
90600000-3 Usluge čišćenja i sanitarne usluge u gradskim i seoskim sredinama i srodne usluge
90610000-6 Usluge čišćenja i brisanja ulica
90611000-3 Usluge čišćenja ulica
90612000-0 Usluge brisanja ulica
90620000-9 Usluge čišćenja snega
90630000-2 Usluge uklanjanja leda
90640000-5 Usluge čišćenja i pražnjenja slivnika
90641000-2 Usluge čišćenja slivnika
90642000-9 Usluge pražnjenja slivnika
90650000-8 Usluge uklanjanja azbesta
90660000-1 Usluge uklanjanja olova
90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim sredinama
90680000-7 Usluge čišćenja plaža
90690000-0 Usluge uklanjanja grafita
90700000-4 Usluge u oblasti zaštite životne sredine
90710000-7 Usluge upravljanja u oblasti životne sredine
90711000-4 Procena uticaja na životnu sredinu, osim u građevinarstvu
90711100-5 Procena rizika ili opasnosti, osim u građevinarstvu
90711200-6 Standardi u zaštiti životne sredine, osim u građevinarstvu
90711300-7 Analiza indikatora životne sredine, osim u građevinarstvu
90711400-8 Usluge procene uticaja na životnu sredinu osim u građevinarstvu
90711500-9 Praćenje stanja životne sredine, osim u građevinarstvu
90712000-1 Ekološko planiranje
90712100-2 Ekološko planiranje urbanog razvoja
90712200-3 Planiranje strategije očuvanja šuma
90712300-4 Planiranje strategije očuvanja morskih staništa
90712400-5 Usluge upravljanja prirodnim resursima ili usluge planiranja strategije očuvanja prirodnih resursa
90712500-6 Jačanje intitucionalnog kapaciteta ili planiranja u oblasti životne sredine
90713000-8 Konsultantske usluge u oblasti životne sredine
90713100-9 Usluge savetovanja u oblasti vodosnabdevanja i otpadnih voda, osim u građevinarstvu
90714000-5 Usluge revizije u oblasti životne sredine
90714100-6 Informacioni sistemi u oblasti zaštite životne sredine
90714200-7 Usluge revizije za preduzeća u oblasti životne sredine
90714300-8 Usluge sektorske revizije u oblasti životne sredine
90714400-9 Usluge revizije prema delatnostima u oblasti životne sredine
90714500-0 Usluge kontrole kvaliteta životne sredine
90714600-1 Usluge kontrole bezbednosti životne sredine
90715000-2 Usluge ispitivanja zagađenja
90715100-3 Usluge ispitivanja zagađenja hemikalijama i naftom
90715110-6 Terenska ispitivanja preduzeća za proizvodnju plina
90715120-9 Terenska ispitivanja otpada iz hemijskih fabrika ili rafinerija nafte
90715200-4 Usluge ispitivanja drugih vrsta zagađenja
90715210-7 Terenska ispitivanja skladišta nafte ili naftnih terminala
90715220-0 Terenska ispitivanja proizvodnih pogona
90715230-3 Terenska ispitivanja industrijskog otpada
90715240-6 Terenska ispitivanja pogona za preradu drveta
90715250-9 Terenska ispitivanja pogona za hemijsko čišćenje
90715260-2 Terenska ispitivanja livnica
90715270-5 Terenska ispitivanja pogona za reciklažu
90715280-8 Terenska ispitivanja pogona za preradu hrane
90720000-0 Zaštita životne sredine
90721000-7 Usluge bezbednosti životne sredine
90721100-8 Usluge zaštite predela
90721200-9 Usluge zaštite ozona
90721300-0 Usluge zaštite hrane ili hrane za životinje od zagađenja
90721400-1 Usluge zaštite genetskih resursa
90721500-2 Usluge zaštite od otrovnih materija
90721600-3 Usluge zaštite od zračenja
90721700-4 Usluge zaštite ugroženih vrsta
90721800-5 Usluge zaštite od prirodnih rizika ili opasnosti
90722000-4 Sanacija životne sredine
90722100-5 Sanacija industrijskog područja
90722200-6 Usluge dekontaminacije životne sredine
90722300-7 Usluge rekultivacije zemljišta
90730000-3 Pronalaženje, praćenje i sanacija zagađenja
90731000-0 Usluge u vezi sa zagađenjem vazduha
90731100-1 Upravljanje kvalitetom vazduha
90731200-2 Usluge prekograničnog upravljanja ili praćenja zagađenja vazduha
90731210-5 Kupovina dozvola za emisije CO2
90731300-3 Usluge zaštite od zagađenja vazduha
90731400-4 Usluge monitoringa ili merenje zagađenja vazduha
90731500-5 Usluge otkrivanja otrovnog gasa
90731600-6 Monitoring metana
90731700-7 Usluge monitoringa ugljen dioksida
90731800-8 Praćenje koncentracije suspendovanih čestica u vazduhu
90731900-9 Usluge monitoringa oštećenja ozonskog omotača
90732000-7 Usluge u vezi sa zagađenjem zemljišta
90732100-8 Usluge zaštite od zagađenja zemljišta
90732200-9 Usluge uklanjanja zagađenog zemljišta
90732300-0 Obrada ili sanacija zagađenog zemljišta
90732400-1 Usluge savetovanja u vezi sa zagađenjem zemljišta
90732500-2 Kartiranje zagađenja zemljišta
90732600-3 Merenje ili praćenje zagađenja zemljišta
90732700-4 Procena zagađenja organskim đubrivima
90732800-5 Procena zagađenja pesticidima
90732900-6 Procena zagađenja nitratima i fosfatima
90732910-9 Procena zagađenja nitratima
90732920-2 Procena zagađenja fosfatima
90733000-4 Usluge u vezi sa zagađenjem vode
90733100-5 Usluge praćenja ili nadzora nad zagađenjem površinskih voda
90733200-6 Usluge sanacije zagađenih površinskih voda
90733300-7 Usluge zaštite površinskih voda od zagađenja
90733400-8 Usluge čišćenja površinskih voda
90733500-9 Usluge odvodnjavanja zagađenih površinskih voda
90733600-0 Prekogranične usluge upravljanja zagađenim vodama ili stavljanja pod nadzor zagađenih voda
90733700-1 Usluge praćenja ili nadzora nad zagađenjem podzemnih voda
90733800-2 Usluge odvodnjavanja zagađenih podzemnih voda
90733900-3 Usluge čišćenja ili sanacije zagađenih podzemnih voda
90740000-6 Usluge pronalaženja i praćenja zagađivača i usluge sanacije
90741000-3 Usluge u vezi sa zagađenjem naftom
90741100-4 Usluge praćenja izlivanja nafte
90741200-5 Usluge kontrole izlivanja nafte
90741300-6 Usluge sanacije posle izlivanja nafte
90742000-0 Usluge u vezi sa zagađenjem bukom
90742100-1 Usluge kontrole buke
90742200-2 Usluge zaštite od zagađenja bukom
90742300-3 Usluge praćenja zagađenja bukom
90742400-4 Usluge savetovanja u vezi sa zagađenjem bukom
90743000-7 Usluge u vezi sa zagađenjem otrovnim materijama
90743100-8 Usluge praćenja otrovnih materija
90743200-9 Usluge sanacije kod otrovnih materija
90900000-6 Usluge čišćenja i sanitacije
90910000-9 Usluge čišćenja
90911000-6 Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora
90911100-7 Usluge čišćenja stambenih objekata
90911200-8 Usluge čišćenja zgrada
90911300-9 Usluge čišćenja prozora
90912000-3 Usluge čišćenja mlazom cevnih konstrukcija
90913000-0 Usluge čišćenja cisterni i rezervoara
90913100-1 Usluge čišćenja cisterni
90913200-2 Usluge čišćenja rezervoara
90914000-7 Usluge čišćenja parkirališta
90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka
90916000-1 Usluge čišćenja telefonske opreme
90917000-8 Usluge čišćenja prevoznih sredstava
90918000-5 Usluge čišćenja posuda za otpad
90919000-2 Usluge čišćenja kancelarija, škola i kancelarijske opreme
90919100-3 Usluge čišćenja kancelarijske opreme
90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija
90919300-5 Usluge čišćenja škola
90920000-2 Sanitarne usluge na objektima
90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina
90922000-6 Usluge suzbijanja štetočina
90923000-3 Usluge deratizacije
90924000-0 Usluge fumigacije
92000000-1 Usluge u oblasti rekreacije, kulture i sporta
92100000-2 Filmske i video usluge
92110000-5 Usluge produkcije filmskih i video traka i srodne usluge
92111000-2 Usluge produkcije filma i video snimaka
92111100-3 Produkcija obrazovnih filmova i video snimaka
92111200-4 Produkcija reklamnog, propagandnog i informativnog filma i video snimaka
92111210-7 Produkcija reklamnog filma
92111220-0 Produkcija reklamnih video snimaka
92111230-3 Produkcija propagandnog filma
92111240-6 Produkcija propagandnih video snimaka
92111250-9 Produkcija informativnog filma
92111260-2 Produkcija informativnih video snimaka
92111300-5 Produkcija zabavnog filma i video snimaka
92111310-8 Produkcija zabavnog filma
92111320-1 Produkcija zabavnih video snimaka
92112000-9 Usluge u vezi sa produkcijom filma i video snimaka
92120000-8 Usluge distribucije filma ili video snimaka
92121000-5 Usluge distribucije video snimaka
92122000-2 Usluge distribucije filma
92130000-1 Usluge prikazivanja filma
92140000-4 Usluge prikazivanja video snimaka
92200000-3 Usluge radija i televizije
92210000-6 Radijske usluge
92211000-3 Usluge radio produkcije
92213000-7 Usluge radio sistema kratkog dometa
92214000-4 Usluge radijskog studija ili opreme
92215000-1 Opšte mobilne radio usluge (GMRS)
92216000-8 Usluge porodičnog radija (FRS)
92217000-5 Opšte mobilne radio usluge ili usluge porodičnog radija (GMRS / FRS)
92220000-9 Televizijske usluge
92221000-6 Usluge televizijske produkcije
92222000-3 Usluge televizije zatvorenog kruga
92224000-7 Digitalna televizija
92225000-4 Interaktivna televizija
92225100-7 Televizija sa emitovanjem filmova na zahtev
92226000-1 Tele-programiranje
92230000-2 Usluge kablovskog radija i televizije
92231000-9 Međunarodne bilateralne usluge i međunarodne privatne zakupljene linije
92232000-6 Kablovska TV
92300000-4 Usluge zabave
92310000-7 Usluge umetničkog i literarnog stvaralaštva i usluge prikazivanja
92311000-4 Umetnička dela
92312000-1 Umetničke usluge
92312100-2 Zabavne usluge pozorišnih producenata, muzičkih grupa, muzičkih sastava i orkestara
92312110-5 Usluge pozorišne produkcije
92312120-8 Usluge muzičkih grupa
92312130-1 Usluge muzičkih sastava
92312140-4 Zabavne usluge orkestra
92312200-3 Usluge pisaca, kompozitora, vajara, zabavljača i drugih samostalnih umetnika
92312210-6 Usluge pisaca
92312211-3 Usluge agencija za pisanje
92312212-0 Usluge u vezi sa pripremom obrazovnih priručnika
92312213-7 Usluge autora tehničkih materijala
92312220-9 Usluge kompozitora
92312230-2 Usluge vajara
92312240-5 Usluge zabavljača
92312250-8 Usluge drugih samostalnih umetnika
92312251-5 Usluge disk-džokeja
92320000-0 Usluge vođenja umetničkih ustanova
92330000-3 Usluge prostora za rekreaciju
92331000-0 Usluge sajmova i zabavnih parkova
92331100-1 Usluge sajmova
92331200-2 Usluge zabavnih parkova
92331210-5 Usluge animiranja dece
92332000-7 Usluge na plaži
92340000-6 Usluge plesa i zabavnih predstava
92341000-3 Cirkuske usluge
92342000-0 Usluge plesnih tečajeva
92342100-1 Usluge tečajeva revijalnog plesa
92342200-2 Usluge tečajeva disko plesa
92350000-9 Usluge kockarnica i kladionica
92351000-6 Usluge kockarnica
92351100-7 Usluge vođenja lutrije
92351200-8 Usluge vođenja kazina
92352000-3 Usluge klađenja
92352100-4 Usluge upravljanja opremom za kladionice
92352200-5 Usluge primanja opklada
92360000-2 Pirotehničke usluge
92370000-5 Ton majstor
92400000-5 Usluge novinske agencije
92500000-6 Usluge biblioteke, arhiva, muzeja i druge usluge u oblasti kulture
92510000-9 Usluge biblioteke i arhiva
92511000-6 Usluge biblioteke
92512000-3 Usluge arhiva
92512100-4 Usluge izlučenja arhivske građe
92520000-2 Muzejske usluge i usluge očuvanja istorijskih mesta i građevina
92521000-9 Muzejske usluge
92521100-0 Usluge muzejskih izložbi
92521200-1 Usluge očuvanja eksponata i primeraka
92521210-4 Usluge očuvanja eksponata
92521220-7 Usluge očuvanja primeraka
92522000-6 Usluge očuvanja istorijskih mesta i zgrada
92522100-7 Usluge očuvanja istorijskih mesta
92522200-8 Usluge očuvanja istorijskih zgrada
92530000-5 Usluge botaničkog i zoološkog vrta i usluge prirodnog rezervata
92531000-2 Usluge botaničkog vrta
92532000-9 Usluge zoološkog vrta
92533000-6 Usluge prirodnog rezervata
92534000-3 Usluge očuvanja divljine
92600000-7 Usluge u oblasti sporta
92610000-0 Usluge upravljanja sportskim objektima
92620000-3 Usluge u vezi sa sportom
92621000-0 Usluge reklamiranja sportskih događaja
92622000-7 Usluge organizacije sportskih događaja
92700000-8 Usluge internet kafea
98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
98100000-4 Usluge članstva u organizacijama
98110000-7 Usluge poslovnih, strukovnih i specijalističkih organizacija
98111000-4 Usluge poslovnih organizacija
98112000-1 Usluge strukovnih organizacija
98113000-8 Usluge specijalističkih organizacija
98113100-9 Usluge u oblasti nuklearne bezbednosti
98120000-0 Usluge sindikata
98130000-3 Usluge članstva u raznim organizacijama
98131000-0 Verske usluge
98132000-7 Usluge političkih organizacija
98133000-4 Usluge društvenih organizacija sa članstvom
98133100-5 Usluge poboljšanja položaja građana i podrške interesima zajednice
98133110-8 Usluge koje pružaju organizacije mladih
98200000-5 Usluge savetovanja o jednakim pravima
98300000-6 Razne usluge
98310000-9 Usluge pranja i hemijskog čišćenja
98311000-6 Usluge skupljanja i dostave rublja na pranje
98311100-7 Usluge upravljanja perionicom
98311200-8 Usluge vođenja perionice
98312000-3 Usluge čišćenja tekstila
98312100-4 Usluge impregnacije tekstila
98313000-0 Usluge čišćenja proizvoda od krzna
98314000-7 Usluge bojenja
98315000-4 Usluge peglanja
98316000-1 Usluge nanošenja boja
98320000-2 Frizerske usluge i usluge salona lepote
98321000-9 Frizerske usluge
98321100-0 Brijačke usluge
98322000-6 Usluge salona lepote
98322100-7 Kozmetičke usluge, manikir i pedikir usluge
98322110-0 Kozmetičke usluge
98322120-3 Manikir usluge
98322130-6 Pedikir usluge
98322140-9 Usluge šminkanja
98330000-5 Usluge u vezi sa održavanjem fizičke kondicije
98331000-2 Usluge turskog kupatila
98332000-9 Banjske usluge
98333000-6 Usluge masaže
98334000-3 Usluge centara za negu tela („velnes“)
98336000-7 Usluge treniranja, vežbanja i aerobika
98340000-8 Usluge smeštaja i kancelarijske usluge
98341000-5 Usluge smeštaja
98341100-6 Usluge upravljanja objektima za smeštaj
98341110-9 Usluge kućnih poslova
98341120-2 Usluge portira
98341130-5 Usluge domara
98341140-8 Usluge kućepazitelja
98342000-2 Usluge u vezi sa radnom sredinom
98350000-1 Usluge javnih objekata
98351000-8 Usluge upravljanja parkiralištima
98351100-9 Usluge parkirališta
98351110-2 Usluge sprovođenja propisa o parkiranju
98360000-4 Usluge marine
98361000-1 Usluge marine na vodi
98362000-8 Usluge upravljanja lukama
98362100-9 Pomoćne usluge u marinama
98363000-5 Ronilačke usluge
98370000-7 Pogrebne i prateće usluge
98371000-4 Pogrebne usluge
98371100-5 Usluge ukopa i usluge kremiranja
98371110-8 Usluge ukopa
98371111-5 Usluge održavanja groblja
98371120-1 Usluge kremacije
98371200-6 Usluge pogrebnika
98380000-0 Usluge štenara
98390000-3 Ostale usluge
98391000-0 Usluge otpisivanja opreme
98392000-7 Usluge preseljenja
98393000-4 Krojačke usluge
98394000-1 Tapetarske usluge
98395000-8 Bravarske usluge
98396000-5 Usluge štimovanja instrumenata
98500000-8 Privatna domaćinstva sa zaposlenim osobljem
98510000-1 Usluge trgovačkih i industrijskih radnika
98511000-8 Usluge trgovačkih radnika
98512000-5 Usluge industrijskih radnika
98513000-2 Usluge posredovanja za radnu snagu u domaćinstvu
98513100-3 Usluge agencijskog osoblja za domaćinstvo
98513200-4 Usluge kancelarijskog osoblja za domaćinstvo
98513300-5 Osoblje za rad na određeno vreme u domaćinstvu
98513310-8 Usluge pomoći u kući
98514000-9 Usluge u domaćinstvu
98900000-2 Usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tela
98910000-5 Usluge svojstvene međunarodnim organizacijama i telima
   
OPŠTI REČNIK NABAVKE
DOPUNSKI REČNIK
Oznaka Naziv
AA01-1 Metal
AA02-4 Aluminijum
AA03-7 Bronza
AA04-0 Bakar
AA05-3 Gvožđe
AA06-6 Olovo
AA07-9 Nikl
AA08-2 Kalaj
AA09-5 Cink
AA10-8 Legura
AA11-1 Čelik
AA12-4 Ugljenični čelik
AA13-7 Vanadijum
AA14-0 Hrom
AA15-3 Mangan
AA16-6 Kobalt
AA17-9 Itrijum
AA18-2 Cirkonijum
AA19-5 Molibden
AA20-8 Tehnicijum
AA21-1 Rutenijum
AA22-4 Rodijum
AA23-7 Kadmijum
AA24-0 Lutecijum
AA25-3 Hafnijum (celtijum)
AA26-6 Tantal
AA27-9 Volfram (tungsten)
AA28-2 Iridijum
AA29-5 Galijum
AA30-8 Indijum
AA31-1 Talijum
AA32-4 Barijum
AA33-7 Cezijum
AA34-0 Stroncijum
AA35-3 Rubidijum
AA36-6 Kalcijum
AA37-9 Kalijum
AA38-2 Natrijum
AA39-5 Litijum
AA40-8 Niobijum (kolumbijum)
AA41-1 Osmijum
AA42-4 Renijum
AA43-7 Paladijum
AA44-0 Mesing
AA45-3 Zlato
AA46-6 Srebro
AA47-9 Platina
AA48-2 Magnezijum
AB02-5 Keramika
AB03-8 Porcelan
AB04-1 Glina
AB05-4 Beton
AB06-7 Plastika
AB07-0 Poliester
AB08-3 Polieten (Polietilen)
AB09-6 Polistiren
AB11-2 PVC
AB12-5 Guma
AB13-8 Drveno
AB14-1 Četinarsko drvo
AB15-4 Tropsko drvo
AB16-7 Bambus
AB17-0 Pluta
AB18-3 Hartija
AB19-6 Koža
AB20-9 Fiberglas
AB21-2 Staklo
AB22-5 Staklena unutrašnjost
AB23-8 Stakleni delovi
AB24-1 Tekstil
AB25-4 Sintetika
AB26-7 Drvna građa
AB27-0 Kamen
AB28-3 Mermer
AB29-6 Drago kamenje
AB30-9 Vuna
AB31-2 Svila
AB32-5 Lan
AB33-8 Pamuk
AB34-1 Teraco
AB35-4 Granit
AB36-7 Škriljac
AB37-0 Ugljenik
BA01-2 Živo
BA02-5 Prirodno
BA03-8 Veštačko
BA04-1 Sveže
BA05-4 Hladno
BA06-7 Vrelo
BA07-0 Tečno
BA08-3 Čvrsto
BA09-6 Gas
BA10-9 Sirovo
BA11-2 Suvo
BA12-5 Tvrdo
BA13-8 Meko
BA14-1 Praškasto ili prah
BA15-4 Preostalo
BA16-7 Pahuljice
BA17-0 Šipke
BA18-3 Pepeo
BA19-6 Granule
BA20-9 Ingoti
BA22-5 Štapovi
BA23-8 Nekovano
BA24-1 Smrznuto
BA25-4 Duboko zamrznuto
BA26-7 Presavijeno
BA27-0 Kovano
BA28-3 Liofilizirano (isušeno zamrzavanjem)
BA29-6 Pljosnati valjani
BA30-9 Osušeno
BA31-2 Rendano ili strugano
BA32-5 Koncentrisano
BA33-8 Rashlađeno
BA34-1 Prevučeno
BA35-4 Pocinkovano
BA36-7 Granulirano
BA37-0 Toplo valjano
BA38-3 Vitrifikovano
BA39-6 Laminirano
BA40-9 Pretvoreno u tečnost
BA41-2 Vulkanizirano
BA42-5 Zavareno
BA43-8 Pripremljeno
BA44-1 U prahu
BA45-4 Rafinisano
BA46-7 Pretopljeno
BA47-0 Neobrađeno
BA48-3 Obrađeno
BA49-6 Koji nisu tečni
BA50-9 Nerafinisano
BA51-2 Poluzavršeno
BA52-5 Prerađeno
BA53-8 Poluproizvod
BA54-1 Rastvor
BB01-3 Nije cevasto
BB02-6 Cevasto
BB03-9 Okruglo
BB04-2 Pravougaono
BB05-5 Kvadratni
BB06-8 Trougao
BB07-1 Trapezoid
BC01-4 Sa metalnim okvirom
BC02-7 Sa plastičnim okvirom
BC03-0 Sa drvenim okvirom
BC04-3 Platirano zlatom
BC05-6 Platirano platinom
BC06-9 Platirano srebrom
BC07-2 Uokvireno čelikom
BC08-5 Furnir
BC09-8 Nije izliveno
BC10-1 Tapacirano
BC11-4 Štampano
BC12-7 Obojeno
BC13-0 Impregnirano
BC14-3 Montažno
BC15-6 Plastificirano
BC16-9 U vrećicama
BC17-2 U blokovima
BC18-5 U tablama
BC19-8 U salamuri
BC20-1 U rasutom stanju
BC21-4 U kartonskim kutijama
BC22-7 U patronama
BC23-0 Isečeno
BC24-3 Spojeno
BC25-6 U gomilama
BC26-9 U ulju
BC27-2 U paketima
BC28-5 U torbicama
BC29-8 U tabacima
BC30-1 U štapovima
BC31-4 U rolnama
BC32-7 U vrećicama
BC33-0 U džakovima
BC34-3 U listovima
BC35-6 Narezano na kolutove
BC36-9 U rastvoru
BC37-2 U trakama
BC38-5 U vodi
BC39-8 Aromatizovano
BC40-1 Oblikovano staklo
BC41-4 U konzervi ili limenki
BC42-7 Flaširano
BC43-0 Vakuum pakovanje
BC44-3 Kratko prokuvano
BC45-6 Reciklirano
BC46-9 Sterilizovano
BC48-5 Ojačano
CA01-3 Nepropusno na vodu
CA02-6 Nepropusno na vetar
CA03-9 Nepropusno na metke
CA04-2 Nepropusno na vatru ili na plamen
CA05-5 Nerđajuće
CA06-8 Može da se proširi
CA07-1 Izolovano
CA08-4 Neizolovano
CA09-7 Vatrostalni
CA10-0 Nevatrostalni
CA11-3 Ojačano
CA12-6 Žičano
CA13-9 Za upijanje ulja
CA14-2 Samolepljivo
CA15-5 Savitljivo
CA16-8 Magnetno
CA17-1 Ekološko
CA18-4 Bez genetski modifikovanih organizama (GMO)
CA19-7 Bez hormona
CA20-0 Bez pesticida
CA21-3 Bez azbesta
CA22-6 Bez CFC gasa
CA23-9 Bez ozona
CA24-2 Bez PVC
CA25-5 Hibridno
CA26-8 Bez ugljovodonika
CA27-1 Bez NOx
CA28-4 Bez CO
CA29-7 Bez CO2
CA30-0 Bez sumpora
CA31-3 Euro 0 (gorivo)
CA32-6 Euro 1 (gorivo)
CA33-9 Euro 2 (gorivo)
CA34-2 Euro 3 (gorivo)
CA35-5 Euro 4 (gorivo)
CA36-8 Euro 5 (gorivo)
CA37-1 Zglobno
CA38-4 Dugotrajno
CA39-7 Lagano
CA40-0 Za pomorsku plovidbu
CA41-3 Polu uronjive
CA42-6 Uronjive
CA43-9 Digitalno
CA44-2 Portabl (prenosivo)
CA45-5 Visoke rezolucije
CA46-8 Visokih performansi
CA47-1 Istovremeno obavljanje više zadataka (multi-tasking)
CA48-4 Za više korisnika
CA49-7 Nadogradivo
CA50-0 Za jednokratnu
CA51-3 Ponovo punjivo
CA52-6 Otporno na vatru ili na plamen
CA53-9 Usporivač vatre
CA54-2 Vatrostalno
CA55-5 Sterilno
CA56-8 Nesterilno
CA57-1 Eko-oznaka
CA58-4 Bez dodatih boja
CA59-7 Bez dodatih prezervativa
CA60-0 Trodimenzionalno
CA61-3 Izmenljiv
CA62-6 Organsko
CA63-9 Kultivisano (obradivo)
CA64-2 Divlje (negajeno)
CA65-5 Sa farme
CA66-8 Za jednokratnu upotrebu
CA67-1 Za višekratnu upotrebu
CA68-4 Oklopno ili blindirano
CA69-7 Ergonomsko
CB01-4 Električno grejano
CB02-7 Na daljinsku kontrolu
CB03-0 Visoki pritisak
CB04-3 Visoki napon
CB05-6 Niski pritisak
CB06-9 Niski napon
CB07-2 Srednji pritisak
CB08-5 Pogon na 4 točka
CB09-8 Na dizel pogon
CB10-1 Na električnu struju
CB11-4 Hidroenergija
CB12-7 Na nuklearni pogon
CB13-0 Na solarnu energiju
CB14-3 Motor na benzin
CB15-6 Mehaničko
CB16-9 Mehaničko i električno
CB17-2 Na sopstveni pogon
CB18-5 Automatsko
CB19-8 Kompjuterizovano
CB20-1 Uz pomoć računara
CB21-4 Zasnovano na računaru
CB22-7 Kompjuterski kontrolisano
CB23-0 Sa višestrukom obradom
CB24-3 Sinhrono
CB25-6 Asinhrono
CB26-9 Ručno
CB27-2 Integrisano
CB28-5 Na fosilno gorivo
CB29-8 Na ugalj
CB30-1 Na gas
CB31-4 Na naftu
CB32-7 Na drva
CB33-0 Jednofazno
CB34-3 Dvofazno
CB35-6 Trofazno
CB36-9 Instant
CB37-2 Monofazno
CB38-5 Samostojeće
CB39-8 Besprekidno (ne može se prekinuti)
CB40-1 Može se prekinuti
CB41-4 Na hibridni pogon
CB42-7 Na baterije
CB43-0 Na bio-dizel pogon
CB44-3 Na vodonik
CB45-6 Na etanol
CB46-9 Na kerozin
CB47-2 Na gas
DA01-4 Međunarodno
DA02-7 Nacionalno
DA03-0 Javno
DA04-3 Privatno
DA05-6 Polovno
DA06-9 Primarno
DA07-2 Sekundarno
DA08-5 Tercijarno
DA09-8 U stvarnom vremenu
DA10-1 Faza
DA11-4 Sekretarsko
DA12-7 Za zatvoreni prostor
DA13-0 Za otvoreni prostor
DA14-3 Mobilno
DA15-6 Domaće
DA16-9 Nije domaće
DA17-2 Projekat „ključ u ruke“
DA18-5 Podzemno
DA19-8 Podvodno
DA20-1 Na licu mesta
DA21-4 Nadzemno
DA22-7 Za sve namene
DA23-0 Za posebne namene
DA24-3 I srodni artikli
DA25-6 Standardno
DA26-9 Uprava
DA27-2 Administrativno
DA28-5 Socijalna služba
DA29-8 Socijalni rad
DA30-1 Savetovanje
DA31-4 Dnevni boravak
DA32-7 Planiranje porodice
DA33-0 Rehabilitacija
DA34-3 Usmeravanje
DA35-6 Iz hale
DA36-9 Prirodni resurs
DA37-2 Recikliranje
DA38-5 Dekontaminacija
DA39-8 Praćenje zagađenja
DA40-1 Kontrola kvaliteta
DA41-4 Tretiranje
DA42-7 Uključujući instalaciju
DA43-0 Višenamensko
DA44-3 Rezervni delovi
EA01-5 Za bebe
EA02-8 Za decu
EA03-1 Za tinejdžere
EA04-4 Za muškarce
EA05-7 Za starija lica
EA06-0 Za žene
EA07-3 Za trudnice
EA08-6 Za nezaposlene
EA09-9 Za beskućnike
EA10-2 Za narkomane
EA11-5 Za penzionere
EA12-8 Za invalide ili adaptirano za njih
EA13-1 Za fizičke invalide ili adaptirano za njih
EA14-4 Za paralizovana lica ili adaptirano za njih
EA15-7 Za lica paralizovana sa jedne strane ili adaptirano za njih
EA16-0 Za tetraplegičare ili adaptirano za njih
EA17-3 Za paraplegičare ili adaptirano za njih
EA18-6 Za nema lica ili adaptirano za njih
EA19-9 Za nagluva lica ili adaptirano za njih
EA20-2 Za gluvonema lica ili adaptirano za njih
EA21-5 Za slabovida lica ili adaptirano za njih
EA22-8 Za mentalno ometena lica ili adaptirano za njih
EA23-1 Za putnike
EA24-4 Za ograničenu klijentelu
EA25-7 Za zatvorenike
EA26-0 Za pacijente
EA27-3 Za pacijente koji nisu hitni
EA28-6 Za redovne putnike
EA29-9 Za ljudsku upotrebu
EA30-2 Za životinjsku upotrebu
FA01-6 Za obrazovne namene
FA02-9 Za obdaništa i jaslice
FA03-2 Za škole
FA04-5 Za potrebe obuke
FB01-7 Za vojne namene
FB02-0 Za oružje i municiju
FB03-3 Za policiju
FB04-6 Za gašenje požara
FB05-9 Za zatvorske namene
FB06-2 Za spašavanje
FB07-5 Za vanredne situacije
FB08-8 Za zaštitu od požara
FB09-1 Za bezbednosni sistem
FB10-4 Za nuklearnu zaštitu
FB11-7 Za slučaj radijacije
FB12-0 Za suzbijanje terorizma
FB13-3 Sa vojnim specifikacijama
FC01-8 Za odlaganje otpada
FC02-1 Za otpadni materijal
FC03-4 Za otpad iz domaćinstva
FD01-9 Za proleće
FD02-2 Za leto
FD03-5 Za jesen
FD04-8 Za zimu
FD05-1 Za sve sezone
FE01-0 Za pakovanje robe
FE02-3 Za pakete
FE03-6 Za potrebe pošte
FF01-1 Za čišćenje
FF02-4 Za dnevne domove
FG01-2 Za pristup
FG02-5 Za potrebe izložbe
FG03-8 Za grafičke namene
FG04-1 Za grejanje
FG05-4 Za industrijske namene
FG06-7 Za štampanje
FG07-0 Za mornaričke namene
FG08-3 Za kancelarijske namene
FG09-6 Za korišćenje u zatvorenom prostoru
FG10-9 Za korišćenje u otvorenom prostoru
FG11-2 Za naučne namene
FG12-5 Za namene skladištenja
FG13-8 Za preživljavanje
FG14-1 Za tehničke namene
FG15-4 Za testiranje
FG16-7 Za urbane namene
FG17-0 Za primenu u poljoprivredi
FG18-3 Za primenu u hortikulturi
FG19-6 Za kampovanje
FG20-9 Za kuhinjske namene
FG21-2 Za podvodno korišćenje
FG22-5 Za kozmetiku
FG23-8 Za turizam
FG24-1 Za umetničke predstave
FG25-4 Za zgrade ili predmete od posebnog istorijskog ili arhitektonskog značaja
GA01-7 Zahteva se određena težina
GA02-0 Ograničena bruto težina vozila
GA03-3 Zahteva se određeni broj tona godišnje
GA04-6 Zahteva se određeni broj kilograma godišnje
GA05-9 Zahteva se određena visina
GA06-2 Zahteva se određena širina
GA07-5 Zahteva se određena debljina
GA08-8 Zahteva se određena dužina
GA09-1 Zahteva se određeni prečnik
GA10-4 Zahteva se određeni obim
GA11-7 Zahteva se određeni broj litara godišnje
GA12-0 Zahteva se određena veličina
GA13-3 Zahteva se određena veličina jedinice
GA14-6 Zahteva se određeni kapacitet
GA15-9 Zahtevaju se određene okolnosti
GA16-2 Zahteva se određena dubina
GA17-5 Zahteva se određen broj kWh godišnje
GA18-8 Zahteva se određen broj MWh godišnje
GA19-1 Godišnje (Per Annum, Pa)
GA20-4 Određena snaga
GA21-7 Određeni pritisak
GA22-0 Zahteva se određeni napon
GA32-0 Zahteva se određeni stepen Celzijusa
GA33-3 Zahteva se određeni stepen Farenhajta
GB01-8 Dnevno
GB02-1 Nedeljno
GB03-4 Mesečno
GB04-7 Godišnje
GC01-9 ne prelazi
GC02-2 Više od
GC03-5 Najviše
GC04-8 Najmanje
GC05-1 Faza:
GC06-4 Ocena:
GC07-7 Referenca:
GC08-0 Vreme odziva
GC09-3 Sobe:
GC10-6 Razmera posla:
GC11-9 Specifikacije:
GC12-2 Pomoćna partija:
GC13-5 Tip:
GC14-8 Tip arhitekture:
GC15-1 Tip protokola:
GC16-4 Tip standarda:
GC17-7 Stanovi:
GC18-0 Partije:
GC19-3 Partija broj
GC20-6 Glavna partija:
GC21-9 Područje:
GC22-2 Puštanje u rad
GC23-5 Produživanje
GC24-8 Celina
GC25-1 Broj:
GC26-4 Broj kanala:
GC27-7 Broj stvari:
GC28-0 Broj faza:
GC29-3 Broj sedišta:
GC30-6 Broj kompleta:
GC31-9 Broj jedinica:
GC32-2 Broj korisnika:
GC33-5 Broj listova:
GC34-8 Broj kopija:
HA01-8 Kuvano i rashlađeno
HA02-1 Kuvano i smrznuto
HA03-4 Košer
HA04-7 Bez svinjetine
HA05-0 Bez alkohola
HA06-3 Hrana za dijabetičare
HA07-6 Hrana bez glutena
HA08-9 Hrana bogata vlaknima
HA09-2 Niskokalorični obrok
HA10-5 Hrana sa malo holesterola ili masti
HA11-8 Hrana sa malo proteina
HA12-1 Hrana sa malo purina
HA13-4 Hrana sa malo natrijuma
HA14-7 Hrana bez laktoze
HA15-0 Hrana sa kikiriki alergenom
HA16-3 Vegetarijanska hrana
HA17-6 Vegetarijanska hrana sa laktozom i jajima
HA18-9 Religiozna hrana
HA19-2 Halal meso (prema muslimanskim pravilima)
HA20-5 Životinjska trupla
HA21-8 Prženo u dubokom ulju
HA22-1 U sirupu
HA23-4 U paradajz sosu
HA24-7 U prirodnom soku
HA25-0 Nesoljeno
HA26-3 Soljeno
HA27-6 Kuvano
HA28-9 Pečeno
HA29-2 Prženo
HA30-5 Kuvano na pari
HA31-8 Vlažna mešavina
IA01-9 Projekat i izgradnja
IA02-2 Projekat i plan
IA03-5 Nadogradnja
IA04-8 Spoljašnjost
IA05-1 Završni radovi
IA06-4 Ugrađeno
IA07-7 Oprema za
IA08-0 Podovi
IA09-3 Unutrašnjost
IA10-6 Modernizacija
IA11-9 Modifikacija
IA13-5 Rekonstrukcija
IA14-8 Renoviranje i proširenje
IA15-1 Zamena
IA16-4 Višespratno
IA17-7 Na kopnu
IA18-0 Ponovno stavljanje površinskog sloja
IA19-3 Konverzija
IA20-6 Ofset, zidna stopa
IA21-9 Na moru
IA22-2 Remont
IA23-5 Remont i popravka
IA24-8 Prepravljanje
IA25-1 Saniranje
IA26-4 Uklanjanje
IA27-7 Obnavljanje
IA28-0 Ojačavanje
IA29-3 Šuplje
IA30-6 Osvetljeno
IA31-9 Adaptacije
IA32-2 Nepristupačan teren
IA33-5 Otpadno
IA34-8 Proširenje
IA35-1 Unutrašnje pregrade prostora
IA36-4 Za zgrade
IA37-7 Za izolaciju
IA38-0 Za mehaničke instalacije
IA39-3 Za autoputeve
IA40-6 Renoviranje
IA41-9 Restauracija
IA42-2 Zid
JA01-1 Za računarski hardver
JA02-4 Za računarski softver
JA03-7 Za potrebe mreže
JA04-0 Za dizajn
JA05-3 Desktop
JA06-6 Za razvoj
JA07-9 Na internetu
JA08-2 Nadogradnja
JA09-5 Multimedijalno
JA10-8 Za internet
JA11-1 Za intranet
JA12-4 Za mrežu
JA13-7 Za lokalnu mrežu
JA14-0 Za široku mrežu
JA15-3 Sa licencom
JA16-6 Bez licence
JA17-9 Za podatke
JA18-2 Za reviziju
JA19-5 Za server
JA20-8 Za sigurnosno snimanje
JA21-1 Za razvijanje
JA22-4 Za programiranje
JA23-7 Za nadograđivanje
JA24-9 Širokopojasno
KA01-2 Za daljinsko grejanje
KA02-5 Za odvodnjavanje
KA03-8 Za električnu opremu
KA04-1 Za električne instalacije
KA05-4 Za tretiranje kanalizacije
KA06-7 Za industriju gasa
KA07-0 Za industriju nafte
KA08-3 Za skladištenje prirodnog gasa
KA09-6 Za tretiranje vode
KA10-9 Za primenu u industriji vode
KA11-2 Za vodovodna preduzeća i pogone
KA12-5 Za proizvodnju električne struje
KA13-8 Industrijsko snabdevanje
KA14-1 Otpadne vode
KA15-4 Para
KA16-7 Za industriju energije
LA01-3 Za anesteziju
LA02-6 Za tretman dijalizom
LA03-9 Za obdukciju
LA04-2 Za bronhijalnu endoskopiju
LA05-5 Za opekotine
LA06-8 Za lečenje citostaticima
LA07-1 Za dijagnostičku radiologiju
LA08-4 Za primenu u ishrani
LA09-7 Za dezinfekciju
LA10-0 Za ambulantne namene
LA11-3 Za endovaskularne namene
LA12-6 Za ginekologiju
LA13-9 Za hemodijalizu
LA14-2 Za hemodinamiku
LA15-5 Za operacije na srcu
LA16-8 Za bolničke namene
LA17-1 Za imunologiju
LA18-4 Za infuziju
LA19-7 Za injekcije
LA20-0 Za primenu u intenzivnoj nezi
LA21-3 Za laboratorijske namene
LA22-6 Za medicinsko osoblje
LA23-9 Za medicinske namene
LA24-2 Za neuro-angiografske namene
LA25-5 Za neuro-hirurške namene
LA26-8 Za medicinsko osoblje
LA27-1 Za operacione sale
LA28-4 Za primenu u operacionoj sali
LA29-7 Za ortopedske namene
LA30-0 Za osteosintezu
LA31-3 Za pedijatriju
LA32-6 Za pomoćno bolničko osoblje
LA33-9 Za patologiju
LA34-2 Za peritonealnu dijalizu
LA35-5 Za psihijatrijske namene
LA36-8 Za radiodijagnozu
LA37-1 Za radioimunoanalizu
LA38-4 Za radioimunologiju
LA39-7 Za radiologiju
LA40-0 Za radioterapijske reagense
LA41-3 Za serologiju
LA42-6 Za hirurgiju
LA43-9 Za jedinice za hemodijalizu
LA44-2 Za terapeutsku medicinu
LA45-5 Za terapeutske namene
LA46-8 Za transperitonealnu dijalizu
LA47-1 Za lečenje hipotermije
LA48-4 Za urološki tretman
LA49-7 Za rendgensku jedinicu
LA50-0 Za kardiologiju
LA51-3 Za kardiovaskularne namene
LA52-6 Medicinsko
LA53-9 Za obdukcijske namene
LA54-2 Za vaskularne namene
LA55-5 Za veterinarske namene
MA01-4 Za letelice
MA02-7 Za letačke posade
MA03-0 Za autobuse
MA04-3 Za automobile
MA05-6 Za civilne letelice
MA06-9 Za industrijska vozila
MA07-2 Za motorna vozila
MA08-5 Za železničke namene
MA09-8 Za transport
MA10-1 Za primenu na aerodromima
MA11-4 Za vozila
MA12-7 Za gradski prevoz
MA13-0 Za vodene puteve
MA14-3 Za čamce
MB01-5 Vožnja na levoj strani
MB02-8 Vožnja na desnoj strani
MB03-1 Podvodno
MB04-4 Velike brzine
MD01-7 Korišćenje vozila hladnjača
MD02-0 Korišćenje vozila cisterni
MD03-3 Korišćenje vozila prilagođenih za robu u rasutom stanju
MD04-6 Korišćenje vozila za prevoz kontejnera
MD05-9 Korišćenje vozila za selidbu nameštaja
MD06-2 Korišćenje utovarnih prikolica
MD07-5 Korišćenje blindiranih vozila
ME01-8 Za prevoz suve robu u rasutom stanju
ME02-1 Za prevoz prirodnog gasa
ME03-4 Za prevoz leševa
ME04-7 Za prevoz umetničkih predmeta
ME05-0 Za prevoz otrovnih materija
MF01-9 Korišćenje letelice
MF02-2 Korišćenje tramvaja
MF03-5 Korišćenje specijalizovanih vozila
MF04-8 Korišćenje automobila
MF05-1 Korišćenje autobusa
MF06-4 Korišćenje međugradskog autobusa
MF07-7 Korišćenje balona
MF08-0 Korišćenje cepelina
MF09-3 Korišćenje letelice na vazdušnom jastuku (hoverkrafta)
MF10-6 Korišćenje zodijaka (vrste prevoznog sredstva)
PA01-7 Iznajmljivanje
PA02-0 Zakup
PA03-3 Kupovina na otplatu
PB01-8 Sa posadom
PB02-1 Bez posade
PB03-4 Sa vozačem
PB04-7 Bez vozača
PB05-0 Sa rukovaocem
PB06-3 Bez rukovaoca
QA01-8 Za emitovanje reklama
QA02-1 Za reklamiranje na radiju
QA03-4 Za reklamiranje na televiziji
QA04-7 Za reklamiranje na internetu
QA05-0 Za reklamiranje u bioskopima
QA06-3 Za reklamiranje u novinama
QA07-6 Za reklamiranje u časopisima
QA08-9 Za reklamiranje na posterima
QA09-2 Za reklamiranje pomoću kupona
QA10-5 Za sajmove
QA11-8 Za događaje
QA12-1 Za konferencije
QA13-4 Za izložbe
QB01-9 Za ugovorno pravo
QB02-2 Za trgovinsko pravo
QB03-5 Za zakon o preduzećima
QB04-8 Za propise o konkurenciji
QB05-1 Za upravno pravo
QB06-4 Za privatno pravo
QB07-7 Za javno pravo
QB08-0 Za međunarodno pravo
QB09-3 Za domaće pravo
QB10-6 Za regionalno pravo
QB11-9 Za radno pravo
QB12-2 Za imigraciono pravo
QB13-5 Za poresko pravo
QB14-8 Za socijalno pravo
QB15-1 Za krivično pravo
QB16-4 Za propise o diskriminaciji ili uznemiravanju
QB17-7 Za propise o maloletničkoj delinkvenciji
QB18-0 Za žalbeni postupak
QB19-3 Za propise o odbrani
QB20-6 Za poslovno pravo
QB21-9 Za vladin antimonopolski zakon
QB23-5 Za stečajno pravo
QB24-8 Za ortačko pravo
QB25-1 Za propise o patentu
QB26-4 Za propise o robnoj marki
QB27-7 Za propise o autorskom pravu
QB28-0 Za propise o likvidaciji preduzeća
QB29-3 Za propise o nekretninama
QB30-6 Za propise o pripajanju preduzeća
QB31-9 Za propise o akvizicijama
QB32-2 Za propise o naplati dugovanja
QB33-5 Za propise o potraživanju iz zdravstvene zaštite
QB34-8 Za propise o telesnoj povredi
QB35-1 Za imovinsko pravo
QB36-4 Za propise o primanjima zaposlenih
QB37-7 Za propise o radnim sporovima
QB38-0 Za porodično pravo
QB39-3 Za propise o usvajanju
QB40-6 Za propise o naturalizaciji
QB41-9 Za propise o starateljstvu nad drugim licem
QB42-2 Za propise o starateljstvu nad detetom
QB43-5 O kopnu
QB44-8 O vodi
QB45-1 O ribnjaku
QB46-4 O biljkama
QB47-7 O životinjama
QB48-0 O hrani
QB49-3 O šumarstvu
QB50-6 O divljim životinjama
QB51-9 O nacionalnom parku
QB52-2 O životnoj sredini
QB53-5 O biodiverzitetu
QB54-8 O automobilskom sektoru
QB55-1 O sektoru aeronautike
QB56-4 O sektoru svemirske industrije
QB57-7 O političkim pitanjima
RA01-9 U farmaciji
RA02-2 U bakteriologiji
RA03-5 U biomedicini
RA04-8 U kardiologiji
RA05-1 U anatomiji
RA06-4 U patologiji
RA07-7 U embriologiji
RA08-0 U epidemiologiji
RA09-3 U genetici
RA10-6 U imunologiji
RA11-9 U oftalmologiji
RA12-2 U fiziologiji
RA13-5 U toksikologiji
RA14-8 U neurologiji
RA15-1 U urologiji
RA16-4 U dermatologiji
RB01-0 Za mikro ekonomiju
RB02-3 Za makro ekonomiju
RB03-6 Za industrijsku ekonomiju
RB04-9 Za ekonomiju konkurencije
RB05-2 Za regulatornu ekonomiju
RB06-5 Za trgovinsku ekonomiju
RB07-8 Za međunarodnu ekonomiju
RB08-1 Za nacionalnu ekonomiju
RB09-4 Za regionalnu ekonomiju
RB10-7 Za geografsku ekonomiju
RB11-0 Za ekonomiju bankarstva
RB12-3 Za ekonomiju u osiguranju
RB13-6 Za ekonometriju
RB14-9 Za monetarnu ekonomiju
RB15-2 Za deviznu ekonomiju
RB16-5 Za ekonomiju u inovacijama
RB17-8 Za ekonomska predviđanja
RB18-1 Za javnu ekonomiju
RB19-4 Za privatnu ekonomiju
RB20-7 Za tržišnu ekonomiju
RB21-0 Za planiranu ekonomiju
RC01-1 U vazduhoplovnoj tehnologiji
RC02-4 U svemirskoj tehnologiji
RC03-7 U kompjuterskoj tehnologiji
RC04-0 U komunikacionoj tehnologiji
RC05-3 U informacionoj tehnologiji
RC06-6 U tehnologiji automatizacije
RC07-9 U tehnologiji goriva
RC08-2 U nuklearnoj tehnologiji
RD01-2 U matematici
RD02-5 U prirodnim naukama
RD03-8 U biologiji
RD04-1 U hemiji
RD05-4 U fizici
RD06-7 U geološkim naukama
RD07-0 U društvenim naukama
RD08-3 U bihejvioralnim naukama
RD09-6 U primenjenim naukama
RD10-9 U nauci o zdravlju
RD11-2 U interdisciplinarnim oblastima
SA01-0 Za bankarstvo
SA02-3 Za devizno poslovanje
SA03-6 Za zajmove
SA04-9 Za kredite
SB01-1 Za osiguranje
SB02-3 Za reosiguranje
SC01-2 Za penzije
TA01-2 Za knjige
TA02-5 Za adresare
TA03-8 Za sveske
TA04-1 Za dnevnike
TA05-4 Za rokovnike
TA06-7 Za notese
TA07-0 Za knjižice
TA08-3 Za agende, memorandum-blokove
TA09-6 Za priznanične knjige, podloge za pisma
TA10-9 Za podmetače za pisanje, kombinovani sa upijajućom hartijom
TA11-2 Za trgovački reklamni materijal
TA12-5 Za komercijalne kataloge
TA13-8 Za registre
TA14-1 Za knjige sa nalozima
TA15-4 Za knjige porudžbina
TA16-7 Za knjige priznanica
TA17-0 Za kancelarijski materijal
TA18-3 Za koverte
TA19-6 Za papir za pisanje
TA20-9 Za komplete sa umetnutim indigo papirom
TA21-2 Za albume za uzorke ili kolekcije
TA22-5 Za držače za spisa, fascikle ili košuljice spisa
TA23-8 Za poslovne vizit karte
TA24-1 Za štampani materijal o pitanjima sigurnosti
TA25-4 Za dozvole
TA26-7 Za potvrde o deonicama
TA27-0 Za čekovne obrasce
TA28-3 Za nove marke
TA29-6 Za papir sa suvim žigom
TA30-9 Za bonove za ishranu
TA31-2 Za obrasce
TA32-5 Za poslovne obrasce u više primeraka
TA33-8 Za neprekidne obrasce
TA34-1 Za karte
TA35-4 Za ulaznice
TA36-7 Za karte za prevoz
TA37-0 Za karte sa magnetnom trakom
TA38-3 Za kalendare
TA39-6 Za redove vožnje
TA40-9 Za novine
TA41-2 Za postere
TA42-5 Za industrijsku fleksografiju
TA43-8 Za industrijsku rotogravuru
TA44-1 Za industrijski ekran
TA45-4 Za industrijski ofset
TA46-7 Za industrijski termalni transfer
TA47-0 Knjige na Brajovom pismu
TA48-3 Od kartona
UA01-3 Prehrambeni proizvodi
UA02-6 Pića
UB01-4 Nameštaj
UB02-7 Odeća
UB03-0 Građevinski materijali
UB04-3 Štampane stvari
UB05-6 Kancelarijski materijal
UB06-9 Proizvodi hortikulture
UB07-2 Medicinski proizvodi
UB08-5 Višak zaliha

 

 

Servis računara online zakazivanje