Plata zaposlenih u školi pored dodataka na platu može se povećati iz sopstvenih sredstava za najviše 30%

Servis računara online zakazivanje

Plata zaposlenih u školi pored dodataka na platu može se povećati iz sopstvenih sredstava za najviše 30%

„Članom 5. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 34/2001, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 116/2008 – dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 – dr. zakon, 10/2013 i 55/2013 – dalje: Zakon), utvrđeni su dodaci na platu koje zaposleni u javnim službama imaju pravo, a to su:

  1. dodatak na platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) – u visini od 0,4% od osnovice, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu;
  2. dodatak na platu za dežurstvo i druge slučajeve rada dužeg od punog radnog vremena određene propisima (prekovremeni rad);
  3. dodatak na platu za rad na dan državnog i verskog praznika;
  4. dodatak na platu, tj. dnevnu naknadu za povećane troškove rada i boravka na terenu (terenski dodatak);
  5. dodatak na platu za rad noću (između 22,00 i 6,00 časova narednog dana), ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju koeficijenta.

Članom 12. Zakona, propisano je da javne službe koje ostvare prihode koji nisu javni prihodi u smislu Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima, mogu uvećati plate utvrđene u skladu sa ovim zakonom i aktom Vlade iz člana 8. ovog zakona do visine ostvarenog prihoda, a najviše do 30% po zaposlenom.

Prema tome, shodno Zakonu, pored dodataka na platu koji su utvrđeni članom 5. Zakona, plata se može uvećati iz sopstvenih sredstava za najviše 30%. U konkretnom slučaju ovo znači, da ukoliko škola raspolaže sopstvenim sredstvima, nema smetnji da se plate zaposlenih dodatno uvećaju, na gore navedeni način.

Kada se radi o pitanjima koja se odnose na raseljena lica sa Kosova i Metohije, oni se mogu obratiti Kancelariji za Kosovo i Metohiju, u čijoj nadležnosti je pružanje finansijske, pravne, tehničke i kadrovske pomoći u svim oblastima značajnim za Srbe i ostale nealbanske zajednice na Kosovu i Metohiji.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 120-00-55/2013-02 od 09.05.2013. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje