Sekretar škole može da bude imenovan od direktora škole kao lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu ako to lice ima položen stručni ispit

Servis računara online zakazivanje

Sekretar škole može da bude imenovan od direktora škole kao lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu ako to lice ima položen stručni ispit

 

„Odredbom člana 4. tačka 17) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.

U skladu sa odredbom člana 15. stav 1. tačka 1) Zakona poslodavac je dužan da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Odredbom člana 37. stav 4. Zakona propisano je da za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu.

Shodno prethodno navedenom, na poslodavcu je odluka ko će kod njega da obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac aktom u pismenoj formi može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih i ono je dužno da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa Zakonom, a naročito poslove navedene odredbom člana 40. ovog zakona.

Ako se poslodavac odluči da sekretara škole, kao lice iz reda njegovih zaposlenih, odredi za lice za bezbednost i zdravlje na radu, dužan je da ga aktom u pismenoj formi odredi, a ono je dužno da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Za pitanje koje se odnosi na isplatu nadoknade za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno za ostvarivanje prava vezanih za uvećanje plate, nadležno je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00046/2013-01 od 04.07.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje