Tretman novčanih sredstava koja obveznik PDV dobija od inopartnera naime pokrića troškova boravka njegovih zaposlenih

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Shodno navedenoj zakonskoj odredbi, novčana sredstva koja obveznik PDV potražuje od svojih poslovnih partnera iz zemlje i inostranstva po osnovu plaćanja troškova smeštaja i avionskog prevoza za zaposlene kod tih poslovnih partnera – stvarnih korisnika predmetnih usluga nisu predmet oporezivanja PDV, s obzirom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga za koji bi postojala obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. U ovom slučaju, za novčano potraživanje tih troškova obveznik PDV ne izdaje račun niti drugi dokument koji služi kao račun iz člana 42. Zakona. Pored toga, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po ovom osnovu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-2682/2009-04 od 21.01.2010. godine